Patenty so značkou «potiahnutý»

Potiahnutý obrábací nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20963

Dátum: 26.06.2014

Autori: Östlund Ake, Lindahl Erik, Edman Jonny, Engqvist Jan

MPK: C23C 14/08, B23B 27/14, C23C 16/02...

Značky: potiahnutý, nástroj, obrábací

Text:

...a tiež jej schopnosti znižovať tendenciu kplastickej deformácii okraja obrábacieho nástroja.0009 Jeden spôsob, ako študovať textúru pri poťahovaní, je použiť takzvané meranie difrakčnej krivky, tiež nazývané w sken. Princíp na meranie je vpevnom uhle 26, zodpovedajúcom d-hodnote konkrétnej roviny, a detekovaniu difrakčnej intenzity pri nakláňani vzorky (alebo jeho kolísanie), t. j. skenuje sa uhol w dopadu. Keď sú roviny perfektne...

Viacvrstvová plastová fólia ako aj fóliou potiahnutý lisovaný konštrukčný dielec

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18364

Dátum: 09.11.2011

Autori: Sviridenko Andreas, Czerny Hans Rudolf, Hisserich Michael

MPK: B29C 43/20, B32B 27/12, B32B 27/08...

Značky: dielec, viacvrstvová, konštrukčný, potiahnutý, lisovaný, fóliou, fólia, plastová

Text:

...Vo výhodnom uskutočnení obsahuje prvá vrstva polyamid 6.6 prípadne pozostáva ztohto materiálu. Polyamid 6.6 vykazuje vysokú mechanickú pevnosť, veľmi dobrú chemickú odolnosť avysokú teplotu topenia. Je preto veľmi vhodný na poťahovanie konštrukčných dielcov, ktoré sú použité voblastiach, v ktorých sú okrem iného prltomne vysoke teploty a médiá s obsahom vody0021 Možné je tiež to, aby prvá vrstva pozostávala z modifikovaného...

Mosadzný potiahnutý drôt s gradientom zinku v tomto poťahu a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19528

Dátum: 20.12.2010

Autori: Buytaert Guy, Somers Albert

MPK: D07B 1/06

Značky: potiahnutý, potahu, drôt, gradientom, spôsob, mosadzný, zinku, tomto, výroby

Text:

...bude opísaný ďalej. Zámerom nie je opísať ho úplne, aleobjasniť najvýznamnejšie body, ktorým je treba rozumieť, aby bolo možne pochopiť0006 Na oceľovom, mosadzou pokrytom korde - za normálnych podmienok teploty aovzdušia - sa na rozhraní vzduchu a mosadze vytvorí členená vrstva, ako je to zobra zené na OBRÁZKU la. Meď a zinok - obidva sú to kovy - sa ľahko oxidujú kyslí kom. Ale atómom zínku - ktoré majú väčšiu afmitu ku kyslíku - trvá...

Polymérom potiahnutý kovový substrát a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16625

Dátum: 06.07.2010

Autor: Myers Frederick Alan

MPK: C23C 26/00, C09D 133/08, C09D 135/06...

Značky: polymérom, substrát, kovový, potiahnutý, spôsob, výroby

Text:

...substrátu, pričom povlak obsahuje polymér na báze akrylu alebo styrên-akrylu a je menej než 5,1-10 mm (0,2 mil) silný, pričom polymér má molekulovú hmotnosť 50 000 až 1 000 000, teplotu skleného prechodu (Tg) 50 °C až 80 °C, a obsahuje 90 hmotn. až 100 hmotn.celkového pevného podielu v povlaku.0005 Pri niektorých uskutočneniach povlak tvorí kontinuálnyfilm na kovovom substráte.0006 Pri niektorých uskutočneniach povlak ďalej obsahuje...

Plech potiahnutý čerňou bez obsahu chrómanov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16498

Dátum: 26.05.2010

Autori: Fuda Masahiro, Hayashi Kimitaka, Morishita Atsushi

MPK: B05D 7/24, B05D 7/14, B32B 15/09...

