Patenty so značkou «přenosu»

Systém na zabezpečený prenos hlasovej komunikácie cez komunikačnú sieť a spôsob zabezpečeného prenosu hlasovej komunikácie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7505

Dátum: 01.08.2016

Autori: Jedlička Martin, Eliáš Andrej, Strémy Maximilián

MPK: H04L 9/32

Značky: zabezpečený, systém, hlasovej, sieť, komunikácie, spôsob, zabezpečeného, komunikačnú, přenosu, prenos

Text:

...komunikácia medzi sieťovými komunikačnými zariadeniami volajúceho účastníka a volaného účastníka a schopnosť centrálnej riadiacej jednotky obslúžiť potrebný počet zariadení súčasne v reálnom čase. Všetky zariadenia v uvedenom systéme sú schopné komunikovať obojsmerné a v reálnom Case.Spôsob zabezpečeného prenosu hlasovej komunikácie V systéme na zabezpečený prenos hlasovej komunikácie podľa tohto technického riešenia zahŕňa tieto kroky-...

Zariadenie na meranie prenosu tepla cez okennú sieť

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7419

Dátum: 02.05.2016

Autori: Koniar Ján, Červenák Ľudovít, Černecký Jozef, Brodnianská Zuzana

MPK: G01K 7/02, E06B 9/52

Značky: přenosu, tepla, meranie, zariadenie, sieť, okennú

Text:

...je venovaná dostatočná pozornosť.Na meranie prenosu tepla cez okennú sieť bolo navrhnuté technické riešenie, ktorého základom je testovací kanál a testovaná okenná sieť. Vonkajšia časť a vnútorná časť testovacieho kanála je vytvorená z plechu. Medzi vrstvami plechu sa nachádza izolačná vrstva vytvorená z polystyrénu. Na meranie prenosu tepla je k testovaciemu kanálu napojený modul s nízkoteplotným sálavým panelom a modul so systémom...

Spôsob prenosu zvuku pomocou laserovej projekcie a použitie laserového zväzku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7285

Dátum: 03.11.2015

Autor: Kubošek Pavol

MPK: G09B 23/14, G02B 27/48, G03B 21/00...

Značky: projekcie, pomocou, spôsob, použitie, laserovej, přenosu, zvuku, laserového, zväzku

Text:

...reprodukcia zvuku bez poškodenia materiálu tienidla.Skenujúci laserový zväzok sa môže popri prenose zvuku používať na kreslenie obrázkov a byť tak súčasťou laserovej šou.Hlavnou výhodou uvedeného technického riešenia je možnosť reprodukcie zvuku bez potreby elektronického prijímača a bez poškodenia materiálu tienidla.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku l je znázornený laserový zväzok LZ dopadajúci na tienidlo T. Na obrázku 2 je...

Systém zberu a prenosu veternej energie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6983

Dátum: 04.12.2014

Autor: Kaliský Alexander

MPK: F03D 9/00

Značky: veternej, systém, zberu, energie, přenosu

Text:

...prvky ako pružina a pomocná zotrvačná kľuka, pričom sa prekonáva odpor listov so zapomým uhlom nastavenia. Vztlaková sila je nižšia, ale obvodová zložka roztáča aerodynamické rotory l do vyššej zotrvačnosti a vyššej obvodovej rýchlosti a je vyššia než v opačnom výkmite. Energia zotrvačnosti získaná protipohybom vyplýva z exponenciálneho nárastu vztlaku na list V zložke do nárastu obvodovej rýchlosti. Celkové využitie kinetickej energie...

Spôsob prenosu tepla na teplovýmenné plochy výmenníka tepla v technologických procesoch a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288150

Dátum: 18.11.2013

Autori: Štibrányi Ladislav, Timár Pavel

MPK: F28F 13/06, F28D 5/02

Značky: vykonávanie, přenosu, technologických, tohto, procesoch, plochy, teplovýmenné, zariadenie, tepla, spôsob, výmenníka, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prenosu tepla na teplovýmenné plochy výmenníka tepla v technologických procesoch je založený na tom, že kondenzáciou nasýtených pár kvapaliny s vysokou teplotou varu 180 °C až 380 °C pri tlaku 0,0001 MPa až 0,1 MPa nastáva intenzívny prenos tepla na teplovýmenné plochy výmenníka tepla. Neskondenzované nadbytočné pary kvapaliny s vysokou teplotou varu skondenzujú v spätnom chladiči. Zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu pozostáva z...

Spôsob bezpečného prenosu informácií

Načítavanie...

