Patenty so značkou «prachu»

WC so zariadením na odsávanie prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20447

Dátum: 25.05.2012

Autori: Weiss Rolf, Lechner Manuel

MPK: E03D 9/05, E03D 9/052, E03D 1/38...

Značky: prachu, odsávanie, zariadením

Text:

...vôbec.0010 Pritom je odsávací pripoj usporiadaný predovšetkým nanie je nutne. Odsávací prípoj nemusí ležať na najvnútornejšej polohe, prípadne symetricky s najvnútornejšou polohou, ale môže ležať aj asymetricky. Predovšetkým prierez odsávacieho pripoja leží do takej miery na vnútornej strane, ako sa môžu na obvode splachovacieho kanála ako hranica medzi vonkajšou stranou a vnútornou stranou V (lokálnej) rovine ohybu definovať ležiace čiary...

Spôsob odstraňovania 137Cs z odpadového prachu z elektrických oblúkových pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20475

Dátum: 27.04.2012

Autori: Degetto Sandro, Cianchi Aldo

MPK: G21F 9/06, G21F 9/30

Značky: 137cs, odstraňovania, pecí, oblúkových, elektrických, prachu, odpadového, spôsob

Text:

...izotopovej výmeny proces sa uskutočňuje v kyslom médiu (pri pH približne 5) a pri laboratórnej teplote trvanie celého extrakčného procesu je približne 24 hodín výťažok spracovania po štyroch stupňoch extrakcie bol 90 .0015 Spracovanie opísané v skôr uvedenom U.S. patente je založené na dvojfázovom Iúhovacom procese, kde sa obidve fázy uskutočňujú v kyslom médiu, pričom sa v druhej fáze pridáva nerádioaktívna soľ cézia (ako v...

Zariadenie na odlučovanie prachu za sucha a na čistenie plynu pri výrobe železa alebo splyňovaní uhlia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6016

Dátum: 03.02.2012

Autori: Hackl Andreas, Fleischanderl Alexander

MPK: B01D 53/40, B01D 53/79, B01D 53/83...

Značky: čistenie, plynů, železa, výrobe, uhlia, zariadenie, sucha, odlučovanie, splyňování, prachu

Text:

...teploty plynu až do l 000 °C. Plyn, vytváraný počas výroby surového železa v žernliach V jednotkách na výrobu surového železa v žemliach, alebo plyn, vytváraný počas výroby železa v jednotkách na výrobu železa, obsahuje okrem iného sírovodík, chlorovodík, ŕluorovodík, ťažké kovy, organické nečistoty, ako sú dioxíny alebo furány, polycyklickéTieto zlúčeniny, škodlivé pre životné prostredie, musia byť odstránené pred vypúšťaním odpadových...

Práškové zmesi stavebných hmôt bez prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13267

Dátum: 13.04.2010

Autori: Stohr Werner, Wache Steffen, Seidl Wolfgang, Zuern Siegfried, Hoetzl Klaus-dieter

MPK: C04B 24/08, C04B 24/04, C04B 28/02...

Značky: prachu, stavebných, zmesí, hmot, práškové

Text:

...zlúčeniny.Úlohou predloženého vynálezu preto bolo navrhnúť práškové zmesi stavebných hmôt, ktoré vykazujú výrazne znížený sklon kprašnosti. Pri tomtopoužite aditíva sa majú vyznačovať jednoduchou aplikovateľnosťou pri súčasne vysokej účinnosti. Okrem toho nemajú mať pri aplikácii sklon ktvorbe hrudiek anemajú ani negatívne ovplyvňovať požadovaný profil vlastnosti produktov,predovšetkým oderuvzdornosť, pevnosť v tlaku a adhéznu pevnosť v...

Spôsob vysávania prachu vysávačom prachu a zberný priestor na prach

Načítavanie...

