Patenty so značkou «prchavých»

Spôsob zníženia emisie prchavých organických zlúčenín z drevených materiálov a drevené materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18002

Dátum: 06.11.2012

Autori: Hasch Joachim, Borowka Julia

MPK: B27N 3/00, B27N 1/00

Značky: zlúčenín, materiály, organických, dřevěné, spôsob, prchavých, emisie, zníženia, materiálov, dřevěných

Text:

...vo veľkých množstvách, predovšetkým ako plocha dosky, vztiahnuté nacelkový počet metrov kubických priestoru alebo budovy, môžu sa vyskytnúť vysoké uvoľňovania VOC.0006 Taktiež pri použití ľahkých a superľahkých MDF napríklad na tepelnú izoláciu je možné pozorovať podobne problémy s emisiou VOC a prípadne VVOC. Aj tu sa vyskytujú emisie sekundámych a terciámych látok.0007 Za účelom obmedzenia problémov emisie prchavých organických...

Použitie uhlíkových nanorúrok na zníženie emisie prchavých organických zlúčenín (VOC)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19378

Dátum: 17.07.2012

Autori: Borowka Julia, Gier Andreas, Hasch Joachim

MPK: B82Y 30/00, B27N 1/00, B82Y 40/00...

Značky: organických, nanorúrok, prchavých, voc, uhlíkových, emisie, použitie, zlúčenín, zníženie

Text:

...alebo sa podľa súčasného stavu znalostí vytvárajú odbúravaním nenasýtených mastných kyselín, ktoré sú zas produktmi rozkladu dreva. Typickými produktmi transformácie, ktoré sa objavujú počas spracovania, sú napríkladz ktorých sa prevažne vyrábajú stredne husté drevovláknité dosky alebo OSB dosky, obsahujú veľké množstvá živice a tukov, ktoré vedú k tvorbe prchavých organických zlúčenín terpénov a aldehydov. VOC a aldehydy, ako formaldehyd,...

Použitie modifikovaných nanočastíc v drevených materiáloch na redukciu emisií prchavých organických zlúčenín (VOC)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15220

Dátum: 16.01.2012

Autor: Nezverejniť Pôvodcov Na Vlastnú Žiadosť

MPK: C08J 5/24, C08K 5/54, C08J 5/00...

Značky: prchavých, organických, zlúčenín, emisií, dřevěných, voc, modifikovaných, použitie, redukciu, materiáloch, nanočastíc

Text:

...dosiek a v závislosti od objemového zaťaženia predstavovať podstatný problém. V ostatnom emisie VOC predstavujú nevýhodu pre izolačný materiál z drevených vlákien, ktorý je sám o sebe ekologický, vporovnani s ostatnými, napríklad minerálnymi0015 Zuvedených dôvodov je preto hodně snaženia, aby sa zredukovalo uvoľňovanie prchavých organických zlúčenín z dosiek z drevených materiálov.0016 V minulosti boli v tejto súvislosti volené rôzne...

Spôsob výroby nylonu 6 so zvýšeným odstraňovaním prchavých látok riadením teploty počas spracovávania v pevnej fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 287490

Dátum: 27.10.2010

Autori: Alsop Albert, Marks David

MPK: C08G 69/00

Značky: nylonu, zvýšeným, riadením, pevnej, odstraňováním, látok, teploty, fáze, počas, spôsob, výroby, spracovávania, prchavých

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zvyšovania molekulovej hmotnosti nylonu 6, pri znížení obsahu kaprolaktámu a ďalších prchavých látok, pomocou dvojfázového spôsobu ohrievania.

