Patenty so značkou «práškové»

Práškové zmesi na poťahovanie a spôsob vytvorenia povlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 287780

Dátum: 24.08.2011

Autori: Tinmouth Paul John, Care Martyn Paul, Park Jae-kyn

MPK: C09D 5/03, C09D 5/46

Značky: spôsob, zmesí, vytvorenia, poťahovanie, povlaků, práškové

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zmesi obsahujúce vosk v post-primiešanej forme, zmes, ktorá obsahuje vosk a rovnakú zmes bez vosku, ktoré sú charakterizované pomocou triboelektrického referenčného radu, ktorý je znakom miery, v akej sa práškové zmesi na poťahovanie navzájom odlišujú, keď sú elektricky nabité.

Práškové zmesi stavebných hmôt bez prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13267

Dátum: 13.04.2010

Autori: Zuern Siegfried, Wache Steffen, Seidl Wolfgang, Hoetzl Klaus-dieter, Stohr Werner

MPK: C04B 28/02, C04B 24/08, C04B 24/04...

Značky: stavebných, zmesí, práškové, hmot, prachu

Text:

...zlúčeniny.Úlohou predloženého vynálezu preto bolo navrhnúť práškové zmesi stavebných hmôt, ktoré vykazujú výrazne znížený sklon kprašnosti. Pri tomtopoužite aditíva sa majú vyznačovať jednoduchou aplikovateľnosťou pri súčasne vysokej účinnosti. Okrem toho nemajú mať pri aplikácii sklon ktvorbe hrudiek anemajú ani negatívne ovplyvňovať požadovaný profil vlastnosti produktov,predovšetkým oderuvzdornosť, pevnosť v tlaku a adhéznu pevnosť v...

Horák na práškové tuhé palivo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13260

Dátum: 23.10.2007

Autori: Milcetich Francis Anthony, D'agostini Mark Daniel

MPK: F23D 1/00, F23L 7/00, F23C 6/04...

Značky: palivo, tuhé, horák, práškové

Text:

...Tretím prvkom je druhé vedenie okysličovadla, ktoré má tretiu pozdĺžnu os v podstate paralelnú s druhou pozdĺžnou osou, druhý vstup okysličovadla a druhý výstup okysličovadla vzdialený od druhého vstupu okysličovadla. Druhé vedenie okysličovadla obkolesuje vedenie tuhého paliva, a tým vytvára druhé medzikružie medzi vedením tuhého paliva a druhým vedením okysličovadla. Druhé medzikružie je prispôsobené na prenos druhého prúdu okysličovadla...

Suché práškové kompozície a systémy na očkovanie hydiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12492

Dátum: 15.03.2007

Autori: Landman Wilhelmus Johannes Mathernus, Remon Jean-paul, Vervaet Chris, Van Eck Johannes Hubertus Henricus, Corbanie Evy

MPK: A61K 39/00, A61K 35/76, A61K 39/39...

Značky: práškové, hydiny, systémy, suché, kompozície, očkovanie

Text:

...Escherichia COÍI). Aby sa tomu zabránilo, je vtákom 36 hodín po očkovaní podávaná antibiotickáliečba, ktorá sa často ukázala ako účinná. Avšak nadmerné alebo nesprávne podávanie antibiotík môže indukovať bakteriálnu rezistenciu, ktorá môže zabrániť adekvátnej liečbe, -keď vakcinačné reakcie zhoršujú muitirezístentné0009 Na očkovanie hydiny proti Newcastleskej chorobe sú bežne používané živé vírusy snízkou virulenciou (Ientogénne) alebo so...

Inhalačné zariadenie na práškové formy

Načítavanie...

Číslo patentu: 285463

Dátum: 08.01.2007

Autori: Schwarzwald Detlef, Goldemann Raul

MPK: A61M 15/08, A61M 15/00

Značky: zariadenie, inhalačné, práškové, formy

Zhrnutie / Anotácia:

Inhalačné zariadenie na podávanie práškových foriem liekov zahŕňa kryt (1) s otočnou dávkovacou guľou (15), spojenou s otvorom (12) zásobníka prášku, umiestneného vnútri krytu, ktorá sa dá ovládať manuálne a zahŕňa obvodovú dávkovaciu dutinu (17) na vloženie dávky prášku. Dávkovací prístroj je spojený s elastickými pripevňovacími zariadeniami (16) a zahrnuje zastavovací kus (20), je prispôsobený na predpätie k pohyblivému ohraničujúcemu dorazu...

Čerpacie a miešacie zariadenie pre práškové respektíve tekuté médiá a systém na prípravu pastových médií na stavebné účely

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4099

Dátum: 03.02.2006

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Vlastnú Žiadosť

MPK: B01F 3/12, B01F 15/00, B01F 15/02...