Číslo patentu: 287184

Dátum: 27.01.2010

Autori: Lehmann Petra, Rodemann Thomas, Sauer Ralf

MPK: A47L 9/14, A47L 7/00

Značky: priestor, prach, zberný, spôsob, vysávania, prachu, vysávačom

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob vysávania prachu vysávačom (1) prachu, pri ktorom sa prach najskôr nasáva do zberného priestoru (9) na prach alebo filtračného vrecka (3) na prach a následne sa odstraňuje, pričom páchnuce látky sa adsorbujú pomocou adsorbenta (7), napríklad aktívneho uhlia. Adsorbent (7) sa vkladá alebo zavádza priamo do zberného priestoru (9) na prach alebo filtračného vrecka (3) na prach v množstve, ktoré predstavuje zlomok objemu tohto...

Ručný obrábací stroj s ochranným krytom a prípojkou pre odvádzanie prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10950

Dátum: 27.06.2009

Autori: Novotný Jiří, Blažek Jiří

MPK: B24B 55/10, B25F 5/02

Značky: prípojkou, odvádzanie, stroj, ochranným, ručný, prachu, krytom, obrábací

Text:

...vzduchu. Tým môže nástroj ešte vo zvýšenej miere prispievaťk prúdeniu v kanáli pre odvádzaníe prachu.Krycia stena je s výhodou v podstate rovinná. Tým sa vytvorí dobre chovanie prúdenia. Rozumie sa, že príslušné steny môžuKanál pre odvádzaníe prachu prebieha s výhodou špirálovite, to znamená, že má tvar špirály. Napríklad prebieha kanál pre odvádzaníe prachu dokola pracovného vretena, na ktorom jeV tejto súvislosti je nutné...

Spôsob odstraňovania prachu a zodpovedajúce zariadenie na odstraňovanie prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12477

Dátum: 01.10.2008

Autori: Haas Jürgen, Meissner Alexander, Frey Marcus

MPK: B08B 1/00, A46B 3/18, A46B 13/02...

Značky: zodpovedajúce, spôsob, odstraňovania, odstraňovanie, zariadenie, prachu

Text:

...na krútícom momente motora umývacej kefy. So zväčšujúcou sa hĺbkouponorenia sa tak tiež zväčšuje krútiaci moment motora umývacej kefy, pretože kefy umývacejkefy sa s pribúdajúcou hĺbkou ponorenía silnejšie defonnujú. Krútiaci moment tohto motoraumývacej kefy je teda mierou hĺbky ponorenía a môže byt teda použitý ako meracía veličina.Táto známa regulácia hĺbky ponorenía v závislosti od krútiaceho momentu hnaciehomotora však doposial...

Usporiadanie držadla na hadici vysávača prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13793

Dátum: 01.08.2008

Autori: Linhart Georg Peter, Linhart Christian Norbert

MPK: F16L 25/00, A47L 9/24, A47L 9/32...

Značky: hadicí, usporiadanie, vysávača, držadla, prachu

Text:

...zásobná slučka vytvorená z vodičov samotných a usporiadaná uvedeným spôsobom je pre uvedený uhol natáčania plne dostačujúca,pričom elektrické vodiče sú na prechode medzi hadicou a usporiadaním držadla usporiadané súvisle neprerušovane bezÚložný priestor na obvode vnútornej objimky poníma vodiče bez zlomov pri relatívnych natáčaniach medzi hadicou a usporiadaním držadla. Vodiče sú tiež vedené späť bez zlomov do kľudovej polohy dĺžkovej...

Zariadenie na čistenie jemných a nerovných povrchov, najmä žalúzií od prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4708

Dátum: 01.03.2007

Autori: Švasta Denis, Krchňák Peter, Magula Ľuboš, Švasta René

MPK: A47L 9/02

Značky: žalúzií, jemných, nerovných, najmä, čistenie, povrchov, zariadenie, prachu

Text:

...rotačnej kefy.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku l je znázomené zariadenie podľa tohto technického riešenia ale bez rotačnej kefy. Na obrázku 2 je znázomený rez telom zariadenia s vyznačením dĺžky štetin rotačnej kefy a príkladným usporiadanim zväzkov štetin rotačnej kefy na tclese kefy. Na obr. 3 je znázomené teleso rotačnej kefy bez štetin s turbínami a vstupnou dýzou. Na obrázku 4 je znázomený rovnaký rez telom zariadenia podľa...