Spôsob zníženia emisie aldehydov a prchavých organických zlúčenín z OSB dosiek, použitie prísad na tento účel a OSB doska

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16413

Dátum: 06.07.2009

Autor: Grunwald Dirk

MPK: B27N 1/00

Značky: aldehydov, zníženia, zlúčenín, spôsob, emisie, použitie, účel, prchavých, organických, přísad, dosiek, doska

Text:

...Pri výrobe drevovláknitých dosiek môže napríklad pri termohydrolytickom spracovaní materiálov obsahujúcich lignocelulózu dôjsť k chemickému čiastočnćmu odbúraniu dreva. Pri tomto vznikajúce, ľahko prchavé zlúčeniny, ako sú aldehydy akyseliny, emitujú potom počasneskoršieho výrobného procesu alebo pri neskoršom využití vyrobených drevných-3 materiálov. Môžu mať taktiež negatívny vplyv na pevnosť zlepenia, atýmto negatívne ovplyvniť vlastnosti...

Aerosól generujúci systém obsahujúci regulátor na kontrolovanie vzniku prchavých zložiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15338

Dátum: 04.03.2009

Autori: Fernando Félix, Greim Olivier, Radtke Falk

MPK: A24F 47/00

Značky: vzniku, generujúci, zložiek, obsahujúci, systém, regulátor, prchavých, kontrolovanie, aerosol

Text:

...tú výhodu, že aktuálna prevádzková teplota najmenej jedného vykurovacieho prvku sa môže ovládať tak, aby sa zabránilo tepelnému rozkladu alebospaľovaniu substrátu tvoriaceho aerosól. To umožňuje znížiťpočet prchavých zložiek uvoľňovaných alebo tvorených počas ohrievania. Ak sa vyskytuje tvorba škodlivých látok pri zvýšených teplotách počas tepelného rozkladu a spaľovania,tvorba týchto škodlivých látok, napríklad formaldehydu, je výrazne...

Spôsob zníženia emisie aldehydov a iných prchavých organických zlúčenín z drevených materiálov a kompozície na tento účel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17531

Dátum: 22.10.2008

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Vlastnú Žiadosť

MPK: C08L 89/00, C08H 8/00, B27N 1/00...

Značky: účel, emisie, zníženia, spôsob, prchavých, organických, zlúčenín, aldehydov, dřevěných, iných, kompozície, materiálov

Text:

...ako aj po ich výrobe alebo pri ich použití. Pri výrobe drevovláknitých dosiek môže napríklad pri termohydrolytickom spracovaní materiálov obsahujúcich lignocelulózy dôjsť k čiastočnému chemickému odbúravaniu dreva. Pri tomto vznikajúce ľahko prchavézlúčeniny, ako sú aldehydy akyseliny, emitujú potom počas neskoršieho výrobného-3 procesu alebo pri neskoršom využití vyrobených drevených materiálov. Môžu mať taktiež negatívny vplyv na pevnosť...

Spôsob zníženia emisie aldehydov a prchavých organických zlúčenín z drevených materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14343

Dátum: 08.08.2008

Autori: Hasch Joachim, Grunwald Dirk

MPK: C08L 97/02, C08H 8/00, B27N 1/00...

Značky: zníženia, zlúčenín, organických, aldehydov, emisie, spôsob, dřevěných, materiálov, prchavých

Text:

...procesu výroby drevených materiálov, aby sa vyhlo náročnému technologickému prispôsobovaniu alebo prestavbovým opatreniam. Okrem toho sa musí taktiež zabrániť chemickému narušeniu procesu. Pri použití bežných3 lepidiel s obsahom formaldehydu sa ich vytvrdzovanie uskutočňuje pri vysokých teplotách a vysokom tlaku. Ďalšie dôležité parametre sú hodnota pH ako miera prítomnosti kyselín alebo zásad a pufrovacia kapacita ako miera odolnosti...

