Patenty so značkou «předmět»

Predmet vhodný pre kontakt s potravinami a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18791

Dátum: 12.12.2011

Autor: Vaculík Jiří

MPK: C08J 7/12, A47J 36/04

Značky: potravinami, kontakt, předmět, výroby, vhodný, spôsob

Text:

...vysúšania plastovej zložky upravená plynovou zmesou obsahujúcou fluór.0008 Patent US 2002 182352 opisuje trojrozmerný plastový výrobok sviacerými vrstvami, ktorý je odolný proti poškodeniu spôsobenému faktormí životného prostredia, ako je teplo, chemikálie, desikanty, kyslík a/alebo vplyvmipočasia a tento výrobok s viacerými vrstvami obsahuje vrstvu z konštrukčne0009 Patent US 4764 405 opisuje spôsob na zlepšenie bariérových vlastností...

Predmet zhotovený z viacvrstvového kompozitného materiálu a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20797

Dátum: 31.10.2011

Autori: Di Paolantonio Mario, Di Sante Giuseppe, Biggio Mario, Giovine Gianluca

MPK: B32B 5/24, B32B 5/26, B60R 13/00...

Značky: výroby, spôsob, předmět, viacvrstvového, zhotovený, kompozitného, materiálů

Text:

...sady, tvorenej špecifickou sekvenciou vedľa seba umiestených vrstiev materiálu.0021 S odkazom na obrázok 1 obsahuje predmet podľa tohto vynálezu aspoň jeden centrálny prvok (I), usporiadaný medzi aspoň dvoma výstužnými vrstvami (B) za vzniku štruktúry (B) - (ľ) - (B) 0022 Centrálny prvok (I) je Víacvrstvový prvok, ktorý obsahuje aspoň prvou a druhou štrukturálnou vrstvou (A), medzi ktorými je výstužná vrstva (B), vytvárajúca štruktúru...

Stroj na aplikovanie baliaceho krytu na predmet

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14711

Dátum: 22.08.2011

Autor: Ubertini Massimiliano

MPK: B65B 9/13, B65B 9/14

Značky: předmět, aplikovanie, krytu, stroj, baliaceho

Text:

...zariadenia je schematický zobrazený na pravej strane obrázka 6.0016 Na zdvihnutie fólie avytvorenie krytu vyťahovacie zariadenie 19 je výhodne poháňané motorom tak, aby bolo vertikálne pohyblivé pozdĺž vertikálnych vodiacich stojanov 21 pomocou vhodných vozíkov 24, ktoré spája nosník 24, ktorý nesie ramená 26 podopierajúce chápadlá 20. Vertikálne chápadlá 20 vyťahovacieho zariadenia sú nesené vo vyťahovacom zariadení 19 tak, aby sa pri...

Predmet odolný proti prerezaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19197

Dátum: 07.04.2011

Autori: Verdaasdonk Peto, Henssen Giovanni Joseph Ida

MPK: A41D 19/00

Značky: odolný, předmět, prerezaniu, proti

Text:

...poťahom. Je výhodné, keď je poťah odolný proti prerezaniu umiestnenýna aspoň tom povrchu, ktorý má najvyššiu pravdepodobnosť, že bude vystavený rezacímsilám, pôsobeníu alebo procesom. Napríklad, keď je predmetom rukavica, je výhodným povrchom rukavica, ktorá sa má potiahnuť, aspoň ten povrch, ktorý pokrýva dlaň ruky nositeľa, ktorá je obvykle väčšinou vystavené rezacím pôsobeniam. Altematívne môže byť uvedená rukavica potiahnuté iba na...

Dekoratívny predmet s prídavnou vrstvou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5652

Dátum: 04.03.2011

Autori: Kaucká Tamara, Tóth Pavol

MPK: B44F 1/00, B44C 1/00

Značky: předmět, přídavnou, dekoratívny, vrstvou

Text:

...časť s prídavnou vrstvou, zhotovená v tvare tienidla, je upevnená ku kovovej doske, na ktorej je umiestnená objimka svetelného zdroja s prívodnou šnúrou. Na obr. 3 je v priečnom zvislom reze znázomený dekoratívny predmet s prídavnou vrstvou slúžiaci ako svetelné reklanmé teleso, ktorého podkladové časť s prídavnou vrstvou je upevnené do dreveného rámu úchytom, ku ktorému je pripevnená zadná doska pokrytá hliníkovou fóliou. Zdrojom...

