Patenty so značkou «pracovných»

Zapojenie na verifikáciu matematických modelov mobilných pracovných strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7417

Dátum: 02.05.2016

Autori: Izrael Gregor, Moťovský Michal, Glatz Metod, Gulan Ladislav

MPK: G06F 19/00

Značky: strojov, mobilných, pracovných, modelov, zapojenie, verifikáciu, matematických

Text:

...V hardvérovom obvode s aspoň jedným procesorom.Výhody zapojenia na meranie parametrov mobilných pracovných strojov na Verifikáciu matematických modelov strojov podľa úžitkového vzoru sú zjavné z účinkov, ktorými sa prejavujú navonok. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že na Verifikáciu matematického modelu alebo teoretických predpokladov je potrebné vykonať meranie, ktoré bude pozostávať z takých pracovných cyklov, pri ktorých budú...

Zariadenie na testovanie vlastností pracovných kvapalín a materiálov teplovýmenných plôch pri rôznych tlakových podmienkach

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7372

Dátum: 01.03.2016

Autori: Ohanka Lukáš, Černecký Jozef

MPK: G01N 9/04, F28D 15/00

Značky: ploch, materiálov, vlastností, rôznych, tlakových, kvapalín, zariadenie, podmienkach, pracovných, teplovýmenných, testovanie

Text:

...a schopné vyhovieť širokému spektm nárokov zvyšovanie efektivity prenosu tepla V oblasti tepelnej techniky.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je schematicky zobrazené na priložených obrázkoch, kde- obrázok l znázorňuje nárys zariadenia na testovanie vlastností pracovných kvapalín a materiálov teplovýmenných plôch pri rôznych tlakových podmienkach s opisom jeho častí,- obrázok 2 znázorňuje bokorys zariadenia na testovanie...

Piestové motory so štvortaktným a aj dvojtaktným pracovným procesom, ktoré efektívne využívajú hybridné technológie pracovných procesov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7288

Dátum: 03.11.2015

Autori: Mikulovský Jaroslav, Lešinský Ján, Špánik Pavol, Dobrucký Branislav

MPK: F02M 23/00, F02B 47/04, F01B 9/04...

Značky: hybridné, štvortaktným, efektívne, procesom, piestové, pracovných, pracovným, technológie, procesov, dvojtaktným, motory, využívajú

Text:

...riadený mechanizmus novej koncepcie g riadi pracovné procesy v dvoch oproti sebe leŽatých valcov 1 s piestami g, každé dva piesty majú spoločnú piestnicu 3 a realizujú prenos celej sily vytvorenej tlakom expanzie horúceho vzduchu a vstreknutej tlakovej tekutiny alebo vzduchu nad piestom g v hornom úvrate valcov 1, na piestnici ą sú dva čapy 4 s kladkami mechanizmu novej koncepcie Ä a realizujú prenos celej veľkosti sily z piestov g po dráhe v...

Systém na meranie vibrácií v pracovných strojoch s optoelektronickým prenosom údajov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7257

Dátum: 02.10.2015

Autori: Hrehová Stella, Vagaská Alena, Krchová Denisa, Vojtko Imrich, Balara Milan

MPK: G01H 17/00, G01H 1/00

Značky: vibrácií, strojoch, údajov, systém, prenosom, meranie, pracovných, optoelektronickým

Text:

...ku kontaktnému nosiču dotykových snímačov vibrácií, ktoré sú s príslušnými prístrojmi na úpravu a spracovanie signálov spojené pomocou tienených káblov. Snímače vibrácií môžu byť uložené v zvislom, vodorovnom, priečnom smere alebo v inom zvolenom smere. Snímače generujú signály o prebiehajúcich vibráciách na nízkej energetickej úrovni, preto sú okamžite pri mieste ich vzniku zosilňované predzosilňovačmi. Medzi nosičom (snímačov) a...

Systém merania vibrácií v pracovných strojoch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7081

Dátum: 01.04.2015

Autori: Kočiško Marek, Krchová Denisa, Balara Milan, Hrehová Stella, Kuric Ivan

MPK: G01M 7/02

Značky: strojoch, merania, vibrácií, pracovných, systém

Text:

...z jednej meracej plochy pripevnenej ku kontaktnému nosiču dotykových snímačov vibrácií, ktoré sú s príslušnými prístrojmi na úpravu a spracovanie signálov spojené pomocou tienených káblov. Snímače generujú signály o prebiehajúcich víbráciách na nízkej energetickej úrovni, preto sú okamžite pri mieste ich vzniku zosilňované predzosilňovačmi. Medzi nosičom (snímačov) a strojom sa môže nachádzať kontaktná vrstva. Meranie prebieha minimálne na...

