Patenty so značkou «prefabrikovaných»

Spôsob výroby stavebných prefabrikovaných prvkov z poréznych stavebných hmôt, najmä kompozitných

Načítavanie...

Číslo patentu: 288318

Dátum: 13.11.2015

Autori: Záruba Jan, Klečka Tomáš, Novotný Tomáš, Sedláčková Simona, Kolář Karel, Svoboda Pavel, Štemberk Pavel

MPK: C04B 18/04

Značky: prvkov, hmot, kompozitných, najmä, výroby, poréznych, spôsob, prefabrikovaných, stavebných

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby stavebných prefabrikovaných prvkov z poréznych stavebných hmôt, najmä kompozitných materiálov s otvorenou štruktúrou pórov vytvrdzovaných pri normálnych teplotách, napríklad betónov, pričom tieto stavebné hmoty obyčajne pozostávajú zo zmesi plniva a spojiva. Do zmesi plniva a spojiva danej poréznej stavebnej hmoty sa pridá ďalšia zložka plniva z netriedeného plastového odpadu. Tento netriedený plastový odpad sa zbaví nečistôt,...

Spôsob výroby prefabrikovaných betónových dielcov segmentov veže veternej elektrárne a jednotka debnenia na výrobu prefabrikovaných betónových dielcov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15668

Dátum: 12.10.2010

Autori: Stracke Olaf, Hölscher Norbert

MPK: B28B 11/04, B28B 1/00, B28B 21/02...

Značky: elektrárne, debnenia, výrobu, dielcov, spôsob, výroby, veže, prefabrikovaných, betonových, veternej, jednotka, segmentov

Text:

...tolerancií betónovej stavby.0012 Podľa predloženého vynálezu je debnenia uzavreté nasadením krytu debnenia a materiál pre vyrovnávaciu vrstvu je privádzaný s vopred daným tlakom cez minimálne jeden nalievací otvor v kryte debnenia. Týmto spôsobom sa dá vytvoriť jednoznačne definovaná dutina nad prírubou betónového prefabrikovaného díelca, ktorá je naplnená živícou tak, aby sa vytvorilarovnako jednoznačne definovaná vyrovnávacia...

Spôsob vytvorenia konštrukcie použitím prefabrikovaných panelov a prefabrikovaný panel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14446

Dátum: 24.08.2010

Autor: Litaize Pierre-emmanuel

MPK: E04C 2/38, E04C 2/26

Značky: použitím, prefabrikovaných, spôsob, vytvorenia, panelov, prefabrikovaný, panel, konštrukcie

Text:

...medzi sebou a zodpovedajúcich vonkajšiemu obrysu panela,- umiestnenie vertikálnych drevených stĺpikov vo vopred určených rozstupoch dovnútra rámu,- umiestnenie mechanických spojok na pripojenie dreveného skeletu a vnútorného obloženia na vertikálne stĺpiky rámu,- priloženie, pridržanie a prednastavenie kovovej výstuže naspájacie prvky umiestnené na drevenom skelete, Odlievanie podzostavy pre vytvorenie vnútorného obloženia- odlievanie...

Polohovacia inštalácia na ukotvenie v prefabrikovaných paneloch z vystuženej cementovej malty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20553

Dátum: 26.01.2010

Autor: Fradera Pellicer Carlos

MPK: B28B 23/04

Značky: polohovacia, cementovej, ukotvenie, prefabrikovaných, inštalácia, paneloch, malty, vystuženej

Text:

...zabránenia tomu, aby trenie mohlo poškodiťsprávny vzhľad textúry alebo lesk viditeľných plôch.0007 za účelom uvedených nedostatkov bolo prijaté riešenie nahradiť tieto kovové prvky vo forme úsekov v tvare písmena omega, prostridky na pripevnenie panela ku konštrukcii, ktoré sú celkom uložené vo vnútri panela, pričom sú predsa len prístupné od neviditeľnej plochy panelov, avšak0008 Podľa zhora uvedeného riešenia, ktoré je predpokladané v...

Systém prefabrikovaných dielcov kolektora inžinierskych sietí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5307

Dátum: 07.12.2009

Autor: Ptáčník Ivan

MPK: E02B 13/00, E02B 9/00, E02D 29/12...

