Patenty so značkou «prepäťovej»

Zapojenie zapaľovacieho obvodu prepäťovej ochrany s asymetrickým prvkom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7210

Dátum: 04.08.2015

Autor: Suchý Jaromír

MPK: H02H 9/06

Značky: ochrany, prvkom, asymetrickým, prepäťovej, obvodů, zapojenie, zapalovacieho

Text:

...než statické zapaľovacie napätie UZ medzi strednou elektródou a prvou elektródou. V zapojeniach zapaľovacieho obvodu prepäťovej ochrany s asymetrickým prvkom, kde sa vyskytuje napäťovo závislý spínací prvok,je tento výhodne tvorený dvojpólovou bleskoistkou alebo dvojpólovým elektronickým obvodom na báze vý 10Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresov, na ktorých znázorňuje obrázok 1 blokovú...

Zapojenie zapaľovacieho obvodu prepäťovej ochrany

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6943

Dátum: 04.11.2014

Autor: Suchý Jaromír

MPK: H01T 2/00, H01T 2/02, H01T 15/00...

Značky: obvodů, prepäťovej, ochrany, zapalovacieho, zapojenie

Text:

...medzi primáme vinutie transformátora a plynovú bleskoistku.Prepäťová ochrana podľa obrázka l pozostáva z isldišťa 5 prepäťovej ochrany, vybaveného prvou vstupnou svorkou g, druhou vstupnou svorkou ą a trojpólovo prepojeného so zapaľovacím obvodom l prepäťovej ochrany.Základné zapojenie zapaľovacieho obvodu 1 prepäťovej ochrany podľa obrázka 2 spočíva v tom, že pomocná elektróda 1 iskrišťa i je zapojená do série S prvým varistorom § a...

Modul prepäťovej ochrany

Načítavanie...

Číslo patentu: E 21038

Dátum: 30.12.2012

Autor: Boskovic Nejc

MPK: H01C 7/12, H01H 83/10, H01T 1/14...

Značky: modul, ochrany, prepäťovej

Text:

...časti piestu 3. Pohyblívá bočná stena 4 na hornom okraji je opatrená dvomi alebo viacerými vŕtanýmí otvormi a dvomaalebo viacerými otvormi na bočných okrajoch a/alebo otvorom na spodnej strane.0009 V pripade prepätia alebo zvýšenej teploty v sieti sa varistor 2 zahreje, následne sa taktiež zahrejú piest 3 a materiál V okoli vŕtaných otvorov 3 a a 4 a a vŕtaných otvorov 3 b a 4 b. Zmäkčený materiál v okolí vŕtaných otvorov 3 a a 4 b a vŕtaných...

Zvodič prepätia s výmenným modulom prepäťovej ochrany

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6307

Dátum: 03.12.2012

Autor: Suchý Jaromír

MPK: H01T 1/14, H01T 1/12, H01C 7/12...

Značky: prepäťovej, výměnným, ochrany, zvodič, prepätia, modulom

Text:

...obdĺžnikový alebo trojuholníkový, ale kruhový je najvýhodnejší z výrobného hľadiska a manipulácie s výmenným modulom prepäťovej ochrany pri jeho zasúvaní do základne prepäťovej ochrany. Navádzacie kolíky, umiestnené na spodnej strane výmenného modulu prepäťovej ochrany, majú valcový tvar, pričom zapadajú do navádzacích otvorov v základni prepäťovej ochrany tak, že pri zasunutí navedú výmenný modul prepätovej ochrany do presnej polohy proti...

Obvod prepäťovej ochrany pre vypínateľné tyristory TY a/alebo tranzistory IGBT vo vysokonapäťových meničoch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6030

Dátum: 02.03.2012

Autori: Čížek Petr, Hauptmann Radim

MPK: H02H 7/10, H02H 9/04, H02H 9/02...

