Patenty so značkou «práškových»

Zariadenie na 3D tlač dielov z kompozitných práškových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6573

Dátum: 04.11.2013

Autori: Sejč Pavol, Gondár Ernest, Staš Ondrej

MPK: B29C 67/04, C04B 35/64, B22F 3/105...

Značky: práškových, materiálov, zariadenie, tlač, dielov, kompozitných

Text:

...je prášok premiestnený na modelovaciu plochu,kde je zavalcovaný na dosiahnutie požadovanej tuhosti. Spekanie je realizované technologickou hlavicou s reguláciou prietoku plynu a teploty plynu vystupujúceho z dýzy na výstupnom mieste hlavice. Pohyb pri spekaní je vytváraný v šiestich smeroch, štyroch lineámych posuvoch a dvoch rotačných pohyboch. Všetky pohyby sú kinematicky zviazané. Celé zariadenie je riadené z centrálnej riadiacej...

Pásová sušička pre viaceré produkty na sušenie pastových a/alebo práškových materiálov, konkrétne na sušenie kalov z čističiek odpadových vôd alebo biomasy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20143

Dátum: 13.04.2012

Autor: Permuy Dobarro Juan

MPK: C02F 11/18, F26B 17/08, C02F 11/12...

Značky: konkrétne, viaceré, sušička, kalov, produkty, odpadových, čističiek, pásová, pastových, biomasy, sušenie, práškových, materiálov

Text:

...vylievajú sušené materiály, aby sa vytvorila prvá sušiaca dráha a najmenej druhý, pre vzduch priepustný dopravný pás 3, aby sa zabezpečila najmenej druhá sušiaca dráha na sušenie materiálov za prvou dráhou.0022 Podľa zobrazeného uskutočnenia vynálezu pásy 2 a 3 sú nekonečné pásy otočené okolo valcov s horizontálnymi paralelnými osami Za a 2 b, resp. 3 a a 3 b, ktoré určujú koncept slučiek a vratnú dráhu vetiev každej slučky. Druhý pás 3 je...

Zariadenie na elektrochemické získavanie práškových kovov a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5816

Dátum: 04.08.2011

Autori: Šiška Jozef, Kopačka Milan

MPK: C25C 1/00

Značky: zariadenie, práškových, kovov, získavanie, elektrochemické, použitie

Text:

...kovu do zvyškov roztoku strhávaného pri ich tvorbe. Pritom samočirmé premývanie a oddeľovanie práškového produktu od nečistôt po elektrolýze znižuje náklady na tieto operácie, pričom sa nevyžaduje náročná kontrola a regulácia procesu.Prehľad obrázkov na výkresochNa obr. la, b je z dvoch pohľadov znázornený priklad celkovej zostavy zariadenia na elektrochemické získavanie kovov. Obr. 2 zobrazuje priklad zariadenia v reze.Obr. 1 zobrazuje...

Zariadenie na plnenie zrnitých, práškových a sypkých materiálov do nádoby vyrobenej z geotextilného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20411

Dátum: 13.07.2011

Autor: Draier Roland

MPK: E02B 3/10, B65B 9/20

Značky: plnenie, práškových, nádoby, sypkých, vyrobenej, zariadenie, zrnitých, materiálů, geotextilného, materiálov

Text:

...strane plnením vnútorného rúrového prvku sa prlslušne vytvára zhutnený stĺpec, pričom stĺpec zdvíhanlm zariadenia ramenom výložníka zachytáva a prijíma spojený geotextilný materiál na spodnom okraji krytu. Vo vnútri ležiaci rúrový prvok svojou zoradenou kužeľovitosťou, ktorá sa k výstupnej strane zväčšuje, má predovšetkým takú výhodu, že sa správa ako forma na pečenie, pričom sa v strede vytváraný pohyblivý kužel sypkého materiálu vsúva...

Spôsob lisovania práškových výliskov s definovanou polohou neutrálnej roviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 286871

Dátum: 04.06.2009

Autori: Orolínová Mária, Ďurišinová Katarína, Ďurišin Juraj

MPK: B22F 3/02, B22F 5/10, B22F 3/00...

