Patenty so značkou «posúvanie»

Zariadenie na posúvanie koľajníc

Načítavanie...

Číslo patentu: 278426

Dátum: 07.05.1997

Autori: Theurer Josef, Oellerer Friedrich, Hansmann Johann, Gruber Leopold Rudolf

MPK: E01B 29/46

Značky: posúvanie, koľajníc, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie (1) na posúvanie koľajníc, na zmenšovanie vzdialenosti prípadnej medzery (36) medzi dvoma za sebou v pozdĺžnom smere koľaje položenými a spolu zváranými koľajnicami (10), pričom prostriedky (38) na upevnenie koľajnice (10) sú odstránené, prípadne uvoľnené, je vybavené dvojicami (4) zvieracích čeľustí (16) koľajnice (10), ktoré sú ovládateľné hydraulickými valcami (3), a ktoré s nimi tvoria uzavretú prstencovú mechanickú konštrukčnú...

Ťahacie zariadenie koľajnice na pozdĺžne posúvanie koľajníc položenej koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 277713

Dátum: 17.12.1991

Autori: Theurer Josef, Peitl Friedrich

MPK: E01B 29/16

Značky: koľaje, koľajníc, kolajnice, položenej, pozdĺžne, ťahacie, posúvanie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie (12) na ťahanie koľajnice (4) je opatrené upínacími klieštinami (17), ktoré sú výkyvne uložené na naprieč k pozdĺžnemu smeru koľajnice (4) upravenom priečniku (15), ktoré vytvárajú v pozdĺžnom smere koľajnice (4) od seba v rozostupe upravenú dvojicu (16) upínacích klieštin (17) a ktoré sú opatrené pre dosiahnutie na koľajnicu (4) upravenými zvieracími čeľusťami (19), pričom obe navzájom rovnobežne upravené hriadele (18) natáčania,...

Zariadenie na posúvanie krytov a podobných prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 241322

Dátum: 15.09.1987

Autori: Hooejší Václav, Bula Lumír

MPK: F16H 19/04

Značky: zariadenie, prvkov, podobných, krytov, posúvanie

Text:

...4júcim s prvým ozubeným koleso-m, uloženým s .kladkmia druhým oz e ý ąkçlesom na čavge uloženom v telese ar a enia. Prvé o zubeintýf-,łtöllêąmřłltlâdka a druhé ozubené koleso sú pevne spojené, kladka je v styku s vodiacou kolajou a druhé ozubené koleso je spoluzaberajúce s ozubeným hrebeňom, pevne spojeným s vodiacou kolajou. e vhodné,ked druhé ozubené koleso má ozubenie s ostrými zubami a hnacia jednotka je tvorená elektromotorom a...

Zariadenie na prekladanie a posúvanie tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 218644

Dátum: 01.06.1985

Autori: Bernát Leopold, Gabrišová Daniela

Značky: tyčí, zariadenie, prekladanie, posúvanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na prekladanie a posúvanie tyčí je určené pre bočné prekladanie a posúvanie tyčí, trubiek a rôznych kovových a nekovových profilov za účelom značenia a vytvorenia dávky profilov pre viazanie, balenie a expedíciu. Účelom vynálezu je hlavne zvýšenie prevádzkovej schopnosti odstránením možných havárií. Uvedeného účelu sa dosiahne jednoduchou úpravou nosných ramien prekladača a náražiek. Nosné ramená majú v smere prekladania šikmý nos,...