Patenty so značkou «prednej»

Transportný vozík s reverzným natáčaním prednej a zadnej nápravy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6522

Dátum: 03.09.2013

Autor: Hejtmánek Stanislav

MPK: B62D 7/16, B62D 13/02, B62D 13/04...

Značky: transportný, natáčaním, reverzným, vozík, prednej, zadnej, nápravy

Text:

...čapy spojené s rámom 3, ktorý sa tak môže na čapoch vykyvovať. Takto uskutočnené kývajúce sa spojenie slúži na elimináciu vplyvu drobných nerovnosti na povrchu vozovky. Predná náprava g má ďalej spriahadlo 2 umiestnené kolmo na os prednej nápravy g a v blízkosti každého z kolies ga má jeden ñxačný bod jg spojných tyčí Q, Q. V predstavenom vyhotovení je týmto fixačným bodom Qą doštička navarená k prednej náprave g, ku ktorej je čapom...

Profil prednej steny z recyklovaných plastov pre protihlukové panely

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6358

Dátum: 02.01.2013

Autori: Ochocová Renáta, Mátel František

MPK: E01F 8/00

Značky: recyklovaných, profil, stěny, plastov, protihlukové, prednej, panely

Text:

...jeho zvukovú pohltivosť. Profil polkruhového prierezu síce sčasti znižuje odrazivosť hluku, ale sú problémy s montážou a kotvením profilov do panelov. Nedostatočne pevné prichyteníe profilu prednej steny do konštrukcie panelu môže spôsobiť uvoľnenie a vypadnutie profilu alebo jeho vibrácie, ktoré znižujú účinnosť panelu ijeho životnosť.Nevýhody doterajších riešení profilov prednej steny odstraňuje nový typ profilu, ktorý je z recyklovaných...

Zariadenie na upevnenie prednej pažby pre ručnú strelnú zbraň

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19352

Dátum: 26.09.2012

Autori: Rothe Bastian, Klotz Matthias

MPK: F41C 23/16, F41C 23/00

Značky: ručnú, pažby, strelnú, upevnenie, zariadenie, zbraň, prednej

Text:

...V ďalšom účelnom uskutočnení môže byť upínací svomík upevnený na puzdre záverupreberať nielen funkciu držania upínacieho svorníka, ale môže preberať tiež funkciu montážnej(0010) Ďalšie zvláštnosti a prednosti vynálezu vyplývajú znasledujúceho opisu výhodnéhopríkladu uskutočnenia na základe obrázkov, na ktorých znamenáobr. l puzdro záveru opakovacej pušky so zariadením na upevnenie pažby podľavynálezu, na ñxovanie prednej pažby na puzdre...

Zamykacie zariadenie pre uvoľniteľný záves prednej kapoty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18409

Dátum: 23.02.2011

Autori: Ackers Heinrich, Herrmann Ralf

MPK: B60R 21/38

Značky: kapoty, uvoľniteľný, závěs, zariadenie, prednej, zamykacie

Text:

...vozidla. V oblasti ležiacej proti vývrtu má druhý upevňovací diel ďalší vývrt, zodpovedajúci priemeruprvého vývrtu. Tým je umožnené, že uvoľňovacíe zariadenie, ktoré je vytvorené akonastavovací člen jednotky valca a piestu, naráža v uhle asi 30 stupňov na čelo zamykacieho kolika, na ktorom je nasadený prvý koniec pružínového plechu, a zamykací kolík je do lícujúceho ďalšieho vývrtu zasúvaný za deformácie pružínového plechu takým spôsobom, že...

Modul prednej časti pre motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10361

Dátum: 16.06.2009

Autori: Ménard Magalie, Riviere Caroline, Gonin Vincent

MPK: B62D 21/15, B62D 25/08, B62D 29/04...

Značky: prednej, modul, vozidlo, motorové, částí

Text:

...karosérie vozidla. Je vybavený vrchným nosníkom 20. spodným stĺpikom 22 a zvislým pravým 24 a ľavým 25 stĺpikom.0015 Pravý zvislý stĺpik 24, resp. ľavý zvislý stĺpik 25 konštrukčného rámu 4 pozostáva z množstva deformovateľných prvkov 28. V predpokladanom spôsobe realizácie sú za sebou umiestnené v zvislom smere Z štyri deformovateľné prvky 28.1 až 4. Vjednom variante realizácie je zvislý stĺpik tvorený deformovatelnou spojítou rampou....

