Patenty so značkou «pořadí»

Zapojení pro korekční řízení pohonů ve spojitém pořadí za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 255185

Dátum: 15.02.1988

Autori: Klíma František, Veselý Karel, Zvolánek Zdeněk, Kadleček Jaroslav

MPK: H02P 7/67

Značky: zapojení, pohonů, tepla, pořadí, řízení, spojitém, korekční

Text:

...zpracování do bloku Q synohronizace.Blok Q synchronizace z údaju o poloze materiálu z bloku A zpracování logických signálu z čidel a z rychlosti materiálu odvozené např. z otáček stolic vypočítává synchronizační okamžiky pro algoritmické zpracování měřených veličín v bloku 5 výpočtu. Komunikace mezi blokem § synohronizace a blokom É výpočtu se realizuje s tabulkou řídicích logických proměnných, do které blok § synchronizace zapisuje logickou l...

Způsob regulace pořadí zastavení v soustavě tkalcovských stavů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245760

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kopecký Ivan, Kme? 1udovít

MPK: D03D 51/00

Značky: regulace, provádění, způsob, způsobu, pořadí, stavu, zastavení, zařízení, tkalcovských, soustavě, tohoto

Text:

...z hradła NOR 15-2 zvýši a uvede V činnost brzdový ovládač 6-2. Když doba zpoždění uplyner dřív,než dojde k novému Spuštění prvního» tkalcon/ského stavu 1-1, uvede časovací obvod 12-2 v činnost spínač 13-2, který uzavře svoje kontakty A, rozpojí kontakty B,7 takže signál z délkvového detektoru 5-2 prochází přes klontakty A spínače 13-2 a přes součtové hradlo 14-2 do brzdového ovládače 6-2. Druhý tkalco-vský stav 1-2 se tedy zastaví okamžitě,...

Zařízení k označování pořadí vývalků během válcování

Načítavanie...

Číslo patentu: 250124

Dátum: 15.04.1987

Autor: Myrdacz Karel

MPK: B21C 51/00

Značky: zařízení, pořadí, vývalků, označování, válcování, během

Text:

...toku materiálu automaticky vyrazí sada záseků, které určují pořadí podle zvoleného kódu. Podstata zařízení podle vynálezu spočíva v tom, že je opuatřenvo výkyvným ramenem, na kterémžto výkyvném ramenu je bočně uložena sada kódovacích kotoučů a též odtlačovací kladka.Na přiloženém výkresu je znázorněn příVývalek 5 se pohybuje ve směru šípky a čelní hranou narazído sady kódovacích kotoučků 2, které vyrazí na hranu záseky podle stanoveného...

Způsob řízení odbavování vývalků na chladicí lože při válcování tyčového materiálu na spojitém válcovacím pořadí a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232664

Dátum: 15.12.1986

Autori: Tomanek Ervin, Feber Stanislav, Bocek Karel

MPK: G01B 7/02

Značky: válcování, chladicí, řízení, provádění, zařízení, způsob, tyčového, pořadí, válcovacím, vývalků, lože, spojitém, odbavování, materiálů, způsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká problematiky srovnávání vývalků do jednotné úrovně na chladicím loži a řeší automatickou korekci časového okamžiku odbavení. Podstata způsobu podle vynálezu spočívá v tom, že se koriguje zpoždění časového okamžiku odbavování oproti časovému okamžiku přechodu předního konce jednotlivé tyče kritickým místem na pohybové dráze vývalků při překročení tyčí zvolené úrovně srovnávání, v rozmezí časového intervalu bezhavarijního...

Způsob ovládání spojitého pořadí válcovací tratě

Načítavanie...

Číslo patentu: 229742

Dátum: 01.05.1986

Autori: Kocourek Jan, Kroc Jiří

MPK: B21B 37/00, B21B 1/24

Značky: tratě, válcovací, pořadí, ovládání, způsob, spojitého

Zhrnutie / Anotácia:

Tento vynález spočívá v porovnávání zadaného mezního času a skutečného času mezi uchopením provalku dvěma sousedními válcovacími stolicemi spojitého pořadí, pokud skutečný čas překročí zadaný mezní čas spojité pořadí sníží rychlost na minimální přípustnou, v závislosti na válcovaném profilu, při zachování vzájemného poměru otáček mezi stolicemi a nůžky před spojitým pořadím začnou šrotovat přicházející provalek. Vynález zvyšuje bezpečnost práce...

Zapojení pro kombinované uvolňování průchodu signálů podle pořadí a času

Načítavanie...

Číslo patentu: 217551

Dátum: 15.09.1984

Autor: Bocek Karel

Značky: pořadí, uvolňování, zapojení, signálu, kombinované, času, podle, průchodu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro kombinované uvolňování průchodu signálů podle pořadí a času, složené nejméně ze dvou signálních vedení, vyznačené tím, že první vstup (S1) prvního signálního vedení je spojen se záznamovým vstupem (l?1) prvního paměťového obvodu (R1), jehož výstup je spojen jednak se vstupem (lh1) prvního hradla (H1) a jednak se vstupem (tl) prvního časového členu (Tl). přičemž výstup prvního časového členu (T1) je spojen s řídicím vstupem (2h1)...

Zařízení na kompenzaci měřicích chyb prvního pořadí

Načítavanie...

Číslo patentu: 217421

Dátum: 09.04.1984

Autor: Gramms Gerhard

Značky: kompenzaci, měřicích, pořadí, zařízení, prvního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na kompenzaci měřicích chyb prvního pořadí v interferametrických měřicích soustavách pro souřadnicové měřicí přístroje a obráběcí stroje za účelem zvýšení přesnosti měření a seřízení a s udáním o dosažení přizpůsobení kompenzačního účinku a vzdálenosti mezi dráhou měřicích paprsků a osou zkušebního vzorku úkol je vyřešen tím, že v dráze měřicích paprsků měřicí soustavy, skládající se ze světelného zdroje, štěpiče...