Patenty so značkou «potrubí»

Chladiaci kanál vo výfukovom potrubí valca dvojtaktného spaľovacieho motora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6762

Dátum: 06.05.2014

Autori: Bigoš Peter, Puškár Michal

MPK: F02M 31/093, F02F 1/22

Značky: chladiaci, spaľovacieho, motora, dvojtaktného, kanál, potrubí, valca, výfukovom

Text:

...cieľom eliminovať tieto problémy. Jedným z nových riešeníje chladiaci kanál vo výfukovom potrubí valca dvojtaktného spaľovacieho motora.Podstatou technického riešeniaje to, že do výfukového potrubia valca sa umiestni chladiaci kanál vo výfukovom potrubí valca, ktorým sa dopravuje čerstvá zmes do valca. Tento chladiaci kanál vo výňikovom potrubí valca má obdĺžnikový prierez. Chladiaci kanál vo výfukovom potrubí valca pozostáva z dolnej...

Zmršťovacia manžeta na spájanie izolovaných potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16629

Dátum: 07.06.2011

Autor: Lund Helle

MPK: F16L 47/22

Značky: zmršťovacia, izolovaných, potrubí, manžeta, spájanie

Text:

...pôsobeniu žiarenia, materiál steny pokrytý takýmito kovovým diskami sa ožiari len v obmedzenej miere, takže nebude úplne zosieťovaný. Materiál v blízkosti otvoru v stene potom bude možné zvárať, pretože daný materiál bude mať nižšiu tepelnú odolnost než zvyšok manžety. Zvariteľnosť materiálu V blízkosti otvorov v stene však nie je dostatočná na to, aby sa dosiahla požadovaná kvalita zvaru a scelenie materiálu. Navyše je výrobný proces montáže...

Zariadenie pre prácu na plynovom potrubí a zodpovedajúci spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11900

Dátum: 17.12.2010

Autori: Leme David, Bernier Alain

MPK: F16L 55/124, F16L 41/06

Značky: spôsob, prácu, zodpovedajúci, potrubí, plynovom, zariadenie

Text:

...z vonkajšku prvej časti puzdra a kinematické spojenie, že deliací nástroj obsahuje dve čepele pohyblivé v rovine strihu kolmej na prvý smer a že kinematické spojenie spája poháňaciu tyč s čepeľami a vykonáva vyťahovanie a naopakzatláčanie poháňacej tyče na približovanie a naopak vzďaľovanie čepelí.0014 Vo výhodnom spôsobe uskutočnenia sa predpokladá, že kinematické spojenie obsahuje vyrovnávací prvok zaťaženia, vodiacu tyč, dva...

Prietokový kanál, pri ktorom sa uvádza voda do prúdenia pomocou dopravného zariadenia usporiadaného v cirkulačnom potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14384

Dátum: 23.02.2010

Autor: Hof Georg

MPK: A63B 69/12, E04H 4/12

Značky: zariadenia, prietokový, ktorom, dopravného, usporiadaného, uvádza, pomocou, cirkulačnom, prúdenia, potrubí, kanál

Text:

...uvádza pomery prúdenia v pôdoryseObrázok 14 pozdĺžny priečny rez s plavcom nachádzajúcim sa v bazéne, pričomdopravné zariadenia sú činné iba v najvrchnejšej zóne Obrázok l 5 pôdorys s naznačeným priebehom prúdeniaObrázok 16 pozdĺžny priečny rez, pričom nakreslené je len jedno cirkulačné potrubie, doktorého je zabudované odvzdušňovacie zariadenie.Na priložených výkresoch sa pre rovnaké časti priebežne používajú rovnaké referenčné označenia...

Prírubový profil na nasadenie na styčné okraje vzduchových potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 285402

Dátum: 11.12.2006

Autor: Gebhardt Manfred

MPK: B23K 26/00, E04F 17/00, B23K 33/00...

Značky: okraje, přírubový, profil, potrubí, styčné, vzduchových, nasadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka prírubového profilu (1) na nasadenie na styčné okraje vzduchových potrubí a na uloženie rohových uholníkov tvoriacich montážny rám, pričom tento prírubový profil (1) má v reze v podstate tvar písmena L, ktorého vodorovné rameno (2) pozostáva z dvoch vodorovných stien (3, 4) s na jednej strane otvorenou medzerou medzi týmito vodorovnými stenami (3, 4) na obopnutie okrajov vzduchového potrubia, vo zvislom ramene (5) prírubového...

