Patenty so značkou «preparátu»

Farmaceutický preparát obsahujúci aktívnu látku topiramát, postup tvorby tohto farmaceutického preparátu a použitie tohto preparátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285440

Dátum: 27.12.2006

Autori: Gibbs Irwin, Kotwal Pramod, Thakur Madhav

MPK: A61K 47/26, A61K 31/7042, A61K 31/357...

Značky: postup, látku, tohto, tvorby, topiramát, farmaceutický, preparát, aktívnu, obsahujúci, použitie, farmaceutického, preparátu

Zhrnutie / Anotácia:

Postup tvorby farmaceutického preparátu zahŕňa: a) prípravu jadrových častíc obsahujúcich aktívnu látku topiramát, b) vysušenie jadrových častíc z kroku a) za vzniku vysušených jadrových častíc, c) potiahnutie vysušených jadrových častíc z kroku b) zmesou maskujúcou chuť za vzniku potiahnutých častíc a d) vysušenie potiahnutých častíc z kroku c) za vzniku farmaceutického preparátu, kde množstvo zmesi maskujúcej chuť sa pohybuje v rozmedzí 7 až...

Spôsob výroby farmaceutického preparátu obsahujúceho zrážací faktor lX

Načítavanie...

Číslo patentu: 280989

Dátum: 12.08.1992

Autori: Linnau Yendra, Sazgary Maria

MPK: C07K 14/745, A61K 38/36, C07K 1/16...

Značky: farmaceutického, výroby, faktor, preparátu, obsahujúceho, spôsob, zrážací

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby farmaceutického preparátu obsahujúceho zrážací faktor IX spočíva v tom, že sa kombinujú opatrenia, keď sa plazma alebo frakcia plazmy obsahujúcej faktor IX podrobí anexovej chromatografii, pričom sa naviaže faktor IX, naviazaný faktor IX sa eluuje, eluovaný faktor IX sa podrobí za prítomnosti detergentu anexovej chromatografii, pričom sa naviaže faktor IX, naviazaný faktor IX sa eluuje, v eluáte obsahujúcom faktor IX sa inaktivujú...

Způsob přípravy metalografického preparátu trvalé hodnoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 268226

Dátum: 14.03.1990

Autor: Jandoš František

MPK: G01N 1/28

Značky: preparátu, přípravy, způsob, trvale, hodnoty, metalografického

Text:

...nelze renovovat, Uvodonó nevýhody otâvąjioiho stavu techniky ae cdatrąni způsobem připruvy metalograľickóho prepnrůtu trvnló hodnoty podle vynúlezu, jehož podstata opoöivú v tom, žo eo propnrát připraví Jako ctiuk metnlogrnfiokáho výbruou, tento otisk se neotištšncu otrancu přiloži na rovinnou podložku u Jeho otiätěnâ strana ae přokryjo krycím mikroakcpickým okličkom, ktoré oc po obvodu k podložnimu ekliöku přilopi tok, aby byl otiok mezi...

Způsob získávání pektolytického enzymového preparátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266236

Dátum: 13.12.1989

Autori: Čaga Simeon, Dostinova Cvetana, Karačomakova Desimira

MPK: C12N 9/14

Značky: získavání, enzymového, způsob, preparátu, pektolytického

Text:

...KynbTypu Asp. niger - 8 M Bupamamrca B snaqurenbuq öonee sucoKoäönocnHTąTnqec Koň susnmnoň axrnsnocru. K 144-My qacy csoero pa 3 BHTHH.B cpee c onwumusnpo Banàum cocTaBoM Kynbwypa HaKannnBaeT B Mn ®epMeHTaunoHHoňxnąkoćTn 4000 1, ~»Tu, a npoH 3 BocTaeHHan - COOTBGTCTBEHHO 1500 1 20 E/Mu EPA H 4 i 0,5 E/MHHBA. HocnenpoEéneHHa MHoro®àcTopuoro.aKcnepuMeHTa Ž 4 ~H cneymmero sa STHM Ma Teuąwnuecxoro Moenuponannn ®épMeHTaunu HpoBogTcnBcpee,...

Spôsob výroby biofungicídneho spórového preparátu proti fuzarióze koreňov a stebiel obílnin, najmä kukurice

Načítavanie...