Číslo patentu: 287691

Dátum: 23.05.2011

Autori: Švejda Jaromír, Novák Vladimír, Doubek Pavel, Pšenička Pavel, Klapka Štěpán, Srb Stanislav, Faran Antonín, Houser Jiří

MPK: H04L 1/00

Značky: bezpečného, informácií, přenosu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob bezpečného prenosu informácií sa robí jednak vo vysielači (V), konfigurovanom systémom minimálneho počtu (mv) vetiev z počtu (nv) všetkých možných vetiev vysielača (V), kde je rozložený postup vytvorenia a kontroly rozšírenej informačnej správy (RIV) tak, že s využitím systému generujúcich polynómov (gv1..nv) všetkých možných vetiev sú z informačnej správy (IV) vytvorené príslušné kontrolné časti (cv1..nv) všetkých možných vetiev a...

Spôsob prenosu tepla na teplovýmenné plochy výmenníka tepla v technologických procesoch a zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5717

Dátum: 05.04.2011

Autori: Timár Pavel, Štibrányi Ladislav

MPK: F28D 5/02, F28F 13/06

Značky: procesoch, technologických, výmenníka, tepla, plochy, teplovýmenné, zariadenie, přenosu, spôsob

Text:

...pár vysokovrúcej kvapaliny Marlothenn SH s teplotou varu 300 °C pri tlaku 0,02 MPa. Avšak prebytočné pary kvapaliny s vysokou teplotou varu neskondenzované vo výmenníku tepla skondenzujú v spätnom chladiči. Tento spôsob je výhodný tam, kde technologické parametre výroby sa menia v dôsledku výrobného sortimentu, časového alebo iného dôvodu.V tomto príklade je opisované základné zariadenie k prenosu tepla na teplovýmenné plochy výmennika...

Spôsob amplitúdovej modulácie na účely prenosu informácie vo výkonovom vedení 230V a zapojenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5537

Dátum: 07.10.2010

Autor: Sedlák Jozef

MPK: H04B 3/54, H02J 13/00, H05B 37/02...

Značky: tohto, modulácie, vedení, výkonovom, vykonávanie, amplitúdovej, přenosu, spôsobu, informácie, zapojenie, spôsob, účely

Text:

...modulácie a demodulácíe. V tomto prípade modulátor ovplyvňuje len kladnú polperiódu. Tá nesie inštrukciu o hodnote informácie. Využíva sa dvojstavová modulácia. Ak je špičková hodnota kladnej polperiódy rovnaká ako hodnota zápomej - referenčnej polperiódy,znamená to pre vyhodnocovací obvod logická 0. Ak je špičková hodnota kladnej polperiódy znížená znamená to logická 1. Hodnota kladnej polperiódy sa porovnáva vždy s predošlou...

Prenosové zariadenie, prijímacie zariadenie, spôsob prenosu, spôsob prijímania a spôsob na generovanie rotovaných viacrozmerných konštelácií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16574

Dátum: 17.08.2010

Autori: Kimura Tomohiro, Petrov Mihail

MPK: H04B 7/02

Značky: spôsob, prijímacie, zariadenie, konštelácií, generovanie, přenosové, přenosu, viacrozmerných, prijímania, rotovaných

Text:

...ako je znázomene na OBR. IB, v prípade,že kanál reprezentovaný na zvislej osi unikne, konštelačné body O 0, 01, 10 a ll sapriblížia k vodorovnej osi (pozdĺž pevných šípok na OBR. 1 B).Avšak, tieto konštelačné bodyzostanú rozoznateľné V rozmere reprezentovanom horizontálnou osou. Ako také, konštelačnćbody O 0, O 1, 10 a ll zostanú rozoznateľné aj po hlbokom úniku V kanáli reprezentovanom zvíslou osou.0007 Viacrozmemá rotácia môže byt...

Prenosové zariadenie, prijímacie zariadenie, spôsob prenosu, spôsob prijímania a spôsob na generovanie rotovaných viacrozmerných konštelácií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20537

Dátum: 17.08.2010

Autori: Kimura Tomohiro, Petrov Mihail

MPK: H04J 11/00, H04B 7/02

Značky: prijímacie, přenosové, přenosu, generovanie, viacrozmerných, spôsob, zariadenie, prijímania, konštelácií, rotovaných

Text:

...kde N 2 a B 1. Napríklad, ako je znázornená na OBR. lB, v pripade,že kanál reprezentovaný na zvislej osi unikne, konštelačné body O 0, O 1, 10 a ll sa2 priblížia k vodorovnej osi (pozdĺž pevných šípok na OBR. lB).Avšak, tieto konštelačné body zostanú rozoznateľné v rozmere reprezentovanom horizontálnou osou. Ako také, konštelačné body O 0, 01 , 10 a 11 zostanú rozoznateľné aj po hlbokom úniku v kanáli reprezentovanom zvislou...