Zapojenie virtuálnych elektronických prostriedkov na určenie veľkostného radu modulárnych štruktúr mobilných pracovných strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6650

Dátum: 08.01.2014

Autori: Gulan Ladislav, Bukoveczky Juraj, Schmidtová Carmen

MPK: G06F 17/30, B25J 9/08, G06F 17/50...

Značky: určenie, zapojenie, strojov, mobilných, struktur, prostriedkov, veľkostného, elektronických, modulárnych, pracovných, virtuálnych

Text:

...stavebných dielov. Takéto konštrukcie majú viacero výhod a nespome priamivo ovplyvňujú logistický výrobný reťazec podniku. Konštrukcie majúce takúto skladbu skracujú čas potrebný na konštrukčnú a technologickú pripravu výroby, znižujú výrobné náklady, zjednodušujú samotný výrobný proces a zlepšujú tiež konkurencieschopnosť výrobku na trhu. Predpokladom efektívnej integrácie novej konštrukcie do existujúceho výrobného reťazca podniku je...

Zapojenie virtuálnych elektronických prostriedkov znalostného systému na vytváranie modulárnej štruktúry konštrukcie mobilných pracovných strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6357

Dátum: 02.01.2013

Autori: Gregor Izrael, Bukoveczky Juraj, Gulan Ladislav

MPK: G06F 17/30, G06Q 50/04, G06F 17/50...

Značky: strojov, systému, modulárnej, mobilných, struktury, znalostného, elektronických, zapojenie, pracovných, konštrukcie, virtuálnych, prostriedkov, vytváranie

Text:

...buď zvolená pracovná technológia vzťahujúca sa na potreby trhu, alebo disponibilné riešenia s ohľadom na požiadavky zákazníka, či dostupnosť výrobcov jednotlivých modulov v regióne. Každú variantnú konštrukciu pozostávajúcu zo základných stavebných modulov, autonómnych funkčných častí systému, kompatibilných s ostatnými celkami,z ktorých je zložená funkčná zostava, možno morfologicky determinovať prostredníctvom tzv. mapy modulámeho...

Zariadenie na zavesenie a vedenie pracovných mechanizmov poľnohospodárskeho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14093

Dátum: 06.10.2010

Autor: Friel Holger

MPK: A01M 7/00, A01C 23/00

Značky: mechanizmov, poľnohospodárskeho, vedenie, zavesenie, stroja, zariadenie, pracovných

Text:

...valec s dvomi tlakovými komorami, že ku každej tlakovej komore prislúcha aspoň jeden hydraulický akumulátor aže tlak oleja v tlakových komorách je výhodne možné meniť diaľkovým ovládaním.0015 Ak počas jazdy so zaveseným poľným postrekovačom priečne ksvahu napríkladkoleso na strane k údoliu zdôvodu väčšieho zaťaženia hmotnosťou napríklad poklesne do pôdy a preto sa aj pneumatika viacej splošti, sústava postrekovacích tyčí sa už...

Zapojenie virtuálnych elektronických prostriedkov na vytváranie modulárnej štruktúry konštrukcie zariadení a strojov, najmä mobilných pracovných strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5328

Dátum: 07.12.2009

Autori: Zajacová Ľudmila, Gulan Ladislav

MPK: G06F 19/00, G06F 17/50, G06F 17/00...

Značky: elektronických, zapojenie, pracovných, najmä, strojov, struktury, mobilných, virtuálnych, konštrukcie, vytváranie, modulárnej, zariadení, prostriedkov

Text:

...pracovných strojov tak prispieva k procesu návrhu pilotného výrobného programu, prípadne jeho následnému rozšíreniu a vyznačuj e sa pozitívnyrni vlastnosťami ako sú flexibilita na zmenu pracovnej technológie, flexibilita na zohľadnenie požiadaviek používateľa, priaznivé ovplyvnenie logistického výrobného reťazca, skrátenie konštrukčnej a technologickej prípravy výroby, skrátenie inovačného procesu a času potrebného na uvedenie výrobku na trh,...

