Patenty so značkou «prašnosti»

Použitie kondenzačných produktov ako aditív na zlepšenie dispergovateľnosti a zníženie prašnosti vo vode nerozpustných gumárenských prísad

Načítavanie...

Číslo patentu: 287007

Dátum: 17.08.2009

Autori: Ďuračka Miroslav, Riška Miroslav, Sandtner Stanislav, Balko Jozef, Šustek Ján, Kosár Karol, Lehocký Peter

MPK: C08K 5/00

Značky: prašnosti, kondenzačných, nerozpustných, přísad, gumárenských, použitie, dispergovateľnosti, produktov, zlepšenie, aditiv, zníženie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané je použitie kondenzačných produktov etylénoxidu alebo propylénoxidu s kyselinou olejovou, kyselinou stearovou C6-C18 alkoholmi, nonylfenolom, oktadecylamínov ako aditív pri kompaktácii mokrých práškov prísad do polymérov alebo aditív pre prísady do polymérov vo forme práškov. Pri použití aditív podľa tohto vynálezu sa získavajú málo prášivé a v polyméroch dobre sa dispergujúce prášky alebo granuláty/pelety, ktorých dispergovateľnosť je...

Potláčanie prašnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11440

Dátum: 01.05.2007

Autori: Kaiser Lloyd, Lamperd John

MPK: C02F 1/56, C02F 103/10, B09B 3/00...

Značky: prašnosti, potláčanie

Text:

...čiastočkytuhej frakcie unášajú odtekajúcou vodou, čím kontaminujú vodu a majú nepriaznivýdopad na následné využitie vody.Vmnohých operáciách spracúvajúcich minerály, napriklad v procese zušľachťovania minerálnych pieskov, je tiež bežné vytváranie druhého odpadového toku obsahujúceho najmä hrubé ( 0,1 mm) minerálne čiastočky. Je osobitne žiaduce likvidovať hrubé a jemné čiastočky odpadu ako homogénnu zmes, keďže to zlepšuje mechanické...

Způsob stanovení prašnosti sypkých materiálů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266853

Dátum: 12.01.1990

Autori: Jakl Jaroslav, Dočekal Petr

MPK: G01N 21/00

Značky: zařízení, materiálů, způsob, stanovení, provádění, tohoto, prašnosti, sypkých, způsobu

Text:

...dále Zesilovač ll, spojený jednak se zapisovačem 12, jednak s převodníkem 13 A/D,který je dále napojen na digitální voltmetr 14 aNa obr. 4 je znázorněn graf sloužicí k zhodnocení výsledků. Na ose x je nanesen čas v sec. a na ose y transmitanee v . Usek křivky do bodu P znázorňuje nastavení poěáteční hodnoty. V bodě P dojde k nasypání vzorku a tím k výraznému snížení transmitance do bodu A,který je počátkem měření. Sedimentaeí dochází ke...

Vzduchový filtr pro vysoké prašnosti s kontinuálním odvodem prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261987

Dátum: 10.02.1989

Autori: Rychlík Zdeněk, Langer Jan

MPK: B01D 46/52

Značky: vysoké, prachu, kontinuálním, odvodem, filtr, prašnosti, vzduchový

Text:

...popisovaným filtrem, se přenešejí na filtcr a napomahají k uvolňování zachyceného prachu.Výhodou popisovaného řešení je prodloužení životnosti filtrační vložky oproti stávajícím provedením. Poněvadž filtrační vložka má tvarově rozdílné strany, lze pootočeiním vložky kolem vodorovné osy chránit filtrač 4ní rohož proti odstřitkující vodě, například při mytí vozidla tlakovou vodou.Příklad konkrétního provedení vynálezu je na priložených...

Stavebnicové zařízení pro zneškodňování zdrojů prašností

Načítavanie...

Číslo patentu: 247207

Dátum: 01.08.1988

Autor: Huoa Vladislav

MPK: E21F 5/00

Značky: zneškodňování, zařízení, stavebnicové, prašnosti, zdrojů

Text:

...i jednoduché čištění přičemž zlepšuje podmínky pro smáčení prachu a přitom umožňuje proudění vzduchu skrz zařízení do okolního prostoru.Na připojeném výkresu je znázorněno v axonometrickém pohledu s částečnými řezy příkladné provedení stavebnicového zařízení pro zneškodňovaní zdrojů prašností, aplikované na křížovémStavebnicové zařízení pro zneškodňovaní zdrojů prašnosti je provedeno z trubkových stojek l opatřených kolíky Q a úchyty 1,...