Systém a spôsob autentifikácie prenosu kontextu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11189

Dátum: 27.10.2008

Autori: Niemi Valtteri, Forsberg Dan, Blommaert Marc, Mademann Frank

MPK: H04W 8/12

Značky: kontextu, autentifikácie, přenosu, systém, spôsob

Text:

...materiál možno taktiež použiť v signalizačnej správe z UMTS/GPRS SGSN do starej MME vyvinutého 3 GPP systému, z ktorého sa UE prenáša. Vtomto usporiadanl UE vytvára autentitikačný materiál a poskytuje ho SGSN, pričom SGSN potom poskytuje tento autentiñkačný materiál starej MME v požiadavke o prenos kontextu. Stará MME pomocou znalosti, ako bol autentifikačný materiál v UE vytvorený, potom môže opätovne vytvoriť autentifikačný materiál po...

Spôsob vytvárania matice korekcie chýb prenosu paketov multimediálnych dát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9083

Dátum: 18.06.2008

Autori: Crestel Jérôme, Rigaudeau Serge

MPK: H04L 1/00, H03M 13/07

Značky: paketov, korekcie, vytvárania, přenosu, matice, chýb, spôsob, multimediálnych

Text:

...koncové zariadenie rekonštruuje korekčnú maticu. Každý prijatý paket multimediálnych dát jezaradený do takto rekonštmovanej korekčnej matice na miesto, ktoré mu prináležalovpôvodnej korekčnej matici, pomocou jeho poradového čísla adoplnkových informáciíStrata paketu multimediálnych dát sa v rekonštruovanej korekčnej matici prejavuje prázdnym miestom tam, kde by sa mal nachádzať stratený paket multimediálnych dát. Stratený paket...

Systém a spôsob riadenia elektronického prenosu údajov o farbe

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20356

Dátum: 01.04.2008

Autori: Rich Danny, Postle Stephen Roderick, Putney James Christopher, Stone Gordon Robert

MPK: H04N 1/60, H04N 1/54

Značky: farbe, riadenia, elektronického, údajov, systém, přenosu, spôsob

Text:

...poltónových plôšok tlačených na biely. sivý a čierny podklad.0012 US 6310698 a W 0 1086943 opisuje spôsob modelovania tónovej krivkyjedného tlačového zariadenia na reprodukovanie tónovej krivky iného tlačového zariadenia. Tento systém automatizujeproces vytvárania plochých kriviek pre tlačiarenský systém zo skúšobného dizajnu so známou krivkou tónových hodnôt a kompenzuje rozdiely optického a mechanického nárastu tlačového bodu pomocou...

Spôsob zlepšovania procesu prenosu TCP dát v prípade prerušenia fyzického prenosového média

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8428

Dátum: 28.02.2008

Autor: Kleo Rémi

MPK: H04L 29/06

Značky: fyzického, přenosového, procesu, spôsob, media, prerušenia, zlepšovania, případě, přenosu

Text:

...medzi klientom a serverom. Po prenose dátových paketov, tu dáta n adáta n 1, klient 10 odpovie prostredníctvom ďalšej ACK správy, vtomto prípade ACK n 2,aserveru tak poskytne informáciu týkajúcu sa toho, ktoré dátové pakety očakáva teraz. Server 12 čaká na túto správu ACK n 2 klienta. Keď server prijme túto ACK n 2 správu, tak server odovzdá nasledujúce dátové pakety do klienta 10.0008 Na obr. 3 a 5 je vyobrazený prípad prerušenia TCP...

Spôsob a systém prenosu dát pre zabezpečený prenos video a/alebo audio dát cez nezabezpečenú verejnú IP sieť

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10203

Dátum: 20.09.2007

Autori: Labonte Uli, Rudolph Sven, Brandt Thomas, Wieland Chris, Scheufler Andreas, Desch Dietmar, Maiberger Hardy

MPK: H04L 29/06

Značky: sieť, zabezpečený, nezabezpečenú, prenos, spôsob, video, audio, přenosu, verejnú, systém

Text:

...na rôznych obrazovkách.(0013) Na zvýšenie bezpečnosti dát môžu byť prenášané video dáta pred prenosom cez zabezpečený VPN tunel dodatočne zakódované s použitím kódovacieho postupu. Na stranepríjmu sa zakódované prijímané dáta opäť dekódujú.(0014) Zabezpečený VPN tunel sa buduje vykonávaním protokolu na vytvorenie virtuálnej siete(VPN) a protokolu na zabezpečenie dátového prenosu. Príkladom zabezpečovacieho protokolu je napríklad IPsec...