Číslo patentu: 266150

Dátum: 14.11.1989

Autor: Drimal Jozef

MPK: A01N 65/00

Značky: fuzarióze, preparátu, najmä, spôsob, spórového, obilnin, koreňov, proti, výroby, biofungicídneho, stebiel, kukurice

Text:

...pôdy, ktorá obsahuje asimilovateľné aacharidy a asimilitovateľný organický zdroj dusíku v pomere 2 až 41 s obsahom komplexu vitamínov rastových a minerálnych látok, pričom ukončenie kultivácie je po úplnom vysporulovani kultúry, pri ktorej tvorí tmavozelený vo vode rozpustný pigment.Spôsob výroby preparátu pri povrchovej kultivácii Trichoderma harzianum na tekutej živnej pôdeKmeň Trichoderma harzianum RR 1 CCM 8008 sa kultivuje v Rouxových...

Aretační zařízení stolku preparátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265283

Dátum: 13.10.1989

Autor: Petr Jiří

MPK: H01J 37/20

Značky: zařízení, preparátu, stolku, aretační

Text:

...expozice ke znemožnění některého 2 pohybů, což během expozice není na závadu, ale provoz a obsluha se tim poněkud zkomplikuje.Tyto dosavadní nevýhody odstraňuje aretační zařízení stolku, jehož podstatou je, že v základní desce je rovnoběžně.-2 preparátu uspořádána pevná čelist rovnořené nosem na jednom konci páčky,přičemž na druhý konec páčky dosedá 0 ádaný přes těsnicí kroužek v základní proti nosu otočné če se svislým posuvem stolku běžně...

Způsob výroby teplotně stálých antibiotických preparátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265249

Dátum: 13.10.1989

Autori: Palepu Nageswara, Bogardus Joseph Ballard, Kaplan Murray Arthur

MPK: C07D 501/46

Značky: teplotně, způsob, výroby, preparátu, stálých, antibiotických

Text:

...stabilitami preparátü pripravených z individuálních solí obsažených ve směsi. Tak například je možno připravit preparát z obojetného iontu, chloridu vápenatého a chloridu sodného, přičemž stabilita vzniklé pevné látky se bude pohybovat mezi stabilitami preparátů připravených jednak z obojetného iontu a chloridu vápenatého a jednak obojetného iontua chloridu sodného. Použití směsi solí k výrobě preparátů podle vynálezu může být výhodné tehdy,...

Spôsob výroby udiaceho tekutého preparátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264158

Dátum: 13.06.1989

Autori: Dúbravický Jozef, Barteková Zuzana, Smirnov Vladimir, Lörinčík Július, Uherová Ružena

MPK: A23B 4/04

Značky: udiaceho, preparátu, spôsob, výroby, tekutého

Text:

...destilácia za zníženého tlaku, destilácla v kombinácii s absorpnciou na prírodných alebo syntetických sorbentoch, pričom sa najprv izolujú všetky organolepticky účinné látky spolu s neželateľnými a zdraviu škodlivými súčastami. Tieto spôsoby sú zložité, náročné na technické vybavenie, energiu a vynaloženú živú prácu.Tieto nedostatky rieši spôsob výroby údiaceho tekutého preparätu podľa vynálezu,ktorého podstata spočíva v tom, že ľahšia vodná...

Pojivo k zakotvení preparátu, nebo směsí preparátů s obsahem účinných látek používaných při moření osiv na povrchu zrn

Načítavanie...

Číslo patentu: 261107

Dátum: 12.01.1989

Autor: Pech Jaromír

MPK: A01N 25/10, A01N 25/02, A01N 25/04...

Značky: zakotvení, účinných, preparátu, povrchu, směsi, moření, pojivo, používaných, obsahem, látek

Text:

...polymer v pojivu.Požadované fyzikální vlastnosti filmů,vzniklých po odpaření vody z vybraných polymerů shora uvedených, vykázaly následující hod-notyjirůtažnost filmu při 20 °C 0/0homopolymer methyimethakrylátu měkčený dibutylftalátem kopolymer vinylacetátu s dibutyimaleinátemkopolymer methyimethakry» látu s butylakryiätem s 3 °/0 butylglykoiu kopolymeir bľłľadĺŕlllll se styrenem -. karboxylovanýHydrofilní polymery dle tohoto vynálezu jsou...

