Patenty so značkou «ponorná»

Ponorná trubica na kontinuálne liatie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12114

Dátum: 09.03.2009

Autori: Kido Koji, Kuroda Takahiro, Kurisu Joji, Mizobe Arito, Otsuka Hiroshi

MPK: B22D 41/50

Značky: liatie, ponorná, trubica, kontinuálně

Text:

...(B) ukazujú výsledky vodných modelovýchpriemerné hodnoty om, štandardných odchýlok rýchlostí spätných tokov na pravej a ľavej strane ponorných trubíc ako je vidieť pozdĺž úzkej bočnej steny formy. Na obr. 20 (A) poloha bodov predstavuje rozdiel A 0 medzi štandardnými odchýlkami rýchlosti pravých a ľavých spätných tokov. Na obr. 20 (B), poloha bodov predstavuje priemernú hodnotu Vg, rýchlostí pravých a ľavých spätných tokov. Okrem toho príklad...

Ponorná tryska

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12350

Dátum: 03.07.2008

Autori: Farmanov Alexander Kaysimovich, Chloponin Viktor Nikolaevich, Schumacher Sagadat, Zinkovskij Ivan Vasilevich, Franzky Renata, Schumacher Edgar

MPK: B22D 41/50

Značky: tryska, ponorná

Text:

...cieľom tohto vynálezu je poskytnúť ponornú trysku, ktorá je schopná eliminovať známe bežné nevýhody v stave techniky.0013 Podľa tohto vynálezu ponomá tryska zahŕňajúca dno, bočné kanály a plášť pripevnený k spodnej časti trysky nad výpustnými bočnými kanálmi, v spodnej časti, sa vyznačuje tým,že plášť je tvorený dvoma paralelnými rovnými plochami, ktoré sú hladko spojené koncami prostredníctvom valcovítých plôch, kým tryska sa nachádza v...

Ponorná sonda pre kovové taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4844

Dátum: 07.09.2006

Autori: Cappa Guido, Knevels Johan, Truyen Jos, Claes Jean

MPK: G01N 1/12

Značky: kovové, taveniny, sonda, ponorná

Text:

...je sklonený k pozdĺžnej osi V smere konca telesa sondy opačnêho k ponornému koncu. Uhol zovretý medzi týmto povrchom a pozdĺžnou osou môže s výhodou ležať medzi 45 ° a 90 °. Pri ponorení alebo po rozpustení ochrannej vrstvy vteká troska na tieto vzorkové prvky, priľne tam a môžebyť po vytiahnutí ponornej sondy z taveniny odobratá. Nato súVzorkové prvky sú účelne z ocele, hrúbka steny môže byt menej ako 1 mm. Vzorkové prvky sú s výhodou...

Ponorná meracia sonda

Načítavanie...

Číslo patentu: 278087

Dátum: 06.12.1995

Autori: Bollen Theo Pieter, Cure Omer

MPK: G01K 13/00

Značky: sonda, meracia, ponorná

Zhrnutie / Anotácia:

Ponorná meracia sonda je určená na meranie v roztavených kovoch. Pozostáva z oplášťovanej základnej kovovej rúrky (1), ktorá nesie na ponornom konci meraciu hlavu v tvare zátky (4), nesúcej najmenej jeden merací člen, a uzatvorenú viečkom. Základná kovová rúrka (1) je opatrená iba na prednej časti svojej dĺžky žiaruvzdorným, prípadne ohňovzdorným plášťom (2), ktorého hrúbka sa k ponornému koncu (3) sondy zužuje, zatiaľ čo koncový úsek kovovej...

Ponorná rúrka zariadenia na oddeľovanie aspoň jednej látky kvapalného alebo plynného média

Načítavanie...

Číslo patentu: 279559

Dátum: 17.06.1992

Autor: Keuschnigg Josef

MPK: B04C 5/103, B04C 5/13, B01D 45/12...

Značky: media, látky, ponorná, oddeľovanie, jednej, rúrka, zariadenia, plynného, aspoň, kvapalného

Zhrnutie / Anotácia:

Pri ponornej rúrke (1) na zariadenia na oddeľovanie aspoň jednej látky z kvapalného alebo plynného média prostredníctvom odstredivých síl, sa rádiusy vodiaceho plechu (3), ktoré ležia v rovinách normálnych na os (5), v smere osi (5) od voľného konca (6), ktorý leží proti ponornej rúrke (1) vodiaceho plechu (3) smerom k ústiu ponornej rúrky (1), zväčšujú.

Ponorná sonda pro jednorázové měření teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 259738

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hendrich Rudolf, Bartoš Jiří

MPK: G01K 1/12, G01J 5/10

Značky: jednorázové, měření, sonda, teploty, ponorná

Text:

...opatřeneho reflexni vrstvou, tvoříci zrcadlo.Výhodou ponorné sondy podle vynálezu je především odpadnuti použití drahých kovů, dále pak vysoká přesnost bez nutnosti kalibrace, odborné obsluhy a při nízkých výrobních nákladoch. Dalšími výhodawmi jsou velký měřicí rozsah, konstantní hodnoty a dlouhá životn-ost detektoru..Příkladná provedení ponorné sondy podle vynälezu jsou schentatícky znázorněna v podélném osovém řezu na připojených...

Ponorná trubice pro kontinuální lití

Načítavanie...

Číslo patentu: 250000

Dátum: 15.04.1987

Autor: Ježek Jan

MPK: B22D 11/10

Značky: ponorná, kontinuální, trubice, lití

Text:

...podle vynálezu, jehož úhel rozšíření difuzoru je V rozmezí od 8 ° do 20 ° a poměr výstupního průměru difuzoru ku průměru válcově části je v rozmezí od 1,2 do 2,8.p výhodou ponorná trubice podle vynálezu je snížení výtokové rychlosti 4 proudu, a tím i hybnosti pnnudu a kinetické energie proudu kovu přitěkajícího do krystalizátoru. Tím se podstatně xzkrítí dostup proudu a usnadní se nekovovým vměstküm vyplout k hladině jednak proto, že jsou...