Systém na nedeformovaný prenos lúča viditeľného svetla a spôsob prenosu lúča viditeľného svetla

Načítavanie...

Číslo patentu: 285741

Dátum: 20.06.2007

Autori: Burns William, Mcneirney John

MPK: A61B 6/08, A61B 19/00

Značky: nedeformovaný, viditelného, spôsob, lúča, prenos, světla, přenosu, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Systém zahŕňa zameriavacie zariadenie (20) generujúce lúč viditeľného svetla s okienkom (18), cez ktoré lúč viditeľného svetla prechádza pozdĺž stanoveného smeru, pridržiavací prvok (28) a ochranný kryt (10), ktorý má ohybné teleso s otvorom a opticky priezračným okienkom (14) spojeným s ohybným telesom. Opticky priezračné okienko (14) sa môže pripevniť pozdĺž časti svojho obvodu medzi pridržiavací prvok (28) a okienko (18) zariadenia na...

Modifikácia RNA vedúca k zvýšeniu transkripčnej stability a účinnosti prenosu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16484

Dátum: 28.09.2006

Autori: Kreiter Sebastian, Holtkamp Silke, Türeci Özlem, Sahin Ugur

MPK: C12N 15/68, C12N 15/67

Značky: modifikácia, transkripčnej, stability, přenosu, účinnosti, vedúca, zvýšeniu

Text:

...účinnosťou odpovedajúcou dĺžke poly(A)(Preiss a Hentze, 1998). 5 cap a 3 poly(A) sekvencie synergicky aktivujú prenos in vivo (Gallie, 1991). Neprekladané oblasti (UTR) globínových génov sú ďalšími známymi prvkami, ktoré môžu prispievať k stabilizácii RNA a Jc zvýšeniu prenosovej účinnostiV stave techniky sú známe niektoré IVT Vektory, ktoré sú štandardne využívané ako matrice pre transkripciu in vitro, a ktoré boli geneticky modifikované...

Modifikácia RNA vedúca k zvýšeniu transkripčnej stability a účinnosti prenosu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11787

Dátum: 28.09.2006

Autori: Kreiter Sebastian, Sahin Ugur, Holtkamp Silke, Türeci Özlem

MPK: C12N 15/00, C12N 15/09

Značky: vedúca, účinnosti, transkripčnej, přenosu, zvýšeniu, stability, modifikácia

Text:

...globínových génov sú dalšími známymi prvkami, ktoré môžu prispievať k stabilizácii RNA a J zvýšeniu prenosovej účinnostiV stave techniky sú známe niektoré IVT vektory, ktoré sú štandardne využívané ako matrice pre transkripciu in vitro, a ktoré boli geneticky modifikované takým spôsobom, aby boli produkované transkripty stabilizovanej RNA. Protokoly opisované v publikovanej odbornej literatúre (Conry a knl., 1995 b Teufel a kol., 2005 Strong a...

Bunkovo-permeabilné peptidové inhibítory dráhy prenosu JNK signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12167

Dátum: 12.09.2006

Autor: Bonny Christophe

MPK: C07K 14/47

Značky: signálu, inhibitory, peptidové, bunkovo-permeabilné, dráhy, přenosu

Text:

...(generic) (s) ü 38 XXXXXXXRKK RRQRRRXXXX XRPTTLXLXX xxxxxooxCOOH D-TAT-IB 1 (s) DQSRPVQPFL NLTTPRKPRP PRRRQRRKKR G (NHDQSRPVQPFLNLTTPRKPRPPRRRQRRKKRGCOOHD-TAT-IB XDQXXXXXXX LXLTTPRXXX XXRRRQRRKK RXXXXXXX(V Tabuľka 1 sú vzorové sekvencie, ako aj ich genetické vzorce uvádzané v zodpovedajúoom poradí ako SEQ ID N 0 1 2 5 6 9 a 11 resektíve ako SEQ lD NO 3, 4 7 810 a 12.001 B Akekolvek tu oplsané peptidy môžu byt...