Zařízení pro manipulaci s prostředky v ultravakuových přístrojích například preparátu v elektronových mikroskopech

Načítavanie...

Číslo patentu: 259749

Dátum: 17.10.1988

Autori: Schenk Antonín, Fišer Jan

MPK: H01J 37/20

Značky: zařízení, manipulaci, například, prostředky, přístrojích, ultravakuových, preparátu, mikroskopech, elektronových

Text:

...předkládraného zařízeníje, že při své relativní jednoduchosti a rozměrové nenáročnosti umožňuje ve všech třech osách x, y, z přesné a časové i prostorově stále nastavení polohy použitého prostředku umístěného v ultravakuu. Rozsah i citlivost nastavované polohy lze volit stoupáním regulačních diferenciálních šroubů. Pro větší rozsahy a menší citlivost lze použít jednoduchých justážních šroubů s větším stoupáním.Vynález blíže objasní...

Sposob výroby farbiaceho preparátu z plodov čiernych ríbezlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 259226

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hlaváč Jaroslav, Drdák Milan, Malík Fedor

MPK: A23L 1/272

Značky: spôsob, ríbezlí, plodov, farbiaceho, čiernych, preparátu, výroby

Text:

...príklady. P r í k l a d 1Čierne ríbezle sa ihned po zbere spracujú na mlynkoodzrñovači, na ktorom sa zbavia strapín. získaný rmut sa kontinuálne odlisuje na hydraulickom liee, šťava sa odstredí. za účelom zvýšenia výťažnosti farbív zo suroviny sa výlisky zalejú horúcou vodou tak, aby výsledná teplota pripraveného diela nebola vyššia ako 55 °C. Množstvo pridanej vody n neprekročilo množstvo vylisovenej šťavy zo suroviny. Výsledkom...

Nevhodný prostředek pro zakotvení preparátu nebo směsi preparátů s obsahem účinných látek používaných při moření osiv na povrchu zrn

Načítavanie...

Číslo patentu: 258811

Dátum: 16.09.1988

Autor: Pech Jaromír

MPK: A01N 25/34

Značky: používaných, účinných, nevhodný, obsahem, látek, směsi, povrchu, zakotvení, moření, prostředek, preparátu

Text:

...provedených s pojidlem s obsahem fenolformaldehydové pryskyříce typu novolak rozpuštěné ve směsi etanolu s dichloretanem v poměru 41, přičemž koncentrace pryskyřice byla 17 i hmot. a do pojidla byla přidána kysele reagujíciKysele reagující látka Vzešlé rostlivy 2 50 semenkyselina fenyloctová o ,4 42 4 10 V zo ,s 1 , 6 45 4 1 o ~ 17 ,7 5,0 49 1 14 A 36,2 kyselina 2-chloretylfosfonová 0,4 48 1 16 36,6 1,6 47 3 10 29,9 5,0 47 2 11 27,2 kyselina...

Držák malých preparátů s náklonem a rotací pro elektronový mikroskop

Načítavanie...

Číslo patentu: 242587

Dátum: 01.03.1988

Autori: Jidda Zdenik, Hejel František

MPK: H01J 37/26

Značky: preparátu, náklonem, mikroskop, elektronový, rotaci, držák, malých

Text:

...Pryžový kroužek se frikčně dotýká rotační desky velkorozměrového stolku.Výhodou držáku malých preparátů je trvale vytvořený náklon pod úhlem M 9. Fbmocí fríkčního dotyku pouzdra držáku a velkorozměrového stolku je umožněna rotece preparátu v nakloněné poloae.Príklad provedení držáku«malých preparáťů podle vynálezu je znčzannťn na přiloženém výkresu, kde je znázorněn osový řez držáku malých preparátů upevněném na velkorozměrovém...

Spôsob prípravy farbiaceho preparátu z modrých kultivarov hrozna

Načítavanie...

