Patenty so značkou «prefabrikátov»

Systém z betónových prefabrikátov pre podlahu stajne, spôsob zhotovovania podlahy stajne, podlaha stajne a stajňa obsahujúca stajňovú podlahu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3826

Dátum: 18.07.2006

Autor: Hartmann Hans

MPK: A01K 1/015

Značky: zhotovovania, stajňa, stajne, betonových, spôsob, stajňovú, obsahujúca, systém, prefabrikátov, podlaha, podlahu, podlahy

Text:

...Podľa vynálezu je poskytnutý spôsob zhotovovania podlahy stajne s najmenej jednou chodbou pre pohyb zvierat (ďalej len chodbou) a lôžkovými priehlbñami, pri ktorom sa pokladajú chodbové dosky na vytvorenie najmenej jednej chodby, pričom chodbové dosky majú každá na okraji vyvýšenie. Ďalej sa pokladajú priečkové dielce, dosadajúce k vyvýšeniu chodbových dosiek,pričom vyvýšenie a priečkové dielce tvoria postranné steny lôžkových...

Preťahovací prípravok, najmä na tvarovanie dutých kovových prefabrikátov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4310

Dátum: 03.11.2005

Autor: Svítek Milan

MPK: B21C 3/12, B21C 3/00

Značky: dutých, prípravok, najmä, přetahovací, kovových, tvarovanie, prefabrikátov

Text:

...efektivite jeho samotného využívania.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresov, kde na obr. l je schématicky, v rozloženom stave znázornená konštrukčné usporiadanie prípravku v kľudovej polohe a na obr. 2 je schématicky V reze predstavený prípravok v pracovnej polohe i s tvarovaným dutým profilom.Príklady uskutočnenia technického riešeniaPrípravok pozostáva z preťahovacieho telesa 1, ktoré je...

Spôsob a zariadenie na výrobu presných betónových prefabrikátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2832

Dátum: 14.03.2003

Autor: Bögl Stefan

MPK: B28B 11/08, B24D 7/00, B24B 7/20...

Značky: spôsob, přesných, zariadenie, betonových, výrobu, prefabrikátov

Text:

...valce môže mať, rôzne tvary, aby dokázal brúsiť rôzne tvary. Týmto je napríklad umožnené zjedného polotovaru vytvoriť prefabrikát pre iný spôsob montáže koľajnic. Týmto sa zachovajú výhody pri výrobe betónového prefabrikátu, čim je umožnené jeho univerzálne použitie pre rôzne spôsoby montáže. Použitím materiálu odolného voči opotrebeniu na proñlovom valci sa aj napriek veľkému opotrebeniuprekvapivo udrží povrch vo veľmi úzkych toleranciách. V...

Paleta pre manipuláciu, dopravu a skladovanie stavebných prefabrikátov, najmä betónového loggiováho zábradlia

Načítavanie...

Číslo patentu: 266266

Dátum: 13.12.1989

Autor: Mazáň Dušan

MPK: B65D 85/46, B65D 19/44

Značky: najmä, dopravu, skladovanie, loggiováho, paleta, betonového, manipuláciu, stavebných, prefabrikátov, zábradlia

Text:

...jednej paletc sa súčasne prepravuje 6 kusov stavebných prefabrikátov. Pri manipuláciís paletou podľa vynálezu sa používajú bežné závesné prostriedky.Výhodou palety pre manipuláciu, dopravu a skladovanie stavebných prefabrikátov, najmä betónového loggiovćho zábradlia je skutočnosť, že prefabrikáty po odformovaní vo výrobní je možné okamžite vkladať do paliet, čo umožňuje daľšie skladovanie v paletách a súčasne s využitím pre manipuláciu a...

Spôsob výroby železobetónových priestorových prefabrikátov tunelového tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 237879

Dátum: 15.03.1987

Autori: Kňazeová Dáša, Machaj Ján, Drkoš Vlastimil, Záhoráková Terézia

MPK: E04C 2/40

Značky: priestorových, prefabrikátov, železobetonových, výroby, spôsob, tunelového, tvaru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši výrobu priestorových železobetónových prefabrikátov tunelového tvaru v stavebníctve. Podstata spôsobu výroby podľa vynálezu spočíva v tom, že prefabrikát zložený z dvoch dielcov, a to spodného dielca tvaru "U" a stropného dielca sa spoja pred odformovaním spodného dielca zoskrutkovaním pomocou tyčí so závitmi v ňom zabudovaných. Spôsob výroby umožňuje výrobu tenkostenných priestorových prefabrikátov tunelového tvaru so vzhľadovou...

Stavebnicové prenosné vodiace zariadenie pre kontinuálny výkop ryhy podzemnej steny a zriadenie podzemnej steny z prefabrikátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 232138

Dátum: 15.12.1986

Autori: Otta Rudolf, Šmuhař Miroslav

MPK: E02D 5/18

Značky: prenosné, zariadenie, stavebnicové, zriadenie, prefabrikátov, podzemnej, výkop, kontinuálny, stěny, vodiace

Zhrnutie / Anotácia:

Stavebnicové prenosné vodiace zariadenie pre kontinuálny výkop ryhy podzemnej steny a zriadenie z prefabrikátov nahradzuje monolitické železobetónové vodiace múriky a umožňuje mnohonásobné použitie pri kontinuálnom hĺbení ryhy rôznych šírok, kontinuálnom osadzovaní prefabrikátov, výkopu ryhy jedno- a viaczáberových pilót a ostatných typov podzemných stien požadovaných šírok. Jeho podstata je, že priečne ztuženie rovnobežných oceľových...

Forma pre výrobu prefabrikátov s kyvným zavesením bočníc

Načítavanie...

