Patenty so značkou «požiarny»

Trvalo ohňovzdorný požiarny uzáver

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6351

Dátum: 03.06.2004

Autor: Leinemann Christoph

MPK: A62C 4/00

Značky: ohňovzdorný, trvalo, požiarny, uzáver

Text:

...uzáverom, ktorého prestupové štrbiny sú usporiadané na prstencovej ploche.0010 V obzvlášť výhodnom uskutočnení vynálezu môže byť koncentrická sekcia tvorená špirálovitými natesno zvinutými hladkými kovovými pásikmi. To je obzvlášť výhodné, ak sú prestupové štrbiny prietokového prierezu tvorené v podstate konvenčným spôsobom, spoločne zvinutými hladkými kovovými pásikmi svlnitými kovovými pásikmi. Pn zachovaní zvinovacieho procesu môže byt na...

Požiarny stenový uzáver

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2429

Dátum: 16.05.2000

Autor: Krauz Josef

MPK: A62C 4/00, F24F 13/18, F24F 13/08...

Značky: požiarny, uzáver, stěnový

Text:

...schematicky znázomený čelný pohľad na otvorený požiamy uzáver, na obr. 2 je schematicky znázomený zvislý rez otvoreným požiamym uzáverom a na obr. 3 je schematicky znázomený zvislý rez uzavretým požiamy uzáverom.Požiamy stenový uzáver podľa obr. l, 2 a 3 je vytvorený tak, že v priestupe 8 steny je osadený pravouhlý rám Q. Do protiľahlých vybraní j v ich stojinách sú otočne vsadené čapy g osadené z bokov vo vodorovnej osi listov l. Každý z...

Požiarny svetlík

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1617

Dátum: 08.10.1997

Autori: Krč Ján, Verner Ján

MPK: A62C 2/06, E06B 5/16

Značky: svetlík, požiarny

Text:

...priečnymi podperami, ktoré sú s výhodurozmiestnené vo vzájomných vzdialenostiach 70 až 90 cm.Pritom svetlík môže byť situovaný bud v polohe vodorovnej, alebo v poloheVýhodou riešenia je, že umiestnením priečnych podpier sa zabráni spadnutiu skla a dosiahne sa zachovanie jeho funkčnosti. Pritom možno použit bežné požiarne sklo, čím sa pri relatívne nízkych nákladoch na výrobu dosiahne svetlík, ktorý vyhovel skúške požiarnej odolnosti v...

Požiarny uzáver

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1302

Dátum: 04.12.1996

Autor: Švieda Ján

MPK: E06B 5/16

Značky: požiarny, uzáver

Text:

...časť kovovej tyče z vodorovných vlysov sú položené obojstranne izomínové dosky. Izomínové dosky sú s dreveným rámom, kovovou tyčou, výstužnými lištami, ako aj ostatnou výplňou /roštomĺ stredu dverí obojstranne zosponkované. Na takto vytvorené jadro dverí je nalepená drevovláknitá doska s povrchovou úpravou podľa požiadaviek odberateľov. Protipožiarna páska je do drážky polodrážky nalepená po opracovaní.Prehľad obrázkov na...

Požiarny uzáver

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1252

Dátum: 02.10.1996

Autor: Lorencovič František

MPK: E06B 5/16

Značky: uzáver, požiarny

Text:

...vzájomného spojenia dverovéhokrídla a zárubne rostredníctvom otočnch závesov, na obr. 2 e obrazen ríklad P Y J VY Y Pprevedenia požiameho uzáveru podľa tohoto úžitkového vzoru v reze s aplikáciou delenej proñlovanej zárubne, na obr. 3 je vyobrazený detailne príklad prichytenia maskovacieho krytu k proñlovanej zárubni požiameho uzáveru podľa tohoto úžitkového vzoru, na obr. 4 je vyobrazený v reze detailne príklad prichytenia krycieho plechu k...

Požiarny uzáver

Načítavanie...

Číslo patentu: 278086

Dátum: 06.12.1995

Autori: Snopek Krzysztof, Gašper Michal

MPK: E05D 7/04, E06B 5/16

Značky: požiarny, uzáver

Zhrnutie / Anotácia:

Protipožiarna izolácia pozostáva z aktívnej protipožiarnej vrstvy (521), ktorá je umiestnená na vnútornej strane kovovej vrstvy (52), pričom na aktívnu protipožiarnu vrstvu (521) je daná žiaruvzdorná vrstva (54), na ktorú je umiestnená reflexná kovová vrstva (55). Medzi reflexnými kovovými vrstvami (55) z oboch strán rámu (51) je vo vnútri upevnená izolačná vrstva (57) tak, že medzi ňou a každou reflexnou kovovou vrstvou (55) je vytvorená...