Značky: zariadenie, systém, přípravu, tekuté, stavebné, pastových, čerpacie, respektíve, účely, media, miešacie, práškové, médií

Text:

...oblasti, ktorá jeumiestnená v skladovacej nádobe, je prirodzene upravené zníženie prierezu smerom do vnútra dávkovacej komory. Pritom je obzvlášť dôležité, že dávkovacia komora prečnieva na svojom konci, odvrátenom od miešacej komory, o prirubu čerpacieho a miešacieho zariadenia smerom k skladovacej nádobe. To znamená, že napríklad prečnieva skrutkový závit alebo rýchlouzáver,takže je zaistené, že najprednejši koniec dávkovacej komory tiež...

Dvojdielné kapsule s predbežným uzáverom na naplnenie farmaceutickými prípravkami pre práškové inhalátory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4274

Dátum: 06.01.2006

Autori: Kuhn Rolf, Hoelz Hubert, Kuehn Torsten, Lustenberger Stefan, Metzger Burkhard, Wachtel Herbert

MPK: A61K 9/48

Značky: dvojdielné, předběžným, prípravkami, inhalátory, uzáverom, práškové, kapsule, naplnenie, farmaceutickými

Text:

...dielu s náustkom, ktorý je možné spojit s komorou kapsuly za účelom vedenia práškového aerosólu a d) veka. Pritom sú prvky a), b) c) ad) vzájomne spojené spoločným kĺbový závesom, takže sú vzájomne výklopne pohyblivé.Okrem toho opisuje táto patentová prihláška držiak kapsuly, pričom držiak kapsuly môže byťvyhotovený ako otvor do platničky b) a po okraji môže vykazovať rebrovanie. Kapsula jezovretá v tomto držiaku kapsuly za účelom...

Teplom tvrditeľné práškové farby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5354

Dátum: 19.09.2005

Autor: Bardelli Achille Angelo

MPK: C09D 5/03, C09D 7/12

Značky: farby, práškové, teplom, tvrditelné

Text:

...podľa predloženého vynálezu je možné vytvorit systém práškových farieb, v ktorom jednotlivé zložky farby a nosič dodávajúci kvalitu tvoria celok, kde sa častice pohybujú nerozlíšitelne pozdĺž čiar magnetického poľa vsúlade s fyzikálnymi zákonmi, pričom sa dosahujú priemyselné výsledkyjednotného zafarbenia podobné ako u bežne používaných systémov.Spósobom podľa predloženého vynálezu je možné reprodukovat výsledky jednotného prenosu v...

Inhalátor pre podávanie práškových farmaceutík, a zásobník na práškové farmaceutiká, používaný s týmto inhalátorom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8386

Dátum: 12.07.2005

Autori: Mett Ingo, Herder Martin, Goede Joachim

MPK: A61M 15/00

Značky: podávanie, inhalátorom, zásobník, práškových, farmaceutík, inhalátor, týmto, používaný, farmaceutiká, práškové

Text:

...na inhalátory s viacnásobnýrni dávkami, boli taktiež vykonané rôzne pokusy pre začlenenie rôznych druhov počítania alebo alebo indexačných prostriedkov pre znázornenie počtu uvedení do pohybu daného inhalátora užívateľovi. US 4,668,218 A zverejňuje doskový typ inhalátora s ozubeným kolesom s farebnými značkami, ktorý je vprevodovom zapojení sdiskom inhalátora, atým je nútený otáčať sa podľa rotácie disku. Takže, ozubené koleso môže...

Suché práškové prípravky glykopyrolátu a stearátu horečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19565

Dátum: 29.04.2005

Autori: Shott Martin, Morton David, Davies Rebecca

MPK: A61K 47/12, A61K 31/40, A61K 9/00...

Značky: horečnatého, glykopyrolátu, stearátu, suché, přípravky, práškové

Text:

...nekryštalický materiál môže byť amorfný materiál.0011 Zo štúdií gIykopyrónium-bromidového prášku bolo zistené, že prítomnosť nekryštalického alebo amorfného gIykopyrónium-bromidového materiálu môže viesť k významnej fyzickej nestabilite. Zdá sa, že táto nestabilita je spôsobená silným príjmom vody amorfnou frakciou, čo vedie k čiastočnému rozpusteniu a následnej rekryštalizácii. Zdá sa, že amorfný glykopyrolát silno prijíma vodu, keď je...

Puzdro na farmaceutický prášok pre inhalátory na práškové liečivá a inhalátor na práškové liečivá

Načítavanie...