Spôsob spevňovania krehkého oxidového predmetu a krehký oxidový predmet

Načítavanie...

Číslo patentu: 287503

Dátum: 19.11.2010

Autori: Papanu Victor Dennis, Carson Stephen, Schwartz Scott

MPK: C03C 17/00

Značky: křehkého, předmětů, oxidového, předmět, krehký, spôsob, spevňovania, oxidový

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spevňovania krehkého oxidového predmetu tvarovaného tak, že má aspoň dva všeobecne rovnobežné hlavné povrchy, aspoň jeden menší povrch a pomer plochy hlavného povrchu k ploche menšieho povrchu je aspoň 10 a každý hlavný povrch je spojený aspoň s jedným malým hranovým povrchom, pričom sa a) povlečie menší hranový povrch predmetu spevňujúcou kompozíciou pre krehké oxidové predmety tak, aby sa povlieklo menej ako 10 % plochy hlavných...

Transparentný predmet, ktorý možno veľkoplošne elektricky vyhrievať, spôsob jeho výroby a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13924

Dátum: 23.06.2010

Autori: Offermann Volkmar, Timmermann Alwin

MPK: H05B 3/84

Značky: spôsob, velkoplošné, výroby, použitie, transparentný, předmět, vyhrievať, elektricky, ktorý, možno

Text:

...u zasklievacich dosiek či tabúľ,hlavne čelných skiel, známych zeurópskeho patentu EP 1 183 912 B 1, a tým účinne zabrániť poškodeniu tabúl vplyvom tepelného napätia a/alebo zhoršeniu výhľadu vplyvom svetelných škvŕn.0010 Cielom tohto vynálezu je poskytnúť nový transparentný predmet, ktorýmožno velkoplošne elektricky vyhrievať, hlavne novú vrstvenú tabuľuz bezpečnostného skla, zvlášť čelné sklo pre automobily.0011 Ďalšlm cieľom tohto...

Predmet z nástrojovej ocele na prácu za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15344

Dátum: 23.02.2010

Autori: Caliskanoglu Devrim, Jesner Gerhard

MPK: C22C 33/02, C22C 38/22

Značky: prácu, ocele, nástrojovej, předmět, studena

Text:

...hodnoty v °ĺoje možné zlepšiť profil vlastností predmetu z nástrojovej ocele na prácu za studena. Toto sa týka predovšetkým prvku volfrámu v interakcii s niobom v oblasti úzkych aktivít uhlíka. 0019 Čím uzší je rozsah koncentrácie chrómu okolo strednej hodnoty cca. 6,2, tým výhodnejšie, akovyplynulo z analýz, sa uskutočňuje vytváranie štruktúry pri zušľachťovani, pretože na jednej strane je daná len nízka stabilita zvyškového...

Transparentný predmet s lokálne ohraničenou štruktúrovanou elektricky vyhrievanou transparentnou oblasťou, spôsob jeho výroby a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20815

Dátum: 13.10.2009

Autor: Rateiczak Mitja

MPK: H05B 3/84, B60S 1/02

Značky: spôsob, elektricky, oblasťou, předmět, ohraničenou, transparentný, štruktúrovanou, vyhrievanou, použitie, transparentnou, lokálně, výroby

Text:

...skla, špeciálne nové čelné sklá, ktoré sú opatrené transparentným povlakom z elektricky vodivého materiálu, na ktorých sa nachádza aspoň jedna lokálne ohraničená elektricky vyhrievateľné transparentná oblasť, najmä kamerové alebo senzorové pole. Táto transparentná oblasť má byť vyhrievateľná s relatívne nízkym napätím, najmä napätím 12 až 14 V a nemá vyvolávať žiadne nežiaduce tienenie. Okrem toho nemajú byt potrebné žiadne prídavné...

Jednorazový absorpčný predmet nezaťažujúci životné prostredie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20659

Dátum: 08.05.2009

Autori: Zamudio Ahumada Andrés, Canales Espinosa De Los Monteros Carlos, Sánchez Fernández Lucia

MPK: A61F 13/15, A61L 15/60, A61L 15/26...