Izolačný prvok na tepelne-zvukovú izoláciu klimatizačných, vetracích potrubí a potrubí na rozvod médií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4183

Dátum: 01.07.2005

Autor: Kollár Marián

MPK: B32B 5/08, F16L 59/02, E04B 1/88...

Značky: médií, prvok, klimatizačných, rozvod, izolačný, izoláciu, větracích, tepelne-zvukovú, potrubí

Text:

...opisuje tvar izolovaného potrubia.Podstatu predmetného úžitkového vzoru tvorí prvok,ktorý je vyrobený z fólie a je naplnený tepelne-zvukovo izolačným materiálom. Fólie môžu byt napríklad paropriepustné, paronepriepustné, protipožiarne, kovové alebo nekovové alebo aj ich kombinácia. Tento prvok môže mat tvar valca alebo rukáva, ktorý je na oboch koncoch uzavretý a je naplnený izolačným materiálom napríklad na báze minerálnych, sklenených,...

Zariadenie a spôsob na čistenie nápojových potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6281

Dátum: 10.03.2005

Autori: Donnellan Clint, Moore Gregory

MPK: B67D 1/00, B08B 9/02

Značky: potrubí, čistenie, zariadenie, spôsob, nápojových

Text:

...sa uzatvára táto bočná vetva, a táto vetva obsahuje druhý ventil umiestnený za dopravným bodom odmemého čerpadla, pričom sacie potrubie je možné pripojit do nádoby s koncentrovaným detergentom. Ventily ako aj odmemé čerpadlo je možné riadiť elektricky, teda pomocou elektrickej časti, ktorú je možné pripojit na zdroj energie, pričom sem patri aj ovládač na voľbu programu, tlačidlový spínač, a elektrický zdrojna poháňanie odmerného čerpadla...

Zariadenie na čistenie potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3796

Dátum: 06.04.2004

Autor: Polomský Pavol

MPK: B08B 9/027

Značky: zariadenie, čistenie, potrubí

Text:

...riešeniaZariadenie na čistenie potrubí pozostáva z nafukovacieho vaku tvaru valca l, ktorýje na obidvoch stranách zúžený a ukončený na jednej strane neoddeliteľne zabudovaným zámkom 2, na druhej strane neoddeliteľne zabudovaným zámkom 3 . Zámky 2 a 3 sú napojené nalisovaním a súz mosadze. Musia byt konštruované tak, aby sa dali rýchlo a jednoducho napojiť na zdroj vody. Zámok 2 vyúsťuje preto do tenkej koncovky 2.1, na ktorú sa napája...

Zariadenie na čistenie vnútra potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 282605

Dátum: 20.09.2002

Autori: Jarás Peter, Zelenaj Anton, Škarupa Peter, Šimko Pavol, Kudláč Pavol

MPK: B08B 9/02, B08B 9/04, F16L 55/26...

Značky: čistenie, potrubí, zariadenie, vnútra

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie tvorí nosné teleso (1) vybavené prepúšťacím otvorom (1.1) vytvoreným v smere pohybu zariadenia, vyústeným do regulátora (2) rýchlosti posuvného pohybu umiestneného na štíte (1.2) zariadenia. Ďalej ho tvoria diely rozoberateľne pripevnené k nosnému telesu (1) na jeho vonkajšom obvode, z ktorých aspoň dva sú nosné a vodiace diely (3), aspoň jeden je tesniaci a stierací diel (4), jeden je kefovitý diel (6), jeden diel je hlavný magnet...

Zariadenie na osadzovanie prípojnej tvarovky na prípojku alebo odbočku na podzemnom potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 282379

Dátum: 10.12.2001

Autor: Stringhetta Sandrine

MPK: F16L 41/04

Značky: tvarovky, zariadenie, osadzovanie, odbočku, prípojku, prípojnej, potrubí, podzemnom

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na osadzovanie prípojnej tvarovky (10) na odbočku alebo prípojku na podzemnom potrubí (1) na rozvod tekutiny, z povrchu terénu v prístupovej jame obsahuje základnú konštrukciu, obsahujúcu oporný mechanizmus určený na uloženie pod potrubie (1) a osadzovací prostriedok (200) prípojnej tvarovky, obsahujúci dutý prístupový driek (201), prostriedky (220 až 226) na vyvíjanie tlaku medzi prípojnou tvarovkou (10) a potrubím (1). Tesnenie,...

