Patenty so značkou «pracovní»

Ochranné pracovní rukavice

Načítavanie...

Číslo patentu: 260547

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kebl Pavel, Macháček Václav, Otépka Lubomír

MPK: A41D 19/00

Značky: pracovní, rukavice, ochranné

Text:

...kaučukových latexů a to většinou bez textilního podkladu. Rukavice z přirozeného latexu mají vo srovnání 5 dobře zpracovaným polyvinylohlorídem menší chemické odolnosti a speciální typy latexů jsou dražší, obtížněji zpracovatelné a mají i některé další nevýhody.Tyto nedostatky řeší rukavice podle vynálezu, které jsou tvořeny textilním podkladem s tenkým nánosem želatinované polyvinylchloridové pasty sestávající ze směsi 70 až 80...

Zařízení pro vyhodnocení síly nebo momentu pracovní části stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 260239

Dátum: 15.12.1998

Autor: Hlavoňek Jaroslav

MPK: G01L 3/22

Značky: pracovní, stroje, momentu, vyhodnocení, síly, zařízení, částí

Text:

...zařízení podle vynálezu je podstatné zlepšení vyhodnocení momentu nebo síly, napřa brzdného momentu u tvářecích strojů, čímž se zvýší bezpečnost práce. Je možno zjišřovat opotřebení obložení brzd nebo spojek strojního zařízení. Další výhodou je jednoduchá konstrukce stroje a vyšší spolehlivosą nebot zařízení neobsahuje žádné kontaktovévynález blíže objasní přiložený výkres, kde je znázorněno blokově zařízení pro vyhodnocení síly nebo...

Pracovní stůl

Načítavanie...

Číslo patentu: 275321

Dátum: 19.02.1992

Autor: Barvinský František

MPK: A47B 9/12, A47B 77/00, A47B 9/00...

Značky: stůl, pracovní

Pracovní stůl pro speciální procesy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269119

Dátum: 11.04.1990

Autori: Soudný Vladimír, Hart Jiří

MPK: B23Q 1/14, C23C 14/24

Značky: pracovní, procesy, speciální, stůl

Text:

...strategických kovů a zvětäújí depozíční rychlost. Tín, že je zsbráněno nežádoucínu nánosu vrstev na důležité elementy zařízení, není nsrušovúna činnost hnscího systému plsnet s všech rotsčních uložení.vynález je zobrezen na přípojenén výkresu, který představuje řez pracovní stolesPracovní stůl pro speciální procesy sestává z nosné konstrukce ł s otočného stolu 3. V nosné konstrukcí i je horní ložisko 3 s spodní ložisko 1, v kterých je uložen...

Zařízení k přepravě zemědělských strojů s velkou pracovní šířkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 268884

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pitrmoc Jaroslav, Hanzálek Karel

MPK: A01B 73/00

Značky: přepravě, strojů, pracovní, zemědělských, velkou, zařízení, šířkou

Text:

...je pohled ze strany na zavěšený přepravovaný stroj.Zařízení k přepravě zemědělských strojů je tvořeno středovým nosníkem l, ke kterému je přivařen rozvštvený rám g s příčkami Ž. Na rozvčtvený rám g je přičepována dvojice přímočařých hydromotorů 5, která ovláda závěsná ramena 2 sloužící k připojení následného stroje ll. Příčky 2 jsou přivařeny na nápravě lg s volně otočnými koly lg. V přední části středového nosníku l je připojeno kloubové...

Zdvojená pracovní stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 267557

Dátum: 12.02.1990

Autori: Šeptun Roman, Smíšek Josef, Svánovský Miloslav, Blesík Karel

MPK: B23Q 41/00

Značky: pracovní, stanice, zdvojená

Text:

...sběrnýn kanálem gl, napojený na dopravník 2 tříaek, unístčný v príslušné zpevňovacím mezíkuau 1 a vyustující do konorové nádrže lg třískováho hospodářství. Konorová nádrž lg je vybavena magnetickým odlnčovačea g a vynáäecía dopravníken § vyvedenýa nad nádobu lg na tříaky. Dále je koaorová nádrž lg opatřena čerpadlen g znečietčnćho oleje, napojenýa přes filtrační jednotku àà na nádobu àgjolejovćho hospodářství. Vyavenou jednak čerpaálel...

