Patenty so značkou «prenosné»

Prenosné zariadenie na získavanie údajov zo štvorprúdových cestných komunikácií s clonou v strede komunikácie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7545

Dátum: 05.09.2016

Autori: Flimel Marián, Flimel Adam

MPK: G08G 1/065, G08G 1/01

Značky: clonou, komunikácií, komunikácie, zariadenie, štvorprúdových, cestných, prenosné, strede, údajov, získavanie

Text:

...vysokou strechou) a minimálnou výškou nákladných automobilov. Zvolená je Výška 2,8 m.- Výška h 3 - je Výška na umiestnenie bezdrôtovej kamery na jednom zo stojanov. Optimálna Výška sú 3-4 m, keďže 4 m je maximálna výška nákladných automobilov, kamiónov. Nasmerovanie kamier má umožňoVať záber na jednotlivé jednosmerné jazdné pruhy.- Výška h 4 - je Výška súvislej zvislej steny - clony minimálne h 4 h 0,2 3 m. Clona je umiestnená V strede...

Podložka pod mobilné telefóny, tablety, prenosné počítače, iné ľahko prenosné elektrotechnické zariadenia a ich puzdrá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6972

Dátum: 04.12.2014

Autor: Duben Matej

MPK: C09J 7/02, A45C 11/00, A45C 11/24...

Značky: podložka, ľahko, tablety, mobilné, prenosné, telefóny, elektrotechnické, počítače, puzdra, zariadenia

Text:

...je, že ich hladký vonkajší povrch, nalepený na úložnej ploche prenosných elektrotechnických zariadení, je málo estetický a že umožňuje používateľovi nepohodlné, t. j. málo komfortné prichytenie uvedených zariadení s možnosťou vypadnutia z ruky alebo ľahkého sklznutia z povrchu podkladu, ako aj ich časté pády a mechanické poškodenia. Z uvedených dôvodov takéto fólie zabezpečujú len málo stabilné osadenie takýchto ľahkých prenosných...

Prenosné meracie zariadenie na meranie sily potrebnej na deštrukciu škrupiny vajec

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6934

Dátum: 04.11.2014

Autori: Boďo Štefan, Gálik Roman

MPK: G01N 3/08, A01K 43/00, G01N 33/08...

Značky: zariadenie, meranie, potrebnej, deštrukciu, škrupiny, meracie, vajec, prenosné

Text:

...na kvalitu konzumných vajec. Vzorku konzumných vajec sme odoberali V priebehu znáškového cyklu priamo na farme, ktorá dísponovala konvenčnou aj obohatenou klietkovou technológiou(pred l. l. 2012). Z výsledkov vyplýva, že priememá sila potrebná na deštrukciu škrupíny vajec sa pri ustajnení nosníc v konvenčných klietkach pohybovala od 28,97 N (439 deň veku) do 36,71 N (222 deň veku) a pri ustajnení nosníc v obohatených klietkach od 26,28 N (404...

Prenosné servisné miesto

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18346

Dátum: 16.09.2011

Autori: Hesselmann Borge Mathias, With John Henrik

MPK: A47B 69/00, A47F 9/00

Značky: prenosné, servisné, miesto

Text:

...servisného miesta,napríklad baru, ktoré pri zložení bude kompaktné a bude maťzvládnuteľnú veľkosť. Pri použití je prenosné servisné miestootvorené až do vytvorenia (barovej) konštrukcie, ktorá má relatívne veľké množstvo predajného priestoru a aspoň odpovedajúci skladovací priestor a miesto na alkoholické nápoje,mixéry, ľad, apod., ktoré barman potrebuje na vykonávanie svojej činnosti. Avšak je potrebné rozumieť, že prenosné servisné miesto...

Polyfunkčné elektrické prenosné zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8106

Dátum: 02.09.2008

Autor: Pellenc Roger

MPK: H02J 7/00, B25F 5/00, B25F 3/00...