Prístroj na odlučovanie prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4472

Dátum: 01.06.2006

Autori: Gromov Jurij Ivanovich, Chekalov Lev Valentinovich, Tkachenko Vladimir Mihajlovich

MPK: B01D 36/00

Značky: odlučovanie, prístroj, prachu

Text:

...prachu v plyne, disperziu a memý elektrický odpor prachu, prístroj, ktorý by si nevyžadoval opravy počas dlhého času svojej prevádzky.Podstatou prístroja na odlučovanie prachu podľa predloženého úžitkového vzoru, ktorý spĺňa uvedený cieľ, je, že pozostáva z elektrického filtra, za ktorým nasleduje tkaninový filter. Pomer aktívnych objemov medzi tkaninovým filtrom a elektrickým filtrom je od 0,1 do 0,9. Tkaninový filter a elektrický filter...

Spôsob extrakcie iónov europitých a ytritých z koncentrátu luminofórového prachu alebo kalu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5300

Dátum: 24.11.2005

Autor: Gruber Václav

MPK: C22B 7/00, C22B 3/00, C22B 59/00...

Značky: iónov, ytritých, europitých, spôsob, extrakcie, prachu, koncentrátů, luminofórového

Text:

...z koncentrátu luminofórového prachu alebo kalu, ktorého dominantnou zložkou sú oxidy a sultidy zínku, kadmia, ytria a európia. Z koncentrátu luminofórového prachu alebo kalu sa pripraví vodný roztok, a tento vodný roztok sa potom uvedie do kontaktu s extrakčným činidlom všeobecného vzorca lkde R je lineárna alebo rozvetvená alkylová skupina obsahujúca 4 až 12 atómov uhlíka,a R je atóm vodíka alebo lineárna alebo rozvetvená alkylová skupina...

Vysávač prachu s krytom motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 284698

Dátum: 22.08.2005

Autori: Jacobs Carsten, Arnold Hans-peter, Heider Uwe, Schönhoff Helmut

MPK: A47L 9/32, A47L 9/28

Značky: krytom, vysávač, prachu, motora

Zhrnutie / Anotácia:

Vysávač (1) prachu s krytom (G) motora má prípadne pripojenú filtračnú komoru (10) a nosnú tyč (St), ktorá je zastrčiteľná do vidlicového lôžka (21) v kryte (G) motora. Pri jej zasunutí je ovládaný výkonový spínač (24), umiestnený v kryte (10) motora. Výkonový spínač (24), ktorý je vyhotovený ako posuvný spínač, je vybavený nadstavcom (48) na diaľkové ovládanie, ktorý je pri súčasnej aktivácii výkonového spínača (24) ovládaný zasunutím nosnej...

Zariadenie na hodnotenie účinnosti filtračných médií na odlučovanie prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3700

Dátum: 08.01.2004

Autori: Badida Miroslav, Karászová Ingrid

MPK: B01D 35/143

Značky: hodnotenie, účinnosti, médií, prachu, odlučovanie, zariadenie, filtračných

Text:

...a bez určenia plošnej hmotnosti odlúčenej prachovej vrstvy sa nedajú vyrátať odpory prachových vrstiev, ktoré umožňujú spätné závery o sku SK 3700 Utočnej štruktúre odlúčenej prachovej vrstvy. To sa zohľadňuje pri dimenzovaní filtračných zariadení pomocou známych špecifických prietokových odporov prachovej vrstvy.Experimentálne získané údaje na laboratómych a pilotných zariadeniach spolu s prepracovanými metodikami hodnotenia predstavujú...