Nosič pracovní plochy lékařského stolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267038

Dátum: 12.02.1990

Autori: Španihel Jiří, Boruta Ivan

MPK: A61G 13/00

Značky: nosič, lékařského, plochy, pracovní, stolu

Text:

...nosníkem Š. S centrálním nosníkem Q je pevně spojeno rameno ll,dráha lg a přední nosný prvek 5 s předním spojovecím prvkem 2, ve kterých jsou připojovací otvory li pro připojení ústrojí pro zdvih gł pracovní plochy.Určité výkony manuální medicíny se s výhodou dají provádět na pracovní ploše složené ze segmentu, jak ukazuje obr. l a obr. 2. Pro dokonalé provedení výše uvedených vykonů je nutné, aby byly segmenty otočné ve vertikální rovině,...

Pracovní stůl pro rozmístění výrobků při explozivním opracování

Načítavanie...

Číslo patentu: 266474

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kuzněcov Jurij, Rykov Jurij

MPK: B21D 26/06

Značky: opracování, stůl, rozmístění, výrobků, explozivním, pracovní

Text:

...HHEDHHOHHOŘ MECCOĚ 3 COCŤ 8 BHTnoü sneprnn Kopnycà, ynnomenupň Ha Kosmmuunenw coownomeuua Macc. m m . w K - ľĺpH nanbneňmem nnmxcenun Kopnyca 1 H unepmonuoñ Maccm 3 (HD 0614) arms, ca aHeTHHÉCKH SHBDPHK KODHYCH Í HEDGXOEHT B YHPYPYW sneprum-cmawna aMODTH 3 aTOMHepuHoHHaH Macca 3 - npoőb, nepememaacp na Bennvmny 8 oTHocHTenbHokopfnyčà ľcroneącoynapxerrcn c Humneň noàąpxuocmzo zcopnyca 1 a OÍIHŤB nponcxoąnräeyłiľ pyrnñ ynap H nepexon aueprjyn...

Okrouhlý pletací stroj na výrobu punčoch a podobně, s ochraným stínítkem v pracovní oblasti

Načítavanie...

Číslo patentu: 266338

Dátum: 13.12.1989

Autor: Lonati Francesco

MPK: D04B 9/46

Značky: oblastí, stínítkem, stroj, podobně, punčoch, výrobu, pracovní, ochraným, okrouhlý, pletací

Text:

...strana prostoru, popřípadě místnosti,ve které je stroj umístěn. Umístíeli se na toto vedení aspirační zařízení, jež není pro přehlednost na výkresech znázorněno, může být v komoře vytvořen aspirační proud, který odstraňuje kousky příze neho vůbec nečistoty náhodné proniknuvší do vnitřku komory 3, takže pracov ní oblast je stále udržována v čistotě.Dále může být upraveno blokovací zařízení lg, které je umístěno stranou vůči jímacímu...

Pracovní orgán pro kypření půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266222

Dátum: 13.12.1989

Autori: Panov Ivan, Korabelskij Valerij, Sonis Zinovij, Rojtberg Leonid, Vetochin Vladimir, Kuzněcov Jurij

MPK: A01B 13/08

Značky: orgán, pracovní, kypření, půdy

Text:

...őesorsahbnoñ oőpaöowxn noqam, coepmamnň saKpénneHHmňA Ha cwoňxe puxnamnň snemeuw, unemmuů mopuy qacrn, nanpanneanoñ BHYKHOCTBD Bsepx KOHHqeCKOň nonepxnocrn, o T n H q a m m uñ C-H Ten, qwo, c uennm HOBBIIIIBHHH xaqecma oőpaőonm noqBu u cunami-lux raroaoro conpomsnemx, nepennna Kpoxa puxnnmero sneMeHwá HMeeT.®opMy yqaćwxa, Kpąaoň, oôpaaonánuoň nepeceqennenvxonnqecxoñ nonepxuocrn c nnnunpnqecxoů nosepxnocrbm, npn 3 TOMnemame B...

