Patenty so značkou «posuvu»

Spôsob kontinuálneho merania odporu priečneho posuvu koľaje, meracie zariadenie a koľajový stabilizátor na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282733

Dátum: 28.10.2002

Autori: Lichtberger Bernhard, Theurer Josef

MPK: E01B 27/17, E01B 35/12, E01B 35/08...

Značky: koľaje, spôsob, meracie, merania, spôsobu, stabilizátor, zariadenie, tohto, koľajový, priečneho, kontinuálneho, odporu, posuvu, vykonávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe kontinuálneho merania odporu priečneho posuvu koľaje, pričom sa koľaj prostredníctvom budiča (21) kmitov uvádza do vodorovného kmitania, prípadne vibrácií, prebiehajúceho priečne na pozdĺžny smer koľaje, sa výkon potrebný na prevádzku budiča (21) kmitov registruje ako nameraná hodnota korelujúca s odporom priečneho posuvu. Pri meracom zariadení je k hydraulickému systému (10) priradený tlakový snímač (24) na zisťovanie prevádzkového...

Zařízení pro nastavení posuvu elektrody v průvarových pistolích

Načítavanie...

Číslo patentu: 269212

Dátum: 11.04.1990

Autori: Fojtík Vincenc, Pacák Bedřich

MPK: B23K 11/10

Značky: nastavení, průvarových, elektrody, zařízení, posuvu, pistolích

Text:

...tyčí joou euvně uložená eeně, na kterých je euvnł uložený jazdec noaoucí eloktrodu, ktorý je opetřený pružínou pro vytvoření třecí síly nezí brzdou e eenění.Toto řešení je protí etàvajícínu konetrukčně e výrobně jednodušłí, naetavení poouvu je nezúvíslé no subjektu obeluhy a je zàručená opekovatelnoet parametrů e kvelíty průverovýoh spoja.Ne přípojenóa výkrese je znázorněnó zařízení podle vynálezu v polozs vyeunute elektrody před přítlačenín...

Zapojení pro linearizaci snímače relativního posuvu a relativního chvění

Načítavanie...

Číslo patentu: 267867

Dátum: 12.02.1990

Autor: Richter Světomír

MPK: G01H 11/00, G01H 11/02

Značky: snímače, posuvu, zapojení, chvění, relativního, linearizaci

Text:

...přístroj 1.První linearizačni obvod l podle obr. 2 je tvořen prvním zesilovačem lg, mezi jehož vstup a uzemnění g je zapojena linearizační kapacita ll a mezi jehož vstup a výstup je zapojen li nearizační odpor ll.Druhý linearízační obvod 5 podle obr. 2 může být tvořen druhým zesilovačem ll, mezi jehož vstup a výstup je zapojen zpětnovazební odpor ll a mezi jehož vstup a vstup druhého linearizačního obvodu É jsou zapojeny paralelné řazené...

Zariadenie na reguláciu rýchlosti posuvu horáka

Načítavanie...

Číslo patentu: 264819

Dátum: 12.09.1989

Autor: Kollár Ladislav

MPK: B23K 37/00

Značky: horáka, zariadenie, posuvu, rychlostí, reguláciu

Text:

...motor. Hriadeľ prídavnej závitovkovej prevodovky, na ktorý je pripojený jednosmerný motor má na opačnom konci pripojený tachogenerátor.Výhody zariadenia podľa vynálezu sú v tom, že umožňuje posuv horáka pri naváraní priamočiarom, v skrutkovici ako i rýchloposuv horáka.Príklad prevedenia zariadenia na reguláciu rýchlosti posuvu je znázornený schématickýHlavná prevodovka l je výstupným hriadeľom lg pripojená cez guličkovú spojku Q a...

Snímač rotačních pohybů, úhlových výchylek a posuvů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262303

Dátum: 14.03.1989

Autori: Janda Jiří, Pázral Emil

MPK: G01P 3/44

Značky: výchylek, snímač, pohybu, rotačních, úhlových, posuvu

Text:

...umístěně na koncích jednohoPři otačení soustavy.magnetů É okolo osy otâčení postupně nastává stav, kdy magnetickýspínač 3, §l se dostává do magnetického pole, směrovaného od záporného pólu 3 ke kladnému pôlu l dvou sousedních magnetú g. Toto pole se nejdříve zesiluje, po dosažení maximase opět zeslabuje až do nulové hodnoty a pote nabývá opačného směru, což se stále opakujea magnetický spínač 1, §Ll zapíná a vypíná. Na další magnetický...

