Patenty so značkou «práškovitých»

Inhalátor práškovitých liekov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282087

Dátum: 28.08.2001

Autori: Manthena Srinivas, Kaufman Andrew, Yang Tsong-toh, Ambrosio Thomas, Ashly Charles, Wilkinson Ken, Sochon Henry, Kenyon David, Huck Charles, Bilanin Alan

MPK: A61M 15/00

Značky: práškovitých, inhalátor, liekov

Zhrnutie / Anotácia:

Inhalátor sa skladá z puzdra (20) s práškom, ktorý má byť dávkovaný a jeho súčasťou je inhalačný difuzér (64), oddelený od prívodu práškovitého materiálu. Doska (180) na odmeriavanie dávok spolu s otvorom (184) sa nachádza pod prívodom práškovitého materiálu, pričom doska a puzdro sú navzájom otočené. Počítadlo (580) slúži na vizuálnu kontrolu počtu aplikovaných dávok práškovitého materiálu. Jeho súčasťou sú krúžky (590, 620), ktoré sú otočné...

Způsob vnášení práškovitých materiálů do kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 260528

Dátum: 15.12.1998

Autori: Wein Ondřej, Wichterle Kamil

MPK: B01F 3/12

Značky: vnášení, materiálů, způsob, kapalin, práškovitých

Text:

...silami. K zachyceni částic většiho rozmětu můžeme využít např. povrchových sil na zvlhčených nosných čâsticích. Z praktického hlediska je zajímavé, řídí-li mechanické chování směsi částic předevšim nosné částice, což je tehdy je~ 1 i k)2 o.Ve druhé etapě procesu se nosné částice s ulpělým práškovitým materiálem směšují v běžnám míchacim zařízení s kapalínou podle okolnosti spojitě nebo vsádkově, přičemž může být předsazena bučto...

Pec na kalcináciu tuhých, práškovitých surovín

Načítavanie...

Číslo patentu: 278940

Dátum: 08.04.1998

Autori: Jorget Serge, Niel Philippe, Decuyper Francis

MPK: B65G 53/42, F27B 15/00

Značky: kalcináciu, tuhých, práškovitých, surovin

Zhrnutie / Anotácia:

Pec na kalcináciu tuhých, práškovitých surovín je vybavená zariadením na rozdeľovanie surovín do pece, ktoré sa skladá z prstencovej komory (32) s vertikálnou alebo takmer vertikálnou osou, ktorá je na svojom hornom konci uzatvorená. Prierez prstencovej komory (32) kolmo na os má v hornej časti konštantnú plochu, ktorá sa progresívne zmenšuje k dolnému koncu, kde je vybavená medzikruhovým výstupným otvorom (28), pričom prívodné potrubie (40)...

Zařízení pro mísení tekutých a práškovitých látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 261568

Dátum: 10.02.1989

Autori: Popelka Mirko, Popelka Milan, David Karel

MPK: B01F 3/12

Značky: látek, mísení, tekutých, práškovitých, zařízení

Text:

...při výrobě dilthylterftalátu.Celé zařízení se skládá ze dvou vzájemně propojených mísícíoh okruhů 1 2. VPrvní mísící okruh l se skládá z prvního čerpadla 1, kte~ ré nosává tekutou směs změkčovadla v dané případě dioktilftalátu s rozpuetidlem, například acetonem, teluonem, nebo jejich kombinací. í. 26 568 Tato tekutina je pod tlakem prvním čerpadlem 1 dopra vována do trysky A do prvního zásobníku 1, do kterého je. současně pomalu...

Rozmetadlo polotuhých, kašovitých, práškovitých hmot, např. chlévské mrvy, cukrovarnických kalů apod.

Načítavanie...

Číslo patentu: 244372

Dátum: 11.06.1988

Autori: Cimpl Zdenik, Kosek František, Jung Ludvík, Zavadil Milan

MPK: A01C 3/06

Značky: kalů, hmot, mrvy, cukrovarnických, chlévské, kašovitých, apod, napr, polotuhých, rozmetadlo, práškovitých

Text:

...vzpěrami 33 druhé konce noeníků 3 aAvzpěr gg jsou spojeny dorazy gâ. majícími tvar opěrných líšt, o které se opírá uzavírací atěna 35 korby l ve své zvednuté poloze, jak je znázorněno na obr. 1.Korba ł je dále opatřena alespoň jedním vodítkem g§ v danóm případě dvěma - o které se v části své horní polohy a v průběhu pohybu ve spodní poloze opírá uzavírací stěna gg prostřednictvím lyžín gg a je jiní vedena.Výkyvný rámový držák 2 a uzavírací...

