Patenty so značkou «posuvná»

Kĺbový hriadeľ a valcová posuvná jednotka k nemu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288347

Dátum: 10.03.2016

Autori: Lutz Mathias, Disser Claus

MPK: F16D 3/06, B60K 17/22

Značky: válcová, hriadel, posuvná, kĺbový, jednotka

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je kĺbový hriadeľ (1) s dvoma pevne krútivo navzájom spojenými hriadeľovými segmentmi (2, 3), ktoré sú spojené cez stredový kĺb (4), ktorý je konštruovaný ako rovnobežný pevný kĺb, s umiestneným rovnobežným pevným kĺbom a valcovými posuvnými jednotkami (8, 9). Valcová posuvná jednotka (8, 9) je vytvorená prostredníctvom profilovej objímky (8e, 9e) s drážkami prostredníctvom čapu (8c, 9c) a s usporiadanými guľôčkami (8b, 9b)...

Žiaruvzdorná keramická posuvná doska a príslušná zostava posuvných dosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17081

Dátum: 08.07.2011

Autor: Michelitsch

MPK: B22D 41/24

Značky: posuvná, keramická, posuvných, žiaruvzdorná, příslušná, doska, dosiek, zostava

Text:

...doska podľa príkladu a) posunutá, spoločný prierezvypúšťacich otvorov je redukovaný a preto i prietok vypúšťania.c) Pokiaľ je posuvná doska ďalej posúvaná dokiaľ druhý vypúšťací otvor nie je vo fluidnom spojeni s vypúšťacím otvorom ďalšej dosky, vytvorí sa profil prietoku vypúšťania s dvomi čiastočnými prúdmi, dokedy otvor posuvnej dosky už nemá prekrytie s otvormi ďalšej dosky.0013 Zatiaľ čo opatrenie podľa a) a b) môžu byť urobené na...

Opraviteľná posuvná doska uzáveru a/alebo spodná odlievacia výlevka a spôsoby výroby a opravy opraviteľnej posuvnej dosky uzáveru a/alebo spodnej odlievacej výlevky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13962

Dátum: 14.01.2010

Autori: Helanto Erkki, Silfvenius Mikael

MPK: B22D 41/30, B22D 41/28, B22D 41/32...

Značky: spodnej, doska, posuvná, odlievacej, uzávěru, výlevka, odlievacia, výroby, spodná, výlevky, opraviteľnej, opraviteľná, posuvnej, opravy, dosky, spôsoby

Text:

...nový uvoľňovací člen. Nová objímka je upevnená do otvoru dosky a integrálne pripojená k doske pomocou malty. objímka tvorí samostatný diel, ktorý musí byť integrovaný s hlavným telesom dosky pri procese výmeny. Problém spočíva V tom, že diely sú spolu pevne spojené pomocou malty. Na Vytlačenie objimky von z otvoru hlavného telesa dosky musi byť vynaložené veľké úsilie. Je rovnako možné, že dôjdek poškodeniu dosky behom procesu...

Posuvná plošinová jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11142

Dátum: 28.10.2009

Autori: Maschmeier Horst, Birnstiel Michael, Krüger Detlef, Schulze Hans-joachim

MPK: B62D 65/18

Značky: plošinová, jednotka, posuvná

Text:

...dole až o 10 cm.Spodné rameno úložného uholníka môže obsahovať styčnú plochu, ktorá prebieha rovnobežne s homou stranou čiastkovej oblasti. Pomocou zmeny veľkosti styčnej plochy sa určuje hodnotaplošného prítlaku pri stlačení čiastkových oblastí dole.Výhodné uskutočnenie vynálezu bude ďalej bližšie objasnené na základe výkresov. PritomObrázok l perspektívny pohľad na posuvnú plošinovú jednotku so zdvíhacím zariadenímv normálnej polohe,...

Posuvná stena s bočne posuvnými stenovými elementmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 286470

Dátum: 20.10.2008

Autori: Blöbaum Ernst Udo, Janutta Reinhard

MPK: E05F 3/00, E05D 15/06

Značky: elementmi, stěnovými, bočně, posuvnými, posuvná, stěna

Zhrnutie / Anotácia:

Posuvná stena je uskutočnená s bočne posuvnými stenovými elementmi (12/1-12/n), z ktorých je najmenej jeden stenový element (12/2) vytvorený ako dverový element, uvádzaný do činnosti zatváračom dverí, tvoreným pohonom (30), ktorý je usporiadaný stacionárne voči posuvným elementom (12/1-12/n). Ovládací prostriedok, nachádzajúci sa medzi zatváračom dverí a stenovým elementom (12/2), je vytvorený ako tyčové ústrojenstvo, ktoré je pri posúvaní...