Zařízení pro neumatický pohon posuvu fólie

Načítavanie...

Číslo patentu: 261728

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kislinger Jan, Kalina Rudolf

MPK: B65B 41/12

Značky: neumatický, pohon, fólie, zařízení, posuvu

Text:

...ze dvou pneumntiokých válců spojených jednou pístnicí, na které je vytvořen ozubený hřeben, který spoluzabírá s ozubeným kolem umístěným v tělese mezi oběma pneumatickými válci. Ozubené kolo je umístěno na hřídeli, která se při posuvu píetnice otáčí s pevně připojenou pákou, která je součástí pákového mechanizmu s lištou posuvu főlie. Pákový mechanizmus má plynule seřiditelnou délku páky, a tím umožňuje plynulou změnu délky kroku posuvu...

Zapojení na zastavení posuvu suportu poháněného elektromotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 260688

Dátum: 12.01.1989

Autori: Vlašín Jaromír, Kaška Zdeněk, Mikulášek Vladimír

MPK: H03K 17/945

Značky: posuvu, elektromotorem, zastavení, zapojení, poháněného, suportů

Text:

...vstup dvouvstupového obvodu A typu negace logíckěho součinu. Výstup Q prvního monostabilního klopného obvodu Q je připojen na první vstup dvouvstupového obvodu i typu negace logického součinu, jehož výstup je připojen na vstup Q druhého monostabilního klopného obvodu Q. Výstup 92 druhého monostabílního klopného obvodu 2 jepřipojen na první nulovací vstup Ql klopného obvodu Q typuBS 5 jehož druhý nulovací vstup Qg tvoří současně nulovací...

Zařízení pro ovládání posuvu a krokování vozíku manipulátoru chemické linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 257309

Dátum: 15.04.1988

Autori: Faukner Ferdinand, Laichter Aleš, Bednář Václav

MPK: H05K 3/00

Značky: linky, posuvu, chemické, krokování, manipulátoru, vozíků, zařízení, ovládání

Text:

...jejíž rub je tlačen pružinou k tyčí se závěsy.Řešení podle vynálezu zjednodušuje ovládání pcsuvu a krokování vozíku manipulátoru tím,že jsou jedinou smyčkou ovládány obě funkce a dochází k materiálovým i výrobním úsporám a zároveň dochází k vyšší rychlosti v ovládání.Na přiloženém výkresu je znázorněno zařízení pro ovládání posuvu akrokování vozíku manipulátoru chemické linky podle vynálezu.Přes kladky łg je vedena uzavřená lanové smyčka,...

Zařízení pro nastavení změny posuvu suportu obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 255583

Dátum: 15.03.1988

Autor: Žid Jiří

MPK: B23Q 1/26

Značky: suportů, změny, posuvu, stroje, obraběcího, zařízení, nastavení

Text:

...dojít ke změně posuvu. Oproti současnému stavu není nastavení prováděno pouze přibližně, protože polohu suportu je možno určit na stupnici.Příklad provedení vynálezu je znázorněn na přiloženém výkresu, kde obr. 1 představuje zařízení podle vynálezu v nárysu a obr. 2 v příčném řezu v rovině AV- A podle obr. 1.Na vedení g soustružnického automatu se posouvá těleso suportu 1, V jeho otvoru je posuvně umístěna ozubená tyč 2, opatřená na konci,...