Značky: prostredie, životné, předmět, absorpčný, jednorázový, nezaťažujúci

Text:

...a nákladov. Dôležitým aspektom predkladaného vynálezu je to, že použité materiály sú vhodné na spracovávanie pri vysokých rýchlostiach výroby používaných každodenne pri0009 Je mnoho zdokonalení a návrhov na používanie biologicky rozložitelných materiálov v absorpčných predmetoch. Niektoré z najdôležitejších sú opísané v patentoch a publikáciách US 4 964 857,US 5 185 009, W 0 07/106929, WO 07/106929, US 5 437 918,US 2005/0112363, US 6 506 873,...

Spôsob a zariadenie na tvarovanie časti profilového povrazca extrudovaného na predmet a výrobok obsahujúci takýto predmet

Načítavanie...

Číslo patentu: 286251

Dátum: 12.05.2008

Autori: Fischer Florian, Verbeek Stefan, Cornils Gerd

MPK: B29C 43/18, B29C 70/00, B29C 47/02...

Značky: výrobok, předmět, částí, zariadenie, takýto, extrudovaného, profilového, spôsob, povrazca, tvarovanie, obsahujúci

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe tvarovania oblasti (3) profilového povrazca (2) extrudovaného na predmet, hlavne na okennú tabuľku (1), upevnený v spracovávacej stanici (E), pri ktorom sa v príslušnej oblasti (3) vytvorí spočiatku beztvaré nahromadenie hmoty (4) materiálu, ktoré sa pomocou pohyblivého nástroja (5) tvaruje na požadovaný konečný tvar zodpovedajúci rovnomernému prierezu profilového povrazca (2), pričom prebytočný materiál sa vytláča kvôli jeho...

Fajčiarsky predmet s koncentrickým dutým jadrom v tabakovej tyčinke a kapsule obsahujúce aromatickú látku a činidlá tvoriace aerosól vo filtrovacom systéme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10180

Dátum: 21.12.2007

Autori: Karles Georgios, Olegario Raquel, Zhuang Shuzhong

MPK: A24D 1/00, A24D 3/06

Značky: látku, jadrom, aerosol, obsahujúce, předmět, systéme, filtrovacom, tvoriace, fajčiarský, činidla, tabakovej, tyčinke, aromatickú, koncentrickým, dutým, kapsule

Text:

...kapsule, uvedená aspoň jedna krehká kapsula je na strane proti prúdu vložky filtrovacieho materiálu, vložky adsorpčného materiálu a druhej vložky filtrovacieho materiálu, pričom uvedená aspoň jedna krehká kapsula obsahuje vonkajšiu škrupinu, ktorá sa tepelne rozpúšťaObr. 1 predkladá perspektívny pohľad na fajčiarsky predmet, majúci duté jadro a filtrovaci system.Obr. 2 je pozdĺžny prierezový pohľad na fajčiarsky predmet 2 Obr. 1 s dutým...

Pretlačový štítkový materiál a tvarovaný predmet

Načítavanie...

Číslo patentu: 285976

Dátum: 21.11.2007

Autori: Blom Patrick Johannes, Brandt Thomas Lynn

MPK: B44C 1/17

Značky: předmět, štítkový, materiál, pretlačový, tvarovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Pretlačový štítkový materiál na prenos obrazu obsahuje podkladový nosný materiál (10) a prenosovú vrstvu, ktorá obsahuje najmenej jednu vrstvu obrazu, adhéznu vrstvu (30) a pigmentovú vrstvu (40) medzi adhéznou vrstvou (30) a vrstvou obrazu. Pigmentová vrstva (40) obsahuje spojovací materiál, aspoň jeden pigment a aspoň 0,1 % hmotn., vztiahnuté na pigmentovú vrstvu (40), suchej hmotnosti hliníkového prášku. Pretlačový štítok, ktorý je...