Filtračné vrecko na prach do vysávača prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283754

Dátum: 04.12.2003

Autori: Kraut-reinkober Stefan, Lienenlüke Paul

MPK: A47L 9/14

Značky: filtračné, vrecko, prachu, prach, vysávača

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané filtračné vrecko (1) na prach do vysávača (3) prachu, pozostávajúce z nosnej dosky (H) z pevnej papierovej hmoty, napríklad lepenky, ku ktorej je pripevnené, napríklad prilepením, vlastné vrecko (12) na prach a ktorá je na strane privrátenej k vnútornému priestoru (15) vrecka na prach vybavená uzatváracou klapkou (13), ktorá je kĺbovo pripojená k nosnej doske (H), je pružne odklopná a v uzatvorenej polohe prekrýva otvor (Ö) v nosnej...

Zástrčkový adaptér na nasávacie potrubie vysávača prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283617

Dátum: 29.09.2003

Autori: Jacobs Carsten, Diedonné Stephan Peter, Arnold Hans-peter

MPK: A47L 9/02, A47L 9/24

Značky: potrubie, nasávacie, adaptér, zástrčkový, vysávača, prachu

Zhrnutie / Anotácia:

Zástrčkový adaptér je obojstranne vyhotovený ako úložná časť (A) na zástrčku alebo ako zástrčná časť (E) zástrčky s úsekom (5) nasávacieho potrubia, pričom úsek (5) nasávacieho potrubia má prierez vymedzený sploštenou stenou (10).

Filtračný odlučovač prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3557

Dátum: 01.07.2003

Autor: Senčeková Daniela

MPK: B01D 46/04

Značky: filtračný, odlučovač, prachu

Text:

...teleso je výhodne v tvare valca, ktorý v spodnej časti má kužeľové vyústeníe s pripojovacím mechanizmom na zbernú nádobu. Zberná nádoba sa pripája k telesu filtra pomocou excentrického uzáveru.Filtračný odlučovač je určený na odsávanie pevných nečistôt a odprašovanie strojov, pracovísk, zásobníkov, dopravníkov a pod.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresov, kde na obr. l je znázornený celkový...

Zariadenie na sekanie trubičkového prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3475

Dátum: 01.04.2003

Autor: Borko Ján

MPK: B02C 9/02

Značky: trubičkového, sekanie, zariadenie, prachu

Text:

...reťazový prevod výškovo nastaviteľný podávací valec, z druhej strany je hnaný klinovým remeňovým prevodom. Technické riešenie zabezpečuje rovnomerné a plynulé posúvanie trubičkového prachu v jednej vrstve do sekacieho ústrojenstva a tým dosiahnutie deñnovanej dĺžky sekancov pri plýnulom beznárazovom chode.Prehľad obrázkov na výkresochNa priloženom výkrese je zobrazené zariadenie na sekanie trubičkovćho prachu podľa technického...

Vreckový filter na prach do vysávača prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282519

Dátum: 09.09.2002

Autori: Hoyer Werner, Kraut-reinkober Stefan, Helmes Ludger, Sauer Ralf

MPK: A47L 9/14

Značky: vysávača, prachu, vreckový, prach, filter

Zhrnutie / Anotácia:

Vreckový filter na prach do vysávača prachu, ktorý sa skladá z nosnej dosky (1) z pevnej papierovej hmoty, napríklad lepenky, s ktorou napríklad prilepením je spojené vlastné vrecko (3), a v ktorej je vytvorený tesne uzavierateľný otvor (9) na nasávací náustok alebo nasávaciu rúrku vysávača prachu, pričom tento otvor (9) je uzavierateľný zvláštnym uzavieracím prvkom (10), ktorý možno z otvorenej polohy stranou od otvoru (9) premiestniť do...

Automatický vzorkovač prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2940

Dátum: 06.08.2001

Autor: Bernát Radoslav

MPK: B01D 35/00, B01D 35/01

Značky: vzorkovač, prachu, automatický

Text:

...zvisle vedené dvojià cou voditok lg,ktoré sú upevnené v základni lg. základňa L 3je troma stĺpmi A 3 prichytená k spodnej časti stola lQ.Ústieii má v hornej častí kőnický otvor ukončený nalepenou manžetou l§.Kőnícký otvor je napojený cez vývod l§ na pumpu /nie je naznačená/.Ústie ll je V spodnej časti zúřené a prechádza voľne cez základňu 3.Medzi ústím il a základňou łj je vložená tlačná pružina l 1.V ose zúženej časti ústia ii je diera,do...

