Patenty so značkou «požiarna»

Požiarna klapka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10326

Dátum: 29.03.2010

Autori: Van Der Sypt Gert, Van De Velde Jürgen, Ottoy Elien

MPK: A62C 2/12

Značky: požiarna, klapka

Text:

...schopná zabezpečiť dobré chladenie listu klapky v prípade požiaru. Toto je finančnenáročné riešenie vyššie uvedeného problému.0007 Požiarne klapky z patentu EP O 816 774 A 1 a DE 88 12 475 U 1 obsahujú list klapky, ktorý má vyčnievajúci okraj a tvar vzduchového potrubia je doplnkový (komplementárny) tvar k nemu, Týmto spôsobom je možné dosiahnuť zlepšené tesnenie v prípade požiaru, ked sa napučiavací materiál,ktorý je pripevnený vedla tohto...

Požiarna ochranná klapka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8484

Dátum: 19.11.2008

Autori: Gurny Rüdiger, Dammers Heinz, Grabner Dieter

MPK: A62C 2/06, A62C 2/12

Značky: klapka, požiarna, ochranná

Text:

...pri tomto, pri pohľade do smeru otočnej osi, prebiehať šikmo alebo tiež zakrivene nahor. Pri takejto forme uskutočnenia nebude sa nenavrhuje žiadny odskok z obvodovej plochy uzatváracej klapky do predsadeného úseku.0007 Aspoň jeden predsadený úsek môže vykazovať rotačne symetrickú čelnú plochu. Alternatívne môže byť navrhnutá tiež hranato stvárnená čelná plocha.0008 Pri tomto môže byt navrhnutý určitý, najmä mierne stúpajúci prechodový úsek k...

Požiarna stenová mriežka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4927

Dátum: 06.12.2007

Autori: Lóczi Igor, Kuráň Jozef

MPK: F24F 13/15, A62C 4/00

Značky: mriežka, stěnová, požiarna

Text:

...znázornená požiarna stenová mriežka osadená v stene vo zvislom reze v otvorenej (a) a uzavretej (b) polohe, na obr. 4 je detailné schematické znázornenie v priečnom rcze uloženia listu v izolačnej stene a na obr. 5 je schematicky znázornený priečny rez listom ajeho uloženie.Príklady uskutočnenia technického riešenia Príklad lPožiarna stenová mriežka podľa obr. l až 5, je osadená v stene 6 pomocou obvodového rámu 2 v otvorenej polohe s...

Požiarna klapka s delenou skriňou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2962

Dátum: 11.09.2001

Autor: Kraus Josef

MPK: F24F 13/08, A62C 4/00

Značky: klapka, skríňou, dělenou, požiarna

Text:

...izolačným pásikom Ľ a okrajomlistu g klapky l. Ďalej je utesnenie listu g doplnené pásom teplom vypeňovanej hmoty l 7 na vnútornej stene zadného dielu skrine m, ktorá je vybavená dorazom 16 na list g.Na jednom z čapov § je na vonkajšej strane zadného dielu skrine 10 upevnený kryt l 8,obložený zvnútra na zadnej stene a stene priľahlej na bočnú stenu skrine Q izolačnými doskami 19. Na čap § vo vnútri krytu l 8 je nasunutá vratná pružina Ä, nad...

Hlavná požiarna priehradka na káblové kanály priechodné a káblové priestory

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2782

Dátum: 12.02.2001

Autori: Arnold Augustín, Banas Ján

MPK: E04B 1/94, A62C 2/06

Značky: káblové, kanály, priechodné, požiarna, priestory, priehradka, hlavná

Text:

...požiarnou ochrannou hmotou.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku č.1 je znázomeiiý pohľad na hlavnú požiarnu priehradku priechodným káblovým kanálem.Na obrázku č.2 je znázomený zvislý rez A - A a vodorovný rez B - B hlavnej požiamej priehradky v priechodnom káblovom kanály.Konštrukcia hlavnej požiarnej priehradky pre káblové kanály priechodné 1 akáblové priestory je znázomená na pripojených výkresoch. Hlavná požiarna priehradka je...

Požiarna klapka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2334

Dátum: 10.12.1999

Autori: Mocný Ernest, Kuráň Jozef

MPK: F24F 11/02

Značky: požiarna, klapka

Text:

...1,naobr.3 je znázornený rez A-A vyznačujúci prírubový spoj pniľahlého a odvráteného dielu plášťa a izolačného rámu, naobr.4 je v reze B-B znázornená uloženie otáčacieho čapu, naobr.5 je v reze C-C znázornené uloženie voľného čapu so spätným ložiskom a naobr.6 je V pravouhlom premietaní znázornený nárys požiarnejNa priložených obrázkoch 1 a 2 je znázornená štvorhranná požiarna klapka, ktorej plášť l je vytvorený z priľahlého dielu g a...