Šablóna na inštaláciu prvkov karosérie prednej časti automobilového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10533

Dátum: 07.04.2009

Autori: Tanguy Thierry, Boutonnet Alain, Heuclin Stéphane

MPK: B62D 25/08, B62D 65/02

Značky: prvkov, částí, karosérie, automobilového, šablóna, vozidla, prednej, inštaláciu

Text:

...na kostru automobilového vozidla, otáčanie tyče zaisťuje symetrické premlestnenie podperných ramien vo vyššie uvedenom treťom smerekaždé podperné rameno predstavuje jeden vonkajší okraj, o ktorý sa laterálne opiera bok jedných predných dvier, vyváženie pohyblivého rámu podľa vyššie uvedeného tretieho smeru sa uskutočňuje vzhľadom na dvoje predné dvere automobilového vozidlaprostriedky na uchopenie a na upínanie dielov karosérie obsahujú...

Doručenková obálka s jedným doručovacím kupónom na prednej strane obálky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4293

Dátum: 03.11.2005

Autor: Křístek Emil

MPK: B65D 27/34

Značky: straně, obálka, doručovacím, obálky, kupónom, jedným, doručenková, prednej

Text:

...doručenkovej obálky. Doručovaci kupón sa oddeľuje od prednej strany obálky pomocou perforácíe. l( prekrytiu otvoru vzniknutého na prednej strane obálky odtrhnutím doručovacieho kupónu je použitá krycia vrstva, ktorá môže byť tvorená papierom akýchkoľvek chemických či mechanických vlastností, prípadne tenkou vrstvou kovu. Krycou vrstvou môže byť na rube prednej strany vystužený bud iba samotný kupón, alebo celá plocha prednej steny....

Doručenková obálka s dvomi doručovacími kupónmi na prednej strane obálky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4287

Dátum: 03.11.2005

Autor: Křístek Emil

MPK: B65D 27/00

Značky: prednej, straně, obálky, doručenková, obálka, dvomi, kupónmi, doručovacími

Text:

...sú už od výroby súčasťou doručenkovej obálky. Doručovacie kupóny sa oddeľujú od prední strany obálky pomocou perforácií. Ku prekrytiu otvoru vzniknutého na prednej strane obálky odtrhnutim doručovacieho kupónu je použitá krycia vrstva, ktorá môže byť tvorená papierom akýchkoľvek chemických či mechanických vlastností, pripadne tenkou vrstvou kovu. Krycou vrstvou môžu byt na rube prední strany vystužené bud jednotlivé kupóny, alebo celá...

Zostava prednej časti atomobilového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8257

Dátum: 30.06.2005

Autori: Mary Raphaël, Bierjon Didier

MPK: B62D 25/08, B60Q 1/04

Značky: prednej, vozidla, atomobilového, částí, zostava

Text:

...nosniky (30), obsahujúce každý prvý koniec (34) na upevnenie plášťa nárazníka (10) a druhý koniec (35) určený na pripojenie k prednej EP 1 623 873 B 1 E-209/10/Tščasti (2 a) blatníka karosérie (2), a vodorovnú výstuhu (45) spojujúcu medzi sebou prvé konce (34) obidvoch poddajných nosníkov (30), pričom uvedený nosník (30) je spôsobilý sa pružne deformovat v závislosti na relatívnych pohyboch nastavovania plášťa nárazníka (10), optického bloku...

Sústava prednej časti automobilu obsahujúca vylepšené prostriedky na upevnenie a nastavenie pozície a automobil vybavený touto sústavou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1083

Dátum: 30.11.2004

Autor: Lazzeroni Eric

MPK: B60Q 1/04, B62D 25/08

Značky: automobilů, automobil, vybavený, obsahujúca, pozície, prednej, touto, nastavenie, vylepšené, prostriedky, sústavou, upevnenie, částí, sústava

Text:

...prvok, ktorý spolupracuje s komplementárnym vodiacim prvkom súvisiacim s prednou časťou blatníka,- sústava obsahuje centrovacie avodiace zariadenie obsahujúce jednak centrovaciu avodiacu súčiastku, jednak opornú súčiastku pripevnenú na prednú časť štruktúry v pozícii, kde môže byt nastavovaná pozdĺž druhej osi a tretej osi, a na ktorej je pripevnená centrovacla a vodiaca súčiastke v pozícii, v ktorej môže byť v priebehu montáže nastavovaná...