Značky: elektrické, polyfunkčné, prenosné, zariadenia

Text:

...fungovanie zvoleného nástroja. Predmetné prenosné elektrické zariadenia sú vybavené komunikačným systémom konfigurovaným tak, aby umožňoval, na jednej strane, výmenu informácií týkajúcich sa typu, stavua fungovania nástroja a batérie, ktoré sú vzájomne pripojené a na druhej strane,prispôsobenie prevádzkových parametrov predmetného nástroja podľa charakteristík predmetnej batérie alalebo prispôsobenie prevádzkových parametrov predmetnej...

Prenosné zariadenie na meranie a reguláciu analytov v biologických tekutinách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14380

Dátum: 06.12.2007

Autori: Valgimigli Francesco, Dall'oglio Giorgio

MPK: A61B 5/00

Značky: analytov, reguláciu, prenosné, meranie, zariadenie, tekutinách, biologických

Text:

...milivoltov.0006 Predložený vynález sa týka prenosného zariadenia opatreného biosenzorom na meraniea reguláciu biologických tekutín, ako je glukóza a ďalšie analyty.Prehľad obrázkov na výkresochObr. 1. Bloková schéma prenosného zariadenia na meranie a reguláciu analytov v biologickýchtekutinách podľa predloženého vynálezu.0008 Predložený vynález sa pozostáva zo zariadenia na kontinuálne meranie a reguláciu analytov prítomných v biologických...

Ručné prenosné lisovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4407

Dátum: 02.03.2006

Autori: Matejka Tomáš, Matejka Dušan

MPK: B30B 1/00

Značky: ručné, lisovacie, prenosné, zariadenie

Text:

...zodpovedá veľkosti, rozmerom konkrétneho lisovacieho materiálu.Využitím tohto zariadenia sa značne zjednoduší manipulácia s odpadom mäkkých materiálov najmä obalových a jeho skladovanie. V konečnom dôsledku sa uvedené výhody prejavia v znížení finančných nákladov pri samotnej recyklácii obalových materiálov.Prehľad obrázkov na výkreseNa pripojenom obrázku je znázomené zariadenie podľa technického riešenia v axonometrii, ktoré pozostáva z...

Prenosné svetlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5884

Dátum: 15.03.2005

Autor: Nölle Jürgen

MPK: F21L 14/00, F21S 8/00, F21V 1/00...

Značky: prenosné, světlo

Text:

...v zahriatom stave sa vďaka rôznym koeficientom tepelnejrozťažnosti vzájomne blokujú. V tomto zablokovanom stave sa oba elementy zvierajú a uvoľniasa až po následnom ochladení.0013 Vprvom pnkladnom uskutočnení vynálezu pozostáva zariadenie zpiestu, ktorý sa posúva vdutom valci, pričom materiál piestu má vyšší koeficient tepelnej rozťažnosti než materiál dutého valca. V tomto uskutočnení vynálezu sa pri napínaní skladacieho tienidla piest posúva...

Prenosné zariadenie zahŕňajúce konfiguráciu komunikačnej stanice a konfiguráciu dátového nosiča

Načítavanie...

Číslo patentu: E 582

Dátum: 19.02.2003

Autori: Amtmann Franz, Meindl Reinhard, Posch Stefan, Kunkat Holger, Breitfuss Klemens

MPK: G07F 7/08, G06K 19/07, G06K 7/00...

Značky: nosiča, datového, zahŕňajúce, komunikačnej, konfiguráciu, stanice, zariadenie, prenosné

Text:

...je určený na aktiváciu jednej z dvoch konfigurácii ako funkciu výsledku detekcie dodaného v každom prípade detekčnýmPoskytnutím vlastnostní podľa vynálezu možno poskytnúť prenosné zariadenie pomeme nízkej zložitosti, ktorá ponúka funkčnosť komunikačnej stanice a funkčnosť dátového nosiča, a s ktorou možno požadovanú funkčnosť v každom prípade vybrať jednoducho a automaticky a vďaka tomu veľmi spoľahlivo a možno ju vďaka tomu uviesť do...

