Patenty so značkou «přeměny»

Systém premeny energie vodných prúdov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7008

Dátum: 07.01.2015

Autor: Kaliský Alexander

MPK: F03B 13/00

Značky: přeměny, systém, energie, prúdov, vodných

Text:

...alebo prúd vody do čerpadiel z opačnej strany (z výtoku).Zníženie potreby zotrvačných hmôt na hriadeli výstupného meniča energie (mechanizmu zmeny lineámeho vratného pohybu) umožňuje recipročný pohyb dvoch paralelne umiestnených systémov na dve nezávislé voľnobežky. Dve recipročne kmitajúce ťahadlá sú potom vedené šikmo po kladkách a vzájomne rozovreté každé na svoju stranu alebo je uplamený iný spôsob prenosu ťažnej sily (zboku cez...

Implantáty na náhradu kostí nesúcich záťaž majúce hierarchicky organizovanú architektúru vychádzajúcu z premeny rastlin

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19096

Dátum: 08.11.2011

Autori: Müller Frank, Varela Feria Francisco Manuel, Will Julia, Torres Raya Carmen, Ramírez Rico Joaquín, Sprio Simone, Tampieri Anna, Greil Peter, Harmand Marie-françoise, Martínez Fernández Julian, Ruffini Andrea

MPK: A61L 27/24, A61L 27/56, A61L 27/12...

Značky: rastlín, implantáty, architektúru, záťaž, přeměny, majúce, vychádzajúcu, kosti, hierarchický, nesúcich, náhradu, organizovanú

Text:

...rast a zrenie nového kostného tkaniva.0008 Zároveň je náhrada kosti podľa tohto vynálezu schopná vykazovať také biomechanické správanie, že umožňuje použitie pre náhrady a regenerácie častí kostí vystavených mechanickému zaťaženiu (nesúcich záťaž), ako sú napríklad dlhé kosti nohy a paže. Náhrada kostí podľa tohto vynálezu môže tiež byť použitá pre náhradu a regenerácie častí kosti, ktoré nie sú vystavené mechanickému zaťaženiu. V...

Postup premeny energií fúznych produktov na elektrickú energiu a inverzný konvertor cyklotrónovej energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287703

Dátum: 23.05.2011

Autori: Rostoker Norman, Monkhorst Hendrik

MPK: G21D 7/00, G21B 1/00, H05H 1/00...

Značky: energií, energie, přeměny, produktov, cyklotrónovej, fúznych, energiu, elektrickú, postup, konvertor, inverzný

Zhrnutie / Anotácia:

Systém a prístroj na magnetickú topológiu s obráteným poľom (FRC) a premenu produktov fúzie priamo na elektrickú energiu. Plazmové ióny sú prednostne magneticky zadržané v FRC, zatiaľ čo elektróny plazmy sú elektrostaticky zadržané v hlbokej energetickej jame, vytvorenej vyladením zvonka pôsobiaceho magnetického poľa. V tejto konfigurácii majú ióny a elektróny vhodnú hustotu a teplotu, takže pri zrážkach dochádza k ich fúzii jadernou silou, čím...

Spôsob premeny tepelnej energie na mechanickú prácu a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287637

Dátum: 25.03.2011

Autori: Emmel Andreas, Stevanovic Dragan

MPK: F02C 1/04, F02C 3/28, F02C 7/08...

Značky: mechanickú, tohto, přeměny, tepelnej, zariadenie, spôsob, energie, spôsobu, vykonávanie, prácu

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe premeny tepelnej energie na mechanickú prácu sa prvý regenerátor (4) so sypkým materiálom a druhý regenerátor (8) so sypkým materiálom na akumuláciu tepelnej energie striedavo zapojujú do turbínovej vetvy (T). Na zvýšenie účinnosti tohto spôsobu je navrhnuté ochladiť stlačený oxidačný plyn (11) pred priechodom prvým regenerátorom (4) na akumuláciu tepelnej energie na druhú teplotu T2 a potom pri priechode prvým regenerátorom (4) na...