Způsob tepelného zpracování práškovitých jemnozrnných materiálů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255401

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kašpar Stanislav, Němeček Petr

MPK: F27B 15/00, F27D 13/00

Značky: tepelného, tohoto, práškovitých, jemnozrnných, způsobu, materiálů, způsob, zpracování, zařízení, provádění

Text:

...horní hladinou fluidující jemnozrnné hmoty 1 a zaústěným kanálem g. Nad ústím potrubí se nachází alespoň jeden tangenciálně zaústěný přívodní kanál g sekundárního vzduchu, dodávaného neznázorněnýmSpodní část nístěje l má tvar kužele, jehož boční vástup je opatřen řízeným výhrabem lg, propojeným s regulátorem lg a čidly lg, lg tlaku, umístěnými bočně v nístěji ł v rovínách fluídních trubic 3 a kanálu Ě.Funkce zařízení je pak následující...

Zařízení na tepelné zpracování práškovitých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254123

Dátum: 15.01.1988

Autori: Karpov Anatolij, Gorškov Nikolaj, Milrud Savelij, Kaim German, Teljatnikov Garrij, Sokolov Pavel

MPK: F27D 13/00

Značky: zařízení, zpracování, materiálů, práškovitých, tepelně

Text:

...v Y. 0 4 ~ 0 .J BucymeHHuňMàTepnan nocne unxnonuoro Tennooñuesuna 2 noamr n.marnúh.xpynnocrúz Kpynume nacwnuu pa 3 rpymamT uepésLnepexmM 5 öyuxep 7, a Menxne qacwaum noamw n noroxeĺowxonnmx raaqa n qnxnonmmň rennçoöuennx 4, rue f ą nonepramT nernnpawaunn, a 3 aTeM-ornenamw or rasonoro noroxa H xax rowonyą ýnpoyxnnm, cmemnnamw c KDYHHHMM uaçrnnaum 3 ěynxepe 7.Hpnmeneue uuxuonxoroTennooömeuuuxa Ann pasensnoň nerunpawaum MenKux0 qacran...

Snímač signalizačního obvodu zásobníku sypkých a práškovitých hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 238029

Dátum: 15.10.1987

Autor: Cyprián Karel

MPK: G08B 1/08

Značky: zásobníku, snímač, obvodů, signalizačního, sypkých, práškovitých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší odstranění energetických ztrát v pneumatické dopravě sypkých a práškovitých hmot při přerušení proudu sypké hmoty v zásobníku pomocí signalizačního zařízení, které přerušení signalizuje. Signalizační obvod, sestávající ze snímače, impulsního potrubí, regulátoru průtoku vzduchu, zdroje tlakového vzduchu, manostatu, relé, signalizačního svítidla a ovladače, je podle vynálezu upraven tak, že snímač je tvořen přírubou, opatřenou šikmou...

Způsob výpalu práškovitých materiálů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252557

Dátum: 17.09.1987

Autor: Zacpal Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: práškovitých, provádění, způsobu, způsob, výpalu, zařízení, materiálů, tohoto

Text:

...hlavy 1 vyvedeno potrubí ll pro možnost přímého odvodu plynů z rotační pece 3 mimo proces. Přibližně V urovni osy rotační pece Q je v přechodové hlavě 1 rovněž instalována tryska lg chladicího vzduchu, jež je nasměrována do vstupní části rotační pece 3. Vnitřní povrchy všech agregátů, jež jsou za provozu zařízení vystaveny účinkům vysokých teplot, jsou opatřeny ochrannou vyzdívkou ll.Na obrázku pro přehlednost není znázorněno zcela běžné...

Způsob přípravy práškovitých kobaltnatých solí organických kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 241834

Dátum: 15.09.1987

Autori: Peško Anton, Drha Jozef, Brieška Pavel

MPK: C08L 7/00, C08K 5/09

Značky: kyselin, přípravy, způsob, organických, kobaltnatých, solí, práškovitých

Text:

...kysličtniktl kñeímičitěho je nutné, aby vznikla dobře míchateluná .disperze, která se postupně zahušiuje dalšími příIda-vtky KOĽDÍCÍIIÍÍIO kysličníku křemičitého až do uvzniklu práškového produktu.Vznik dobře míchatelné dísperze v první iázi připnavy produlktu umožní roztok kobaltnatě soli mastné kyseliny v minerálmim oleji. Protože se při přípravě .zřejmě oplatňuji difuzní procesy, má význam též doba míchání, intenzita .mícháni a...