Číslo patentu: 246449

Dátum: 15.12.1987

Autori: Zavadil František, Buchberger Otto, Pešek Josef, Vojío Jaromír

MPK: A23L 1/27

Značky: hrozna, modrých, preparátu, přípravy, spôsob, kultivarov, farbiaceho

Text:

...hroznové víno sa upraví kyselinou -chlorov-odíkovou na pH 3,2 až 3,5 a zahuvstí vo vákuovej odparke pri teplote 50 až 55 °C na min. 35 0/0 Ihmot. refraktometriokej sušiny. Priemerný úbytok farbiva pri koncentrovaní je 3 až 5 hmot. Získaný tekutý koncentrat fanbív má nasledovné charakteristikysa zahustí vo vákuovej odparke pri teplote 50 až 55 °C.Stabilitu získaného produktu možno zvýšiť pridaním etanolu až do 40 0/0 obj. alebo sušenim...

Způsob výroby enzymového proteázového preparátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237159

Dátum: 01.10.1987

Autori: Hylmar Bohumil, Dědek Miroslav, Gottwaldová Maria

MPK: C12N 9/52

Značky: preparátu, enzymového, výroby, způsob, proteázového

Zhrnutie / Anotácia:

Kultivací mutant kmenů Bacillus coagulans ze sbírky Laktoflora č. 476 a 477 a Bacillus cereus ze sbírky Laktoflora č. 478 a 470 se vyprodukují převážně alkalické proteázy, které se s výhodou používají po oddělení a koncentraci jako součást detergentů nebo jako přísada, zvyšující konverzi krmiv.

Způsob výroby preparátů humanního transfer-faktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 247127

Dátum: 28.09.1987

Autori: Šarbort Jioí, Wetterschneider Marcel, Roman Jan, Kroupa Jan

MPK: A61K 35/14, A61K 39/00

Značky: transfer-faktoru, humanního, výroby, preparátu, způsob

Text:

...uensnoň Kposn, npnqeu, ôes woro, uwoöu nosunxame npu pyrnx cnocoóax mpaxuuonupoaanux Kax HBHCHOHBSYGMHE cocraname qacrn KPOBH neüxourapnue nneuxu buffy coats Mornn őuws npunenenu K npuuenenam n ĺxaqecrae Hcxonaoro Mawepnana nan npnroronnennz TpaHc®ep-Qaxropa.uns woro, qwoöm ycwpannwn arn npHqHHu, HS 05 peTeHHm Guna nocwannena sanaua,paspaöowawb cnocoö, npn KOTQDOM npn nnnmuennu B mexnonornqecxnä npouecc oôpadowxu cnexeü...

Způsob výroby chmelového preparátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241286

Dátum: 01.09.1987

Autori: Šimunek Václav, Fleischmann Jaroslav, Sciezska Miloslav

MPK: C12C 3/00

Značky: preparátu, způsob, chmelového, výroby

Text:

...granulovaného chmele se velmi často mění í množství dodaných hořkých látek. Další nevýhodou dosud vyrćběnéhogrenuloveného chnsle je i to, že se v určité míře mění obsah alfa-hořkých kyselín v časové závislosti, a to má negativní důsledky no jeho dévkování při přípravě mladiny. Tyto nedostatky způsobují jak nestandardnost hořkostí vyráběného piva, taki značné ztráty granulovaného chmele, který je dévkován normouUvedené nedostatky odstraňuje...

Způsob přípravy a čištění preparátů enzymu laktátdehydrogenasy

Načítavanie...

Číslo patentu: 249449

Dátum: 12.03.1987

Autori: Konečný Přemysl, Smrž Miloslav, Borák Jindřich

MPK: C12N 9/04

Značky: přípravy, čištění, způsob, preparátu, laktátdehydrogenasy, enzymů

Text:

...změna koncentrace se výhodné využívá tem, kde cílem je zakoncentrovení enzymu (sorpce z velkého množství roztoku s malým množetvím enzymu, eluce minimalním množstvím vody nebo zředěnáho pufru).Sorpci a eluci je možné provádět bud vsádkově nebo v chrometogrefických kelonách. Značná objemová stálost hydroxyethylmethakrylátových gelú je přitom zárukou, že i při náhlýoh změnách koncentrace soli nedojde k deformaci sloupce a tím i ke snížení...