Odvzdušňovací prostriedok vonkajších vodovodných potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3088

Dátum: 03.12.2001

Autor: Kurilec Ján

MPK: F16K 24/02

Značky: vonkajších, vodovodných, prostriedok, odvzdušňovací, potrubí

Text:

...jej kvalitatívnych vlastností.Odvzdušňovací prostriedok je chránený krytom, ktorý môže byt vyhotovený tak, aby chránil pred povetemostnými vplyvmi, aby zabránil poškodeniu a nedovolenej manipulácii,aby umožňoval kontrolu odvzdušňovacieho prostriedku, zabránil vstupu hmyzu, umožnil úniku vzduchu zo vzdušníka, poprípade aj nasávanie vzduchu pri odvzdušňovaní a zavzdušňovaní vzdušníka.Dĺžku odbočenia možno podľa potreby meniť, čo dovoľuje...

Zapojení pro zjišťování izolačního stavu potrubí uloženého v chráničce

Načítavanie...

Číslo patentu: 260518

Dátum: 15.12.1998

Autori: Novotný Tomáš, Veleta Pavel

MPK: G08C 21/00

Značky: stavu, potrubí, chráničce, uloženého, izolačního, zjišťování, zapojení

Text:

...do spodních i povrchových vod při poškození ropovodu a k požárům v důsledku úniku značného množství plynu z plynovodu.Tyto nevýhody odstraňuje předmět vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že ve vzdálenosti od chráničky maximálně 10 km se mezi potrubí a pomocné uzemnění pripojí signální generátor a v propojovacím objektu chráničky se přípojuje postupně milivoltmetr mezi chráničku s potrubí, potrubí a pomocný zemnič a chráničku a pomocný...

Zařízení k automatickému uzavírání, otevírání, jakož i odlehčování výtlačného potrubí kompresorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260458

Dátum: 15.12.1998

Autor: Vaňous Bohuslav

MPK: F04B 49/00

Značky: uzavírání, automatickému, potrubí, kompresoru, výtlačného, odlehčování, zařízení, jakož, otevírání

Text:

...a tím dosahuje jednak podstatného zjednodušení celého systému řízení činnosti kompresorové stanice odstraněním většího počtu samostatných ovlädacích prvků, odstraňuje závislost těchto ov-ládacích a silových prvků.na externích energetických zdrojích, snižuje pořizovací náklady a v důsledku zjednodušení a odstranění závislostí zvyšuje provozní spolehlivost celého systému.Na přiložených výkresoch je znázorněno příkladné uspořádání »kompresorové...

Záves komor a potrubí parných kotlov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260309

Dátum: 15.12.1998

Autori: Šály František, Varga Ján, Németh Vincent

MPK: F22B 37/24

Značky: komor, potrubí, parných, kotlov, závěs

Text:

...v tom,že záves je jednoduchý, pričom využíva- handáži membránových stien, ktoré sú na druhej strane uchytené na vonkajších závesných trúbkach, pričom pritaženia od komôr a potrubí neprenášajú membránové steny,ale vonkajšie závesné trubky. Ďalšou výhodou vynáiezu je, že izolácia komôr, potrubí a samotných membránových stien je preve 4dená tak, že bandáže membránových stien sú mimo dosahu teplôt a sú dimenzované spolu s pružinovými závesmi...

Zařízení k výrobě sacího potrubí pro spalovací motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 260219

Dátum: 15.12.1998

Autor: Veverka Bohuslav

MPK: B21D 51/38

Značky: zařízení, spalovací, potrubí, sacího, motory, výrobe

Text:

...poloh svinovacího přípravku g. Podle druhu a tvaru sacího potrubí se použije jedennebo více svinovacích přípravků g. V případě použití více svi~ novacích přípravků g je nutno zdvih čelisti gg synchronizovat,což se provede spojením prizmatíckých podložek gg spojovacím šroubem gg. Na konzolách lg je uložen plechový kryt lg, který překrývá vedení ga etojiny łł shore a ze stran.Na jedné straně svinovecího příprevku g je uspcřádán výsuvný...

Rúrkový pás, hlavne navrtávací pás na navŕtanie a uzatvorenie potrubí z plastu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279505

Dátum: 02.12.1998

Autor: Servé Klaus

MPK: F16L 47/00

Značky: navŕtanie, hlavne, rúrkový, pás, uzatvorenie, plastů, navrtávací, potrubí

Zhrnutie / Anotácia:

Na navŕtanie a uzatváranie napájacích potrubí z plastu je vytvorený rúrkový pás, opatrený jednodielnym nátrubkom (11). Koaxiálna rúrková kovová vložka (20) v nátrubku (11) je opatrená vnútri rúrky prístupným vnútorným závitom (31). S cieľom ľahko manipulovať s rúrkovým pásom (77, 80) a na spevnenie jeho plastovej hmoty je navrhnuté vytvorenie jednodielnej kovovej vložky (20), ale rozdelenej na dva axiálne úseky rozdielneho tvaru a účinku. Z...