Bunkovo priepustné peptidové inhibítory dráhy prenosu JNK signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20864

Dátum: 12.09.2006

Autor: Bonny Christophe

MPK: C07K 14/47

Značky: dráhy, inhibitory, signálu, priepustné, peptidové, bunkovo, přenosu

Text:

...JBD v IBl a IB 2 odhalílo aj dva bloky so siedmymi a troma aminokyselinamí,ktoré sú v rámci týchto dvoch sekvencií vysoko konzervatívne.0008 Sekvencie skonštruované na základe takéhoto zosúladenia sú opísané napr. vo W 0 01/27268. Konkrétne, W 0 O 1/27268 opisuje malé bunkovo-perrneabilné fúzne peptidy zahŕňajúce takzvanú TAT bunkovú perrneačnú sekvenciu získanú zo základnej dopravovacej sekvencie HIV-TAT proteínu a minimálnej...

Spôsob synchronizácie a prenosu informácií v komunikačnom systéme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9046

Dátum: 18.01.2006

Autor: Popovic Branislav

MPK: H04L 27/26, H04L 7/04, H04B 7/00...

Značky: synchronizácie, přenosu, komunikačnom, informácií, systéme, spôsob

Text:

...synchronizačnćho signálu zDokumentu 1 vygenerovaná pomocou IDFT s N z 128 vzoriek, scyklickým prefixom 10 vzoriek, jezobrazená na obrázku l.0010 Vzorec (2) vysvetľuje široký trojuholníkovitý tvar diferenciálnej korelačnej funkcie na obrázku 1. Malé skreslenia trojuholníkového tvaru pochádzajú z tluktuácií obálky signálu. Čiže z (2) možno vidieť, že diferenciálna korelácia závisí od obálky synchronizačného signálu tak, že rôzne...

Mechanizmus na vyžiadanie opravy bod po bode pre systémy schopné prenosu z bodu do viacerých bodov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4405

Dátum: 27.07.2005

Autori: Vedantham Ramakrishna, Leon David, Walsh Rod, Curcio Igor

MPK: H04L 1/16

Značky: schopné, mechanizmus, systémy, viacerých, opravy, bodov, přenosu, vyžiadanie

Text:

...záťaže FEC, ktorý je obsiahnutý v dátovom pakete FLUTE.0016 V týchto schémach FEC, identifikáciu dátových paketov FLUTE, ktoré v prijimači neboli vôbec prijaté alebo neboli prijaté správne, možno uskutočniť pomocou ich SBN a ESI, ktoré sú obsiahnuté v identifikátore záťaže FEC (FEC Payload ID) dátových paketov FLUTE. Tieto parametre možno potom indikovať späť ako NACK do vysielača, aby sa zariadil opátovný prenos týchto...

Spôsob a systém prenosu užívateľských dát medzi telekomunikačnými prístrojmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2214

Dátum: 24.01.2005

Autor: Aebi Paul

MPK: H04Q 7/32, H04M 17/00

Značky: systém, uživatelských, telekomunikačnými, spôsob, přenosu, prístrojmi, medzi

Text:

...signatúrou, takže je stále ešte potrebné viesť u prevádzkovateľa (providera) užívateľské účty, pričom je potrebné pri telefónnom hovore stále naviazaťspojenia od MSC (Mobile Switching Center) k providerovi a udržiavať ich. Pri tomto kroku sa môžu vyskytnúť chyby, napr. V dôsledku prenosových porúch, takže je možné užívateľské účty falšovať, Ďalej je nevýhodné, že nie je možný žiadny odpočet0005 Úlohou vynálezu je navrhnúť nový spôsob a...

Spôsob paketového prenosu dát mobilnou rádiovou sieťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 284296

Dátum: 08.12.2004

Autori: Pernice Frieder, Bergmann Ansgar

MPK: H04Q 7/38, H04Q 7/22, H04L 12/56...

Značky: přenosu, paketového, sieťou, spôsob, rádiovou, mobilnou

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe paketového prenosu dát mobilnou rádiovou sieťou s mobilnými stanicami a pevnými stanicami, pričom vždy na jednej frekvencii je k dispozícii väčší počet časových úsekov, ktoré tvoria riadiace a prevádzkové kanály, sa pri vytváraní rádiového spojenia na paketový prenos dát vždy každej zúčastnenej mobilnej stanici pridelí rozlišovacie číslo, platné vždy na určitý paketový prenos dát. Prenos jednotlivých paketov dát sa uskutočňuje v...