Výstuž nárazníka určená na umiestnenie na prednej časti automobilového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2717

Dátum: 17.11.2004

Autori: Bova Vincent, Jacquemard Ivan, Bonte Eric, Lair Renaud

MPK: B60R 19/18

Značky: nárazníka, umiestnenie, vozidla, částí, výstuž, automobilového, určená, prednej

Text:

...otvorom vyhovelo súboru testov na čelný náraz podľa najprísnejších európskych predpisov (Smernica o čelných nárazoch CE 96/79 akritériách vytvorených organizáciou EURONCAP).Výhodou riešenia podľa vynálezu, ktoré bolo práve definované, je jeho výraznájednoduchosť a nízke náklady na realizáciu.Okrem iného toto riešenie nemení pracovný postup pri montáži vozidla na montážnej linke.Podľa uprednostneného spôsobu uskutočnenia je nosník podľa...

Posilňovač prednej a zadnej strany stehien

Načítavanie...

Číslo patentu: 279120

Dátum: 08.07.1998

Autor: Druska Vojtech

MPK: A63B 23/04

Značky: strany, stehien, posilňovač, prednej, zadnej

Zhrnutie / Anotácia:

Posilňovať pozostáva z pevného rámu (1) so záťažou (3) spriahnutou s výkyvným ramenom (2), ktorého voľný koniec je opatrený akčnou opierkou (6), na ktorú cvičiaci pôsobí. Posilňovač má sedaciu plochu (43) na sedačke (4), ktorá je posuvne v smere dopredu a dozadu uložená vo vedení (42). Výkyvné rameno (2) je pritom medzi akčnou opierkou (6) a osou otáčania opatrené reakčnou opierkou (7).

Zariadenie na riadenie kolies prednej a zadnej nápravy motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 280132

Dátum: 10.05.1995

Autori: Bezděk Antonín, Apetaur Milan

MPK: B62D 7/14

Značky: riadenie, kolies, zadnej, vozidla, motorového, zariadenie, nápravy, prednej

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na riadenie kolies prednej a zadnej nápravy motorového vozidla umožňuje nastaviť tri režimy riadenia, a to dva režimy tzv. krabieho kroku a jeden režim riadenia s plynulou zmenou prevodového pomeru, prebiehajúci od i = +0,5 do i = -1 v závislosti od veľkosti uhla natočenia predných kolies. Zariadenie obsahuje v prepojení medzi riadiacim mechanizmom kolies prednej nápravy a riadiacim mechanizmom kolies zadnej nápravy prvý a druhý...

Hlava guľového čapu prednej nápravy vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 270187

Dátum: 13.06.1990

Autor: Igaz Július

MPK: B60B 35/12

Značky: nápravy, čapu, hlava, vozidiel, prednej, gulového

Text:

...čapu a stredu otáčanie re nena s driekoa guľoveho čapn. Tato konltrhkcia vyžaduje shotovovať love aj prave rameno.Tento nedostatok odstraňuje nova navrhnutő konitnnkčnć riešenie hlavy guľovóho čapu prednej napravy voaidiel, v ktorou na hlave mlovćho čapu je vytvorená dosadscia rovina. ktora s driekon gulovlho čapu uaatvara uhol do 90 °. Výhodou tohto rieeonie je. le pri poułití ranien uzavretých alebo kovanych je možné navrhnúť takú...

Zariadenie na zavesenie prednej steny dodatkového tahu kotla v oblasti vyšších teplot

Načítavanie...

Číslo patentu: 257832

Dátum: 15.06.1988

Autor: Pisár Ľudovít

MPK: F22B 37/24

Značky: oblastí, zavesenie, zariadenie, vyšších, teplot, prednej, dodatkového, stěny, kotla

Text:

...závesným tiahlom cez oká na vlastný skriňový nosník uložený na vyčnievajúci dielec.Návrh podľa výnálezu podstatne zjednodušuje konštrukčné riešenie zariadenia na zavesenie rúrok prednej steny dodatkového ťahu v oblasti vysokých teplôt spalín až 500 °C a jej prepojenia s aalšou časťou výhrevnej plochy. Zlepšia sa tiež tlakové pomery na strane pary, nakolko prepojenie výhrevných plôch parného kotla je riešené priamo bez vstupných a...