Patenty so značkou «požiaru»

Spôsob inertizácie na prevenciu vzniku požiaru a/alebo hasenie požiaru ako aj inertizačné zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15672

Dátum: 10.12.2010

Autori: Kersten Peter Uwe, Eberlein Anselm

MPK: A62C 99/00

Značky: uskutočňovanie, tohto, vzniku, požiaru, inertizácie, prevenciu, zariadenie, spôsob, hasenie, spôsobu, inertizačné

Text:

...využíva poznatok, že so zvyšujúcou sa čistotou dusíka saexponenciálne zvyšuje súčiniteľ prebytku vzduchu systému separácie plynov.Pod pojmom súčiniteľ prebytku vzduchu sa tu rozumie pomer množstva východískovej zmesi plynov pripravenej systémom separácie plynov za jednotku času k množstvu plynu obohatenému dusíkom na výstupe systému separácie plynov za jednotku času. Pri generátore dusíka je zvyčajne možné čistotu dusíka na výstupe systému...

Inertizačný proces na zabránenie požiaru a/alebo hasenie požiaru a inertizačný systém pre použitie procesu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9316

Dátum: 12.12.2008

Autori: Kersten Peter Uwe, Eberlein Anselm

MPK: A62C 99/00, A62C 35/62

Značky: zabránenie, proces, požiaru, procesu, hasenie, inertizačný, použitie, systém

Text:

...sa úloha, ktorá je podkladom vynálezu, rieši podľa predmetu nezávisléhoZákladom vynálezu je pritom poznatok, že čistota dusíka nazhromaždenej a dusíkom obohatenej zmesi plynov na výstupe plynového separačného systému resp. zvyškový objem kyslíka v nazhromaždenej a dusíkom obohatenej zmesi plynov na výstupe plynového separačného systému má vplyv na takzvanú dobu znižovania. Pod pojmom doba znižovania sa rozumie dobatrvania, ktoráje...

Spôsob a zariadenie na prevenciu a ochranu elektrického transformátora proti explózii a požiaru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10608

Dátum: 13.04.2006

Autor: Wakchaure

MPK: H02P 13/00, H01F 27/14, H01F 27/40...

Značky: zariadenie, elektrického, transformátora, proti, prevenciu, požiaru, explózií, ochranu, spôsob

Text:

...do riadiacej jednotky,ak pomer vstupného prúdu k výstupnému prúdu prekročí viac než vopred určený limit, jedno alebo viac Buchholzových relé pre snímanie nadmerného rázu oleja v transformátore azabezpečenie druhého vstupu do riadiacej jednotky, jeden alebo viac ističov pre získanie vstupných signálov z Buchholzovho relé a/alebo iných snímacích prostriedkov a zabezpečenie tretieho vstupu do riadiacej jednotky, jednu alebo viac riadiacich...

Spôsob inertizácie na zamedzenie požiaru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6596

Dátum: 13.01.2006

Autor: Wagner Ernst Werner

MPK: A62C 2/00

Značky: spôsob, zamedzenie, požiaru, inertizácie

Text:

...podľa vynálezu spôsobom inertizácie vyššie uvedenéhotypu prostredníctvom znakov podľa vyznačenej časti nároku 1.Výhody zariadenia spočívajú najmä V tom, že sa dosahuje jednoducho realizovateľný a pritom veľmi efektívny spôsob inertizácie na zníženie rizika požiaru alebo explózie v uzatvorenej chránenej oblasti aj vtedy, keď je v dôsledku uvoľňovania plynov v chránenom priestore prítomná zvýšená koncentrácia látok podporujúcich...

Nasávajúci hlásič požiaru a spôsob jeho prevádzky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4395

Dátum: 02.09.2005

Autori: Scheidthauer Uwe, Laufersweiler Robert

MPK: G08B 17/10, G08B 29/00

Značky: požiaru, nasávajúci, hlásič, prevádzky, spôsob

Text:

...ktorý tento spôsob používa,nemôže počas dlhšej fázy vo vypnutom stave sledovat zmeny hustoty, a po opätovnom zapnutíza určitých okolností vychádza z nesprávnych predpokladov čo sa týka existujúcej hustoty.Žiadny z vyššie opísaných spôsobov alebo systémov neopisuje to, že sa zmena hustoty vzduchu prejavuje aj na vlastnostiach prúdenia v prípade rúrkového systému samotného, a tým sa môžesimulovat upchatie, alebo prerušenie, bez toho aby...