Spôsob výroby drevených materiálov so zníženou emisiou prchavých organických zlúčenín, drevené materiály získané týmto spôsobom, ako aj použitie určitých prísad na zníženie uvoľňovania prchavých organických zlúčenín z drevených materiálov a produktov drvenia dreva z lignocelulóz

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15513

Dátum: 26.04.2007

Autor: Nezverejniť Pôvodcov Na Vlastnú Žiadosť

MPK: C08L 97/02, B27N 1/00

Značky: uvolňovania, týmto, materiály, organických, lignocelulóz, dřevěné, výroby, materiálov, získané, prchavých, dřeva, zlúčenín, dřevěných, přísad, emisiou, drvenia, určitých, použitie, zníženou, spôsob, produktov, spôsobom, zníženie

Text:

...A, ako je fenol alebo homológne fenoly alebo rezorcín, fenolformaldehydove predkondenzáty(fenolformaldehydové lepidlá) alebo rezorcínformaldehydové lepidlá v prítomnosti zložkyB, a to zmesi silnej kyseliny a Friedel-Craftsovho katalyzátora, sa prostredníctvom adíciezložky A k VOC tieto VOC premenia na vyššie molekuláme zlúčeniny, ktoré už nie sú prchavé. S výhodou je silnou kyselinou silná anorganická kyselina, ako je kyselina...

Odparník na regulované uvoľňovanie prchavých látok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4570

Dátum: 07.09.2006

Autori: Florián Štefan, Varkonda Štefan

MPK: A01M 1/02

Značky: regulované, látok, prchavých, odparník, uvoľňovanie

Text:

...zvlášť výhodnépri prípravkoch na ochranu rastlín, kde podľa nového riešenia môže odpamík fungovať dlhšie, než trvá vegetačná sezóna.Nasledujúce príklady ilustrujú, ale neobmedzujú predmet technického riešenia.Terrnicky upravený zmesový termoplastický materiál pozostávajúci z polymémej zložky A s parametrom rozpustnosti 16,9 (J/m 3)2 a polymémej zložky B s parametrom rozpustnosti 19,5 (J/m 3)m, ktoré sú vo vzájomnom hmotnostnom pomere A B...

Stabilizované kompozíce prchavých alkylačných činidiel a spôsoby ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12504

Dátum: 14.03.2006

Autori: Crooks Peter, Alonso Robert, Pimley Mark

MPK: A61K 31/13, A61K 31/16, A61K 31/50...

Značky: činidiel, alkylačných, spôsoby, použitia, prchavých, stabilizované, kompozice

Text:

...čiastočná odozva NR neuvádza sa.Tabulka 1 Topikálne podávanie horčićného dusíka pn fungoidnej mykoze (MF)0013 Neexistuje dôkaz akejkolvek klinicky významnej systemickej absorpcie topikálne aplikovaného horćićného dusíka. Nepozorovali sa žiadne systemíoké toxicity z perkutánnej absorpcie pri dlhodobom topikálnom použití horćićného dusíka pri MF.0014 Genetická toxicita - nepozorovala sa genetická toxicita pri použití topikálne aplikovaného...

Spôsob odstraňovania prchavých kvapalných znečisťujúcich látok zo zamoreného objemu pôdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 283577

Dátum: 25.08.2003

Autori: De Rouffignac Eric, Vinegar Harold

MPK: B09C 1/06

Značky: znečisťujúcich, látok, zamoreného, objemu, odstraňovania, prchavých, pôdy, spôsob, kvapalných

Zhrnutie / Anotácia:

Uvádza sa spôsob odstraňovania prchavých kvapalných znečisťujúcich látok zo zamoreného objemu zeme, pričom zamorený objem leží nad nezamorenou vrstvou zeme a pričom tento spôsob zahŕňa krok zahrievania nezamorenej vrstvy, kým teplota podstatnej časti nezamorenej vrstvy, ktorá je v kontakte so zamorenou vrstvou, nie je aspoň teplotou varu zamorených kvapalín, aby sa zabránilo splyneným znečisťujúcim látkam v pohybe nadol zo zamorenej vrstvy zeme.