Zapojení pro řízení kombinované pracovní a manipulační jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 266090

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kessner Karel, Dráždil Josef, Smíšek Josef

MPK: G05B 19/18, B23Q 15/22

Značky: manipulační, pracovní, řízení, zapojení, kombinované, jednotky

Text:

...je pžipojen svým výstupem 3 blok 3 snímačů tlouštky obrâběné stěny obrobku a k jehož druhému vstupu 32 je připojen svým prvním výstupom äl blok 5 nnfmačů polohy jednotky, připojený současně svým druhým výstupom ěgke druhému vstupu gg bloku 3 logických obvodů pro řízení pracovního cyklu jednotky.Hcpnutím příslušných ovládacích prvků v bloku l ovládání jednotky je přiveden elektrický signá 1 do bloku 3 logických obvodů pro řízení pracovního...

Samovypínací spínací obvod pro ovládání pracovní zátěže stejnosměrným napětím

Načítavanie...

Číslo patentu: 265570

Dátum: 13.10.1989

Autori: Novotný Otakar, Pírko Jan

MPK: H03K 17/04

Značky: zátěže, obvod, ovládání, stejnosměrným, napětím, samovypínací, pracovní, spínací

Text:

...napětí tyristoru, prúběh napětí a úroveň vypínacího napětí tyristoru, průběh řídicího impulsu a prúběh proudu tyristorem.Podle obr. 1 je k první svorce ł zdroje 3 střídavého napájecího napětí, např. sekundár ního vinutí síčového transformátoru, připojen prvním vývodem 3 odpor A, jehož druhý vývod5 je zapojen skrze společný bod É s anodami usměrñovací diody 1 a vypínací diody §. Přitom je katoda usměrňovací diody 1 zapojena ke kladnému pölu...

Pracovní buben pračky

Načítavanie...

Číslo patentu: 265276

Dátum: 13.10.1989

Autor: Kunzl Vilém

MPK: D06F 37/08

Značky: pracovní, buben, pračky

Text:

...rediálnícnv desek je tvořen první rediální deskou 1 a druhou radiální .deskou g, ldzeré Jsom kloubově spojeny. Druhý pár rediálních desek ,je tvořen třetí radi ální doskou 1 a čtvrtou radiální deekou, 4, které jsou kloubově spojeny. Mezi .těmito dvěna páry rediálních deset. mezi druhom radiální doskou. z e třetí radiální deskou 3, ,je kloubově uepořádána rozpěrná deska 5.Šíře radiálních deeek ,je shodná. se šíří pracovního bub 265 276m. g...

Visutá mobilní pracovní plošina

Načítavanie...

Číslo patentu: 264940

Dátum: 12.09.1989

Autor: Milata Rudolf

MPK: F16L 55/18

Značky: pracovní, visutá, mobilní, plošina

Text:

...opravárenskému zásahu. Tím se zvyšuje produktivita práce při opravách či údržbě potrubí a snižují se náklady na prováděné práce.Príklad provedení visuté mobilní pracovní plošiny podle vynálezu je zobrazen na přiloženém výkrese, kde na obr. 1 je nárysný pohled, na obr. 2 půdorysný pohled a na obr. 3 pohled na půdorys zleva. Základní rám ł je svařen z valcovaných profilú. Na spodní části základního rámú l je uložena hlavní montážní plošina §,...

Snímač úhlového natočení pro těžké pracovní podmínky

Načítavanie...

Číslo patentu: 263311

Dátum: 11.04.1989

Autori: Čmuchálek Jiří, Mašek Jiří

MPK: G01B 7/30

Značky: těžké, natočení, úhlového, pracovní, snímač, podmínky

Text:

...na obr. 3 je detail uložení zadního kroužku v nárysném řezu a na obr. 4 je zadní strana snímače v pohledu.Ložiskový blok łł (obr. 1) je válcového tvaru a je zhotovený z hliníkové slitiny. vo své střední části má vytvořeno osazení łâ pro kruhovou připevňovací přírubu łg. Na zadní straně ložiskového bloku łł (obr. 1, obr. 2) je vytvořena spojovací čtvercová příruba g pro upevnění váloového krytu ia. Ve vnitřní části ložiskového bloku łł jsou...