Zařízení k přesouvání páky pro ovládání posuvu u soustruhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255432

Dátum: 15.03.1988

Autor: Štefek Stanislav

MPK: B23Q 1/30

Značky: přesouvání, ovládání, zařízení, soustruhů, posuvu, páky

Text:

...desce lg. V pouzdru zá jsou proti náběhovým plochám gg dvouramunných páček gł uložcny ve vybráních 35 otočné na čepech 31 kladičky gg a západka 33 ovládána pružinon gg, pre zapadnutí do zářezů gł nebo QA ve zúženém konci tyče lg.Zařízení je prostřednictvím základové desky lg upevněno šroubovým spojem k soustruhu(nezakresleno) tak, že páka 3 pro ovládání posuvu je uložena mezi kladičkami lg tyče lg.Ve střední poloze 5 páky gg pro...

Zařízení k pohonu příčného posuvu dělicího nástroje při kontunuálně vyráběných profilovaných výrobcích

Načítavanie...

Číslo patentu: 255077

Dátum: 15.02.1988

Autori: Žlebek Zdeněk, Kotrla Jan, Vokál Jan

MPK: B21D 43/28

Značky: vyráběných, nástroje, příčného, zařízení, dělícího, posuvu, kontunuálně, výrobcích, pohonů, profilovaných

Text:

...jsou odstraněny zařízením k pohonu příčného posuvu dělicího nástroje podle vynâlezu, jehož podstatou je, že elektrický rozvaděč je propojen s rozvaděčem,rychloodvzdušñujícím ventilem a jednočinným válcem, přičemž rozvaděč je mechanicky propojens vačkou a elektrický rozvaděč je elektricky propojen s řídicím systémem a snímačem.Tím, že pohyb dělicĺho nástroje je ovládán mechanicky vačkou přes rozvaděč a tlakový vzduch, je umožněno dělit profil...

Zařízení k měření malých fázových posuvů dvou střídavých signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236208

Dátum: 01.02.1988

Autor: Varbanov Ivan

MPK: G01R 25/00

Značky: malých, posuvu, měření, zařízení, signálu, fázových, střídavých

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k měření malých fázových posuvů dvou signálů stejného kmitočtu jsou amplitudově modelovýny tak, že modulací jejich rozdílu vznikne signál, který je úměrný fázovému posuvu mezi oběma měřenými signály . Zařízení lze použít například pro měření skupinového spoždění měrných televizních přijímačů v pásmu mezifrekvence.

Zařízení pro řízení rychlosti posuvu při obrábění plastových dutých předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254074

Dátum: 15.01.1988

Autor: Čermák Josef

MPK: B29C 49/04, B29C 49/28

Značky: dutých, plášťových, řízení, rychlostí, obrábění, zařízení, posuvu, předmětů

Text:

...obrábění plastových dutých předmětů záleží v tom, že píst je opatřen Škrticím šroubem a zpětným ventilem. íst je uložen ve válcičástečně zaplněném stálou náplní kapalného média pod stálým tlakem etlačeného vzduchu. Zpětný ventil je vytvořen v komoře pístu pomocí kuličky, zajištěná pružným kroužkem. .Hlavní výhody uspořádání zařízení pro řízení rychlosti posuvu při obrábění plastových dutých předmětů podle tohoto vynálezu spočívají v tom, že...

Zariadenie na kompenzáciu chýb radiálneho posuvu a vychýlenia osí spojovaných hriadeľov tuhou spojkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 246031

Dátum: 15.12.1987

Autor: Horváth Ladislav

MPK: F16D 1/00

Značky: radiálneho, tuhou, hriadeľov, posuvu, spojovaných, kompenzáciu, vychýlenia, chýb, spojkou, zariadenie

Text:

...v tom, že sa skladá z dvoch krúžkov, ktoré sú ziahrúsené ,pod uhlom a a sú vložené medzi skriňu hnacieho stroja a spojovaciu skriňu hnaného stroja, pričom rotor hnaného stroja je uložený v naklápacom ložisku. Natáčanim dvoch krúžkov dochádza k plynulej zmene vzájomnej polohy osi krúžkov.spoločným natáčanim krúžkov sa určí smer kompenzácie a natáčaním jedného krúžku sa určí velkost kompenzácie. C-hy 4ba nastavenia hritadelov pri spojení...

