Patenty so značkou «povrchem»

Osnovní pletenina s plastickým povrchem

Načítavanie...

Číslo patentu: 269495

Dátum: 11.04.1990

Autori: Tichá Ivona, Dániel Mikuláš

MPK: D04B 21/06, D04B 21/00

Značky: povrchem, pletenina, osnovní, plastickým

Text:

...34 a 3 §.Jednolíoní osnovní pletenina s plastickým efektem podle obr. 2 se skládá v každém druhém řádku z oček ze dvou nití etektní soustavy, v suknovém kladení, ktoré jsou provázané mezi sebou řádky jednoduchých očekłz nosné složky. V łádcíoh oček 1 z efektní soustavy nití jsou spojovací klíčky 3 nosné složky provlačenypod očky§ z efektní soustavy nití. Uvolněné úseky jsou vytvoreny z oček z efektní aoustavy nítí na jedné stra ně pleteniny,...

Způsob výroby uhlíku s rozvinutým povrchem

Načítavanie...

Číslo patentu: 266850

Dátum: 12.01.1990

Autori: Dousek František, Kavan Ladislav

MPK: C01B 31/02

Značky: povrchem, způsob, uhlíku, výroby, rozvinutým

Text:

...teplotě 842 až 1 695 °C tedy nejméně při teplotě bodu tání příslušného fluoridu alkalického kovu, který vzniká při reakci spolu s uhlíkem, při sníženém tlaku l 01 až 106 mm Hg případně v inertním prostředí.Jedná se tedy o elektrochemickou redukci jednoduchých perťluorovaných organických látek, která u těchto látek V plynném nebo kapalném skupenství může probíhat za nízké teploty elektrochemickým mechanismem nszbytným pro vznik uhlíku s vysoce...

Zařízení pro podtlakový odběr plynů a par emitovaných povrchem plastů a hmot na jejich bázi

Načítavanie...

Číslo patentu: 266081

Dátum: 14.11.1989

Autori: Tuťálková Alena, Kasík Stanislav, Kudrna Milan, Ševela Pavel

MPK: G01N 1/22

Značky: plynů, jejich, bázi, odber, plastů, podtlakový, povrchem, emitovaných, zařízení

Text:

...rámem a pružně srovnání s okolní atmosférou stačí k utěsnění tohoto prostorurámu poměrně daleko menší přítlačná síla než je tomu u přetlakové deformovatelnou stěnou, ve měkkým těsněním na pružném ho odběru vzorků.Pokud však přece jen vzniknou menší netěsnosti, pak se jími do vnitřního prostoru vlivem podtlaku přisává okolní vzduch, který se stává součástí nosného plynu. Tím je prakticky odstraněna možnost úniku emitovaných látek mimo uzavřený...

Vnitřní bandáž s kulovým povrchem pro natáčivé statorové lopatky axiální turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: 263674

Dátum: 11.04.1989

Autor: Mudrák Lubomír

MPK: F03B 3/18

Značky: statorové, lopatky, natáčivé, bandáž, turbiny, vnitřní, kulovým, axiální, povrchem

Text:

...šířka středních kroužků je větší, než poloměr nosných čepů o minimální, a pevnostního hlediska nutný přípravek. přitom vnější kulový povrch středních kroužků je axiálně vzd 61 enod konců listů natáčivých statorových lopatek nejméně o velikost poloměru čepů na konci natáčivých statorových lopatek. kdežto mezi vnějším kulovým povrchem krajních krouäků a listy natáčivých statorových lopatek je vytvořena minimální vůle.Výhodou tohoto řešení...

Zdravotnický materiál pro styk s ranným povrchem tkání

Načítavanie...