Spôsob, systém a sieťový element na autorizáciu prenosu dát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3313

Dátum: 28.04.2004

Autori: Hurtta Tujia, Honkasalo Zhi-chun, Räisänen Vilho

MPK: H04L 12/56

Značky: element, přenosu, autorizáciu, sieťový, systém, spôsob

Text:

...jeden priklad, sa môžu prevádzkovať na úrovni servisného toku. saGGSN a ISN sú v súčasnosti definované v príslušných špecifikáciách. saGGSN umožňuje detekciu úrovne QoS, na hranici siete, pre vybrané služby. S týmito zdokonalenými prvkami jadrovej siete sa môže QoS kontrolovať na báze služieb podľa prístupových bodov service Access point (SAP) , alebo podľa služieb v rámci sAP.0013 Z uvedených príčin je žiaduce poskytnúť zdokonalený...

Zariadenie prenosu tepla pre veľkoobjemové vnútorné priestory vozidiel a spôsob prevádzky zariadenia prenosu tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1088

Dátum: 20.04.2004

Autor: Scheid Helmut

MPK: B60H 1/00

Značky: vnútorné, tepla, zariadenie, priestory, prevádzky, spôsob, velkoobjemové, přenosu, vozidiel, zariadenia

Text:

...teplonosné médium s príslušným prípravkom. To zníži zvislýzastavaný priestor zariadenia prenosu tepla a celkovú hmotnosťjednotky.Zariadenie prenosu tepla podľa vynálezu je hlavne ďalej rozvinute výhodne tým, že skriňa máhomú stenu skrine a spodnú stenu skrine, že kanál teplonosného médiaje integrovaný do homejsteny skrine a hlavne tiež do spodnej steny skrine, a že vzduchove kanály prenosu tepla sú usporiadané medzi vzduchovým vstupným...

Spôsob prenosu prídavných údajov v TV-kanáloch, vysielač a prijímač na vykonávanie tohto spôsobu a z nich pozostávajúci systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 283822

Dátum: 30.01.2004

Autori: Lorenz Rudolf-werner, Götting Oliver, Hiller Hartmut, Finger Adolf

MPK: H04N 7/088, H04N 7/085

Značky: údajov, spôsob, přenosu, spôsobu, systém, pozostávajúci, tohto, vysielač, přijímač, přídavných, tv-kanáloch, vykonávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob umožňuje optimálne využitie kanálovej kapacity TV-kanálu pre ďalšie prídavné signály. Tak na vysielacej, ako aj na prijímacej strane sa vytvoria takty pre video- a audio- údaje, ktoré sa majú prídavne prenášať, z FBAS užitočného signálu odčítaním, vyhodnotením a rozhodnutím, pričom oba signály sa na vysielacej strane oddelene digitalizujú, zapamätávajú, vyrovnávajú a komprimujú predtým, než sa superponujú na užitočný signál. Na...

Spôsob prenosu audio signálov podľa spôsobu sprioritneného prenosu pixelov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7088

Dátum: 07.07.2003

Autor: Mossakowski Gerd

MPK: G10L 19/00

Značky: audio, spôsobu, podľa, signálov, přenosu, pixelov, sprioritneného, spôsob

Text:

...zrezonančných telies, ktorých rezonančný kmitočet sa nemení príp. sa mení len pomaly.0011 Prednostné uskutočnenia a ďalšie riešenia vynálezu sú uvedená v závislých patentových nárokoch.0012 Príklad uskutočnenia vynálezu sa opisuje ďalej. Pritom sa prihliada hlavne tiež k opisu a výkresu starších patentových prihlášok DE 101 13 880.6 a DE 101 52 612.1.0013 Najskôr sa zvuk zachytáva, premieňa sa na elektrické signály arozkladá sa na jeho...

Mikrobicídne pyrimidíny alebo triazíny na prevenciu sexuálneho prenosu HIV

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2748

Dátum: 13.05.2003

Autori: De Bethune Marie-pierre, Van Roey Jens Marcel, Stoffels Paul

MPK: A61K 31/505, A61K 31/535, A61K 31/506...

Značky: triazíny, prevenciu, sexuálneho, mikrobicídne, přenosu, pyrimidíny

Text:

...a normálnu vaginálnu flórou. Sekundárny hojaci účinok predložených zlúčenín na mäkké vredy spôsobené Haemophílus ducreyi význanmeprispieva k prevencii systémovej infekcie HIV.replikáciu vírusu HIV vhumánnych T-4 bunkách prostredníctvom interakcie senzýmomPredložený vynález sa týka použitia zlúčenín majúcich vzorec (I), (II) a (III) kde zlúčenina vzorca (I) zodpovedájej N-oxídu, jej farmaceutický prijateľnej adičnej soli alebo jej...

