Patenty so značkou «pracujícího»

Zapojení na kódování dat metodou dvojí frekvence pomocí kodéru dat pracujícího metodou modifikované frekvenční modulace

Načítavanie...

Číslo patentu: 267704

Dátum: 12.02.1990

Autor: Sapák Vojtěch

MPK: H03M 9/00

Značky: frekvenční, frekvence, pomocí, kódování, zapojení, kodéru, pracujícího, modulace, metodou, modifikované, dvojí

Text:

...na řídící jednotku. Výstupprvní čtyřvstupové sekce multiplexoru g je přípojen ne hodinový vstup lg osmibitového posuvného registru l. Výstup 92 g druhé sekce nultiplexoru gje připojen na druhý vstup druhého dvouvstupového obvodu 5 typu negace logického obočinu, jehož výstup tvoří současně datový výstup Q-sapoáenąí pro přlpőjíĺiíĺíaxčtyřbitový posuvný registr. V alternativním provedení lze použít posuvného registru l o jiném počtu bitů....

Způsob chlazení formy cyklicky pracujícího sklářského formovacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 266301

Dátum: 13.12.1989

Autori: Foster Thomas Vincent, Jones Stanley Peter

MPK: C03B 9/38

Značky: stroje, pracujícího, způsob, formovacího, formy, sklárského, chlazení, cyklický

Text:

...proti sobě podél podélné my sekce cyklicky pracujícího sklářského formovacího stroje typu s jednotlivými sekcemí. Na obr. 1 je znázorněna pouze jednaforma lg. První provedení soustavy forem je připevněno na rámu gg stroje a je zásobováno chladícím vzduchem procházejícim dvěma dutými rameny 15 rámu lg, která jsou uspořádánaAdupLorová dnskn lg uputĺnná uložením LZ je noznázornčnýml pílpovňovnuíml prvky zasahujícími do uložení ll připevnčna...

Zapojení zdroje pracujícího na vysokém potenciálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265425

Dátum: 13.10.1989

Autor: Šálek Robert

MPK: H01J 37/06

Značky: zapojení, vysokém, potenciálu, zdroje, pracujícího

Text:

...lg a přes referenční zdroj łä se zesilovačem odchylky ll vstupem spojeným sprvním výkonovým měničem g. Uvnitř potenciálového boxu Q je přes první izolační transformátor 1 spojen první usměrňovač 3, jehož výstup je spojen s výstupní svorkou É a přes měřicí obvod 1 s převodníkem Q napětí na kmitočet spojený jednak přes optoelektrický člen 2 s převodníkem 59 kmitočtu na napětí a jednak s druhým výstupem druhého usměrňovače li, jehož...

Srovnávací vlákno snímače analyzátoru pracujícího na principu katalytického spalování

Načítavanie...

Číslo patentu: 265139

Dátum: 13.10.1989

Autori: Bartovský Tomáš, Houdek František, Kadlec Karel

MPK: G01N 25/22

Značky: analyzátorů, spalování, vlákno, katalytického, srovnávací, snímače, princípu, pracujícího

Text:

...okolní teploty, změny napájecího napětí můstku či změny tepelné vodivosti plynné směsi ovlivñují teplotu měřicího vlákna. změny odporu měřicího vlákna jsou pak částečně kompenzovány změnou odporu srovnávacího vlákna. Tento způsob kompenzace je však vyhovující pouze za předpokladu shodného průběhu charakteristík měřicího a srovnávacího vlákna. U dosud používaných vláken jsou charakteristiky měřicích a srovnávacích vláken rozdílné. Je...

Vazební transformátor vysílače hromadného dálkového ovládání pracujícího do sítí vysokého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260063

Dátum: 15.11.1988

Autor: Richtr Josef

MPK: H01F 29/12

Značky: vysílače, napětí, ovládání, transformátor, pracujícího, hromadného, vysokého, sítí, dálkového, vazební

Text:

...je svisle posuvná,zatímco mezi dolní cívkou vinutí vysokého napětí a cívkou napájecí je umístěno souose další vinutí stínicí a tyto tři cívky jsou pevně spojený s nosnou izolační konstrukcí a cívka budicího vinutí je provedena speciálním způsobem, kdy ke kmenovému vinutí jsou pripojeny symetricky na obou koncích vždy dvě stejné regulační cívky s počtem cca 6 až 10 3 závitů cívky kmenového vinutí.Na nosném izolačním válci l je upevněna zalitím...

Zapojení blokování havarijní ochrany jaderného reaktoru od výpadku posledního pracujícího turbogenerátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 254369

Dátum: 15.01.1988

Autor: Hezoučký František

MPK: G21C 9/00

Značky: pracujícího, ochrany, havarijní, reaktoru, turbogenerátoru, výpadku, zapojení, posledního, blokování, jaderného

Text:

...je po odblokování ochrany jednou z nejčastějších příčin působení havarijní ochrany prvního druhu, která vyvolává jednak teplotní šoky na palivu a základním zařízení primárního okruhu, jednak zbytečné ztráty na výrobě, díky delšímu odstavení bloku,jež každé působení této ochrany provází.Výše uvedené nedostatky odstraňuje zapojení k blokování havarijní ochrany od výpadku posledního turbogenerátoru u jaderných elektráren se...