Zariadenie a spôsob premeny destilačných výpalkov, vznikajúcich ako odpadový produkt pri výrobe etanolu, na bioplyn

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13945

Dátum: 17.12.2008

Autor: Friedmann Hans

MPK: C12P 5/02, C12M 1/107

Značky: produkt, výpalkov, odpadový, přeměny, vznikajúcich, výrobe, spôsob, etanolu, zariadenie, bioplyn, destilačných

Text:

...kalu sa uskutočňuje s účinnosťou 75. Príetokové množstvo dopravovaných pevných látok je tu 16,9 t/h (35 celkového obsahu pevných látok) a prietokové množstvo kvapalných látok 150,4 t/h (1,3 celkového obsahu pevných látok), z čoho sa 25 t/h vracia do bioplynového reaktora ako technologické voda. Pri obsahu NH 4-N 9 g/kg prispieva táto technologická voda k vysokej koncentrácii NH 4-N v reaktore, čo má na reakcie škodlivý a/alebo...

Strešný systém premeny energie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9039

Dátum: 06.05.2008

Autor: Nightingale Christopher George Edward

MPK: E04D 13/08, F03D 3/04, F03D 3/02...

Značky: energie, systém, přeměny, strešný

Text:

...aspoň jednej fotovoltaickej dosky a aspoň jednej tepelnej dosky, ktorá mení solárnu energiu na tepelnú energiu. Základné dosky môžu byť zostavené alebo inak vytvarované, abytvorili tepelnú izoláciu strešnej konštrukcie.0010 Strešná rámová konštrukcia môže zahrnovať konštrukciu sklonenej strechy, majucej aspoň dve šikmé strany, ktoré sasmerom hore zbiehajú vzájomne k sebe.0011 Krycie dosky ako pre fotovoltaické dosky tak pre tepelné dosky môžu...

Spôsob premeny polyolefínových odpadov na uhľovodíky a zariadenie na jeho uskutočnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285956

Dátum: 05.11.2007

Autor: Zmuda Henryk

MPK: B01J 8/08, B01D 3/00, B01J 8/00...

Značky: polyolefínových, uhlovodíky, přeměny, odpadov, uskutočnenie, spôsob, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je spôsob premeny polyolefínových odpadov na uhľovodíky a zariadenie na jeho uskutočnenie. Podľa tohto spôsobu sa dezintegrovaná polyolefínová surovina v reaktore podrobí progresívnemu zahrievaniu na teplotu pod 600 oC spolu s katalyzátorom vybraným zo skupiny pozostávajúcej z cementov, kremičitanov a rezinátov ťažkých kovov a ich zmesí, kde sa katalyzátor používa v množstve pod 30 % hmotnostných, s výhodou v množstve 5 až 10...

Spôsob a zariadenie na tlakové energetické premeny tekutín

Načítavanie...

Číslo patentu: 285598

Dátum: 23.03.2007

Autori: Kováčik Štefan, Zeman Fridrich, Zeman Ivan, Zeman Ludovít

MPK: F02C 6/00, F02C 1/00, F03B 13/00...

Značky: zariadenie, přeměny, spôsob, energetické, tlakově, tekutin

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob tlakových energetických premien tekutín najmä na mechanickú prácu sa uskutočňuje na tlakovom reverzibilnom energetickom prevodníku alebo na termohydraulickom energetickom prevodníku. V jednom smere ako hnací systém s vysokou energetickou účinnosťou sa mení zdroj energie - tlaková zložka zemného plynu ešte pred využitím jeho chemickej zložky na tlakovú energiu kvapaliny v najmenej jednom alebo v najmenej dvoch prepojených...

