Patenty so značkou «pracovního»

Zařízení pro zapnutí hnacího ústrojí rychloposuvu stolu po ukončení šicí části pracovního cyklu stroje na obšívání knoflíkových dírek

Načítavanie...

Číslo patentu: 260234

Dátum: 15.12.1998

Autori: Prudil František, Styra Josef

MPK: D05B 69/14

Značky: cyklu, ukončení, zapnutí, obšívání, částí, pracovního, šicí, ústrojí, dírek, knoflíkových, zařízení, rychloposuvu, stroje, hnacího, stolu

Text:

...1 oposuvun druhou.spojku pro rozpojitelná spojení mezi hlavním hřídelem na straně jedné aěicím ústrojím.a úotrojím udílejícím etolu.zmíněný pohyb během ěicí části pracovního cyklu na straně druhá, přesouvací páku určenou pro spínání a rozpojováni zmíněné první spojky, druhou páku určenou pro epínání a rozpojování zmíněné druhé spojky změnou úhlové polohy této druhá páky odvozenom od pohybu stola a na něm vytvoreného nájezdu...

Ložisková sestava vodorovného válce, zejména pracovního válce válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 270444

Dátum: 13.06.1990

Autori: Winter Heinrich, Küfner Walter, Hauck Walter

MPK: B21B 31/07

Značky: zejména, sestava, pracovního, válce, stolice, válcovací, ložisková, vodorovného

Text:

...Je výhodné. W 5 Oba příčnő vývrty I podőlnő vývrty ložlokovóho bloku joou uopořédány v teže vodorovné rovlnč a mají stejnou výšku přĺčnőho průřezu.Tato opatření umožňují další zvýšení množství nazivo naohromáždžnőho v ložíokověm bloku.Dále je výhodne, když příčný výwt je vytvořen válcový, přičemž jeho ooa prochází ooou Mlñĺž IĎOŤÓČMÝCĎ 1 °žĺ 8 k°Vých váíečků. Tímto opatřenlm podle vynálezu je umožnčno udržovat výši hladiny mazíva...

Zapojení pro využití kinetické energie při spouštění pracovního zařízení hydraulického zemního nebo stavebního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 270063

Dátum: 13.06.1990

Autori: Suchý Jaroslav, Pelikán Svatopluk

MPK: E02F 9/22

Značky: zařízení, stavebního, zemního, kinetické, energie, pracovního, využití, hydraulického, stroje, zapojení, spouštění

Text:

...epouštäní pracovnnno zařízení v příkladném provedení podle obr. 1 ee püataví pomocný rozvaděč i do kra|ní polohy A, nebol tlak ovládání krajní polohy A je nlžší než ovládací tlak první krajní polohy l. rozvaděče g a tlakové kapalina z píatního proatoru g přímočarâho hydromotom g l z píatního prostoru § 1 druhého přlmočarěho hydromotoru g je pña pomocnýlrozvadčč i vytlačována na eací stranu hydrogeneratoru ł, který nyní pracuje ako hydromotor...

Ústrojí s prostředky k vymezování vůlí v náhonovém mechanismu pracovního, zejména obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 269889

Dátum: 14.05.1990

Autori: Kočí Ladislav, Skalický Jiří

MPK: B23Q 5/56

Značky: ústrojí, obraběcího, pracovního, prostředky, mechanismu, stroje, vůlí, náhonovém, vymezování, zejména

Text:

...kde na obr. 1je zapojení servopohonů jako prostředků pro vyaczování vůlí náhonověho nechanianu se dvěma větvemí, příčeaž hnaný prostředek tohoto mechsnlsmu je znázorněn jako část kružnice předstsvující třeba ozubený vênec spojený s upínscí deskou svíslého souetruhu, jn ačkoliv stejně tak v nshrazení přímkou aůže předstsvovat i ozubený hřeben pro pohon přínočaře pohyblívého abrobkového stolurovínné frézky, na obr. za je charakteristika...

Regulátor pracovního vakua chemických aparátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269711

Dátum: 14.05.1990

Autor: Bohata Svatopluk

MPK: B01J 3/02

Značky: pracovního, chemických, aparátu, regulátor, vakua

Text:

...že jejich pneumatické odpory nahradí škrtící č 1 áneká, může být tento článek vypuštěn.Funkce regulátoru vakua je následující vývěvag, která je dimenzována na mírně větší výkon,než vakuované zařízení vyžaduje, vytváří v sacím potrubí lg, vakuovanám zařízenílJ vyrovnávací nádržce 3 a čidle 4 velikosti vakua vakuum. To se zvětšuje tak dlouho, dokud hladina rtuti V rameni Židle ivelikoeti vakua nekleene pod zatavený první kontakt 31 čídla. Je-li...

