Patenty so značkou «potrubie»

Potrubie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16393

Dátum: 27.10.2010

Autor: Özpolat Ilgaz

MPK: F16L 11/12, F16L 9/127, F16L 9/00...

Značky: potrubie

Text:

...prevádzkovom staveObrázok 2 znázorňuje prierez rúry podľa Obrázku 1 v komprimovanom prepravnom a skladovacom stave aObrázok 3 znázorňuje prierez rúry podľa vynálezu v prevádzkovom stave ako prechod medzi obdĺžnikovým a kruhovým prierezom.0008 Rúra 1 zvolená ako prlkladné uskutočnenie má za normálnych podmienok v podstate obdĺžnikový prierez, ako je možné vidiet na obrázku 1. Je možné vidiet, že rohy sú zaoblené. Rúra 1 sa skladá zo stenových...

Nápojová čapovacia zostava, nápojové čapovacie potrubie a nádoba s nápojom

Načítavanie...

Číslo patentu: 287482

Dátum: 22.10.2010

Autori: Bax Bart Jan, Van Der Klaauw Guido Petrus Johannes, Van Duuren Marius Corstiaan

MPK: B67D 1/00

Značky: čapovacie, potrubie, nápojové, nádoba, nápojová, zostava, čapovacia, nápojom

Zhrnutie / Anotácia:

Tento vynález sa vzťahuje na nápojovú čapovaciu zostavu (1, 25), ktorá obsahuje čapovacie zariadenie (2, 37) majúce čapovaciu hlavu (18, 29) na zavedenie čapovacieho potrubia (17, 28) a nádobu (7, 27) s nádobu (7, 27) s nápojom, a to hlavne nápojom sýteným oxidom uhličitým, kedy pri použití je k tejto nádobe pripojené čapovacie potrubie (17, 28), ktoré má na výtokovom konci pripájaciu súčasť na pripojenie k čapovacej hlave (18, 29). Nápojová...

Pripojovací systém na pripojenie rúrky na hlavné potrubie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18078

Dátum: 26.02.2010

Autori: Hendel Roland, Leihbecher Heiko, Sieber Jürgen

MPK: F16L 41/14

Značky: připojovací, potrubie, hlavne, systém, rúrky, pripojenie

Text:

...krúžok pritlačený na tesniaci prvok alebo aby bola ťažnou silou vonkajšia dosadacia plocha styčnice pritlačená na vnútornú plochu hlavného potrubia, pokračujúc s vytvorením stabilného spojenia pripojovacieho systému s hlavným potrubim,ktoré zabezpečuje účinné utesnenie najmenej od prídržného krúžku až k hlavnému potrubiu sa rozkladajúcej oblasti pripojovacieho systému. Pred alebo počas procesu naskrutkovania je vonkajšia dosadacia...

Zariadenie na tlmenie zvuku pre prívodné potrubie motora s vnútorným spaľovaním a prívodné potrubie zahrnujúce toto zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7177

Dátum: 03.12.2008

Autor: Caliskan Alper

MPK: F02M 35/12, F01N 13/00, F04B 39/00...

Značky: tlmenie, zariadenie, prívodné, motora, spaľovaním, potrubie, zvuku, zahrnujúce, vnútorným

Text:

...aspoň z časti radiálne vnútorná, je spojená s týmito krajnými časťami a je plynule prepojená s vnútrom každého vyklenutiakomoru, vnútorná štruktúra vedenia je axiálne nespojitá a má aspoň dva valcovité samostatné úseky umiestnené dva a dva axiálne vedľa seba z oboch strán axiálneho deliaceho priestoru, ktorý leží V radiálnom reze plášťa, dve a dve komory tvorené vyklenutím sú spolu prepojené radiálne medzi uvedeným alebo každým zúžením a...

