Patenty so značkou «prácu»

Elektrónolúčový kanón pre prácu vo vákuu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6974

Dátum: 04.12.2014

Autori: Fodrek Peter, Kolenič František

MPK: B23K 15/00

Značky: elektrónolúčový, prácu, vakuu, kanón

Text:

...upevnenie pomocných podsystémov a VN kábla vytvárajú podmienky na použitie kanóna v polohe s horizontálnym alebo vertikálnym smerovaním lúča, s aplikáciou zmien jeho polohy vo vákuovej komore.Podstatou technického riešenia je také tvarové a vnútome usporiadanie telesa kanóna, že hlbokovákuovaný hlavný priestor, v ktorom je umiestnená anóda, je tesná a spoločne vákuovaná na hlboké vákuum vlastnou turbomolekulámou vývevou. Prepojenie...

Multifunkčná ergonomická kancelárska stolička na prácu s počítačom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6007

Dátum: 04.01.2012

Autor: Janišová Jolana

MPK: A47C 1/022, A47C 7/62, A47C 1/02...

Značky: multifunkčná, ergonomická, počítačom, kancelárska, stolička, prácu

Text:

...v zvesenej polohe podľa technického riešenia a na obr. 5 je znázornený axonometrický pohľad na multifunkčnú ergonomickú kancelársku stoličku prácu s počítačom s klávesnicou v pokojovej polohe podľa technického riešenia.Príklady uskutočnenia technického riešeniaNa obr. l je znázomený pohľad zo strany na multifunkčnú ergonomickú kancelársku stoličku l na prácu s počítačom. Multifunkčná ergonomická kancelárska stolička 1 na prácu s...

Spôsob premeny tepelnej energie na mechanickú prácu a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287637

Dátum: 25.03.2011

Autori: Stevanovic Dragan, Emmel Andreas

MPK: F02C 7/08, F02C 1/04, F02C 3/28...

Značky: prácu, spôsob, tepelnej, vykonávanie, tohto, energie, mechanickú, zariadenie, spôsobu, přeměny

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe premeny tepelnej energie na mechanickú prácu sa prvý regenerátor (4) so sypkým materiálom a druhý regenerátor (8) so sypkým materiálom na akumuláciu tepelnej energie striedavo zapojujú do turbínovej vetvy (T). Na zvýšenie účinnosti tohto spôsobu je navrhnuté ochladiť stlačený oxidačný plyn (11) pred priechodom prvým regenerátorom (4) na akumuláciu tepelnej energie na druhú teplotu T2 a potom pri priechode prvým regenerátorom (4) na...

Spôsob výroby nástroja na prácu za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17284

Dátum: 11.02.2011

Autori: Serin Kazim, Pehle Hans Joachim

MPK: B21B 23/00, B21B 25/00, B21B 17/02...

Značky: tepla, prácu, spôsob, nástroja, výroby

Text:

...na povrchu základného telesa nástroj a.0009 Základné teleso nástroja je s výhodou z ocele.0010 Poťahovou vrstvou môže byť vrstva chrániaca proti tepelným a mechanickýmzaťaženiam. Môže byť nanesená termochemickým poťahovacím spôsobom.0011 Nanesenie poťahovej vrstvy podľa vyššie uvedeného kroku b) sa môže tiež vykonaťnapríklad žiarovým alebo plazmovým striekaním.0012 Podľa toho sa zlepšenie spojenia medzi základným telesom nástroja a...

Zariadenie pre prácu na plynovom potrubí a zodpovedajúci spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11900

Dátum: 17.12.2010

Autori: Bernier Alain, Leme David

MPK: F16L 55/124, F16L 41/06

Značky: spôsob, zariadenie, potrubí, plynovom, zodpovedajúci, prácu

Text:

...z vonkajšku prvej časti puzdra a kinematické spojenie, že deliací nástroj obsahuje dve čepele pohyblivé v rovine strihu kolmej na prvý smer a že kinematické spojenie spája poháňaciu tyč s čepeľami a vykonáva vyťahovanie a naopakzatláčanie poháňacej tyče na približovanie a naopak vzďaľovanie čepelí.0014 Vo výhodnom spôsobe uskutočnenia sa predpokladá, že kinematické spojenie obsahuje vyrovnávací prvok zaťaženia, vodiacu tyč, dva...

Predmet z nástrojovej ocele na prácu za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15344

Dátum: 23.02.2010

Autori: Jesner Gerhard, Caliskanoglu Devrim

MPK: C22C 33/02, C22C 38/22

Značky: ocele, prácu, studena, předmět, nástrojovej

Text:

...hodnoty v °ĺoje možné zlepšiť profil vlastností predmetu z nástrojovej ocele na prácu za studena. Toto sa týka predovšetkým prvku volfrámu v interakcii s niobom v oblasti úzkych aktivít uhlíka. 0019 Čím uzší je rozsah koncentrácie chrómu okolo strednej hodnoty cca. 6,2, tým výhodnejšie, akovyplynulo z analýz, sa uskutočňuje vytváranie štruktúry pri zušľachťovani, pretože na jednej strane je daná len nízka stabilita zvyškového...