Systém a spôsob na zrýchlenie premeny azbestu v procese mineralogickej premeny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13022

Dátum: 30.06.2006

Autor: Timmons Dale

MPK: B09B 3/00

Značky: spôsob, azbestu, přeměny, mineralogickej, zrýchlenie, procese, systém

Text:

...na komerčné0008 Zverejnené uskutočnenia tohto vynálezu obdobne poskytujú proces,vktorom môže byť azbest, ktorý je spracovávaný mineralogickou premenou,predmetom spôsobov manipulácie a spracovania, ktoré pri spoločnom použití zníži čas spracovania potrebný na 100 premenu azbestu zo skoro 60 minút na menej než 20 minút.0009 Podľa tohto vynálezu zahrňuje proces na zvýšenie rýchlosti, ktorou je možné materiál obsahujúci azbest premeniť na...

Spôsob energetickej premeny v točivom piestovom motore alebo stroji a točivý piestový motor alebo stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 285000

Dátum: 15.03.2006

Autori: Hruškovič Svetozár, Gašparec Peter

MPK: F01C 1/00

Značky: točivý, přeměny, piestový, motore, motor, piestovom, stroji, stroj, točivom, energetickej, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob premeny energie je odvodený z tlaku spálenej výbušnej zmesi alebo tlaku tlakového média pôsobiaceho v pracovných komorách vymedzených vonkajšou plochou oválneho stacionárneho člena a vnútornou plochou zaobleného sférického trojuholníka pracovnej dutiny, pričom pohyb vnútornej plochy zaobleného sférického trojuholníka pracovnej dutiny po vonkajšej ploche oválneho stacionárneho člena spôsobuje rotáciu prstenca vonkajšieho tvaru ozubeného...

Spôsob obnovy tyrozolu a hydroxytyrozolu z odpadových vôd z lisovní oleja a spôsob katalytickej oxidácie za premeny tyrozolu na hydroxytyrozol

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7046

Dátum: 04.08.2005

Autori: Villanova Luigi, Villanova Luciano, Merendino Alessandro, Fasiello Gianluca

MPK: C02F 9/00

Značky: hydroxytyrozolu, přeměny, oxidácie, tyrozolu, oleja, obnovy, odpadových, katalytickej, lisovní, hydroxytyrozol, spôsob

Text:

...Polym. Degrad.Stabil., 2001, 73, 549-555. Okrem toho vdaka svojim vysoko chelatačným vlastnostiam sa polyfenoly môžupoužil ako prísady do priemyselných krmív, ako nosiče iónov kovov užitočné vo výžive a ako antioxidanty. Použitie polyfenolov pri konzervovaní jedla je tiež možným použitím. Tieto polyfenoly sa taktiež môžu použit na opracovanie prírodných vlákien, aby tieto tak získali nové mechanické a fyzikálne charakteristiky, medzi ktoré...

Spôsob premeny postupností m-bitových informačných slov na modulovaný signál, kódovacie zariadenie, dekódovacie zariadenie a nosič záznamu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283798

Dátum: 29.12.2003

Autor: Schouhamer Immink Kornelis Antonie

MPK: H03M 7/20, G11B 20/14, H03M 5/14...

Značky: nosič, informačných, záznamu, kódovacie, modulovaný, dekódovacie, signál, spôsob, zariadenie, přeměny, m-bitových, postupnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe premeny postupnosti m-bitových informačných slov (1) na modulovaný signál (7) je ku každému informačnému slovu z postupnosti vytvorené n-bitové kódové slovo (4). Vytvorené kódové slová sú premenené na modulovaný signál (7). Kódové slová (4) sú rozdelené do aspoň jednej skupiny (G11, G12) prvého typu a aspoň jednej skupiny (G2) druhého typu. Pri vytvorení každého kódového slova patriaceho do skupiny (G11, G12) prvého typu určí...

Spôsob premeny azbestocementových produktov na produkty z temperovaného cementu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5579

Dátum: 17.07.2002

Autori: Bauer Raimund, Bauer Marcus

MPK: B09B 3/00, C04B 7/00, A62D 3/00...