Požiarna klapka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1826

Dátum: 06.05.1998

Autori: Mocný Ernest, Kuráň Jozef

MPK: A62C 39/00

Značky: klapka, požiarna

Text:

...páka, ktorá je spolu s ďalšími častami ovládacieho mechanizmu chránená proti prestupu tepla krytom opatreným tepelnou izoláciou. zamedzenie prestupu tepla vedením cez kovové časti z priestoru priľahlého dielu plášta a podstatné obmedzenie sáľania tepla do priestoru odvráteného dielu plášta je podstatou technického riešenia požiarnej klapky.Prehľad obrázkov na yýkresoch Riešenie požiarnej klapky je znázornená na výkresoch, kde na obr. 1...

Požiarna klapka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1626

Dátum: 08.10.1997

Autor: Kuráň Jozef

MPK: F24F 11/02

Značky: požiarna, klapka

Text:

...5 je V reze D-D znázornenê ložisko voľného čapu a naobr. 6 je v reze A-A znázornené ložisko otáčacieho čapu.Na priložených obrázkoch je požiarna klapka štvorhranněho prierezu, ktorej plášť je vytvorený z priľahlêho dielu ll a odvráteného dielu lg, je vybavená dvoma oválnymi revíznymi otvormi g uzatvorenými vekami 5. Konce dielov ll a lg plášta klapky sú opatreně prírubovými profilmi l, medzi ktorými je uložený izolačný rám gg. Prírubový...

Požiarna klapka s aktívnou protipožiarnou izoláciou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1538

Dátum: 09.07.1997

Autor: Kuráň Jozef

MPK: F24F 11/053, F24F 13/08

Značky: izoláciou, požiarna, klapka, protipožiarnou, aktívnou

Text:

...po obvode na prvej vrstve izolácie a V mieste uzavretia listu klapky presahuje tento list klapky z každej strany v šírke rovnajúcej sa hrúbke listu klapky.Pri požiadavke požiarnej odolnosti 60 minút, je výhodné ak je plášť klapky vyhotovený z priľahlého dielu a odvráteného dielu, ktoré sú pripojené na ochranný rám a každý z nich je od tohto rámu odizolovaný izolačným rámom. Prvá vrstva protipožiarnej izolácie potom pokrýva celý vnútorný...

Požiarna klapka pre vzduchotechnické potrubia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1383

Dátum: 05.02.1997

Autor: Kuráň Jozef

MPK: A62C 4/00

Značky: klapka, potrubia, vzduchotechnické, požiarna

Text:

...disku sa vykoná tak, že sa do niektorej z dier vytvorených na jeho obvode zasúva pomocný nástroj, týmto sa pootočí a tiež pridrži pri montáži poistnej skrutky.Ovládanie listu klapky, čo je vlastne odistenie aretačnej páky, ktoré umožní pootočenie listu klapky z otvorenej douzatvorenej polohy sa môže vykonať ručne potiahnutím konca aretaćnej páky, činnosťou mechanizmu spojeného s tepelnou poistkou, pôsobením elektromagnetu alebo servopohonu....

Požiarna klapka pre vzduchotechnické potrubia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 783

Dátum: 12.04.1995

Autori: Mandík Vlastimil, Haleš Josef

MPK: A62C 4/02, F16K 17/40, F16K 17/38...

Značky: klapka, požiarna, potrubia, vzduchotechnické

Text:

...sa dá ľahkoJ mdatránit zvýšenúm Dredpätia tejto pružiny pomocou hremíestnematicou vyhavenej skrutky, prechádzajúuej ovladacon pákou do vzdialenejšieho owubu ozuheného eegmenh Účinnosť Leonenia požiarnej klapky, ktorej list je vytvo rený 9 výhodou 7 troch vretiev zdravotne nezávadneho antistawI, tíckého materiálu, obmedzujúceho v súlade 5 ČSN 730852 šírenie tepla typu PO 90 D 1, s požiarnou odolnosťou minimálne 90 minút, je možné zosílnít...

Prenosná požiarna striekačka s magnetovým zapaľovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 233454

Dátum: 15.09.1986

Autori: Mýtny Marián, Holakovský Štefan, Dolník Ján, Martišík Marián

MPK: A62C 25/00

Značky: magnetovým, zapaľovaním, striekačka, prenosná, požiarna

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši použitie magnetových zapaľovaní pre požiarne striekačky. Umožňuje využiť napr. 2-valcové magneto pre 4-valcový motor. Hriadeľ magneta je poháňaný viazaným prevodom od kľukového hriadeľa motora. Magneto je upravené po elektrickej stránke ne jeden výstup vn, ktorý je prepojený vn káblom so vstupom, rozdeľovača motora. Teleso magneta je prostredníctvom medzikusu upevnené na motor do miesta, kde sa obyčajne montuje štartér.