Zariadenie na čistenie potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1831

Dátum: 06.05.1998

Autori: Demian Svetozár, Hrnčiar Viliam, Michenka Václav

MPK: B08B 6/00

Značky: čistenie, zariadenie, potrubí

Text:

...magnetov a na nosnom pieste sa nachádzajú aspoň dva šikmé prítlačné prvky, ktoré za bezpečujú pri pohybe čistiaceho zariadenia v potrubí súčasné otáčanie čistiaceho zariadenia o b.)kolo jeho osi rovnobežnej so smerom pohybu. Uvedeným konštrukčným riešením sa v podstatnej miere eliminuje možnost zahltenia povrchu permanentných magnetov nazbieranými nečistotamí, nakoľko tieto sú uchytávané na celom vonkajšom povrchu permanentných magnetov...

Spôsob prerušenia toku média v potrubí a zariadenie na uskutočnenie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280050

Dátum: 11.07.1995

Autori: Hredzák Slavomír, Lazar Tobiáš, Sekula Félix, Lovás Michal, Šúšor Rudolf, Jakabský Štefan

MPK: F16L 55/10, F17D 3/01

Značky: tohoto, spôsob, spôsobu, uskutočnenie, potrubí, zariadenie, prerušenia, media

Zhrnutie / Anotácia:

Tok média v potrubí sa preruší tak, že médium sa obohatí feromagnetickými časticami, na ktoré sa pôsobí elektromagnetickým alebo magnetickým poľom. Zariadenie na prerušenie toku média pozostáva zo zásobníka (4) s prstencovou tlakovou komorou (4.1), perforačnou stenou (4.3) a elektromagnetom (2) alebo magnetom, ktoré sú upevnené na potrubí za zásobníkom (4). Medzi prstencovou tlakovou komorou (4.1) a perforačnou stenou (4.3) je výplň (5) z...

Prípravok na montáž plastových kanalizačných potrubí z rúr s vonkajším rebrovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 279086

Dátum: 08.03.1995

Autori: Pasek Jan, Hyža Gustáv

MPK: F16L 1/06, F16L 1/024, F16L 1/09...

Značky: plášťových, prípravok, potrubí, rebrovaním, montáž, vonkajším, kanalizačných

Zhrnutie / Anotácia:

Prípravok na montáž plastových kanalizačných potrubí z rúr s vonkajším rebrovaním má upínacie časti tvorené dvoma hrebeňovými polobjímkami (1) v tvare polovice valca s predĺženými rovinnými stenami, ktoré majú na vnútornej strane drážky s rozmermi korešpondujúcimi s rozmermi rebier (8) rúr (6, 7). Jedna hrebeňová polobjímka (1) s valcovými čapmi (2) je vybavená jednoramennými pákami (4) a druhá hrebeňová polobjímka (1) s valcovými čapmi (2) je...

Spôsob vystieľania potrubí a šachiet

Načítavanie...

Číslo patentu: 278538

Dátum: 06.07.1994

Autori: Dobáš Ivan, Luňák Stanislav

MPK: E02D 19/16, B29C 63/36, C08G 59/40...

Značky: šachiet, spôsob, potrubí, vystieľania

Zhrnutie / Anotácia:

Potrubie sa vystiela rúrkovitou textilnou vložkou nasycovanou impregnačným spojivom, ktoré sa pripravuje zmiešaním epoxidovej živice so zmesou polyamínových tvrdidiel s vopred vypočítanou reaktivitou. Molárny pomer prebytku epoxidových skupín k vodíkom reaktívnejšieho amínu, pri ktorom ešte nastáva gélovatenie, sa vypočíta zo vzťahu l=Ekr/[(fa-1)(fb-1)], kde Ekr je kritický stechiometrický pomer, fa je stredná funkcionalita reaktívnejšieho...

