Patenty so značkou «pracoviště»

Šicí pracoviště

Načítavanie...

Číslo patentu: 265724

Dátum: 14.11.1989

Autor: Směšný Zdeněk

MPK: D05B 21/00, D05B 19/00

Značky: pracoviště, šicí

Text:

...s rámemJ, klmy Inĺ Ivm pi hllřuů plruuvlu /. n juhu vunĺžnuuñ ř/L-I plrwhy jn npnł-řnuun pnlyamidovými31, Áz, ktoré leží na drahách gg. fl, tvořouých tvurovým prollly, zulñĽujĺvĺm| ktorý zasahujerolnnmi vedení rolen łl, 32 vo směru kolmém ku smčru podávání dopravního pásu Q, pod šiel hlavu l tak, že dopravované oděvní díly jsou prodávány do oblasti šici á část variátoru 3, kterou tvoří řemenicejehly zaříze ní. Na vyvýšeném vyložení rámu Q...

Dorovnávací mechanismus robotizovaného šicího pracoviště

Načítavanie...

Číslo patentu: 264596

Dátum: 14.08.1989

Autori: Plačková Lenka, Geršl Stanislav, Kadlec Zdeněk

MPK: D05B 33/00, D05B 27/00

Značky: pracoviště, šicího, mechanismus, dorovnávací, robotizovaného

Text:

...patek pod rámečhk dirkovacihostroje. Jeden konec pružiny je uložen v držáku, zatímcoDorovnávací mechanizmus v popsaném uspořádání splňuje požadavky na jednoduché, spolehlivě fungujíci zařízení,které vyhovuje také z hlediska snadného seřizování a po stránce zajištění bezpečnosti při pràcí.Princíp konstrukce dorovnávacího mechanísmu je patrný z popisu připojených výkresů, které toto zařízení znázorňuji na obr. í v nárysném pohledu, na obr. 2 v...

Zařízení k dopravě skleněných výrobků s hlavicí, zejména kalíškoviny, od pracoviště sklářů do chladicí pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 263536

Dátum: 11.04.1989

Autori: Pajer Jan, Hrubý Milouš, Novotný Josef

MPK: B65G 17/20, C03B 35/12

Značky: kalíškoviny, dopravě, výrobků, sklářů, sklenených, hlavici, pracoviště, chladicí, zařízení, zejména

Text:

...spínačem zastavení v úrovni ovládací destičky zastavení napojeného na pojezdovou pohonnou jednotku, na kterou je napojen kon~ cový spínač reverze v úrovni ovládací destičky uchopení.Kinematické spojení úchopové hlavy s reverzní zdvihovou pohonnou jednotkou tvoří s výhodou dutá tyč upevněná na úchopové hlavě opatřená po straně hřebenovou nzubev nou tyčí, proti níž je umístěno ozubené kolečko na hří~delce spojené přes řemenicový převod s...

Upínací zařízení otočné části polohovadla robotizovaného pracoviště

Načítavanie...

Číslo patentu: 261705

Dátum: 10.02.1989

Autori: Holec Jiří, Hoffmann Petr

MPK: B23Q 16/00, B23K 37/04

Značky: polohovadla, částí, pracoviště, upínací, robotizovaného, otočné, zařízení

Text:

...osová uložení, to je Jak na kulovém, tak na středícím čepu umožňují osový, výkyvný i otočný pohyb a unášecí element zajištuje fixaci technologického přípravku a přenos kroutícího momentu při otáčení nosné částiíje zaručene pružné uložení technologického přípravku v otočné části polohovedla tak, že všechny technologické i výrobní nepřesnosti a deformace nezatěžují mechanizmus polohovadla přídavnymi paeivními odpory,nezvyšují potřebu...

Polohovadlo, zejména pro robotizovaná svařovací pracoviště

Načítavanie...

Číslo patentu: 261374

Dátum: 10.02.1989

Autori: Hašek Antonín, Holec Jiří

MPK: B23Q 16/00, B23K 37/04

Značky: robotizovaná, pracoviště, zejména, svařovací, polohovadlo

Text:

...ho provedení polohovadla podle vynálezu, kde na obr. Íuje po lohovadlo e transportním rámom a základovým tělesem znázorně sh 261374no v nárysu při současném schematiokém zakreslení ramenePolohovadlo, zejména pro robotizovaná svařovací pracovištěkobsahuje .transportní rám svařovacích přípravků otočný kolem svislé osý o 1800 mezi přípravnou a pracovní polohou a.dále obsahuje zvedací a polohovací desku s indexovací jednot kou a...

Lůžko výměny nástrojů a nástrojových buněk pro bezobslužná pracoviště

Načítavanie...

