Patenty so značkou «předehřev»

Zařízení pro předehřev a částečnou kalcinaci zrnitých a kusových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265960

Dátum: 14.11.1989

Autori: Pospíšil Jaroslav, Hanuš Jiří, Skala Václav

MPK: F27D 13/00

Značky: předehřev, zrnitých, částečnou, kalcinaci, materiálů, zařízení, kusových

Text:

...opatřeny stíracími bloky li, tvaru obdélníku, uloženými na horní ploše. V prostoru nad vynášecími deskami lg je umístěno vodící těleso 1, půdorysně s výhodou ve tvaru obdélníku, které svou horní zužující se částí zasahuje do předehřívacího a kalcinačního hrdla A.Při pohybu vynášecích desek 3 v radiálním směru k ose a od osy svislé šachty, postupuje materiál vlastní vahou z provozního zásobníku l materiálu přívodním potrubím 3 materiálu do...

Zařízení s dvoušachtovým předehřívačem a fluidním reaktorem pro předehřev a kalcinaci práškového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265430

Dátum: 13.10.1989

Autori: Krůček Zdeněk, Plšek Josef

MPK: F27D 13/00

Značky: fluidním, předehřívačem, práškového, zařízení, reaktorem, materiálů, dvoušachtovým, kalcinaci, předehřev

Text:

...skluzem 3 práškového materiálu přes dělič ll práškového materiálu do fluidního reaktoru 3, odkud částečně zkalcinován je kanálem § reaktorových plynů zaveden do kanálu 3 pecních plynü, do něhož je skluzem g práškového materiálu zaveden i práškový materiál z pravého šachtového předehřívače l. Kanálem 3 pecních plynů je za současného dohořívání reaktorovýoh plynů práškový materiál dopraven do předřazených odlučovacích stupňů É, odkud již...

Zařízení pro předehřev a kalcinaci práškového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263409

Dátum: 11.04.1989

Autor: Krůček Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: kalcinaci, materiálů, předehřev, práškového, zařízení

Text:

...pecních plýnů nebo do přívodu paliva v blízkosti jeho vyúetění do kanálu pecních plynu, pak v rotační peci není nutno pracovat s přebytkem kýslíku, ktorý by posta~ čovel ke spalování v těchto místech.W Toto zařízení bude blíže výsvětleno pomocí výkreů)d ĺkde ano znvňuje obr.l peoní linku s vedením pecních plýnů a přívodem paliva a dále předehřívač tvořený šachtou e se skluzem do patního kusu rdmxpece, na obr. je toto řešení rozsíreno o fluidní...

Zařízení pro předehřev a kalcinaci práškového materiálu ve dvouproudovém uspořádání

Načítavanie...

Číslo patentu: 263265

Dátum: 11.04.1989

Autor: Krůček Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: kalcinaci, zařízení, práškového, materiálů, uspořádání, dvouproudovém, předehřev

Text:

...niho cyklonového stupně g pecního proudu 3 a od horizontálniho cyklonového stupně g kaloinační ho proudu 5 do nejblíže teplejšího vertikálniho cyklonového stupně l pecniho proudu 3 a obráceně, vedení od vertikálniho cyklonového stupně ł pecniho proudu g do nejblíže teplejšího horizontálního cyklonového stupně 3 kalcinačniho proudu § a od horizontálního cyklonového stupně 3 pecního proudu 3 do nejbliže teplejšího vertikálního stupně l...

Zařízení pro předehřev a kalcinaci práškového materiálu fluidním reaktorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 263056

Dátum: 11.04.1989

Autor: Krůček Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: fluidním, předehřev, reaktorem, práškového, materiálů, zařízení, kalcinaci

Text:

...části obou větví předehřívače a jsou tak vytvořeny podmínky pro lepší využití tepla z měněhodnotného palive/k čemuž přispívá i to, že do spodní části každé větve předehřívače se s pecními plyny vrací celkově stejné množství práškového materiálu, jako je podáváno do každé větve předehřívače.Příklad provedení zarízení pro předehřev a kalcinací práškového meteriálu podle vynálezu je zohrazen na výkresu.kanálemĺpecnícn glynů progojen s...