Rekonštrukcia spektra audiosignálu s neúplným spektrom na základe prenosu frekvencie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9423

Dátum: 21.03.2003

Autori: Truman Michael Mead, Vinton Mark Stuart

MPK: G10L 21/02, G10L 19/14

Značky: přenosu, rekonštrukcia, frekvencie, neúplným, audiosignálu, spektra, základě, spektrom

Text:

...tejto techniky. Tri bežné metódy používajúce HFR sú skladanie spektra, spektrálne preloženie a korekcia. Popis týchto techník môže byťnájdený v Makhoul and Berouti, High - Freqency Regeneration in Speech Coding Systems ( Vysoko - frekvenčná regenerácia V systémoch rečového kódovania ), ICASSP 1979 IEEEInternational Conf. on Acoust., Speech and Signal Proc.0007 Jednoduchá implementácia týchto HFR techník nie je vhodná pre systémy vysoko...

Spôsob a zariadenie prenosu prístupových oprávnení na správu oznámení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2404

Dátum: 28.01.2003

Autori: Bons Pascal, Hamou Bernard

MPK: H04L 29/06

Značky: zariadenie, přenosu, spôsob, správu, oprávnení, prístupových, oznámení

Text:

...kľúča obsiahnutého V zabezpečovacom procesore, napríklad čipovej karte. Servisný kľúč sa potom použije na dešifrovanie ECM, aby sa našlo kontrolné slovo umožňujúce spustenie systémuV známych systémoch kontroly prístupu sa prenos EMM uskutočňuje V sekvencii, bez akejkoľvek priority alebo radenia nezávisle na špecifických funkciách každého odovzdaného oznámenia EMM. Rôzne EMM sa nemusia týkať rovnakých dát, ani služieb a V dôsledku toho nie sú...

Spôsob prenosu dát pre multiužívateľa, bod-multibod systém na digitálny prenos dát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1763

Dátum: 14.01.2003

Autori: Ruiz Lopez David, Carreras Areny Judit, Blasco Claret Jorge Vicente, Riveiro Insua Juan Carlos

MPK: H04L 5/00

Značky: bod-multibod, multiužívateľa, digitálny, přenosu, systém, prenos, spôsob

Text:

...na šírku pásma, prevádzka s konštantnými bitovými prenosovými rýchlosťami (CBR), prevádzka s variabilnými bitovými prenosovými rýchlosťami (VBR) a prevádzka s vyhradenou šírkou pásma a pevne stanovenou maximálnou latenciou.-3 V dôsledku skutočnosti, že počet poslaných symbolov je pevne stanovené číslo na balík,balíky, ktoré majú byť poslané rozličným užívateľom sú zoskupené a/alebo rozdelené vo vysielačí. Týmto spôsobom je veľkosť balíka...

Spôsob prenosu zvláštnych signálov v cestnej premávke

Načítavanie...

Číslo patentu: 282538

Dátum: 13.09.2002

Autori: Kiefer Horst, Naumann Michael

MPK: G08G 1/127, G08G 1/0965

Značky: cestnej, signálov, přenosu, spôsob, premávke, zvláštnych

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob slúži na lepšie a rýchlejšie oboznámenie ostatných vozidiel cestnej premávky o vozidle so zvláštnym signálom. Takáto informácia o dopravnej situácii sa môže vysielať výrazne v predstihu a tak môže zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky. Po nadviazaní spojenia zvláštnym signálom cez dopravný prenosový systém nasleduje stanovenie polohy a smeru uvedeného vozidla, ako aj priebežné stanovenie jeho akčného rádia. Tieto údaje sú zostavené do...

Systém diaľkového prenosu a spracovania dát

Načítavanie...

Číslo patentu: 282574

Dátum: 09.09.2002

Autor: Behlen Horst

MPK: G08C 17/02

Značky: systém, diaľkového, spracovania, přenosu

Zhrnutie / Anotácia:

V systéme diaľkového prenosu a spracovania dát na zistenie spotreby v budovách sú meracím jednotkám (10) na poschodí vždy priradené anténne segmenty prijímacej antény (16), ktoré sú vždy cez väzbový článok (18) bezodrazovo pripojené na spoločné anténne vedenie (22). Na toto spoločné anténne vedenie (22) je pripojená prijímacia elektronika (32), ktorej výstup je spojený s jedinou centrálnou vyhodnocovacou jednotkou (38). Týmto spôsobom sa zaistí...