Odvádzacie potrubie koksovej pece

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16623

Dátum: 04.06.2008

Autori: Lonardi Emile, Hansmann Thomas, Pivot Stefano, Bisogno Maurizio

MPK: C10B 27/06

Značky: odvádzacie, potrubie, koksovej

Text:

...miery priečne pred vypúšťacím otvorom namiestotoho, aby sa pohyboval preč od (resp. bližšie k) vypúšťaciemu otvoru. V praxi pre Vysoke prietoky je uzatvárací člen výhodne V polohe, v ktorej vôbec nezakrýva/nezahradzuje vypúšťaci otvor (typicky je bočne odstavený). Čiastočná uzatvorenie je dosiahnuté tým, že sa postupne pohybuje uzatvárací člen pod vypúšťacím otvorom, aby sa zakryla potrebná časť vypúšťacíeho člena. To vpraxi nie je možné s...

Poistný ventil na plynové zásobovacie potrubie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285404

Dátum: 11.12.2006

Autor: Spieß Engelbert

MPK: F16K 31/08, F16K 17/04, F16K 17/20...

Značky: potrubie, ventil, zásobovacie, plynové, poistný

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa poistný ventil (S) na plynové zásobovacie potrubie (2), s puzdrom (1), ktoré je vložiteľné do plynového potrubia (2), má ventilové sedlo (4) a je v ňom axiálne posuvne uložené zdvihadlo (5) ventilu s tanierom (4) ventilu, ovládaným otváracou pružinou (6) proti smeru (v) prúdenia. Pričom zdvihado (5) ventilu je magneticky prestaviteľné nastavovacím mechanizmom (11) upraveným zvonku plynového zásobovacieho potrubia (2).

Spínacie zariadenie na spínanie uzatváracieho prvku, ktorý uzavrie aspoň jedno potrubie vzduchotechnického systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19058

Dátum: 19.08.2006

Autor: Wildeboer Werner

MPK: A62C 2/24, F16K 17/38

Značky: aspoň, potrubie, ktorý, uzavrie, uzatváracieho, spínacie, jedno, zariadenie, spínanie, systému, vzduchotechnického, prvků

Text:

...teplotou a časom podmienená reakcia prídržného orgánu. Takto sa splnia náročné kritériá reakcie podľa ISO 10294-4.0018 Aby sa umožnil pohyb uzatváracieho prvku, po vylepšení vynálezu sa predpokladá, že v hnacom zariadení je uchytená najmenej jedna pružina, z ktorej silou sa dá previesť uzatváraci prvok do svojej uzatváracej polohy a že tejto pružineje priradený aretačný prostriedok na aretovanie pružiny v predpátom stave. V otvorenom stave...

Filtračná štruktúra, najmä filter na častice, pre výfukové plyny spaľovacieho motora, a zodpovedajúce výfukové potrubie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3284

Dátum: 30.11.2005

Autori: Gleize Vincent, Bardon Sébastien, Girot Patrick, Briot Anthony

MPK: F01N 3/022

Značky: částice, spaľovacieho, filter, najmä, zodpovedajúce, potrubie, výfukové, filtračná, struktura, motora, plyny

Text:

...v rôznych filtračných prostriedkoch a/alebo medzi týmito ñltračnými0008 Tieto silné termomechanické namáhania sú zdrojom trhlin vo filtračných prostriedkoch a/alebo v styčných spojoch medzi týmito tiltračnými0009 Na obmedzenie rizika výskytu týchto trhlin navrhuje vyššie uvedená patentová prihláška EP-A-2 853 256 vytvárať na prvej adruhejstranovej ploche pásma so slabou alebo žiadnou priľnavosťou k spoju, najmä tým, že sa v tejto oblasti...

Filtračná štruktúra, najmä časticový filter na výfukové plyny motora s vnútorným spaľovaním a súvisiace výfukové potrubie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5073

Dátum: 02.02.2005

Autori: Bardon Sébastien, Bonnail Nicolas, Briot Anthony, Scalabrino Matteo, Gleize Vincent

MPK: B01D 46/10

Značky: filter, částicový, filtračná, motora, najmä, struktura, výfukové, spaľovaním, súvisiace, plyny, potrubie, vnútorným

Text:

...prípadných trhliniek v spojke pozdĺž tejto oblasti.0010 Takáto štruktúra nie je úplne uspokojivá. Vskutočnosti sa po uskutočnení istého počtu fáz regenerácie môžu objaviť trhlinky tiež vnútri filtračného člena. Tietotrhlinky postupujú vzásade pozdĺž roviny tvorby trhliniek, ktorá je kolmá na pozdĺžny smer vopisovanom zariadení. Pokiaľ bočné steny tiltračného člena zahŕňajú okrem iného oblasti slabej alebo nulovej adhézie kspojke vsusedstve...