Číslo patentu: 258395

Dátum: 16.08.1988

Autor: Vaněk František

MPK: B23Q 3/155

Značky: lůžko, výměny, pracoviště, nástrojů, nástrojových, bezobslužná, buněk

Text:

...je na obr. 1 znázorněn púdorys uspořádání lůžka výměny nástrojů a nástrojových buněk s navazujícími mechanismy a na obr. 2 je v nárysu samotné lůžka výměny nástrojů a nástrojových buněk podle vynálezu.Lůžko výměny nástrojů a nástrojových buněk na obr. 1 je umĺstěno mezi manipulátorem obsluhujícím zásobník nástrojů a manipulační rukou li k výměně nástrojů s chapači lâ manipulační ruky. která je znázorněna v pracovní poloze. Příruba l je pevně...

Zvedací stůl pro zkušební pracoviště

Načítavanie...

Číslo patentu: 257174

Dátum: 15.04.1988

Autor: Dosoudil Ivan

MPK: G01M 19/00

Značky: zvedací, zkušební, pracoviště, stůl

Text:

...servomotorem a pevně uchycený zvedaci šroub s maticí, v jejimž vnějším kruhovém obvodu,upraveném jako šnekové kolo je v zâběru šnek, poháněný reverzačnim servomotorem.zvedaci mechanismus je samosvorný. Vůle ve vedení upinaci desky je po ustavení osové výšky vymezena sevřenim vodicích pouzder. Zkoušený výrobek je rychle, přesně a bezpečně ustaven v ose dynamometru. chod soustroji během zkoušeni je klidný, bez chvění, ložiska nejsou...

Automatizované technologické pracoviště

Načítavanie...

Číslo patentu: 256466

Dátum: 15.04.1988

Autori: Peřina Vilém, Kocman Karel, Kupský Miroslav, Dráždil Josef, Jobánek Stanislav, Helán Jan, Suchý Stanislav, Čtverák Jaroslav

MPK: B23Q 41/00

Značky: automatizované, pracoviště, technologické

Text:

...plošné rozmíatěnými polohovacímí píaty ga, navzájom propojenýni plastickou hmotou gg. Proti dorazové koatce gł je upravena horizontálni upínka gg, vybavená rovněž třemi plošné rozmíatěnými polohovacími píaty gg, navzájem propojenými plastickou hnotou gg.Automatické upínače lz jemně vyvrtávaçi strojové jednotky ł jsou dále vybaveny odměřovacím čidlem 32, napojeným na vyhodnoco 256 458vací jednotku gz. vyvrtávací tyč 33 je napojena na...

Sdružené pracoviště technologické linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 250360

Dátum: 15.04.1987

Autori: Jobánek Stanislav, Čtverák Jaroslav, Toman Václav, Suchý Stanislav

MPK: B23Q 41/02

Značky: sdružené, pracoviště, linky, technologické

Text:

...rovině. soustružlci pracovni stanice 1 je vybavena otočným upínačem 2, jehož převodová skřiň 16, připojená na poháněcí elektrom-otor 30, je opatřenaiautomatickou aretací rotačniho rozpínacího trnu 15, proti kterému je uspořádán otočný opěrný hrot 19 s krytem .20 vinuti obráběného statoru 11. Otočný operný hrot 19 je umistěn na natáčecim rameni 18, otočně uloženém na čepu 29 převodové skříně 16. Otočný upínač Z je současně opatřen třemi...

Dvoustranné pracoviště zejména automatické obráběcí linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 238781

Dátum: 15.04.1987

Autori: Procházka Karel, Odehnal Ervín

MPK: B23Q 5/52

Značky: obráběcí, linky, dvoustranné, automatické, pracoviště, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Dvoustranné pracoviště je určeno především pro obrábění vnitřních ploch skříňovitých součástí na automatických obráběcích linkách a jednoúčelových obráběcích strojích. Dvoustranné pracoviště tvoří otočně uložený vřeteník, vybavený natáčecím válcem a indexovacím válcem. Pracovní vřeteno nese na svém konči nástrojový držák s nástrojem. Nástrojový držák má excentricky umístěné vodicí pouzdro a nástroj na téže rozteči excentricky umístěný průchozí...

Zařízení k ovládání manipulačního pracoviště

Načítavanie...

Číslo patentu: 236719

Dátum: 15.11.1986

Autori: Vorrethová Nina, Rys Stanislav

MPK: G05B 19/18

Značky: zařízení, manipulačního, pracoviště, ovládání

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro řízení menších a jednodušších robotizovaných pracovišť zejména v kovárnách a lisovnách při možnosti volby automatického nebo ručního řízení. Vynález řeší manipulaci s menšími součástmi a diagnostiku poruch kroků i závad v okruzích. Zapojení tohoto zařízení umožňuje zdvih manipulačního ramene, jeho rotaci, výsuv, translaci čelistí a jejich svírání a rozevírání. Ovládací prvek pro automatické řízení je připojen k...