Zařízení pro předehřev a kalcinaci práškového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261011

Dátum: 12.01.1989

Autor: Krůček Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: zařízení, předehřev, materiálů, kalcinaci, práškového

Text:

...Q zavedena do kalcinačního kanálu lg, jímž je za probíhající kalcinace dopraven zpět do disperzního předehřívače 3. Zdrojem tepla pro kalcinaci jsou hořlavé produkty z fluidního reaktoru E, jež vstupují do kalcinačního kanálu lg kanálem g hořlavých produktů, kde se spalují po smísení s horkým vzduchem, přiváděným kanálem 1 horkého vzduchu.Při odstavení fluidního reaktoru g a pŕívodu horkého vzduchu je práškový materiál přiváděn pouze do...

Zařízení pro předehřev a kalcinaci práškové suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 256401

Dátum: 15.04.1988

Autori: Krejčí Petr, Sehnálek Alois, Pospíšil Jaroslav, Michálek Zdeněk, Šafář Jiří, Žajdlík Josef, Křístek Ladislav

MPK: F27D 13/00

Značky: suroviny, kalcinaci, předehřev, zařízení, práškové

Text:

...cyklonověho stupně 1, potrubí Lg suroviny ze spodního cyklonového stupně 3 je zsvedeno do spodní části kalcineční komory łê a potrubí łl suroviny z přídovného sgodního cyklonového stupně 1 je zavedeno pstním kusem gg do dokončovacího zařízení gł. šachtový stupeň Ž má poměr výšky a průměru válcové části menší než tři.Ke kalcinační komoře ł§ v místě nad zaústěním potrubí łgŤ suroviny ze epodního cyklonového stupně 1 je připojen přívod 32 Á...

Zařízení pro předehřev a kalcinaci práškové suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 253301

Dátum: 12.11.1987

Autori: Krejčí Petr, Sehnálek Alois, Michálek Zdeněk, Žajdlík Josef, Šafář Jiří, Křístek Ladislav, Klusák Karel, Pospíšil Jaroslav

MPK: F27D 13/00

Značky: kalcinaci, suroviny, práškové, předehřev, zařízení

Text:

...jsou zaústěny do horní části šachty lg. Spodní část šachty lg je výpadovým potrubím ll suroviny spojena s výstupem É plynů.Alternativně může být nad horním prostorem malé šachty lg uspořádán ještě horní cyklonový stupeň, sestávající z horních cyklonü łá a propojený se zahuščovacími cyklony lg pomocí kanálů lg. Výpady ll suroviny z horních cyklonů lg jsou zaústěny do malé šachty gg. Každý horní cyklon lg je opatřen samostatným vývodem lg....

Zařízení pro předehřev práškových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252670

Dátum: 17.09.1987

Autori: Pospíšil Jaroslav, Michálek Zdeněk, Sehnálek Alois, Žajdlík Josef, Krejčí Petr, Šafář Jiří

MPK: F27D 13/00

Značky: zařízení, předehřev, práškových, materiálů

Text:

...protiproudá šachta Ž je ve své spodní části propojena spojovacím potrubím Q plynů s předřazeným cyklonovým stupněm 1 vybaveným přívodním potrubím g plynů. Ve své horní části je protiproudá šachta § propojena svým výstupním potrubím 1 plynu se spodním cyklonovým stupněm g a dále prostřednictvím potrubí 3 plynů s horním cyklonovým stupněm 5, který je opatřenvvýstupními hrdly gg plynu.Ve spodní části potrubí 3 plynů jsou umístěny přívody 2...

Zařízení pro předehřev a kalcinaci práškové cementářské suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 240590

Dátum: 15.08.1987

Autori: Noack Thomas, Šuster Valerij Naumovie, Ahrens Wolfgang, Afanasjeva Valentina Nikolajevna

MPK: F27D 13/00

Značky: předehřev, cementářské, kalcinaci, zařízení, suroviny, práškové

Text:

...chladiče bez proměnlivého nebo nadměrného škrcení vstupního průřezu pecních plynů před místem připojení potrubí vzduchu od chladiče. Dále umožňuje využít spalování kalcinačního paliva i Veškerý falešný vzduch přiváděný do dolní části šachtového výměníku a při použití tuhého paliva omezit vlivem redukčního prostředí v přechodovém kusu pece v přívodním kanálu cyklónového stupně tvorbou sulfátů vápenatých a alkalických a koncentraci kysliěníků...

