Patenty so značkou «pravého»

Spôsob prípravy vodorozpustného extraktu rumančeka pravého (Matricaria chamomilla)

Načítavanie...

Číslo patentu: 260799

Dátum: 12.01.1989

Autori: Oravec Viliam, Chrenko Vladimír, Minczinger Štefan, Varga Ivan, Šnupárek Vladislav

MPK: A61K 35/78

Značky: spôsob, chamomilla, pravého, extraktu, vodorozpustného, přípravy, rumančeka, matricaria

Text:

...pre bližšie určenie povahy rastlinného slizu rumavnčeka pravého. Sliz sa skladá zoPolysacharid zo súkvetia rumančeka pravého o molekulovej hmotnosti 4350 patrí k .nízkomolekulárnym polysacharidom, do skupiny rastlinných slizov a gúm. Viskozita vodného extraktu z drogy rumasnčeka pravého stúpa s dĺžkou extrakcie a závisí od obsahu polysacharidu v droge, t. j. od vývojového štádia súkvetia. Dôležitá je rozpust~5 nosť slizu v-o vode, ktorá sa dá...

Zariadenie na sušenie liečivých rastlín, najmä rumančeka pravého

Načítavanie...

Číslo patentu: 245317

Dátum: 15.12.1988

Autori: Biró Imre, Beck Iván, Cvetkov Slaveo, Russell Roy Robert Baird

MPK: F26B 3/06

Značky: liečivých, sušenie, najmä, pravého, rastlín, rumančeka, zariadenie

Text:

...sú odstránené vynálezom, ktorého podstata spočíva v» tom, že zariadenie na sušenie je zostavené z pevnej časti sušiacej komory, v ktorej sú na držiakoch a pružnom tesnení uložené aspoň dva koše korýtkovitého tvaru s výklopnými dnami. Sušiaca komora je opatrená teplovzdušným agregátomy manipulačnou plošlnou a dvíhacím zariadením.Toto zariadenie na sušenie umožňuje podstatnú úsporu pracovných sil, pri zvýšení výkonu, zlepšuje pracovné...

Zariadenie na veľkoplošný zber rumančeka pravého

Načítavanie...

Číslo patentu: 244974

Dátum: 15.11.1987

Autori: Perfilov Viktor Vladimírovie, Ragauskas Alvidas Juozo

MPK: A01D 45/00

Značky: pravého, veľkoplošný, rumančeka, zariadenie

Text:

...zariadenia podľa vynálezu, kde na obr. 1 je schéma zariadenia V bočnom pohľade a na obr. 2 je čelný pohľad na česacie ústrojenstvo.Na nosiči 35 je na hnacom hriadeli 24 uložený priebežný česaci valec 1, ktorý má tvar pätcípeho valca a na vrcholoch, ktorého sü po celej dĺžke upevnené česacie hrebene 2 s trhacimi prstami 15. Trhacie prsty 15 zvierajúce s osou česacich hrebeňov. 2 uhol 85 ° sú orientované v smere otáčania priebežného...

Spôsob prípravy vodno-alkoholického extraktu rumančeka pravého

Načítavanie...

Číslo patentu: 252992

Dátum: 15.10.1987

Autori: Varga Ivan, Frimm Richard, Minczinger Štefan, Gattnar Ondrej, Šnupárek Vladislav, Oravec Viliam

MPK: A61K 35/78

Značky: vodno-alkoholického, přípravy, extraktu, pravého, spôsob, rumančeka

Text:

...deriváty, cholíu, slizovité látky a časť zložiek éterickěho oleja, zostáva pri tomto spôsobe spracovania nevyužitým odpadom.Využitie hmoty po destilácii rumančekovej drogy s vodnou parou rieši postup podľa vynálezu tak, že sa droga rumančeka pravého zbavená časti lipofilnej zložky destiláciou s vodnou parou, po úprave na obsah sušiny 10 až 35 0/0 hmot., extrahuje etanolom pri teplote 10 až 50 °C po dobu 1 až 8 hodín, tuhá fáza sa oddeli a k...

Způsob úpravy vodného extraktu z heřmánku pravého /Matricaria chamomilla L./

Načítavanie...

Číslo patentu: 231474

Dátum: 15.06.1986

Autori: Kolínková Blanka, Proksa Bohumil, Kolínek Jiří

MPK: A61K 35/78

Značky: chamomilla, pravého, vodného, matricaria, extraktu, způsob, heřmánku, úpravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob úpravy vodného extraktu z heřmánku pravého /Matricaria chamomilla L./ za účelem získání vodně etanolického roztoku bez zákalu mísitelného s vodou, i etylalkoholem. Tohoto účelu se dosáhne tím, že k vodnému extraktu s obsahem vody 30 až 70 hmot. procent se za míchání a teploty 18 až 40 °C přidá tolik etylalkoholu, že výsledná koncentrace etylalkoholu ve směsi je 60 až 90 hmot. %, vzniklá suspenze se nechá sedimentovat a čirý vodně...