Viacvrstvové potrubie určené najmä pre chladiace obvody tepelných motorov automobilov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 909

Dátum: 08.07.2004

Autor: Dabouineau Johann

MPK: B32B 27/08, B32B 27/28, B32B 1/00...

Značky: potrubie, obvody, tepelných, chladiace, určené, najmä, viacvrstvové, motorov, automobilov

Text:

...voči tlaku a teplote.0017 Použitá termoplastická látka obsahuje polyfenylénsulfid(PPS), ktorý vyrába napríklad firma CHEVRON PHILLIPS pod názvom RYTON XTEL, XE a najmä XE 3200 alebo XE 3400.0018 Látka vnútornej vrstvy 1 tvorí dvojitú bariéru chrániacu hmotu vonkajšej vrstvy 2, ktorá je nad 100 °C málo odolná hydrolýze.0019 Variantom látky použitej pre vonkajšiu vrstvu 2 môže byť látka stabilná voči hydrolýze a/alebo glykolýze a/alebo...

Rozdeľovacie potrubie plynu pre viacstupňový horák

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8471

Dátum: 26.05.2004

Autor: Nezverejniť Pôvodcov Na Vlastnú Žiadosť

MPK: F23D 14/04, F23N 1/00, F23K 5/00...

Značky: horák, viacstupňový, potrubie, plynů, rozdeľovacie

Text:

...s otvoreným bočným ventilom, obrázok 12 tú istú rúrku rozvádzača s tým istým ventilom v uzavretom stave a0012 Obrázok 1 ukazuje plynovú armatúru 40 so vstupom 41 a dvoma výstupmi 42, 43 vykurovacieho plynu. V smere prúdenia za vstupom 41 vykurovacieho plynu je umiestnené teleso 45 privodného ventilu 44. V smere prúdenia nasledujú dve telesá 47, 49 dvoch vypúšťacích ventilov 46, 48. Telesami 47, 49 ventilov sa prechod k dvom výstupom 42,...

Potrubie výmenníka tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6024

Dátum: 13.01.2004

Autori: Hendel Roland, Kania Guido

MPK: F28F 21/00

Značky: výmenníka, potrubie, tepla

Text:

...polymérneho0010 Potrubie tepelného výmenníka podľa nároku 3 vykazujedobrú vhodnosť na použitie ako zemné potrubie V rámcikontrolovanom vetraní bytových priestorov. Stupeň účinnosti takého zemného tepelného výmenníka sa zvýši vplyvom účinnéhoprestupu zemného tepla cez potrubie tepelného výmenníka.0011 Plnivá podľa nároku 4 je možné do základnéhopolymérneho materiálu inkorporovať jednoduchým postupom.0012 Z hľadiska určitých základných...

Prírubové vzduchotechnické potrubie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3669

Dátum: 02.12.2003

Autor: Cocuľa Michal

MPK: F16L 23/12, F24F 13/02, F16L 47/02...

Značky: potrubie, vzduchotechnické, přírubové

Text:

...obr. l znázorňuje konštrukčné riešenie príruby a protipríruby s vnútorným spojovacim elementom. Obr. 2 vyobrazuje konštrukčné riešenie príruby a protipríruby s vonkajším spojovacim elementom, obr. 3 je pohľad do vnútra potrubia so znázomenim usporiadania spevňujúceho tmelu a rohového krytu. Obr. 4 zobrazuje tvarový spoj a jeho prípravu ako aj riešenie napojenia bez tvarových úprav spájaných plôch.Prirubové vzduchotechnické zariadenie...

