Patenty so značkou «portlandského»

Spôsob výroby portlandského slinku výpalom v cementárskej rotačnej peci s využitím priemyselných odpadov a vedľajších produktov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6948

Dátum: 04.11.2014

Autori: Gach Ferdinand, Martauz Pavel, Tiso Ivan

MPK: C04B 7/00, C04B 7/02

Značky: slínku, spôsob, cementárskej, výpalom, rotačnej, využitím, odpadov, priemyselných, vedľajších, výroby, produktov, portlandského

Text:

...nevyhorené palivo a mohol by prispieť k zníženiu memej spotreby tepla. Toto je práve tá vlastnosť, ktorú toto riešenie využíva a čím sa líši od doteraz známych spôsobov využitia popolov do suroviny na výpal portlandského slinku. Popol je možne technicky aplikovať tak, že sa bude pridávať ako jedna zo surovinových zložiek do surovinového mlyna na mletie suroviny na výrobu portlandského slinku alebo sa bude dávkovať priamo do homogenizačného...

Spôsob výroby portlandského slinku s využitím kryštalickej vysokopecnej trosky

Načítavanie...

Číslo patentu: 286943

Dátum: 06.07.2009

Autori: Palou Martin, Jaklovský Štefan

MPK: C04B 7/00

Značky: portlandského, spôsob, výroby, trosky, kryštalickej, slínku, vysokopecnej, využitím

Zhrnutie / Anotácia:

Spoločne sa melie zmes cementárskych surovinových zložiek ako vápenec, železitá prísada a íly na takú jemnosť, že zvyšok na site 009 je maximálne 25 % hmotn., a oddelene sa melie kryštalická vysokopecná troska na rovnakú jemnosť ako cementárske surovinové zložky a zomletá zmes cementárskych surovinových zložiek postupuje do vysokokapacitného miešača, kde sa mieša so zomletou kryštalickou vysokopecnou troskou v množstve až do 35 % hmotn....

Spojivo na báze zomletého slinku portlandského cementu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279520

Dátum: 03.06.1998

Autori: Ďurovec Pius, Škvára František

MPK: C04B 24/18, C04B 7/02

Značky: portlandského, spojivo, cementů, báze, slínku, zomletého

Zhrnutie / Anotácia:

Spojivo obsahuje slinok portlandského cementu s merným povrchom 450 až 700 m2/kg a 0,2 až 5 % hmotn. derivátu lignínu zo skupiny lignínsulfonánu, sulfonovaného lignínu, pričom % hmotn. sú vztiahnuté na hmotnosť slinku a pH derivátu lignínu vo forme 10 % hmotn. roztoku je v rozmedzí 7,5 až 11. Spojivo môže ďalej obsahovať až 8 % hmotn. solí alkalického kovu až 40 % hmotn. latentne hydraulickej látky, ako sú granulované vysokopecné trosky alebo...

Způsob přípravy betonové směsi s nízkým vodním součinitelem na bázi bezsádrovcového portlandského cementu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269363

Dátum: 11.04.1990

Autori: Všetečka Tomáš, Škvára František

MPK: C04B 28/04

Značky: nízkým, betonové, bezsádrovcového, směsi, portlandského, vodním, přípravy, cementů, bázi, součinitelem, způsob

Text:

...případě lze použít jednoduchých míchsćek pro přípravu malty. Postupom podle vynálezu odpadají potíže vyvolané nutnou resulací počátku tuhnutí betonových směsi z BS cementů, respektive důslsdky míchaní větších objemu betonových směsi z BS cementů na zkraccvání počátku tuhnutí. Způsob podle vynälozu dále umožňuje přípravu betonové směsi a kamenivem, jahož vlastnosti jsou rozloženy podle hloubky betonové směsi, kdy například horní vrstva může...

Způsob stabilizace výpalu portlandského slínku v rotační peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 258803

Dátum: 16.09.1988

Autori: Chromý Stanislav, Čižmář Luděk

MPK: F27D 13/00

Značky: výpalu, portlandského, rotační, slínku, stabilizace, způsob

Text:

...pece, což ovlivňuje průchod materiálu pouze do ustavení nové rovnováhy. Trvalý vliv prostřednictvím připadné změny granulace slínku je malý. Dlouhodobou stabilizaci provozu je proto možno V tomto případě dosáhnout pouze kombinací účinku dalších akčních veličín s otáčkamivynález bude dále objasněn na příkladech jeho praktického použití při řízení provozu rotační pece.Operátor řídí ručně výpal v závodě se suchým způsobem výroby s kapacitou...

Způsob úpravy složení surovinové směsi při výrobě portlandského cementu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242622

Dátum: 01.05.1988

Autor: Nestrojil Ladislav

MPK: G01N 31/00

Značky: úpravy, směsi, výrobe, portlandského, cementů, složení, způsob, surovinové

Text:

...slínkových fází se stanoví metodou mikroskopické bodové integrace nebo odhadem v nábrusu ze slínkové granálie,obarvené parami CH 3 C 0 OH. Pocet stanovení musí být individuelně volen tak, aby postihl rozsah kolísání obsahu alitu ve slínku výrobní lokality. Odebrané slínky se semelou s přísadou sádrovce na shodný měrný povrch. 2 výsledků stanovení se pořídí závislost pevnosti oementu na obsahu alitu ve slínku a proti značkové vaznosti se...