Náhon posuvů konzolové frézky s příčným posuvem vřeteníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 247362

Dátum: 16.11.1987

Autori: Zavadil Eduard, Kunz Alois

MPK: B23C 1/0

Značky: náhon, posuvem, konzolové, frézky, příčným, posuvu, vřeteníku

Text:

...konzoly lg /obr. 8/ na druhou poháněnou kladku § posuvü. Kladka 5 posuvů je otočně uložená v posnuvaně konzole lg a pohání spojku lg podélného posuvu, spojku lg svislého posuvu, šrpub li podélnéhoAposuvu a šroub li svislého posuvu.Vedle kladky Ž posuvů je otočně v konzole lg upevněná další kladka Ž zvětšující opäsání. Poháněcí pás 3 obepíná jednou stranou poháněnou kladku Ě posuvů a druhou stranou obepání kladku 5 zvětšujíoí opásání. Dále...

Mechanizmus posuvu pinoly presných hodinárskych sústruhov

Načítavanie...

Číslo patentu: 244997

Dátum: 15.11.1987

Autor: Reiner Israel

MPK: G04D 3/02

Značky: pinoly, přesných, hodinárskych, posuvu, mechanizmus, sústruhov

Text:

...je znázornený príklad prevedenia mechanizmu posuvu pinoly presných hodinárskych sústruhov, kde na obr. 1 je znázornený mechanizmus v náryse a v reze, na obr. 2 v ľavom bolkoryse a na obr. 3 v pravom bokoryse.V koníku 6 je v klzných ložiskách 7 posuvne uložená pinola 4, ktorá je proti otočeniu poistené perom B. Presná skrutka 2 je otočne uložená v otvore konika 6, v ktorom sú vymedzené axiálne vôle pomocoutrecích krúžkov 9, 1 U a vložkou...

Posuvný suport s hydraulickou regulací posuvu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251587

Dátum: 16.07.1987

Autor: Jeřábek Bořivoj

MPK: B23B 21/00, B23Q 15/00

Značky: posuvu, regulaci, posuvný, hydraulickou, suport

Text:

...3. Druhá prípojka lg je propojena kanálkem s prostorem první válcové dutiny 1 pod pneumatickým pístem 3.Ve spodní části nosného tělesa l jsou uchyceny v řadě za sebou první jednosměrný škrticí ventil Q, prvni rozváděci kostka l 3, druhý jednosmerný Škrticí ventil ll, druhá rozváděcí kostka lg a rozváděč lg. První kanálek ll ústí jedním koncem do prostoru druhé válcově dutiny § pod hydraulický píst i a druhým koncem do rozváděče lg. Druhý...

Zapojenie pre zosilnenie malých napätových jednosmerných signálov s automatickým vyrovnávaním posuvu nuly

Načítavanie...

Číslo patentu: 251526

Dátum: 16.07.1987

Autori: Kudláč Štefan, Lachovič Peter

MPK: H03F 1/30

Značky: jednosmerných, zosilnenie, automatickým, malých, signálov, napäťových, vyrovnávaním, posuvu, zapojenie

Text:

...chybové napätie .indulkované na prívodnýzch kábloch k zariadeniu..Dôležitou .výhodou je presné va časové stále zosilnenie -malých napäťolvých jednosmerných signálouv .pri konštruukčnej jedno.duchosti. Vstupný signál môže byť symetric 4ký alebo asymetricłký .voči pracovnej .nwle napojovacieho napätia.Na pripojenom výkrese je nalkreslený príklad zapojenia .podla vynálezusvorky 1, 2 vstupného signálu sú zapojené .na odpojowacie spínače 3, 4,...

Zapojenie pre riadenie smeru posuvu svetelnej informácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 251475

Dátum: 16.07.1987

Autor: Ružan Pavol

MPK: H04N 9/74

Značky: riadenie, posuvu, směru, svetelnej, informácie, zapojenie

Text:

...okamihy prepnutia smeru posuvu svetelnej informácie v. zariadení na výrobu svetelných efektov» sú synchronné so zmenami úrovne doprovodného zvukového signálu.Zapojenie podľa vynálezu je znázornené na pripojenom výkrese. Generátor 1 posuvuje pripojený sv.ojim výstupom na čítací vstup obojsmerného čítača 2, ktorého výstup je pripojený na vstup dekodéra 3. Výstup dekodéra 3 je pripojený k žiarovkám 5, B, 7,8 .cez vý-konovü jednotku 4. Ovláda-ci...