Zástrčkový adaptér na nasávacie potrubie vysávača prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283617

Dátum: 29.09.2003

Autori: Arnold Hans-peter, Jacobs Carsten, Diedonné Stephan Peter

MPK: A47L 9/24, A47L 9/02

Značky: vysávača, nasávacie, potrubie, prachu, zástrčkový, adaptér

Zhrnutie / Anotácia:

Zástrčkový adaptér je obojstranne vyhotovený ako úložná časť (A) na zástrčku alebo ako zástrčná časť (E) zástrčky s úsekom (5) nasávacieho potrubia, pričom úsek (5) nasávacieho potrubia má prierez vymedzený sploštenou stenou (10).

Pripájacia zástrčka na nasávacie potrubie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283616

Dátum: 29.09.2003

Autori: Arnold Hans-peter, Diedonné Stephan Peter, Jacobs Carsten

MPK: A47L 9/24

Značky: zástrčka, potrubie, nasávacie, pripájacia

Zhrnutie / Anotácia:

Pripájacia zástrčka (4) na nasávacie potrubie alebo podobne na vysávač (1) prachu s úsekom (5) nasávacieho potrubia ako zástrčnou časťou (E) a protikusom (6) ako úložnou časťou (A) nadstavného zariadenia (V) alebo podobne a s elektrickými kontaktmi (8), pričom elektrické kontakty (8) sú usporiadané zvonku prierezu úseku (5) nasávacieho potrubia a protikusa (6) a prierez nasávacieho kanála (9) je neovplyvnený elektrickými kontaktmi (8) a...

Potrubie so stenou rúrky, ktorá má možné miesto netesnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 283176

Dátum: 24.01.2003

Autori: Hejtmann Alexander, Bergmann Heinz

MPK: F17D 5/02, F16L 55/00

Značky: rúrky, potrubie, možné, stěnou, miesto, ktorá, netěsnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Pri potrubí (1) so stenou rúrky, ktorá má možné miesto (2) netesnosti a s odrazným štítom (4) premosťujúcim miesto (2) netesnosti, na ochranu vstavieb pred prúdom média (M), vystupujúcim z miesta (2) netesnosti, sú cez možné miesto (2) netesnosti na stene rúrky upevnené potrubné členy (6) na vymedzovanie polohy usporiadanej vo vzájomnom odstupe od seba v smere (10) potrubia. Na odraznom štíte (4) sú upevnené pridržiavacie zariadenia (5), ktoré...

Viacvrstvové potrubie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 313

Dátum: 20.12.2002

Autori: Seyler Andreas, Ehret Martin, Schieb Michael, Desch Thorsten

MPK: F16L 9/00, F16L 11/04

Značky: viacvrstvové, potrubie

Text:

...alkoholu a3 súčasne proti ich zmesiam, pričom podiel alkoholu sa môže meniť v širokom koncentračnom rozsahu. V porovnani so známymi polyamidmi, používanými v palivových potrubiach, ako sú PA 11 alebo PA 12, však polyester vykazuje menšiu odolnost proti hydrolýze, takže tento materiál sa nedá použit ako monopotrubie, ale dá sa použit ako jedna vrstva vo viacvrstvovom potrubí.V DE 42 14 383 sa navrhuje palivové potrubie s vonkajšou vrstvou z...

Potrubie s autonómnymi členmi na usmerňovanie vzduchu do priestoru

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2145

Dátum: 07.05.1999

Autor: Kuráň Jozef

MPK: F16L 55/09, F24F 11/08

Značky: usmerňovanie, potrubie, členmi, autonómnymi, vzduchu, priestoru

Text:

...členmi je s výhodou doplnené regulačnou klapkou. Vhodným natočením regulačných lamiel sa vytvoria Výstupné otvory a vhodným nasmerovaním jednotlivých prúdov autonómnych členov je nmžné rozvíriť a premiešať vzduch aj vo väčšej vzdialenosti pod potrubim. Výhodou technického riešenia je jednoduchosť konštrukcie, nízka cena a vhodné usmerňovanie vzduchu vVýhody technického riešenia vyplývajú aj z nasledovnýchobr. l znázorňuje nárys potrubia s...

