Patenty so značkou «pracovních»

Zařízení na čištění povrchu pracovních válců rovnačky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270455

Dátum: 13.06.1990

Autori: Kamelander Ivan, Baštinský Michal

MPK: B21D 1/02

Značky: rovnačky, pracovních, čištění, povrchu, zařízení, válců

Text:

...podle čáry l - l v obr. 2 a obr. 2 je zvlzlý řez a čáetečný pohled podle čáry ll - ll z obr. 1.Ve stojanu 3 jeou ulołeny dolní válce g otáčene nenunečeným způzobom od pohonu etroje. Vo zvizlo přeztavitelnám rámu g 1 jeou otočnč uložená horní válce g otáčená neneznačonýmzpůsobem od pohonu zlroje.Mezi dolníml válcl 3 jeou exlálnč poeuvne dolní tyče g, na ktorých jeou mezi roepirkaml lg uin-Íeny dolní čkrebky g, přičemž dolní tyče i jeou...

Uspořádání pohonu hydrogenerátoru nouzového řízení samohybných pracovních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270026

Dátum: 13.06.1990

Autor: Vancl Antonín

MPK: E02F 9/20

Značky: hydrogenerátoru, nouzového, řízení, strojů, samohybných, pohonů, pracovních, uspořádání

Text:

...výhodou je umístění pohonu hydrogenerdtoru na vnějdí straně jedné z hnaných náprav mimo rozvor stroje směrem od pracoviltä řidiče, oo se projeví snížením hluč noeti na praeoviäti řidiče, přičemž vhodnou volbou velikosti převodovehc poměru mezi talířovým hnacím kolem a hřídelem hydrogenerätoru nouzovćho řízení lze navíc i minimalisovat velikost hydrogenerdtoru nouzovdho řízení. Na připojeném výkrese s obrázky je schematicky naznedenc...

Zařízení pro uložení pracovních prstů na rotorech obracečů a shrnovačů píce a jiných hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 269264

Dátum: 11.04.1990

Autor: Březina Stanislav

MPK: A01D 78/10

Značky: jiných, shrnovačů, rotorech, obracečů, uložení, zařízení, píce, pracovních, prstů

Text:

...upravena zajištovací krytka pripojená k trubkovámu lůžku.Řešení podle vynálezu má ty výhody, že montáž a demontáž pracovních prstů je jednoduchá a nevyžaduje speciální spojovací materiál. Pracovní prsty, uložené v podélně deleném trubkovám lúžku, mají možnost výkyvu, nejsou upevněny za stred prstu, ale jen opřeny proti podélněmu posunutí a kruhovému otočení, čímž se snižuje možnost prasknutí pracovního prstu v kritickém místě. Vinutí...

Zařízení pro regulaci hloubky pracovních orgánů zemědělských strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269135

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kušička Bohumil, Škola Jan, Hoblík Jaromír, Příhoda Zdeněk, Hainc Stanislav, Tachecí Milan

MPK: A01B 63/111, A01C 7/04

Značky: hloubky, pracovních, zemědělských, zařízení, orgánů, strojů, regulaci

Text:

...nosič Q pracovních orgánů 3. Ne čepu 5 nosiče § je výkyvně umístěna vidlice Q s čepem Z před niho opěrného kole §. V horní části vidlice § je umístěn další čep g vidlice §, ve kterém je nakloubeno táhlo lg. Druhý konec táhla lg je naklouben na čep ll vahadla lg,přičemž vahadlo lg je výkyvně uloženo na čepu lg držáku lg vytvoreného v zadní části nosiče Q. Vahadlo lg je opatřeno výřezem lg, ve kterém je výkyvně a suvně uložen kámen lg, u...

Zařízení pro vedení ložiskových těles pracovních válců válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 268741

Dátum: 11.04.1990

Autori: Vyčichl Jaroslav, Chroust Jiří

MPK: B21B 31/02, B21B 31/00

Značky: válců, zařízení, válcovacích, stolic, pracovních, ložiskových, vedení, těles

Text:

....Uvedené nevýhody odstraňuje zařízení pro vedení ložiskových těles pracovních válců válcovacích stolic podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že seatává z nosných desek, upevněných na stojanech válcovacích stolic kolíky a spojovacími šrouby a opatřených jednak bočními klíny a jednak válcovými otvory, ve kterých jsou zasunuty nosné čepy bloku předohybu. Bloky předohybu jsou pak pevně spojeny upevňovacími šrouby se stojany a jsou...

Zařízení k uchycení pracovních prstů na rotorech strojů, zejména zemědělských

Načítavanie...

