Patenty so značkou «poréznych»

Spôsob výroby stavebných prefabrikovaných prvkov z poréznych stavebných hmôt, najmä kompozitných

Načítavanie...

Číslo patentu: 288318

Dátum: 13.11.2015

Autori: Štemberk Pavel, Kolář Karel, Klečka Tomáš, Záruba Jan, Novotný Tomáš, Svoboda Pavel, Sedláčková Simona

MPK: C04B 18/04

Značky: spôsob, hmot, kompozitných, poréznych, najmä, výroby, prefabrikovaných, prvkov, stavebných

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby stavebných prefabrikovaných prvkov z poréznych stavebných hmôt, najmä kompozitných materiálov s otvorenou štruktúrou pórov vytvrdzovaných pri normálnych teplotách, napríklad betónov, pričom tieto stavebné hmoty obyčajne pozostávajú zo zmesi plniva a spojiva. Do zmesi plniva a spojiva danej poréznej stavebnej hmoty sa pridá ďalšia zložka plniva z netriedeného plastového odpadu. Tento netriedený plastový odpad sa zbaví nečistôt,...

Spôsob výroby poréznych materiálov na báze polymočoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16859

Dátum: 27.06.2011

Autori: Elbing Mark, Fricke Marc

MPK: C08G 18/32

Značky: materiálov, báze, polymočoviny, poréznych, spôsob, výroby

Text:

...v dôsledku vysokej reakčnej rýchlosti medzi izokyanátmi a aminoskupinami, pretože pred úplným premiešaním už želatinačná reakcia pokročila ďaleko. Zmiešavacie chyby vedú k poréznym materiálom s heterogénnymi a nedostatočnými materiálovými vlastnosťami. Koncepcia na zníženie fenoménu zmiešavacích chýb je teda všeobecne požadovaná.Úlohou bolo teda zamedziť vyššie uvedeným nevýhodám. Predovšetkým má byť poskytnutý materiál, ktorý vyššie uvedené...

Spôsob výroby poréznych keramických dosiek s asymetrickou štruktúrou pórov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17092

Dátum: 25.05.2009

Autor: Strauven Hans

MPK: C03B 19/08

Značky: výroby, poréznych, spôsob, pórov, keramických, asymetrickou, strukturou, dosiek

Text:

...rovnaká ako uvedená druhá rýchlosť. To je výhodné z toho dôvodu, že to umožňuje, aby predlžovanie poréznej keramickej dosky bolo uskutočňované voblasti s relatívne vysokou teplotou,bez toho aby bolo potrebné, aby temperovací dopravník (druhý dopravník) bol odolný voči relatívne vysokej teplote. Predlžovanie pri relatívne nízkych teplotách indukuje väčšie pnutie v pene, než predlžovanie pri relatívne vysokých teplotách. Svýhodou je len...

Spôsob výroby poréznych povrchov na kovových súčiastkach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8941

Dátum: 25.09.2007

Autori: Salwén Anders, Wiberg Sören, Laumen Christoph

MPK: B05D 3/10

Značky: súčiastkach, kovových, výroby, povrchov, poréznych, spôsob

Text:

...prvku v povrchovej štruktúre kovovéhotelesa, to znamená V spomenutom príklade by sa kovový povrch vystavil prídavnej oxidačnejTo isté sa týka druhého stupňa spôsobu odstránenie nekovových zložiek z povrchovej vrstvy môže podobne nastávať v niekoľkých krokoch. Rozdeľovanie dvoch stupňov spôsobu inštalácie alebo odstránenia nekovových zložiek do niekoľkých krokov je výhodnejšie praktické vtedy, ked je nutné vtomto povrchu inštalovať...

Spôsob prípravy funkčných poréznych vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14393

Dátum: 30.06.2003

Autori: Avramescu Maria Elena, Kioyono Ryotaro, Borneman Zandrie, Koops Geert Hendrik, Wessling Matthias

MPK: B01D 69/08, B01J 20/28, D01D 5/247...