Prenosné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2901

Dátum: 17.07.2002

Autor: Storm Mason Ricardo

MPK: H04N 7/18, G03B 13/04, G08B 15/00...

Značky: prenosné, zariadenie

Text:

...z rádiofrekvenčnej jednotky Q a ňou sa prijímajú pomocou antény Q. Keď sa rádiofrekvenčná jednotka Q nachádza v baterkovej kamere Q, anténa 32 je umiestnená na distálnom (najvzdialenejšom od prednej častí) konci štvrtej dutiny Q medzi vnútomým povrchom puzdra lQ baterky a vonkajším povrchom rúry Q pre batérie. Jednoduchá konfonnná zátka Q drží rádiofrekvenčnú jednotku Q v distálnom konci puzdra 1 Q baterky a poskytuje možnosť vytvoriť...

Spôsob analýzy okolitého elektromagnetického poľa a prenosné zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 24

Dátum: 12.07.2002

Autori: Le Brusquet Laurent, Picard Dominique, Fleury Gilles, Chauvin Sébastien, Veysett Remy

MPK: G01R 29/08

Značky: vykonávanie, elektromagnetického, prenosné, poľa, spôsob, okolitého, zariadenie, analýzy

Text:

...základňových staníc tak, žeaplikuje kritérium výberu založený na štatistickyvyhodnotených vlastnostiach poľa vyžarovaného týmto typomstanice. Spôsob podľa vynálezu umožňuje výhodne merať intenzitu žiarenia základňových staníc siete celulárnej telekomunikácie. Tieto intenzity potom môžu byť po extrapolácii na maximálnu prevádzku porovnávané s hraničnými hodnotami zodpovedajúcimi napr. referenčným úrovniam stanoveným príslušnými predpismi....

Stavebnicové prenosné minigolfové ihrisko

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3136

Dátum: 05.02.2002

Autor: Stejskal Evžen

MPK: A63B 71/02, A63B 71/04, A63B 67/02...

Značky: minigolfové, ihrisko, stavebnicové, prenosné

Text:

...aby tieto úchopné-3 Hemú variabilitu podporujú otvorené mantinely, vkladané voľne na hemú plochu jamkoviska, pričom ich pôdorysný tvar sa odlišuje od geometrického tvaru rámu jamkoviska. Ďalším príspevkom k hemým variantom sú podľa tohto technického riešenia doplnkové hemé vložky v tvare štvorca, trojuholníka alebo kruhového výseku, ktoré umožňujú tvarovat hemú dráhu do zatáčok, protismeru a podobne.Na porovnanie menších odchýlok...

Prenosné zariadenie na aplikáciu plynného média

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3014

Dátum: 08.10.2001

Autori: Kubančík Oto, Honeková Jarmila, Hreňovčíková Eva, Klobučník Jozef, Stanka Ján, Jeckel Anton, Jurec Miroslav, Nemoga Karol

MPK: A61M 37/00

Značky: prenosné, plynného, aplikáciu, media, zariadenie

Text:

...zariadenie na aplikáciu plynného média je bližšie ozrejmené naobr. l -uschematicky znázorňuje zostavu zariadenia s vysokotlakovým zásobníkom a redukciou tlaku plynného médiaobr. 2 - znázorňuje konštrukčné usporiadanie telového aplikátoraobr. 3 - predstavuje zariadenie umiestnené v prenosnom ošetrovateľskom kufríkuobr. 4 - predstavuje pacientskú zostavu s nízkotlakovým zásobníkom plynného médiaPríklady uskutočnenia Príklad...

Prenosné zdvíhacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2080

Dátum: 11.02.1999

Autor: Komišák Ján

MPK: B66F 9/02, B66F 11/00

Značky: zdvíhacie, prenosné, zariadenie

Text:

...spojené rozoberateľným spojom §. v tomto prevedení prírubovým skrutkovým spojom. Horné konce ramien 1 sú výkyvne uložené v spojovacej hlavici g. Na dolných koncoch ramien 1 sú upevnené pätky 5. na ktorých sú upravené úchyty § montážneho zdvlhacieho lana 2. v tomto prevedení sú úchyty § predstavované dvomi otvormi vytvorenými v Pätke 5 doskovitého tvaru. Na spojovacej hlavlci a na ľavom ramene 1 sú upevnené vodiace prvky § Predstavované v...