Zařízení prvního teplovýměnného stupně disperzního předehřívače práškovitých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241703

Dátum: 15.09.1987

Autor: Festa Josef

MPK: F27D 13/00

Značky: předehřívače, práškovitých, teplovýměnného, disperzního, zařízení, materiálů, stupně, prvního

Text:

...vysoce výkonných zařízení může být cyklonů prvního stupně více v paralelním zapojení.Na výdech cyklónu 2 prvního stupně navazuje potrubí 4 plynů, které pokračuje kVýpadové potrubí 5 suroviny z cyklónu z prvního stupně je přes klapkový uzávěr Ezavedeno do kanálu 7 plynů, zaústěného do 74 cyklónu 3 druhého stupně a dálepostupně směrem dolů známým způsobem navazujídalší vyšší teplovýměnné stupně běžně známeho cyklonového disperzniho předehřívače,...

Zařízení k tepelnému zpracování práškovitých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241369

Dátum: 15.09.1987

Autori: Hubálovský František, Procházka Karel, Tolman Jioí, Hnátek Jan

MPK: F27D 13/00

Značky: práškovitých, zpracování, tepelnému, materiálů, zařízení

Text:

...řešení se příznivé projeví zejména při použití pevného jualiva, například uhelneho prášku, ve snadném odvodu uvolňujících se nálepků a usazenin do rotační pece. Zjednodušení zařízení ovlivní příznivé i provozní spolehlivost zařízení. Dále se sníží stavební výška šachtovéhu předehřívače a zvýši stupeň tepelného zpracování práškovitého substrátu recirkulací pevných částic, v případě použití potrubí mezi stacionárním odvodem a kalci 4Předmět...

Šachtový předehřívač práškovitých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240575

Dátum: 15.08.1987

Autor: Kulbe Bernd

MPK: F27D 13/00

Značky: šachtový, materiálů, předehřívač, práškovitých

Text:

...předełhří-vači práškovitých materiálů, což umožní snížít spotrebu tepla pro výpal.Zařízení podle vynälezu je schematicky znázorněíío na výkresu v pohledu s částečným řezem.Zařízení se skládá z šachtového předehřívače 1, tvořeného válcovou šachtou 2 ukončenou ve Spodní části kuželovou výsypkou 3. Válcová šachta 2 v horní části je uzavřena stropeín 4 ve tvaru kru-hového mezikruží, na ktere navazuje axiálně krátký válcový nástavec 5,...

Rotorový granuátor vlhkých práškovitých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251239

Dátum: 11.06.1987

Autori: Kočin Nikolaj, Šarov Nikolaj

MPK: B01J 2/20

Značky: materiálů, rotorový, práškovitých, granuátor, vlhkých

Text:

...nx aameuu 9 pesynbrare uauoca Hnn Bxona us cTpoa, a TaKXenp 0 CTOTy n uaexuocrà KOHCTDVKHHH, nerxocwh H ynoőcwao oñcnymunanun.KOHCTpyKuHHMeXaHH 3 Ma aosnparno-hocTynaTennHoro nnxenua Tonxareneň Momer . Guru nunonsmeuena (mnrÄ 3),TaK,aoaBpar Tonxaweneň B Kpaüuee aaguee noomeuue 1 Momew ÓHTB ocymecraneu He Tonbxo Konbuaun, HO H nepàopňpobannoñ oöoňmoñ 12 ç pedpaun 13 a KOHBHEBHMH Kauasxauu (npoTouKaMH)14,a ornepcwunxxunapananbuwxnaaax 15...

Způsob granulace práškovitých látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 236006

Dátum: 01.02.1987

Autori: Kropáček Pavel, Lederer Erich, Bartoš Jaroslav

MPK: B01J 2/06

Značky: práškovitých, látek, způsob, granulace

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo nalézt vhodnou granulační kapalinu pro granulaci látek obsahujících alespoň 1% hmot.uhličitanu vápenatého. Tohoto cíle se dosáhne tak, že granulace se provádí za teploty 40 až 150 °C a za přídavku roztoku síranu a/nebo siřičitanu amonného. Takto lze granulovat například fosforit, dolomit, magnezit, zemědělský vápenec, případně i jejich směsi s dalšími hnojivými látkami, jako je například superfosfát.

Zařízení pro výpal práškovitých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228895

Dátum: 15.08.1986

Autor: Zacpal Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: práškovitých, materiálů, výpal, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro výpal práškovitých materiálů, zejména cementářské surovinové moučky, sestávající z chladiče slínku, velmi krátké rotační pece a disperzního předehřívače, propojeného s velmi krátkou rotační pecí prostřednictvím přechodové komory a přívodního kanálu plynů, vyznačené tím, že na skluz (5) přechodové komory (2) navazuje skříň (6), propojená s vnitřním prostorem přechodové komory ( 2 ), v níž je umístěn rotor (7) s palci (8), jenž je...

