Patenty so značkou «předmětů»

Zostava najmä jedného predmetu na zabalenie a jedného transportného balenia a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18197

Dátum: 04.09.2012

Autori: Mengesdorf Stefan, Starovecký Štefan

MPK: B65D 75/32, B65D 75/36

Značky: zostava, balenia, spôsob, jedného, najmä, předmětů, výroby, transportného, zabalenie

Text:

...celok, je stvárnená plošne avytvára tak základ prepravného obalu. Na prvej hlavnej ploche tejto krycej plochy je plastová vrstva ana nej je usporiadaný predmet. Samotný kompozit z krycej plochya plastovej vrstvy vykazuje množstvo prierazov.Rovnako je na tejto plastovej vrstve krycej plochy usporiadaná medzivrstva, s vybraním pre prislúchajúci predmet. Tu je zvlášť výhodné, ak okraj vybrania medzivrstvypriamo prilieha len v miere maximálne 50,...

Spôsob a zariadenie na navíjanie a ukladanie pásového predmetu, najmä upínacieho popruhu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17045

Dátum: 15.08.2011

Autori: Van Benthem Barend, Van Benthem Eduard

MPK: B65H 54/58, B60P 7/08

Značky: popruhu, pásového, navíjanie, upínacieho, předmětů, zariadenie, ukladanie, spôsob, najmä

Text:

...je možné otáčať manuálne, pomocou motora, alebo napriklad špirálovou pružinou. Vodiace prostriedky sú tu obvykle poskytované na vedenie popruhu a zachovanie tvaru navinutého popruhu. Cievkaalebo navijacie jadro môže byť odnímateľné. Po navinutí popruhu môže v zariadeni zostaťalebo môže byť odstránené na skladovanie inde. Zariadenie môže obsahovať puzdro čiastočne alebo celkom obklopujúce navinutý upínací popruh na skladovanie navinutého...

Zemná kotva na nastaviteľné osadenie tyčového alebo stĺpikového predmetu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5639

Dátum: 04.01.2011

Autori: Jurák Dušan, Ďurina Peter

MPK: E02D 5/00, E04H 12/00

Značky: kotva, nastavitelné, zemná, stĺpikového, tyčového, osadenie, předmětů

Text:

...iba vtlačcné s malým axiálnym upevnenímUpevňovacie zariadenie opisané v DE-PS 40 02 830 je vytvorené z plastu, preto sa môže vyrábať laminovanim, tvarovanim za tepla, vstrekovacim lisovanim a podobne. Tento výrobný postup je však v dôsledku nutných prípravných prác pomeme nákladný a drahý. Takýmto postupom vyrobený kotvový úsek upevňovacieho zariadenia sice nemá žiadne spoje znižujúce jeho pevnosť a stabilitu, ale na dosiahnutie potrebnej...

Spôsob spevňovania krehkého oxidového predmetu a krehký oxidový predmet

Načítavanie...

Číslo patentu: 287503

Dátum: 19.11.2010

Autori: Carson Stephen, Papanu Victor Dennis, Schwartz Scott

MPK: C03C 17/00

Značky: spôsob, krehký, oxidového, spevňovania, předmětů, oxidový, křehkého, předmět

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spevňovania krehkého oxidového predmetu tvarovaného tak, že má aspoň dva všeobecne rovnobežné hlavné povrchy, aspoň jeden menší povrch a pomer plochy hlavného povrchu k ploche menšieho povrchu je aspoň 10 a každý hlavný povrch je spojený aspoň s jedným malým hranovým povrchom, pričom sa a) povlečie menší hranový povrch predmetu spevňujúcou kompozíciou pre krehké oxidové predmety tak, aby sa povlieklo menej ako 10 % plochy hlavných...

Spôsob a zariadenie na výrobu vyseknutého predmetu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13470

Dátum: 29.10.2009

Autor: Spilker Andreas

MPK: A63F 9/10, B26F 1/38, B26D 11/00...