Zapojení pro rekuperaci polohové energie pracovního zařízení stavebního nebo zemního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 268933

Dátum: 11.04.1990

Autori: Krňávek František, Suchý Jaroslav

MPK: E02F 9/22

Značky: zařízení, pracovního, rekuperací, stavebního, zemního, energie, polohové, zapojení, stroje

Text:

...zařízení.Na připojeném výkreeu je v příkladnén provedení schematícky znézorněn předmět vynálezu, kde na obr. 1 je znázorněno uspořádání příwočarých hydromotoro pracovního začízsní a přímočerćho akumulačního motoru napojaného.ne zásobník tlakového plynu, který je~ využit u hydraulickáho lopetového rýpadla znézorněnáho v bočnía pohledu, na obr. 2 je čelní pohled z obr. l e znázorňuje uspořádání jednoho přímočareho hydromotoru s jedním...

Zařízení pro kumulaci a krokové změny pracovního rozsahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268795

Dátum: 11.04.1990

Autori: Baumann Werner, Dörfel Peter, Beck Wolfgang, Meier Eberhard

MPK: B21D 7/00

Značky: zařízení, kumulaci, pracovního, rozsahu, změny, krokové

Text:

...- Cxemammecxoe npegcmaeixenue npncnocoóxeuun a coegunenum c rmóounoü Liamxnoümr.2 ~ Bug cnepxy na önon aocnpouaaexeuxsCoraacno ur.1 nogxemamax rucne xpyrnax cmann axnaunaemcn a menesoü xbnyc 6. Hocpecwnou wopuoauoro penyxwopnoro nsnrawena 1 npuaonnwcx rncoqauü Amcx 4 uepea mecmepnu 2,3. Hocpencwnou rnóouuoü onpaaxn 5, Haxoxxmeüca B rnóounom nucxe, xpyrnaa cwaxs nsrnâaemcs B coowaemcwaum c sananuum yrnou.Coenunennuü c aeonuu sancu...

Držadlo pracovního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 266668

Dátum: 12.01.1990

Autor: Březina Jiří

MPK: F16F 15/02

Značky: stroje, pracovního, držadlo

Text:

...propojeny šroubys maticemi, jejichž osa je kolmá na rovinu bočnic, přičemž mezibočnicí a rukojetí jsou na ěroubech uloženy kluzné podložky.Základní výhoda vynálezu spočívá v tom, že omezuje podstat ně nepříznivé vibrace. Pohyblívé spojení bočnic a rukojetí umožňuje její vibrace ve směru osy rukojetí bez současných víbracíkonců rukojetí ve směru kolmém na její osu a rovinu bočnic.na příkladu provedení podleVynález je dále blíže popsán 1 značí...

Přitlačovací zařízení dolního pracovního válce válcovací stolice kvarto

Načítavanie...

Číslo patentu: 265883

Dátum: 14.11.1989

Autor: Šindel Otakar

MPK: B21B 31/08

Značky: kvarto, válcovací, stolice, válce, zařízení, přitlačovací, dolního, pracovního

Text:

...s rozpěrným kroužkem a zdola šroub ve tvaru mezikruží. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v pístnici, která je zasunutado tvarovaného slepého otvoru těleea,je vytvořen zahloubený slepý otvor, v němž je uloženo distanční pouzdro kuželo~ vitého tvaru, upevněné ze spodu k pístnici, v jehož horním konci je vytvořen kužel, v němž je uložen kužel kulové hlavy čočkovitého tvaru vzpěry. AVýhodou přitlačovacího zařízení podlevynálezu je, že radiální...

Zařízení pro kontrolu prvků ovládajících pohyb pracovního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 265822

Dátum: 14.11.1989

Autor: Hlavoňek Jaroslav

MPK: G05B 23/02, G05D 3/00, G05B 23/00...

Značky: pohyb, pracovního, prvků, zařízení, kontrolu, ovládajících, stroje

Text:

...zvýšení kontro-. ly všech částí podílejících se na ovládání pracovního pohybu a tím zvýšení bezpečnosti práce a snížení možnosti havarie strojního zařízení Sníží se také náklady na údržbu stroje, protože je možno zjištovat průběžně stav ovládacích částí strojenapří klad opotřebení brzd spod.Vynález blíže objasní přiložený výkres, kde je znázorněno blokově zařízení pro kontrolu prvků ovládajícího pohybZařízení pro kontrolu prvků je opatřeno...