Zařízení pro předehřev předvalků

Načítavanie...

Číslo patentu: 242902

Dátum: 15.04.1987

Autor: Šebík Alexander

MPK: F27D 13/00, F27D 9/12, F27D 17/00...

Značky: předvalků, předehřev, zařízení

Text:

...technologického teple z odpadních komínových spalín zpět k technologickénu použití, které se projevuje znížením energetickáho příkonu při jinak stsjném výkonu ohřívací pece.vynález je v příkladu provedení znizorněn na připojerąých výkresoch, kde obr. 1 představuje prostorovou dispozici válnice a ohřívací pece před vlastní válcovscí tratí, obr. 2 znázorňuje zvětěený řez komínovou čistí tunelověho příkrovu v místě A - A z obr. 1 e na obr. 3 je...

Zařízení pro plazmový předehřev pánve a mimopecní rafinaci tekuté oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 250259

Dátum: 15.04.1987

Autori: Motloch Zdeněk, Dembovský Vladimír, Terlecký Jiří, Brábník Josef

MPK: B22D 1/00

Značky: mimopecní, rafinaci, tekuté, oceli, předehřev, pánve, zařízení, plazmový

Text:

...C plynové hořáky, vykazuje ohřev paprsky superponovaného elektrického oblouku vyšší účinnost přenosu tepla V důsledku zvýšení podílu radiační složky přenosu tepla z plazmových paprsků o teplotách řadu 105 až 101 °C. Oproti předehřevupánví elektrickým obloukem umožňuje plazmový předehřev přesnějšl nasměrování a přesnější řízení toku tepla na vyzdívkil pánve. Plazmový příhřev taveniny umožňuje oproti indukčnímu ohřevu i příhřev strusky a...

Zařízení pro předehřev a kalcinaci cementářské práškové suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 233360

Dátum: 01.01.1987

Autori: Šafář Jiří, Michálek Zdeněk, Pospíšil Jaroslav, Žajdlík Josef

MPK: F27D 13/00

Značky: suroviny, zařízení, předehřev, práškové, kalcinaci, cementářské

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyšší stupeň předkalcinace zpracovávané suroviny, větší výkon rotační pece a plynulejší provoz. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že mezi vyústěním cyklonového kanálu 5 plynů do spodní části šachtového předehřívače 1 a okolím vyústění výpadového potrubí 6 suroviny z šachtového předehřívače 1 do kanálu 4 pecních plynů jasu umístěny hořáky 8, přičemž rotační pec 10 je současně jediným přívodem veškerého spalovacího vzduchu ve...

Zařízení pro předehřev a kalcinaci práškových a jemně zrnitých hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 232669

Dátum: 15.12.1986

Autori: Filouš Jiří, Kučera Antonín, Němeček Petr, Plšek Josef, Krůček Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: kalcinaci, jemné, zrnitých, zařízení, práškových, předehřev

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro předehřev a kalcinaci práškových a jemně zrnitých hmot, zejména cementářské suroviny, tvořeného disperzním šachtovým protiproudým předehřívačem a kalcinační komorou, která je přímo a souose napojena na šachtu předehřívače a vybavena přívodem paliva. Zařízení je tvořeno v podstatě tím, že do kalcinační komory jsou samostatně tangenciálně nebo spirálně zaústěna potrubí pro přívod předehřátého vzduchu z chladiče a...

Zařízení pro předehřev a kalcinaci práškovitých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230903

Dátum: 15.06.1986

Autor: Zacpal Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: zařízení, kalcinaci, práškovitých, materiálů, předehřev

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení tepelné účinnosti souběžně řazených dvou cyklonových předehřívačů bez zvyšování počtu teplovýměnných stupňů. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že cementářská surovinová moučka je v každém teplovýměnném stupni podrobena působení horkých kouřových plynů dvakrát, postupně v obou větvích, přičemž zvolený postupný sled tepelného působení je ve všech teplovýměnných stupních stejný. Cyklony jednotlivých teplovýměnných stupňů...