Číslo patentu: 284303

Dátum: 08.12.2004

Autori: Goede Joachim, Göttenauer Wolfgang, Lerk Coenraad, Narodylo André, De Boer Anne Haaije

MPK: A61M 15/00

Značky: farmaceutický, práškové, liečivá, prášok, inhalátory, puzdro, inhalátor

Zhrnutie / Anotácia:

Puzdro (100) na farmaceutický prášok je určené pre inhalátory (1) na zásobu liečiva na veľký počet dávok farmaceutického prášku, majúce zásobný priestor (101) na uloženie farmaceutického prášku a integrované odmeriavacie zariadenie, ktoré obsahuje aspoň jednu odmeriavaciu dutinu (124) na napred určené množstvo farmaceutického prášku. Integrované odmeriavacie zariadenie obsahuje odmeriavací posúvač (123) uložený pohyblivo aspoň z plniacej polohy...

Nelepivé práškové povlaky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4839

Dátum: 04.06.2004

Autor: Cavero Jose

MPK: C09D 127/12, C09D 127/18, B29B 9/02...

Značky: povlaky, práškové, nelepivé

Text:

...vynálezu.PTFE TL-l Channel black Modaflow llIV súlade s predloženým vynálezom boli pripravené poťahovacie prostriedky s vyššie uvedeným zložením. Každá zložka je vyjadrená hmotnostným percentom.Ryton V 1 je polyfenylénsulfid s nízkou viskozitou od výrobcu Chevron-Phillips z Bartlesville,Oklahoma.PTFE TL 10 je fluórpolymér, najviac známy ako polytetrafluóretylén. Výrobcom je AGC Chemicals Americas, Inc., Downníngtown, Pennsylvanía.Channel black...

Uzatváracie zariadenie na horákoch na práškové uhlie kúreniska na práškové uhlie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4381

Dátum: 24.05.2003

Autori: Leisse Alfons, Gräwe Heinz

MPK: F23D 1/00, F23K 3/00, F23C 7/00...

Značky: uzatváracie, horákoch, práškové, uhlie, zariadenie, kúreniska

Text:

...zariadenie na kúrenie práškovým uhlím, obr. 2 horák na práškové uhlie zariadenie na kúrenie práškovýmuhlím podľa obr. 1, obr. 3 až obr. 5 uzatváracie zariadenie pre horák na práškové0009 Znázornené zariadenie na kúrenie práškovým uhlím pozostává z dvakrát troch horákov l, g na práškové uhlie, ktoré sú zapojené paralelne a cez dve zásobovania Q, 3 palivom zásobované práškovým uhlím. Podľa daných požiadaviek na zariadenie na kúrenie...

Práškové materiály na tvorbu povlakov, spôsob tvorby povlaku a substrát vybavený povlakom

Načítavanie...

Číslo patentu: 283066

Dátum: 27.12.2002

Autori: Kittle Kevin Jeffrey, Rushman Paul Frederick

MPK: C09D 5/03, C09D 163/00, C09D 167/00...

Značky: povlakom, tvorbu, spôsob, povlakov, vybavený, tvorby, povlaků, substrát, materiály, práškové

Zhrnutie / Anotácia:

Práškové materiály na tvorbu povlakov, ktoré obsahujú aspoň jeden polymérny materiál na tvorbu filmu a dve alebo väčší počet za sucha miešaných prísad za skupiny tuhých, časticových, anorganických, vo vode nerozpustných materiálov, a to keramických alebo anorganických materiálov a/alebo oxidov, zmiešaných oxidov, hydratovaných oxidov, hydroxidov, oxid-hydroxidov alebo kyslíkatých solí a metaloidov, pričom aspoň 95 % objemových materiálov má...

Horák na práškové palivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 282933

Dátum: 05.12.2002

Autori: Kaneko Shouzo, Sakamoto Kouichi, Isoda Takayoshi, Gengo Tadashi

MPK: F23C 5/06, F23D 1/02

Značky: palivo, práškové, horák

Zhrnutie / Anotácia:

Horák na práškové palivo kotla tepelnej elektrárne alebo chemického technologického zariadenia, alebo pece v chemickom priemysle, alebo podobného zariadenia poskytuje vhodnú distribúciu koncentrácie zmesového prúdu práškového paliva a nosného vzduchu vo výstupnej rovine steny pece a nespôsobuje prenikanie spaľovacieho pomocného vzduchu do pece, i keď sa smer primárnej vzduchovej dýzy mení hore alebo dolu. Horák na práškové palivo zahŕňa delič...