Značky: produkty, přeměny, temperovaného, azbestocementových, spôsob, cementů, produktov

Text:

...V každom prípade majú azbestové vlákna po kroku tepelného spracovania mimoriadne krehkú štruktúru s redukovanou stabilitou, ktorá sa nasledujúcim mechanickým drvenlm môže jednoducho rozrušit. V materiáli, ktorý sa získal napriklad mletim alebo obdobným mechanickým drvenlm, sa prakticky nenachádzajú žiadne štruktúry azbestových vlákien alebo zväzkov vlákien. Materiál získaný po drvení je absolútne bez obsahu azbestu a môže sa využiť ako...

Spôsob premeny síranu amónneho na síran draselný

Načítavanie...

Číslo patentu: 279011

Dátum: 06.11.1996

Autori: Ďuranová Katarína, Kulla Štefan, Valluš Eduard

MPK: C01D 5/08

Značky: síran, amonného, přeměny, síranu, spôsob, draselný

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob premeny sa uskutočňuje zmiešavaním vodných roztokov síranu amónneho a chloridu draselného v mólovom pomere čistých solí 1 až 1,25 : 2, pokračuje úpravou pomeru mólov vody k súčtu mólov vstupujúcich solí na 7,5 až 5,0 : 1 dosahovanou odparovaním časti prítomnej vody, nasleduje ochladenie horúcej suspenzie na teplotu + 45 °C až + 20 °C, úprava pH suspenzie prídavkom čpavku na hodnotu 7 až 12, výhodne na hodnotu pH 10, a separácia kryštálu...

Spôsob prípravy vzorky pre stanovenie teploty polymorfnej premeny titanových zliatín

Načítavanie...

Číslo patentu: 262752

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hroch Pavol, Kabina Robert

MPK: G01N 1/28

Značky: přípravy, přeměny, stanovenie, vzorky, teploty, titanových, spôsob, zliatin, polymorfnej

Text:

...premeny titánovej zliatiny. Potom sa skúšobná vzorka spolu s piecvk-ou,v ktorej bola zohrievaná, ochladí rýchlosťou 0,03 až 0,33 °C.s 1 na teplotu, ktora odpovedá 0,68 až 0,74 násobku predpokladanej teploty polymortnej premeny skúšanej rtltánovej zliatiny.Výhody spôsobu ,podľa vynálezu sú xv tom,že ochlawdením vzorky na danú rteplotu sa zabráni ,porušeniu komnpaktnej oxldickejrvrstvy vplyvom pn-uti, ktoré v nej ,pri ochladzovaní vznikajú....

Způsob kontinuální tepelné přeměny plynných nebo/a kapalných odpadních látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 256359

Dátum: 15.04.1988

Autori: Csegezy Miklós, Lövey József, Bán Ferenc, Nagy Zoltán, Hupka György, Kovács Attila

MPK: F23G 7/06

Značky: tepelně, způsob, látek, přeměny, plynných, odpadních, kontinuální, kapalných

Text:

...se reguluje tak, aby tato teplota nepřevýšila zápalnou teplotu hořlavých směsných proudů, vznikajících po smichání proudů látek. Vlivem předehřáti se snižuje množství topiva a kyslíku, které jsou nutné k tepelnému rozkladu, a rovněž se snižuje poměr vodní páry a kysličnlku uhličitého v odpadnim plynu tepelného procesu. Při předehřívání se výhodně využije teplo tepelných plynů, vznikajicích při tepelném rozkladném procesu.K tepelné přeměně...

Zapojenie k vyhodnocovaniu rozsahu výbušnej premeny

Načítavanie...