Oceľ na prácu za studena s vysokou odolnosťou proti oderu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286758

Dátum: 14.04.2009

Autor: Liebfahrt Werner

MPK: C21D 1/00

Značky: vysokou, oděru, odolnosťou, prácu, proti, oceľ, studena

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa oceľ na prácu za studena s vysokou odolnosťou proti oderu pre práškovou metalurgiou vyrábané obrobky a nástroje s vysokou húževnatosťou a pevnosťou. Oceľ obsahuje legovacie prvky v hmotn. %: uhlík (C) 2,21 až 2,64, kremík (Si) 0,08 až 1,1, mangán (Mn) 0,05 až 1,1, chróm (Cr) 3,71 až 4,69, molybdén (Mo) 3,1 až 4,4, nikel (Ni) 0,14 až 0,3, vanád (V) 8,45 až 9,5, volfrám (W) 0,5 až 1,5, kobalt (Co) 1,1 až 4,9, ako aj sprievodné prvky,...

Stroj na prácu s kontajnerom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4295

Dátum: 04.07.2006

Autor: Hausladen Wolfgang

MPK: B65G 17/30, B65G 17/32, B65G 47/84...

Značky: stroj, prácu, kontajnerom

Text:

...a/alebo zásobníka energie.Použiteľné servo prvky by boli napriklad pneumatický pružinový valec, alebo magnetický pohon a pod.0009 Pri forme vyhotovenia podľa účelu obsahujú systémy privádzania aodvádzania jednoradové privodné aodvodové ružice alebo líniové ťažné zariadenie, a sú plánované nakladacie avykladacie zóny nastaviteľné medzi jednoradovými a viacradovými odrazovými ružicami pre článkový dopravník. 0010 V pripade stacíonárnej pozície...

Predmet z ocele na prácu za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 398

Dátum: 27.08.2002

Autori: Fisher Kay, Schweiger Herbert

MPK: C22C 38/22, C22C 38/18, C22C 38/24...

Značky: ocele, předmět, tepla, prácu

Text:

...hmotn. , C 0,25 až 0,79, Cr 1,10 až 7,95, Mo 0,56 až 3,49, V 0,26 až 1,48, Fe zvyšok. Na zlepšenie vlastnostítvarovaného materiálu pri vysokých teplotách sú u vyššie uvedenej zliatiny obmedzené znečisťujúce a sprievodné prvky. Týmto opatrením sa dajú po zošľachtení materiálu na tvrdost menšiu než HRC 56 dosiahnut vysoké hodnoty pre tepelnú odolnosť, tepelnú húževnatost a odolnosť proti tepelnému opotrebeniu, zistilo sa však silné...

Cisternový automobil určený pre prácu v neupravenom teréne

Načítavanie...

Číslo patentu: 244961

Dátum: 15.11.1987

Autor: Walkow Fred

MPK: B60P 3/22

Značky: prácu, cisternový, teréne, určený, automobil, neupravenom

Text:

...napojenie na kanalizácia.Uvedené nedostatky odstraňuje cisternový automobil určený pre prácu v neupravenom teréne, ktorého podstata spočívavtom,že medzi budkou vodiča a nadstavb-ou sa umiestni zásobník vody napojený na zdroj stlačeného vzduchu. Výtlačným potrubím cez hadicu s koncovkou strieka voda na žiadané miesto.Použitím tohoto vynálezu sa dosiahnemožnost čistenia automobile pri výjazde z terénu na ľubovolnom mieste, čím sa prispeje k...

Ústenka dýchacieho prístroja pre prácu v pretlakovm prostredí s jednosmerným výronom plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234980

Dátum: 15.01.1987

Autor: Getler Ján

MPK: A62B 9/00

Značky: prístroja, jednosmerným, pretlakovm, dýchacieho, výronom, prostředí, ústenka, plynů, prácu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka ústenky dýchacieho prístroja pre prácu v pretlakovom prostredí s jednosmerným výronom plynu. Vynález rieši ochranu pracovníkov pracujúcich v nezdravých pretlakových prostrediach. Mechanický kryt (10) ústenky má vytvorené uzavreté čelo (11), uzavretý obvodový pás (12) a maticu (13), pričom medzi maticou (13) a obvodovým pásom (12) sú vytvorené prerušované vydychovacie otvory (20) usmernené v protismere výdychu membránového...