Aditíva pre práškové laky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2685

Dátum: 21.11.2002

Autori: Morre Peter, Chinellato Robertino, Hobisch Gerald, Cavalieri Roberto, Gazzea Sergio

MPK: C09D 7/06, C09D 5/03

Značky: aditiva, práškové

Text:

...a aspoň jednou radikálovo polymerizovateľnou CC dvojitou väzbou, zvolené zhydroxyalkylesterov olefinicky nenasýtených karboxylových kyselín a mono- a bishydroxyalkylesterov olefinicky nenasýtených dikarboxylových kyselín, b) alkylestery jednoducho olefinicky nenasýtených monokarboxylových kyselín alebo dialkylestery oleñnicky nenasýtených dikarboxylových kyselín alebo ich zmesí, pričom aikylové zvyšky majú 1 až 18 uhlíkovýchatómov a...

Práškové zmesi redispergovateľné vo vode, spôsob ich prípravy a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282686

Dátum: 10.10.2002

Autori: Colombet Jean-françois, Bett William

MPK: C08K 5/17

Značky: použitie, práškové, redispergovateľné, zmesí, přípravy, vodě, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa vo vode redispergovateľná prášková zmes obsahujúca (a) 100 hmotn. dielov prášku pozostávajúceho z vo vode nerozpustného filmotvorného polyméru pripraveného z aspoň jedného etylenicky nenasýteného monoméru a z aspoň jedného monoméru zvoleného z monomérov majúcich karboxylovú funkciu a akrylamidu alebo metakrylamidu a (b) 2 - 40 hmotn. dielov, výhodne 8 - 22 hmotn. dielov aspoň jednej aminokyseliny alebo jej soli. Spôsob prípravy tejto...

Práškové inhalačné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3865

Dátum: 10.10.2002

Autori: Spaller Robert, Delong Mark, Dreesen Sarah, Saunders Margaret Millar, Ziegler Andrew, Jones Andrew, Coker Timothy, Stapleton Kevin, Foshee David, Edwards David, Mcmanus Ryan, Durkin Jason, Ellwanger Colleen

MPK: A61M 15/00

Značky: inhalačné, práškové, zariadenie

Text:

...0,129 cm (0,020 palcaz), uvedený krúžok má vnútorný priemer 1,016 cm (0,400 palca), uvedená valcová komora má vnútorný priemer 1,118 cm (0,44 O palca), pričom počet uvedeného množstva otvorov je tri, pričom každý z uvedeného množstva otvorov má šírku 0,051 cm (0,020 palca) a každý z uvedeného množstva otvorov má dlžku 0,599 cm (0,236 palca).V inom uskutočnení vynálezu uvedený minimálne jeden otvor má úhrnnú plochu 0,142 cmz(0,022...

Kombinovaný výkonový horák na práškové a tekuté palivo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1922

Dátum: 09.09.1998

Autor: Dobrozemský Aleš

MPK: F23D 17/00

Značky: palivo, horák, práškové, výkonový, kombinovaný, tekuté

Text:

...aj troske a k zníženiu plynných emisií.Navrhnutý kombinovaný výkonový horák na práškové a tekuté palivo môže byt výhodne upravený tak, že obsahuje aspoň jeden zmiešavaci diel na zmiešanie primárneho média s práškovým palivom, ktorý je umiestnený na vstupe rúrky práškového horáka. Na tomto mieste môže byt priskrutkovaný k prirube, privarený a pod. Tým sa podstatne skráti trasa práškovéhopaliva, a v dôsledku toho sa nielen zlepší možnosť...

Práškové plnivo do termoplastických látok so zvýšenou odolnosťou proti horeniu, spôsob jeho prípravy a kompozitný termoplastický materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 278981

Dátum: 11.10.1995

Autori: Kišš Mikuláš, Bezák Štefan, Ďuriš Ladislav, Körösi Štefan, Škubla Pavol, Lencsés Ladislav

MPK: C08K 3/22

Značky: horeniu, materiál, plnivo, práškové, přípravy, zvýšenou, kompozitný, termoplastických, proti, termoplastický, odolnosťou, spôsob, látok

Zhrnutie / Anotácia:

Práškové plnivo do termoplastických látok, na báze hydroxidu horečnatého, skladujúce sa z práškového kryštalického hydroxidu horečnatého a 0,1 až 1,2 % hmotn. zmesi alkoxytitanátu a aromatickej organickej zlúčeniny obsahujúcej minimálne tri konjugované dvojité väzby, pričom vzájomný molový pomer alkoxytitanátu a aromatickej organickej zlúčeniny je 2 až 20 : 1, a 0,1 až 3,0 % hmotn. kovových solí mastných kyselín a/alebo amidov mastných kyselín,...