Zapojenie pre riadenie rýchlosti posuvu svetelnej informácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 251474

Dátum: 16.07.1987

Autor: Ružan Pavol

MPK: H04N 9/74

Značky: svetelnej, informácie, riadenie, zapojenie, posuvu, rychlostí

Text:

...výstup je pripojený na vstup dekodéra. Výstup tohoto dekodéra je pripojený k svetelným zdrojom cez výkonovú jednotku.Podstata vynálezu spočíva v- tom, že generátor posuvu má napäťový vstup, ktorý je cez usmerňovač zvukového signlu spojený so vstupnou svorkou zvukového signálu.Zapojenie má výhodu v tom, že rýchlosť posuvu svetelnej informácie v zariadení na výrobu svetelných efektov závisí od velkosti amplitúdy doprovodného zvukového...

Zařízení pro indikaci rozdílu žádaného a skutečného fázového posuvu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251399

Dátum: 16.07.1987

Autori: Skala Václav, Tesař Rudolf

MPK: G01R 25/00

Značky: rozdílu, skutečného, zařízení, žádaného, indikaci, fázového, posuvu

Text:

...první deprezský měřicí systdo a perelelně k výstupu druhdho vyhodnocovacíbo obvodu je připojen druhý deprězský li-iní systěn.Takto řaěoné zařízení podle vynálezu pro indikaci rozdíl žůdanćho a skutečnáho fázověho posuvu pracuje bezprostředně v závislosti na spolohlivostí pouze eloktríewch prvků. Zjiětěně stavy rozdílu žádené o skutečně hodnoty fázového posuvu sanostatně vyhodnocude. Výstupy z logického obvodu a z klopného obvodu mohou pak...

Prvek podpěry a posuvu pro dvoušnekový lis

Načítavanie...

Číslo patentu: 245731

Dátum: 15.07.1987

Autor: Tönjes Heinz

MPK: B29C 47/50

Značky: dvoušnekový, prvek, podpery, posuvu

Text:

...oJmHaKonym BeJIWłVLHY yma xoayca, pacnoaxaraxorca HBĽpOTMB upy npyra a npomnonoaxomaom HanpannenumBa cqêT uenecooópaanoro Jauóopa reoMeTpnqecKnx paamepon 3.113 IVIBHTOB nomzlopa n cmemenm Mew m Hapymxmvm noaepxnocmmvmB nnanosone sanennemm rxepnmnmc BSJIOB oópaayewcn sasop onpe,uexännoro pasMepa, B KOTOPOM pacmxamenuuíà nnacrrmacconuñ MaTépldaJl nojmepraewca npoueccy emma, macrmcamm M cmemennn,Hm TOI 0, qroóa oxcasaws mmmme Ha mrencnnuocws...

Zařízení k posuvu rozpojené horniny po počvě sloje

Načítavanie...

Číslo patentu: 240143

Dátum: 15.06.1987

Autori: Zwiebel Pavol, Krejeí Ivan, Šturc Antonín, Oežábek Karel

MPK: E21C 27/42

Značky: počvě, horniny, rozpojené, sloje, zařízení, posuvu

Text:

...jednak se sníží prostoje do-.sud způsobené přehřátím a spálením elmotoru pohonu. škrabákové soupravy.Příkladné provedení zařízení k posuvu horniny po počvě sloje je schematícky znázorněno na výkrese, kde obr. 1 představuje půdorysný pohled na zařízení porubu a obr. 2 částečný řez zařízení.V porubuji se slojí, pod nimíž se nacházítěžní třída 9 se sběrným dopravníkem 10je pomocí kotvicích stojek B zabudována drážka 2, na níž je suvně uloženo...