Číslo patentu: 262806

Dátum: 11.04.1989

Autori: Coufal Milan, Bařinka Ladislav, Černý Pavel

MPK: A61L 15/00

Značky: tkání, povrchem, ranným, materiál, zdravotnický

Text:

...počtem mikroporů a vysokou měrnou hmotnost. Tepelná vodivost je vyšší než u vláken organických, naopak navlhavost Je minimální.Zdravotnický materiál podle vynálezu je chemicky nereaktivní v biologiokém prost-ředí tkání a vykazuje s ní úplnou kompatibilitu. Ve tkanině nebo pletenině jsou skleněné vlákna sdružena do přídavného kapilárního systému morfologická struktura skleněnáho vlákna, minimální poreznost, hladkost povrchu,minímální...

Osnovní pletenina se smyčkovým povrchem a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262062

Dátum: 10.02.1989

Autor: Cvach Zdeněk

MPK: D04B 21/02

Značky: výroby, způsob, její, pletenina, smyčkovým, osnovní, povrchem

Text:

...apod. Druhý kladecí přístroj je navlečen plně a v jednom řádku klade -ve vazbě řetízku a ve druhém řádku klade pod jehlamí, přes několik roztečí, čímž vytvoří zásobu nití pro smyčku.Smyčky vzníknou v procesu úpravy textilie a úpravárenské strojní zařízení pro vyvářku, resp. pro barvení, je charakteristické možností vytahování textílie ve směru sloupků, kde tah dosahuje až 80 kg. jedná-se např. o jigger nebo kontinuální pračku, Tato úprava...

Způsob výroby dutých součástí s vnitřním povrchem odolným proti opotřebení

Načítavanie...

Číslo patentu: 261356

Dátum: 10.02.1989

Autor: Komárek Josef

MPK: B24C 5/04

Značky: způsob, opotřebení, vnitřním, součástí, výroby, dutých, povrchem, odolným, proti

Text:

...odolného proti opotřebení. Takto připravené jádro se opatří obalem. tvořícím konečný tvar trysky. Vlastní jádro se odstraní například vytryskáním, odleptáním nebo vytavením.Tryeka vyrobená podla vynálezu je zobrazena v příkladnám provedení na výkresu, kde na obr. l je naznačena v osovém řezu tryska. která se vyrábí tak,že se vytvoří duté jádro l, na jehož vnější povrch se nenese například plazmovým hořákem vrstva korundu 3 o tloušřce do...

Segment kluzného ložiska s kluzným povrchem z plastické hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 261276

Dátum: 12.01.1989

Autor: Jech Vladimír

MPK: F16C 17/03

Značky: ložiska, povrchem, kluzného, kluzným, plastické, hmoty, segment

Text:

...hmoty se dosáhne tak, žesevyloučí nepłíznivy vliv rozdílných součinitelů teplotní roztažnosti plastické hmotya kovového těla segmentu, protože deska se může po podkladu volně posouvat aniž by hrozila nějaká deformace kluzně plochy. Nehrosí její oddělení od těla segmentu, protože upevňovací element i kolíky je možné dimenzovat tak, aby se toto nebezpečí vyloučilo. Zivostnost uchycení je tedy prakticky neomezená a umožňuje i neomezený...

Způsob přesného ustavení substrátu s nerovinným, různě reflektujícím povrchem a optická soustava k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261260

Dátum: 12.01.1989

Autor: Tax Kamil

MPK: G02B 27/10, G01N 21/47

Značky: optická, přesného, různé, nerovinným, způsobu, ustavení, povrchem, provádění, tohoto, soustava, reflektujícím, způsob, substrátů

Text:

...gł levé větve. objektiv gl levé větve je odrazem od reflektujícího povrchu substrátu l opticky spojen s objektivem É pravé větve. Objektiv 5 pravé větve je opticky spojen s druhým zrcadlem 53 pravé větve. Druhé zrcadfołág pravé větve je otpicky spojeno splanparalelní deskou 33 pravé větve a současně s kvadrantovou fotodiodou É. Planparalelní deska 5 pravé větve je opticky spojene s částečně propustným zrcadlem gg pravé větve a...