Inhalátor na práškové látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 279642

Dátum: 10.08.1994

Autori: Ambrosio Thomas, Sochon Henry, Manthena Srinivas

MPK: A61M 15/00

Značky: inhalátor, látky, práškové

Zhrnutie / Anotácia:

Inhalátor (10) na práškovité látky pozostáva z prvého puzdra (28) na uloženie zásoby práškovitej látky na jej dávkovanie, ktorým prechádza prvý kanálik (32), z dávkovacieho kotúča (16) na uloženie odmeranej dávky práškovitej látky, z druhého puzdra (48), ktorým prechádza druhý kanálik (52) ďalej pozostáva z náustka (92) na inhalovanie odmeranej dávky práškovitej látky. Prvý kanálik (32) je umiestnený mimo zásoby práškovitej látky, dávkovací...

Směs pro přípravu práškové suroviny na bázi turbostratického nitridu boritého a těžkotavitelných oxidů ke slinování keramických předmětů a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269742

Dátum: 14.05.1990

Autori: Řehák Boris, Brožek Vlastimil, Bronec Josef, Hubáček Milan

MPK: C01B 21/064

Značky: směs, slinování, její, přípravu, těžkotavitelných, přípravy, bázi, předmětů, nitridů, práškové, turbostratického, způsob, suroviny, keramických, boritého, oxidů

Text:

...což umožňuje výrr 18 výäit mechanickou pevnoet výsledné keramiky. neboľv ptůbłhu naelednůho zpracování pralkove suroviny - tlakovőho etlnovąní dochází v důsledku vysoke Illnovoc( aktivity obou komponent k tvorbe ctvojiho typu keramlckćho ekeietu nltrldovőho a oxldoveho. Vzhledem k tomu. že oxldickě produkty pyrolltlckóho rozklad zminäných přĺsod moji npľovçůzô mľłe proet W 3 neprelerovaný tvar. enižuji tyto produkty negatlvní působani...

Práškové a pastovité detergenty a mýdla

Načítavanie...

Číslo patentu: 268712

Dátum: 11.04.1990

Autori: Bareš Milan, Haumer Jaroslav, Klecan Václav, Procházka Karel, Vanča Josef, Hrdina Pavel

MPK: C11D 9/44, C11D 3/50

Značky: práškové, detergenty, mydla, pastovité

Text:

...až 10 datergento u epotřebitelo, pasty pak prodloužení doby skladování bez nebezpečí jejich rozeazení a mýdla zajišřují snížení praakavosti až o 15 a umožňují zpracování speciálních přisad, jako jsou dermatologická, dezinfekčni a jiné látky bez nebezpečí zvýšení tohoto parametru.Prálkove a paetovitó detergenty a mýdla podle vynálezu jsou blíže popsány na typických příkladech»Při přípravě mycí pasty na ruce se důkladně promíchalo 26 hmot....

Zařízení k tepelnému zpracování práškové a jemně zrnité suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 266721

Dátum: 12.01.1990

Autori: Marek Stanislav, Němeček Petr, Podmolík Jaroslav, Filouš Jiří

MPK: F27D 13/00

Značky: jemné, suroviny, zpracování, práškové, tepelnému, zařízení, zrnité

Text:

...označují stejnými šísly vždy shodné části zařízení. Protože pro popis tohoto zařízení a jeho funkci není třeba brát zřetel na typ použitého předehřívače, je následující text společný pro obě varianty.Fluidní topeniště 1 má ve své spodní části přívod 2 paliva, přívod 3 rluidního vzduchu a odvod lg popela. Tento konstrukční celek je napojen zespodu na výpadový kužel A předehřívače ł suroviny, který je surovinovým potrubím Q spojen s...

Termoreaktivní práškové epoxidové kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 265155

Dátum: 13.10.1989

Autori: Klejch Jiří, Jelínek Karel, Birklen Radomír, Matějíček Alois, Pospíšil Jan, Hájek Karel, Mižďoch Oldřich

MPK: C08G 59/40

Značky: kompozice, termoreaktivní, práškové, epoxidové

Text:

...až 18 atomy uhliku. Jako dusikatých bázi lze použít např. isochinolinu,chinolinu, N,N-dimethylcyklohexylaminu, 2-píkolinu, tributylaminu, trimethylaminu, N-ethy 1 morfolinu, monoethanolaminu, N,N~dimethylaminopropylamlnu, dianformaldehyddimethylaminopropylaminu, hexamethylentetraminu, bis dimethylaminomethylfenolu, benzylmethylaminu, lauryldimethylbenzylamoniumbromidu, imidazolu, 2 ~methylim 1 dazo 1 u, aminoethylolimidazolinu, N-(pa 1...