Značky: polohou, roviny, lisovania, výliskov, práškových, spôsob, definovanou, neutrálnej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa zaoberá lisovaním tvarovo náročných práškových súčiastok s ľubovoľne definovanou polohou neutrálnej roviny. Neutrálna rovina sa vyznačuje tým, že sa v nej všetky sily pôsobiace pri lisovaní rušia a v lisovnici nedochádza pri lisovaní k posuvu prášku. Vzhľadom na neutrálnu rovinu je v protiľahlých rezoch priebeh fyzikálnych vlastností vo výlisku rovnaký a spojitý v celom objeme výlisku. Poloha neutrálnej roviny je definovaná...

Spôsob prípravy fluórpolymérnych práškových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8626

Dátum: 15.07.2008

Autori: Coates Michael, Whitlow Robert Iain, Wright Julie, Gines Joel, Melville Andrew, Harvey Leonard

MPK: C08J 3/12, F26B 5/06

Značky: spôsob, práškových, fluórpolymérnych, přípravy, materiálov

Text:

...spôsob prípravy modifikovaného fluórpolymérneho materiálu v práškovej forme, ktorý zahŕňa kroky vytvorenie suspenzie tuhých častíc fluórpolyméru spolu s časticamikarbidu kremíka (SlC) ako modifikátora vo vodnom kvapalnom nosičizmrazenie vodnej suspenzíe a následne podrobenie zmrazenej vodnej suspenzie sublimácii, čím dôjde k vytvoreniu suchých častíc fluórpolyméru, modifíkovaneho prítomnosťou SiC modifikátora, v práškovej forme.0009...

Spôsob výroby jemných minerálnych práškových produktov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19867

Dátum: 12.11.2007

Autori: Bauer Christoph, Schindler Ulrich

MPK: B08B 17/02, B07B 9/02, B07B 11/02...

Značky: minerálnych, výroby, spôsob, práškových, jemných, produktov

Text:

...sa tvorí málo alebo žiadne škrupiny v alebo za výstupom z triediča, t. j. V jerrmom materiáli sa chybné zmá nachádzajúomnoho menej alebo dokonca žiadne.0013 Tento úkaz je ešte potrebné celkom vedecky vysvetliť. Prihlasovateľ V štúdiách zistil, že škrupiny sú vytvárané predovšetkým z najmenších častíc v rozmedzí veľkosti niekoľkých nm, a predpokladá sa, že to súvisí s triboelektrickým nábojom minerálnych častíc. Vďaka tomuto náboju sa najmä...

Príprava nanokryštalických práškových zmesí metódou dynamickej redukcie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285928

Dátum: 08.10.2007

Autori: Ďurišin Juraj, Orolínová Mária, Ďurišinová Katarína, Saksl Karel

MPK: C22C 1/04, B22F 9/00, B22F 9/16...

Značky: nanokryštalických, metodou, redukcie, príprava, zmesí, dynamickej, práškových

Zhrnutie / Anotácia:

Príprava práškových zmesí matrica - sekundárna fáza (disperzoid) cestou dynamickej redukcie je založená na mletí východiskovej práškovej zmesi za tepla v attritore v atmosfére vodíka. Východisková prášková zmes je tvorená oxidom matricového kovu a sekundárnou fázou. Sekundárna fáza je inkorporovaná do matrice buď priamo, alebo je pripravená transformačným procesom „in situ" v prekurzore matricového kovu. V procese mletia prebieha redukcia oxidu...

Spôsob prípravy fluórpolymérnych práškových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9225

Dátum: 16.01.2007

Autori: Anderson Terry, Whitlow Robert Iain, Coates Michael

MPK: F26B 5/06, C08J 3/12

Značky: fluórpolymérnych, přípravy, materiálov, práškových, spôsob

Text:

...častíc, ktorá nie je za normálnych okolnosti čerpatelná z dôvodu jej zvlákňovania.0007 Podľa predmetného vynálezu je poskytnutý spôsob prípravy fluórpolymérnych práškových materiálov, pričom tento spôsob zahŕňa zmrazenie suspenzíe pevných fluórpolymérnych častíc v kvapalnom nosičovom materiáli a následné oddelenie týchto fluórpolymérnych častíc pomocou sublimácie zmrazeného nosičového materiálu, čím sa pripraví suchý...