Zařízení ke štěpení velkých ploch kožních preparátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234316

Dátum: 01.03.1987

Autori: Křenek Břetislav, Bařinka Ladislav

MPK: A61B 17/322

Značky: veľkých, preparátu, kožních, štěpení, ploch, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno ke štěpení velkých ploch kožních preparátů z kůže operované končetiny při léčení tzv. lymfedému. Má válec, na jehož hřídeli je upevněna dvojitá rohatka a výkyvná ramena řezacího zařízení s nožem. Hřídel je uložen v ložiscích upevněných v nosném třmenu. Západky zapadající do zubů dvojité rohatky jsou výkyvné na čepech, z nichž jeden je upevněn v nosném třmenu, a druhý v rameni řezacího zařízení. Řezací zařízení je posuvně...

Zařízení pro barvení mikroskopických preparátů v průtočné kyvetě

Načítavanie...

Číslo patentu: 247529

Dátum: 15.01.1987

Autor: Bednář Otmar

MPK: G01N 1/30

Značky: průtočné, barvení, preparátu, kyvetě, mikroskopických, zařízení

Text:

...podle vynálezu řeší naznačené komplikace a ztráty při dosavadním ručním zpracovávání tím, že barvicí proces probíhá V jediné pŕütočné kyvetě, ve které se po uplynutí reakčních dob vypouštěním medií zpět do zásobních lahví- a novým plněním podle technologie barvení, v určitém sledu střídají reakční činldla.Tím je barvicí proces optimalizován technologicky i časově, vzniká úspora činidel a významně se omezuje kontaminace prostředí i ovzduší...

Způsob výroby insekticidního bakterijního preparátu proti housenkám škůdců z krystaloforních bacilů druhu Bacillus thuringiensis

Načítavanie...

Číslo patentu: 235786

Dátum: 01.12.1986

Autori: Weiser Jaroslav, Černý Miroslav, Vaňková Jiřina, Bastl Vladimír, Lakota Vladimír

MPK: A01N 63/02

Značky: krystaloforních, preparátu, proti, bacilů, housenkám, thuringiensis, škůdců, bakterijního, bacillus, způsob, druhu, insekticidního, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby insekticidního bakterijního preparátu proti housenkám z krystaloforních bacilů ze skupiny Bacillus thuringiensis submersní metodou za stálého míchání a vzdušnění při teplotě 29 - 32 °C zaočkováním do sterilní tekuté půdy obsahující asimilovatelné sacharidy a asimilovatelný organický zdroj dusíku, vyznačený tím, že asimilovatelných sacharidů a asimilovatelného zdroje dusíku s obsahem růstových faktorů a vitaminů se použije v poměru...

Způsob výroby specifického mikrobního preparátu proti larvám komárů a muchniček

Načítavanie...

Číslo patentu: 235785

Dátum: 01.12.1986

Autori: Weiser Jaroslav, Černý Miroslav, Bastl Vladimír, Vaňková Jiřina, Lakota Vladimír

MPK: A01N 63/02

Značky: výroby, proti, muchniček, specifického, způsob, larvám, komárů, mikrobního, preparátu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby specifického mikrobního preparátu proti larvám komárů a muchniček z krystaloforního bacila Bacillus thuringiensis serovar H-14 (israelensis) submersní metodou za stálého míchání a vzdušnění při teplotě 29 - 32 °C zaočkováním do sterilní tekuté půdy obsahující asimilovatelné sacharidy a asimilovatelný organický zdroj dusíku, vyznačený tím že asimilovatelných sacharidů a asimilovatelného zdroje dusíku s obsahem růstových faktorů a...

Způsob výroby preparátu, podporujícího tvorbu epithelu, vhodného pro péči o pokožku

Načítavanie...

Číslo patentu: 229681

Dátum: 15.11.1986

Autor: Széles Lajos

MPK: A61K 7/26

Značky: pokožku, výroby, vhodného, způsob, pecí, epithelu, preparátu, podporujícího, tvorbu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby preparátu, podporujícího tvorbu epithelu, vhodného pro péči o pokožku popřípadě regenerujícího a chránícího pokožku, vyznačující se tím, že se rostlina nebo větší počet rostlin popřípadě částí rostlin, obsahujících třísloviny a patřících k čeledi Fagaceae a/nebo Rosacae a/nebo Chenopodiaceae, s výhodou Betae vulgaris radix, Crataegi fructus, Malus demesticae fructus, exocarpium, Pruni spinosae fructus, Quercus cortex, Ratanhiae...