Číslo patentu: 239578

Dátum: 15.06.1987

Autori: Ilavský Ján, Ritly Peter, Vanko Milan, Höger Pavol, Lamae Pavel, Glevitzký Edmund

MPK: G01N 25/50

Značky: přeměny, vyhodnocovaniu, výbušnej, rozsahu, zapojenie

Text:

...a ekonomická dostupnosť súčastí zapojenia spojená so získaním presných a komplexných výsledkov s dobrou reprodukovatelnosťou. Ďalej je to možnosť využitia súčastí zapojenia k zaznamenaniu vrcholkových hodnôt aj iných charakteristík spojených s rozsahom výbušnej premeny.Na výkresech príkladového prevedenia je blokové schéma zapojenia a schéma prepo 4jenia k vyhodnoccvaniu rozsahu výbušnej premeny indikáciou teplotných zmien a ich rozdielov...

Způsob zintenzivnění mikrobiologické přeměny steroidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239932

Dátum: 15.05.1987

Autori: Hortlík František, Buryšek František, Eechura Jaromír, Škoda Stanislav, Kakáe Karel, Nimeeek Richard, Haška Miroslav, Jiskra Miloslav, Charvát Josef

MPK: C07J 1/00, C12P 33/00, C07J 5/00...

Značky: zintenzivnění, způsob, mikrobiologické, přeměny, steroidů

Text:

...určité koncentrace a k němu se přidá steroidní substrát, čímž vznikne inkluzní komplex. (Varianta 1) Je také možno postupovat tak, že se vylouöí přímě přidávání steroidu do systémua v odděleném tanku ee vyrobí vodný roztok inkluzního komplexu substrátu s oyklodextrinem,který se sterilizuje filtraoí a pak se přidá do prostředí pro biologickou přeměnu (varianta 2). Za prítomnosti určitého množství vody je možno směs cyklodextrinu a steroidu...

Způsob výroby vysokooktanové komponenty motorového benzinu ze surovin pocházejících z tepelné přeměny uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 234404

Dátum: 01.03.1987

Autori: Vitvar Milan, Smrž Zdeněk, Kadlec Vlastimil, Škácha Vladimír, Goppoldová Miluše

MPK: C10G 45/08

Značky: způsob, benzinu, uhlí, motorového, pocházejících, tepelně, komponenty, vysokooktanové, výroby, přeměny, surovin

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby vysokooktanové komponenty motorového benzinu ze surovin pocházejících z tepelné přeměny uhlí, při němž se destiláty z tepelné přeměny uhlí destilující do 200 °C hydrogenují s přídavkem oxidačního inhibitoru na hydrorafinačních katalyzátorech, jejichž aktivními složkami jsou kobalt-molybden nikl a wolfram v různých kombinacích na alumině nebo aluminosilikátu při prostorovém zatížení katalyzátoru 0,3 až 3 m3 h-1 m-3 v přítomnosti...

Způsob společného zpracování destilátů z tepelné přeměny uhlí s benziny

Načítavanie...

Číslo patentu: 232903

Dátum: 15.08.1986

Autori: Zelenka Jan, Vaněk Karel, Kadlec Vlastimil, Škácha Vladimír, Navara Milan, Goppoldová Miluše, Vitvar Milan

MPK: C10G 45/08

Značky: tepelně, destilátů, uhlí, společného, přeměny, benziny, způsob, zpracování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká petrochemického zpracování ropy a popisuje způsob společného zpracování destilátů z tepelné přeměny uhlí s benziny z pyrolýzy uhlovodíků. Destiláty z tepelné přeměny uhlí vroucí do 180 °C se katalyticky hydrogenačně rafinují načež se získaný hydrogenát zbaví destilací rozpuštěných plynů, případně uhlovodíků C a takto upravený se společně s benzentoluen-~xylenovou frakcí oddělenou z hydrogenovaného pyrolyzního benzinu v poměru...

Způsob přeměny aldózy nebo jejího monofosfátu na ketózu nebo její monofosfát

Načítavanie...