Značky: spôsob, předmětů, vyseknutého, výrobu, zariadenie

Text:

...majú výseky množstvo výćnelkov a/alebo preliačin, usporiadaných kolmo na príslušné výseky, takže existuje vlnové usporiadanie výsekov, ktoré nachádza uplatnenie najmä pri skladačkových hrách. Výhodne sa vyrába pomocou výsekov množstvo pravouhlých dielov s približne rovnakou veľkosťou.0010 Zariadenie podľa tohto vynálezu obsahuje prvý vysekávací valec, prostrednictvom ktorého možno vysekávat množstvo v podstate rovnobežných prvých výsekov...

Zariadenie na utesňovanie a nafukovanie nafukovacieho predmetu a spôsob jeho nafukovania a opravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 286672

Dátum: 18.02.2009

Autori: Lodemann Joachim Georg, Eriksen Steen Mandsfelt, Olrik Henrik-gerner

MPK: B60S 5/00, B29C 73/00, B60C 29/00...

Značky: spôsob, nafukovanie, nafukovania, zariadenie, opravy, utesňovanie, nafukovacieho, předmětů

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané je zariadenie na utesňovanie a nafukovanie nafukovacieho predmetu (9), vybaveného nafukovacím ventilčekom (11), hlavne pneumatiky. Zariadenie (1) obsahuje zdroj stlačeného vzduchu (2) a zásobník (3) obsahujúci tesniace činidlo (4). Ďalej zahrnuje vratný ventil (5) na otvorenie prvého spojenia medzi zdrojom stlačeného vzduchu (2) a nafukovacím ventilčekom (11) nafukovacieho predmetu (9) v prvej polohe a na otvorenie druhého spojenia...

Doskovitý element na podoprenie, resp. nesenie predmetu a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9239

Dátum: 26.06.2008

Autori: France John Richard, Klatzer Martin, Schiava Martin, Lubitsch Klaus

MPK: B65D 19/00

Značky: podoprenie, nesenie, element, doskovitý, výroby, spôsob, resp, předmětů

Text:

...jadra a na ňu nadväzujúcim obežným okrajom, respektive obvodovým okrajom, je možné dosiahnuť spoľahlivé nastavenie polohy spojovacieho miesta v prchĺbení, ktoré je tiež možne zhotoviť so zníženými nákladmi a hlavne rýchlo aspoľahlivo. Fólie potrebné na pokrytie povrchových plôch a obvodového okraja, je možne dodávať v zodpovedajúcej veľkosti, takže je možné dosiahnuť tiež spoľahlivé spojenie v oblasti bočnej hrany, respektíve...

Spôsob výroby tvarovo rezaného predmetu z penového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14961

Dátum: 28.04.2008

Autor: Köhler Peter

MPK: B26D 3/28, A47G 9/10, B26D 3/00...

Značky: předmětů, rezaného, pěnového, materiálů, spôsob, tvarovo, výroby

Text:

...prvého tvarového alebo obrysového rezu za pomoci Iisovníka do druhej negatívnej formy a c) výrobu predmetu tvarovým rezom, ktorý je superponovaný vždy prvému tvarovému alebo obrysovému rezuprostredníctvom odrezania časti prvej predbežnej verzie, zatlačenej do druhejooosj znama je rezať obrysy v penovom materiáli. Známe je tiež zavádzať tvarové rezy do penových materiálov za pomoci pretlačovacích, resp. tvarových rezacích strojov. Na to je v...

Spôsob výroby a zariadenie na výrobu hadicového predmetu z termoplastickej umelej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8263

Dátum: 03.04.2007

Autor: Kiefer Dieter

MPK: B29C 47/92, B29C 49/02, B29C 49/04...

Značky: hadicového, předmětů, hmoty, zariadenie, výrobu, termoplastickej, umelej, spôsob, výroby

Text:

...proñlu polôh prostredníctvom dráhy ťažnej jednotky alebo prostredníctvom dráhy vstrekovacíeho piestu tak,že pohyb telesa dýzy prebieha s rovnakou dobou trvania ako pohyb ťažnejjednotky alebo vstrekovacieho piestu.0008 Týmto spôsobom sú jednak priebeh rýchlosti vstrekovacíeho piestua jednak priebeh rýchlosti sťahovacej jednotky na sebe nezávisle voľnenastaviteľné počas pohybu telesa dýz, a tak sleduje zmena otvoru dýzy niečoako slave pohyb...