Zapojenie virtuálnych elektronických prostriedkov na vytváranie modulárnej štruktúry konštrukcie strojov, najmä mobilných pracovných strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5249

Dátum: 07.09.2009

Autor: Gulan Ladislav

MPK: G06F 17/50, G06F 19/00

Značky: najmä, struktury, elektronických, strojov, pracovných, mobilných, vytváranie, prostriedkov, konštrukcie, modulárnej, zapojenie, virtuálnych

Text:

...zostavami strojov, na ich štruktúru, počet disponibilných variantov jednotlivých modulov, ako aj na problematiku vytvárania spoločnej platformy. Spôsob vytvárania modulámcj štruktúry koncepcie mobilných pracovných strojov tak prispieva k procesu návrhu pilotného výrobného programu, prípadne jeho následnému rozšíreniu a vyznačuje sa pozitívnyrni vlastnosťami ako sú flexibilita na zmenu pracovnej technológie, flexibilita na zohľadnenie...

Lejacia hmota, obzvláš na výrobu kuchynských dresov, sanitárnych tvarovaných telies, kuchynských pracovných dosák alebo podobne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5552

Dátum: 21.01.2005

Autori: Gildenpfennig Anja, Heck Thomas, Hajek Andreas

MPK: E03C 1/18, C08L 33/00, C08K 3/00...

Značky: tvarovaných, sanitárnych, výrobu, hmota, podobně, lejacia, pracovných, kuchyňských, dresov, obzvláš, dosák, telies

Text:

...podľa definovaných akostných kritérií za nepredajné a musia byť preto vytriedenéOkrem toho vznikajú pri vyššie opisaných lejacích hmatách stále znova problemy s tým, že obzvláštĺ u veľkých množstiev plniacich látok vznikajú V blízkosti povrchov otvory, ktoré tiež vedú k tomu, že musia byť kuchynske dresy resp. telesá, tvarované z takých lejacích hmôt, považované za nepredajné.Z EP l 207 180 Al je známa lejacia hmota, obzvlášť vhodná pre výrobu...

Utesňovacie zariadenie na utesnenie pracovných štrbín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2018

Dátum: 09.11.2004

Autor: Pflieger Adrian

MPK: E04B 1/68, C04B 28/00, C09K 3/10...

Značky: utesnenie, štrbín, zariadenie, utesňovacie, pracovných

Text:

...ďalšieho uskutočnenia vynálezu sa ako cement použije jemný cement, veľmi jemný cement alebo míkroskopický cement. Pomocou takýchto jemných látokje možné mimoriadne dobre blokovať najmä trasu prúdenia vody. Ďalej tieto častice podporujúc proces mechanického samovyliečenia.Mimoriadne dobré utesnenie je možné dosiahnuť vtedy, keď obsahuje utesňovací materiál bentonit a/alebo kremenné piesky, Pomocou takýchto častíc je možné proces...

Pomocný spôsob a systém jazdy pracovných vlakov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3511

Dátum: 29.10.2004

Autor: Mally Alain

MPK: B61L 23/00, B61L 27/00

Značky: jazdy, pracovných, pomocný, systém, spôsob, vlakov

Text:

...jazdy v režime traťová rýchlosť na uvažovanom úseku Si.0012 Výhodne vlak opúšťajúci stanovište na zaradenie vlakov zoraďovacej zóny pracovnej základne prejde pred výjazdom na trať traťovou prípojkou, pričom zriadenec stanovišťa nazaraďovanie vlaku a stavanie výhybiek iniciuje po prijatí súhlasu od prednostu PC itinerár na0013 V tomto prípade môže zriadenec stanovišťa na radenie vlaku a stavanie výhybiek po príslušnom nastavení výhybiek...