Prenosné cestné zvodidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1386

Dátum: 05.02.1997

Autor: Špaček Zdeněk

MPK: E01F 15/10

Značky: cestné, zvodidlo, prenosné

Text:

...zvarovanie. Konštrukcia sa nedeformuje ako pri použití tepelného spracovania. Tým sú umožnené menšie výrobné tolerancie. Odstránenie deformácii a nerovnosti povrchov, najmä v miestach zámkov, uľahčuje a skracuje čas montáže a demontáže zvodidiel.Spojenie bočníc so spojovacim prvkom bočnic zvarmi jeosvedčený spôsob spájania kovových dielov a teda spoľahlivýJe však vhodný len pre čierne oceľové plechy bez zinkovej vrstvy. Technológia...

Prenosné rozrezávacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 277746

Dátum: 11.05.1994

Autor: Jindra Josef

MPK: B27B 17/00

Značky: prenosné, rozrezávacie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Prenosné rozrezávacie zariadenie na princípe pojazdovej dráhy a vozíka, nesúceho reťazovú pílu, má pojazdovú dráhu zostavenú z aspoň dvoch čiastkových rámov (10) s aspoň dvoma kotevnými stĺpikmi (20), pričom vozík (26) má celkove tvar obráteného U, je na ráme uložený cez vodiace kotúče na jednej strane a oporný kotúč na strane druhej a obsahuje vo svojej hornej časti priečne posuvové ústrojenstvo, ku ktorého priečnemu suportu (41) je upevnená...

Záhradné, prenosné, stavebnicové ohnisko na grilovanie a údenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 105

Dátum: 07.07.1993

Autor: Schneider Emil

MPK: F24B 1/191

Značky: údenie, grilovanie, ohnisko, záhradné, prenosné, stavebnicové

Text:

...masa v jedné z bočnic a s držákem s háky pro upevnění masa v horní části jehlanu..Přehled obrázků na výkrese . Technické řešení bude podrobněji objasněno na příkladu konkrétního provedení za pomoci výkresu, na kterém představujeobr.l r pohled na ohniš obr.2 e pohled na ohni obr.3 - pohled na ohnis Š s úpravou pro rožnění š ě s úpravou pro uzeníPříklad Brovedení technického řešeníNa obr.l je znázorněno základní ohniště Ě, které je vytvořeno...

Přenosné zařízení pro střihání článkových řetězů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262312

Dátum: 14.03.1989

Autori: Maralík Aleš, Olšák Miloň

MPK: B23D 29/02

Značky: prenosné, řetězů, stříhání, článkových, zařízení

Text:

...stříhání. Podstatnou výhodou je, že u menších prüřezů řetězů se střihají oba průřezy článku najednou a u větších průřezů se prostřihuje pouze jedna strana článku řetězu a dalším pohybem páky dochází k vybočení přestřižené části článku, takže přestřižený článek se lehce vyjme. Pro střihání je zapotřebí minimálního prostoru a zařízením se dá stříhat články o průřezu ó 5 mm do 16 mm a to v jakékolivNa přiloženém výkresu je schematicky...

Přenosné vrtací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 258037

Dátum: 15.07.1988

Autori: Serdjuk Nikolaj, Levčenko Viktor, Lukjaněnko Petr

MPK: B23B 45/00, B23B 47/04

Značky: prenosné, vrtací, zařízení

Text:

...29 nonopaqunamr no coanaenna mruówos 35 c ornepcrunuu B üHKçaT 0 pe 33. Hocnenun no eücrsueu npyxnnm 34 npunuaerca anepx no ynopa 3 oöoüuy 28. B sanucnuocru or.o 6 pa 6 aTmnaeMoro Marepnana H HàMewpa nncwpyueura ycwaaasnmsamr Tpe 6 yeMym uacrowy àpameuua mnnunenn pyxo nwxon 25, xoropan aosencrsyer Ha nnauerapumñ pąyxTop 8 uepes óapaóau Z 4 H TRPH 26 u 27.penyxwop B nepenaercn Ha npnaonnoň Ban 7 uepes syóqarue xoneca 6, 52 2 ~na mnnnenb...