Spôsob spracovania predmetu, systému alebo zariadenia a príslušné spracovávacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7034

Dátum: 09.02.2007

Autor: Schneider Frank

MPK: B25J 9/16

Značky: systému, spracovávacie, zariadenie, spracovania, zariadenia, příslušné, předmětů, spôsob

Text:

...v nasledujúcom bližšieobr.1 zariadenie podľa vynálezu pre spracovania predmetu,systému alebo zariadenia a obr. 2 podstatné spôsobové kroky spôsobu spracovania podľaNa obr. 1 je znázornené zariadenie pre spracovanie predmetu,systému alebo zariadenia K na rôznych spracovávacích miestach B,ktorým sú vždy priradené spracovávacie procesy s vopred stanovenými pracovnými prostriedkami W. Predmetom môže napríklad byt motorové vozidlo alebo komponent...

Obal určený na obalenie aspoň jedného predmetu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4992

Dátum: 06.10.2006

Autor: Fresnel Eric

MPK: B65D 71/06, B65D 23/00

Značky: určený, jedného, předmětů, obalenie, aspoň

Text:

...problém je vyriešený týmto Vynálezom, ktorého predmetom je obal určený na obalenie aspoň jedného predmetu, tento obal je typom plášťového obalu zhotoveného z plastického teplom zmrštiteľného materiálu schopného tesného priľnutia k aspoň časti predmetu alebo skupine predmetov, plášť je vytvorený navrstvením aspoň dvoch stien navzájom spojených odtrhnuteľným lepiacim prostriedkom naneseným všeobecne na celú plochu uvedeného obalu, uvedené...

Koncentrát vonnej látky, predmet na báze parafínu s obsahom koncentrátu vonnej látky a spôsob výroby tohto predmetu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285197

Dátum: 24.07.2006

Autori: Starke Claus, Matzat Norbert, Matthäi Michael

MPK: A61Q 13/00, C11B 9/00, A61K 8/92...

Značky: obsahom, předmětů, báze, koncentrátů, spôsob, parafinů, vonnej, látky, koncentrát, výroby, předmět, tohto

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka koncentrátu vonnej látky, ktorý obsahuje podiel esteru, hlavne organického esteru, v ktorom je obsiahnutá vonná látka, ako je éterický olej, pričom podiel vonnej látky vztiahnuté na hmotnosť je 30 až 80 %. Riešenie sa ďalej týka predmetu na báze parafínu s vysokým podielom vonnej látky, napríklad sviečky, ktorý obsahuje koncentrát vonnej látky, pričom predmet pozostáva z voskovitej látky s podielom organického esteru na báze...

Dýza a spôsob opracovávania vnútorného priestoru spracovávaného predmetu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8659

Dátum: 27.04.2006

Autori: Krautwurst Dominic, Jarchau Michael, Burger Walter, Göring Alwin

MPK: B24C 1/08, B24C 3/32, B26F 3/00...

Značky: vnútorného, předmětů, opracovávania, spracovávaného, dýza, spôsob, priestoru

Text:

...a vzduchu. Pritom obsahuje oddýzovacia hlava centrálny prívod pre zmes piesku a vzduchu, ktorý na koncoch prechádza do dvoch odbočiek, zktorých jedna je orientovaná, vztiahnute na smer vstupu zmesi vzduchu apiesku, pod ostrým uhlom k tomuto smeru, zatial čo druhá je k tomuto smeruorientovaná pod tupým uhlom.0015 vynález si preto kladie za úlohu rozvinúť ďalej dýzu a spôsob vyššie uvedeného druhu tak, aby bolo možne opracovanie, ktoré...

Upevňovacie zariadenie na upevňovanie predmetu na dosku, ktoré obsahuje zostavu puzdra upevniteľného k doske a vložku, a spôsob výroby takejto zostavy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5076

Dátum: 06.04.2006

Autor: Chausset Francois

MPK: F16B 37/04, B29C 45/16

Značky: takejto, předmětů, doske, spôsob, upevniteľného, puzdra, obsahuje, zostavu, upevňovacie, zariadenie, dosku, výroby, vložku, zostavy, upevňovanie

Text:

...zuby, majúce každý v hornej časti, to je v časti blízko dosky, ustupujúcu plochu v tvare stupňa 23 a pod ňou axiálnu šikmú plochu 24, približujúcu sa k osi puzdra smerom kjej voľnému koncu.0011 Je treba rovnako poznamenať, že vnútorná plocha puzdra je na svojom konci tvorenom opornou obrubou 15 opatrená úkosom 26 na zaistenie predbežného centrovania pri upevňovani predmetu 2 na doske 3.0012 Ako zreteľne ukazujú obrázky 4 a 5, má vložka 9,...