Zariadenie na zabezpečenie káblových ciest proti požiaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 284562

Dátum: 03.06.2005

Autori: Acker Klaus, Vollmer Harry, Adam Wolfram

MPK: H02G 3/03, A62C 3/16

Značky: proti, ciest, požiaru, zariadenie, káblových, zabezpečenie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa zariadenie na zabezpečenie káblových ciest proti požiaru, keď je na káble a na upevňovacie prvky pre ne nanesená izolačná vrstva, ktorá sa pri tepelnom pôsobení spení. Aspoň oblasti upevňovacích miest káblovej trasy sú vybavené ovinutím (10, 11) na prichytenie neskoršie vzniknutej spenenej ochrannej vrstvy, pričom týmto ovinutím (10, 11) sú vybavené káble (4) i upevňovacie prvky, ako sú priečne nosiče (3), závitové tyče (7) a držiaky...

Spôsob a zariadenie na zabránenie výbuchu a požiaru elektrických transformátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284150

Dátum: 25.08.2004

Autor: Magnier Philippe

MPK: H01F 27/14, H01F 27/40

Značky: zabránenie, elektrických, transformátorov, výbuchu, požiaru, zariadenie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zabránenia výbuchu a požiaru elektrického transformátora (1), ktorý má skriňu (2) naplnenú horľavým prostriedkom (7), zahrnuje zisťovanie porušenia elektrickej izolácie transformátora (1) prostredníctvom snímača (11) tlaku, čiastočné vypúšťanie chladiaceho prostriedku (7) zo skrine (2) vypúšťacím ventilom (15) a chladenie horúcich častí chladiaceho prostriedku (7) vháňaním stlačeného inertného plynu (16) do dna skrine (2), aby sa...

Spôsob inertizácie na hlásenie požiaru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7539

Dátum: 29.12.2003

Autor: Nezverejniť Pôvodcov Na Vlastnú Žiadosť

MPK: A62C 99/00

Značky: spôsob, požiaru, inertizácie, hlásenie

Text:

...plynom, aby sa V cieľovom priestore dosiahlakoncentrácia privedeného inertného plynu schopná hasiť.Koncentrácia schopná hasiť sa definuje podľa VdS ako koncentrácia, pri ktorej sa dá požiar bezpečne vylúčiť. Koncentrácia schopná hasiť sa nachádza pod takzvanou úrovňou zamedzujúcou opätovné zapálenie a zodpovedá napríklad v priestoroch elektronického spracovania dát, V priestoroch elektrických spínačov a rozvádzačov, v uzatvorených...

Otvorová výplň odolná proti požiaru

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2188

Dátum: 11.06.1999

Autor: Kalinič Štefan

MPK: E06B 3/54, E06B 5/16

Značky: proti, výplň, požiaru, otvorová, odolná

Text:

...technické riešenie bude podrobnejšie opísané na konkrétnom príklade vyhotovenia pomocou priloženého obr.,na ktorom je V reze znázornený príklad vyhotovenia otvorovejvýplne odolnej proti požiaru.Príkladná otvorová výplň odolná proti požiaru navodorovné zasklievanie je tvorená jedným sklom 3 sozvýšenou stabilitou za vyšších teplôt. Sklo 1 je na svojej jednej strane opatrené vypeňovacím gélom g, na ktorom je 1 jeumiestnené prídavné...

Ľahká anorganická požiaru odolná doska

Načítavanie...

Číslo patentu: 243935

Dátum: 15.11.1987

Autori: Bajgar Miroslav, Šindel Zdenik, Benc Ivo

MPK: E04C 2/04

Značky: ľahká, anorganická, odolná, doska, požiaru

Text:

...povrchovo upravovať bežnými spôsobmi natierať, striekať, tapetovať, dýhovať, laminátovať a podobne. Dosky sa vyznačujú veľmi nízkou objemovou hmotnosťou v rozmedzí 450 až 650 kg.m 3, ktorá je neobvyklá v azbestocementovej výrobe a vyžaduje osobitné podmienky technológie výroby pri vhodnej skladbe základných surovín. Z týchto dôvodov je veľmi výhodné používanie výrobku všade tam, kde popri ohňuvzdorných vlastnostiach je ptížadovanä čo...

Prenosná skúšobná sonda funkčného stavu termodiferencialných hlasičov požiaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 249898

Dátum: 15.04.1987

Autor: Jeremiaš Štefan

MPK: G08B 29/00

Značky: termodiferencialných, skúšobná, prenosná, sonda, požiaru, hlasičov, funkčného, stavu

Text:

...stavu hlasičov požiaru,ktoré sú inštalované V pracovných prostrediach s nebezpečím výbuchu je problematická, pretože ani v tuzemsku, ani v zahraničí doposial .nie je známe vyhovujúce skúšobná zariadenie pre tento účel.Uvedený problém kontroly funkčného stavu hlaslčov požiaru vo výbušnýoh pracovných prostrediach rieši prenosná skúšobná sonda podla vynálezu, ktorej podstata spočíva v tom, že na vonkajšej stene valcovej hlavice sondy v...