Zariadenie na odstraňovanie prachu z priemyselných plynov, valcový separátor a cyklónový separátor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2250

Dátum: 06.08.1999

Autori: Smolensky Leo, Wysk Ronald, Eason Bruse

MPK: B04C 9/00, B01D 50/00

Značky: priemyselných, cyklónový, separátor, zariadenie, plynov, válcový, prachu, odstraňovanie

Text:

...štrbinou podlhovastého tvaru, v tvare podlhovastého výrezu, uskutočnenéiho vo valcovej časti, pričom táto štrbina je umiestnená styčne vozvislej stene valcovej časti separátoru.Predložené technicke riešenie predstavuje vyriešenie kompaktnej konštrukcie zariadenia, jednoduchej pri montáži, veľmi efektívnej pri čistení plynov z priemyselných zariadení. Ďalej predstavuje úpravu cylindrického separátora a cyklónového separátora s...

Vysávač prachu odvádzajúci odsávaný a prefiltrovaný vzduch do exteriéru

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1955

Dátum: 07.10.1998

Autor: Skaloš Štefan

MPK: A47L 9/24, A47L 9/00

Značky: exteriéru, prachu, vzduch, vysávač, prefiltrovaný, odsávaný, odvádzajúci

Text:

...do exteriéru robí vysávanie efektívnejšim a navše aj podstatne tichšim.Aby sa predišlo zanášaniu takto predĺženej nasávacej hadice , je riešená alternatívna separácia priestoru na ukladanie vymenitelného filtračného vrecka na zachytávanie prachu od sacieho agregátu vysávača. Prvou alternatívou je vytvorenie samostatného dielu príslušenstva na ukladanie filtračného vrecka , napojiteľného na nasávaciu hadicu. Druhou je agregácia priestoru na...

Spôsob viazania odfiltrovaného prachu, obsahujúceho ťažké kovy do keramických výliskov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279287

Dátum: 09.09.1998

Autori: Harsch Wolfgang, Bender Albert

MPK: B09B 3/00, A62D 3/00, C04B 18/02...

Značky: ťažké, prachu, výliskov, keramických, viazania, odfiltrovaného, spôsob, obsahujúceho

Zhrnutie / Anotácia:

Odfiltrovaný prach sa vyperie v alkalicky reagujúcom médiu, potom sa zmieša s ílom a vodou, zo zmesi sa vytvoria polotovary, polotovary sa vypália pri teplote medzi 900 stupňami Celzia a 1100 stupňami Celzia, pričom teplota vypaľovania pod teplotou mäknutia sa zvolí tak, že sa vytvorí roztavená fáza, ktorá spôsobí zosklovatenie, a preto trvalé včlenenie ťažkých kovov a ich zlúčenín do výlisku.

Spôsob úpravy hrubozrnného bezdymového prachu alebo tuhých pohonných hmôt na povrchovú ťažbu surovín

Načítavanie...

Číslo patentu: 280449

Dátum: 03.06.1998

Autori: Novotný Vladimír, Bužek Pavel, Klusáček Jan, Řehák Jan

MPK: C06B 25/10, C06B 21/00, C06B 45/00...

Značky: úpravy, pohonných, tuhých, bezdymového, spôsob, hmot, ťažbu, prachu, surovin, povrchovú, hrubozrnného

Zhrnutie / Anotácia:

Nitrocelulózový, dinitroglykolový a nitroglycerínový delaborovaný hrubozrnný bezdymový prach a tuhé pohonné hmoty sa fyzikálne upravujú drvením, rezaním, strúhaním alebo strihaním pri teplote neprevyšujúcej 65 °C, pri normálnom tlaku, pričom výsledný produkt je zastúpený frakciou prachových zŕn, ktoré neprekračujú dĺžku 3 cm, v množstve 50 % obj. až 95 % objemových.