Přenosné odsávací zařízení tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 236273

Dátum: 01.02.1988

Autor: Buček Antonín

MPK: F04B 9/14

Značky: odsávací, prenosné, tekutin, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oboru strojírenství. Týká se odsávacího zařízení tekutin, zejména olejů, vhodného pro použití z těžko dostupných prostor, kde je nutnost odsání tekutin. Podstata spočívá v tom, že zařízení je opatřeno pružnou sací trubicí a těsnicí deskou s chlopní odpruženou zpětnou uzavírací klapou nad pístem. Zařízení podle vynálezu lze s výhodou využít ve všech oblastech průmyslu a chemie.

Přenosné topné zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 254456

Dátum: 15.01.1988

Autori: Stelzer Otto, Černý Otakar

MPK: F28D 1/047

Značky: topné, zařízení, prenosné

Text:

...odstraňuje problémy s vyprazdňováním obsahu cisteren, použitím přenosného topného zařízení.Přenosné topné zařízení pro roztavení například obsahu železniční cisterny spočivá podle vynálezu V podstatě v tom, že je tvořeno topným hadem ve tvaru šroubovice, jenž vytváří ve spodní části smyčku. Na jeho horní části je připojena ohebná hadice pro přívod páry. Uvnitř šroubovice je umístěno míchadlo poháněné nevýbušným elektrickým motorem. Svařením...

Skříň obzvlášť pro přenosné svařování zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 242359

Dátum: 01.12.1987

Autori: Rejdák Zdenik Phdr, Brettl Josef

MPK: H05K 5/00

Značky: obzvlášť, svařování, prenosné, skříň, zdroje

Text:

...podle při loženého vynálezu. Podstatou vynálezu je, že boční stěny skříně Qpřečnívají přes její čelní stěny a konce přečnívajících částíbočních stěn jsou vyhnuté směrem k sobě, přičemž mezi vyhnuté konce přečnívejících částí bočních stěn a čelní stěny jsouumístěne nosné ramena přenáěejících rukojetí, které prostřednictvím v nosných ramenech vyhotovených podélných otvorů jsou pohyblivé připevněná dvojicí čepů o přečnívející části bočních...

Přenosné zařízení na měření momentu brzdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 246933

Dátum: 15.10.1987

Autori: Nozar Karel, Pinkava Josef

MPK: G01M 13/02, G01L 5/28

Značky: prenosné, momentu, zařízení, měření, brzdy

Text:

...Ž s perem, ve kterém je nasunuta hřídel Q měřeného mechanismu s brzdou ł, upevněného na základné 1. Paka g je otočně uohycená jedním koncem g v čepu lg, upevněném na plášti poháněcí jednotky g a druhým koncem ll se opírá o základnu 1. Na páce Q je opěrkou łg uchycena jedním koncem pružina Ag, zatímco její druhý konec je upevněn na rameno lg, které je pevně spojeno s pláštěm poháněcí jednotky g. Na páce g je upevněna ručka gg, umístěná nad...

Přenosné rozebíratelné zařízení k ohřívání vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 237057

Dátum: 01.10.1987

Autori: Slatinský Jaroslav, Gilar Stanislav, Klein Otakar

MPK: F24H 1/32, F24D 17/00

Značky: rozebíratelné, zařízení, prenosné, ohřívání

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem řešení je vytvořit přenosné rozebíratelné zařízení k ohřívání vody, zejména v polních podmínkách, s velkou výhřevnou plochou a o velkém výkonu, určeného zejména pro očistu osob. Zařízení sestává z topeniště s popelníkem, na které navazuje ohřívací těleso vody, ukončené na horní straně kouřovodem. Ohřívací těleso vody sestává z vnitřní nádoby, která je uložena v ose vnější nádoby o průřezu tvaru mezikruží, rozděleného svislými přepážkami...