Spôsob výroby práškových aglomerátov a dávková forma s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 284919

Dátum: 16.01.2006

Autor: Yang Tsong-toh

MPK: A61K 9/00, A61K 9/16

Značky: spôsob, aglomerátov, výroby, dávková, forma, obsahom, práškových

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby aglomerátov liečiva a pevného spojiva, pri ktorom sa vychádza z uvedených zložiek vo forme jemných čiastočiek, ktoré majú vhodný obsah premeniteľného amorfného podielu. Z týchto práškovitých zložiek sa pripravia aglomeráty a pôsobením atmosférickej vlhkosti sa premeniteľný amorfný podiel prítomný v aglomerátoch premení na kryštalickú formu. Vzniknuté aglomeráty sú dostatočne pevné, ale ich dezintegráciou pri dávkovaní...

Použitie stearátu horečnatého v suchých práškových formuláciách na inhaláciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284889

Dátum: 09.01.2006

Autori: Keller Manfred, Müller-walz Rudi

MPK: A61K 9/72, A61K 47/12

Značky: formuláciách, suchých, použitie, stearátu, inhaláciu, horečnatého, práškových

Zhrnutie / Anotácia:

Použitím stearátu horečnatého v suchých práškových formuláciách na inhaláciu, ktoré obsahujú farmaceuticky neúčinný nosič s neinhalovateľnou veľkosťou čiastočiek a jemne rozdelenú farmaceuticky účinnú látku s inhalovateľnou veľkosťou čiastočiek, je možné zlepšiť stálosť proti vlhkosti a zvýšiť tiež tomu zodpovedajúcu stabilitu pri skladovaní a udržovať dávkovanie jemných častíc, prípadne frakcie jemných častíc tiež za relatívne extrémne...

Spôsob zvýšenia penivosti práškových prostriedkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6121

Dátum: 12.08.2005

Autori: Poortinga Albert Thijs, Zeller Bary Lyn, Van Seeventer Paul Bastiaan

MPK: A23F 5/24, A23C 9/152, A23L 1/00...

Značky: prostriedkov, pěnivostí, spôsob, zvýšenia, práškových

Text:

...obsahujúceho bielkovinu. Zlepšené rozpustenie tabliet, ktoré obsahujú uzavretý plyn, je ukázané v pracovných príkladoch dokumentu. Avšak zlepšená rozpustnosť alebodispergovateľnosť práškov, penivých alebo nepenivých, obsahujúcich uzavretý plyn, nie je ukázaná V žiadnom z pracovných príkladov dokumentu.0007 Hoci existujú skoršie spôsoby na výrobu penivých prísad do potravín a nápojov, ešte stále je vyžadovaný spôsob na výrobu penivých...

Inhalátor pre podávanie práškových farmaceutík, a zásobník na práškové farmaceutiká, používaný s týmto inhalátorom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8386

Dátum: 12.07.2005

Autori: Mett Ingo, Herder Martin, Goede Joachim

MPK: A61M 15/00

Značky: farmaceutík, zásobník, práškových, používaný, farmaceutiká, týmto, inhalátorom, práškové, podávanie, inhalátor

Text:

...na inhalátory s viacnásobnýrni dávkami, boli taktiež vykonané rôzne pokusy pre začlenenie rôznych druhov počítania alebo alebo indexačných prostriedkov pre znázornenie počtu uvedení do pohybu daného inhalátora užívateľovi. US 4,668,218 A zverejňuje doskový typ inhalátora s ozubeným kolesom s farebnými značkami, ktorý je vprevodovom zapojení sdiskom inhalátora, atým je nútený otáčať sa podľa rotácie disku. Takže, ozubené koleso môže...