Přitlačovací zařízení horního pracovního válce válcovací stolice kvarto

Načítavanie...

Číslo patentu: 264679

Dátum: 14.08.1989

Autor: Šindel Otakar

MPK: B21B 31/08, B21B 31/00

Značky: přitlačovací, válce, válcovací, zařízení, kvarto, pracovního, stolice, horního

Text:

...osazení, na němž je nasunut opěrný kroužek nejméně jedné těsnicí manžety, na níž zdola doléhá dolní vodicí pouzdro s unášecím šroubem, uchyceným v plunžru.Výhodou přitlačovacího zařízení podle vynálezu je, že radiální namáhání plunžrů je minimální, nebot radiální síly pod malým úhlem naklápějící se vzpěry jsou v podstatě jen zlomkem sil, které vznikají smýkáním dosavadních plunžrů po opěrné ploše nosu ložiskového tělesa, čímž se docílí dlouhé...

Přívod horkého plynu do pracovního prostoru pece na tepelné opracování potravinářských výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 263898

Dátum: 12.05.1989

Autori: Tesař Václav, Topinka Petr

MPK: A21B 1/26

Značky: prostoru, pracovního, výrobků, plynů, přívod, horkého, tepelně, potravinářských, opracování

Text:

...z ústĺ 1 tak, aby ležala» v. typickém pásmu frekvencí -o-dtrhávání vírů. Využije se tím rezonanční efekt, přispív-ající ke zvláště účinné intenziíikací přestupu tepla ze vzduchu do tepelně opracovávaného objektu.Obrázek 2 zachycuje část pracovního prostoru pekárenské pece v příčném řezu, tj.v řezu vedeném rovinou kolmou ke směru pohyubu bochánků 10.2 .na ocelovém pásu 11. Jde o částečný řez, to znamená na obr. 2 je jen několik málo,...

Zapojení pro řízení pracovního cyklu dělících zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 263894

Dátum: 12.05.1989

Autori: Scheiner Bohumil, Belšán Andrej

MPK: B26D 5/06

Značky: dělicích, cyklu, zařízení, zapojení, pracovního, řízení

Text:

...zařízení. Tím se uspoří pracovní síly, potřebné k obsluze. Zvýší se .produktivita práce dělicího zařízení zkrácením neproduktivních časů potřebných pro přísuv řezného kotouče do záběru. je vyloučen vliv lidského ľaktoru na kvalitu dělení a na -vznik havárie dělicího zařízení.Příklad zapojení pro řízení pracovního cyklu dělioíh-o zařízení, zde řízení řezacího cyklu řezačky utranstormátorových j-ader, jeznázorąněn v bl-okovém schématu na...

Zařízení pro zavěšení pracovního ústrojí rotačního žacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263764

Dátum: 11.04.1989

Autori: Med Ladislav, Kunst Jiří, Vondrák Jiří, Sporek František, Pelhřimov

MPK: A01D 34/64

Značky: žacího, zařízení, stroje, rotačního, pracovního, ústrojí, zavěšení

Text:

...rámom Q, nosníkem 1, vzpěrou Ž ą halvicí É. Mezi rámem g, který je čepovým kloubem łg napojen na stojinu g a hlavicí 5 je upraveno táhlo výškového nastavení 1 a pružin 5. K rámu Q je prostřednictvím kloubu 2 připojena skříň lg žacího ústrojí lla na závěsu l nebo stojíně g je upravena podpěra gg. Přibližně uprostřed žacího ústrojíll je skříň gg opatřena držákem lg, mezi nímž a kloubem g je na skříni lg upraveno i těleso 33. S držákem lg je...

Zařízení k polohování hnacího kotouče pro otáčení pracovního stolu stolového tryskače

Načítavanie...

Číslo patentu: 263748

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kasenčák Petr, Novák Václav, Brůha Jiří

MPK: B24C 3/20

Značky: stolového, tryskače, zařízení, otáčení, stolu, hnacího, polohování, kotouče, pracovního

Text:

...čepy kyvně uložena ve stojanu pevně spojeném s rámem stolového tryskače a dále je nosné konzola spojená s pístnicí pracovního válce, který je svým koncem kloubově přichycen k rámu stolového tryskače.Výhodou zařízení k polohování hnacího kotouče podle vynále zu je, že hnací kotouč mění automaticky svoji polohu vzhledemk hnanému kotouči. Při pracovním cyklu působí hnací kotouč na hnaný kotouč stálou přítlačnou silou bez ohledu na velikost...