Spôsob výroby samočistiacich odstrániteľných povrchov, predmet s takým povrchom a použitie sekundárnych alkoholov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285771

Dátum: 09.07.2007

Autori: Neinhuis Christoph, Barthlott Wilhelm

MPK: C08J 7/00, C09D 5/00

Značky: povrchov, povrchom, předmět, takým, odstranitelných, spôsob, alkoholov, použitie, výroby, samočistiacich, sekundárnych

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby samočistiacich povrchov, ktoré majú vyvýšeniny a priehlbiny, pričom odstup medzi vyvýšeninami je v rozmedzí 0,1 až 200 um a výška vyvýšenín je v rozmedzí 0,1 až 100 um, sa uskutočňuje tak, že sa nanáša a následne suší roztok, disperzia alebo emulzia obsahujúca hydrofóbny materiál, ktorý pri odparení rozpúšťadla samo usporiadaním vytvára samočistiacu plochu, pričom nanesený materiál je odstrániteľný pomocou detergentov.

Predmet z martenzitickej ocele a spôsob výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5793

Dátum: 10.08.2006

Autori: Muha Joseph, Mctiernan Brian, Wojcieszynski Andrzej

MPK: C22C 33/02, C22C 1/04, B22F 5/00...

Značky: ocele, výroby, spôsob, martenzitickej, předmět

Text:

...praskanie sa vzťahuje k pevnosti materiálu. Preto vyššia pevnosť je jedným z faktorov, ktorý môže zlepšit odolnost voči0007 V dôsledku toho, že forma je vystavená vysokým teplotám, môže nastať zmäkčovanie materiálu formy. Toto zmäkčenie materiálu tiež zníži pevnosť materiálu, čo ho robí náchylnejšim k praskaniu tepelnou únavou. Preto nástrojový materiál musí vykazovat dobrú odolnost voči zmäkčovaniu, tiežznámu ako odolnost voči popúšťaniu.0008...

Koncentrát vonnej látky, predmet na báze parafínu s obsahom koncentrátu vonnej látky a spôsob výroby tohto predmetu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285197

Dátum: 24.07.2006

Autori: Matzat Norbert, Starke Claus, Matthäi Michael

MPK: A61K 8/92, A61Q 13/00, C11B 9/00...

Značky: obsahom, látky, báze, předmět, tohto, předmětů, parafinů, koncentrátů, koncentrát, výroby, vonnej, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka koncentrátu vonnej látky, ktorý obsahuje podiel esteru, hlavne organického esteru, v ktorom je obsiahnutá vonná látka, ako je éterický olej, pričom podiel vonnej látky vztiahnuté na hmotnosť je 30 až 80 %. Riešenie sa ďalej týka predmetu na báze parafínu s vysokým podielom vonnej látky, napríklad sviečky, ktorý obsahuje koncentrát vonnej látky, pričom predmet pozostáva z voskovitej látky s podielom organického esteru na báze...

Reklamný predmet

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4440

Dátum: 04.05.2006

Autor: Janček Štefan

MPK: G09F 23/00

Značky: předmět, reklamný

Text:

...je znázornený reklamný predmet, pričom toto znázomenie nijako neobmedzuje rozsah ochrany určený nárokmi na ochranu.Príklady uskutočnenia technického riešeniaReklamný predmet pozostáva z navzájom pospájaných jedálenských príborov a/alebo kuchynských náradí tak, že vytvárajú predmet v tvare postavy. Ruky 3 a 4, nohy 5 a 6 a trup 2 tvoria jedálenské príbory a/alebo kuchynske náradia. Kombinovat je možné všetky druhy jedálenských príborov ako...

Zliatina odolná proti korózii, spôsob jej výroby a predmet zo zliatiny vyrobený

Načítavanie...

Číslo patentu: 284725

Dátum: 14.09.2005

Autori: Steinmetz Piere, Bousquet Michel, Bernard Jean Luc, Kessler Olivier

MPK: C03B 37/095, C22C 32/00

Značky: proti, korózii, spôsob, výroby, vyrobený, zliatina, zliatiny, odolná, předmět

Zhrnutie / Anotácia:

Zliatina obsahujúca chróm, vytvárajúci oxid chromitý, odolná proti oxidácii a/alebo korózii, obzvlášť pôsobením skla, zvlášť pri vysokej teplote, ktorá vo svojej matrici obsahuje v disperzii oxid chromitý Cr2O3 alebo prekurzor tohto oxidu. Táto zliatina sa môže pripraviť práškovou metalurgiou postupom zahŕňajúcim zhutnenie kovových práškov za horúca, obzvlášť spekaním. Túto zliatinu je možné použiť na výrobu predmetov, ktoré sa môžu používať v...