Spôsob spájania anorganických tvarovaných výrobkov vyrobených vstrekovaním z práškových vstrekovacích hmôt s inými anorganickými tvarovanými výrobkami vyrobenými inými spôsobmi ako je vstrekovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2024

Dátum: 10.02.2005

Autori: Wohlfromm Hans, Thom Arnd, Ter Maat Johan, Blömacher Martin

MPK: B22F 7/00, B22F 3/22

Značky: vyrobených, vstrekovanie, tvarovanými, práškových, výrobkov, vstrekovaním, spôsob, spôsobmi, výrobkami, inými, tvarovaných, vstrekovacích, anorganických, vyrobenými, anorganickými, hmot, spájania

Text:

...spojivami, najmä voskami. Tieto sa z prvého anorganického tvarovaného výrobku odstraňujú termickými spôsobmi (vytavením alebo rozkladom v plynnej fáze). Inou možnosťou odstránenia rozpúšťadla je extrahovanie rozpúšťadlom, pri ktorom sa spojivo odstráni s rozpúšťadlami ako je voda alebo acetón.Najrozšírenejším spôsobom je katalytické odstraňovanie spojiva, ktoré umožňuje krátke časy odstraňovania spojiva. Napriklad práškové...

Spôsob spracovania práškových častíc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1992

Dátum: 22.12.2003

Autori: Altosaar Mare, Varema Tiit, Geyer Volker, Kauk Marit, Raudoja Jaan

MPK: H01L 31/0264, C30B 29/10

Značky: práškových, spôsob, částic, spracovania

Text:

...uskutočnenia spôsobu sa do jednej ampuly naplní zmes,pozostávajúca z práškových častíc a síry. i 0018 Táto zmes sa potom zahreje na teplotu medzi 300 °C a 600 °C a pri tejto teplote sa udržiava v časovom intervale medzi 5 minútami a 4 hodinami. Zvlášť výhodná teplotná oblasť pritom je medzi 380 °C a 410 °C.0019 V rámci vynálezu sa vytvorí tiež výhodný solámy článok s monočasticovou membránou, ktorý sa vyznačuje zvlášť vysokou účinnosťou v...

Spôsob prípravy suchých práškových inhalačných kompozícií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13274

Dátum: 21.08.2003

Autor: Zeng Xian-ming

MPK: A61K 31/58, A61K 9/72, A61K 31/167...

Značky: inhalačných, práškových, kompozícií, spôsob, suchých, přípravy

Text:

...a potom sa zvyšné časť prvého liečiva zmieša s uvedenou predzmesou za vzniku požadovanej suchej práškovej inhalačnej kompozície.Rovnako sú poskytnuté suché práškové kompozície a spôsoby ich použitiapomocou zariadenia na inhalovanie suchého prášku.0007 Technické a vedecké výrazy použité vtomto texte majú bežný význam, ako ho chápe skúsený odborník vodbore, ktorého sa tento vynález týka, pokiaľ nie je uvedené inak. V tomto texte sa odvoláva...

Kapsula na farmaceutické prípravky do práškových inhalátorov a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283568

Dátum: 18.08.2003

Autori: Eckert Josef, Hochrainer Dieter

MPK: A61K 9/48, A61M 15/00

Značky: inhalátorov, kapsula, přípravky, práškových, použitie, farmaceutické

Zhrnutie / Anotácia:

Kapsula na príjem farmaceutických prípravkov pre práškové inhalátory so zvýšenou bezpečnosťou pre liečivá a kapsula na farmaceutické prípravky pre práškové inhalátory so zlepšeným prispôsobením na použitie v práškových inhalátoroch pozostáva z vo vode nerozpustných, hydrofóbnych plastov, ktoré podstatne neovplyvňujú farmaceutickú kvalitu samotných látok, avšak zlepšujú použiteľnosť naplnenej kapsuly vzhľadom na jej funkciu, dobu použiteľnosti...

Koncentráty práškových pigmentov a aditív do polyamidových výrobkov a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 283564

Dátum: 18.08.2003

Autori: Staruch Radoslav, Brejka Ondrej, Mezovský Milan, Ondrejmiška Koloman

MPK: C08J 3/20, C08K 5/00, C08L 77/00...

