Patenty so značkou «prepojenie»

Prepojenie vodovodného vývodu, najmä podomietkovej batérie s uzemňovacím vedením

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7269

Dátum: 03.11.2015

Autor: Erdélyi Ladislav

MPK: E03C 1/02, H01R 4/64

Značky: podomietkovej, najmä, vývodu, baterie, vodovodného, prepojenie, vedením, uzemňovacím

Text:

...vo vyhotovení bez izolácie, ale výhodnejšie bude, ak vodič má izoláciu, ktorá nesie príslušnú farebnosť, napríklad žlto-zelenú, a odizolované sú len konce vodiča. Na druhom konci vodiča môže byť výstražná nálepka, ktorá upozorní inštalatérov na nutnosť správneho elektrotechnického pripojenia.V prípade tohto technického riešenia úpravy podomietkového telesa batérie bude toto teleso dokonale a trvalo spojené s ochranným vodičom, a teda bude...

Prepojenie skladových systémov obchodných partnerov a príloha faktúry na toto prepojenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5407

Dátum: 07.04.2010

Autor: Dermíšek Peter

MPK: G06Q 90/00

Značky: skladových, príloha, prepojenie, faktúry, systémov, obchodných, partnerov

Text:

...riešenia sa pohyb pri prijme tovaru na sklade odberateľa prej avi bez potreby ručného vkladania a indexovania.Toto technicke riešenie tiež popisuje prílohu faktúry, dodacieho listu alebo obdobného účtovného a/alebo daňového dokladu, ktorý je vystavený v papierovej a/alebo elektronickej podobe pri obchodnom styku medzi dodávateľom a odberateľom. Papierové podoba týchto dokladov je stále najpoužívanejšou formou vedenia účtovných a daňových...

Spôsob spájania plochých výrobkov na vzájomné prepojenie a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285315

Dátum: 29.09.2006

Autori: Kawalla Rudolf, Polzin Ralf, Stegemann-auhage Thomas, Sussek Gerd, Pircher Hans

MPK: B23K 26/00, B23K 20/04

Značky: spájania, vykonávanie, zariadenie, vzájomne, plochých, spôsob, prepojenie, výrobkov

Zhrnutie / Anotácia:

Spájanie sa vykonáva v styčnej ploche valcov, do ktorej sú ploché výrobky na vzájomné prepojenie vkladané v ostrom uhle. Pred samotným stlačením formou jeden na druhom v styčnej ploche valcov, sú ich vrchné povrchy zahriate radiáciou, ale nie roztavené. Vhodným profilovaním prinajmenšom jedného valcom vytvoreného povrchu alebo jedného plochého výrobku je povrchové stlačenie limitované k zóne prekrytia spoja a je zabránené akémukoľvek toku...

Spôsob prevádzky destilačnej kolóny na čistenie 1,2-dichlóretánu a na prepojenie odparovania hydroxidu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13900

Dátum: 07.09.2006

Autori: Benje Michael, Kammerhofer Peter, Petersen Sven

MPK: C07C 17/02, C07C 19/045

Značky: 1,2-dichlóretánu, prevádzky, sodného, prepojenie, odparovania, kolony, hydroxidů, spôsob, čistenie, destilačnej

Text:

...zníženie potreby chladiacej vody. 0007 Vynález rieši túto úlohu tak, že kondenzačné teplo bridovej pary, ktoré pripadá destilačnému oddeleniu zložiek, ktoré majú teplotu varu nižšiu než EDC,sa aspoň čiastočne využíva na odparenie hydroxidu sodného, ktorý vzniká pri výrobe chlóru ako vedľajší produkt. Takáto destilačná kolóna je bežnou súčasťou takzvanej kolóny na látky snižšou teplotou varu rovnovážneho VCM-postupu. V rovnovážnom VCM postupe...