Posuvná stena vedená aspoň v jednej vodiacej lište

Načítavanie...

Číslo patentu: 286157

Dátum: 02.04.2008

Autori: Janutta Reinhard, Blöbaum Ernst Udo

MPK: E05D 15/00, E05D 15/06

Značky: stěna, posuvná, vodiacej, vedená, jednej, lište, aspoň

Zhrnutie / Anotácia:

Posuvná stena (1) je vedená aspoň v jednej vodiacej lište (2), ktorej jednotlivé diely (3, 4), keď je posuvná stena (1) v zatvorenej polohe, sú usporiadané vzájomne v rade za sebou, zatiaľ čo keď je posuvná stena (1) otvorená, sú jednotlivé diely (3, 4) premiestené do tzv. odstavnej polohy, v ktorej sa nachádzajú v polohe kolmej na vodiacu lištu (2), na ktorú je v prechodovej oblasti do odstavnej polohy napojený zakrivený alebo pod uhlom...

Posuvná stena

Načítavanie...

Číslo patentu: 285086

Dátum: 18.05.2006

Autori: Rechsteiner Stefan, Bischof Markus

MPK: E05D 15/06

Značky: stěna, posuvná

Zhrnutie / Anotácia:

Posuvná stena s vodiacou lištou obsahuje najmenej dva posuvné diely (2, 4) uložené prostredníctvom nosných a vodiacich prvkov (5, 6) na aspoň jednej vodorovne usporiadanej, pevne prichytenej vodiacej lište (1). Aspoň posuvný diel (2), ktorý je v smere pohybu zatvárania posuvnej steny posledný, je uložený na nosných a vodiacich prvkoch (5, 6), z ktorých aspoň nosný a vodiaci prvok (6), ktorý je v smere zatvárania posuvnej steny zadný, je uložený...

Posuvná brána s pohonom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4435

Dátum: 04.05.2006

Autori: Zdechovan Roman, Andreánsky Andrej

MPK: E05F 15/14

Značky: posuvná, pohonom, brána

Text:

...posuvných kolesách pomocou zvislých otočných čapov, sú vedené v tvarovanej drážke alebo v koľajnici.Technické riešenia používa na pohon ozubený hrebeň,ktorý je možné prirovnať k ozubnicovej železnici, otočený zubami nadol a nie nahor. Týmto riešením nie je potrebné dverové Zatváracie a/alebo otváracie zariadenie zaťažovat závažím, pretože pri rozbehu pohonná sila pohonnej jednotky vtláča ozubené koleso do hrebeňa. Preto nie je potrebné pri...

Posuvná stena pre železničný nákladný vozeň

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4215

Dátum: 03.08.2005

Autori: Höhne Wolfram, Wagener Paul-werner

MPK: B61D 17/04

Značky: vozeň, nákladný, železničný, stěna, posuvná

Text:

...sa navzdory odtokovým vývrtom zhromažďuje V spodnom páse, odvedie v každom prípade von. Pod odtokovým VÝVIĚOHL má spodný pás šikmo prebiehajúci mostík,takže voda nazhromáždená v spodnom páse odteká k odtokovémuÚloha vynalezu spočíva vo vytvorení posuvnej steny železničného nákladného vozňa tak, aby bolo trvalo zabránené prenikaniu vlhkosti a optický dojem nebol trvalo nevýhodneTáto úloha je podľa vynálezu vyriešená znakmi patentového nároku...

Posuvná objímka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 68

Dátum: 07.10.2003

Autori: Badum Thomas, Bössner Ralf, Jansen Manfred, Röckelein Ernst, Spalthoff Eberhard, Sassrath Hans-gerhardt, Kalthoff Ralph, May Kristina

MPK: F16D 23/06

Značky: posuvná, objímka

Text:

...vyvýšenie profilu je potom taktiež vyplnené materiálom plechu. Prehĺbenievonkajšieho obvodového profilu potom radiálne, smerom dovnútra kopíruje zubD 006 Vedenie zasúvacej vidlice má drážku v tvare kruhu okolo osi rotácie, na oboch stranách ohraničenú v smere osi rotácie. Podla stavu techniky je kruhová drážka v smere osi rotácie ohraničená dvoma voči sebe posunutými rovnobežnými bočnými plochami kotúčov s otvormi, pričom kotúčesú zvonka...

Obal na predajnú prezentáciu tovarov a posuvná zarážka na použitie v takom obale

Načítavanie...