Způsob výroby práškové suroviny pro tlakové slinování keramiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262232

Dátum: 14.03.1989

Autori: Hubáček Milan, Brožek Vlastimil, Bronc Josef

MPK: C04B 35/58

Značky: způsob, práškové, výroby, suroviny, keramiky, slinování, tlakově

Text:

...produkt je směsi turbostraticlçé formy hexagonálního nitridu boritého s šesti procenty oxidu boritého a 1,7 proc. fluoridu lithného. Porózita keramiky žárově lisované při teplotě 1600 °C za tlaku 10 MPa činila 3,5 0/0.Smísil se jeden hmotnostní díl kyseliny trihydrogenborité, 2,2 dílu močoviny a 0,09 dílu práškového karbidu křemičitého. Poté se směs zahřívala až její teplota dosáhla 350 °~C. Po hodinové výdrži na této teplotě byl...

Zařízení k tepelné přípravě práškové, převážně karbonátové a jílové suroviny ke slínování

Načítavanie...

Číslo patentu: 247201

Dátum: 01.08.1988

Autori: Marek Vladimír, Ryšavý Drahomír, Pešta Pavel, Pác Jioí, Sedláo Jioí

MPK: F27D 13/00

Značky: tepelně, zařízení, převážně, přípravě, jílové, práškové, suroviny, slinování, karbonátové

Text:

...potrubí suroviny zavedeno do slínovacího zaříýení, přičemž odlučovač je spojen přívodním potrubím horkých plynů s tengenciálním nebo spirálním vstupem eĚÉ 1 x částí předehřívače prvého proudu. Wejméně jednaz šachtic Jeopatřene nejméně jedním přívodem paliva. Šechticeprvého proudu je rozdělena v podélném směru ne dvě samostatnéčástiäio nichž nejméně jedne je opetŕene nejméně jedním při. P 9,V 9vodemý přičemž potrubí suroviny g kalcínátoru je...

Práškové pojivo na bázi hydraulicky aktivních látek prosté sádrovce

Načítavanie...

Číslo patentu: 244163

Dátum: 01.06.1988

Autori: Smejkal Miroslav, Trojan Miroslav, Jeništa Václav, Vrhel Bohumil, Karásek Richard, Svobodová Ivana, Pluhao Josef

MPK: C04B 26/12, C04B 14/02

Značky: hydraulický, látek, práškové, pojivo, prosté, aktivních, bázi, sádrovce

Text:

...nevýhodu v relativně pomalém nárůstu pevností do 24 hodin.Přadmětem vynálezu je pojivo na bázi hydoau 1 ickyaktivních 1 átek,prosté sádrovce,obsahujici do 40 .hmoł. uqletého Acementářského slínku s měrným povrchem 250 až 700 mzýkg, 100 až 40 w hmot. umleté latentně hydraulické látky jako je őapř. struska. popílek. pucolány s měrným povrchem 300 at 606 mg/kg do 20 hmd-vysoce jemného S 102 9 měrným povrchem věším než 1000 na/kg a obsahující...

Zařízení pro předehřev a kalcinaci práškové suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 256401

Dátum: 15.04.1988

Autori: Pospíšil Jaroslav, Krejčí Petr, Žajdlík Josef, Křístek Ladislav, Sehnálek Alois, Michálek Zdeněk, Šafář Jiří

MPK: F27D 13/00

Značky: zařízení, předehřev, práškové, suroviny, kalcinaci

Text:

...cyklonověho stupně 1, potrubí Lg suroviny ze spodního cyklonového stupně 3 je zsvedeno do spodní části kalcineční komory łê a potrubí łl suroviny z přídovného sgodního cyklonového stupně 1 je zavedeno pstním kusem gg do dokončovacího zařízení gł. šachtový stupeň Ž má poměr výšky a průměru válcové části menší než tři.Ke kalcinační komoře ł§ v místě nad zaústěním potrubí łgŤ suroviny ze epodního cyklonového stupně 1 je připojen přívod 32 Á...

Práškové plnivo na bázi hydroxidu hořečnatého z přírodních karbonátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241640

Dátum: 01.01.1988

Autori: Jamieson William Boffey, Gyurkó István, Wágner Addás, Ross William James, Moskó Károly, Todd Alec

MPK: C08K 3/22, C08K 3/26

Značky: přírodních, hydroxidů, karbonátů, bázi, práškové, horečnatého, plnivo

Text:

...vápenec, dolomit nebo magnezit a jako mleci přisada jsou použity silány, titanoderiváty, vyšší mastné kyseliny nebo jejich směsi. V připravné fázi lze melivo před dávkovánim do mlýna homogenizovat v mixeru s rychlosti aktívni části alespoň l m/e při pohybové době aleepoň 60 Šąalternativou, že homogenizace probihá při režimu se etřednimi rozměry částic doprovodnáho meliva menšími než 4004 m. l ČTeplota ve mlýně se s výhodou udržuje v...