Přenosné laboratorní zařízení pro provádění deformace materiálu za konstantního tahového napětí při zvolené stálé teplotě

Načítavanie...

Číslo patentu: 245389

Dátum: 15.09.1987

Autori: Oddej Miška Koloman, Euba Štefan

MPK: G01N 3/18

Značky: zvolené, materiálů, tahového, teplotě, zařízení, stálé, napětí, prenosné, konstantního, laboratorní, deformace, provádění

Text:

...pracovní část zařízení z jednoho termostatu do druhého jednoduchou, řádově sekundovou operací a dílo bezprostřední styk tepelné malokapacítního systému ~ to znamená nepohyblivou čelist vsorek materialu pohyblivou čelist - s termostatovaným mediem o velké tepelné kapacitě unolñuje rychle prohłdtí vzorku na pfedepsanou teplotu s její dlouhodobou stabilitu.Podstata vynálezu je v dalším objasněna pomocí přiiožených výkresů, na nichž je...

Přenosné atestovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 240001

Dátum: 01.06.1987

Autor: Losenický Miroslav

MPK: B41M 1/24

Značky: zařízení, atestovací, prenosné

Text:

...g,tyče §, spouštěče łg, pojistky a převodové skříně gł. Mezi ochrannou trubkou ł a vnitřní trubkou g je uložena pružina Q. Tyč § je ve spodní části opatřena držákem g s uloženými razícími čísly 3 a v horní části má provedeno v délce potřebného zdvihu hřebenové ozubení łł, drážku § a vybráni łg. Proti pootočení tyče § je v její drážoe 8uložen vodící kolík g. Tyč Ě je suvně uložena v bron~ zových pouzdrech 1 vnitřní trubky g, Spouštěč łg...

Přenosné zařízení pro adaptaci organismu na hypoxicko-hyperkapnické dýchací směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 250808

Dátum: 14.05.1987

Autori: Kabelka Martin, Souček Ladislav, Fibiger Ivo, Rokoš Vlastimil

MPK: A61M 16/00

Značky: adaptaci, hypoxicko-hyperkapnické, prenosné, dýchací, organismu, zařízení, směsi

Text:

...zařízení je přenosná a mobilní pre svou nízkou váhu do 2,5 kg a je přizpůsobitelné potřebám různých sportovních disciplín. Dalšími výhodami je snadnost obsluhy, čištění, bezpečnost při provozu, jednoduchost výroby a nízké materiální náklady. Umožňuje také práci ve větších skupinách a časově neomezeně. zařízení má druhotné posilovací účinky na organismus, nebot posiluje dýchací svalstvo a zlepšuje kardiopulmonální aparát. Také trénuje psychiku...

Přenosné zařízení pro vybíjení kondenzátorových baterií elektrických lokomotiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 249423

Dátum: 12.03.1987

Autori: Sudzina Pavel, Procházka Antonín, Štěrba Ladislav

MPK: G01R 31/36

Značky: batérií, prenosné, lokomotiv, zařízení, elektrických, kondenzátorových, vybíjení

Text:

...hroty vodiče byly upevněný v rukojetíon, ve kterých jsou umístěny vybíjecí odpory.Výhodou přenosného zařízení pro vybíjení kondenzátorových baterií elektrických lokomotiv je snadua pŕenoanost, jednoduchá manipulace a možnost vybídení různých druhů kondenIátorových baterií, pokud jsou obě svorky v dosahu obsluhy. Další práce na takto vybitých kondenzátorech a s nimi spojených obvodeoh je bezpečná. Zařízení je možno ponechat trvala...