Spôsob prenosu dátových súborov v rádiokomunikačnom systéme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 783

Dátum: 22.08.2002

Autori: Schniedenharn Jörg, Kroth Norbert, Gessner Christina, Meiling Axel, Raji Fariba

MPK: H04L 1/16

Značky: súborov, rádiokomunikačnom, spôsob, přenosu, datových, systéme

Text:

...riadiť a uskutočňovať veľký počet paralelných prenosov dátových súborov od účastníkov, môže to v danom prípade viesť k nepriaznivo veľkému oneskoreniu, kým je niekoľkokrát vysielaný dátový súbor korektne prijatý. V týchto prípadoch je prípadné dodržanie stanovenej podmienky kvality služieb nemožné, a dochádza tak zo strany účastníka príjmuk nepríjemnému meškaniu. Podľa patentového spisu WO/72498 jepri priebehu Receive last timer uložený dátový...

Systém prenosu a/alebo evidencie spotreby médií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3189

Dátum: 04.04.2002

Autor: Valenta Ivo

MPK: G01F 3/00, G08C 19/00

Značky: systém, spotřeby, médií, evidencie, přenosu

Text:

...slúžia na sledovanie správneho-3 merania asamotného vysielacieho modulu možno využiť kontaktné alebo bezkontaktné spínače napojené na tieto pomocné akontrolné obvody. Tieto obvody môžu zabezpečovať stráženie otvorenia prístrojovej časti miesta merania. Pri otvorení sa ihneď vysiela signál do miesta centrálnej evidencie. Na servisné opravy slúži napríklad tzv. servis tlačidlo(napríklad elektronický kľúč), ktorým servisný technik oznamuje...

Zapojenie určené na vykonávanie prenosu a diaľkového ovládania multimediálnych dát

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3129

Dátum: 05.02.2002

Autori: Torma Stanislav, Kočiš Marek, Dulina Martin, Adamkovič Peter

MPK: H04N 1/00, G08C 17/00

Značky: určené, vykonávanie, zapojenie, multimediálnych, diaľkového, přenosu, ovládania

Text:

...Je výhodné, že centrálna pamät je prepojená s riadiacim komunikátorom. Je výhodné, že zobrazovač je tvorený Iokálnou pamäťou.Je výhodné, že lokálna pamät je prepojená so zobrazovacím komunikátorom.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresov, kde na obr.1 je obecné blokové znázornenie zapojenia určeného na vykonávanie prenosu a diaľkového ovládania multimediálnych dát a na obr. 2 je blokové...

Spôsob prenosu informácií, nosič informácií a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280685

Dátum: 12.06.2000

Autor: Blüthgen Björn

MPK: G11B 20/10

Značky: spôsob, spôsobu, přenosu, tohto, zariadenie, nosič, informácií, vykonávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob umožňuje prenos audio- a/alebo videoinformácie pomocou nosiča informácie, napr. DAT, CD alebo CDV. Vo vedľajšom R a W kanáli CD signálu je zaznamenaná okrem audio- a/alebo videosignálu textová informácia. Táto informácia je rozdelená do blokov. Bloky rôznych informačných kategórií sú oddelené. Po prečítaní informácie z disku sú oddelené bloky vybratej kategórie od čítanej informácie. Tento systém prenosu prídavnej informácie dovoľuje...

Spôsob prenosu informačných dát a zapojenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280683

Dátum: 12.06.2000

Autori: Odaka Kentaro, Nijboer Jacob Gerrit, Ogawa Hiroshi, Immink Kornelis Antonie

MPK: H03M 7/00, H04L 25/49

Značky: spôsob, zapojenie, informačných, přenosu, vykonávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou spôsobu je prenos informačných dát, napríklad zvukových dát, prevedených do číslicovej formy reprezentovanej elektrickými signálmi, ktoré sa na účely prenosu kódujú do zodpovedajúcej kódovateľnej formy, a potom sa môžu dekódovať do pôvodného tvaru. Vynález sa rovnako vzťahuje na kódovacie zapojenie na uskutočňovanie spôsobu tohto prenosu informačných dát.

Usporiadanie prvkov prenosu krútiaceho momentu v prídavnej prevodovke

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1876

Dátum: 08.07.1998

Autor: Ruisl Juraj

MPK: B60K 17/00

Značky: přenosu, prvkov, usporiadanie, prevodovke, prídavnej, momentu, krútiaceho

Text:

...ložísk.Celý komplex je umiestnený v skrini prídavného prevodu.Delič momentu je možné vyradiť z činnosti riadiacou objímkou ovládanou Vzduchovým válcom.Výhoda usporiadania prevodového mechanizmu v prídavnej prevodovke podľa technického riešenia spočíva v zlepšení jazdných vlastností vozidla, zvlášť na malo únosnom teréne, pri poľadovicí, prípadne pri Vyťahovaní vozidla.Usporiadanie prevodového mechanizmu v pridavnej prevodovkebude ďalej bližšie...