Zařízení na tepelné zpracování práškové suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 245054

Dátum: 15.12.1987

Autori: Ružieková Jioina, Vašíeek Zdenik, Braun Stanislav, Drobný František, Trnka Jioí, Suran Pavol

MPK: F27D 13/00

Značky: práškové, suroviny, tepelně, zpracování, zařízení

Text:

...jak pořizovací, tak i provozní.Dalším výzkumem se ukázalo, že je výhodné, když každá větev předehřívače má svůj vlastní horký cyklón, Předehřátá a kalclnovaná surovina se vede do vedení spalín ze slinovacího zařízení do horkého cyklónu a podle zapojení buď do horkého cyklónu příslušné první předehřívací a kalcinační větve, nebo do horkého cyklónu druhé větve.Zařízení bude blíže vysvětleno pomocí vyobrazení, kde obr. 1 je shodný s obr. 2 až na...

Zařízení pro tepelné zpracovávání práškové suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 245053

Dátum: 15.12.1987

Autori: Zatloukal Petr, Ditrych Zdenik, Musil Vítek, Pokorný Antonín, Krátký Bohumil, Hájek Karel

MPK: F27D 13/00

Značky: zpracovávání, suroviny, tepelně, zařízení, práškové

Text:

...hotového slínku s obsahom kyslíku se zavádí do kalcinátorů, kde se přívoduem paliva vytváří k-aslcínační teplota la-plyíny odltud postupwjí do předehřívače.Zpuracovárvaná sunovína po príojítí jedním předehřívačem e lkíaillCĺlľláltmĺľeĺľl se zavádí do vedení spalín ze elínoívalcího zařízení do druhého ipředeílrřívače. Tísm přichází Ivyeoce zahřátí materiál z jednoho klaloíaná~toru do druhého př-edíehřívaíče, tepelné v něm- příznivě...

Zařízení pro tepelné zpracování práškové suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 253321

Dátum: 12.11.1987

Autori: Sehnálek Alois, Pumprla Alois, Pospíšil Jaroslav, Žajdlík Josef, Krejčí Petr, Michálek Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: práškové, zpracování, zařízení, suroviny, tepelně

Text:

...obrázku.Zařízení sloužící k tepelnému zpracování práškové suroviny zahrnuje v sobě rotační pec l,pecní větev 3 předehřívače, vzduchotechnicky nezávislou kalcinační větev 3 předehřívače, chladič A slínku, potrubí § vzduchu z chladiče 4do kalcinační komory É kalcinační větve Q. Horníčást 1 pecní větve g předehřívače je tvořena kombinaci cyklonových-stupňů g a cyklonovýchstupňů 2, a horní část ll kalcinační větve 3 předehřívače kombinací...

Zařízení pro předehřev a kalcinaci práškové suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 253301

Dátum: 12.11.1987

Autori: Pospíšil Jaroslav, Šafář Jiří, Sehnálek Alois, Klusák Karel, Křístek Ladislav, Krejčí Petr, Michálek Zdeněk, Žajdlík Josef

MPK: F27D 13/00

Značky: kalcinaci, práškové, suroviny, zařízení, předehřev

Text:

...jsou zaústěny do horní části šachty lg. Spodní část šachty lg je výpadovým potrubím ll suroviny spojena s výstupem É plynů.Alternativně může být nad horním prostorem malé šachty lg uspořádán ještě horní cyklonový stupeň, sestávající z horních cyklonü łá a propojený se zahuščovacími cyklony lg pomocí kanálů lg. Výpady ll suroviny z horních cyklonů lg jsou zaústěny do malé šachty gg. Každý horní cyklon lg je opatřen samostatným vývodem lg....

Termoreaktivní práškové epoxidové kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 253100

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hájková Bohuslava, Černý Jaroslav, Jelínek Karel, Šíma Milan, Starý Stanislav

MPK: C08L 63/00, C08G 59/54

Značky: epoxidové, termoreaktivní, kompozice, práškové

Text:

...alkoholu, a to především od alkylenglykolů a polyalkylenglykoů.Technicky nejvýznamnější jsou epoxidové pryskyřice na bázi 4,4-dihydroxydifenylpropanu. Epoxidovými sloučeninami mohou být též polyglycidylestery alifatických. cykloalifatiokých a aromatických kyselín, jako např, kyseliny adipové, sebakové, azelainové, dimerizovaných nenasycených mastných kyselín, kyseliny ftalové, trimellitové, kyanurové a isokyanurové, dále...

Hořák pro práškové navařování

Načítavanie...