Značky: vlákien, funkčných, spôsob, poréznych, přípravy

Text:

...je vláknitý a že sa jedná predovšetkým o fólie poréznych kompozitných produktov.0008 Zvyššie uvedeného opisu tak vyplýva, že v odbore je známy radspôsobov prípravy porézneho polymérneho materiálu vjednom kroku z príslušnej zmesi východiskových zložiek. Tento materiál sa pripravuje procesom Iiatia. Materiál je nalievaný do telesa, ktorého rozmery potom určujú tvar liateho materiálu, alebo je vo forme fólie. Tieto procesy liatía nie sú...

Spôsob impregnácie poréznych minerálnych substrátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7246

Dátum: 24.04.2003

Autori: Bartkowiak Bernd, Burkhard Standke, Weissenbach Kerstin, Kempkes Nadja

MPK: B05B 7/00, C04B 41/45, B05D 1/02...

Značky: substrátov, impregnácie, minerálnych, spôsob, poréznych

Text:

...na seba. Napríklad sa tak v brožúre firmy Hüls odporúča pre ochranu stavieb v stati Verarbeitungshinweise für DYNASYLAN® BHN a BSM 40, aby sa na zvislých plochách dosiahla 30 až 50 cm dlhá,tekuto sa zrkadliaca viditeľná stekavá záclona náterovej hmoty. Na menších plochách sa nadosiahnutie tohto efektu môže na vertikálnu plochu použiť nalievanie z kanvice.Z 0 spisu US 5 565 032 je známe zariadenie, pomocou ktorého sa môže na povrch...

Spôsob prípravy poréznych doskovitých útvarov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279654

Dátum: 12.11.1991

Autori: Hradil Jiří, Švec František, Jelínková Miroslava

MPK: C08L 33/08, C08J 5/18, C08L 33/10...

Značky: poréznych, doskovitých, přípravy, spôsob, útvarov

Zhrnutie / Anotácia:

Príprava doskovitých poréznych útvarov spočíva v tom, že zmes monomérov vybratých zo skupiny zahŕňajúcej 2-hydroxyetylmetakrylát, butylmetakrylát, oktylmetakrylát, dodecylmetakrylát, 2,3-epoxymetakrylát, 2,3-dihydroxypropylmetakrylát sa s etyléndimetakrylátom ako sieťovadlom radikálovo kopolymerizuje za prítomnosti pórogénnych rozpúšťadiel vo forme s rozmermi 10 x 10 až 30 x 30 cm x 1 až 6 mm, pričom ako pórogénne rozpúšťadlo sa použije...

Zariadenie na meranie vnútorných tlakov v poréznych materiáloch

Načítavanie...

Číslo patentu: 252984

Dátum: 15.10.1987

Autori: Šutta Peter, Brechtl Juraj

MPK: G01L 9/04

Značky: materiáloch, poréznych, tlakov, meranie, vnútorných, zariadenie

Text:

...tlaku prostredia, v ktorom sa daný materiál nachádza, ked na prenos tlakových zmien cez tlakovü nádobu 1 sa použila kapilára 5 napojená cez prevodník 6 tlaku a vyhodnocovaciu jednotku 9 spočíva v tom, že je možne realizovať i obtiažne dlhodobé merania tlakových zmien.Princíp merania umožňuje použiť predmetný systém najmä v prípadoch, kedy obklopujúcim médiom 7 skúmaného materiálu 2 je výbušná zmes, prípadne horlavina I. alebo lI. triedy....

Zariadenie pre zrovnomernenie vrstvy objemových hmôt a poréznych materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 234991

Dátum: 15.01.1987

Autori: Knoll Jozef, Záhorský Ján

MPK: A01K 5/00

Značky: objemových, materiálov, hmot, zrovnomernenie, zariadenie, poréznych, vrstvy

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zrovnomerniť vrstvu objemovej hmoty, ktorá je určená na kŕmenie zvierat alebo na ďalšie technologické spracovanie. Zariadenie pozostáva z vodorovného dopravníka, ktorý je poháňaný elektromotorom. Nad dopravníkom sa otáča zrovnávací bubon, ktorý nadbytočnú hmotu vrhá na šikmú dosku. V prípade, že je vrstva menšia ako žiadaná hodnota vrstvy, snímač vrstvy, ktorý je spojený s regulátorom vrstvy, dá impulz k zvýšeniu otáčok...