Rotačný dopravník na odstraňovanie kovových hoblín vznikajúcich pri mechanických pracovných procesoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1247

Dátum: 06.02.2003

Autor: Galletti Alfonso

MPK: B23Q 11/00

Značky: dopravník, vznikajúcich, kovových, odstraňovanie, hoblín, procesoch, rotačný, pracovných, mechanických

Text:

...znázomeného na obrázkoch.Vzťahová mačka 2 označuje odstraňovacie potrubie spojene s pneumatickou odsávacou jednotkou, ktorá tu nie je znázomená, ale ktorú si môže odbomík v danej oblasti ľahko predstaviť,ato výhodne prostredníctvom rúrky alebo siete vzdušných rúrok. Odstraňovacie potrubie 2 sa rozprestiera vertikálne V rámci zbemej nádoby 2 amá spodný koniec Ľ) umiestnený hneď nad spodnou stenou i V bočnej polohe vo vzťahu k vertikálnej...

Valcovací stroj s rýchlou výmenou pracovných valcov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2344

Dátum: 18.01.2000

Autori: Křivánek Květoslav, Prokeš Jiří

MPK: B21B 31/08

Značky: pracovných, výměnou, stroj, rychlou, válcovací, valcov

Text:

...axiálne posuvnýrni prstencarni.Jednoduchosť konštrukčného usporiadania technického riešenia obzvlášť vynikne,ked axiálne posuvné prstence sú na svojich vnútomých čelách pomocou aspoň dvochspojovacích tyčí spojené vo vnútri dutiny pracovného valca uloženými závitovýrni3 krúžkami, usporiadanými na axiálne stabilnom závitovom vretene, s ľavým a pravým závitom, ktoré prebieha otočne k čelu nepoháňaného ložiskového čapu pracovného valca, kde je v...

Zariadenie na ovládanie otočného pohybu priečne posuvných ramien pracovných strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 662

Dátum: 07.12.1994

Autori: Mezovský Peter, Blaschke Róbert

MPK: B60P 1/54

Značky: zariadenie, ovládanie, ramien, strojov, otočného, pracovných, pohybu, priečne, posuvných

Text:

...hydromotorov pri manipulácii s kontejnerom. Obr.3zobrazuje v reze príklad konštrukčného riešenia hydromotora sZariadenie podla obr.1 a obr.2 pozostáva 2 dvoch priamočiarých hydromotorov 1, ktorých závesné oká sú vybavené kĺbovými ložiskamí, umožñujúcimi naklonit os kĺbového ložiska voči pozdĺžnej osi priamočiareho hydromotora o určitý, konštrukciou kĺbového ložiska daný, uhol. Priamočiare hydromotory sú cez svoje kĺbové ložiska jedným koncom...

Valce valcovacej stolice kvarto s riadeným ohybom čapov pracovných valcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280768

Dátum: 13.05.1992

Autori: Činka Jiří, Růžička Roman, Krabec Miroslav, Šváb Roman, Matyáš Vladimír

MPK: B21B 27/02

Značky: čapov, ohybom, válcovacej, kvarto, válce, valcov, riadeným, stolice, pracovných

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka valcov valcovacej stolice kvarto s riadeným ohybom čapov pracovných valcov. Podstata riešenia spočíva v tom, že pracovná plocha oporných valcov stolice kvarto s riadeným ohybom čapov je konvexná alebo konkávna, s rozdielom maximálneho a minimálneho priemeru tela oporného valca 0,07 až 0,7 % maximálneho priemeru jeho tela a že pri konkávnej alebo konvexnej pracovnej ploche pracovného valca je rozdiel maximálneho a minimálneho...

Rýchloupínač pracovných nástrojov pre malé nakladače

Načítavanie...

Číslo patentu: 279312

Dátum: 17.12.1991

Autor: Jeckel Anton

MPK: E02F 3/96, E02F 3/36

Značky: nástrojov, nakladače, pracovných, malé, rýchloupínač

Zhrnutie / Anotácia:

Rýchloupínač pracovných nástrojov na malé nakladače, ktorého podstata spočíva v tom, že na spojenie pracovného nástroja s pracovným strojom sa používa pevné vodiace puzdro (9), ktoré je opatrené otvorom (10) na zasunutie pevného čapu (18). V pevnom vodiacom puzdre (9) sa posuvne pohybuje ručne ovládaná upínacia doska (21) opatrená dvomi tvarovými vybraniami (11) a (12) rôznych priemerov, umožňujúca upnutie a odopnutie pracovného nástroja...