Způsob zamezování výskytu hydroxidu vápenatého Ca( OH ) .sub.2.n. v hydraulickém pojivu na bázi portlandského cementovébo slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 241477

Dátum: 15.09.1987

Autor: Oogiri Tetuo

MPK: C04B 7/12

Značky: portlandského, hydraulickém, slínku, vápenatého, výskytu, způsob, bázi, pojivu, sub.2.n, zamezování, cementovébo, hydroxidů

Text:

...portlandského cementového slínku Superblanc s přísadami, přičemž směsi obsahovala v hmotnostnich množstvĺch70 0/0 umelého portlandského slinku s chráněným obchodním názvem Superblancĺ2,7 0/0 sádry, 27,3 hydroxidu hlinitého (AH 3, vyrobe ného Bayerovým postupem, přičemž velikost častíc těchto složek byla volena tak, že všechny propadly sítem s velikostí ok 40 mikronů.Superblanď je umelým portlandským cementem, vyráběným firmou CIMENTS...

Způsob řízení výpalu portlandského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 240756

Dátum: 01.08.1987

Autori: Sás Ivan, Ho1ko Michal

MPK: G01N 31/00

Značky: slínku, portlandského, řízení, způsob, výpalu

Text:

...slínku již během 5 až 10 minut od jeho dodání do závodní laboratoře. Stupeň výpalu slínku je při správné surovinové skladbě dáú obsahom volného kysličníku vápenatého a alitu, které lze mikroskopicky kvantitativně stanovit odhadem nebo přesně metodou bodové integrace. Vysoká pohotovost této metody umožnuje obsluze při řízení rotační pece stabilizovat požadované fázové složení slínku postupnými změnami ovládacích prvků a tím určit optimální...

Způsob stanovení pevnosti portlandského cementu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228887

Dátum: 15.08.1986

Autor: Chromý Stanislav

MPK: G01N 3/00

Značky: stanovení, způsob, cementů, pevnosti, portlandského

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob stanovení pevnosti portlandského cementu vyznačující se tím, že se nejprve stanoví obsah alitu a belitu ve slínku, ze kterého byl cement vyroben a ze zjištěných hodnot se pevnost ?p cementu zjistí podle vztahu ?P =A.??PA,+B.??PB kde A je hmotnostní procento obsahu alitu a B je hmotnostní procento obsahu belitu ve slínku, ?PB je konstanta nezávislá na výrobní lokalitě udávající pevnost belitického cementu vztaženou na jedno procento...

Mineralizátor výpalu portlandského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 228049

Dátum: 01.12.1985

Autori: Novák Jan, Müller Kurt, Humpola Hubert

Značky: portlandského, slínku, výpalu, mineralizátor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká cementářského oboru, a to výpalu surovinové moučky nebo kalu na portlandský slínek. Vynález řeší zlepšení výpalu slínku usnadněním vzniku slínkových minerálů při výpalu portlandského slínku. Spočívá v tom, že se jako mineralizátoru používá odpadního průmyslového sádrovce z výroby titanové běloby, který obsahuje zhruba 60 % CaSO4. 2H2O, 12 % Fe2O3, 5 % MgO, 8 % SiO2, 5 % SiF6" a další oxidy a soli v malém množství. Tyto...

Surovinová zmes pre výpal portlandského slinku

Načítavanie...

Číslo patentu: 226307

Dátum: 15.10.1985

Autori: Raninec Vincent, Fedorík Radovan

Značky: výpal, slínku, surovinová, portlandského

Zhrnutie / Anotácia:

Surovinová zmes pre výpal portlandského slinku vyznačená tým, že sa skladá z 53 až 80 % hmot. vápenca
z 15 až 33 % hmot. drvenej vysokopecnej trosky
z 3 až 10 % hmot. oceliarskej trosky a z t až 10 % hmot. odpadového šamotu vybúraného po opotrebení výmurovky priemyselných pecí.

Mineralizátor výpalu portlandského slinku

Načítavanie...

Číslo patentu: 216637

Dátum: 01.10.1984

Autori: Müller Kurt, Vaverka León, Novák Jan, Bulička Milan, Humpola Hubert

Značky: výpalu, portlandského, mineralizátor, slínku

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo nalézt náhradu za dosavadní mineralizátory výpalu slinku na bázi fluorových sloučenin. Tohoto cíle se dosáhne použitím vápence nebo vápnem neutralizovaných kalů vzniklých při zahušťování odpadní kyseliny sírové z výroby titanové běloby a případně i stejně neutralizovaného síranu železnatého pro stejný účel.

Způsob výpalu materiálů, vznikajících reakcemi v prostředí pevných částic a kapaliny, zejména slínku portlandského cementu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215181

Dátum: 15.10.1982

Autor: Chromý Stanislav

Značky: prostředí, pevných, portlandského, částic, cementů, slínku, výpalu, provádění, vznikajících, způsob, tohoto, zejména, kapaliny, způsobu, materiálů, zařízení, reakcemi

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výpalu materiálů, vznikajících reakcemi v prostředí pevných částic a kapaliny, zejména slínku portlandského cementu a zařízeni k provádění tohoto způsobu. Slínek portlandského cementu se vyrábí ohřevem surovinové moučky nad teplotu vzniku kapalné fáze při vzniku kapalné fáze se ze surovinové moučky mechanickým pohybem vytvářejí granálie. Samovolná tvorba granálií vyžaduje mechanický pohyb a pozvolný ohřev, který je z...