Profilová príruba na nasadenie na dotykové okraje vzduchových potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 278186

Dátum: 02.02.1994

Autori: Gebhardt Manfred, Gebhardt Margret

MPK: F16L 23/12

Značky: vzduchových, příruba, profilová, nasadenie, potrubí, okraje, dotykové

Zhrnutie / Anotácia:

Jedno z ramien (7) profilovej príruby (1) má na jednej strane otvorenú dvojitú stenu (7a, 7b) na obopnutie okrajov vzduchového potrubia (3) a v druhom ramene (8) je vytvorená dutá komora (6) na uloženie ramena (2a) rohového uholníka (2). Druhé rameno (8) pozostáva z prvej bočnej steny (8a) a od roviny (9) deliacej medzery odvrátenej druhej bočnej steny (8b), ktorej prvá čiastočná oblasť (8b') prebieha rovnobežne s rovinou (9) deliacej medzery a...

Pás na vyhľadávanie nekovových potrubí alebo podobných predmetov uložených v zemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 281283

Dátum: 02.02.1994

Autor: Kohlstadt Markus

MPK: G01V 3/00, H01R 4/20

Značky: potrubí, nekovových, uložených, podobných, vyhladávanie, predmetov

Zhrnutie / Anotácia:

Pás na vyhľadávanie nekovových potrubí alebo podobných predmetov uložených v zemi uspôsobený na uloženie spoločne s nekovovým potrubím v zemi nad potrubím a pozostávajúci z pásu z plastu s pomerne veľkou pevnosťou v pretrhnutí, na ktorého jednej strane je predovšetkým prilepením upevnený užší kovový pás, predovšetkým oceľový pás, na určenie miesta pri induktívnej, ako i pri galvanickej väzbe, pričom na vytvorenie dlhých pásov je usporiadaných...

Zariadenie k ovládaniu škrtiaceho elementu v sacom potrubí motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 277817

Dátum: 15.01.1992

Autori: Kňákal Jan, Halada Zdeněk, Vojíř Vilém

MPK: F02D 9/00, F02B 69/04, F02D 33/00...

Značky: zariadenie, škrtiaceho, motora, potrubí, elementů, sacom, ovládaniu

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka zariadenia na ovládanie škrtiaceho elementu (18) v sacom potrubí (17) motora na alternatívny pohon kvapalným palivom vo vznetovom režime a plynným palivom v zážihovom režime. Vo valci (1) je medzi ovládacím piestom (2) a piestnicou (3) umiestnený nastavovací piest (4), ktorý je s ovládacím piestom (2) v dotyku prostredníctvom tlačidla (5), a takto vzniknutý priestor (13) medzi ovládacím piestom (2) a nastavovacím piestom (4) je...

Zařízení pro ochranu dálkového vytápění před tlakovými rázy v potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269793

Dátum: 14.05.1990

Autori: Gnüchtel Stefan, Schneidenbach Von Jascheroff Peter, Meyer Jürgen

MPK: F17D 3/00

Značky: zařízení, potrubí, dálkového, ochranu, vytápění, rázy, tlakovými, před

Text:

...ycraxxcxaxn. El T 0 BPEMH KaK npyrue peaepayapu IlaXOÄISITCH 11011 5 OJIGE BMCÚKHM JläĺLHEHHEM. PaZU-EEJIGHHE PaBJIHHIIbIXÁYYJOBIlČŘ nasmeunn B COEJXHHHTG-.HBHOH TPYGOHPÚBÚÄE OCYUIBCTBJIHGTCR-ąepea HGHOTJBIIaTHI-IE KJiaľlallbl. ÍÍJISÍ wnxcuposanusł YPOBHR Aaaneuun. OTJIHWQDIIIEFOCSI OT IIBEIHEHHFI B HeCTG HPHCOGIIHHEIIHH cpena saummaenoä CHCTEHM OTBDAHTCSI OT 60.1188 BNCDKDFO VPDBHSI JIEIBJIEHMHMeere ÍIUI-ICOGIIHHGIIHQ peuepayapa....

Ultrazvuková sonda najmä na indikáciu kvapalín v potrubí a v zásobníkoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 269046

Dátum: 11.04.1990

Autori: Figura Zdenko, Kuník Peter

MPK: G01F 1/66

Značky: najmä, potrubí, kvapalín, sonda, ultrazvuková, zásobníkoch, indikáciu

Text:

...sú elektricky pripojené na kábel 5. Hranolovité piezoelementy l sú ne pružnej podložka 3 zaliate v jeden celokpružnou hmotou 5 napríklad lukoprénom, Funkcia ultrazvukovej sondy na indikáciu kvapalín v potrubí je nasledovná ultrazvuková sonda sa pružnou podložkou 3 priloží na potrubie S na ktorom sa upevaní prostrednictvom spony Z. Elektrický impulz privedený káblom 5 na hrenolovité piezoelemanty l sp 3 šobívychýlenie ich čelnej plošky...