Prepojenie konštrukčných stavebníc blokového typu a typu s tyčinkami a spojkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8926

Dátum: 30.03.2006

Autor: Glickman Joel

MPK: A63H 33/10, A63H 33/08

Značky: stavebnic, blokového, tyčinkami, spojkami, prepojenie, konštrukčných

Text:

...známky spoločnosti KNEX Industries, Inc.0008 Kladne sa dá hodnotiť to, že aby bola stavebnica z kociek kompatibilná so stavebnicami KNEX a KID KNEX, geometria týchto kociek musí byť kompatibilná s geometrickou štruktúrou stavebnice s tyčkami a spojovacími dielmi, aby sa tak dali cieľavedome integrovať. Vzhľadom k tomu, že obidve stavebnice KNEX a KID KNEX majú značnú existujúcu bázu produktov, vtomto vynáleze sa uvažuje spoužívaním špeciálne...

Prepojenie riadiacej jednotky, výherného prístroja a zobrazovacej jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3746

Dátum: 06.04.2004

Autori: Lajda Jaroslav, Skopalík Robert

MPK: G07F 19/00, G07C 15/00

Značky: zobrazovacej, prístroja, prepojenie, riadiacej, jednotky, výherného

Text:

...3 sú pripojene na dvojlinkovú sústavu vodičov. Pričom výherný prístroj 2 je pripojený zbernou jednotkou 21 k dvojlinkovej sústave vodičov.Riadiaca jednotka l, výherný prístroj 2 a zobrazovacia jednotka 3 sú pripojene na trojlinkovú sústavu vodičov. Pričom výherný prístroj 2 je pripojený zbernou jednotkou 21 k trojlinkovej sústave vodičov. Zberná jednotka 21 je pripojená k mechanickým počítadlàm, žiarovkám a tlačidlám výherného prístroja 2 cez...

Zásuvka a adaptér na prepojenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3560

Dátum: 01.07.2003

Autori: Kulka Vladimir, Krajger Frantisek, Wystron Alexander

MPK: H01R 27/00, H01R 31/06, H01R 13/62...

Značky: zásuvka, adaptér, prepojenie

Text:

...obrázkov na výkreseNa priloženom vyobrazení obr.l je pohľad z vnútomej strany na duté teleso zásuvky. Obr. 2 znázorňuje kontaktné teleso zásuvky v zmontovanom stave. Obr. 3 je pohľad na navádzacíu časť kontaktného telesa. Obr. 4 znázorňuje krympovacie kontakty. Obr. 5 znázorňuje upínaciu časť kontaktného telesa zásuvky a obr. 6 je rez navádzacej časti kontaktného telesa zásuvky. Obr. 7 znázorňuje pohľad na adaptér. Obr. 8 je pohľad...

Poháňacie prepojenie na systém stierača automobilového čelného skla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3499

Dátum: 09.12.2002

Autori: Edele Reinhard, Princet Joel, Egner-walter Bruno

MPK: B60S 1/06, F16C 23/00, F16C 11/06...

Značky: prepojenie, poháňacie, čelného, stierača, systém, automobilového

Text:

...guľovej časti. Druhý z dvojice guľových kĺbov obsahuje druhý guľový čap s guľovou časťou a objímkovou časťou, pričom objímková časť má valcový spojovací otvor axiálne proti guľovej časti. Kľuka má upevňovací otvor, a drieková časť prvého guľového čapu je pripevnená zalisovaním do spojovacieho otvoru v objímkovej časti druhého guľového čapu, zatiaľ čo objímková časť druhého guľového čapu je pripevnená zalisovaním do upevňovacieho otvoru...

Prístroj na prepojenie vedenia kvapalín na lekárske účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 278707

Dátum: 08.12.1993

Autori: Magnusson Tore, Danielson Bo, Orban Laszlo, Petersson Torgny

MPK: A61M 39/00

Značky: lékařské, kvapalín, prepojenie, prístroj, vedenia, účely

Zhrnutie / Anotácia:

Prístroj je tvorený krytom (1) a spojovacím členom (4), vložiteľným do krytu s vnútornými tesniacimi povrchmi (3) a vonkajšími tesniacimi povrchmi (6). Na ich ochranu je spojovací člen (4) vybavený ochranným krytom (7) s ochrannými povrchmi (71) pred svojím spojením s krytom (1). Pri spojení s krytom (1) potom dôjde k odhaleniu vonkajších spojovacích povrchov (6). Prístroj je vhodný najmä na napojenie krvného obehu chorého na vonkajší okruh,...