Číslo patentu: 232128

Dátum: 15.12.1986

Autori: Gráč Milan, Matula Jozef

MPK: B28B 7/08

Značky: kyvným, prefabrikátov, zavěšením, bočníc, forma, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši nútené odtrhnutie kyvne zavesených bočníc formy pre výrobu prefabrikátov od prefabrikátu pri odformovaní, tým, že bočnice je upevnená k rámu formy dvoma závesmi, pričom horný záves je kratší ako spodný záves.

Zariadenie na vyberanie kalu z kalových jám a prípadné spracovanie kalu do formy stavebných prefabrikátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 233474

Dátum: 15.09.1986

Autor: Drgoň Milan

MPK: C02F 11/00

Značky: případně, kalových, formy, spracovanie, stavebných, vyberanie, prefabrikátov, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je mechanizované vyberanie kalu z kalových jám a jeho bezodpadové spracovanie. Týchto účinkov sa dosahuje pomocou vertikálneho šnekového dopravníka, ktorý dopravuje kal do tlakového zásobníka kalu, pričom oba zariadenia sú pripojené na stlačený vzduch, aby vodná zložka kalu zostala nízka. Kal je ďalej spracovaný v miešačke zmesi, kde sa k nemu pridáva cement a prídavný materiál. Po zamiešaní sa zmes vypúšťa do formy....

Závesné zariadenie pre zavesenie prefabrikátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 227722

Dátum: 15.05.1986

Autori: Jurčo Jozef, Bojko Ladislav

Značky: prefabrikátov, zavesenie, zariadenie, závesné

Zhrnutie / Anotácia:

Závesné zariadenie pre zavesenie prefabrikátov, vyznačujúce sa tým, že je vytvorené z páky (10) a z pevne spojeného závesného ramena (20), kolmého na páku (10), pričom páka (10) je opatrená na jednom konci otvorom (11), na druhom konci dosadacou vložkou (12) tak osadenou, že dosadacia plocha tvorí s pozdĺžnou osou páky (10) ostrý uhol, zatiaľ čo závesné remeno (20) je opatrené v mieste spojenia spojovacím prvkom (21) a na druhom konci kolmo...

Spôsob zhotovenia silikátovej vodoizolačnej vrstvy pri výrobe prefabrikátov a panelov

Načítavanie...

Číslo patentu: 221170

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kopálek Ján, Švárny Vladimír

Značky: panelov, vodoizolačnej, silikátovej, zhotovenia, spôsob, výrobe, prefabrikátov, vrstvy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši postup zhotovenia silikátovej vodoizolačnej vrstvy pri výrobe prefabrikátov panelov. Vynález rieši vytvorenie súvislej vodoizolačnej vrstvy na prefabrikáte alebo strešnom paneli priamo vo výrobni pri výrobe príslušných prefabrikátov alebo panelov tak, že sa na prefabrikát alebo panel v mokrom, nevytvrdnutom stave, rovnomerné nanesie silikátová vodonepriepustná vrstva, ktorá sa vibráciou, alebo mechanicky zahladí po príslušnej...

Spôsob spätného získavania tepla zo železobetónových prefabrikátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 230456

Dátum: 01.03.1986

Autori: Perko Pavol, Ďurica Ivan, Koláriková Eva

MPK: F24J 3/04

Značky: získavania, železobetonových, tepla, spätného, spôsob, prefabrikátov

Zhrnutie / Anotácia:

Podľa predmetu vynálezu sa časť tepla vracia späť do technologického procesu, keď teplý železobetónový prefabrikát hneď po odformovaní sa uloží na sprchovaciu rampu, kde je ochladzovaný vodou voľne stekajúcou po jeho povrchu. Voda ohriata prefabrikátom sa zhromažďuje v nádrži, odkiaľ je pomocou čerpadla dopravovaná do výrobne betónovej zmesi, ohriatu vodu je však možné podla konkrétnych podmienok využiť i na iné vhodné účely.

Suchý spôsob kladenia vrstevnatých tepelno a vodoizolačných strešných prefabrikátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 245314

Dátum: 16.12.1985

Autor: Szots Tamás

MPK: E04D 11/02, E04B 1/64

Značky: prefabrikátov, tepelno, vrstevnatých, suchý, spôsob, kladenia, vodoizolačných, strešných

Text:

...s plastbetónovým povrchom je schematicky znázornený na priloženom výkrese,kde na obr. 1 je znázornený pôdorys, na obr. 2 rez v rovine AA z obr. 1, a na obr. 3 rez v rovine B-B z obr. 1.Suchý spôsob kladenia trojvrstvových tepelno a vodoizolačných preíabrlkátov s povrchovou plastovou úpravou zhotovenou už vo výrobní preťabrikátov je schematicky znázornený na obr. 4, v reze v rovine C-C z obr. 4 na obr. 5 a v reze v rovine D-D z obr. 4 na...

Zariadenie na prepravu a skladovanie veľkoplošných prefabrikátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 242470

Dátum: 31.08.1985

Autori: Klose Achim, Steidtmann Christian

MPK: B65G 69/00

Značky: prefabrikátov, skladovanie, prepravu, zariadenie, velkoplošných

Text:

...upevnenie každého prefabrikátu súčasne z oboch jeho čelných strán, čo má rozhodujúci význam z hladiska bezpečnosti pri plnení alebo Vyprázdňovaní nosnej palety.Dalšou výhodou vynálezu je jednoduché bezdemontovatelné prispôsobenie vzájomnej vzdialenosti rámov s priečnymi nosníkmi k požadovanej dĺžke prepravovaných prelabrikátov ich horizontálnym posunutím a zafixovaním vo vedení hornej časti nosnej palety. K uvedeným výhodám pristupujú i...