Trojrozmerná rámová, resp. nosná štruktúra na prepravu a/alebo uloženie predmetu a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8525

Dátum: 18.11.2005

Autori: Macqueen Mark, Harrer Roman

MPK: B65D 19/20

Značky: struktura, trojrozmerná, nosná, rámová, předmětů, spôsob, resp, uloženie, prepravu, výroby

Text:

...ktorá hlavne má byt opätovne použitá, je, aby okrem priaznivej malej vlastnej hmotnosti tiež umožňovala spätnú prepravu, resp. prepravu po vyňatí predmetu s čo možno najmenšou potrebou priestoru, resp. prepravného objemu. V tejto súvislosti nárok l určuje, že nosné prvky sú aspoň čiastočne uvoľniteľne vzájomne spojiteľné, hlavne vzájomne zasunuteľné. Tým,že podľa vynálezu sú nosné prvky aspoň čiastočne uvoľniteľne vzájomne spojiteľné, hlavne...

Membrána tvoriaca stenu dutého predmetu a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 284770

Dátum: 17.10.2005

Autori: Goldwasser David, Bonk Henry

MPK: A43B 13/20, B29D 22/00, B29C 63/00...

Značky: spôsob, výroby, předmětů, tvoriaca, dutého, stěnu, membrána

Zhrnutie / Anotácia:

Membrána (28) tvorí stenu dutého predmetu, najmä vankúšovej časti obuvi, hydropneumatického tlmiča, odpružovacieho prípravku alebo uzavretého kontajnera, pričom je vyrobená z polyuretánu zahŕňajúceho polyesterpolyol, ktorý je reakčným produktom (a) karboxylovej kyseliny s najviac šiestimi uhlíkovými atómami a (b) diolu s najviac šiestimi uhlíkovými atómami, pričom táto opakujúca sa štruktúrna jednotka polyesterpolyolu vznikne uvedenou reakciou,...

Spôsob výroby trojrozmerného predmetu pomocou laserovej techniky a nanesenia absorbéra injektovacím spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2299

Dátum: 27.01.2005

Autori: Baumann Franz-erich, Grebe Maik, Göring Rainer, Monsheimer Sylvia

MPK: B29C 67/00, B29C 67/02

Značky: absorbéra, injektovacím, spôsobom, pomocou, nanesenia, laserovej, předmětů, výroby, trojrozměrného, techniky, spôsob

Text:

...Laserový lúč môže byť zaostrený obvyklým spôsobom. Na urýchlenie stavebného procesu je však výhodne použiť nijako zvlášť zaostrený laser,napríklad diódový laser, a dosialmuť samotnú selektivitu nanesením absorbéra. Tým dosialmuteľná presnosť, ako aj rýchlosť spôsobu sú rovnake alebo vyššie V porovnaní skonvenčným laserovým spekaním s použitím CO 2-lasera. Uvedený spôsob je zreteľne nákladovo príaznivejší a jednoduchší a pružnejší, pokiaľ...

Dopravné zariadenie na zvislé ponorenie predmetu do kúpeľa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2547

Dátum: 18.12.2004

Autori: Matsubara Izuru, Kyotani Hisashi

MPK: B65G 49/00

Značky: ponorenie, dopravné, předmětů, zvislé, zariadenie, kúpela

Text:

...osi 25, ktoré má zavesené nosné zariadenie 9 upevnené otočné na voľnej koncovej časti ramena 7 pomocou nosnej osi 27 s voľným koncom Výkyvné rameno 8 upevnené k prvej nosnej osi 22, ktoré má časť s voľným koncom, pripojené k stredovej polohe kľukového ramena 7 pomocou spojovacej osi 26 a hnacie zariadenie 28, 71 na otáčanie kľukového ramena 7 okolo druhej nosnej osi 25. Pretože druhá nosná os 25 je schopná pohybu smerom k prvej nosnej osi 22...