Vysokotlaká pracovní elektroda k elektrochemickému měření koroze kovu za provozních podmínek

Načítavanie...

Číslo patentu: 262878

Dátum: 11.04.1989

Autori: Fiala Bohumil, Bár Jaromír, Prát Lubomír

MPK: G01N 27/30

Značky: koroze, elektroda, provozních, podmínek, pracovní, elektrochemickému, měření, vysokotlaká

Text:

...z kovu, intiková spojka s přimluänými wâvitmwými apaji umožňudm dokonaló utönnčo mi vnitřnimw pmmmtmwm wlaktwüůy proti vnějůímu roztoku, kromě tone celú aàmkmwmäm ga mhotúvana za snadno doatupných a lcvnýchPríklad vyaokotlaká pracovní elektrody je znázorněn ne při poJenén výkresu.Do stěny ł tlakové nádoby, kterou Jo aokundární perovodní prostor parního parního generátoru Jaderné elektrirny a tlakovodnímí reaktory, je pomocí nćtrubku 2,...

Zařízení pro měření elektrického odporu antistatické pracovní obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 262516

Dátum: 14.03.1989

Autori: Svozil Jiří, Hradil Petr, Staroba Josef

MPK: G01R 31/12, G01R 19/145

Značky: měření, pracovní, antistatické, obuvi, elektrického, odporu, zařízení

Text:

...i v patní části obuvi. Vypouklá styčná ploche zajišťuje spolehlivá dosednutí elektrodových terčíkñ na vnitřní plochu spodku obuvi. Paralelní připojení obou elektrických terčíků k měřicí jednotce zajiščuje výhodné výsledné vyhodnocování okamžitých hodnot průchozího elektrického odporu snímaných ze dvou míst spodku obuvi.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je schematicky zobrazen na výkrese, kde značí obr. 1 celkový nárys s blokovým...

Zapojení obvodů pro zvýšení pracovní rychlosti rychlé obrazové paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 262237

Dátum: 14.03.1989

Autori: Sobotka Zdeněk, Johanovský Aleš, Mikulec Jindřich, Jirkovský Miroslav

MPK: G11C 8/00

Značky: zvýšení, rychle, pracovní, rychlostí, zapojení, obrazové, pamětí, obvodů

Text:

...4 N desky N na úroveň log 1 pre zajištěníaiítoíncrn ic čítačem C, z jehož stavu a vnějšitrh řídiclcži slí-jnálfi 3 G jsou V řídicĺm de.koderu A jednoznačne odvozeny řídící signály pro vstupní demultiplexer D, vstupní multiplexer E a pole dynamických paměti E. Olírazovví data, přicházející ívstupnílsběrnicí Di jsou v časových intervaloch odpovídajících vybraným stavům čítače C postupTě zapisována do registru vstupního demu.1 tiplexeru D a v...

Polohovadlo pro dva pracovní stoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 262116

Dátum: 10.02.1989

Autori: Pavlík Dušan, Kopecký Pavel, Holec Jiří, Kaláček Jiří

MPK: B23K 37/04

Značky: pracovní, polohovadlo, stoly

Text:

...sestava ze dvou stojanů 1,které jsou vytvoreny z podstavce 2, na némž jsou upevněny dvě stojiny 3 s pevným ramenem 4. Na obou koncích pevných ramen 4 jsou uložený hydraulické ovládací válce 5 s aretačními čepy 6 a v ose čepy 7,na nichž jsou uložena výkyvná ramena 8 spojene v ose nozpěrným hřídelem 9 s ochranným štitem 1 D. Na koncích výkyvných ramen 8 jsou na čepech 11 uložený otočné příruby 12, 13, vždy dvě souose proti sobě....