Kompozitný predmet s kovovým vystužujúcim prvkom, zapusteným do termoplastického polymérneho materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8832

Dátum: 07.03.2005

Autori: Manson Jan-anders, Garamszegi László, Michaud Véronique, Pax Gabrielle Milly, Bouchet Jérome, Mauer Dani Not I

MPK: B29B 15/10, B29C 67/24, C08K 9/06...

Značky: materiálů, kovovým, polymérneho, vystužujúcim, předmět, zapusteným, termoplastického, kompozitný, prvkom

Text:

...vystužujúci prvok a polymérny materiál. Vrstva podporujúca adhéziu zahŕňa aspoň prvú a druhú zložku. Prvá zložka zahŕňa organofunkčný silán a druhá zložka zahŕňa vysokorozvetvený polymer. Vrstva podporujúca adhéziu môže zahŕňať aj reakčný produkt tejto prvej a druhej zložky.0010 Druhá zložka je vo výhodnom uskutočnení prítomná v koncentrácii menšej ako 20 hmotnostných. Vo zvlášť výhodnom vyhotovení je koncentrácia druhej zložky nižšia ako...

Bezpečnostný predmet s prvkami proti faľšovaniu a spôsoby jeho výroby a overovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5136

Dátum: 30.06.2004

Autori: Heierli René, Eichenberger Martin

MPK: G07D 7/00, B42D 15/00, B42D 15/10...

Značky: overovania, předmět, proti, prvkami, výroby, bezpečnostný, falšovaniu, spôsoby

Text:

...ktorý obsahuje substrát a hologramovú vrstvu s objemovýmhologramom, pričom hologramová vrstva je usporiadanána povrchu substrátu, pričom objemový hologram obsahuje0009 V súlade s posledným aspektom sa vynález týka spôsobu overovania pravosti bezpečnostného predmetu podľadruhého aspektu, tentoo spôsob obsahuje nasledujúce krokyosvetlenie objemového hologramu na vytvorenie odrazeniesveteľného pola, overenie prítomnosti aspoň jednej...

Nový reklamný predmet a propagácia výrobku pomocou nového reklamného predmetu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9891

Dátum: 19.05.2004

Autori: Legg-bagg Gregory, Guthrie Andrew, Tiller Robert

MPK: B65D 77/04, B65D 8/00, B65D 51/28...

Značky: reklamného, pomocou, propagácia, předmětů, výrobků, reklamný, nový, předmět, nového

Text:

...aby sa zabránilo vizuálnemu zisteniu prítomnosti vnútornejkomory cez priehľadné vonkajšie steny týchto komponentov.Vjednej forme obal zahŕňa predmet ako cenu, svýhodou mobilné komunikačné zariadenie, napriklad mobilný telefón, umiestnený vo vnútornejĎalšia forma vynálezu poskytuje spôsob spotrebiteľskej propagáciefľaškovanej kvapaliny s vonkajším vzhľadom, ktorý zahŕňa nasledujúce krokyposkytnutie obalu s cenou podľa vynálezu, ktorý má...

Predmet z uhlíkovej nástrojovej ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1268

Dátum: 01.04.2004

Autori: Marsoner Stefan, Liebfahrt Werner, Schemmel Ingrid

MPK: C22C 38/00

Značky: předmět, nástrojovej, uhlíkovej, ocele

Text:

...a morfológia karbidov.Karbidotvorné prvky chróm (Cr), molybdćn (Mo), vanád (V) a volfrám (W) treba z hľadiska techniky legovania posudzovať spoločne, pretože ich uhlíková aktivita, ako sa ukázalo, v súčte určuje zloženie austenitickcj, resp. kubickej plošne centrovanej atómovej štruktúry pri kaliacej teplote a následne vlastnosti matrice a precipitáciu sekundárnych karbidov po prinajmenšom jednorazovom popúšťaní.Pritom je dôležité, aby obsah...