Přenosné zařízení pro kontrolu součástí závěsné dráhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 230996

Dátum: 01.03.1987

Autor: Bielý Jiří

MPK: E21F 13/02

Značky: kontrolu, dráhy, zařízení, prenosné, závesné, součástí

Zhrnutie / Anotácia:

Přenosné zařízení pro kontrolu součástí závěsné dráhy, zejména brzdných vozíků a tlumičů brzdění. Účelem vynálezu je zjednodušení konstrukce zařízení a jeho upínání na kolejnici závěsné dráhy. Podstatou vynálezu je, že zařízení, sestávající ze závěsu, tlakového válce s ručním čerpadlem (3) a měřiče tlaku (4), má závěs (1) vytvořen z tělesa (10), ke kterému je nehybně připevněna čelist (11) s upínacím prvkem (12) a výkyvně připojena pohyblivá...

Přenosné stavidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 237029

Dátum: 15.02.1987

Autor: Podorský Jiří

MPK: E02B 7/28

Značky: prenosné, stavidlo

Zhrnutie / Anotácia:

Přenosné stavidlo je určeno pro dočasné zahrazení odběrného objektu vodohospodářské stavby. Vkládá se do vnitřního prostoru dvojité hradicí stěny, tvořené například pomocí dřevěných hradidlových dluží, zasunutých do kotevních drážek, kterými je opatřeno koryto odběrného objektu. Sestává z nafukovací matrace, rozdělené nejméně do tří svislých vzduchových vaků, opatřených samostatnými plnicími hadicemi s uzavíracími ventily, vyústěnými v horní...

Přenosné zařízení k zaměřování vedení v hlubokých výkopech

Načítavanie...

Číslo patentu: 235171

Dátum: 15.02.1987

Autor: Brož Václav

MPK: G01C 15/00

Značky: hlubokých, vedení, zaměřování, zařízení, prenosné, výkopech

Zhrnutie / Anotácia:

Přenosné zařízení umožňuje ve spojení s elektronickým tachymetrem současné zaměření polohy a výšky vedení v hlubokém výkopu bez vstupu do výkopu. Zařízení je složeno z latě (1), která se při měření položí přes výkop a ze svislé konstrukce (8), která je otočně připojena k lati (1). Svislá konstrukce (8), na jejímž horním konci je odrazný hranol (9), je ve svislém směru udržována pásmem (7) zatíženým závažím (6) dotýkajícím se při měření...

Stavebnicové prenosné vodiace zariadenie pre kontinuálny výkop ryhy podzemnej steny a zriadenie podzemnej steny z prefabrikátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 232138

Dátum: 15.12.1986

Autori: Šmuhař Miroslav, Otta Rudolf

MPK: E02D 5/18

Značky: stěny, vodiace, stavebnicové, prenosné, kontinuálny, podzemnej, výkop, prefabrikátov, zriadenie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Stavebnicové prenosné vodiace zariadenie pre kontinuálny výkop ryhy podzemnej steny a zriadenie z prefabrikátov nahradzuje monolitické železobetónové vodiace múriky a umožňuje mnohonásobné použitie pri kontinuálnom hĺbení ryhy rôznych šírok, kontinuálnom osadzovaní prefabrikátov, výkopu ryhy jedno- a viaczáberových pilót a ostatných typov podzemných stien požadovaných šírok. Jeho podstata je, že priečne ztuženie rovnobežných oceľových...

Prenosné zariadenie pre nastavovanie zrkadiel rezonátora výkonového lasera

Načítavanie...

Číslo patentu: 231549

Dátum: 15.12.1986

Autor: Evinic Jozef

MPK: H01S 3/086, H01S 3/05

Značky: prenosné, výkonového, zrkadiel, rezonátora, lasera, nastavovanie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Prenosné zariadenie pre nastavovanie zrkadiel rezonátora výkonového lasera pozostáva z nosnej dosky (7), na ktorej je na jednom konci prestaviteľne uchytená trubica (8) nastavovacieho lasera. Na druhom konci nosnej, dosky (7) je v otvore prestaviteľne uložený upínač (12) polopriepustných zrkadiel (13).