Spôsob stanovenia fázového posuvu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239168

Dátum: 15.05.1987

Autori: Drábek Dušan, Dzurányi Eduard, Štefánek Anton, Kubán Jozef

MPK: B23K 11/24

Značky: stanovenia, spôsob, fázového, posuvu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob stanovenia fázového posuvu medzi prvými harmonickými napájacieho napätia a prúdu fázové riadených strojov, najmä strojov pre odporové zváranie. Podstata vynálezu spočíva v tom, že pri meraní sa stroj napája jednou periódou prúdu, ktorá má obmedzený riadiaci uhol v prvej polperióde a minimálny riadiaci uhol v druhej polperióde. Meria sa čas medzi skončením druhej polperiódy prúdu a predchádzajúcim prechodom napätia nulou.

Pojistka axiálního posuvu rotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 250542

Dátum: 15.04.1987

Autori: Svoboda Jindřich, Liška Vladimír, Jirásek Petr, Zrůnek Bohuslav

MPK: F16D 27/00

Značky: posuvu, pojistka, rotoru, axiálního

Text:

...stroje.Uvedené nevýhody odstraňuje pojistka axiálního posuvu rotoru podle vynálezu, jejíž podstata spočíva v tom, že na rotační části stroje jsou provedeny výstupky a proti výstupkům ve sníěru axiální síly je na statorové části destička s elektricky vodívou částí. Elektricky vodivá část je napoje 4na na elektrický obvod se zdrojem bezpečného napětí a ovládacím členem. Axiální pojistka přeruší při nedovoleném axiálním posuvu elektrický obvod,...

Induktivní snímač posuvu pro medicínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233265

Dátum: 01.04.1987

Autor: Čihák Josef

MPK: A61B 3/10

Značky: medicínu, posuvu, induktivní, snímač

Zhrnutie / Anotácia:

Induktivní snímač posuvu pro medicínu je určen zejména pro nepřímé měření nitroočního tlaku. Induktivní snímač posuvu pro medicínu je tvořen nosnou kostřičkou opatřenou dvěma cívkami opačného smyslu vinutí. Nosná kostřička je posuvně uložena na trubce a přitlačena přes dolní obrubu spirálovou pružinou k justovací matici, našroubované na jemný závit, vytvořený v trubce. Justovací matice je přitažena přes izolační podložku na tištěný spoj,...

Zařízení pro řízení posuvu kopírovací kladky

Načítavanie...

Číslo patentu: 249048

Dátum: 12.03.1987

Autori: Bis Josef, Petrželka Antonín

MPK: A43D 119/00

Značky: řízení, posuvu, kladky, kopírovací, zařízení

Text:

...clonkami upravenými na lištách suportu opracovávaného polotovaru obuvi. Tranzistorové spínače zvyšují životnost elektrického zapojení. Diody výhodné oddělují jednotlivé kődové spínače. Zařízení podle vynálezu je výrobně jednoduché,což příznívě ovlivňuje celkové pořizovací náklady stroje pro drásání záložky svršku obuvi a je velmi spolehlivá a nenáročné při údržbě, což přispívá k plynulosti výroby obuvi.Příklad provedení zařízení podle...

Zapojení programovatelného systému řízení příčného a podélného posuvu, zejména brusek pro vnější broušení

Načítavanie...

Číslo patentu: 249424

Dátum: 12.03.1987

Autori: Požárek Václav, Zachata Jaroslav, Petera Josef, Hamáček František, Šindelář Jaroslav, Růžička Miroslav, Ptáček Václav

MPK: G05B 15/00

Značky: systému, broušení, podélného, příčného, brusek, zapojení, posuvu, řízení, zejména, vnější, programovatelného

Text:

...posuvů, velikosti dreh o směrů posuvů skčnieh členů jednotlivých pohond pro celý brousicí cyklus.Pevná pamät mnou progreuovstelného automatu E 5 obsahuje užisetelem nshrený program,ktorý vychásí s algoritmu řízení pohonu) brousicího procesu a ktorý uživatel zostavuje s použítím jednoduchého progrsmovacího jazyka programovom-anebo automatu 334,., Návräem pro ranu progrsnovetelnáho automatu RQ lze dosáhnout libovolného průběhu brousiciho...

Mechanizmus na ovládanie dlžky posuvu a reverzáciu posunu pilového kotúča hlavne formátovacích rezacích píl

Načítavanie...