Způsob výroby proplétané textilie s vlasovým povrchem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259791

Dátum: 15.11.1988

Autor: Beneš Milan

MPK: D04B 21/02, D04B 21/14

Značky: způsob, výroby, proplétané, povrchem, vlasovým, textilie

Text:

...A.o. 212 oe 7, ktorý je charakterizován tím, že emyěkový povrch e současně i zpevňující řetízková vszbe textílie jsou vytváŕeny nejměně na jedné streněprop 1 etu již jedním kladecím-prostredkem shodným klsdenínjvezných t 4 smyčkovýchnítí současně ve stejných eloupcíoh nebořádoíeh propletuo Dále je tento způsob cherekterizován tím,le deläín kledeoím prostředkem shodným způsobem kladení vazných 1 smyčkových nítí je možno vytvářet zdvojený...

Rychloupínací zařízení součástí s válcovým povrchem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256496

Dátum: 15.04.1988

Autori: Toman Václav, Dvořáček Lubomír

MPK: B23Q 3/12

Značky: součástí, zařízení, valcovým, rychloupínací, povrchem

Text:

...zařízení součástí s válcovýn povrchem podla vynñlezu, kde na obr. 1 ja v častsčnén řszu znázornöno upnutí axíálnč nastavítslného upínacího pouzdra s vrtáksm s kužalovou stopkou do upínacího tělasa, tvořeného pracovnín vřstsnam, na obr. 2 je v částačném řssu znázorněno upnutí závítníku s válcovou stopkou do upínacího tčlesa tvořeněho axiálně nastavitelnýn upínacín pdĺdran a na obr. 3 je v částsčnén řazu znázorněno upnutí vrtáku s...

Zapojení pro indikaci zdrojů stejnosměrného magnetického pole pod zemským povrchem

Načítavanie...

Číslo patentu: 245090

Dátum: 15.12.1987

Autori: Panoch Miroslav, Kuchta Zdenik, Bakoneík Vladislav

MPK: G01V 3/08

Značky: zapojení, indikaci, stejnosměrného, magnetického, povrchem, zemským, zdrojů

Text:

...feroniagnetické sondy 2 a k druhé svorce prvního výstupu 9 generátoru 1 hiídicího proudu je připojena druhá svorka 16 primarního vinutí dolní diferencíální feromagnetické sondy 3. První vstupní svorka selektivního zesil-ovače 4 je připojena k první svorce 17 sekundárního vinutí horní diferenciální feromagnetické sondy 2 a druhá vstupní svorka selektivního zesilovače 4 je připojena k první svorce 19 sekundárního vinutí dolní...

Proplet s plyšovým vlasovým povrchem a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 242417

Dátum: 01.12.1987

Autori: Eidner Dieter, Mottitschka Wilhelm

MPK: D04B 21/14

Značky: plyšovým, způsob, vlasovým, povrchem, proplet, výroby

Text:

...vzdálenosti mezi dvěma sousedními sloupky oček.Pro zafixování ramen plyšového vlasu proti vytažení je výhodné použít k proplétání nítí se dvěma vlákennými komponenty, u kterých se jedna komponenta tepelnou úpravou nataví azafí×uje ramena plyšového vlasu proti vytaženi.K výrobě popsaného propletu s plošným vlasovým povrchem slouží proplétací stroj, který je kromě běžného vybavení strojey pracovními prostředky doplněn formovatelnými pohyblivými...

Způsob výroby elastického propletu se strukturálním povrchem

Načítavanie...

Číslo patentu: 241943

Dátum: 01.12.1987

Autori: Musálek Vladimír, Šigut Jaroslav

MPK: D04B 21/14

Značky: strukturálním, povrchem, propletu, způsob, elastického, výroby

Text:

...elasticity hotového propletu, neboř propletenim jakěhokoliv neroztaženého- elaotického plošného nitového útvaru se elasticita ruší v dů sledku propletení osnovními nitěmioVýhodou způsobu výroby podle vynálezu je mimo jiné skutečnost, že je možno při použití určitého druhu elastického ploěného niřového útvaru dosáhnout podle stupně jeho roztežení při proplétání rozdílného stupně elasticity hotového propletu. Tento je opatřen zahuštěným...