Prípravok na brúsenie pracovných častí skrutkovačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278690

Dátum: 15.10.1991

Autor: Vorobjev Tibor

MPK: B24B 3/60

Značky: prípravok, pracovných, skrutkovačov, částí, brúsenie

Zhrnutie / Anotácia:

Prípravok pozostáva z kolísky (3), do ktorej sa brúsený skrutkovač upne. Kolíska (3) sa vloží do podstavca (1) s otvoreným lôžkom (2). Brúsenie sa vykonáva na stojanových vŕtačkách so stopkovým brúsnym kotúčom kývavým pohybom. Po nabrúsení jednej strany sa kolíska so skrutkovačom z lôžka (2) vyberie, otočí o 180° a brúsi sa druhá strana. Uhol brúsenia sa dosahuje výškovým nastavením stopkového brúsneho kotúča proti brúsenej pracovnej časti...

Viacvretenový a viacpolohový rotor s náhonom pracovných vretien

Načítavanie...

Číslo patentu: 270164

Dátum: 13.06.1990

Autor: Zoň Vincent

MPK: B23B 9/00

Značky: viacvretenový, náhonom, viacpolohový, rotor, pracovných, vretien

Text:

...na výkresoch na ktorých obr. l predstavuje nérys-v ný rez rotoro a obr. 2 echemetický p 3 doryený rez v rovine A-A z obr. 1.Hlavná časti rotore podlh vynélezu sú rotorová teleso li vybavené pracovnými vrste nani 3 a néhonovým ústrojenetvom vretisn 3. Teleso ł je pomocou križového ložiska 3otočne uložená na hornom dieli 3 etojona. Medzi horným dielom 3 e dolným dielom 5 sto jana je umiestnený pevný krúžok Q križového ložiska 3. V hornom dieli...

Viacvretenový a viacpolohový rotor s náhonom pracovných vretien

Načítavanie...

Číslo patentu: 270134

Dátum: 13.06.1990

Autor: Zoň Vincent

MPK: B23B 9/06

Značky: pracovných, viacpolohový, viacvretenový, vretien, rotor, náhonom

Text:

...puzdra. I Pokrok a výhody viecvrstenováho s viacpclohováho rctors podĺa vynáiezu spočívajú hlavne v jednoduchosti, značnom znížení hmotnosti a v podetatnom zvýšení tuhosti rotora.Príklad vyhotovenie rotors podľa vynálezu je znázornený na výkrese, na ktorom je rotor znázornený v náryanom rsza. |Hlavná casti viacpolohováho s viacvrstsnovdho rotors sú teleso A rotoro, spodný kotúč 1, vrchný kotúč 2, krížové ložiako 5, podstavec 2 a vretená...

Rýchloupínač pracovných nástrojov pre malé nakladače

Načítavanie...

Číslo patentu: 268593

Dátum: 14.03.1990

Autor: Jeckel Anton

MPK: E02F 3/36, E02F 3/96

Značky: rýchloupínač, malé, pracovných, nástrojov, nakladače

Text:

...21 je tvorena doskou jj, ktori je pevne spojeni s opierkaai 19. V doake 11 je otočne uložený excentar 1,Dričoa plati, že os excentra 1 je kolnb na on skrutiek 12. Teleao ekcentra 1 je svoji vonkajłia tvarom aedzi upinaciai doskaai 13 nerotačné, z vnútornej strany ná tvarovć vybranie zodpovedajúce tvaru pevného čapu 15. Predná čast telesa excentra 1 val°°Y 5 t§h 0 tvaru je otočne uloženl v doake 11 a opatrení ovlâdacou pákou 15. Pevný čapl§/...

Hydraulický valec rýchloupínača pracovných nástrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 265326

Dátum: 13.10.1989

Autori: Mičinský Vladimír, Beňo Vladimír

MPK: B23Q 5/033

Značky: hydraulický, nástrojov, rýchloupínača, pracovných, válec

Text:

...je spojený s osovým otvorom piestnice, ktorý je vyústený do priestorov medzi piesty, duté piesty a maticu.Výhody hydraulického valca rýchloupinača pracovných nástrojov podľa vynálezu sú v malých nárokoch na zástavbový priestor pri pomerne veľkej možnosti vysunutia dutých piestov a odstránenie nutnosti spojenia s následným kinematickým mechanizmom zasúvania čapov.Na pripojenom výkrese je hydraulický valec rýchloupinača podľa vynálezu v...