Prostředek ke snížení prašnosti sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250918

Dátum: 14.05.1987

Autori: Hyman Slavomil, Holý Evžen

MPK: C09K 3/22

Značky: snížení, prašnosti, materiálů, prostředek, sypkých

Text:

...smáčedla například na bázi laurylsíranu sodného a zbytek do 100 i tvoří voda. Prostředek se rozprašuje pomocí zařízení, které obsahuje alespoň jednu trysku, rozprašující kapalinu do malých kapiček. Postřik materiálu se provádí před nakládkou na dopravní prostředek, po naložení materiálu a jeho složení. Tím způsobem lze snížit prašnost i u materiálu,který je roztroušen v okolí místa manipulaoe s ním.Při postřiku se vytvoří na povrchu...

Zapojení vyhodnocovací části měřiče prašností ovzduší

Načítavanie...

Číslo patentu: 239455

Dátum: 15.04.1987

Autori: Svoboda Dalibor, Vybíhal Jaromír

MPK: G01N 21/01

Značky: měřiče, částí, zapojení, vyhodnocovací, prašnosti, ovzduší

Text:

...energie, jednak tím, že větrací jednotky nahěží trvale, s hlavně tím, že při vypnutám Větrání v otooném období klesají nároky na vytápění. Dále vynález umožňuje sledovat prašnost ovzduší pro účely bezpečnosti s ochrany zdraví při práci,pro technologické podmínky apod.Na připojeném výkresu je blokově znázorněn příklad zapojení měřiče praànosti, zejménajeho vyhodnocovací části podle vynálezu.Odberové sonda 1 je tvořeno zdrojem g konetanmího...

Zamedzenie pre zamedzenie prašnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 248102

Dátum: 15.01.1987

Autor: Hunák Izidor

MPK: B01D 47/00

Značky: prašnosti, zamedzenie

Text:

...vynálezu zariadenia pre zamedzenie prašnosti náleži po stránke konštrukčnej .aj napojenie zariadenia na dopravné média riešenie útlmu nárazov dopadajücehoo substrátu do presýpacej komory systém závlahy proti úletu prachu a iných škodiivin do ovzdušia riešenie ohybného ľubovo-l-ne dlhého prepadovvého» rukáva, ktorým sa dostáva na hromadu skladky materiál presypom cez predmet vynáiezu.Príklaądné prevedenie zariadenia podľa vynálezu je...

Zařízení pro snížení prašnosti rotorových míchaček betonové směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 221438

Dátum: 15.02.1986

Autor: Zavřel Jaroslav

Značky: rotorových, snížení, zařízení, betonové, míchaček, prašnosti, směsi

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení pro snížení prašnosti rotorových míchaček betonové směsi vytvořené z dávkovače spojeného s míchačem a případně z odlučovače prachu. Zařízení je tvořeno odvzdušňovacím potrubím, které je jedním koncem napojeno k horní části dávkovače a druhým koncem je prostřednictvím pružného přechodu propojeno s mísicím prostorem míchačky. V horní části mísicího prostoru míchačky je umístěna nejméně jedna vodní clona, rozdělující mísicí...

Způsob stanovení prašnosti organických látek a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220413

Dátum: 15.04.1985

Autor: Franc Jaroslav

Značky: prašnosti, stanovení, provádění, způsobu, zařízení, tohoto, organických, látek, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zjišťování prašnosti organických látek tak, že se zkoumaná organická látka umístí v nádobce s polopropustným dnes, do které se směrem zespodu vhání diferencovanou rychlostí nosný plyn, s výhodou dusík, a unáší zvířené částečky organické látky do prostoru, kde se tyto podrobí pyrolýze, oxidací s konverzi, a množství získaného vodíku, odpovídající množství stržené organické látky, se stanoví a zaznamená pomocí detektoru...

Způsob snížení prašnosti a následné intenzifikace mletí

Načítavanie...

Číslo patentu: 220408

Dátum: 15.04.1985

Autori: Rott Jiří, Táborský Tomáš

Značky: způsob, následné, snížení, intenzifikace, mletí, prašnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu současného snižování prašnosti a intenzifikace mletí, dosahovaného zkrápěním vodnými roztoky intenzifikátorů mletí u trnitých prašných materiálů, u nichž při manipulaci s nimi dochází k vývinu prašnosti a u nichž je žádoucí intenzifikace následného procesu mletí. Pokud je k řešení této problematiky v praxi vůbec přikročeno, je obou zmíněných efektů dosahováno s použitím dvou účinných látek a tudíž i dvou dávkovacích a...

Zařízení k odstranění prašnosti u příjmových košů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215682

Dátum: 15.03.1984

Autor: Dokoupil Jaroslav

Značky: prašnosti, příjmových, košů, odstranění, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezu lze používat v příjmových línkách na skladování a zpracování například obilí, jiných zemědělských sypkých surovin, štěrku, uhlí a jiných sypkých hmot, přijímaných na dopravníky přes příjmové koše opatřených roštem. Účelem vynálezu je odstranit prašnost příjmové linky sypkých hmot, zlepšit životní prostředí a omezit výskyt nemocí z povolání. Podstata vynálezu spočívá v tom, že je uzavřen prostor koše pod roštem systémem pevných a...