Přisávací zařízení ke zvýšení pracovního spádu turbiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 263260

Dátum: 11.04.1989

Autor: Kesler Josef

MPK: F03B 11/00

Značky: přisávací, spádu, zařízení, zvýšení, turbiny, pracovního

Text:

...2 kombinaci trysek vytvářejících prstencové vodní skoky s ejektorem.Pohonné voda je do přisávacího zařízení ke zvýšení pracovního spadu turbiny v obtokovém potrubí přiváděna z horní vody přítokovým potrubím l. V rozšířeném obtokovém potrubí g protéká zúženými prstencovými otvory Q mezi nálevkovitými prstencovými tryskami á a odtéká společně s vodou, přiváděnou od savky turbiny připojovacím potrubím 3, odtokovým potrubím g. Zmenšením...

Zařízení na regulaci teploty kapalinou chlazeného kovového pracovního nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263140

Dátum: 11.04.1989

Autori: Škuba Andrej, Harmanský Absolón, Tocík Pavol

MPK: B22D 27/04, B22D 17/22

Značky: chlazeného, kapalinou, zařízení, pracovního, nástroje, kovového, teploty, regulaci

Text:

...v tom, že kombinovaným ovládáním elektromagnetických ventilů různého průtoku je řízen průtok chladící kapaliny v chladicích kanálech pracovního nástroje, například kovové formy 3 tím je udržována optimální teplota. Nemůže nastat přehřátí ani podnhlazení kovové formy. Zařízení podle vynálezu není náročné na výrobu, ener gií a materiál. Po nastavení regulačního ventilu průtoku chla dící kapaliny, zařízení na regulaci teploty kovzové...

Zařízení pro přestavování pracovního válce vertikální válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 262968

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hanel Ivan, Hájek Petr

MPK: B21B 31/24

Značky: válcovací, pracovního, stolice, válce, zařízení, přestavování, vertikální

Text:

...statické odpory všech uzlůpohonu. Dále také odpadá nebezpečí zablokování stavěcího šroubu, odstrení se přídavné třecí odpory a tímse podstatně zvýši životnosti pohybových šroubů,stavěcích matic, drážxovaných nábojů, ozubenýoh kol převodových skříní stavění ložiaek, epojek a elektrických pohonů,mamu což má vliv na snížení proetojů při válcování. Rovněž je výhodou,že uložení pohybového ěroubu je možno použít všude tam, kde je nutné použít...

Zapojení pro nastavení polohy pohybového mechanizmu pracovního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 262490

Dátum: 14.03.1989

Autori: Větrovec Jindřich, Andrejs Dalibor, Janda Miroslav

MPK: G05D 3/00

Značky: pohybového, mechanizmu, stroje, polohy, nastavení, zapojení, pracovního

Text:

...jeho druhý logicky vstup kg je zapojen jednak druhý logický vstup g povelového bloku g a jednak první logický výstup yg výkonového bloku g, k jehož druhému logickému výstupu y 2 je připojen vypínaoí vstup p indikačního bloku g, jehož zapínací vstup g je paralelné spojen se záznamovým vstupom g pamätoveho bloku g a spínacím výstupom g povelového bloku 2. Ovládací vstupy al, gg povelového bloku g jsou zapojeny na odpovídající povelové výstupy...

Zapojení řídicího bloku pracovního vřetena

Načítavanie...

Číslo patentu: 261582

Dátum: 10.02.1989

Autori: Dušek Bedřich, Trhlin Alois, Kondr Jan, Lang Pravdomil, Havlíček Karel

MPK: B23Q 15/007, B23Q 15/10

Značky: bloků, vřetena, řídicího, pracovního, zapojení

Text:

...jehož korekční výstup je spojen s korekčním vetupem korekčniho bloku. zadávaní výstup korekčního- 3 251 532 bloku je spoáen so zadávacím vstupom přosněho náeobicího bloku, jehož poměrový vstup je spojen s přesným poměrovým výstupom řídioího bloku převodovky. Poměrový výstup řídícího bloku převodovky je spojen 5 poměrovým vstupom regulačního násobícího bloku, jehož odchylkový vstup je spojon s odchylkovým výstupom dífereněního bloku....