Zařízení pro automatické podávání a ukládání součástí pro automatizované technologické pracoviště

Načítavanie...

Číslo patentu: 220227

Dátum: 15.11.1985

Autor: Dolenský Zdeněk

Značky: automatizované, pracoviště, podávání, technologické, ukládání, zařízení, součástí, automatické

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro automatické podávání a ukládání součástí zejména přírubového tvaru pro automatizované technologické pracoviště řeší zásobování tohoto pracoviště dostatečným množstvím polotovarů za současné možnosti odkládání opracovaných součástí. Zařízení tvoří otočná plošina se dvěma zásobníkovými jednotkami, z nichž každá je tvořena podávací plošinou a ukládací plošinou. Tyto plošiny mají společný pohon a pohybové šrouby každé plošiny jsou...

Zapojení uzavřených hydraulických okruhů univerzálního soustružnického pracoviště pro rýsování a měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 220041

Dátum: 15.10.1985

Autor: Maštalíř Antonín

Značky: okruhu, zapojení, rýsování, hydraulických, univerzálního, měření, uzavřených, soustružnického, pracoviště

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení uzavřených hydraulických okruhů soustružnického pracoviště pro rýsování a měření kruhových nádob. Realizuje se tím způsobem, že mechanická část zařízení pro rýsování a měření je osazena hydraulickými okruhy, v nichž je zapojeno čerpadlo v sérii se zapojeným čističem, paralelně napojených manometrem a přepouštěcím ventilem, dále jsou v jedné části obvodů paralelně napojeny rozváděče, v nichž v obou větvích jsou v sérii...

Univerzální zařízení soustružnického pracoviště pro rýsování a měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 221718

Dátum: 15.05.1985

Autor: Maštalíř Antonín

Značky: měření, rýsování, zařízení, univerzální, soustružnického, pracoviště

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká univerzálního zařízení soustružnického pracoviště pro rýsování a měření kruhových nádob velkých průměrů a točné délky v značném rozsahu, při použití pro rýsování například pancéřů pláště mlýna, měření kvality a opracovaných vnějších průměrů. Realizuje se tím způsobem, že suport příhradové konstrukce je opatřený v krajních vnějších částech upínacími jednotkami, které jsou umístěny vně žeber, přičemž mezi těmito žebry na suportu...

Rámová konstrukce pracoviště řidiče samohybného pracovního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 215429

Dátum: 01.01.1985

Autor: Vancl Antonín

Značky: konstrukce, řidiče, samohybného, stroje, rámová, pracoviště, pracovního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká rámových ochranných konstrukcí pracoviště řidiče nebo bezpečnostních kabin I, samohybných pracovních strojů poháněných spalovacími motory, kde řeší zlepšení pracovních podmínek na pracovišti řidiče zamezením přestupu tepla z motorového prostoru a současně řeší prodloužení životnosti sacích filtrů motoru při celkovém zjednodušení sací soustavy. Uvedeného se dosáhne tím, že nosné části rámové ochranné konstrukce pracoviště řidiče...

Uspořádání příčně výkyvného pracoviště řidiče na svahovém stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 217929

Dátum: 15.12.1984

Autori: Grečenko Alexandra, Nejtek Jiří

Značky: pracoviště, uspořádání, výkyvného, svahovém, příčné, stroji, řidiče

Zhrnutie / Anotácia:

Uspořádání příčně výkyvného pracoviště řidiče na svahovém stroji sestává z lineárního vyrovnávacího motoru, uspořádaného mezi příčně výkyvnou kabinou a rámem stroje, který je opatřen úložnými konzolami pro nosníky kabiny. Nosníky a konzoly jsou spojeny čepy, uspořádanými v jedné podélné ose stroje, v níž leží též gravitační nivelace kabiny, opatřená buď signalizací potřebného vyrovnání při jízdě po vrstevnici svahu pro ruční vyrovnání polohy...

Řídicí jednotka pracoviště pro odlaďování programů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216604

Dátum: 01.10.1984

Autori: Dvorský Pavel, Staňka Karel

Značky: řídící, odlaďování, programů, pracoviště, jednotka

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení řídicí jednotky pracoviště pro odlaďování programů pro obráběcí stroje, vyznačující se tím, že skupinový výstup (7) ovládací klávesnice (2) je spojen s prvním skupinovým vstupem (8) mikropočítačového řadiče (1), jehož první skupinový výstup (9) je spojen se skupinovým vstupem (10) obrazovkového displeje (3) a sběrnicová svorka (13) paměti (4) je spojena první obousměrnou sběrnicí (11) s první sběrnicovou svorkou (12) mikropočítačového...