Zařízení pro uložení pracovní plošiny vibračního zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 261608

Dátum: 10.02.1989

Autori: Rameš Bohdan, Čermák Ján, Sedláček František

MPK: B06B 3/00

Značky: pracovní, plošiny, vibračního, uložení, zařízení

Text:

...stupněm volnosti. To je důležité pro vyvození přesně definovaných reakcí na upnulé břemeno, bez rázů ve směru kolméííi ke směru kmitaveho pohybu, které by jinak byly vyvozeny střídavým smyslem reakcí v uložení, způsobenýclí klopným momentom upizutého břemene s těžíštěm nad horní plochou pracovní plošiny. Zatímco u známeho uložení tyto razy tlumí hydrodynamicky nebo hydrostaticky udržovaný íilm oleje, uložení podle vynálezu tyto rázy...

Pracovní tabule pro zařízení k odchlupení kůží

Načítavanie...

Číslo patentu: 261215

Dátum: 12.01.1989

Autori: Dennstädt Heinz, Dorstewitz Rainer

MPK: C14B 1/12

Značky: tabule, pracovní, odchlupení, kůži, zařízení

Text:

...zatěžovacím ůstrojím lg, ll, které vytváří pracovní tlak a je znázorněnojako tlačné pružiny. Oba válce lg, ll jsou ve směru svislé dráhy g přesazeny nad seboua sahají ve znázorněné klidové poloze do svislé dráhy g. Přitom zpracovávají nejprve přední stranu kůže l, která dosedá na nosnou tyč g, a potom strany kůže l, podepřené o pracovní tabuli 6. Odchlupená kůže se po obrácení kolem kol lg, z nichž je znázorněno pouze jedinéa mezi nimiž...

Zařízení pro akumulaci pracovní energie spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 261025

Dátum: 12.01.1989

Autori: Stiegler Jindřich, Stiegler Václav

MPK: F01B 13/04

Značky: motorů, zařízení, akumulaci, energie, spalovacího, pracovní

Text:

...ústrojí,spojené s kuželkou ovládacího ventilu k řízení přívodu hnací směsi do spalovacího motoru.Příklad konkrétního provedení vynalezeného zařízení je znázorněn na připojeném výkresu V řezu, přičemž rovina řezu je vedena osou rotoru a osou válců spalovacího motoru.Vynalezené zařízení pro akumulací pracovní energie spalovacího motoru obsahuje klikový hřídel Q, který je otočně uložen v klikové skříni vytvářející rotor §, přičemž kliková...

Zařízení pro kontrolu vytažení protlačku z pracovní dutiny průtlačnice bez vysunovače při zpětném protlačování

Načítavanie...

Číslo patentu: 260607

Dátum: 12.01.1989

Autor: Chytka Vladimír

MPK: B21C 51/00

Značky: zařízení, kontrolu, vytažení, průtlačnice, vysunovače, protlačování, dutiny, protlačku, zpětném, pracovní

Text:

...stejné uspořádání elementů jako V případě obr. 2, ale s volnou pracovní dutinou.Při příkladném provedení má průtlačnice 3 pro zpětné protlačovaní bez vysunovačespeciálně tvarovanou pracovní dutlnu 5,22 to tak, že je kuželově otevřeno směrem k svému ústí, končícímtl čelem 6. Hloubka i 18 pracovní dutiny 5 průtlačnice 3 je menší než délka 19 protlačku 4.Na opačném konci jaákového převodu 15 je peviíě nerozebíratelně napojeno pohyblivé...

Přídavná závaží pro pracovní stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 259650

Dátum: 17.10.1988

Autori: Erichlebová Jitka, Havránek Milan

MPK: B60B 15/28

Značky: stroje, pracovní, přídavná, závaží

Text:

...prítlačným nosníkem a dosedací plochou těles prídavných závaží je vložena pružná vložka. Pružná vložka je na straně dosedací plochy těles prídavných závaží opatrena rýhováním.Výhodou prídavných závaží podle vynálezu je možnost prichycení více těles pří 4davných závaží na nosný rám pomocí jedine dvojice šroubü, matlc a prítlačného nosníku. Iímto usporádáním se dosáhne podstatné snazši manlpulace s přídavnýmí závažími s úsporou času a ve...