Způsob zabránění vzniku úsad a ucpávání technologického kontinuálně pracujícího zařízení při výrobě sazí

Načítavanie...

Číslo patentu: 246682

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kueera Stanislav, Špalek Josef, Doležal Zdenik

MPK: C09C 1/48

Značky: způsob, výrobe, ucpávání, úsad, pracujícího, vzniku, sazí, technologického, zařízení, zabránění, kontinuálně

Text:

...teplotě, než je počátek bodu varu koagulační kapaliny používané k vytvoření těchto částic. Při styku častíc 5 ohřátou stěnou zařízení nad počáteční teplotu bodu varu koagulační kapaliny dochází k místnímu vzniku plynového polštáže mezi stěnou zařízení a dopravovanou čáeticí z koagulační kapaliny, čímž se zabráni vzniku úsad a ucpávání zařízení.způsob podle vynálezu lze s výhodou použít například při izolací sazí z jejich vodnýchsuspenzí...

Způsob blokování havarijní ochrany prvního druhu od výpadku posledního pracujícího turbogenerátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 252269

Dátum: 13.08.1987

Autori: Hezoučký František, Rubek Jaroslav

MPK: G21C 9/00

Značky: pracujícího, způsob, prvního, ochrany, turbogenerátoru, havarijní, posledního, druhu, výpadku, blokování

Text:

...čerpadly /u nichž je doběh zabezpečen vždy i bez provozu turbogenerátorů/, podle vynálezu.Jeho podstata spočívá v blokování havarijní ochrany od výpadku posledního pracujícího turbogenerátoru až do výkonové hladiny při níž lze spolehlivě odvést páru vyráběnou v parogenerátorech bez nebezpečí zvýšení tlaku v nich na úroveň působení poistných ventilů parogenerátorů, popřípadě bez nebezpečí zvýšení tlaku v primárním okruhu na úroveň působení...

Lopatkové koleno pro potrubí kompresoru pracujícího v nestabilním režimu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248761

Dátum: 12.02.1987

Autor: Velehradský Jiří

MPK: F16L 43/00

Značky: nestabilním, režimu, koleno, lopatkové, kompresoru, pracujícího, potrubí

Text:

...je odstraněn lopatkovým kolenem pro potrubí kompresoru, pracujícího v nestabilním režimu, jehož podstatou je, že výztuhy lopatek lopatkového kolena jsou širší než hloubka lopatek o 10 až 300 mezi lopatkamr.Proudí-li plyn potrubím při práci kompresoru v nestabilním režimu okamžik vysokou podzvukovou až zvukovou rychlostí směrem ke kolenu vlivem tlakové vlny, narazí nejdříve na předsazené hrany výztuh a po malé nadzvukové oblasti přejde...

Zapojení pro doplnění přístroje pro indikaci vniknutí, pracujícího na Dopplerově principu, pro vnímání předmětů bez odrazů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225810

Dátum: 15.01.1986

Autori: Tóth László, Szirmai Zoltán, Révész György, Boda Miklós

Značky: doplnění, zapojení, prístroje, pracujícího, vnímání, indikaci, princípu, předmětů, dopplerově, odrazů, vniknutí

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro doplnění přístroje pro indikaci vniknutí, pracujícího na Dopplerově principu, pro vnímání předmětů bez odrazů, obsahující zářič a oscilátor, čidlo detektoru a na něj připojený zesilovač, jakož i poplachový obvod, vyznačující se tím, že mezi zesilovačem (3) a poplachovým obvodem (5) je zapojen komplexní demodulátor (4), na jehož vstup je také připojen výstup zářiče a oscilátoru (1).

Zapojení okruhu, pracujícího jako chladicí zařízení nebo tepelné čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 224737

Dátum: 01.08.1985

Autori: Jeremenko Dimitrij Nikolajevič, Šmíd Vladimír, Petrák Jiří, Dvořák Zdeněk

Značky: pracujícího, tepelně, chladicí, zařízení, zapojení, čerpadlo, okruhu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení okruhu, pracujícího pro chladicí zařízení nebo tepelné čerpadlo, kde výstup výparníku je přes ejektor propojen s turbokompresorem, jehož výstup je zaveden do kondenzátoru, vyznačující se tím, že výstup turbokompresoru (5) je přes trojcestný ventil (7) jednak zaveden do kondenzátoru (9) a jednak do směšovače (8), do něhož je rovněž přes další trojcestný ventil (10) zaústěn vstup kapaliny z kondenzátoru (9), přičemž výstup směšovače (8),...

Zapojení vratného čítače pracujícího v Aikenově kódu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215519

Dátum: 15.10.1984

Autor: Holub Igor

Značky: čítače, kódu, pracujícího, vratného, zapojení, aikenově

Zhrnutie / Anotácia:

Vytvoření vratného čítače, jehož obsah lze jednoduše převést na dekadický komplement, dále zjednodušení obvodů a lepší eliminace negativního vlivu hazardních stavů na spolehlivost čítače. Zapojení vytvořené alespoň ze dvou čtyřvstupových negovaných součinových hradel a alespoň ze čtyř stupňů vratného čítače, přičemž každý stupeň obsahuje dva otevírací obvody, například invertory, dvě negovaná součinová hradla, jedno čtyřvstupové negované...