Číslo patentu: 268385

Dátum: 14.03.1990

Autor: Březina Stanislav

MPK: A01D 78/10

Značky: zejména, prstů, zařízení, strojů, pracovních, rotorech, zemědělských, uchycení

Text:

...na jiném. Kamene pracovního prstu se zasunou do výřezu, pootočenío do drážek a zajístí rozpěrkou. Je výhodné, aby rozpěrka byla opatřena úchytem pro zajiščovací šroub, který prochází trubkovým tělesem. Řešení trubkového tělesa s objíukou pro pracovní prsty pak umožňuje jeho stavitelné uchycení na nosnémNa pripojených výkresech je schematicky znázorněn příklad provedení zařízení pro uchycení pracovních prstú na rotorech podle vynálezu, kde...

Způsob pozitivního podávání nitě z cívky do pracovních jehel plochého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 268326

Dátum: 14.03.1990

Autori: Smejkal Vladimír, Balšík Pavel, Povolný Jiří, Jelínek Rudolf

MPK: D04B 15/38

Značky: plochého, způsob, jehel, podávání, cívky, stroje, pozitivního, pletacího, nitě, pracovních

Text:

...unàšecího vàlečku nejsou vyvolány mechanickým převodem od náhonu sení stroje, ale jsou ovládány elektronicky,Otáčky unášecího váleěku lze na rozdíl od mechanických pozitivních podevačú nití něnit 1 błhen jednoho přejozdu sení. vzhledem k tomu, že rychlost otáčení unáěecího válečku je neustále vypočitáváne v přadstíhu před okemžitýni otáčkemi tohoto válečku. je možno unášecí váleček předtáčet ne nejbližší žádené otáčky. a tím dosáhnout...

Zařízení pro přestavování pracovních nástrojů u dvoučinných strojů na výrobu hřebíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 268030

Dátum: 14.03.1990

Autor: Morávek Josef

MPK: B21G 3/16

Značky: nástrojů, pracovních, hřebíků, strojů, přestavování, dvoučinných, výrobu, zařízení

Text:

...je uspořádání při němž zpracovávané dráty nejsou pŕestavovány do horní a spodní pracovní polohy, použité mechanizmy jsou jednoduché a hlavní tvářecí síly jsou zachycovány přímo nosnou částí rámu stroje. Další výhodou je použití jednoduchých střihacích nožů, odstranění kluzného tření v přestavovacím mechanizmu, zvýšená přesnost a životnost a výrazně zjednodušene a zlepšené seřizování,Nové provedení též umožňuje velmi dobré dimensování...

Přívod mazacího média do ložiskových těles pracovních válců válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 267446

Dátum: 12.02.1990

Autor: Vyčichal Jaroslav

MPK: B21B 31/07

Značky: media, válcovacích, mazacího, pracovních, ložiskových, přívod, stolic, těles, válců

Text:

...vstupního otvoru gg mazacího méd 1 a~v protilehlé stěně lišty 1 ložiskového tělesa lg pracovních válců gg, která je opatřena náběhovou plochou ll. Náběhovými plochami Lg je též opatřeno kruhové vybrání LZ- V odstupñovaném vybrání gg bloku lg stojanu gg válcovací stolice je naklápivě uloženo duté Uálcovací těleso Z s přírubou Z. což umožňuje tlačná pružina §, opřená jednak o regulační kroužek §, uložený v odstupňovaném vybrání zá a jednak o...

Zařízení pro průhyb pracovních válců valcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 267249

Dátum: 12.02.1990

Autori: Vyčichal Jaroslav, Chroust Jiří, Kročák Ladislav

MPK: B21B 13/14, B21B 31/32

Značky: zařízení, válců, stolic, válcovacích, průhyb, pracovních

Text:

...hydraulických válců předohybu ve válcovací stolici a obr. 2 je pohled ve svislém řezu, proloženém dutou pístnicí a pístem hydraulického válce předohybu Q iZařízení podle vynálezu sestává z tělesa 1 hydraulickéhoválceg 3 předohybu ve kterém je suvně uložen píst 11 s dutou pístnicí g. Píst 11 je opatřen těsnícím prvkem §, na př. těsnící manžetou, který je v tělese pístu 11 zafixován uzavíraeím kroužkem Q, připevněným k čelu pístu 11...