Prepojenie rámu a riadiacej časti viac kolesového dopravného prostriedku poháňaného ludskou silou

Načítavanie...

Číslo patentu: 265766

Dátum: 14.11.1989

Autor: Tóth Peter

MPK: B62K 21/04

Značky: riadiacej, kolesového, silou, rámu, dopravného, prostriedku, prepojenie, poháňaného, částí, ludskou

Text:

...vložený aspoň jeden elastický kľb łgł, ktorý je s nimi spojený a tvorí ich pohybovu os 9. Elastický kľb lg svojou pružnostou umožní natáčanie riadenia igg pomocou kormidla ggg voči rámu llg pri zmene smeru jazdy. Elastický klb łgl je podľa obr. 2, 3, 5, 6 riešený ako medzikus lgla. Medzikus lgłg znázornený na obr. 2 je napr. z umelej hmoty prípadne gumy, ktorý je spojený s rámom llg a riadením łgg v mieste pohybovej osi 9 napr....

Zapojenie pre prepojenie obvodov CMOS so zariadeniami so zápornými logickými úrovniami

Načítavanie...

Číslo patentu: 264729

Dátum: 12.09.1989

Autor: Kováčik Milan

MPK: H04M 3/22

Značky: úrovniami, obvodov, logickými, prepojenie, zariadeniami, zapojenie, zápornými

Text:

...l je pripojený k druhému napájaciemu vstupu 3 obvodu lg CMOS a k druhej napájaoej zbernici lg zariadenia g s CMOS logikou, ktoré je spojená s druhou napájacou zbernicou lg napájacieho zdroja g. obvod lg CMOS môže byť tvorený napr. hradlom, multiplexorom, prevodníkom kódu alebo čítačom. K meranému objektu l je pripojený prevodník úrovne meraného signálu, tvorený obvodom pozostávajúcim z prvého rezistoru Q, druhého rezistoru 1 a prvej diôdy...

Zapojenie pre prepojenie obvodov TTL so zariadeniami so zápornými logickými úrovniami

Načítavanie...

Číslo patentu: 264728

Dátum: 12.09.1989

Autor: Kováčik Milan

MPK: H04M 3/22

Značky: zápornými, prepojenie, úrovniami, logickými, zapojenie, zariadeniami, obvodov

Text:

...napätia. z ktorého sú odvodené vstupné záporné logické úrovne. Kludová výstupná úro veň vstupného prevcdníka je H. Táto má nižšie nároky na príkon napájacieho zdroja a umožňujepripojenie výstupov viacej prevodníkov na spoločnú zbsrnicu.Minimalizácia prvkov prevodníka úrovne bola dosiahnutá využitím prvkov ochranného obvodu pre účely úpravy vstupného signálu pre obvod TTL. Pripojenie prevodníka úrovne ku každému vstupu viacvstupového...

Klaviatúra umožňujúca prepojenie najmenej troch tónorodých systémov hudobného hybridného nástroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 262603

Dátum: 14.03.1989

Autori: Braciník Bohdan, Brezáni Vladimír

MPK: G10C 5/00

Značky: hybridného, prepojenie, klaviatúra, troch, systémov, nástroja, najmenej, tónorodých, hudobného, umožňujúca

Text:

...základ pre vylúdenie rozno-farebných tónov, ovládané podľa hudobných zakonitosti, tvorené jedným hudobným nástrojom a viacerým tónorodným vznikom a rôznou farebnostou tônov.Na obr. 1 je celkový axonometrický pohlad na koncepčné usporiadanie hybridného nástroja s troma manuálmi a jedným pedualom. Na obr. 2 je vyznačený rez hudobným hybridným nástrojom s umiestnením jednotlivých manuálov, elektrozosilovačov, reproduktorov a ostatných...

Prepojenie cisterien na kvapalné plyny

Načítavanie...