Zařízení pro elektrický indukční předehřev zejména koster ze železných kovů pro výrobu kruhových a mezikruhových bimetalických odlitků

Načítavanie...

Číslo patentu: 223175

Dátum: 15.03.1986

Autori: Turek Luděk, Rada Josef, Kovařík Oskar

Značky: bimetalických, elektricky, předehřev, zařízení, koster, mezikruhových, kovů, odlitků, indukční, železných, výrobu, zejména, kruhových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro elektrický indukční předehřev zejména koster ze železných kovů pro výrobu kruhových a mezikruhových bimetalických odlitků ve slévárenských elektricky nevodivých formách, kde forma s kostrami během ohřevu rotuje v dutině ohřívací cívky a řeší problém ohřevu za teploty vyšší než 700 °C, tj. vyšší než Curieho bod materiálu koster. Účelu se podle vynálezu dosahuje tím, že ohřívací cívka má jednotlivé závity v rovinách,...

Zařízení pro předehřev a kalcinaci práškové suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 226757

Dátum: 01.08.1985

Autori: Šafář Jiří, Sehnálek Alois, Pospíšil Jaroslav, Křístek Ladislav, Michálek Zdeněk, Žajdlík Josef

Značky: kalcinaci, suroviny, zařízení, práškové, předehřev

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro předehřev a kalcinaci práškové suroviny tvořené cyklonovým předehřívačem, kalcinátorem s krátkou rotační pecí, vyznačené tím, že ke spodní části cyklonového předehřívače je potrubím (16) pro část plynů z rotační pece (18) paralelně přiřazen kalcinátor (1) s hořákem (6) paliva, do kterého je dále přivedeno potrubí (7) pro přívod spalovacího vzduchu z chladiče a boční svod (5) suroviny z předposledního cyklonu (11) předehřívače,...

Zařízení pro předehřev surovinové moučky

Načítavanie...

Číslo patentu: 225988

Dátum: 01.07.1985

Autor: Šafář Jiří

Značky: předehřev, moučky, zařízení, surovinové

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro předehřev surovinové moučky a její předkalcinaci, zejména pro výrobu cementového slínku, sestávající ze dvou nebo více cyklonových stupňů navzájem propojených kanály plynu a opatřených výpadovým potrubím předehřívané suroviny, ústícím ve směru proudění plynu do předchozího kanálu plynu, vyznačené tím, že má propojovací kanál /7/ vedoucí z kanálu /6/ plynu vstupujícího do cyklonu /2/, do kanálu /5/ plynu vystupujícího z cyklonu /2/.

Zařízení pro předehřev a kalcinaci práškovitých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218428

Dátum: 15.03.1985

Autor: Zacpal Zdeněk

Značky: předehřev, kalcinaci, materiálů, zařízení, práškovitých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro předehřev a kalcinaci práškovitých materiálů, především cementářské surovinové moučky před jejím slínováním v dalším agregátu, nejčastěji v rotační peci, při suchém způsobu výpalu cementářského slínku. Zařízení je tvořeno v podstatě tím, že v polovině výšky válcové šachty je zařazen převáděč vytvořený v kruhovém profilu válcové šachty stropem ve tvaru kruhového mezikruží s návazným kanálem ve tvaru kuželového...

Zařízení pro předehřev a kalcinaci práškovitých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214541

Dátum: 29.06.1984

Autor: Zacpal Zdeněk

Značky: práškovitých, předehřev, materiálů, zařízení, kalcinaci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro předehřev a kalcinaci práškovitých materiálů, především cementářské surovinové moučky před jejím slínováním v dalším agregátu, nejčastěji v rotační peci, při suchém způsobu výpalu cementářského slínku. Přívodní kanál plynů od rotační pece je veden podél šachty výměníku směrem na horu nad úroveň zaústění do šachty, pak svisle dolů a obloukem k šachtě výměníku, do níž je zaústěn tangenciálně, spodní stěnou šikmo dolů...