Pracovní válec se středovým průchozím otvorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259047

Dátum: 16.09.1988

Autori: Möser Peter, Richter Lothar, Pfeiffer Hans

MPK: F15B 15/02

Značky: středovým, válec, pracovní, otvorem, průchozím

Text:

...ocn nnunmx unu öecxoueqnmx newaneü.Hpn BTOM saroronxa, npenmymecraenuo xenesaoopomnúñ penbc, onmxa ĎmTb nan~ pannena ueHTpaHbH 0, Tax RTO Momno OĎOŘTHCB őes nononunrenhnx Hanpannammnx opranos.Ha ronoaxe nopmuenoro mroxa npuxpennaercx Hucrpyueuwansnuň cynuopr. Onopnax Kpmma Hapny co caoeň mynxuueň Kax newanb paöoqero nxnunnpa cnymnr onopoň nnx samnnunm snemenwon nan wuxcaunn sarowonxu aux oöpa 6 oTKH ee. Hsnecruue npncnocoöhenx nmemr raxym...

Zařízení pro kontrolu čistoty pracovní kapaliny hydraulického pohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259026

Dátum: 16.09.1988

Autori: Lysikov Jevgenij, Dribin Anatolij, Zajdman Michail, Rudnev Vjačeslav, Kostin Vladimir

MPK: G01N 15/06

Značky: pohonů, pracovní, hydraulického, kapaliny, zařízení, kontrolu, čistoty

Text:

...paôoraew cnenymmnu oöpasoM.Hccneyemas mnnxocrb non aaneHHeM nocrynaer H 3 Tpyöonposona 8 so anypexnmm nOn 0 CTb 6 nonnmnoro sneuenra 1 H anee uepes ornepcrnx 9 5 sasop2, aunonuenuuň B BHne uHnHHHpa, 3 crarnuecxou nonomeHHH pacnonomen sxcnenrpnuuo oTHocHTenbHo ocH snemeura 1 (Hr.2). Kora nonsKmHoMy snemeury 2 sąaercn spamawenbuoe naumeune c HOMOMBW snexmponurawenn 3.(Hr.l), HenoanHHŘ aneuenw 2 non neňcraneu rHnpoHHaMHqecxoro naanennn...

Pracovní válec provazcových pracích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258891

Dátum: 16.09.1988

Autor: Klejch Vlastimil

MPK: D06B 23/02

Značky: provazcových, pracovní, strojů, pracích, válec

Text:

...1 to rozměry vá 1 ců,pře ąouatružit je na novýmenší průměr. Tyto operace jsou složité a vyžadují vždy dlouhodobé odstavení stroje z provozu.Tyto nevýhody Jsou oďàtraněny praoovním váloem provaze oovýoh-praoích strojů podle vynálezu, který sestává z ooé 258391lového bubnu a jehož podstatou je, že na povrchu ooelovéhow bubnu je nalaminována nosné vrstva laminátu so skleněnou tka» ninou ana ní krycí vrstva lamihátu 5 polyesterovým...

Pracovní válec hydraulického systému zejména pro jednonožové řezačky papíru

Načítavanie...

Číslo patentu: 258777

Dátum: 16.09.1988

Autor: Vaňous Vlastimil

MPK: B26D 5/12

Značky: systému, pracovní, papíru, zejména, jednonožové, hydraulického, válec, řezačky

Text:

...hydraulického kanálu.Výhody řešení pracovního válce hydraulického systému podle vynálezu spočívají zejménav tom, že přepouštěcí ventil, nahrazující hlavní pojiščovací ventil, může být vzhledem k vel kým přípustným toleranoím tlaku, který jej otevírá, podstatně jednodušší konstrukce, čímž se stává i celý hydraulický okruh jednodušším, levnějším a výrobně nenáročnějším.Na přiloženém výkresu je znázorněn řez příkladným provedením pracovního...