Číslo patentu: 226164

Dátum: 15.03.1986

Autori: Stafford Geoffrey Harry, Woodbury Robin Ross, Barker Sidney Alan, Somers Peter John

Značky: monofosfátu, její, aldózy, jejího, ketózu, způsob, monofosfát, přeměny

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přeměny aldózy nebo jejího monofosfátu na ketózu nebo její monofosfát tak, že se připraví vodný roztok aldózy nebo jejího monofosfátu a v tomto roztoku se podrobí chemické nebo enzymatické isomeraci při použití příslušné isomerázy aldóza nebo její monofosfát na odpovídající ketózu nebo její monofosfát při pH 6 až 10 a při teplotě 25 až 100 °C za přítomnosti komplexotvorného činidla, které vytváří silnější komplex s ketózou nebo jejím...

Způsob přeměny uhlí na plynné uhlovodíky a těkavé destiláty

Načítavanie...

Číslo patentu: 226017

Dátum: 15.02.1986

Autor: Swanson Rollan

Značky: destiláty, přeměny, uhlovodíky, uhlí, těkavé, plynné, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přeměny uhlí na plynné uhlovodíky a těkavé destiláty, vyznačující se tím, že se kontinuálně nebo po vsázkách uvede v reakci uhlí nebo rašelina a hydrogensulfid nebo sulfid alkalického kovu nebo směsi těchto sloučenin za přítomnosti vody a popřípadě síry při teplotě 50 až 450 °C s následnou izolací kapalného destilátu a plynných uhlovodíků.

Způsob přeměny kaučukového odpadu v plynná a kapalná paliva krakováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 214786

Dátum: 15.09.1984

Autori: Pobiegły Stanislav, Kowalik Jerzy, Noworytko Anna, Cichoń Lucjan

Značky: přeměny, kaučukového, plynná, způsob, krakováním, kapalná, odpadů, paliva

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přeměny kaučukového odpadu v plynná a kapalná paliva krakováním na koks. Způsob podle vynálezu spočívá v tom, že se kaučukový odpad, rozpuštěný nebo zkapalněný ve zbytkových produktech po zpracování ropy, podrobí krakování na koks při teplotě v rozmezí od 450 do 580 °C za tlaku v rozmezí od 0,15 do 1,2 MPa, přičemž se kaučukového odpadu použije v hmotnostním množství 15 až 50 %, vztaženo na hmotnostní množství...

Způsob výroby glukózy, případně dalších produktů její enzymové přeměny

Načítavanie...

Číslo patentu: 216646

Dátum: 01.09.1984

Autori: Bárta Miroslav, Čulík Karel, Kučera Jiří, Vojtíšek Vladimír

Značky: glukózy, produktů, výroby, dalších, způsob, enzymové, případně, přeměny, její

Zhrnutie / Anotácia:

Reakční směs, tvořená vodným roztokem nebo suspenzí látky obsahující glukozové jednotky vázané navzájem alfa-1,4-a /nebo alfa-1,6-glukozidickou vazbou, zejména škrobu, o hmotnostní koncentraci 10 až 40 % se uvádí při teplotě 30 až 60 °C a pH 4,0 až 6,5 ve styk s nerozpustným enzymovým preparátem obsahujícím v hmotnostní koncentraci 10 až 25 % amyloglukozidázy, 15 až 30 % glutardialdehydu, 15 až 30 % flokulátoru a 25 až 50 % buněk...

Mechanizmus premeny točivého pohybu na priamočiary a priamočiareho na točivý

Načítavanie...

Číslo patentu: 223114

Dátum: 01.04.1984

Autor: Kohút Josef

Značky: pohybu, priamočiareho, točivý, mechanizmus, točivého, priamočiary, přeměny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na premenu točivého pohybu na priamočiary a priamočiareho na točivý ozubeným prevodom. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením, ktoré pozostáva z obojstranne ozubeného hrabeňa, do ktorého striedavo zapadajú ozubené kolesá ich dolnou časťou, ktorá je riešená tak, že ozubenie je vytvorené len do polovice obvodu ozubených kolies. V hornej časti ozubených kolies je ozubenie vytvorené po celom ich obvode a medzi kolesá je...