Prenosné zariadenie pre nastavovanie zrkadiel rezonátora výkonového lasera

Načítavanie...

Číslo patentu: 231548

Dátum: 15.12.1986

Autor: Evinic Jozef

MPK: H01S 3/05, H01S 3/086

Značky: rezonátora, zariadenie, výkonového, nastavovanie, prenosné, zrkadiel, lasera

Zhrnutie / Anotácia:

Prenosné zariadenie pre nastavovanie zrkadiel rezonátora výkonového lasera pozostáva z nosného valca (5) opatreného spojovacou tyčou (7). Na spojovacej tyči (7) je posuvne uložená nosná doska (8), na ktorej sú prestaviteľne v priečnom smere uložené polopriepustné zrkadlá (10).

Prenosné zariadenie na odvíjanie kábla z kábelového bubna

Načítavanie...

Číslo patentu: 230292

Dátum: 15.10.1986

Autor: Girašek Anton

MPK: B65H 75/34, H02G 1/06

Značky: kabelového, prenosné, bubna, odvíjanie, zariadenie, kábla

Zhrnutie / Anotácia:

Prenosné zariadenie na odvíjanie kábla z kábelového bubna, opatrené rámom a kolesom, vyznačené tým, že uprostred rámu (1) je čap (3) so sedlom (5) a na každom ramene rámu (1) otočne uložený valec (2) a na čape (3) je otočne uložené koleso (6), opatrené rebrami (8) a opreté svojou spodnou stranou o otočne uložené valce (2), pričom časť čapu (3) nad sedlom (5) vystupuje nad koleso (6) pre uloženie stredového otvoru kábelového bubna.

Přenosné planetové zařízení na řezání trubek o velkých průměrech

Načítavanie...

Číslo patentu: 231923

Dátum: 15.06.1986

Autor: Málek František

MPK: B23D 45/04

Značky: průměrech, řezání, planetové, zařízení, prenosné, trubek, veľkých

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zabezpečení kvalitního řezu v libovolném místě trubky při dostatečné bezpečnosti práce. Uvedeného účelu se dosáhne uchycením elektromotoru s pilou na otočném rameni, uchyceném otočně na pohyblivé části zařízení, jehož vodicí kladky leží vně vodicího prstence. Sklápěním ramene pomocí ovládací páky začne pila prořezávat stěnu trubky a po opření ramene o doraz se při dalším tlaku na ovládací páku začne planetové zařízení otáčet...

Přenosné zařízení k frézování ploch kruhových otvorů v plošných materiálech

Načítavanie...

Číslo patentu: 230077

Dátum: 01.04.1986

Autori: Vaníček Jaroslav, Bulíček František

MPK: B23C 1/20

Značky: prenosné, frézování, kruhových, zařízení, materiálech, ploch, otvorů, plošných

Zhrnutie / Anotácia:

Přenosné zařízení k frézování ploch kruhových otvorů v plošných materiálech je určeno především k opracování hran kruhových otvorů v kotlových dnech pro připojení plamence a má dvojí účel, totiž vytvoření úkosu pro svár a přesné umístění otvoru pro Plamenec vzhledem k otvorům pro žárové trubky. Na základové desce s kruhovým otvorem, připevněné k obráběnému materiálu je otočně upevněn kruhový věnec s ozubením, poháněný ústrojím kruhového posuvu....

Ruční, přenosné čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 229217

Dátum: 01.03.1986

Autor: Homola Gerd

MPK: F04C 25/00

Značky: prenosné, ruční, čerpadlo

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru čerpadel a týká se ručního přenosného čerpadla na viskózní kapaliny. Podstatou vynálezu je ruční čerpadlo, sestávající ze zubového čerpadla uloženého na dně nádoby a poháněného ruční klikou prostřednictvím prodloužené hřídele. Výtlak čerpadla je vyveden vně nádoby a je zakončen hadicí, opatřenou na konci uzavíracím ventilem.