Značky: inžinierskych, sietí, prefabrikovaných, dielcov, kolektora, systém

Text:

...prípade potreby môže byť navyše opatrený tepelnou izoláciou. Homý prefabrikovaný diel, tvoriaci kryt, môže byť tvarovaný a usporiadaný pre bočné odvádzanie povrchovej vody. Ďalej môže byť tvarovaný pre vytvorenie boku obrubníka, pričom jedna strana môže byt tvarovaná v sklone pre bočný odvod povrchovej vody a druhá strana pre vytvorenie boku obrubníka. Povrch homého prefabrikovaného dielu môže byť opatrený protišmykovou, prípadne farebnou...

Zariadenie na spojenie prefabrikovaných betónových dielcov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15215

Dátum: 12.03.2009

Autor: Gentil Hugo

MPK: E04G 21/14, D07B 1/06

Značky: zariadenie, dielcov, betonových, spojenie, prefabrikovaných

Text:

...prefabrikovaného betónového dielca. Svojím druhým koncom sa lanová slučka nachádza V prefabrikovanom betónovom dielci. Keď je lanová slučkaraz uvoľnená, t. j. vyslobodená zo svojej ohnutej polohy, nie je nevyhnutné, aby bola lanováslučka do tejto východiskovej polohy prevedená späť, musí byť len zabezpečené, aby počastransportu a počas montáže zotrvala lanová slučka v ohnutej pozícii.0013 S prihliadnutím na to sa zariadenie podľa...

Polohovací prvok k polohovo presnému vzájomnému vyrovnaniu prefabrikovaných stavebných dielcov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12093

Dátum: 18.07.2007

Autori: Dennert Veit, Dennert Frank

MPK: E04B 1/48, E04B 2/02

Značky: přesnému, prefabrikovaných, polohovací, vzájomnému, vyrovnaniu, stavebných, polohovo, dielcov, prvok

Text:

...takže pás maltového loža nie je vytlačovaný k strane, ale stále vykazuje požadovanúhrúbku odpovedajúcu výške distančného prídržného taniera.Úhrnom môžu byt stavebné prvky vyrovnané za použitia polohovacích prvkov podľa vynálezu nanajvýš účelne a polohovopresne usadené, pričom budú dalej zmienené opatrenia, 3 EP 1 892 348 B 1s ktorých pomocou sú usadzovacie pohyby stavebných dielcovVýhodné uskutočnenia polohovacích prvkov sú uvedenéPrehľad...

Stavebnica a zostava prefabrikovaných panelov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1825

Dátum: 11.04.2003

Autor: Kim Young Mi

MPK: E04F 13/12, E04F 13/08

Značky: panelov, zostava, prefabrikovaných, stavebnica

Text:

...ohnutú časť. Susediace izolačné panely tak môžu byť spojované v súlade s priliehavým spojením medzi ohnutými časťami vykonanými na ich príslušných protiľahlých koncoch. Pretože sú ale tieto izolačné panely vyrobené z iného materiálu ako kovové plechy a ich spojovacie časti, majú nedostatočnú tuhosť, môžu sa ohnúť alebo sa od seba vzájomne oddeliť, ak na ne pôsobí vonkajšia sila.0010 Aj ked je vyššie opísaná štruktúra použitelná na...

Zábradlie vytvorené z prefabrikovaných prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283101

Dátum: 27.12.2002

Autor: Hamm Wilfried

MPK: E04F 11/18

Značky: zábradlie, prvkov, vytvořené, prefabrikovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Zábradlie vytvorené z tyčí (1) zábradlia, spojovacích elementov (2) medzi tyčami (1) zábradlia a výplňou (3) zábradlia. Tyče (1) zábradlia sa skladajú vždy z dlhšej časti upevnenej na stavebnom objekte a kratšieho, zahnutého konca. Kratší koniec tyče (1) zábradlia je vsadený s pozdĺžnou vôľou do spojovacieho elementu (2). Dlhšia časť vždy nasledujúcej tyče (1) zábradlia je držaná v priečnom otvore vytvorenom v spojovacom elemente (2)....