Způsob podávání práškovitých hmot ze zásobníků a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232429

Dátum: 15.07.1986

Autori: Alexander Radko, Ježek Josef, Vala Libor, Vrzáček Miroslav

MPK: B65G 53/16

Značky: tohoto, způsob, podávání, práškovitých, zařízení, provádění, zásobníku, způsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je způsob podávání práškovitých hmot ze zásobníků a zařízení k provádění tohoto způsobu. Uvedeného způsobu podávání se dosáhne fluidizací práškovité hmoty v zásobníku, čímž se práškovitá hmota stává tekutou a natéká nátokovým otvorem umístěným v nejnižším místě zásobníku do podávací sekce, odkud je dále dopravována proudem podávacího vzduchu. K fluidizaci se využívá okolního atmosférického vzduchu prostupujícího porézním dnem...

Zařízení pro předehřev a kalcinaci práškovitých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230903

Dátum: 15.06.1986

Autor: Zacpal Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: materiálů, práškovitých, zařízení, kalcinaci, předehřev

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení tepelné účinnosti souběžně řazených dvou cyklonových předehřívačů bez zvyšování počtu teplovýměnných stupňů. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že cementářská surovinová moučka je v každém teplovýměnném stupni podrobena působení horkých kouřových plynů dvakrát, postupně v obou větvích, přičemž zvolený postupný sled tepelného působení je ve všech teplovýměnných stupních stejný. Cyklony jednotlivých teplovýměnných stupňů...

Zařízení pro vlhčení práškovitých materiálů při výrobě instantních produktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230760

Dátum: 01.04.1986

Autori: Těšík Jan, Langer Miroslav, Choc Miroslav

MPK: B01F 3/12

Značky: instantních, práškovitých, výrobe, vlhčení, materiálů, zařízení, produktů

Text:

...z rozvodné trubky v níž jsou umístěny nejméně dvě řady trubiček kolmo na její podálnou esu,jehož podstata spočíva v tom,že podélné osy trubiček alespoň jedné řady se protínadí pod rovinou rozvodné trubky a podélné osy alespoň jedné°řady se protínají nad touto rovínou nebo jsou vzájemné rovnoběžné.Vlastní rozvodné trubka jestočená v rovíně nebo v prostoru. ANový účinek doeahovaný zařízením podle vynálezu se prejavuje tím,ževčástice...

Způsob k vytváření a zahušťování disperzí sypkých práškovitých látek a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221453

Dátum: 15.02.1986

Autori: Sehnálek Alois, Krejčí Petr, Michálek Zdeněk

Značky: sypkých, provádění, způsobu, látek, zařízení, vytváření, zahušťování, práškovitých, disperzí, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytváření dvou teplovýměnných stupňů v jediné komoře a současné zmenšení spotřeby tepla. Podstata vynálezu spočívá v tom, že vzdálenost potrubí (6, 7) pro přívod suroviny do osy šachtového výměníku od roviny otvoru (5) pro odvod plynů ze šachty (1) činí nejméně jednu čtvrtinu poloměru otvoru (5).

Zařízení pro vlhčení práškovitých materiálů vodní parou, zejména při výrobě sušených instantních produktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224280

Dátum: 15.12.1985

Autori: Choc Miroslav, Langer Miroslav, Těšík Jan

Značky: práškovitých, vodní, produktů, vlhčení, zejména, sušených, zařízení, párou, instantních, materiálů, výrobe

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro vlhčení práškovitých materiálů vodní parou, zejména při výrobě sušených instantních produktů, vyznačené tím, že kolmo na podélnou osu trubice (1) jsou umístěny nejméně dvě řady trubiček (2) tak, že vzniká oblast vlhčení, daná průsečíky (A), (B), (C) os volných proudů vodní páry, vytékající z trubiček (2).

Míchací, sušicí a homogenizační zařízení práškovitých, zrnitých nebo kašovitých látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 224409

Dátum: 01.12.1985

Autori: Kalousek Drahoš, Němeček Vladimír

Značky: zařízení, míchací, práškovitých, homogenizační, kašovitých, látek, zrnitých, sušicí

Zhrnutie / Anotácia:

Míchací, sušicí a homogenizační zařízení práškovitých, zrnitých nebo kašovitých látek, sestávající z mísicí nádoby tvaru rotačního kolmého kužele směrem k podlahovému dílu se zužující, která je opatřena jednak víkem s plnicími otvory a jednak u podlahového dílu vyprazdňovacím zařízením, a u stěny mísicí nádoby je uložen rotačně podélní a rotačně kolem svého nosného hřídele šnek, spřažený nejméně s jedním elektromotorem a výpadové zařízení je...