Nosič pracovních sekcí půdozpracujících strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266512

Dátum: 12.01.1990

Autori: Žůrek František, Malčík František

MPK: A01B 73/02

Značky: strojů, půdozpracujících, sekcí, nosič, pracovních

Text:

...páky 33 je uloženo vahadlo 35, k němuž jsou připojeny postranní pružiny QA, které jsou ukotveny k závěsnému držáku 35. Závěsný držák ä je posuvně uložen v drážce 4 l upravené V bočním rámu i, kde je zajištěn šroubygl a jeho závitový dřík gg je zajištěn maticemi âá ve třmenu Ag, který je připevněn k bočnímu rámu 5. Konzoly 5 přídavných rámů É jsou spojeny s neznázorněnou konzolou středového rámu l dopínacími řetězy gg, jež jsou svojí délkou...

Zařízení pro výměnu pracovních válců válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 266046

Dátum: 14.11.1989

Autori: Elleder Pavel, Forejt Jiří

MPK: B21B 31/10, B21B 31/08

Značky: pracovních, výměnu, válců, stolic, válcovacích, zařízení

Text:

...silovými prvky, upevněnými ke stojanůmPodstata zařízení podle vynálezu spočíva v tom, že v horních plochách spodních ložiskových těles spodního opěrného válce jsou jednak upevněny kolejnice a jednak v rovinné návaznos~ ti s nimi jsou vytvořena vybrání pro ovládané ramena dvouramenných pák.Výhodou zařízení podle vynálezu je, že celý pákový mechamizmus je ukrytý ve spodním ložiskovém tělese spodního opěrného válce, je prostorově nenáročný,...

Zapojení pro signalizaci vodivého spojení v řídicích obvodech na kostru pracovních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265078

Dátum: 12.09.1989

Autori: Melen Jaroslav, Spanilý Josef, Aichmaier Jan

MPK: H02H 3/14

Značky: vodivého, obvodech, řídících, spojení, pracovních, strojů, zapojení, signalizaci, kostru

Text:

...ch trensformátorů 5, 5, je~e uzemněn - spvjen 5 kostrou stroje. Jmeno i c J t 3 ~.unJárníh vinntí pomocného oidělovacího trano már ich vínutí 3, 1 jednofázových transfort.má orů Q, g jsou si rovne. V sekuniárních obvodech jednofázových transforzátorů 5, 5 jsou zapnjeny signální žárovky g, i,přičemž konec vinutí Q prvního jeânofázového transformátoru Q je spjen se souhlasně orientovanjm Koncom vinutí 5 druhého jeânofázového transformátoru...

Způsob postupného zatěžování pracovních válců při zpracování materiálů s rozdílným přetvárným odporem

Načítavanie...

Číslo patentu: 263903

Dátum: 12.05.1989

Autori: Chrbolka Zdeněk, Kněžek Miroslav

MPK: B21B 28/00, B21B 27/00

Značky: přetvárným, zpracování, materiálů, odporem, rozdílným, pracovních, zatěžování, způsob, postupného, válců

Text:

...úprava tj. broušením s úběrem 0,05 až 1,00 mm povrchu pracovního těla válce a další prodleva 24 až 48 hodin před válcovváním, načež se operace tohoto cyklu nejméně jednou opakují, pote nasleduje třetí cyklus, ve kterém se valec nasadí na válcování materiálu za studena při provozních tlacích 800 až 900 tun.Způsob postupného zatěžovaní pracovních válců podle vynálezu je blíže vysvětlen na konkrêtním příkladě provozního nasazení.Kované ocelové...

Upínací rám kontaktní kopírky pracovních masek

Načítavanie...

Číslo patentu: 263521

Dátum: 11.04.1989

Autor: Slavata Bohumil

MPK: G03B 27/04

Značky: masek, upínací, kontaktní, kopírky, pracovních

Text:

...evakuován a krajní prostory jsou zavzdušněny. Pevná část komory s upínacím rámem kontaktní kopírky pracovních masek podle vynálezu je zná 265 521zorněna v řezu. Pohyblivá část komory (na obrázku vlevo) je uspořádána zrcadlově k pevné části.Těleso 1 upínacího rámu má tvar desky se středním otvorem. V něm je vytvořeno vnější osazení lg a k jeho dnu je přítlačným rámem Z přitlačována těsnici manžeta É, uložená mezi dno vnějšího osazení lg a...

Zařízení pro připojení pracovních orgánů a skupin k rámu zemědělských strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263078

Dátum: 11.04.1989

Autori: Tachecí Milan, Příhoda Zdeněk, Kušička Bohumil, Škola Jan, Jindra Miloslav

MPK: A01B 59/06

Značky: pracovních, zemědělských, zařízení, rámu, orgánů, skupin, připojení, strojů

Text:

...hmotnosti stroje a vzhledem k velké šířce záběru, kdy se stroj přepravuje napříč a rám je rovněž nosným elementem pro přepravu se s výhodou využije zařízení dle vynálezu. Vyššího účinku se dosahuje tím, že jednoduchým způsobem umožňuje rozebiratelným směrným spojem připojit pracovní pracovní orgány e další skupiny k nosnému rámu širokozáběrového zemědělského stroje.Předmět vynálezu je schematicky znázorněn na výkrese, kde obr. 1 je...