Prostriedok na ochranu tvarovaného predmetu proti korózii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2558

Dátum: 14.07.2004

Autor: Nooren Frans

MPK: C08K 5/00, C08K 3/00

Značky: proti, předmětů, prostriedok, ochranu, korózii, tvarovaného

Text:

...ako jepiesková abrázia, aby sa dosiahla dostatočná úroveň čistoty. Odborníkovi je zrejmé, že pokiaľ je tvarovaný predmet plynovod alebo ropovod alebo potrubie dlhé niekoľko stoviek míľ, výmena alebo oprava izolácie alebo poťahu zo syntetických,termosetických živíc je časovo náročná a nákladná činnosť. A nakoniec, samotná aplikácia izolácie a poťahu, ktorého základom sú syntetické a termosetické živice, je obtiažna a prácna.0007 Dokument...

Zariadenie na vytvrdenie povlaku z materiálu, ktorý sa vytvrdzuje elektromagnetickým žiarením, najmä z laku vytvrditeľného ultrafialovým žiarením alebo z teplom vytvrditeľného laku, predmetu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9764

Dátum: 10.07.2004

Autori: Schuster Werner, Swoboda Werner

MPK: F26B 21/14, F26B 3/28, F26B 15/16...

Značky: vytvrdzuje, vytvrdenie, zariadenie, materiálů, vytvrditeľného, žiarením, povlaků, najmä, předmětů, ktorý, elektromagnetickým, teplom, ultrafialovým, laků

Text:

...predmetu zdvihnutú plošinu, motoricky výškovo prestaviteľnú oproti podvozku, a že aspoň jeden žiarič je usporiadaný tak, že zdvíhacím vozíkom, s na ňom naloženým predmetom, je možné prejst pod aspoň jedným0008 Vynález je založený na poznatku, že s takým zdvíhacím vozíkom s výškovo nastaviteľnou plošinou je možné sa veľmi jednoducho premiestit vo vertikálnom smere s translačným pohybom v horizontálnom smere. To umožňuje, predmet na zdvíhacom...

Spôsob termického obrábania predmetu a termický obrábací stroj na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20724

Dátum: 25.06.2004

Autori: Fenner Burkard, Faust Josef, Albert Hans-joachim

MPK: B23K 9/08

Značky: předmětů, stroj, termického, obrábací, obrábania, vykonávanie, termicky, spôsob

Text:

...v kmitavom obvode,ktorý menením indukcie cievky ako následok zmeny vzdialenosti k nástroju vyvoláva menenie frekvencie. Vyhodnotenie takýchto zmien frekvencie sauskutočňuje pomocou známych zapojení alebo pásmových ñltrov.0009 U indukčných senzorov vznikajú pokiaľ ide o rušivé veličiny rovnaké problémy aké boli opísané vyššie pre kapacitné senzory. Okrem toho majú indukčné senzory nevýhodu, že sú vhodné len na meranie krátkych...

Zariadenie na spracovanie predmetu parou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5545

Dátum: 11.06.2004

Autori: Doomernik Cornelis, Prein Johannes Hendricus

MPK: A47J 27/16

Značky: zariadenie, předmětů, spracovanie, párou

Text:

...stupeň plnenia tunela na spracovanie parou ~ tunel na spracovanie môže byť dokonca úplne vyplnený čistou atmosférou z pary. Na druhej strane to umožňuje obmedzenie výškových rozmerov tunela na spracovanie a napokon tiež obmedzenie výškových rozmerov vstupnej časti a výstupnej časti, vypúšťanie vzduchu nemusí naďalej nastať alebo aspoň nemusí nastať výhradne cez vstupnú časť a/alebo výstupnú časť. Tunelove ústie výpustnej rúrky bude...

Nový reklamný predmet a propagácia výrobku pomocou nového reklamného predmetu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9891

Dátum: 19.05.2004

Autori: Tiller Robert, Guthrie Andrew, Legg-bagg Gregory

MPK: B65D 51/28, B65D 77/04, B65D 8/00...