Mriežka pre vzduchotechnické potrubie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1003

Dátum: 08.11.1995

Autor: Kuráň Jozef

MPK: F24F 13/15

Značky: potrubie, vzduchotechnické, mriežka

Text:

...riešenie je bližšie objasnené pomocou výkresu, kdena obrázku obr.l je znázornený pohľad na mriežku prevzduchotechnické pootrubie s kruhovým prierezom na usmerneniea reguláciu vzduchu s príslušnými rezmi, z ktorého je zrejme uloženie usmerňovacích lamiel a ich upevnenie perforovanou páskou s vyznačením vnútornej rovinnej a pohľadovej steny, na obr.2 je zobrazená usmerňovacia lamela s vyznačením klinovitých výstupkov,na obr.3 je znázornená...

Potrubie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280135

Dátum: 14.09.1995

Autori: Wykes Katharine Anne, Perry Michael Robert

MPK: F16K 17/16

Značky: potrubie

Zhrnutie / Anotácia:

Potrubie (1) na dopravu tuhnúceho roztoku celulózy vo vodnom organickom rozpúšťadle je vybavené aspoň jedným bezpečnostným tlakovým zariadením, tvoreným vyraziteľným kotúčom (11), premiestniteľným účinkom tlaku na zhotovenie ventilačného otvoru v potrubí (1), pričom potrubie (1) je vybavené odbočkou (2) a vyraziteľný kotúč (11) je inštalovaný v tejto odbočke (2), pričom aspoň časť plochy tlakom premiestniteľného vyraziteľného kotúča (11) je...

Bezprírubové vzduchotechnické potrubie z polyuretánu a jeho spojovacie prvky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 521

Dátum: 10.08.1994

Autor: Besedič Peter

MPK: F16L 47/02, F24F 13/02, F16L 9/22...

Značky: potrubie, spojovacie, bezprírubové, polyuretánu, vzduchotechnické, prvky

Text:

...rozmerov, hlavne obdĺžnikového prierezu sa používa naspájanie spojovací prvok s dvomi závesnými okami.Prehľad obrázkov na gkresochNa priložených výkresoch je na Obr. 1 znázornený v perspektívnom pohľade prierez potrubím podľa predloženého technického riešenia so zabudovaným spojovacím prvkom, na Obr. 2 je detail spoja stien potrubia a na Obr. 3 jeznázornený príklad spojovacieho prvku pre potrubie štvorcového prierezu.Bezprírubové...

Potrubie brzdy pojazdového kolesa uložené v teleskopicky výsuvnom nástavci nápravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 265755

Dátum: 14.11.1989

Autori: Urbánek Henrich, Katana Ján, Šedaj Miloš, Stejskal Jiří

MPK: F16D 65/20

Značky: teleskopický, potrubie, nástavci, brzdy, výsuvnom, pojazdového, uložené, nápravy, kolesa

Text:

...jednak držiak trubiek. prechádzajúce dutinou nápravy na ohe strany do dutín teleskopicky výsuvných nástavcov nápravy zasunutých do dutiny nápravy. Na držiak trubiek sú upevnené sane zasunuté do dutiny teleskopicky výsuvných nástavcov, pričom trubky sú privedené koncovkami k opore saní a na koncovku trubky je upevnená ohybná hadica, ktorá sa o oporu opiera pri vytváraní oblúka, ktorým sa hadica otáča k výstupnému otvoru z výsuvného nástavca...

Vystužené potrubie pre dopravu plynov a spalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 254204

Dátum: 15.01.1988

Autor: Bodnár Peter

MPK: B65G 51/18

Značky: vystužené, plynov, dopravu, potrubie, spalin

Text:

...také prevedenie výstuh, že pozdĺžne výstuhy v smere prúdenia média v potrubí sú pripevnené na vnútornej strane steny potrubia a na ne kolmé priečne výstuhy sú prlpevnené na vonkajšej strane steny potrubia.V Hlavné výhody usporiadania výstuh podľa toho vynálezu spočívajú v tom, že sú odstránené prekríženía navzájom kolmých priečnych a pozdĺžnych výstuh a tým je potrubie konštrukčne a výrobne jednoduchšie, je do 41síahnutá úspora materiálu,...