Ocelové lano s členitým povrchem pro výrobu předpjatého betonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245554

Dátum: 15.09.1987

Autori: Širokorad Jurij, Valenta Jaroslav, Slavík Miroslav

MPK: B28B 21/60, E01B 3/34, E04C 5/01...

Značky: členitým, betonů, ocelové, výrobu, předpjatého, povrchem

Text:

...kontrolu stupně zdrsnění a chemické neagresívity v betonu.Nedostatky odstraňuje způsob podle vynálezu, jehož podstata spočívá V tom, že se lano vytvoří spletením drátú s vtisky, které se běžně vyrábějí pro předem předpjaté konstrukceVýhodou vynálezu je zejména, že umožňuje vytvořit členitý povrch lana přímo v drátovnách využitím běžného výrobku, drátu s vtisky. Lano podle vynálezu lépe kotví, protože vtisky /,/ na povrchu vytvoří...

Lázeň pro galvanické předzlacování polotovarů, zejména s povrchem z niklu nebo jeho slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 252300

Dátum: 13.08.1987

Autori: Srb Miloslav, Vrobel Leopold

MPK: C25D 3/48

Značky: niklu, slitin, zejména, lázeň, povrchem, galvanické, polotovarů, předzlacování

Text:

...například kyselinu mravenčí aldehydy, například acetaldehyd, alkoholy, například metanol, aromatícké aminy, například anilinsulfát, od 30 do 70 g.ll orga~ nických kyselín, například kyseliny citronové, alkalický hydro 252 300xid, například hydroxid sodný, v takovém množství, aby výsledné pH lázně bylo v rozmezí od 4,5 do 6,5, kov ze skupiny, zahrnující železo, nikl a kobalt, ve formě stejného komplexu jako zlato nebo ve formě soli anorganické...

Plošná textilie s vlasovým povrchem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251933

Dátum: 13.08.1987

Autori: Reim Ingeborg, Hensel Werner, Wötzel Jürgen

MPK: D04H 5/02

Značky: vlasovým, textilie, povrchem, plošná

Text:

...cocmouw as cmecn cnnweruuecxux menxonux newena H KOH non unweň, a raxxe nerenbnonoKon H nx xounoz.HoMMMó nponnxuoneun cnurernuecxoro menkpnoroMamepuana wexcrnnbxoro na~ enna nnocxoü bopum nonoxnaun noňnpka n sanncumocwn or onuo- nan nnyxcropoHeh nonaqn aoůnóx npn onno- unn ByxcTopoHHeM urnonpoxanuaannn nonyuamr wexcwnnbuoeu 3 enHeÁnnocKçň oopnu caópcoM na-onàoü Hnn oöeux çroponaxą Ba cuew neneuanpannennoro amñppá coeąnnfeàbuoro...

Způsob zvýšení průchodnosti světla povrchem monokrystalu yttritohlinitého granátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239207

Dátum: 01.08.1987

Autori: Ohrazenice, Perner Bohumil, Kvapil Jiří, Kvapil Josef, Bílková Eva

MPK: C30B 29/20

Značky: granátu, světla, zvýšení, yttritohlinitého, povrchem, monokrystalů, způsob, průchodnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zvýšení průchodnosti světla povrchem monokrystalu yttritohlinitého granátu, což má za následek zvýšení výkonů lazerů i dalších přístrojů, využívajících prvky monokrystalů yttritohlinitého granátu jako optické díly, čehož se dosahuje tím, že broušením nebo leštěním opracovaný monokrystal se uvede ve styk s 1 objemovým dílem kyseliny dusičné o koncentraci 20 až 35 mol. % a po 1 až 5 min jejího působení se přidá 2 až 5 objemových dílů...