Značky: pomocou, propagácia, předmět, reklamný, nový, reklamného, nového, předmětů, výrobků

Text:

...aby sa zabránilo vizuálnemu zisteniu prítomnosti vnútornejkomory cez priehľadné vonkajšie steny týchto komponentov.Vjednej forme obal zahŕňa predmet ako cenu, svýhodou mobilné komunikačné zariadenie, napriklad mobilný telefón, umiestnený vo vnútornejĎalšia forma vynálezu poskytuje spôsob spotrebiteľskej propagáciefľaškovanej kvapaliny s vonkajším vzhľadom, ktorý zahŕňa nasledujúce krokyposkytnutie obalu s cenou podľa vynálezu, ktorý má...

Podporné zariadenie na rezanie predmetu, napríklad kmeňa stromu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1332

Dátum: 15.05.2004

Autori: Janssen Gerhard, Janssen Marco

MPK: B27L 7/00, B27B 29/00, B27B 17/00...

Značky: stromů, kmeňa, zariadenie, rezanie, podporné, předmětů, například

Text:

...predmetu dosadne na podporný prvok.-2 Každý podpomý prvok je vytvorený najmä v reze V tvare V, pričom poskytne V-rameno dosadacej plochy. V podpomom prvku tvaru V môže byť uložený delený podlhovastý predmet. Pri tomto predmete ide oosovo súmemý predmet, napríklad kmeň stromu spribližne kruhovým priečnym rezom, takže sa môže V-rameno tangenciálne priložiť na povrch uloženého predmetu. Gravitáciou sa dosiahne pri zodpovedajúce ťažkom predmete,...

Dekorovaný predmet, najmä doska a/alebo profilová lišta, z penového polystyrénu a zariadenie na výrobu tohto dekorovaného predmetu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3635

Dátum: 07.10.2003

Autor: Urban Jaroslav

MPK: B44C 3/00

Značky: profilová, doska, dekorovaný, polystyrenu, předmět, zariadenie, dekorovaného, tohto, předmětů, pěnového, výrobu, lišta, najmä

Text:

...poškodenia, čo je umožnené opísaným íixovanim tohto dekorovaného predmetu na lisovacom stole pomocou podtlaku.Bez opísaného ñxovania dekorovaného predmetu podtlakom alebo prisatím by pri zdvihnuti lisovacieho nástroja dochádzalo k tomu, že lisovacl nástroj by z penového polotovaru dosky s hrubšou štruktúrou vytrhával v dôsledku natavenia penovej hmoty celé oblasti tejto dosky, čím by v zlomku sekundy došlo k zničeniu celej dosky. Na...

Spôsob výroby trojrozmerného predmetu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3277

Dátum: 06.08.2003

Autori: Monsheimer Sylvia, Baumann Franz-erich, Gerth Christian, Grebe Maik

MPK: B29C 67/00

Značky: výroby, spôsob, trojrozměrného, předmětů

Text:

...po nanesení jednej vrstvy prášku, ktorý sa má spojiť, sa vrstva vo vybraných oblastiach ošetrí ínhibítorom spájania, takže k spájaniu dochádza iba voblastiach prierezu trojrozmernéhopredmetu. K spájaniu (spekaniu) môže dôjsť vždy po ošetrení jednej vrstvy ínhibítoromspájania. Je však taktiež možné hmotu spekat po zhotovení všetkých vrstiev, napr. v peci. Pretože sa spoja iba oblasti, ktoré neprišli do styku s inhibítorom spájania, získa...

Zariadenie a spôsob na kontrolu nalepeného predmetu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4760

Dátum: 31.07.2003

Autori: Kraft Eberhardt, Wild Hans-peter

MPK: B65B 57/00, G01N 21/64, B65B 61/20...

Značky: předmětů, spôsob, kontrolu, nalepeného, zariadenie

Text:

...na kontrolu, či vrecúško na slamku s na ňoin sa nachadzzijticíiii lepidlom je na íölitwvoíii vrecku nalepenć lýmĺt) lepidlom. sa toto lepidlo exeituje. najjriklarl sa (vsvetlí svetlom. a následne sa selektívne (letegujje lepidlom vytvorené luminiseetičrie svetlo.Pritom je Iýhodnci keď je lepidlo ľahko opticky dostupne. čo sa Limožní napríklad Jrínajmenšom čiastočne priehľadnýin vrecúškom na slamktr.U slamiek na pitie. zavarených do...