Sklolaminátové navíjané tlakové potrubie

Načítavanie...

Číslo patentu: 245830

Dátum: 15.12.1987

Autori: Thuma Jioí, Boezina Josef, Kooák Eestmír, Závodný Miloslav, Šob Josef, Bartoo Bohumil

MPK: B32B 17/10, B32B 1/08

Značky: tlakově, potrubie, navíjané, sklolaminátové

Text:

...so štruktúrou siete s okami tvaru kosoštvorca a sú vzájomne spojené prevlečnou pružnou manžetou, na vnútornom povrchu hladkou a na vonkajšom povrchu opatrenou výstupkami tvoriacimi prstence v obvodovom smere, cez ktoré je prevlečená tuhá objímka. Základný účinok potrubia podľa vynálezu spočíva v tom, že výroba rúr so sieťovým návinom je jednoduchá a hospodárna predovšetkým preto, že pri navíjaní vzniká na koncoch minimálny odpad, napriklad...

Tenkostenné potrubie s ochrannou vrstvou

Načítavanie...

Číslo patentu: 238509

Dátum: 01.11.1987

Autori: Olbertz Manfred, Kabina Pavol, Húska Dušan

MPK: F16L 1/02, A01G 25/06

Značky: potrubie, vrstvou, ochrannou, tenkostěnné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru stavebníctva a slúži pre tlakový rozvod vody najmä v závlahách a vo vodnom hospodárstve. Rieši konštrukciu potrubia, ktorá pozostáva z rúry z fólie, ktorá je obalená vrstvou z ochrannéj textílie vzájomne cez seba preloženou. Vrstva ochrannéj textilie može byť na okrajoch spojená a v časti nad fóliou poskladaná z oboch strán ku stredu, alebo v časti nad i pod fóliou poskladaná z oboch strán ku stredu. Vrstva ochrannéj...

Otočné vzduchotechnické potrubie

Načítavanie...

Číslo patentu: 237830

Dátum: 15.03.1987

Autor: Remek Augustín

MPK: B08B 15/00, F16L 27/00

Značky: potrubie, otočné, vzduchotechnické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oboru vzduchotechniky a rieši problém odsávania miestného odsávania škodlivín v priestore pre zlepšenie pracovného prostredia bez nárokov na devízové prostriedky. Podstatou vynálezu sú horizontálne a vertikálne točnice v montovaní v potrubí, ktoré je nemontované na zdroj odsávania a ukončené odsávacou hubicou.

Nasávacie potrubie piestového spaľovacieho motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 225334

Dátum: 01.12.1984

Autor: Záhlava Miroslav

Značky: spaľovacieho, piestového, potrubie, nasávacie, motora

Zhrnutie / Anotácia:

Nasávacie potrubie piestového spaľovacieho motora s dvojstupňovým karburátorom vyznačené tým, že je vytvorené z dvoch trubiek, kde prvá trubka /1/ je obalená plášťom /3/ a napojená svojim začiatkom na výstupné hrdlo prvého stupňa /6/ karburátora a svojim koncom na sací kanál /4/ hlavy valca motora a druhá trubka /2/ je napojená svojim začiatkom na výstupné hrdlo druhého stupňa /7/ karburátora a svojim koncom na sací kanál /4/ hlavy valca motora...

Nasávacie potrubie piestového spaľovacieho motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 225333

Dátum: 01.12.1984

Autor: Záhlava Miroslav

Značky: nasávacie, spaľovacieho, piestového, motora, potrubie

Zhrnutie / Anotácia:

Nasávacie potrubie piestového spaľovacieho motora a jednostupňovým karburátorom vyznačené tým, že je dvojité, pozostávajúce z vonkajšieho plášťa /l/, omývaného buď výfukovými plynmi, alebo chladiacou kvapalinou motora, ktorého začiatok je napojený na výstup karburátora /4/ a koniec na vstup sacieho kanála hlavy valca motora /5/, z vnútorného plášťa /2/, ktorého začiatok siaha k výstupu karburátora /4/ a koniec k saciemu kanálu hlavy valca...