Prostředek pro vytvoření vrstvy s velkým specifickým povrchem na železe, hliníku, zinku a technických slitinách těchto kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238183

Dátum: 01.05.1987

Autori: Růžička Radomír, Knotek František, Jaroš Miroslav, Seidl Milan, Bartoň Karel, Lohniský Jaroslav, Chocholoušek Jaroslav, Hauser Josef

MPK: C23F 15/00

Značky: technických, zinku, kovů, velkým, povrchem, hliníku, železe, těchto, vrstvy, prostředek, vytvoření, specifickým, slitinách

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález náleží do oboru ochrana kovů proti korozi a řeší problém zvýšení přilnavosti organických povlaků na povrchu kovů. Dosahuje toho formulací prostředku, kterým se působí na povrch kovů před nanášením povlaků. Prostředek je tvořen vodným roztokem, obsahujícím od 0,001 do 1 % hmot. huminových kyselin popřípadě jejich solí s alkalickými kovy a/nebo od 0,01 do 2 % hmot. ligninsulfonových kyselin popřípadě jejich solí s kovy alkalických zemin,...

Způsob výroby pryžových předmětů se semišovým povrchem máčením

Načítavanie...

Číslo patentu: 242975

Dátum: 15.04.1987

Autori: Schwarz Josef, Zíta Josef, Burian František

MPK: B29C 41/14

Značky: povrchem, máčením, pryžových, semišovým, předmětů, výroby, způsob

Text:

...sodný.Přídavek látek podle vynálezu zabraňuje znehodnocení lázně koagulací kaučuku a aglomerací vláken, nebot tyto látky vážou srážecí činidlo, které do lázně difunduje při máčení. Kromě toho použití těchto látek umožňuje delší používání lázně, neboč v případě poklesu hodnoty pH je možno lázeň přídavkem roztoku těchto látek upravit na původní hodnotu, která zaručuje spolehlivý průběh celého procesu a produkci kvalitních nánosü...

Stáčecí a lanovací zařízení, zejména pro výrobu soustředných kabelů a vodičů s pravidelným povrchem

Načítavanie...

Číslo patentu: 235056

Dátum: 15.02.1987

Autor: Bozsik Kálmán

MPK: H01B 13/02

Značky: soustředných, stáčecí, zařízení, lanovací, vodičů, zejména, povrchem, kabelů, pravidelným, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká stáčecího a lanovacího zařízení, zejména pro výrobu soustředných kabelů a vodičů s pravidelným povrchem. Podstatou vynálezu je, že na vstupní straně mezi rotorem a orgánem určujícím splétací délky je uspořádán předsplétací orgán, přičemž orgán, určující splétací délky, sestává z nosného rámu, uspořádaného na tělese zařízení nebo napojeného na předplétací orgán nebo na nosník připevněný k základům zařízení a je výškově a bočně...

Způsob výroby dílů na bázi vyztužených reaktoplastů se zpevněným povrchem

Načítavanie...

Číslo patentu: 248819

Dátum: 12.02.1987

Autor: Batík Jan

MPK: C08L 67/00

Značky: bázi, vyztužených, povrchem, výroby, způsob, zpevněným, dílů, reaktoplastů

Text:

...pryskyřice na bázi reaktoplastu naplní tryskacimi ocelovými broky o velikosti od 0,1 do 5 mm v množství nejméně 100 a nejvýše 2100 hmotnosti pryskyřice. Upraví se tixotropni vlastnosti směsi a takto připravená hmota se natře, nastřiká nebo nalije na povrch separované formy, kde se ponechá k částečně polymeraoi. Zesilení povrchu se pak provede laminovánim vláknité výztuže, impregnované pryskyřicí, jejiž báze je shodná s bázi povrchové...