Zariadenie na výrobu prefabrikovaných dielcov z predpnutého betóna, najmä železničných podvalov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279028

Dátum: 18.11.1992

Autori: Deák Béla, Beluszár János, Varga István, Deme László, Sztanó Béla, Fekete István

MPK: B28B 23/04

Značky: podvalov, železničných, výrobu, betóna, najmä, dielcov, prefabrikovaných, zariadenie, predpnutého

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na výrobu prefabrikovaných dielcov z predpätého betónu, najmä železničných podvalov, je vybavené najmenej jednou šablónou (1) s tvarovými kanálmi (52) a predpínacími komorami (2, 3) pripojenými ku koncu šablóny (1). Šablóna (1) sa skladá zo vzájomne uvoľniteľne spojených šablónových jednotiek (1a až 1c), ktoré sú usporiadané za sebou do rebier (60), vymedzujúcich medzi sebou tvarové kanály (52), a v miestach ich spojenia je šablóna...

Zariadenie na výrobu prefabrikovaných dielcov z predpätého betónu, najmä železničných podvalov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278713

Dátum: 18.11.1992

Autori: Deák Béla, Deme László, Fekete István, Varga István, Sztanó Béla, Beluzsár János

MPK: B28B 23/02, B28B 23/04

Značky: predpätého, prefabrikovaných, dielcov, betonů, železničných, výrobu, zariadenie, najmä, podvalov

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie obsahuje šablónu (1) upevnenú na nosnú kostru (12) a opatrenú najmenej jedným tvarovým kanálom (52), predpínacie komory (2, 3) pripojené ku koncom šablóny (1) a hrebeňové vložky (25), ktoré slúžia na priečne rozdelenie kanálov (52). Každý kanál (52) šablóny (1) je zdola obmedzený výmenným doskovým dnom (17) a hrebeňové vložky (25) v kanáloch (52) sú pripevnené na šablónu (1) uvoľniteľným spojom.

Přemístitelný přípravek pro montáž prefabrikovaných dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 268020

Dátum: 14.03.1990

Autori: Podsedník Hubert, Vyhlídalová Petruše, Mackerle Karel

MPK: E04G 21/16, E04F 21/18

Značky: montáž, dílců, přípravek, přemístitelný, prefabrikovaných

Text:

...směru delšího ramene tuhého montážního příčníku montážní pékou.Výhodou přemístítelného přípravku pro montáž prefabrikovaných dílců podle vynálezu je především jeho jednoduchost. Přípravek umožňuje společně s vrátkem montáž obvodových panelů a vylučuje použití jeřábu.Příkladné provedení přemístitelného přípravku pro montáž prefabrikovaných dílců je znázorněno na přípojeném výkrese, kde na obr. 1 je čelní pohled a na obr. 2 boční pohled na...

Zařízení pro zatlačování prefabrikovaných pružných těsnicích vložek do spár

Načítavanie...

Číslo patentu: 264509

Dátum: 14.08.1989

Autori: Nekvinda Vladimír, Jarolím Bohumil, Poul Jan

MPK: E01C 11/10

Značky: prefabrikovaných, spár, vložek, zatlačování, zařízení, těsnicích, pružných

Text:

...kol a otočně uloženým zatlačovacím kolečkem, které je tvořeno vyměnitelným profilovaným kotoučem-sevřeným souose mezi díly dvoudílné rolny, přičemž každý díl je na obvodu opatřen pojezdovou přírubou a oba díly jsou vzájemné rozebíratelně spojený, například pomocí svorníkú.Výhodou vynálezu je, že zařízení je velmijednoduché, lehkć a snadno přenosné a umožňuje výměnu proíilovaného kotouče za jiný a tím je umožněno používat zařízení i pro...

Zařízení pro svařování prostorových prefabrikovaných výztuží

Načítavanie...