Značky: pigmentov, přípravy, výrobkov, práškových, koncentráty, polyamidových, aditiv, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Koncentráty práškových pigmentov a aditív do polyamidových pozostávajú z práškového pigmentu v množstve 2,0 až 60,0 hmotn. % a z polyamidového nosiča upraveného estermi mastných kyselín a alkoholov mono- alebo viacsýtnych a/alebo amidov mastných kyselín a ich derivátov v množstve 0,5 až 15,0 hmotn. %, pričom môžu obsahovať ďalšie aditíva, ako sú stabilizátory, povrchovoaktívne činidlá, plnidlá a optické zjasňovače. Spôsob ich prípravy je...

Miešacie zariadenie na zmiešavanie kvapalných, tekutých alebo práškových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 965

Dátum: 27.08.2002

Autor: Schmidt Gerd Ulrich

MPK: B01F 9/00

Značky: miešacie, materiálov, zariadenie, práškových, kvapalných, tekutých, zmiešavanie

Text:

...vodiaceho zariadeniaa prostredníctvom voľby ich príslušného vyhotovenia, vrámci jednoduchého fyzikálneho vzťahu navzájom menit rýchlosti otáčania prvého a druhého dielu,a tým ich relatívne rýchlosti.0009 Okrem toho je pomocou vhodného usporiadania jednotlivých dielov vodiaceho zariadenia možné vytvorit uhol nastavenia medzi prvým dielom a druhým dielom takmer lubovolne medzi O a 90 °, a tým ovplyvňovať dosahovaný miešací účinok.0010 Ďalšie...

Nástrojové materiály z modifikovaných práškových rýchlorezných ocelí a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 281966

Dátum: 23.07.2001

Autori: Miškovičová Marta, Miškovič Vladimír, Fáberová Mária

MPK: C22C 38/12, C22C 33/02

Značky: nástrojové, rychlořezných, modifikovaných, práškových, výroby, oceli, spôsob, materiály

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané zloženie modifikovanej rýchloreznej ocele vyrobenej technológiou práškovej metalurgie. Ide pritom o rýchlorezné ocele typu SN 19 830 s modifikovaným chemickým zložením a s modifikovaným granulometrickým zložením. Východiskové práškové ocele sa získajú rozprašovaním dusíkom do dusíka v podmienkach rýchlej solidifikácie. Chemické zloženie rýchlorezných ocelí je modifikované prídavkom 1,8 až 2,0 hmotn. % Nb, resp. 0,5 až 1,0 hmotn. %...

Zariadenie na kontinuálne zmiešavanie a zmáčanie tuhých práškových až zrnitých materiálov s kvapalinami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2321

Dátum: 10.12.1999

Autori: Klanic Jan, Štěpánek Robert, Švancara Rudolf

MPK: B01F 3/14

Značky: zmáčanie, práškových, kvapalinami, kontinuálně, tuhých, materiálov, zrnitých, zmiešavanie, zariadenie

Text:

...miešacích zariadení stúpaa je požadovaná kontinuálna likvidácia škodlivých práškových odpadov. Pri kontinuálna pracujúcich miešacích zariadeniach sa stupňuje miera nalepovaniarýchlo tuhnúcích fluidných popolčekov na vnútorné steny, hriadel aj lopatky3 miesiacich zariadení. Pri kontinuálnom likvidovaní odpadov súvisí s tým aj väčšie opotrebovávanie, väčšie trecie odpory a vyššia spotreba elektrickej energie.Zaujímavú konštrukciu prináša...

Spôsob dávkovania zrnitých alebo práškových látok a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280054

Dátum: 08.03.1995

Autori: Herzmann Wilhelm, Ruf Arthur, Goedicke Frank

MPK: B01F 13/02, B01F 15/02

Značky: vykonávanie, látok, práškových, zrnitých, dávkovania, spôsob, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob je určený na dávkovanie a najmä zmiešavanie látok, najmä na zmiešavanie najmenej jednej zrnitej alebo práškovej tuhej látky s kvapalinou. Prvá látka, najmä zrnitá alebo prášková tuhá látka, je fluidizovaná s kontinuálne alebo pulzačne privádzaným plynom a potom je táto homogenizovaná zmes plynu a tuhej látky časovo konštantne dávkovaná s druhou látkou, najmä kvapalinou, je s ňou privádzaná dohromady a zmiešavaná, na dávkovanie...

Razník na lisovanie práškových hmôt s obojstranným použitím

Načítavanie...