Zariadenie na vsadzovanie predmetu do zeme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1445

Dátum: 22.02.2003

Autor: Hudelmaier Klaus

MPK: E02D 13/00, E02D 7/00

Značky: vsadzovanie, zariadenie, předmětů

Text:

...2 vibrátor vytrahiutý hore na stožiar so Štetovnicouna ňom zavesenou, obr. 3 pohľad na Štetovnicu zo smeru šíp.V perspektivnom vyobrazení, obr. 4 rez pozdĺž čiary IV-IV na obr. 3 na objasneniepriradenia uchopovacích klieští k hornému okraju štetovnice, obr. 5 V rovnakom vyobrazení ako obr. 3 stav vtiahnutiaštetovnice do uchopovacích klieští aobr. 6 V rovnakom vyobrazení ako obr. 4 stav uchopeniaPodla tu opísanêho prikladného uskutočnenia je...

Spôsob tvarovania predmetu, lisovací nástroj na vykonávanie tohto spôsobu a tvarovaný predmet

Načítavanie...

Číslo patentu: 283087

Dátum: 27.12.2002

Autor: Corcoran Terence

MPK: B22F 3/02, B22F 5/00

Značky: tohto, předmětů, lisovací, nástroj, spôsobu, tvarovaný, vykonávanie, předmět, spôsob, tvarovania

Zhrnutie / Anotácia:

Predmet (10), ktorý má bočné otvory (11), t. j. rozperka na radiátory ústredného vykurovania, je vytvorený z lisovaného sypkého časticového materiálu v tvarovacom nástroji, ktorý obsahuje dosku (1) majúcu vertikálne vybranie (2), horný razník (7) a dolný razník (4). Vnútorná tyčová jadrová výstuž (3) vytvára v rozperke axiálny priechod (12) a bočné tyčové jadrové výstuže (6) vytvárajú bočné otvory (11). Hustota vylisovaného materiálu určujúceho...

Spôsob a systém na zistenie informácie priradenej predmetu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4406

Dátum: 09.12.2002

Autori: Lamers Jörg, Kleine Daniel, Niemann Aike

MPK: G06F 21/00

Značky: priradenej, zistenie, předmětů, systém, spôsob, informácie

Text:

...Ak je napríklad predmet predávaným alebo kupovaným výrobkom, na ktorom je pripevnený transpondér, tak sa kombináciou podľa vynálezu identifikačného údaja transpondera a internetovej adresy alebo intranetovej adresy dosiahne. že sa možno dopytovat len na originálne výrobky na základe servisnej informácie o kontrole prístupu, všeobecne skutočne na informácie týkajúce saoriginálnych výrobkov a pravdepodobne aj na poskytnuté servisné...

Detektor prítomnosti predmetu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2967

Dátum: 11.09.2001

Autori: Hamza Pavol, Kolář Milan

MPK: G08B 3/10, G08B 13/181, G08B 13/00...

Značky: detektor, předmětů, přítomnosti

Text:

...prítomnosti predmetu pracuje v energeticky úspornom dávkovom režime a tak šetrí vstavané, alebo výmenné elektrické zdroje a tým zvyšuje jeho pohotovosť a prináša úsporu nákladov na prevádzku. Jeho určené varianty sú konštrukčne vybavené prvkami pre elektrické pripojenie do siete monitorovania a ochrany objektov a pod.Je možno použitím iného princípu a konštrukčne zvýšit presnosť merania vzájomnej dištancie...

Spôsob tvarovania predmetu, majúceho aspoň jednu silne deformovanú oblasť, lisovaním za tepla, a forma na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281719

Dátum: 11.05.2001

Autor: Quarello Bruno

MPK: B29C 51/16, B29C 51/08, B29C 51/20...