Způsob zajišťování stavu pracovních nástrojů řádkovou senzorovou maticí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261351

Dátum: 10.02.1989

Autori: Matuška Milan, Ehrenberger Zdeněk

MPK: B23Q 17/24

Značky: nástrojů, zajišťování, způsob, řádkovou, senzorovou, pracovních, stavu, matici

Text:

...geometrických, povrchově strukturálních i tepelných příznaků určujících jeho vyžazení. Kromě toho, že jde o plně automatizovaný proces nutný k plnému využití automatizovaných a robotízovaných obráběcích center, vylučující náhodné chyby způsobené lidským činitelem, dochází k úplné úspoře pracovních sil jinak nutných na kontrolu stavu pracovních nástrojů a ke snížení výrobních nákladů, nebot pracovní nástroje jsou využity až do úplného fyzického...

Zařízení pro rotační pohon pracovních kladek planetové válcovací stolice dlouhých obrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 261230

Dátum: 12.01.1989

Autor: Fazan Bernard

MPK: B21B 35/10

Značky: dlouhých, zařízení, stolice, kladek, pohon, válcovací, pracovních, obrobků, planetové, rotační

Text:

...účinku postačí u provedení vynálezu jediná okrajová obruba łł kladky 5, stejně jako jediný segment 1 rotoru, je zřejmě, že je za účelem dosažení jistoty pŕesného rozdělení namáhání a rovnováhy sil vhodnější opatřít kladku § dvěma vnějšímiU jiného vhodného provedení tvoří pás 2 vnější stranu třecí soupravy ve tvaru prstencelg navlečeného na vnější obruby ll.Prstenec lg je vyroben z materiálu, jehož se užíva u třecích spojek, to...

Zařízení se samokontrolou funkce pro ovládání pohybu pracovních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259916

Dátum: 15.11.1988

Autor: Hlavoňek Jaroslav

MPK: G05B 23/00, G05D 3/00

Značky: strojů, zařízení, pohybu, samokontrolou, funkce, pracovních, ovládání

Text:

...zjednodušení zařízení, vyšší energetická účinnost při zachování všech požadavků na bezpečnostní ovládání strojního zařízení, zvláště u strojů s nebezpečným pohybem, jako jsou tvářecí stroje například lisy. buchaty. strojní nůžky apod.vynález blíže objasní přiložený výkres, kde je znázorněno blokově zařízení se samokontrolou funkce pre ovládání pohybu pracovních strojů.První výstup řídicího systému l je spojen jednak přes první spínací...

Způsob výroby čistícího prostředku na světlíky a okna pracovních hal

Načítavanie...

Číslo patentu: 259687

Dátum: 17.10.1988

Autori: Potáčová Miloslava, Jarý Jiří, Staněk Jan, Kostkan Jan, Kefurt Karel

MPK: C11D 7/60

Značky: světlíky, výroby, pracovních, čisticího, způsob, prostředků

Text:

...sušíny a v této formě jej předložít do mísící nádoby. K uvedenému roztoku se pak přídá.takové množstvíkoncentrovaného vodného roztokuhydroxídu sodného, aby pH směsi bylo zřetelrně alkalické, nejlépe pH 10. Potmnse přidávú vodný roztok chlornanu sodného V koncentraci 5 až 15 hmot., nejlépe 10 ą hmot e současně vodný roztok koncentrovaného hydroxidu sodného v tae kovém poměru, aby pH reakční směsi bylo neustále alkalické. Ten~ to požadavek...

Zařízení pro ovládání nastavovacích mechanismů pracovních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258776

Dátum: 16.09.1988

Autori: Větrovec Lubomír, Waldmannová Ivana

MPK: B23Q 15/22, B23Q 15/00

Značky: mechanismu, pracovních, strojů, zařízení, nastavovacích, ovládání

Text:

...pŕedvolí příslušným ovladačem režimu v povelovém bloku g. Tímje aktivovánąprvní povelový vstup gg ovládacího bloku 3. současně je výstupním signálemze startovacího výstupu 3 povelového bloku g aktivován výstup výběrověho bloku 3 a tudíži informační vstup g ovládacího bloku 1. Výstupní signál z řídicího výstupu É ovláoacího bloku A pak způsobí prostřednictvím aretačního bloku lg odbrždění poháněcího motoru ll a výstupní signál z hradioího...