Číslo patentu: 249216

Dátum: 12.03.1987

Autori: Ehn Tibor, Nikov Jordan

MPK: B27B 5/18

Značky: kotúča, formátovacích, posuvu, ovládanie, řezacích, mechanizmus, hlavne, pilového, reverzáciu, posunu, dĺžky

Text:

...s prestaviteľnými nosičmi snímačov, ktorá vedie pohybovú skrutku -s maticou a clon-ou uloženú V ložiskách a ložiskových telesách a ktorá je poháñaná hnacím kolesom s retazou.značnou výhodou mechanizmu podľa vynálezu je použitie jednoduchého reťazového prevodu lodvodeného od pohonu posuvo 4vého mechanizmu píly, ako aj jednoduchosť využitia pohybovej skrutky s maticou. Dalšou výhodou je malý zabudovaný priestor,prístupnosť pre nastavovanie a...

Zapojenie číslicového merania fázového posuvu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231368

Dátum: 01.03.1987

Autori: Ščasný Michal, Salaj Jozef

MPK: G01R 27/28

Značky: merania, číslicového, posuvu, fázového, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru elektrotechniky a rieši zapojenie číslicového merania fázového posuvu. Jeho podstata je v tom, že na vstupné tvarovacie obvody sú pripojené vyhodnocovač dĺžky periódy a vyhodnocovač dĺžky fázového posuvu, na vyhodnocovač dĺžky periódy je pripojený impulzný generátor, časovací obvod a vyhodnocovacie zariadenie, do časovacieho obvodu je pripojený vyhodnocovač dĺžky fázového posuvu a druhý oscilátor a výstup z impulzného...

Indikátor prekročenia fázového posuvu dvoch periodických priebehov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248591

Dátum: 12.02.1987

Autori: Slavík Jan, Buchcár Anton, Stacho Vladimír, Rýdzi Rudolf

MPK: G01R 29/02

Značky: dvoch, priebehov, fázového, prekročenia, periodických, indikátor, posuvu

Text:

...periodiokých priebehov podla vynálezu.Dva periodicke priebehy Q a gg upravené do obdĺžnikových tvar ov sú privedené na dva vstupy súčinověho člena l, ktorého výstup ll Je pripojený na prvý vstup komparátoe ra 2 šírky impulzov a súčasne na vstup monostabilněho klopnćho obvodu g, ktorého výstup gł je pripojený na druhý vstup komparátora 2 šírky impulzov. Výstupy zl a za z komparátora 1 šírky impulzov sú pripojené na dva vstupy pamätového...

Zařízení pro změnu rychlosti posuvu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247687

Dátum: 15.01.1987

Autor: Dudr Pavel

MPK: A43D 37/00

Značky: zařízení, změnu, rychlostí, posuvu

Text:

...5 dosedají pružiny 2, uspořádané ve vybrání 51 mezi čelom hnacího kotouče 5 a axiálním ložiskem §, kterým je opatřena vložka 1, posuvně uložená ve Iremě 11. Na frěmě 11 je také upevněn stavěcí šroub 2 s maticí § opírajíoí se o vložku 1 Hnací kotouč A se dotýká svou kuželovou plochou obvodu kladky lg otočně uložená na čepu 11, jenž je pevně uobycen v přeauvné páce lg otočně a přesuvně uložené na čepu s drážkou 12,který je pevnš uchycen ve...

Zapojení pro zadávání posuvu o odměřovací jednotku

Načítavanie...

Číslo patentu: 237533

Dátum: 15.12.1986

Autori: Urban Jiří, Novotný Pavel

MPK: G05B 19/18

Značky: odměřovací, zapojení, jednotku, zadávání, posuvu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro zadávání posuvu o odměřovací jednotku je určeno zejména pro stroje vybavené servopohony řízenými v rychlostní vazbě a sestává z impulsního snímače polohy pohybujících se částí stroje, který je připojen přes ovládací obvod na obvod rozlišení směru a odtud na čítač. Další vstup čítače je spojen s ovládací automatikou stroje přes obvod předvolby, který je připojen na další vstup ovládacího obvodu, na jehož další vstup je připojen...