Značky: plech, čerňou, chrómanov, obsahu, potiahnutý

Text:

...je tento účel dostatočne dosahovaný, keď je predmet v podmienkach bežného používania trvanlivý. Vyhľadávané sú produkty s nižšou cenou. To znamená, že samotné bežne drahé vopred potiahnuté oceľové plechy týmto zvýšene rôznorodým potrebám nevyhovujú.0007 K vyhoveniu týmto potrieb, teda schopnosti produkcie lacných farebných oceľových plechov, opisuje napríklad PLT 5farebný oceľový plech vybavený vrstvou farebnej živice s hrúbkou5 m alebo...

Materiál na povlaky odolné proti opotrebovaniu, erózii a korózii z karbidu volfrámu, povlaky, substrát potiahnutý viacvrstvovým povlakom, konštrukčný materiál a postupy na ich výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286721

Dátum: 11.03.2009

Autori: Kuzmin Vladimir Petrovich, Lakhotkin Jury Viktorovich

MPK: C23C 16/32, C23C 16/448, B23B 15/00...

Značky: povlakom, korózii, opotrebovaniu, výrobu, povlaky, karbidu, volfrámu, konštrukčný, proti, viacvrstvovým, potiahnutý, postupy, materiál, odolné, erózii, substrát

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa karbidy volfrámu legované fluórom v množstvách do 0,5 % hmotnostných a prípadne fluorokarbónovými kompozíciami. Možno ich vyrábať pomocou postupov chemického nanášania pár, v ktorých sa používa fluorid volfrámový, vodík a plyn obsahujúci uhlík. Špecifickou črtou postupu je predbežná tepelná aktivácia plynu obsahujúceho uhlík. Povlaky z karbidov volfrámu sa nanášajú na konštrukčné materiály a predmety z nich vyrobené. Majú zlepšenú...

Enterosolventne potiahnutý cysteamín, cysteamín a ich deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12708

Dátum: 26.01.2007

Autori: Dohil Ranjan, Schneider Jerry

MPK: A61K 31/145, A61P 43/00, A61K 9/32...

Značky: potiahnutý, enterosolventné, cysteamín, deriváty

Text:

...na použitie na liečbu cystinózy alebo neurodegeneratlvnej choroby alebo poruchy, ktoré zahŕňa podávaniekompozície, ako je tu opísaná vyššie, a sekundárneho terapeutického činidla.0013 Obrázok 1 ukazuje enterorektálnu trubicu. (A) je röntgenový film abdominálnej oblasti ukazujúci pre žiarenie nepriepustný vážený hrot trubice(radiopaque weighted tip of the tube) vstupujúci do vzostupného hrubého čreva.(B) je Kontrastný infúzny obraz....

Enterický potiahnutý farmaceutický prostriedok a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 285152

Dátum: 19.06.2006

Autori: Ullah Ismat, Wiley Gary

MPK: A61K 9/16, A61K 9/28, A61K 31/7042...

Značky: farmaceutický, přípravy, potiahnutý, prostriedok, spôsob, entericky

Zhrnutie / Anotácia:

Enterický potiahnutý farmaceutický prostriedok obsahuje a) jadro vo forme tablety, obsahujúce v kyslom prostredí labilné liečivo, ktorým je 2', 3'-dideoxyinozín, za predpokladu, že toto jadro neobsahuje alkalizačné činidlo v množstve, ktoré bude poskytovať liečivu ochranu, a b) enterický povlak obklopujúci túto tabletu, pričom tento enterický povlak obsahuje alkalizačné činidlo, a tento enterický povlak prepožičiava jadru ochranu tak, že...

Elastický materiál potiahnutý vláknami, plienka obsahujúca tento elastický materiál a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4364

Dátum: 07.04.2006

Autori: Muroni Stefano, Cecconi Riccardo, Allegrini Chiara, Giacometti Claudio, Bulleri Barbara

MPK: A61F 13/15

Značky: obsahujúca, plienka, vláknami, elastický, potiahnutý, výroby, materiál, spôsob

Text:

...keby elastický pás musel byt privádzaný v priečnom smere a potom otáčaný.0008 Pokial sa tilm navrství na netkané rúno, bez toho aby bol predtým napnutý alebo natiahnutý, potom netkaný materiál znemožñuje natiahnutie filmu pri používaní a vlákna sa môžu oddeliť alebo pretrhnúť. Alternatívne by musel byť použitý elastický netkaný materiál, ale tieto materiály sú drahé.0009 Dokument US-A-2003/0105446 opisuje kompozitný laminovaný produkt...