Zařízení pro předehřev a kalcinaci práškovitých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218428

Dátum: 15.03.1985

Autor: Zacpal Zdeněk

Značky: materiálů, práškovitých, kalcinaci, zařízení, předehřev

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro předehřev a kalcinaci práškovitých materiálů, především cementářské surovinové moučky před jejím slínováním v dalším agregátu, nejčastěji v rotační peci, při suchém způsobu výpalu cementářského slínku. Zařízení je tvořeno v podstatě tím, že v polovině výšky válcové šachty je zařazen převáděč vytvořený v kruhovém profilu válcové šachty stropem ve tvaru kruhového mezikruží s návazným kanálem ve tvaru kuželového...

Dávkovač lepivých práškovitých hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 216400

Dátum: 01.07.1984

Autor: Novák Rudolf

Značky: práškovitých, lepivých, dávkovač

Zhrnutie / Anotácia:

Dávkovač lepivých práškovitých hmot, které ulpívají na stěnách zařízení. Skládá se z rotoru, v němž se radiálně pohybuje píst, jehož činné plochy odměřují materiál v horní části dávkovače a ve spodní části materiál vytlačují. Píst se pohybuje vlastní váhou i nuceným pohybem vyvolaným čepem pístu, který se pohybuje po obvodu vodítek. Je vhodný pro dávkování lepivých prášků, past a těstovitých hmot. Konstrukce umožňuje regulaci dávkovaného...

Zařízení pro předehřev a kalcinaci práškovitých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214541

Dátum: 29.06.1984

Autor: Zacpal Zdeněk

Značky: zařízení, kalcinaci, předehřev, práškovitých, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro předehřev a kalcinaci práškovitých materiálů, především cementářské surovinové moučky před jejím slínováním v dalším agregátu, nejčastěji v rotační peci, při suchém způsobu výpalu cementářského slínku. Přívodní kanál plynů od rotační pece je veden podél šachty výměníku směrem na horu nad úroveň zaústění do šachty, pak svisle dolů a obloukem k šachtě výměníku, do níž je zaústěn tangenciálně, spodní stěnou šikmo dolů...

Zařízení ke třídění práškovitých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 213993

Dátum: 01.06.1984

Autori: Říha Jan, Skrčený Milan

Značky: zařízení, práškovitých, materiálů, třídění

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení ke třídění práškovitých materiálů, jako mletého uhlí i jiných minerálů, sestávající ze skříně, v níž je v převáděcím prostoru mezi vstupním prostorem a třídicím prostorem umístěn regulační orgán, vyznačující se tím, že ve vstupním hrdle (16) skříně (17) je upraveno deflektorov ústrojí, obsahující nejméně jeden odkláněcí žlab, tvořený odchylovací deskou (5) a okrajovými bočními deskami (4), vystupujícími z náběžné plochy odchylovací...

Způsob předehřívání a kalcinace práškovitých materiálů, zejména cementářské surovinové moučky a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214650

Dátum: 30.03.1984

Autor: Zacpal Zdeněk

Značky: provádění, zařízení, cementářské, způsobu, moučky, materiálů, zejména, práškovitých, způsob, kalcinace, surovinové, předehřívání, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu a zařízení pro předehřev a kalcinaci práškového materiálu, zejména suroviny pro výrobu cementu. Přívodním kanálem 11, ve kterém jsou palivové hořáky 17, se vedou horké spaliny z rotační pece 10 do šachtového výměníku 1, do kterého ústí tangenciálně. Potrubím od kuželové výsypky 3 šachtového výměníku 1 se vede předehřátý materiál do přívodního kanálu 11 plynů, odkud část předehřátého materiálu se vede do rotační pece 10 a...

Zařízení k tepelnému zpracování práškovitých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 213587

Dátum: 01.03.1984

Autor: Šafář Jiří

Značky: tepelnému, práškovitých, zařízení, materiálů, zpracování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na zpracování nerostných hmot, zejména cementové moučky. Vynález řeší uspořádání linky na tepelné zpracování práškovitých materiálů pro vyšší výkony, s cílem dosažení nižších provozních a investičních nákladů a zvýšení tepelné účinností cementářské linky. Na spodní část kalcinátoru s hořákem paliva je tangenciálně napojeno potrubí plynů z chladiče, do kterého jsou zaústěna potrubí materiálu z pecního šachtového...