Dekorovaný predmet, najmä doska a/alebo profilová lišta, z penového polystyrénu a zariadenie na výrobu tohto dekorovaného predmetu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3635

Dátum: 07.10.2003

Autor: Urban Jaroslav

MPK: B44C 3/00

Značky: profilová, doska, dekorovaný, předmětů, výrobu, dekorovaného, pěnového, polystyrenu, tohto, zariadenie, předmět, lišta, najmä

Text:

...poškodenia, čo je umožnené opísaným íixovanim tohto dekorovaného predmetu na lisovacom stole pomocou podtlaku.Bez opísaného ñxovania dekorovaného predmetu podtlakom alebo prisatím by pri zdvihnuti lisovacieho nástroja dochádzalo k tomu, že lisovacl nástroj by z penového polotovaru dosky s hrubšou štruktúrou vytrhával v dôsledku natavenia penovej hmoty celé oblasti tejto dosky, čím by v zlomku sekundy došlo k zničeniu celej dosky. Na...

Titánový predmet, ktorý má zlepšenú odolnosť voči korózii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2925

Dátum: 25.09.2003

Autori: Miller James, Grauman James, Adams Roy

MPK: C23F 13/00, C23C 28/00

Značky: zlepšenú, odolnost, ktorý, předmět, voči, korózii, titánový

Text:

...s inými kovmi, pričom boli pozorované účinky na koróznu rýchlosť titánu v prostredi kyseliny sírovej. Títo výskumní pracovníci zistili, že titán spojený s platinou je schopný vykazovať zníženie koróznej rýchlosti až stonásobne, ako je to badať v predmetnom vynáleze. Avšak títo vynálezcovia neaplikovali platinu priamo na titán a tým nedosiahli realizáciu výnimočného prínosu dosiahnuteľného podľa predmetného vynálezu. Na to, aby dosiahli Stern...

Spôsob tvarovania predmetu, lisovací nástroj na vykonávanie tohto spôsobu a tvarovaný predmet

Načítavanie...

Číslo patentu: 283087

Dátum: 27.12.2002

Autor: Corcoran Terence

MPK: B22F 5/00, B22F 3/02

Značky: spôsobu, lisovací, tvarovaný, předmět, tohto, tvarovania, vykonávanie, předmětů, spôsob, nástroj

Zhrnutie / Anotácia:

Predmet (10), ktorý má bočné otvory (11), t. j. rozperka na radiátory ústredného vykurovania, je vytvorený z lisovaného sypkého časticového materiálu v tvarovacom nástroji, ktorý obsahuje dosku (1) majúcu vertikálne vybranie (2), horný razník (7) a dolný razník (4). Vnútorná tyčová jadrová výstuž (3) vytvára v rozperke axiálny priechod (12) a bočné tyčové jadrové výstuže (6) vytvárajú bočné otvory (11). Hustota vylisovaného materiálu určujúceho...

Súprava tlačových farieb, potlačený predmet, spôsob tlače a použitie farbiva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 773

Dátum: 30.08.2002

Autori: Degott Pierre, Despland Claude-alain, Bleikolm Anton, Müller Edgar

MPK: C09D 11/00, C09D 11/02, B41M 3/14...

Značky: tlačových, farieb, potlačený, použitie, farbiva, tlače, spôsob, předmět, súprava

Text:

...Všetky hore uvedené IR-absorbujúce tlačové farby A obsahujúce lR-absorbujúce farbivá alebo pigmenty - musia byť nanesené V individuálnych tlačových krokoch (prídavný priechod),výlučne použitých na tlač znaku absorbujúceho infračervené žiarenie na príslušný predmet. Uvedené farbivá absorbujúce infračervené žiarenie ďalej často prejavujú svoju vlastnú skutočnú farbu vo viditeľnom rozsahu (400 nm až 700 nm) spektra, spolu so stanovenými...

Predmet z ocele na prácu za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 398

Dátum: 27.08.2002

Autori: Fisher Kay, Schweiger Herbert

MPK: C22C 38/18, C22C 38/24, C22C 38/22...

Značky: ocele, prácu, předmět, tepla

Text:

...hmotn. , C 0,25 až 0,79, Cr 1,10 až 7,95, Mo 0,56 až 3,49, V 0,26 až 1,48, Fe zvyšok. Na zlepšenie vlastnostítvarovaného materiálu pri vysokých teplotách sú u vyššie uvedenej zliatiny obmedzené znečisťujúce a sprievodné prvky. Týmto opatrením sa dajú po zošľachtení materiálu na tvrdost menšiu než HRC 56 dosiahnut vysoké hodnoty pre tepelnú odolnosť, tepelnú húževnatost a odolnosť proti tepelnému opotrebeniu, zistilo sa však silné...