Způsob výroby krmného biologického preparátu na bázi exoproteáz

Načítavanie...

Číslo patentu: 233537

Dátum: 15.08.1986

Autori: Palečková Františka, Bastl Vladimír, Adl Drahomír, Lakota Vladimír

MPK: C12N 9/56, A23K 1/165

Značky: krmného, bázi, výroby, exoproteáz, biologického, způsob, preparátu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby krmného biologického preparátu na bázi exoproteáz, při němž se tekutá živná půda obsahující krmnou mouku, sušené mléko a kvasnice a obohacená zahuštěnou kukuřičnou máčecí vodou a stopovými množstvími solí kovů podporující sporulaci vyšlechtěného mikroorganismu Bacillus subtilis CCM 3622 po fermentaci prováděné za teplot 26 až 40 °C a za neustálého míchání a provzdušňování alespoň polovičním minutovým objemem vzduchu vztaženým na...

Kontejner na kryokonzervaci biologických preparátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226075

Dátum: 01.06.1986

Autori: Trojan Adolf, Prušák Jan

Značky: biologických, kontejner, kryokonzervaci, preparátu

Zhrnutie / Anotácia:

Kontejner na kryokonzervaci biologických preparátů vyznačený tím, že jeho stěny (1) jsou vytvořeny z termoplastické folie na bázi lineárního vysokomolekulárního polyetylenu, svařené do plochého vaku (2) ve tvaru čtyř- nebo víceúhelníka s rovnými nebo zaoblenými rohy (3) a s jedním nebo více vevařenými nátrubky (4), přičemž vak (2) z termoplastické folie ve stavu naplněném biologickým preparátem (5) přiléhá svou vnější stranou (6) z větší části...

Způsob ochlazování biologických preparátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226074

Dátum: 01.06.1986

Autor: Prušák Jan

Značky: biologických, ochlazování, způsob, preparátu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob ochlazování ponořováním biologických preparátů do kryogenní kapaliny, při kterém jsou preparáty neprodyšně uzavřeny v kontejneru opatřeném izolačním pouzdrem a uloženém v neprodyšně uzavřeném separačním plášti, vyznačený tím, že preparát se nejdříve ochlazuje v parách nad hladinou kryogenní kapaliny a posléze pod její hladinou, přičemž po ponoření preparátu do lázně kryogenní kapaliny se otevře separační plášť, případně i izolační...

Spôsob prípravy krvného zmesného imunoglobulínového preparátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247303

Dátum: 15.05.1986

Autor: Teren Ján

MPK: A61K 39/395

Značky: imunoglobulínového, spôsob, zmesného, preparátu, krvného, přípravy

Text:

...vyprecipiiujü v POÓOĎE -sedimentu a predstavujú zdroj lgM. Roztok po oddelení sedimentu predstavuje zmesný lmunoglobulínový preparát na báze lgG IgA -i- lgMso zníženým hypotenzívnym a antikomplementärnym účinkom.Bielkovinný materiál obsahujúci puriiikovanýsa suspenduje za aseptických podmienok V takom množstve apyrogénnej destilovanej vody o teplote 0 °C až 6 °C, aby hodnota koncentrácie bielkovín sa nachádzala v rozmedzí 1 0/0 až 15 0/0, s...

Způsob výroby tkáňového preparátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228038

Dátum: 01.12.1985

Autori: Doležel Bedřich, Urbánek Gabriel, Rejdák Zdeněk

Značky: preparátu, tkáňového, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby tkáňového preparátu zejména pro léčbu a regeneraci buněk v živých organismech, při němž se tkáňový preparát získává extrakcí z živočišné tkáně extrakčními činidly, vyznačující se tím, že se na tkáň působí etanolem po dobu 3 až 30 dnů za teploty od 10 do 100 °C, s výhodou od 70 do 85 °C. Získaný extrakt dále se zkoncentruje na 5 až 50 % původního objemu, koncentrát se vysráží éterem, sraženina se promyje éterem, usuší a sušina se...