Značky: aspoň, oblast, tepla, vykonávanie, tvarovania, forma, silně, předmětů, lisováním, deformovanú, majúceho, jednu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob sa vzťahuje na tvarovanie lisovaním predmetu, majúceho najmenej jednu silne deformovanú oblasť, tvoreného tuhým nosným plošným dielom deformovaným za tepla a dekoračným ohybným povlakom, ktoré sú navzájom spolu spojené. Spôsob spočíva v tom, že sa najprv vloží napätý povlak (11) medzi vnútornú zasúvaciu matricu (4) a vonkajšiu matricu (1) otvorenej formy na tvarovanie za tepla pod tlakom, ktorej tvarovacie plochy (2,5) zodpovedajú tvaru...

Zařízení pro zachycování cizích předmětů ze sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260578

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kubín Sáva, Rataj Lumír

MPK: B07B 13/16

Značky: zařízení, předmětů, cizích, materiálů, sypkých, zachycování

Text:

....na vibrečním tłídiči, opatłenen nejmlni jednou tłídicí plochou, nad ní je uohyoene odtłidovaoí ploche pro cizí pfedmity e kde vibreční tłídid je uníatěn v protipralndn krytu, v jeho celní stdnł u výstupu tiídłndho materiálu jsou vytvoeu dvíłka pro otvírłní ve vodorovnh Jadro. Podstatou tohoto vynílezu je, e pod výpado výa konce odtłidovací plochy je umíetdna sbdrni jínke pro cizí předměty, piipevndní k vnitřní stěnč dvíiek.Výhodou zařízení...

Způsob polymeračního odlévání předmětů, zejména čoček z hydrofilních gelů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260213

Dátum: 15.12.1998

Autori: Šulc Jiří, Vacík Jiří, Krčová Zuzana

MPK: G02C 7/04

Značky: gelů, provádění, zařízení, hydrofilních, odlévání, čoček, předmětů, polymeračního, zejména, způsobu, způsob, tohoto

Text:

...reakcí postranních skupin polymerus vhodným bifunkčním činidlem, například reakcí postranních amidových skupin s formaldehydem v přítomnosti zředěné minerálníObsahuje-li monomerní směs vodu, lze použít vodorozpustné iniciátory radikálové polymerace jako je například persíran amonný nebo draselný, případně s vhodným redukovadlem (například ky~ selým siřiěitanem) a malým množstvím iontů mědi nebo železa. Ta kový iniciátor pak nepřichází do...

Třísouřadnicová snímací hlava pro zařízení k automatickému zdobení skleněných předmětů reprodukcí podle předlohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260194

Dátum: 15.12.1998

Autori: Somogyi Otto, Kořínek Jiří, Kubata Jaroslav

MPK: C03C 19/00, B24B 17/00

Značky: snímací, reprodukci, zdobení, zařízení, podle, sklenených, hlava, předmětů, předlohy, automatickému, třísouřadnicová

Text:

...1 je uložen krokový motor 4, připojený na výstup servomechanísmu 5 třetí snímané souřadnice. Hřidel krokového motoru 4 nese první ozubene kolo 6, tvořící s druhým ozuzbeným kolem 7 převodový mechanismus.Druhé ozubené kolo 7 otočné uložené na čepu koipírovacího čidla 2 je pevně spojeno s prvním kuželovým planetovým kolem 8. Na čepu ko-pírovacího čidla 2 je otočně uloženo druhé kuželové planetové kolo 9,spojené s pouzdrem lll. K pouzdru 10...

Zariadenie na ukladanie drôtu, lana alebo podobného predmetu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279163

Dátum: 08.06.1994

Autor: Pach Karl

MPK: B60M 1/28

Značky: předmětů, drôtu, ukladanie, zariadenie, podobného

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na ukladanie drôtu, lana alebo podobného predmetu predstavuje koľajové vozidlo (1) s dvoma bubnami (2, 3) na drôt. Na ložnej ploche koľajového vozidla sú umiestnené dve ramená (4, 5). Ramená (4, 5) sú na ložnej ploche koľajového vozidla uložené každé na jednej točni (6). Na voľnom konci každého ramena je v ložisku (7) umiestnené ústrojenstvo (8) na výjazd, zavedenie, prípadne zadržanie drôtu (9). Na zdvíhanie a spustenie ramien (4,...