Způsob přípravy vzorku elektrografitu s povrchem upraveným pro měření tvrdosti a mikrotvrdosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 248437

Dátum: 12.02.1987

Autori: Dobiášová Drahomíra, Jandoš František

MPK: G01N 1/28

Značky: upraveným, elektrografitu, vzorků, mikrotvrdosti, měření, povrchem, způsob, tvrdosti, přípravy

Text:

...nedostatky odstraňuje způsob přípravy vzorku elektrogratitu s povrchem upraveným pro měření tvřdosti a mikrotvrdosti podle vynálezu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na nabroušenou plochu vzorku elektrografitu se vakuově nanese . zrcadlově lesklá vrstva hliníku, zlata nebo chrőmu o tlouštce 200 až 1 000 nm. Tenká vrstva kovu, na příklad hliníka, zlata nebo chrőmu o tlouštce 200 až 1 000 nm se při vnikání indentoru do povrchových vrstev...

Zařízení pro zjišťování tvrdých poloh pod zemským povrchem metodou velmi dlouhých vln spojitým způsobem

Načítavanie...

Číslo patentu: 234082

Dátum: 01.10.1986

Autor: Uhlík Jaroslav

MPK: G01V 3/175

Značky: zařízení, zjišťování, poloh, zemským, spojitým, způsobem, metodou, povrchem, velmi, dlouhých, tvrdých

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zjišťování tvrdých poloh pod zemským povrchem, např. pelokarbonátových konkrecí v jílovém nadloží hnědouhelné sloje. Zařízení je tvořeno dvěma dvojicemi snímacích disků (1) nožového tvaru, z nichž první dvojice je opatřena tažným zařízením (4) a dvojice snímacích disků (1) jsou pevně spojeny tyčí (2) s tepelnou kompenzací, dlouhou 10 metrů. Jednotlivé disky dvojice snímacích disků (1) jsou orientovány šikmo k vertikální ose k...

Slitina pro odlitky s povrchem vysoce namáhaným na otěr

Načítavanie...

Číslo patentu: 232469

Dátum: 15.06.1986

Autori: Petr Emil, Dokoupil Oldřich

Značky: odlitky, namáhaným, vysoce, povrchem, otěr, slitina

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká slitiny pro bandáže a pro rotační kotouče určené k válcování jemných profilů, trubek a drátů, jakož i jiných rotačních součástí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že slitina obsahuje kromě železa v hmotnostních podílech 1,0 až 3,6 % uhlíku, 0,1 až 1,5 % manganu, 0,1 až 1,5 % křemíku, 0,1 až 6,0 % chromu, 0,5 až 10,0 % vanadu, 1,0 až 15,0 % wolframu, stopy až 0,05 % fosforu, stopy až 0,05 % síry, případně stopy až 8,0 % molybdenu,...

Způsob výroby sazí s vysokým měrným povrchem

Načítavanie...

Číslo patentu: 232290

Dátum: 15.06.1986

Autor: Svoboda Karel

MPK: C09C 1/58

Značky: výroby, způsob, povrchem, měrným, vysokým, sazí

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby sazí s vysokým měrným povrchem, které vznikají jako vedlejší produkt parciální oxidace ropných nebo dehtových surovin a separují se z proudu plynných produktů procesu vypíráním vodou, při kterém se sazové částice izolují z vodné suspenze za použití koagulační kapaliny, např. uhlovodíkových rozpouštědel, a vytvořené sazové makročástice, které obsahují koagolační kapalinu a vodu, se oddělí od vodné fáze pomocí děrované přepážky,...

Protipožární pěnotvorná křemičitanová vrstva s hladkým povrchem a kontinuální způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 231948

Dátum: 15.06.1986

Autori: Kubový Otto, Schmidt Ivan, Klír Jaroslav

MPK: C09K 3/28

Značky: přípravy, pěnotvorná, její, způsob, povrchem, křemičitanová, kontinuální, protipožární, vrstva, hladkým

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je protipožární pěnotvorná křemičitanová vrstva s hladkým povrchem, která jako základní materiál obsahuje vodní sklo o obsahu vody 40 až 80 hmot. %, dále 0,1 až 120 hmot. % jemně mletého šamotu a popřípadě 0,0001 až 10 hmot. % ztekucovadla, kterým může být například vodný roztok bis-(2-ethyl-hexyl)-sulfo-butendiolátu sodného o koncentraci 45 až 50 hmot. %, vše vztaženo na hmotnost vodního skla. Podstata vynálezu spočívá v...