Spôsob výroby granulátu tetrahydro-3,5-dimetyl-1,3,5-tiadiazín-2-tiónu čo najviac zbaveného prachu, granulát vyrobený týmto spôsobom a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279914

Dátum: 08.02.1995

Autor: Appler Heinz

MPK: A01N 43/88, C07D 285/34

Značky: granulát, tetrahydro-3,5-dimetyl-1,3,5-tiadiazín-2-tiónu, prachu, spôsob, spôsobom, týmto, granulátu, zbaveného, vyrobený, použitie, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby granulátu tetrahydro-3,5-dimetyl-1,3,5-tiadiazín-2-tiónu čo najviac zbaveného prachu reakciou metylamínu so sírouhlíkom a formaldehydom alebo reakciou metylamóniovej soli kyseliny N-metylditiokarbamovej s formaldehydom je charakteristický tým, že reakcia u sa uskutočňuje za prítomnosti aspoň jedného diaminoalkylénu všeobecného vzorca R1-NH-A-NH-R2, kde R1 a R2 nezávisle od seba predstavujú atóm vodíka alebo alkylovú skupinu, A...

Spôsob odstraňovania prachu z dymových plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281289

Dátum: 09.11.1994

Autor: Onland Horst

MPK: B03C 3/68

Značky: dymových, prachu, plynov, odstraňovania, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka spôsobu odstraňovania prachu z dymových plynov pomocou elektrofiltrov (E), pri ktorom sa elektrofilter (E) umiestnený v dymovom plyne napája kvôli ionizácii častíc prachu, ktoré cezeň prechádzajú jednosmerným napätím (U). Aby sa dosiahla čo najvyššia prevádzka (najúčinnejšia) elektrofiltra (E) tak v ekologickom, ako aj v ekonomickom zmysle, navrhuje sa, aby sa koncentrácia prachu kontinuálne merala na výstupe elektrofiltra (E)...

Filtr hořlavých prachů

Načítavanie...

Číslo patentu: 274889

Dátum: 12.11.1991

Autor: Albrecht Jiří

MPK: B01D 29/19

Značky: hořlavých, prachu, filtr

Filtr pro filtraci hořlavého prachu rozvířeného v plynu s pojistným ústrojím

Načítavanie...

Číslo patentu: 270753

Dátum: 12.07.1990

Autori: Bečvář Josef, Valenta Miroslav, Štěpánek Jan

MPK: B01D 35/14

Značky: prachu, hořlavého, pojistným, filtr, filtrací, plynů, ústrojím, rozvířeného

Text:

...z filtru clo vstupního potrubí při aoučaeném omezení účinku tlakové vlny vzniklé při explozi uvnitř vstupního potrubí. Řešení přináší omezení nákladů při výrobě í montáži vzduchotechníckého zařízení pro liltraci hořlavých prachů rozvířených ve vzduchu a zamezuja škodám vzniklým destrukcí přívodního potrubí při explozi uvnitř filtru nebo destrukcí filtru i potrubí při explozi uvnitř vstupního potrubí.Řešení působí nejen jako ochrana proti...

Odsávací zařízení brusného prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266774

Dátum: 12.01.1990

Autori: Šplíchal Ivo, Dokoupil Ludvík

MPK: B24B 55/06

Značky: brusného, zařízení, odsávací, prachu

Text:

...na frémě stroje a sestává z lapeče l prachu, ktorý zasahuje k brusným prvkům stroje a z jehož spodní části vyústuje spojovací část g vytvořená ve formě potrubí, která přechází do vstupní části eeparátoru 1 prachu. Separátor 2 prachu, umístěný ve spodní části trámy, je vytvořený jako uzavřená skříš rozdělená uvnitř přepážkou lg se štěrbinou łê na vstupní a výstupní prostor,opatřená ve spodní části vstupního prostoru vyjímatelnou zásuvkou...