Číslo patentu: U 569

Dátum: 07.09.1994

Autor: Levický Štefan

MPK: B22F 3/02, B30B 11/00

Značky: razník, obojstranným, lisovanie, použitím, hmot, práškových

Text:

...razníka Z je zhotovené ako samostatný diel. vyplñujúcl priestor medzi telesom razníka a upínacou doskou Q. Podloženie razníka Z je opatrené priebežnými otvormi 2. ktorých počet a rozmiestnenie je zhodné s otvormi so závitom Q v telese raznfka L. Požiadovkou je. aby hrúbka podloženla raznĺka Z bola väčšia. ako je hĺbka funkčnei plochy âàZátky § sú zhotovené z bežnej konštrukčnej ocele opatrené závitom. ktorý umožňuje ich...

Způsob ochrany polotovaru z práškových kovů před oxidací

Načítavanie...

Číslo patentu: 270005

Dátum: 13.06.1990

Autori: Jadrníček Vladimír, Smrčka Jaroslav

MPK: B22F 1/00

Značky: před, způsob, oxidací, kovů, ochrany, práškových, polotovarů

Text:

...eeteriolu.uvedene nevýhody odetreňuje zpneob oohreny předlieovených polotovero z prełkových kovů při Jajioh zhutřevůni kovenie za tepla podle vynllezu. Podetete zpdeobu epočive v too. že předlieovený a předelinutý polotover preikovýoh kovů e huetotl niłii nez huetote teoretické ee před ohřevee ne kovooi teplotu neeyti látkou e teplotu veru nižüi, než je koveci teplote která ee při níelodujicie kovúni dokonale hezb zbytku odpeři nebo rozloži...

Způsob přípravy mazadla na bázi uranylových solí pro lisování práškových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268900

Dátum: 11.04.1990

Autori: Veselý Pavel, Drexler Jan, Radil Vojtěch

MPK: C10M 103/06, C01G 43/00

Značky: uranylových, mazadla, solí, bázi, materiálů, způsob, lisování, práškových, přípravy

Text:

...smčs se zahřeje na teplotu nižší než 325 K. Koagulací se zíaká sraženína, která se promyje a vysuší.V 50 ml ethanolu se rozpustí 5 g kyseliny stearové za mírného zahřátí (max. 325 K). Pak se přidá několik kapek ethanolického roztoku Fenolftaleinu a kyselina stearová, ktera se neutralizuje přídavkem roztoku 2 M hydroxidu sodného do růžovéhozabarvení. vzniklý gel se rozpustí přídavkem 100 ml alkoholu a po zahřátí na 320 K se přidâ...

Kompozice pro vytvrzování epoxidových práškových hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 268348

Dátum: 14.03.1990

Autori: Hájek Karel, Klejch Jiří, Tůma Zdeněk, Jelínek Karel, Matějíček Alois, Berková Jarmila

MPK: C08G 63/12, C08G 59/42

Značky: epoxidových, kompozice, vytvrzování, práškových

Text:

...kyselin, například kyselín stearové. olejové, pelargonové, rozvětvených mastných kyselín a počtom uhlíkových atomů 9 až 21 aj. Jako urychlovače reakce těchto složek se používají eloučeniny kovů 2. a 4,sloupce periodického systemu prvků, hlavně oxidy a soli. například octan a steeran zinečnatý, vápenatý, hořečnatý nebo barnatý, a dále organické dusikaté báze, například lauryldimethylbanzylamoniumbromid, benzyldimethylemin,...

Spôsob výroby disperzií práškových aditív, najmä koncentrátov pigmentov v polypropyléne s upravenými tokovými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: 267779

Dátum: 12.02.1990

Autori: Ondrejmiška Koloman, Javorek Miroslav, Mačurák Milan, Mihály František, Franko Peter, Szentiványi Norbert

MPK: C08J 3/22, C08F 8/50

Značky: práškových, polypropyléne, vlastnosťami, koncentrátov, disperzií, pigmentov, upravenými, aditiv, najmä, spôsob, výroby, tokovými

Text:

...a iných priaad pri teplotách nàsady vyššich ako teplota rozpadu pritomných látok urýchlujúcich odbúranie.Účinok týchto priaad zavisi od účinku aditiv, najnĺ stabilizátorov, niektorýchvtypov dispergbtorov, pripadne i pigmentov, čo sa prejavuje na zvýšenej potrebe degre dačných priaad, avšak na none farabnłho odtieňa sa to neprejavi. Tento vplyv je za~ nedbatelný oproti vplyvu diapergátora a stupha dispergacie pigaentu.Ako radikàlotvornł...