Číslo patentu: 247140

Dátum: 28.09.1987

Autori: Plíva Jioí, Makovieka Jan, Hátle Karel, Gut Ivan

MPK: F23D 14/38, B05C 5/04

Značky: horák, práškové, navařování

Text:

...B xauepe 1 upoHcxonnr cuemenne xncnopoa c.nopomKoM. Cuecn Hs xauepu 1 nocwynaeTqepe 3 Buxonuoe ornepcrue 2 B nuxonuoň yuacrok ropenxn, re nponcxour nepeuemnsaune yxaaanuoů cMecH c ropmunn rasou. Bareu cuecb ra 3 a,.KHcnopona H nopomxa cropaer Ha nuxone Hs ropenxu H pacnnasnennuů nopomox noKpunaeT nonepxuocrboöpaőawmnaeuoň eranu. Bunonnenne CMECHTBHBHOĚ Kauepu 1 n Bane unnuHnpanpHsonar K oöpasoaauum ononuurenbnoro ecwuoro conpornnnenux B sone...

Zařízení pro tepelnou přípravu práškové suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 252653

Dátum: 17.09.1987

Autori: Sehnálek Alois, Michálek Zdeněk, Pospíšil Jaroslav, Běhal Vítězslav, Šafář Jiří, Křístek Ladislav, Krejčí Petr, Žajdlík Josef

MPK: F27D 13/00

Značky: přípravu, tepelnou, zařízení, suroviny, práškové

Text:

...výměníku lg tepla. Výstupní potrubí ll suroviny z výměníku lg je zaústěno do šikmého potrubí 3. Výstupní potrubí lg suroviny z horkého cyklonu g je zaústěno do patního kusu 3. Přívod 5 paliva do šikmého potrubí 1 je proveden hořákem.Vírová hlava É je ve spodní části napojena na svislé kruhové potrubí § a opatřena deflektorem lg. Horní část vírové hlavy É je tvořena válcovou klenbou li. Válcová klenba lg přechází ve svislou stěnu lg, přičemž...

Způsob tepelné přípravy ke slínování práškové, převážně karbonátové nebo jílové suroviny a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252651

Dátum: 17.09.1987

Autori: Plšek Josef, Pospíšil Jaroslav, Horčička Jaromír, Křístek Ladislav, Michálek Zdeněk, Krůček Zdeněk

MPK: C04B 7/44, F27D 13/00

Značky: jílové, práškové, suroviny, způsobu, karbonátové, převážně, zařízení, způsob, přípravy, tepelně, provádění, slinování, tohoto

Text:

...slinovacího zařízení lg a nahoře se vstupním hrdlem odlučovače ll. Potrubí É suroviny z kalcinátoru Q je zavedeno do kalcinátoru 1, přičemž výsypka suroviny odlučovače ll je propojena se slinovacím zařízením lg nebo í se šachticí kalcinátoru 1 a kalcinátor 1 přes výstupní hrdlo plynu odlučovače ll je propojen alespoň s hrdlem 2 šachty3, nebo is dalším pŕedehřívačem nebo i bypassovým zařízením pro odloučení těkavých škodlivin.zařízení pro...

Práškové detergenčné prostriedky so zvýšenou sypnou hmotnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 242179

Dátum: 15.09.1987

Autori: Šára Bohumil, Reljie Jakša, Sobek Pavel

MPK: C11D 3/16

Značky: práškové, prostriedky, zvýšenou, hmotnosťou, detergenčné, sypnou

Text:

...dielu alkylsulfátu sodného 45,9 hmotnostného dielu sodného mydla. 2,3 hmotnostného dielu sulfojantaranu70 hmotnostných dielov hexametafosV fátu 1.0 hmotnostný/ch dielov karboxymetylcelulózy 3 hmotnostné diely parfumuDosiahnuté sypná hmotnost až 0,47 kg.dm~ 3. r rík 1 a d 2Bežným výrobným postupom prípravy detergenčných prostriedkov technológiou sušenia za tepla v rozprašovacích sušiarniach sa pripraví detergent o zložení51 hmotn-ostných...

Způsob alespoň částečné kalcinace předehřáté práškové suroviny a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241453

Dátum: 15.09.1987

Autor: Scheer Martin

MPK: F27B 15/10

Značky: částečně, způsob, práškové, alespoň, způsobu, zařízení, předehřáté, provádění, tohoto, kalcinace, suroviny

Text:

...být zařízení na kalcinací cementářskê suroviny, znázornená. na předchozích výkresech.Zařízení na kalcinaci suroviny podle vynälezu znázornená na obr. 1, 2 a 5 má šachtu 1 čtvercoveho průřezu opatřenou ohnivzdo-rnou výstelk-ou. Při provozu zařízení sepřivádí zespodu do šachty 1 plyn obsahuwŠachta t je sdružena s mísicí komorou 2 tvaru. písmena V, vytvořenou jako fluidizačni lože o dvou větvích, z nichž jedna je spojene otvorem 3 s vnitřním...