Značky: prepäťovej, vypínatelné, tranzistory, obvod, meničoch, vysokonapäťových, tyristory, ochrany

Text:

...pracovným napätím Výkonového tyrístora TY je možné kjednému tyristoru zapojiť viac samostatných prepäťových obvodov do série. Rovnomerné rozloženie napätia na tieto sériovo zapojené obvody zabezpečí opísaná funkcia tohto obvodu. Funkcia obvodu rovnako nahradzuje funkciu statického deliča napätia, tvoreného V štandardnom zapojení odpormi Rs.Na elimináciu vzniku prepätia na výkonových polovodičových prvkoch, ku ktorým je obvod pripojený, je...

Zvodič prepätia s výmenným modulom prepäťovej ochrany

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20007

Dátum: 27.02.2012

Autor: Suchý Jaromír

MPK: H01T 1/14, H01T 4/06, H01T 1/12...

Značky: modulom, ochrany, prepäťovej, prepätia, výměnným, zvodič

Text:

...Na rozpojenie resp. oddialenieje využívané pôsobenie pružiny.0007 Riešenie známe z dokumentu DE 10 2006 038 005 Anschluss- und Basisteil zur Aufnahme eines steckbaren Úberspannungsableiters používa ako jednu časť termického odpojovača ochranného prvku, spravidla varistora, vhodne tvarovaný medený pásik, ktorý je na jednom konci pevne azároveň elektricky vodivo spojený bodovým zvarom s plochým kontaktom ochranného prvku a na druhej strane...

Zapojenie elektrického obvodu prepäťovej ochrany vzájomne ľubovoľne spojených výkonových polovodičových súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 234507

Dátum: 01.11.1987

Autori: Lachký Peter, Pobuda Miroslav, Harvánek Zdenko, Čerňanský Anton

MPK: H02M 3/315

Značky: spojených, ľubovoľné, súčiastok, elektrického, polovodičových, prepäťovej, zapojenie, obvodů, ochrany, výkonových, vzájomne

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je obmedziť prepätia na výkonových polovodičových súčiastkach pri súčasnom znížení výkonových strát v ochranných obvodoch a samotných výkonových polovodičových súčiastkach. Uvedeného účelu sa dosiahne tým, že nabíjací odpor a v sérii s ním paralelná kombinácia akumulačného kondenzátora a vybíjacieho odporu sú pripojené k výstupným svorkám diódového mostíka. Diódový mostík je svojimi vstupnými svorkami pripojený k chráneným...

Zapojenie prepäťovej ochrany výkonových polovodičových súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 225171

Dátum: 15.04.1986

Autori: Harvánek Zdenko, Čerňanský Anton, Pobuda Miroslav, Mihalčin Jozef

Značky: výkonových, polovodičových, ochrany, prepäťovej, súčiastok, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie prepäťovej ochrany výkonových polovodičových súčiastok, ktoré majú rovnaký výkonový vývod pripojený na spoločný potenciál, vyznačujúce sa tým, že na vzájomne nespojené výkonové vývody výkonových polovodičových súčiastok (1) sú pripojené anódy, prípadne katódy diód (2) prepäťovej ochrany, ktorých katódy, prípadne anódy sú spojené cez nabíjací odpor (3) s jedným vývodom akumulačného kondenzátora (4) a jedným vývodom vybíjacieho odporu...

Zapojenie prepäťovej ochrany neriadeného usmerňovača v celovlnovom zapojení

Načítavanie...

Číslo patentu: 219157

Dátum: 01.06.1985

Autor: Dobrucký Branislav

Značky: neriadeného, celovlnovom, ochrany, zapojení, zapojenie, prepäťovej, usmerňovača

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka elektrotechniky, konkrétne neriadených usmerňovačov. Vynález rieši problém ochrany usmerňovača voči rôznym prepätiam zo striedavej i jednosmernej strany, pomocou ochranných RC členov. Podstatou vynálezu je zapojenie diódy v obvode RC ochrany na výstupnej jednosmernej strane usmerňovača, ako je ukázané na obr. 1 v prílohe prihlášky vynálezu. Predmetom vynálezu je zapojenie prepäťovej ochrany neriadeného usmerňovača v celovlnovom...