Číslo patentu: E 55

Dátum: 09.07.2003

Autor: Kühn Horst

MPK: B65D 83/08, A47F 1/12

Značky: zarážka, predajnú, posuvná, použitie, prezentáciu, tovarov, takom, obale

Text:

...okolností vykonať konštrukčné prispôsobenie pre obaly pre rôzne regálové systémy, resp. obchodné podniky. Takéto zariadenia na prezentáciu tovarov ďalej vyžadujú v dne obalu vybranie v smere posúvania na vloženie a vedenie posúvacieho zariadenia. To zasa môže viesť k negatívnym dôsledkom, čo sa týka stability obalu a ochrany výrobku. Z pohľadu baliaceho podniku tak spravidla vzniká nevýhoda, že známe zariadenia na prezentáciu tovarov často...

Posuvná zostava pre posuvné dvere

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8836

Dátum: 18.06.2003

Autori: Halfon Amos, Harari Mordechai

MPK: E05D 15/06, A47H 15/00, E05F 5/00...

Značky: posuvná, posuvné, zostava, dveře

Text:

...podľa doterajšieho stavu techniky, ktoré sú konštruované ako vonkajšia časť posuvných dveri, sú0008 Prvoradým cielom vynálezu je tak odstrániť obmedzenie doterajšieho0009 Vynález prináša posuvnú zostavu pre uzáver vo forme posuvnýchStručný ogis vy kresov0010 Tieto adalšie znaky avýhody vynálezu budú teraz zrejmejšie pochopené vo svetle nasledujúceho opisu jeho prednostného uskutočnenia, poskytovaného len ako priklad, a s odvolaním na pripojené...

Strešná škridla, hlavne veľkoplošná dvojkorýtková posuvná škridla na plošné pokrývanie strechy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3112

Dátum: 03.09.2002

Autor: Bracht Manfred

MPK: E04D 1/02

Značky: pokrývanie, strešná, plošné, hlavne, střechy, velkoplošná, škridla, posuvná, dvojkorýtková

Text:

...je znázornený na výkresoch a je ďalej bližšie opisaný. Voobr. 1 pôdorys strešnej škridie podľa vynálezu, vytvorenej vo forme dvojkorýtkovej posuvnej škridle, obr. 2 pohľad zospodu na rovnakú strešnú škridlu, obr. 3 a až 3 d priečny rez rovnakou strešnou škridlou pozdĺž reznej línie A, B,C alebo D z obr. 1, obr. 3 e priečny rez škridlou na pätovom konci, z pohľadu v smere šípky Y z obr. 1, obr. 4 pohľad na pozdĺžnu stranu strešnej škridie v...

Posuvná skruž na betónovanie priestorovo zakrivených mostov z monolitického betónu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1991

Dátum: 04.11.1998

Autori: Užovič Hildebrand, Malík Oto, Hanzel Vladimír, Ďurďa Jozef

MPK: E01D 21/10

Značky: posuvná, betonů, betónovanie, priestorovo, mostov, zakřivených, monolitického, skruž

Text:

...bez rozoberania debnenia. Posúvanie skruže do ďalšieho poľaje tiež jednoduché, lebo sa deje ako posun vozíku po koľajniciach (v obrátenej polohe). Na stavbu priameho aj zakriveného mosta stačí táto jedna skruž.Ďalšou výhodou je, že táto skruž sa môže použit aj pre montáž prefabrikovanej mostovky. Vtom prípade sa na plošiny miesto debnenia upevnia zariadenia potrebné pre túto technológiu.Prehľad obrázkov na gkresochTechnické riešenie je...

Posuvná západka s oboustrannou aretací

Načítavanie...

Číslo patentu: 256884

Dátum: 15.04.1988

Autori: Piňos Miloš, Karas Miroslav

MPK: F16B 1/02

Značky: oboustrannou, posuvná, západka, aretaci

Text:

...maticí 2, který zapadá do vodicí drážky 15 tělesa 6.V dutíně pláště l zápedky, mezi distanční vložkou l a osazením pláště l se nacházíšroubová pružina lg, která rozpíná dolní podložku ll a horní podložku lg. V tělese É jeuchycena páka ll s ochrannou koulí li.Při zasouvání západky 2 výchozí polohy podle obr. 1 do pracovní polohy podle obr. 2. obsluha pomocí páky ll opatřené ochrannou koulí ll otáčivým pohybem uvede do šroubového pohybu těleso...

