Patenty so značkou «pozdĺžneho»

Spojenie medzi vnútorným pozdĺžnym nosníkom a predným predĺžením pozdĺžneho nosníka karosérie motorového vozidla a takto vybavené vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19181

Dátum: 22.12.2011

Autor: Picquet Christophe

MPK: B62D 25/20

Značky: predĺžením, spojenie, karosérie, pozdĺžnym, vozidla, pozdĺžneho, takto, vozidlo, vnútorným, vybavené, predným, medzi, nosníka, motorového, nosníkom

Text:

...bočnú stranu zadnej časti vnútorného pozdĺžneho nosníka a na vnútornú bočnústranu prednej časti predného predĺženia pozdĺžneho nosníka, pričom okrajvnútornej bočnej strany spomenutého spojovacieho dielu obsahuje tretí ohnutý okraj, ktorý je namontovaný a upevnený na vnútornú bočnú stranu prednej častipredného predĺženia pozdĺžneho nosníka.0017 Takto je spojenie spojovacieho dielu s vnútorným pozdĺžnym nosníkom a s predným predĺžením...

Mobilné meracie zariadenie pre stanovenie pozdĺžneho koeficientu trenia povrchu vozovky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12414

Dátum: 25.11.2010

Autor: Andres Josef

MPK: G01N 19/02

Značky: mobilné, pozdĺžneho, povrchu, stanovenie, trenia, zariadenie, vozovky, koeficientu, meracie

Text:

...ťahá po povrchu cesty a dá sa tak meraťkoeficient trenia, pričom do sánok sa vkladajú závažia a spodok sánok je obstaraný gumovou0009 Cieľom vynálezu je predstaviť zariadenie, ktoré bude jednoduché abude schopnérýchlo, aj keď orientačné, zistiť koeficient trenia povrchu vozovky.0010 Vyššie uvedené nedostatky odstraňuje mobilné meracie zariadenie pre zisťovanie pozdĺžneho koeficientu trenia povrchu vozoviek podľa vynálezu, ktorého podstata...

Upevňovací prvok pre nasadenie do pozdĺžneho otvoru nosnej dosky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 271

Dátum: 14.12.2002

Autor: Gombert Stéphane

MPK: F16B 21/00

Značky: pozdĺžneho, prvok, upevňovací, nasadenie, nosnej, dosky, otvorů

Text:

...prvku podľa vynálezu v smere proti jeho vtáčaniu.0010 Ďalšie výhodné uskutočnenia upevňovacích prvkov podla vynalezu su uvedené v závislých nárokoch. Dva zvláštne príklady uskutočnenia upevňovacích prvkov podľa vynálezu sú nasledovne bližšie vysvetlenepomocou obrázkov na výkresoch. na ktorých predstavujeobrl upevňovací prvok spátovou častou na zakotvenie vpozdĺžnomotvore v pohľade z boku. obr. 2 rez krčkom v smere k hlave nasadenej v...

Uloženie pozdĺžneho ramena nápravy, najmä nápravy tvorenej výkyvnými polonápravami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1278

Dátum: 06.11.1996

Autori: Bezděk Antonín, Kutáč Pavel

MPK: B60G 11/00

Značky: ramena, tvorenej, pozdĺžneho, najmä, uloženie, polonápravami, nápravy, výkyvnými

Text:

...dĺžky závesu a tým polohy pozdĺžneho ramena voči pevnej časti preoptimálne vyžitie zdvihu pružiaceho elementu pri preperovani.Na fixovanie nastavenej dĺžky závesu je spojovacia skrutka vybavená zaistovacimi maticami dotiahnutými protiZ hľadiska jednoduchosti konštrukcie je výhodné umiestnit hlavicu prvého kĺbu na ćape vytvorenom na prvom konci pozdĺžneho ramena a hlavicu druhého kĺbu na čape upevnenom na pev nej časti vozidla.Uloženie...