Čisticí roztok pro hliníkové ofsetové desky s oxidovaným povrchem

Načítavanie...

Číslo patentu: 231469

Dátum: 15.06.1986

Autori: Královský Josef, Pavelka Jan

MPK: G03F 7/02

Značky: hliníkové, desky, povrchem, čisticí, oxidovaným, ofsetové, roztok

Zhrnutie / Anotácia:

Čisticí roztok je určen k vyčištění tiskových míst na hliníkové tiskové desce pro zvýšení adheze tiskového laku. Podstatu roztoku tvoří hydroxid sodný, dvojsodná sůl kyseliny ethylendiamintetraoctové a voda.

Způsob výroby usní s vlasovým povrchem

Načítavanie...

Číslo patentu: 230777

Dátum: 01.04.1986

Autori: Ambrož Miloslav, Svoboda Václav, Barták Vlastimil, Ludvík Jaromír, Jemelka Zlatko

MPK: C14C 9/00

Značky: usní, vlasovým, povrchem, výroby, způsob

Text:

...holina speciální úpravě, aby došlo k dokonalému odstranění denaturovaných podílů kůže s povrchu- 3 2 mu 777 po tepelném působení. Holína se k tomuto účelu nehodí do sudu, ve kterém se předehřeje na 32 °C, potom se lázeň s ho- linou upraví na hodnotu pH 9,2 až 9,4 za přídavku anionaktivního emulgátoru a moři se po dobu jedné až dvou a půl hodiny v lázni obsahující 1,2 až 2,2 hmotnostního procenta pankreatického enzymu při teplotě do...

Snímací zařízení pro kontrolu soustavy těles s elektricky vodivým povrchem, například jehel pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 226187

Dátum: 15.03.1986

Autori: Venczel Joseph, Homocky John

Značky: vodivým, snímací, těles, pletacího, povrchem, jehel, soustavy, kontrolu, například, zařízení, elektricky, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Snímací zařízení pro kontrolu soustavy těles s elektricky vodivým povrchem, např. jehel pletacího stroje, zejména pro kontrolu jejich poškození nebo nesprávné činnosti, obsahující nosič a na něm uspořádaný elektricky nevodivý snímací prvek, který je normálně ze strany pružně dotlačován ke kontrolovanému povrchu při vzájemném pohybu nosiče a kontrolovaného povrchu, vyznačující se tím, že na nosiči je kromě snímacího prvku (B) uložena elektricky...

Měřicí hlava pro indikaci okamžiku doteku s povrchem předmětu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223360

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kasparaitis Albinas Juozo, Budginas Stasis-algimantas Juozo, Bansevičus Ramutis-petras Juozo, Ginetis Vitautas Povilo

Značky: hlava, doteku, povrchem, indikaci, měřicí, předmětů, okamžiku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká měřicí hlavy pro indikaci okamžiku doteku s povrchem předmětu a lze využít zejména v souřadnicových strojích. Měřicí hlava obsahuje kmitavou soustavu, která je uložena v pouzdru (1) a je opatřena dříkem (4), jehož konce mají značně rozdílné průměry, přičemž na konci s větším průměrem je připevněn piezoelektrický měnič (7) a na konci s menším průměrem kontaktní hrot (15). Dřík (4) je v pouzdru pevně uchycen v uzlové rovině...