Způsob plynulého lití betonových objektů a posuvná licí forma k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241130

Dátum: 15.12.1987

Autor: Brokeš Peter

MPK: B28B 5/00

Značky: plynulého, způsob, lití, forma, licí, betonových, posuvná, objektu, provádění, způsobu

Text:

...ústrojíł§ 2 válce s pístem a s pomocí spojovací tyče 3 kolem vodorovných hřídelü lg, łł synchronně vždy ve stejném směru ve vzájemnm stavu.Ústrojíłł z válce s pístem tlačí na svršekg formy 3 stejnoměrnou silou, přičemž se vytváří v betonu ke zhutňování tlak, např. 0,05 až 0,1 MPa.Takto byl popsän způsob zpracování betonové směsi, při němž dochází k lití v nehybně formě. Při posuvnám lití je postup v podstatě stejný, až na to ovšem, že...

Hydraulická posuvná a ustavovací jednotka polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250615

Dátum: 15.04.1987

Autor: Tesař Antonín

MPK: F16M 11/04

Značky: ustavovací, posuvná, hydraulická, polohy, jednotka

Text:

...pohyblivé části 3. Sipkami jsou vyznačeny možné směry posuvu.Základní hrubý posuv je prováděn mikrometrickým šroubem 3,který je připevněn na pevné části posuvného stolku 1 a na jehoždřiku 4 je nasazeno válcové těleso 5 s kapalinovým prostorem 6uzavřeným pružným-členem 1 vytvořeným v daném případě jako membrána. Její čelhi plochou se přes dotykový hrotxg přenáši pohyb napohyblivou část stolku 3. V boku válcového tělesa 5 üsti do kapa linového...

Posuvná modulárna jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 234887

Dátum: 15.01.1987

Autor: Zelina Pavol

MPK: B25J 11/00

Značky: posuvná, modulárna, jednotka

Zhrnutie / Anotácia:

Posuvná modulárna jednotka je určená najmä pre agregátnomodulárne a modulárne systémy účelovej i univerzálnej monoblokovej manipulačnej a robotizačnej techniky. Tvorí kompaktný celok, v ktorom pohyblivá časť posuvne uložená v nosnej časti a výkonový orgán sú dovybavené zabudovanou informačnoovládacou a silovoenergetickou sústavou pre vlastnú funkciu jednotky a jednotka je dokompletovaná zabudovanými informačnoovládacími a silovoenergetickými...

Posuvná dvojvozíková nosníková jednotka s narážkovým polohovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 231786

Dátum: 15.12.1986

Autori: Baláž Jaroslav, Zelina Pavol, Smatana Juraj, Urban Pavol

MPK: B25J 11/00

Značky: polohovaním, jednotka, nosníková, dvojvozíková, narážkovým, posuvná

Zhrnutie / Anotácia:

Posuvná dvojvozíková nosníková jednotka s narážkovým polohovaním je určená pre pripevnenie a horizontálny priamočiary pohyb dvoch samostatných operačno-manipulačných ramien manipulátorov. Riešenie využíva dvojicu vzájomne prepojených samostatných vozíkov posuvne uložených na vodiacich lištách nosníka, opatrených rotačným pohonovým uzlom a výsuvným palcovým narážkovým mechanizmom, pričom prierez nosníka a vodiacich plôch umožňuje ľubovoľnú...

Posuvná zarážka

Načítavanie...

Číslo patentu: 233989

Dátum: 01.12.1986

Autori: Nykl Vítězslav, Koláček Jaromír, Doležílek Miroslav

MPK: B22D 11/128, B22D 11/126

Značky: zarážka, posuvná

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení konstrukce posuvné zarážky s ohledem na provozní zatížení, jednoduchost její výroby a optimální funkční vlastnosti. Uvedeného účelu se dosáhne vytvořením průběžné dutiny v tělese vozíku (8), které má tvar ploché vidlice. Součástí vozíku (8) je matice (7), kterou prochází posuvový šroub (5), uspořádaný nad vodítkem (1), které je upevněno v konzolách (3, 3´) stojanu. Konce obou ramen vidlice tělesa vozíku (8) jsou...

Posuvná výztuž pro nízké sloje

Načítavanie...

Číslo patentu: 216755

Dátum: 01.10.1984

Autori: Mohyla Bernard, Návrat Bohuslav, Kolář Josef, Ščerba Vitězslav, Skalák Jiří, Chovanec Jiří, Líbař Miroslav

Značky: posuvná, nízké, výztuž, sloje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká posuvné výztuže pro nízké sloje, sestavené z rozpěrných hrání s výhodou podle AO č. 203 770 k vyztužování důlních děl. Podstata spočívá v tom, že dvojice zadních rozpěrných hrání s ovládacími bloky a s předními převislými stropnicemi nad fárací uličkou je vzájemně spojena a uprostřed je upevněn přesouvací válec, jehož pístnice je ukotvena prostřednictvím distanční vložky na přední rozpěrnou hráň s ovládacím blokem, která je...