Zapojení elektrického ovládání pracovního vinutí výkonového prvku pro chod a zastavení textilního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 258751

Dátum: 16.09.1988

Autori: Bek Václav, Doné Jan

MPK: G05D 3/10

Značky: vinutí, výkonového, pracovního, zastavení, ovládání, prvků, zapojení, elektrického, stroje, textilního

Text:

...rozpojen polovodičovým spínačem. Porucha v elektronické části nemůže tedy způsobit odpad kotvy relé v době, kdy proud ve vinutí výkonového prvku ještě nezanikl.Příklad zapojení elektronického ovládání pracovního vinutí výkonového prvku pro chod a zastavení tkacího stroje je schematicky znázorněn na výkrese.svorka § zdroje l pro napájení relé 3 je připojena k vývodu É vinutí relé 3 přes tlačítkona společný vodič, který je spojen s kostrou...

Zařízení pro upevnění pracovního nástroje ve stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 258041

Dátum: 15.07.1988

Autori: Sapožnikov Sergej, Kolgan Jurij, Balandin Vladimir, Prochorov Ivan

MPK: B25D 9/00

Značky: nástroje, pracovního, stroji, upevnění, zařízení

Text:

...nonnpymuneaHas BTyHKa,BHHOHHeHR 8 H c ĽByMñHpO®MHBHHMM naàam npacnonomeuma omaocumenLnoKopnycan ñrynxnraanopuux po~ nmkon n mx ncxonnom-cocroaumn (qpma.nonepeunoro ceneaus npomouun xnocmqnmxa.mucwpyMeHTanpenuaaHaueHa Ann vnpamammeroca paóoqero mHcmpyueHa)nr,4 - pacnonomeune 0 THOCMTeHLHO~K 0 pHyca m nwynxu 88 H 0 pHHX p 0 nMROB B nxv mcxonHoMAcocTonamm (mopma nonepeqúcro ggqeuma npomouxu mncrpymenwa-npennaaaaqena uns ynaphoro...

Samonavíjející flexibilní hrazení pro zabezpečení pracovního prostoru proti účinkům dynamického, případně gravitačního vyvržení či vysunutí hornin

Načítavanie...

Číslo patentu: 244370

Dátum: 01.06.1988

Autori: Tkáe Ivan, Míka Josef, Kožela Bohumil, Švancara Rudolf, Exner Karel, Šmoldas Stanislav, Jirgl Ota, Pichoueek Miroslav

MPK: E21D 19/00

Značky: proti, samonavíjející, hrazení, prostoru, gravitačního, dynamického, flexibilní, zabezpečení, účinkům, vysunutí, vyvržení, hornín, případně, pracovního

Text:

...při požadavku manipulace s materiálem z pracovního prostoru výztuže na pilíř.Na přiložených výkresech je schematicky znázorněno samonavíjející flexibilní hrazení. Na obrąm je znázorněn princip blokovacího zařízení ve stadiu-klidu, na obr.1 b je znázorněn princip blokovacího zařízení ve stadiu zablokování flexibilního hrazeni, na obr.2 a je čelní pohled na rozvinuté flexi 244 370bilní hrazení, na obr.2 b je znázorněn boční pohled na spojení...

Zařízení pro zamezení prokluzu pracovního válce hladící stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 244061

Dátum: 01.06.1988

Autori: Koepelka Jan, Urban Pavel, Kropáeek Jaroslav

MPK: B21B 37/00

Značky: hladicí, válce, zařízení, stolice, prokluzu, pracovního, zamezení

Text:

...rychlosti, bloku zrychlení a bloku derivace zrychlení a povelový vstup Q k ovladači v nezakresleném ovládacím pultu. Výstup regulátoru lg tlouštky pásu 5 je pak připojen na korekční vstup k druhého nastavovacího bloku 6 ~4-, s jehož derivačním vstupem j je spojen druhý informační výstup g3 244. 031 řídícího bloku ll, jehož první informační výstup É je zapojen na rychlostní vstup 5 prvního nastavovacího bloku Ž. Druhý řídící výstup i...

Zařízení k selekčnímu výběru přenášených dat z pracovního souboru technologického regulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 257695

Dátum: 16.05.1988

Autori: Hercik Petr, Kopřiva Václav

MPK: B21B 37/00

Značky: výběru, zařízení, přenášených, selekčnímu, regulátoru, pracovního, technologického, souboru

Text:

...galvaníckého oddělení Dále zařízení podlehvynálezu seatává z přepínacího bloku §. realizovanéhc např. tvarovacim a přepínacím členem, řídícího bloku g což je např, programovací technologický regulátor a zadévacího bloku gg, seetaveného z ovládacích a zadávacích zařízení v ovládacím pultu.Jednotlivá čidla gâłp šàł. gůł, ââł a bloky Q až łg jsou pakzapojeny náeledovně. Výstup čidla gàł polohy rozvíjedla 3 jespojen e ínformačním...