Způsob získávání práškových termoplastických výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 267676

Dátum: 12.02.1990

Autori: Rybčenko Emma, Mosejčuk Georgij, Volovik Jurij, Dolindskij Anatolij

MPK: C13F 5/00

Značky: práškových, získavání, termoplastických, výrobků, způsob

Text:

...Ha BHVTPGHHHE n 0 nepxHucTH pacnuuHTemLuoñ cymunxn 5. vOxnumneuuuň npuAyKT nuaannrcn Ha pacnunurennnoü CymHnKK 5 H cenapnpyerca or urxonnmcru nonnyxa u uHKMOuu U. Urnaoranmuň naauyx Hanpaanaexcn n yaen 2 nma peunpxynnuuu.Taxue nmuonueune cnocooa nuaaonner CHH 3 HTb nanunanue nponyxra Ha noaepxnocrb cymununro ooupynnnauua. a cneuuearenbno. nanyqarn óonee xaqecraeuuuä npoayxr H yaenuunrn unxn paaoru(LIGIJFYJIODHIIHŠI 1-10 BFG IHCTKPL a TaKME...

Způsob dezintegrace shluků jemných částic, zejména práškových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267131

Dátum: 12.02.1990

Autori: Horoščák Tibor, Votava Petr, Čupera Emil

MPK: B02C 11/02

Značky: částic, jemných, způsob, shluků, práškových, zejména, dezintegrace, materiálů

Text:

...vzniklých v důsledku působení ionizujioiho záření s elektrizovanými částicemi daného materiálu dochází ke zrušení elektrického náboje sbąluků materiálových částic a dezintegraci těchto shluků. Oba uavržené druhy ionizujíoího zářeni se vyznačuji minimálni nároö~ nosti z hlediska požadavků hygieny práce při relativně vysokých ionizujicích sohopnosteoh uvolnovaných částic. Ani pořizovacináklady na toto řešení dané problematiky nejsou nijak...

Způsob třídění částic práškových polymerů fluorovaného polyethylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267969

Dátum: 12.02.1990

Autor: Dousek František

MPK: C08F 114/26, C08F 6/04

Značky: fluorovaného, třídění, způsob, částic, polyethylenu, práškových, polymerů

Text:

...vodivé směsi uhlíku a rluoridu alkalického kovu, načež se provede vytřídění žádané Irakce velikosti části a nakonec se povrchová vodivá vrstva odstraní chemicky a rozpouštěním.O fluoropolymerech je známe, že s alkalickými kovy v aktivním stavu reagují za vzniku pevné směsi uhlíku a fluoridu alkalickěho kovu, C 2 MeP. V aktivní stavu se alkalické kovy vyskytují např. v roztnvenám stavu, v amalgamách, v organokomplexech/napr. nartalenid Li,...

Zapojení spalovacího zařízení pro najíždění práškových uhelných kotlů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266764

Dátum: 12.01.1990

Autor: Raichl Vladimír

MPK: F23K 1/00

Značky: práškových, zařízení, uhelných, spalovacího, zapojení, najíždění, kotlů

Text:

...neznázorněné primární trubice zapelovacího hořáku 3. Toto provedeníje vhodné pro kotle 2 se středoběžnými mlýny se samostatným mlýnským ventilátorem §.Provedení znázorněná schematicky na obr. 2 je vhodné pro kotle 2 e jinými typy mlýnů bez potřeby použití samostatného mlýnekébo ventilátoru §. Z najížděcího mlýns 5 je veden hlavní práškovod 5 do výkonového hořáku l kotle Q. Do hlavního práškovodu 5 mezi nejížděoí mlýn Ž a výkonový hořák l je...