Zariadenie pre výmenu pracovných jednotiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 264811

Dátum: 12.09.1989

Autori: Pospíšil Dušan, Tomšík Jozef, Szegheo Mikuláš, Dobrovický Miloš, Kusý Ladislav

MPK: B23Q 13/155

Značky: jednotiek, zariadenie, pracovných, výměnu

Text:

...gł upínacieho piesta gg je uložená časť konektora ggg napr. pre prenos elektrickej energie a signálov. V upínacej doske gg sú vytvorené vybrania Ag pre dalšie časti konektorov napr. ggg na prepojenie pneumatickej energie. spojovacie hlava gg je dalej opatrená pozdlžnymi tvarovými výstupkami ll pre upinacie drážky 5 adaptéra gga priečnym dorazom lg, na ktorom sú upevnene snímače 133, 1 gp a 195 k identifikácii polohy upínacieho-piesta gg a...

Hydraulické rýchloupínacie zariadenie pracovných nástrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 263582

Dátum: 11.04.1989

Autor: Dilík Peter

MPK: E02F 3/04

Značky: zariadenie, pracovných, hydraulické, rýchloupínacie, nástrojov

Text:

...do tvaru pismenu U, »pričom upinacie tone sú navzájom súosé.Výhody hydraulickeho rýchloupinacieho zariadenia pracovných nástrojov s hydraulickým zasúvanim čapov podla vynálezu sú v malých nárok-ach na záistavbový priestor. Použitím dvojdielnych rčapov sa znížil p-ožad-ovaný zdvih hydraulického -priamočiareho hydromotora na M 1, tým je umožnené ,použitle existujúcich pracovných nástrojov konštruovaných pre stroje bez rýchloupinacich...

Zariadenie pre posuv dvoch výliskov súčasne do pracovných poloh

Načítavanie...

Číslo patentu: 262760

Dátum: 11.04.1989

Autori: Macháček Jozef, Kos Jan

MPK: B30B 15/30

Značky: posuv, pracovných, zariadenie, poloh, výliskov, dvoch, súčasné

Text:

...líšt 3, 4 a na nich upevnených chapačov, polochaptačov a ,prídavných chanpačov. Pohyb posuvných líšt 3, 4 je daný prevodným .nástrojom 2, synchronizovaným s pohybom barana 1 lisu. Pri .pohybe Abarana 1 lisu dostrihu sa posuvné lišty 3, 4 otvoria a posunú do východzej polohy 70.»Pri ,pohynbe barana 1 zo strihu sa posuvné lišty 3 a 4 uzatvárajú a posúvajú do ,pracovnej polohy 71. Prvý výstrižok 21 je chapečom 50 strihového nástroja 1 D...

Uchopovacie zariadenie odkladacieho manipulátoru pre odkladanie odevných dielov od pracovných strojov, najmä žehliacich strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 257384

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hlaváč Anton, Čajda Ján, Masník František, Klúčar Dušan

MPK: D06F 67/00

Značky: manipulátoru, odkladanie, uchopovacie, najmä, žehliacich, pracovných, strojov, odevných, dielov, odkladacieho, zariadenie

Text:

...znázornená na pripojených výknesoch, kde obr. 1 znázorňuje zariadenie v čelnom pohľade, obr. Z v priečnom reze, obr. 3 znázorňuje východiskovú polohu zariadenia, obr. 4 znázorňuje medzipolohu pri približení k pracovnej ploche a obr.-5 znázorňuje uchopovač v pracovnej polohe pri uchopeni odevneho dielu, zároveň s prepojením snimacieho a ovládacieho obvodu. Na nosnom telese 1 je otočne okolo čapu 2 uložená upinacia hlavica 3, ktorá má...

Zariadenie na reguláciu nekonečných pásov pracovných strojov, najmä podlepovacích strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256157

Dátum: 15.04.1988

Autor: Tibenský Anton

MPK: B65G 15/46, B65G 15/60, B65G 15/64...

Značky: pracovných, nekonečných, zariadenie, najmä, reguláciu, podlepovacích, pásov, strojov

Text:

...je .prí 4k kladne znázornená schematicky na pripoje nom výkrese. Pohyblivý nekonečný pás 1 pracovného stroja. je vedený regulačným valcom 14, i uloženým otočné na funk-čnej časti .pravéhovýkonového člena 4 a ľavého výkonového člena 5. Výkonové členy 4, 5 môže tvorit napríklad elektromagnet alebo -pneumatický valec, podľa druhu ovládania stroja. K pohyblivému nekonečnému pásu 1 je pevne pripojená kovová pružná ovládacie clona 2,ktorá môže byt...