Syntetická useň s velurovým povrchem a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 219832

Dátum: 15.10.1985

Autori: Vincent Ivo, Foldýnová Alena, Kostka Pavel, Dudák Zdeněk, Petřík Stanislav, Hašpica Jaroslav, Karásek Otakar

Značky: výroby, useň, syntetická, její, velurovým, způsob, povrchem

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit materiál s kvalitním velurovým povrchem podobným přírodní usni. Dosavadní materiály tohoto typu mají vesměs některé nevyhovující vlastnosti, zejména nedostatečné hygienické vlastnosti, nízkou odolnost proti oděru a složitou technologii. Nedostatky dosavadních materiálů v podstatné míře odstraňuje výrobek podle vynálezu, u něhož uvolněný vlas textilní vrstvy vystupuje z porézní struktury. Porézní struktura sama pak má...

Střešní krytina z dílců s vodonepropustným povrchem

Načítavanie...

Číslo patentu: 222458

Dátum: 01.10.1985

Autori: Mach Jaroslav, Koželuha Jaroslav, Kasika Jaromír, Melzer Horst

Značky: střešní, povrchem, dílců, vodonepropustným, krytina

Zhrnutie / Anotácia:

Střešní krytina z dílců s vodonepropustným povrchem, se styky vodotěsně krytými pružnými pásy. Účelem vynálezu je, vyloučit u střech s vnější vrstvou z vodonepropustných materiálů, převážně azbestocementových a jim podobných desek, dosud používané vícevrstvé povlakové krytiny z asfaltovaných pásů nebo i povlakové krytiny z plastů a elastů, s pouhým pružným a vodotěsným krytím spojů dílců a využít tak vodotěsnosti dílců s pouhým zvýšením...

Způsob vytváření vrstvy kysličníku hlinitého s velkým měrným povrchem na kovových a nekovových nosičích

Načítavanie...

Číslo patentu: 224887

Dátum: 01.08.1985

Autori: Dřevíkovský Milan, Markvart Miroslav, Jelínek Oldřich

Značky: způsob, velkým, hlinitého, měrným, nosičích, vrstvy, povrchem, kovových, vytváření, kysličníku, nekovových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob vytváření vrstvy kysličníku hlinitého s velkým měrným povrchem na kovových a nekovových nosičích libovolného tvaru, zejména na sítech a úpletech, vyznačený tím, že nosič se uvede alespoň jednou do kontaktu s vodným roztokem hlinitanu alkalického kovu o koncentraci 0,5 až 30 molární a zahřeje na teplotu 30 až 300 °C, načež se nosič s vyloučenou vrstvou promyje, vysuší a vyžíhá při teplotě přesahující 500 °C.

Těsnění potrubních spojů s drsným povrchem a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 219100

Dátum: 15.07.1985

Autor: Šmíd Zdeněk

Značky: povrchem, potrubních, způsob, drsným, těsnění, spojů, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Těsnění potrubních spojů s drsným povrchem, opatřeným pružnou manžetou a opatřeným případně izolační vrstvou, vyznačené tím, že sestává ze souvislé vrstvy (3) těsnicí hmoty, na níž je pružná manžeta (4) s nejméně dvěma upevňovacími prostředky (5), přičemž souvislá vrstva (3) těsnicí hmotyty je pod pružnou manžetou (4) umístěna alespoň mezi dvěma upevňovacími prostředky (5).

Způsob výroby plošných útvarů s povrchem velurového charakteru

Načítavanie...

Číslo patentu: 222194

Dátum: 15.05.1985

Autor: Komarek Ernst

Značky: útvaru, plošných, charakteru, způsob, velurového, povrchem, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby plošných útvarů s povrchem velurového charakteru nanášením povrstvovací pasty na matrici, jejíž povrch je vytvořen jako negativ k velurové usni nebo k materiálu velurového charakteru, zpevňováním povrstvení zahřátím, oddělováním zpevněného povrstvení od matrice a popřípadě kašírováním na textilní nosičový materiál, při kterém se a/ nanáší povrstvovací pasta teprve zahřátím na polyurethanmočovinu vytvrditelný dvousložkový systém na...