Spôsob výroby samočistiacich odstrániteľných povrchov, predmet s takým povrchom a použitie sekundárnych alkoholov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1562

Dátum: 31.07.2002

Autor: Spangardt Günter

MPK: F27D 23/00, C21C 5/28, F27D 17/00...

Značky: spôsob, předmět, výroby, sekundárnych, povrchom, takým, povrchov, samočistiacich, použitie, odstranitelných, alkoholov

Text:

...štrbinu, pričom sú usporiadané tesniace prvky, rozdelené po obvode tesniaceho prstenca a nadväzujúce na tesniaci prstenec, pričom tesniaci prvok vykazuje úložnú skriňu a v nej uložený tesniaci materiál, pričom tesniaci materiál uložený v úložnej skrini pozostáva 2 množstva tepelne odolných tesniacich čiastočiek a pričom tesniaci materiál doliaha na komínový kryt a je na neho pritlačený. Tepelne odolnými tesniacimi čiastočkami sa v...

Ozdobný předmět a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 234760

Dátum: 15.01.1987

Autor: Filip Radoslav

MPK: A44C 15/00

Značky: způsob, ozdobný, výroby, předmět

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká bižuterního a spotřebního průmyslu. Řeší vznik nového ozdobného předmětu, například z trubiček, tyčinek a perliček skla, případně z částic drátu nebo trubiček z kovu, dřeva. Řešena je současně produktivní výroba částic. Podstata vynálezu spočívá v tom, že například částice tyčinek, trubiček, drátu jsou opatřeny alespoň na rubové straně vrstvou teplem tavitelné hmoty, například polystyrénu. Existují i další možnosti i kombinace...

Speciální ozdobný předmět a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 234137

Dátum: 01.10.1986

Autori: Kotyza Jaroslav, Filip Radoslav

MPK: A44C 27/00

Značky: ozdobný, speciální, způsob, výroby, předmět

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká bižuterního a spotřebního průmyslu. Řeší výrobu ozdobných předmětů, například kabelek, bižuterie, ozdobných obalů knih, očí panenek, ozdob obuvi a podobně. Podstata vynálezu spočívá v tom, že ozdobné nebo funkční nebo užitkové prvky, popřípadě jejich kombinace, jsou trvale nebo přechodně, a to volné a/nebo upevněné uzavřeny mezi dvěma hmotami, například z plastu, látky, papíru, kovu a podobně, přičemž alespoň jedna z nich je...

Skleněný předmět ozdobený plošným obrazem mezi dvěma vrstvami skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 229008

Dátum: 15.03.1986

Autori: Felkr Jiří, Seifert Milan, Felkr Miroslav

Značky: ozdobený, plošným, vrstvami, dvěma, obrazem, skleněný, předmět

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru výroby ozdobných skleněných předmětů, např. pohárů, váz, těžítek, popelníků apod. Řeší problém zdobení pomocí samostatně zvlášť zhotovených plošných obrazů chráněných vrstvou skla. Skleněný předmět je opatřen výstupkem pro víčko, s nímž je spojen vrstvou lepidla a vytváří dutinu, do níž je plošný obraz vložen. Plošný obraz může být i z hořlavého materiálu, např. papírová fotografie, diapozitiv apod.

Ve vodě rozpustný skleněný předmět

Načítavanie...

Číslo patentu: 244923

Dátum: 17.09.1985

Autori: Ulrich Jioí, Šefl Vladimír, Nimec Josef

MPK: C03C 3/16

Značky: skleněný, rozpustný, vodě, předmět

Text:

...vyrobit předmět o přijatelném objemu se životnosti alespoň 3 měsíce. jak je uvedene, autoři požadují rychlost uvolñování menší než 25 mg.cm 3.d 1, přičemž bylo zjištěno, že sklo s takovou rychlostí LIVOIĎO-Váľlĺ se může zpracovat na předmět,který má takový objem, že se snadno může umístit do retikulárního bachoru jehněte. Léčbxa m.ědí se může proskyhovat zvĺřatům,která jsou snadno dosažitelná, přidáním měděných solí do pitné vody pro...