Tesnenie pracovných priestorov rotačných spalovacích a ostatných motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 253915

Dátum: 17.12.1987

Autor: Grámer Anton

MPK: F01C 19/00

Značky: spalovacích, tesnenie, pracovných, ostatných, priestorov, rotačných, motorov

Text:

...otočení rotora prebieha vyplachovanie,kompresie., expanzia a vyfuknutie spalín toľko ráz, koľko lopatiek ma motor, čím sa dosiahne rovnomerný chod bez vybrácií. Odpada potreba zotrvačníka a štartovanie môže byť prevádzané stlačeným vzduchom.Na priloženom výkrese je znázornený trojnásobne zmenšený rotačný vznetový spaľovací motor, kde obr. 1 predstavuje bočný rez a na obr. 2 je znázornený rez spodnej časti motora podľa čiary A-A, ktorý...

Spôsob zdrsňovania povrchu pracovných valcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 242308

Dátum: 15.11.1987

Autor: Nejedlý Jaroslav

MPK: B23H 5/04

Značky: povrchu, pracovných, spôsob, zdrsňovania, valcov

Text:

...toho plynie, že možnosti elektroiskrového obrábanie ~ hlavne jeho výrobnost sú v podstate v disproporcil s intenzitou obehu valcpv vo výrobných podmienkach valcovani. Dalšou nevýhodou je, že v procese elektroiskrového obrábania dochádza pri zdrsňovaní aj k nežiadúcemu ovplyvňovaniu hodnôt výbrusov telesa valca, t. j. konkávnost,konvexnosť, a to úmerne so zvyšujúcou sa dobou obrábania.Shora uvedené nedostatky zmenšuje spôsob zdrsňovania povrchu...

Zariadenie pre ovládanie najmenej dvoch hydraulických systémov pre realizáciu pracovných funkcií drapáka

Načítavanie...

Číslo patentu: 241564

Dátum: 15.09.1987

Autor: Wermuth Camille Georges

MPK: E02F 9/20

Značky: ovládanie, pracovných, realizáciu, hydraulických, dvoch, systémov, zariadenie, najmenej, funkcií, drapáka

Text:

...jednoduchšie prídavné zariadenie.Na priloženom výkrese je znázornená zapojenie hydraulického systému. Riadiaci obvod 24 je určený na ov-ládanie prvého hydraulického systému 21 pre otváranie a zatváranie drapáka. Riadiaci obvod 25 je určený na ovládanie druhého hydraulického systému 23 pre otáčanie drapáka. Hydraulické prvky 1, 19, 20 sú spoločné pre obidva riadiace obvody 24, 25.Reverzačný elektrický motor 5 poháňa cez mechanické...

Rôznobežne prestavovacie zariadenie pracovných jednotiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 238869

Dátum: 15.05.1987

Autori: Cejp Jozef, Charvát Marián, Petrík Juraj, Kastel Pavel

MPK: B23Q 1/26

Značky: rôznobežne, zariadenie, prestavovacie, jednotiek, pracovných

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je umožniť ľubovoľné prestavenie pracovnej jednotky v danej rovine najmä jednoúčelového obrábacieho stroja alebo obrábacej linky pri zmene obrobku. Uvedeného účelu sa dosiahne tým, že zariadenie je vytvorené základovou doskou, s ktorou je pracovná jednotka pevne spojená, a medzidoskou, zoskrutkovanou so základovou doskou, kde v stykovej rovine dosiek, je vytvorená komora, spojená kanálikom so zdrojom tlakového média. V...

Rovnobežne prestavovacie zariadenie pracovných jednotiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 238868

Dátum: 15.05.1987

Autori: Charvát Marián, Kastel Pavel, Cejp Jozef, Petrík Juraj

MPK: B23Q 1/26

Značky: zariadenie, prestavovacie, jednotiek, rovnoběžně, pracovných

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je umožniť rovnobežné prestavenie pracovnej jednotky v danej rovine najm( jednoúčelového obrábacieho stroja alebo obrábacej linky pri zmene obrobku, s navzájom rovnobežnými osami pracovnej jednotky v pôvodnej a prestavenej polohe. Uvedeného účelu sa dosiahne tým, že zariadenie je vytvorené základovou doskou, s ktorou je pracovná jednotka pevne spojená, a medzidoskou, zoskrutkovanou so základovou doskou, pričom v stykovej rovine...