Spôsob a zariadenie na generovanie prchavých materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16580

Dátum: 29.07.2002

Autori: Felter John, Blake Clinton, Cox Kenneth, Capps Mark, Gupta Rajiv, Keeler David, Mcrae Douglas

MPK: A61M 11/04

Značky: prchavých, zariadenie, materiálov, generovanie, spôsob

Text:

...23 ohrievačom 27, bránené V expanzii v smere druhého konca 31 trubice, a je vytlačený z otvoreného konca 25 trubice. Spätnýtlak kvapaliny je medzi cca 20 až 30 psi.0007 Je možné predpokladať, ze pre opísaný aerosólový generátor je možné vyvinúť rôzne použitia. Na skúmanie takýchto použití by bolo žiaduce mať na vyhodnocovanie k dispozíciiprístroj, schopný generovať pary a aerosóly.0008 Vynález poskytuje programovateľný prístroj na...

Desorpcia toxických organických a prchavých anorganických látok z pevných odpadov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282355

Dátum: 03.12.2001

Autori: Kaplánek Rudolf, Kaštánek Petr, Kaštánek František

MPK: B09B 3/00, B01D 3/40

Značky: pevných, desorpcia, anorganických, odpadov, prchavých, toxických, látok, organických

Zhrnutie / Anotácia:

Uvedené riešenie spočíva v desorbovaní organických a prchavých anorganických látok v inertnej atmosfére dusíka pri zníženom tlaku a teplote 150 až 800 °C.

Spôsob separácie prchavých komponentov zo základnej látky a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280252

Dátum: 07.12.1994

Autor: Gronholz Claus

MPK: A62D 3/00, B09B 3/00

Značky: zariadenie, spôsobu, prchavých, základnej, komponentov, tohto, spôsob, separácie, vykonávanie, látky

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob separácie prchavých komponentov zo základnej látky, najmä z vrtných kalov alebo pôdnych materiálov, pri ktorom je základná látka (28) ohrievaná v indukčnej nádobe (26), v ktorej vnútornom priestore je vytvorené vákuum, pričom základná látka (28) je súčasne miešaná ohrievaným miešacím prostriedkom (32) pri súčasnom preplachovaní inertným plynom. Opisuje sa tiež zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu.

Spôsob odstraňovania prchavých splodín zo surového polymerizačného produktu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278502

Dátum: 16.07.1991

Autori: Testa Larry, Jarvis Marvin

MPK: C08F 20/18, C08F 20/12, C08L 33/12...

Značky: prchavých, surového, odstraňovania, spôsob, polymerizačného, produktů, splodín

Zhrnutie / Anotácia:

Odstraňovanie prchavých splodín zo surového polymerizačného produktu, obsahujúceho menej než 50 % hmotnostných polymerizačného produktu, prebieha spolu s organickým rozpúšťadlom a nezreagovaným monomérom zahrievaním surového polymerizačného produktu pri tlaku nižšom, než je atmosférický s následným odparovaním prchavých splodín z polymerizačného produktu a zrážaním taveniny polyméru s menej než 1 % prchavých splodín. Ako vinylový polymér sa...

Priedyšný kvantitatívny tepelne kompenzovaný odparovač prchavých anestetík

Načítavanie...

Číslo patentu: 262767

Dátum: 11.04.1989

Autori: Magdolen Viktor, Brostík Miroslav, Brychta Ondrej, Zábojníková Helena

MPK: A61M 16/18

Značky: odparovač, anestetík, priedyšný, kompenzovaný, prchavých, tepelně, kvantitatívny

Text:

...7, otvormi š V. stene S centrálneho telesa 1 D, kompenzačnou kamerou 11, dutinou 12, V otočnom Valci 13, dutým piestom 14 s otvormi 15 a drážkanii 1 G vytvorenými na vonkajšej stene 17 dutého piesta 14. Obtokový trakt ústlaci do zmiešavacej komory 5 je ukončený kelibrovanými otvormi 18 V stene til etočného valca 13 a zborovým otvorom 2 D ústiaceho do sacieho kanála 21. -V osi kompenzačnej komory 11 je vodiacl tŕň 22 pevne spojený s dnem 23...