Materiál odolný proti vpichu, potiahnutý nosičový materiál, odevná vložka a ochranný odev obsahujúci tento materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 284680

Dátum: 05.08.2005

Autor: Breukers Joseph Judith

MPK: A41D 31/00, F41H 5/04

Značky: potiahnutý, materiál, proti, odevná, ochranný, nosičový, vložka, odolný, obsahujúci, vpichu

Zhrnutie / Anotácia:

Materiál odolný proti vpichu pozostáva z nosiča potiahnutého tuhými časticami, ktorý je uložený na podložke z tkaniny, pričom povlak na nosiči pozostáva z častíc brúsneho materiálu s priemerom v rozsahu od 0,01 až do 3 mm a podložka z tkaniny je hrubšia ako 1,5 mm. Opísaný je aj potiahnutý nosič, pričom častice brúsneho materiálu sú uložené na nosič pomocou lepidla, ktoré tvorí po vytvrdení pružnú tenkú vrstvu. Ako nosičový materiál sa môže...

Voskom potiahnutý syr

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2031

Dátum: 19.12.2003

Autori: Rupp Ludwig, Kempter Klaus, Westermann Werner

MPK: B65D 75/52, A23C 19/00

Značky: potiahnutý, voskom

Text:

...typ syra. Výhodný syr je spracovaný syr.Porcie syra môžu mať akúkoľvek požadovanú formu, pričom výhodneVynález tiež poskytuje korešpondujúci baliaci systém použiteľnýna balenie spracovaných porcií syra.V jednom výhodnom vyhotovení podľa vynálezu sú otváracím pruhom obklopené všetky tri bočné steny trojuholníkovej spracovanejporcie syra a otvárací pruh má jednu vyčnievajúcu časť.V inom výhodnom vyhotovení je otvárací pruh umiestnený na dvoch...

Stabilný orálny entericky potiahnutý prípravok, spôsob jeho výroby a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281105

Dátum: 09.04.1997

Autori: Bengtsson Inga Siv, Lövgren Kurt Ingmar

MPK: A61K 31/44, A61K 9/24, A61K 9/52...

Značky: stabilný, spôsob, výroby, orálny, potiahnutý, použitie, prípravok, entericky

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilný orálny entericky potiahnutý prípravok obsahuje novú fyzikálnu formu nagnéziovej soli omeprazolu, ktorá má stupeň kryštalinity vyšší ako 70 % podľa stanovenia röntgenovej práškovej difrakcie a alkalicky reagujúcu zlúčeninu. Je opísaný i spôsob výroby prípravku a jeho použitie na inhibíciu sekrécie žalúdočnej kyseliny a na liečenie chorôb spojených so žalúdočnou kyselinou.

Vákuovo potiahnutý tepelne spracovaný výrobok

Načítavanie...

Číslo patentu: 279355

Dátum: 06.04.1994

Autori: Hartig Klaus, Lingle Philip, Nalepka Raymond

MPK: C03C 17/34, C03C 17/36

Značky: vákuovo, potiahnutý, tepelně, výrobok, spracovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Vákuovo potiahnutý tepelne spracovateľný sklenený výrobok obsahuje sklenený podklad s nanesenou sústavou vrstiev, ktorá zahrnuje: a) v podstate nezoxidovanú kovovú vrstvu (C) tvorenú niklom alebo niklovou zliatinou s obsahom nad 50 % hmotnostných niklu s hrúbkou 2 až 25 nm, b) ochrannú vrstvu (E) tvorenú oxidom kovu, odlišného od kovu vo vrstve (C), s hrúbkou 2 až 100 nm, c) samostatnú vrstvu (D) medzi vrstvami (C) a (E), tvorenú v podstate z...