Rýchloupínacie zariadenia pracovných nástrojov stavebných strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 232040

Dátum: 01.04.1987

Autor: Beňovský Jozef

MPK: E02F 3/96

Značky: pracovných, rýchloupínacie, zariadenia, nástrojov, strojov, stavebných

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zabezpečenie jednoduchej a rýchlej výmeny pracovných nástrojov stavebných strojov. Uvedeného účelu s a dosiahne, ak v nosnej časti 1 je prostredníctvom stredového čapu 8 kyvne uchytená napínacia časť 2 (viď obr. 1 a 2), pozostávajúca z napínacích pák 9 spojených spoločným čapom 10 s ovládacím mechanizmom 11, pričom v nosnej časti 1 je uložený výkyvný čap 20 s priečne upevnenou napínacou skrutkou 17 a opierkou 19, na ktorej je...

Spôsob výroby alebo renovácie pracovných nástrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 237829

Dátum: 15.03.1987

Autori: Rácz Gabriel, Šefčík Dušan, Mihalkovič Koloman

MPK: B23K 9/00

Značky: výroby, pracovných, nástrojov, renovácie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zvýšiť odolnosť pracovných nástrojov, najmä telies a hrebeňov šnekovníc lisov proti abrázii, a tým podstatne predĺžiť ich životnosť. Podstata sp(sobu výroby alebo renovácie pracovných nástrojov elektrickým oblúkovým naváraním spočíva v tom, že sa vykonáva prúdom intenzity 160 až 500 A, napätím 20 až 34 V, rýchlosťou navárania 15 až 60 cm . min-l rúrkovým oceľovým dr(tom, ktorého náplň obsahuje 0,5 až 2,5 % hmot....

Polohovací mechanizmus, najmä nosičov pracovných strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 237809

Dátum: 15.03.1987

Autor: Gurňák Jiří

MPK: B23Q 1/26, F16H 27/06

Značky: mechanizmus, nosičov, pracovných, strojov, polohovací, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je otáčanie nosičov pracovného stroja a presné zastavenie vo východiskovej polohe. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že hnací hriadeľ pohonovej jednotky je opatrený ramenom, na ktorom sú uložené klady zapadajúce do zubových medzier maltézského kríža. Rameno hriadeľa a maltézsky kríž hnaného hriadeľa sú opatrené clonami, oproti ktorým sú vo východiskovej polohe umiestnené bezkontaktné...

Ultrazvukový žiarič pre široký rozsah pracovných teplôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 234882

Dátum: 15.01.1987

Autori: Oravec Jozef, Figura Zdenko

MPK: H04R 17/00

Značky: teplot, žiarič, ultrazvukový, široký, pracovných, rozsah

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je možnosť použitia ultrazvukových meničov v ultrazvukových snímačoch pre teplotný rozsah -20 °C až + 70 °C. Uvedeného účelu sa dosahuje ultrazvukovým žiaričom podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že na ploche rezonátora, ktorá je opatrená piezokeramickým meničom ja vytvorené zapustenie. V zapustení je pevne uložený kompenzačný krúžok.

Zariadenie pre riadenie základného pracovného cyklu posuvových pracovných jednotiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 232602

Dátum: 15.12.1986

Autori: Halvoník Marian, Mrva Michal, Šottník Peter

MPK: G05G 5/04, G05G 5/02

Značky: pracovných, posuvových, cyklu, pracovného, základného, zariadenie, jednotiek, riadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do oblasti konštrukcie jednoúčelových stavebnicových strojov s použitím posuvových pracovných jednotiek. Účelom vynálezu je odstránenie prestojových časov jednoúčelového stavebnicového stroja nutných na prestavenie dorazov koncových spínačov posuvovej pracovnej jednotky v prípade, že sa na uvedenom stroji opracovávajú súčiastky rôznej šírky rovnakou operáciou. Uvedeného účinku sa dosiahne dotykovou narážkou na pohyblivej časti...