Způsob stabilizace lyofilizovaného preparátu antibakteriálně účinné soli 7ß-(a-karboxy-a-arylacetamido)-a-methoxy-3-heterocyklylthiomethyl-1- dethia-1-oxa-3-cefem-4-karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 221835

Dátum: 15.09.1985

Autori: Shima Kazuhiro, Hirai Eizo

Značky: 7ß-(a-karboxy-a-arylacetamido)-a-methoxy-3-heterocyklylthiomethyl-1, způsob, lyofilizovaného, preparátu, účinné, stabilizace, dethia-1-oxa-3-cefem-4-karboxylové, antibakteriálně, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob stabilizace lyofilizovaného preparátu antibakteriálně účinné soli 7beta(alfa-karboxy-alfa-arylacetamido)-7alfa-metoxy-3- heterocyklylthiometyl-1-dethia-1-oxa-3-cefem-4-karboxylové kyseliny s alkalickým kovem, obecného vzorce I ve kterém Ar znamená p-hydroxyfenylovou nebo fluor-p-hydroxyfenylovou skupinu, Het představuje alkyltetrazolylovou skupinu s 1 až 5 atomy uhlíku v alkylové části, thiadiazolylovou skupinu nebo alkylthiadiazolylovou...

Způsob výroby kvasničného bílkovinného preparátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225604

Dátum: 01.07.1985

Autori: Štros František, Ederer Karel, Rut Miloslav

Značky: bílkovinného, kvasničného, preparátu, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby kvasničného bílkovinného preparátu s nízkým obsahem nukleových kyselin extrakcí termolyzovaných kvasinek amoniakem s vracením extraktu do kultivace, vyznačený tím, že se k přípravě kvasničného preparátu s nízkým obsahem nukleových kyselin použije 5 až 60%, s výhodou 10 až 40% biomasy produkované kultivací a že úprava biomasy spočívá v tom, že se kvasinkový koncentrát obsahující 100 až 200 g/1 kvasničné sušiny za hřeje na 5 až 60...

Zařízení ke kryokonzervaci biologických preparátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227116

Dátum: 01.01.1985

Autor: Prušák Jan

Značky: kryokonzervaci, preparátu, zařízení, biologických

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na kryokonzervaci biologických preparárů sestávající z kontejneru, izolačního pouzdra, separačního pláště, ponořovacího ústrojí a nádoby s kryogenní kapalinou vyznačené tím, že kontejner 1 naplněný biologickým preparátem 2 a neprodyšně uzavřený, je obklopen izolačním pouzdrem prostupným pro kapalinu, a že tento celek je neprodyšně uzavřen v separačním plášti 4, vytvořeném z plastické folie a spojeném s ponořovacím ústrojím, které...

Způsob výroby asfaltových preparátů pro vyplňování dilatačních spár

Načítavanie...

Číslo patentu: 216510

Dátum: 15.12.1984

Autori: Major Gyula, Mózes Gyula, Szilvási Lajos, Fehérvári Antal, Radák László, Murányi István, Szelényi István, Varga Tibor, Ambrusz József, Csikos József, Barlai József

Značky: výroby, spár, dilatačních, asfaltových, způsob, preparátu, vyplňování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přípravy asfaltových směsí pro vyplňování a spojování dilatačních a styčných spár v silničním stavitelství. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se nejprve promíchá 20 až 45 hmotnostních dílů pryžové drtě v 55 až 80 hmotnostních dílech olejové frakce nebo extraktu ze zpracování ropy při teplotě 25 až 120 °C po dobu jedné až tří hodin při 20 až 100 otáčkách míchadla za minutu, načež se ke 100 hmotnostním dílům této směsi přidá za...

Spôsob prípravy farbiaceho preparátu z plodovej bazy čiernej

Načítavanie...

Číslo patentu: 225530

Dátum: 01.12.1984

Autori: Šilháková Anna, Drdák Milan, Greif Gabriel, Malík Fedor

Značky: plodovej, preparátu, farbiaceho, spôsob, čiernej, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy farbiaceho preparátu z plodov bazy čiernej vyznačujúci sa tým, že surovina sa po odstránení vrcholíkov plodov zmrazí pri teplote -18 až -20 °C a pred vlastným spracovaním sa nechá rozmrazovať pri izbovej teplote alebo zahriatim na teplotu 75 až 80 °C, potom sa surovina lisuje, šťava sa odstredí a fermentuje čistou kultúrou vínnych kvasiniek pri teplote 26 až 30 °C počas 24 až 30 hodín a po odstredení sa fermentovaná šťava...