Číslo patentu: 263468

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vasiljev Vladimir, Dinerštejn Vladimir, Syrkin Eduard, Pak Jelizaveta Čan-bemovna, Ninurg Vladimir, Chisamijev Pulat, Krivov Sergej, Vaksin Eušua

MPK: B23K 11/10

Značky: zařízení, výztuží, svařování, prefabrikovaných, prostorových

Text:

...0 ľ 0 HGDEMEQEHHH GTO ÓYAEŤ COXpaHHTb.HeH 3 MeHHOE HOHO KGHHG B HDOCTDBHCTBG, T 0 eCTb HPBKTHQGCKH HCKHWGQTCQ ÓHGHHE KEDKBCB. BHHOHHQHHE me HOKEMEHTB B EHnEABYX ownenbąmx POHHŘOB, pasnepuyrbm B DAĎOHBMHOHOKEHHH non YTHOM K HPOĽOHBHOŘ OCH KHDKBCB, OÓECHQQHBQET HX BPQMGHHE 0nocrynarenbub-5 pamaTenbHoro anHeHnaxahKaca. Hpn STOM ua Kaxnbü ponHm«onHpaeTca Tonbxo onno peöpo Kapxaca, WTO oöecneuunaer Heaanucnmoe úpamenne ponuxoa. HPHWEM C...

Způsob výroby pohledové vrstvy prefabrikovaných dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 257902

Dátum: 15.06.1988

Autori: Hájek Jaroslav, Vácha Jaroslav, Řehořek Miloš, Šmidrkal Jan, Novák Jan, Paickr Jaromír, Krob Václav, Thoma Jan, Zlesák Ivan

MPK: B28B 17/00

Značky: výroby, vrstvy, prefabrikovaných, pohledové, dílců, způsob

Text:

...v celkovám množàtvi 0,06 až 0,5 kgp 1 ooz-n 1 cnak tivních látek na 1 m 2 ošetřené plochy formy. Uvedená eměs- 3 se nanáší na části forem, které tvoří fasádní vrstvu,jako jsou teracové směsi, betonové eměeľ,přípedně jinép směsi vhodné pro tento způsob výroby.Hlavní výhody postupu podle vynálezu spočívají v tom,ze nenáäená směsnemá korozivní účinky na kovové formy,jenetoxícká a její výroba může být reelizověne v tuzemsku za nižší cenu při...

Stěna z prefabrikovaných dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 253541

Dátum: 12.11.1987

Autor: Čížek Pavel

MPK: E02D 29/02, E04B 2/66

Značky: stěna, dílců, prefabrikovaných

Text:

...prefabrikovaných prvků přivedeny injektážni otvory. V jiném konkretním provedení je monolitická výplň ohraničena na nejméně jedné volné straně prvky03 a 253 541 Kombinovaná stěną podle vynálezu má menší spotřebu prefabri kovanych dílců a přiton se zachovává výhoda snadněho dobetonovávání výplňových částí. Mezery mezi sousedními prefabrikovanými dílci se při dobetonovávání překryji dílci přestavitelného nebo ztraoeného bednění, opřenými o...

Vodotěsný spoj prefabrikovaných dílců kruhového profilu ukládaných metodou zatlačování

Načítavanie...

Číslo patentu: 235269

Dátum: 01.10.1987

Autori: Levý Miroslav, Drábek Stanislav

Značky: dílců, ukládaných, profilů, zatlačování, metodou, kruhového, vodotěsný, prefabrikovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení se týká vodotěsného spoje prefabrikovaných dílců ukládaných metodou zatlačování, například cementobetonových kanalizačných trub, chrániček, kolektorů, podchodů a podobně, opatřených mezi čely měkkou vložkou a spojovacím prstencem, který je zasunut do průběžné drážky vyplněné plastickým těsněním. Vodotěsný spoj lze použít i pro prefabrikované dílce nekruhového profilu.

Vodotěsný spoj nekruhových prefabrikovaných dílců, ukládaných metodou zatlačování

Načítavanie...

Číslo patentu: 235268

Dátum: 01.10.1987

Autori: Drábek Stanislav, Levý Miroslav

Značky: vodotěsný, dílců, prefabrikovaných, zatlačování, metodou, ukládaných, nekruhových

Zhrnutie / Anotácia:

Vodotěsný spoj nekruhových prefabrikovaných dílců podchodů, kolektorů a podobných podzemních objektů, ukládaných metodou zatlačování, je zhotoven tak, že mezi upravená čela sousedních zatlačovaných dílců je osazena nebo vložena pevná vložka, opatřená na vnitřním povrchu přírub a na stojině plastickým těsněním.