Číslo patentu: 261546

Dátum: 10.02.1989

Autor: Luby Peter

MPK: B67D 5/62

Značky: prepojenie, cisterien, plyny, kvapalné

Text:

...odplyňovací ventil teplej cisterny je spojený s druhým odplyňovacím ventilom najmenej jednej studenej cisterny piolmocou vyrovnálvacieho potrubia s vyrovnávacim ventilom.Prepojením cisterien na kvapalné plyny podľa vynálezu sa dosiahne to, že tlakompár teplej cisterny sa môže v-yčerpávat obsa zvýši .pohotovostné kapacita zásobovania,p-retože sa nemusí čakať na zdĺhavé ohrievanie cisterien.Príklad prepojenia cisterien podľa vynálezu je...

Zariadenie na prepojenie Dewarových nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 256174

Dátum: 15.04.1988

Autori: Pecka Juraj, Popelka Jan, Adamčík Pavol

MPK: F17C 9/00

Značky: nádob, dewarových, zariadenie, prepojenie

Text:

...je pod ovláolaicou pákou uložený odpružený blokovací člen.Výhodou zariadenia na prepojenie Dewarových nádob je, že dosiahne jednoduché prestavenie prepájača v odizolovanom priestore zariadenia, čím sa znižuje poruchovost chlandiaoeho okruhu teplotnej komory aspotreha nízkotuhnúoej kvapaliny.Zariadenie na prepojenie Dewarových nádob je príkladne znázornená na pripojených výkresoch, kde na obr. 1 je nakreslené zariadenie v náryse v reze, na...

Mechanické prepojenie dvoch skríň chladiaceho zariadenia chladničiek a mrazničiek pomocou prepojovacích segmentov

Načítavanie...

Číslo patentu: 246889

Dátum: 15.01.1988

Autori: Bueko Miloš, Matijaeek Josef

MPK: F16M 13/02

Značky: zariadenia, chladničiek, pomocou, mrazničiek, chladiaceho, prepojovacích, segmentov, dvoch, prepojenie, skříň, mechanické

Text:

...na prepojené skrine pomocou segmentov 1 a 2.Obr. 2 detailnejšie znázorňuje segmenty v stave, keď sú zasunuté jeden do druhého a ich uchytenie o skrine chladničky a mraz xMechanické prepojenie dvoch skríň chladiaceho zariadenia chladničiek a mrazničiek pomocou prepojovacích segmentov, vyznačujúce sa tým, že prepojovacie segmenty 1 umiestnené na jednej z dvojice skríň majú V pozdĺžnom smere zužujücu sa .klinovitü časť 11 j, ktoré odpovedá...

Zariadenie na elektrické prepojenie rotačnej a pevnej časti elektrických zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 252888

Dátum: 15.10.1987

Autor: Kašpar Peter

MPK: H01R 35/00

Značky: prepojenie, zariadenie, rotačnej, zariadení, částí, elektrických, pevnej, elektrické

Text:

...vodičom. z č~aeti rotawčnej na ~čast pevnú nie je ničím rušený a vzhľadom na to, že v žiadnom .mieste zariadenia .nenastúva klzný posuv vodiča, je životnost takéhoto zariadenia ,neobłmedzeněrNa priloženom výkrese predstavuje obr.2 zariadenie podľa vynáiezu v p~ohl~ande a obr. 1 to isté zariadenie v reze, 1 PIÍČOIH rovina rezu je rovnohežná s jeho osou a prechádza -strercbosm rsatelitu.Zariadenie na elektrické .p-repojenie rotačnej a .pevnej...

Prepojenie spalinového kanála a tlakového systému parného kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: 250863

Dátum: 14.05.1987

Autori: Szegvári Viliam, Kosnáč Patrík

MPK: F22B 37/24

Značky: prepojenie, spalinového, kotla, kanála, tlakového, systému, parného

Text:

...podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že prepojenie tvorí pružná.mernlbrávnovä stena, pozostávajúca z .pozdĺžne jednostranne rozrelzaných rúr, navzájom spojených pomocou plochej tyče.Dilatácia v dvoch na selba -k-olmých smeroch je umožnené tým, že V miestach pôsobenia teplotnej dilatácie -sú rúrky jpružnej membránovej steny oľrnuté tak, že rezy o 4hnutých rúroík sú orientované kolmo naToto riešenie môže byť zároveň oplatnené alko...