Zařízení pro sekundární spalování prchavých hořlavin

Načítavanie...

Číslo patentu: 244766

Dátum: 01.06.1988

Autori: Malyška Boetislav, Voznica Ludik, Stuchlík Milan

MPK: F23M 9/06

Značky: spalování, sekundární, hořlavin, prchavých, zařízení

Text:

...l ze-žáruvzdorné litiny, pro přivod sekundárniho vzduchu, která je umistěna v teplovodnim kotli 3. V horni části je směrovaci deska 1 opatřena průduchy 1 a nad nimi zakončena výztužnou hranou 5(obr.l). Směrovaci deska l je zavěšena pomoci vybráni ga (obr.2) na neznázorněných držácich, zakotvenjch ve stěně lamely Q tep.lovodniho kotle g, takže mezi ni a přivrácenou stěnou směrovaci desky vznikne seci kanál 2 pro přivod sekundárniho vzduchu....

Anesteziologický okruh so spätným vdychovaním so vstrekovačom prchavých anestetík

Načítavanie...

Číslo patentu: 252705

Dátum: 15.10.1987

Autori: Tlučko Jozef, Magdolen Viktor, Klimáček Dušan, Brychta Ondrej, Brostík Miroslav

MPK: A61M 16/01

Značky: anestetík, prchavých, spätným, vstrekovačom, vdychovaním, anesteziologický, okruh

Text:

...ventilu 24 výstupným potrubím 23 pod membránu 45 exspinačného ventilu 22, kde zvýši silu pôsobiacu na membránu 45 exspiračného ventilu 22 a jednak sa podtlak prenesie na spätný ventil 44 V odfukovaco-m trakte 25, ktorý sa uzavrie a oddelí spätné potrubie 26 od okolitej atmosféry. Podtlak V spojovacom potrubí 15 daný spontánnou aktivitou chorého vybudi inspi 4252705račný prietok plynov z gumového vaku 17 do anesteziolotgického okruhu 19....

Zariadenie na stanovenie teploty uvoľnenia hoľavých prchavých splodín z polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 226070

Dátum: 01.06.1986

Autori: Ország Bohumil, Dimun Milan, Zeman Svatopluk, Repa Anton

Značky: splodín, stanovenie, hoľavých, uvoľnenia, zariadenie, polymérov, prchavých, teploty

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na stanovenie teploty uvoľnenia horľavých prchavých splodín z polymérov a materiálov na ich báze, obsahujúce blok z tepelne vodivého materiálu s otvormi, do ktorých sa vkladajú vzorky umiestnené v nádobkách, s viečkami a ohrev, vyznačujúce sa tým, že pozostáva z bloku tvorené ho tyčou (1) s aspoň v jednom rade pozdĺžne situovanými 3 až 30 otvormi (2) pre nádobky so vzorkami a z prostriedkov udržujúcich teplotný spád umiestnených na...

Zariadenie na odstrańovanie prchavých zložiek uvolňovaných septom dávkovacieho priestoru plynového chromatografu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215759

Dátum: 15.10.1984

Autor: Hrivňák Ján

Značky: septom, zložiek, zariadenie, chromatografu, odstraňovanie, prchavých, priestoru, plynového, dávkovacieho, uvolňovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na odstraňovanie prchavých zložiek uvoľňovaných septom z dávkovacieho priestoru plynového chromatografu. Zariadenie podľa vynálezu pozostává z uzáveru, nasunutého na injekčný blok, do kterého je vsunuý valčěk s vertikálným vrtaním a septum, ktoré je utesnené podložkou, pričom uzáver je opatrený centrálne umíesteným otvorem, do ktorého je vsunutá kapilára, zhotovená s výhodou z injekčnej ihly. Zariadenie se používá v...