Způsob provozního, nezávislého nastavení zesílení a posuvu výstupního napětí stejnosměrného zesilovače a zapojení k provádění tohoto nastavení

Načítavanie...

Číslo patentu: 231876

Dátum: 15.12.1986

Autor: Nálevka Zdeněk

MPK: H03F 1/00, H03F 1/02

Značky: způsob, posuvu, stejnosměrného, tohoto, zapojení, nastavení, provozního, výstupního, nezávislého, provádění, zesílení, napětí, zesilovače

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oboru zesilovačů signálu ze snímačů a převodníků fyzikálních veličin. Týká se způsobu provozního nezávislého nastavení výstupního napětí stejnosměrného zesilovače v mezních stavech vstupního napětí a zapojení k provádění tohoto nastavení. Podstata vynálezu spočívá v zavedení pomocného nulování na vstupu zesilovače, které umožní nezávislé nastavení výstupního napětí při maximálním vstupním napětí a nezávislý stejnosměrný posun...

Přepínací zařízení posuvu stolu brusky

Načítavanie...

Číslo patentu: 233173

Dátum: 01.12.1986

Autori: Hron Karel, Majer Jiří

MPK: B24B 47/08

Značky: posuvu, přepínací, zařízení, stolu, brusky

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je přepínací zařízení stolu, zejména u hrotových brousicích strojů. Podstata spočívá v tom, že k bodu reverzace je přiřazen kanál vývodu z kohoutu tlumení tak, že v případě pokračujícího pohybu stolu za bod reverzace je tento kanál tlumicím šoupátkem uzavřen, čímž dojde k zastavení pohybu válce stolu brousicího stroje.

Zařízení pro regulaci rychlosti posuvu v závislosti na počtu otáček obrobku u odvalovací frézky pro čelní kola

Načítavanie...

Číslo patentu: 231406

Dátum: 15.06.1986

Autori: Uhlig Jůrgen, Kress Horst

MPK: B23F 5/22

Značky: posuvu, frézky, závislosti, otáček, obrobků, počtu, čelní, zařízení, regulaci, rychlostí, odvalovací

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvoření zařízení pro regulaci posuvové rychlosti v závislosti na počtu otáček obrobku u odvalovací frézky pro čelní kola které by mělo vlastní, na odvalovacím převodu nezávislý, plynule regulovatelný posuvový pohon. Tento úkol je podle vynálezu vyřešen tak, že k plynule regulovatelnému posuvovému motoru, z něhož vychází pohon pro radiální, axiální a tangenciální posuvový pohyb je přirazen tachometrový generátor, který je...

Zařízení pro ruční ovládání posuvu sedla řezačky papíru a podobných listových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226687

Dátum: 15.05.1986

Autor: Novák Josef

Značky: sedla, podobných, papíru, posuvu, řezačky, materiálů, listových, ruční, ovládání, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro ruční ovládání posuvu sedla řezačky papíru a podobných listových materiálů, obsahující otočně uložený pohybový šroub ovladatelný ručním kolečkem, vyznačující se tím, že ruční kolečko (16) je připojeno ke hřídeli (13) otočně uloženému v přestavitelném pouzdru (7), které je osově suvně uloženo ve vodicí objímce (6), přičemž na opačném konci hřídele (13) je pevně nasazen pastorek (14) pro záběr s vnitřním ozubením (5) převodového kola...

Zařízení k posuvu a spojování plochých rovinných útvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227459

Dátum: 15.04.1986

Autori: Tydlačka Miroslav, Bartoň Jaroslav, Surovec Karel

Značky: spojování, zařízení, útvaru, posuvu, rovinných, plochých

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k posuvu a spojování plochých rovinných útvarů, zejména pogumovaných textilních, kovových, skelných a jiných kordů, které je vybaveno zásobovacím a spojovacím mechanismem, vyznačující se tím, že zásobovací část zařízení je tvořena pevným horizontálně uloženým děleným dopravníkem (1) a vertikálně sklopným atolem (2) osazeným ne své horní ploše zapuštěnými otočnými kuličkami (7), které v horizontální poloze zapadají do mezer děleného...