Separátor prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266694

Dátum: 12.01.1990

Autor: Dokoupil Ludvík

MPK: C14B 17/14, C14B 1/14

Značky: prachu, separátor

Text:

...pohledu, V částečném řezu.Separátor prachu sestává z přívcdní hubice 1, v níž je vytvořen otvor ll zakrytý víkem lg příchyceným šrouby 13. Přívodní hubice 1 navazuje na sací hrdlo ll vytvořené v tělese Q ventilátoru g, přičemž na toto těleso 2 je upevněno výfukové hrdlo g vytvářející prostor 2, na jehož Spodní části je vytvo~ řena dosedaci plocha lg, na níž je přes podložku 15 a upínací n cyklon lg ve tvaru komolého kužele,orientovaný...

Zařízení ke zplyňování uhelného prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266396

Dátum: 13.12.1989

Autori: Fedotov Vasilij, Göhler Peter, Mangler Rolf, Semenov Vladimír, Schingnitz Manfred, Berger Friedrich, Seidel Wolfgang, Gamburg David, Gudymov Ernest

MPK: C10J 3/48

Značky: uhelného, prachu, zařízení, zplyňování

Text:

...Kopnyca aanemenu Ha aucoTe Buxnnunň nnocK 0 cTMnuneyPonbHUň PQPEHKM. anycknue 0 TBüpcTMn Kananou pacnúnDmeHu Man nnycKHuMM HaTpyóKaMM nan napa KoaKcMaanH 0 K HMH M n aüxomux cTeHKa× Kopnyca B HECKOnhKM×. pacnpeneneHHu× no era aucnTe pänax paanemcwu conna nan nnnumna mnnu Mnapaunnmnoň 3 MynbCMM. HpM 970 Kananu MoryT 6 NTb MCHUHHBHN KBK uTBepcTMM Mexny 0 dnMumuKuň M Mnnnwumcň MAMcnenauu Ma Tya M 3 orneynopnoň CTBJM.üauamenmd annapara ncnmuoukoñ...

Zařízení pro vykládku uhelného prachu ze zásobníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 266373

Dátum: 13.12.1989

Autori: Koritz Dieter, Strör Kurt, Bude Friedrich, Fastnacht Günter, Weidlich Gunter, Röder Günter

MPK: B65G 65/40

Značky: prachu, vykládku, uhelného, zařízení, zásobníku

Text:

...suma» ma srpnu núanyxmnunnu 17.1. TUt ľLYTĽeM IJTKFDHTVWI BIJSJLYUIHÚĚ SSJCIMÉIHKM 13. BGHUFIHÚFÚ IXIMóćfFR-l .. CIKSPGTHOJPCI Kllŕĺlľĺíllłâ 24.1 IAóyuxeuora wmoepa 3 npu saxpurux snaxywmux nacnonxax 17. 10.1 M oyuxcnmon mmoae 3.1 yronnunn nun nucTynaeT na aynxepa 2 K pacvmnnuuoň rmpenxu 22.1. nwm 3 TOM oóawuuñ Knanau 24 aaknunaewcw anTúMaTMHecKM.EUR Fill HJľIlJ (MNE FDFWJIHJHPIHIZ YCITPIDIÍIZTDJI HKJMKFJGTUR-JHII | CŇCGÄHMH...

Zařízení pro zplyňování uhelného prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266234

Dátum: 13.12.1989

Autori: Gudymov Ernest, Semenov Vladimír, Rodionov Boris, Peise Helmut, Schingnitz Manfred, Berger Friedrich, Fedotov Vasilij, Wenzel Winfried

MPK: C10J 3/48

Značky: zplyňování, zařízení, prachu, uhelného

Text:

...nococa peunpxynupymmero rasa na Bepxaero mecwona, nepena naànenux nonmen ÓHTB (nnacosna- N mna Hanemnoñ beunpxynsuuu) 3 HaqHTenhHuM, qro npnnonr x nosgmeHum 3 úeprosawpar npn paőowe annapawa.HenbwñpennonaraeMoro H 305 peTeHHH.HBHHeTCH nonumenue Haexnocwn paöoru, ynyu meune Kaqecwna nonyuaenoro renepawopnoro rasa H-cnnmenue 3 HeprosampaT Ha ero nonyqenne.B ocuony nso 6 peTeHnsnonoxeHa saaua nooöpawb KÓHCTDYKHHD annapawa TaKnM oöpaaou, qwoöu...