Spôsob pozdĺžneho spracovania drevenej guľatiny a zariadenie k vykonávaniu tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277764

Dátum: 18.11.1992

Autor: Dvorský Pavel

MPK: B27B 7/02

Značky: pozdĺžneho, spracovania, tohto, zariadenie, spôsob, drevenej, vykonávaniu, spôsobu, guľatiny

Zhrnutie / Anotácia:

Spočíva vo vykonaní vertikálneho zárezu do hmoty drevenej guľatiny po celej jej dĺžke na vopred nastavenú hrúbku prírezu a v súčasnom alebo následnom horizontálnom podrezaní tejto hrúbky po celej dĺžke drevenej guľatiny. Zariadenie pozostáva z dvoch suportov umiestnených v oceľovom ráme, pričom na prvom suporte je umiestnený vertikálny pílový kotúč (2) spojený s pohonnou jednotkou (5) a na druhom suporte je umiestnený horizontálny pílový kotúč...

Prístroj na zistovanie pozdlžneho sklonu pozemných komunikácií

Načítavanie...

Číslo patentu: 256161

Dátum: 15.04.1988

Autor: Frešo Peter

MPK: G01C 9/10

Značky: zisťovanie, komunikácií, sklonu, prístroj, pozdĺžneho, pozemných

Text:

...čape, na .ktorej je pohyblivo uložený bežec opatrený automatickou brzdou. Pritom meracia základňa je -opatrena snímacím zariadením .polohy bežca a rektifiikačnou skrutkou. iVýhodou prístroja podľa vynâlezu je, že umožňuje merať sklon pozemnej komunikácie kontinuálne. Meranie je nenáročné na sklon a obsluhu. Presnosť merania závisíodpoužitého systému snímača polohy bežca a od rozmerov meracej základne.Na obrázku 1 je znázornený...

Zariadenie pre vymedzenie polohy pozdĺžneho odstrižku tyče

Načítavanie...

Číslo patentu: 247039

Dátum: 15.01.1988

Autor: Markovie Mark Moisejevie

MPK: B23K 31/02

Značky: zariadenie, pozdĺžneho, tyče, polohy, odstřižků, vymedzenie

Text:

...dve vodorovné vybnania 3, do ktorých sú vsuvne umiestnené strediace čeľuste 4. MechanizmuSI-LS striedacich čeľustí 4 je o kĺb li čeľustiíá a pneumatický valec 7 pripevnený o navádàzaciu truibicu 1. Zadný koniec 8 navádzacej trubice 1 je opatrený stojinou .9,spodný koniec 10, ktorej je na jej prednej časti 11 pripevnený o ,rám 12 prostrednictvom vodorovného a kolmého na navádzacio trubicu 1 klbu 13 a na zadnej časti -14 stojiny 9 je...

Posuvný mechanizmus pozdĺžneho suportu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238898

Dátum: 15.05.1987

Autor: Ďatko Rudolf

MPK: B23Q 5/40

Značky: mechanizmus, pozdĺžneho, suportů, posuvný

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je umožniť rýchlu zmenu ručného posuvu pozdĺžneho suportu na strojný a naopak. Uvedeného účelu sa dosiahne delenou vodiacou maticou tvorenou opornou časťou upevnenou v telese spojenom s pozdĺžnym suportom a prestaviteľnou časťou spojenou s dvojramennou pákou uloženou na otočnom čape. Spodná časť dvojramennej páky je spojená s ovládacou skrutkou uloženou v telese a oproti hornej časti dvojramennej páky je v telese upravená...

Zariadenie na meranie pozdĺžneho posunutia kmeňov na manipulačných linkách drevoskladov

Načítavanie...

Číslo patentu: 214291

Dátum: 01.06.1984

Autor: Tuhársky Juraj

Značky: drevoskladov, manipulačných, linkách, posunutia, kmeňov, pozdĺžneho, meranie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je presné meranie pozdĺžneho posunutie, resp. dĺžky kmeňov na manipulačných linkách drevoskladov. Uvedený účel sa dosiahne zariadením, ktoré pozostáva z vodiacej lišty upevnenej vedľa posúvacieho dopravníka kmeňa, na ktorej je posuvne uložený vozík s výklopnou narážkou vozíka. Vozík zabezpečuje spínanie, resp. vyklopenie narážky vozíka do záberu s kmeňom a registráciu pozdĺžneho posunutia kmeňa. Pred východzou polohou vozíka je...