Nosná stropní konstrukce z prefabrikovaných železobetonových nebo předpjatých dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 235254

Dátum: 01.10.1987

Autori: Dietz Rudolf, Blens Jürgen, Fest Ernst, Voigt Peter, Kühn Eberhard, Frackmann Wolfgang, Riethmüller Reinhold, Nagel Walter, Schwandt Eberhard, Altnickel Rudolf, Hentsch Theodor

MPK: E04B 5/48

Značky: železobetonových, nosná, předpjatých, konstrukce, dílců, stropní, prefabrikovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Nosná stropní konstrukce sestává ze základních dutinových dílců (1) a doplňkových dílců, tvořených zejména podporovými dílci (2), opatřenými čelními vybráními pro uložení mezi sloupové podpory a podélnými vylehčovacími dutinami (7), krajními dílci (3) se dvěma podélnými horními polodrážkovými vybráními (13) pro ztužující věnec a zalití kotevních úchytů (10) pro stěnové dílce, a instalačními dílci (4) s prostupy a podlahovými dílci (5) s řadou...

Spoj deskových prefabrikovaných stavebních dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 245579

Dátum: 15.09.1987

Autori: Chromec Alois, Pidra Egon

MPK: E04B 1/60

Značky: deskových, stavebních, prefabrikovaných, dílců

Text:

...sloupové systémy se stykují jen omezeně,převážně jen v jednom směru objektu.Uvedené nevýhody jsou odstraněny u spojení deskových prefabrikovaných stavebních dílcü podle vynálezu, jehož podstatou je, že nejméně do čtyř montážních ok na sousedních styčných plochách čtyř deskových prefabrikovaných stavebních dílců je vložen zdvojený spojovací prvek, tvořený dvojici tyčových prvků spojených mezi montážními oky nejméně dvěma příčnýmiVýhodou...

Spôsob predpínania prefabrikovaných stien polygónových nádrží

Načítavanie...

Číslo patentu: 221159

Dátum: 15.03.1986

Autor: Harušťák Vladimír

Značky: stien, polygónových, predpínania, spôsob, prefabrikovaných, nádrží

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob predpínania prefabrikovaných stien určuje postup pri výstavbe polygónových nádrží. Podstata spôsobu spočívá v tom, že sa do medzier v polygónovej stene nádrže, ktoré ju rozdeľujú na rovnaké segmenty súčasne, zatlačia kliny pomocou matíc, opierajúcich sa o podložky, uložených na okrajoch stien segmentov naskrutkovaných na skrutky vyčnievajúce z klinov. Vyklznutiu dielcov zo segmentov bránia podložky, uložené na vnútorných okrajoch stien...

Zařízení na čištění odpadních vod městského typu složené z prefabrikovaných dílů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223254

Dátum: 15.03.1986

Autor: Haindl Karel

Značky: městského, zařízení, dílů, čištění, složené, odpadních, prefabrikovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na čištění odpadních vod složené z prefabrikovaných dílů se týká čištění odpadních vod především z menších objektů. Vhodným propojením jednotlivých dílů je zajištěno promíchávání v aktivačním procesu s průtočnou aerací, prováděnou směšovačem, který je napájen čerpadlem, jakožto jediným pohybujícím se mechanismem. Kromě čištění odpadních vod může být zařízení využito i v chemickém průmyslu.

Styk nosné stěny a prefabrikovaných stropních prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 228024

Dátum: 01.12.1985

Autor: Postřihač Antonín

Značky: prefabrikovaných, nosné, stěny, prvků, stropních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká styku nosné stěny s prefabrikovanými stropními prvky, opatřenými úložnými konzolkami podstata vynálezu spočívá v tom, že na horním okraji nosné stěry jsou vytvořena nahoru otevřená vybrání, která jsou neprůběžná ve směru horního okraje nosné stěny a do kterých jsou zapuštěny úložné konzolky prefabrikovaných stropních prvků. Vybrání i úložné konzolky mají v konkretních provedeních vynálezu ve směru své délky, šířky nebo výšky...