Patenty so značkou «pomocná»

Pomocná šablóna na umiestnenie aspoň jedného dielu vzhľadom na jednu súčasť

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19015

Dátum: 09.07.2013

Autori: Matusik Martin, Mozucha Jozef

MPK: B25B 27/00

Značky: dielů, vzhľadom, súčasť, umiestnenie, jednu, jedného, aspoň, pomocná, šablóna

Text:

...výhodne definuje dve protiIahIé strany, jedna z nich sa nachádza oproti súčasti, druhá je v kontakte s dielom, ktoré majú k nim doplňujúce tvary v kontaktných oblastiach. Strana určená na to, aby vstúpila do kontaktu s dielom typu vedenie, môže mať profil v tvare žliabku, strana určená na kontakt so súčasťou môže mať proñl v tvare, ktorý je lokálne v súlade s tvarom súčasti.0014 Šablóna podľa vynálezu môže byt napríklad vyrobená na báze...

Pomocná hnacia jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6441

Dátum: 03.06.2013

Autor: Rafaj Robert

MPK: B60K 17/30

Značky: jednotka, pomocná, hnacia

Text:

...znova uskutočniť mechanicky alebo automaticky, ale iba do rýchlosti, ktorá je stanovená. To znamená, že zapnutie jednotky je jednorazové ajej vypnutie sa uskutoční automaticky po dosiahnutí zvolených parametrov (zaradenie vyššieho prevodového stupňa, ako je nastavené, prekročení maxi málnej nastavenej rýchlosti alebo uplynutím nastaveného časového limitu) alebo sa dá vypnúť i predčasne obsluhou vozidla.Prehľad obrázkov na...

Organická pôdna pomocná látka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6180

Dátum: 03.07.2012

Autor: Smitek Dušan

MPK: C05F 3/00, C05F 7/00, C05F 15/00...

Značky: pôdna, organická, pomocná, látka

Text:

...kal z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd a papierenský kal, čo je kal z výroby papiera a vápno z odpadu vápennej usadeniny je pridaná organická alebo organické zložky. Tieto organické zložky sú usadeniny a kaly zo zeleného výluhu po úprave čierneho lúhu z výroby celulózy, biologicky rozložiteľný odpad, odpadové rastlinné tkaniva, odpad lesného hospodárstva, dezintegrované obaly z papiera a lepenky, dezintegrovaný papier a...

Pomocná energetická jednotka vrtuľníkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6127

Dátum: 03.05.2012

Autor: Fabián Josef

MPK: B64D 13/00

Značky: energetická, jednotka, vrtuľníkov, pomocná

Text:

...riešenia súbežne prevádzku s predpísanými resursmi draka alebo motorov vrtuľníka. Pomocná energetická jednotka slúži ako zdroj stlačeného vzduchu, elektrickej energie a na pohon hydraulického systému.Prehľad obrázkov na výkresochNa obr. l je znázomený príklad rozmiestenia zástavby pomocnej energetickej jednotky a klimatizačnej jednotky vo vrtuľníku. Na obr. 2 je znázomené blokové zapojenie pomocnej energetickej jednotky. Na obr. 3 je...

Pôdna pomocná látka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5769

Dátum: 06.06.2011

Autor: Smitek Dušan

MPK: C05D 3/02, C05F 7/00, C05D 3/00...

Značky: pomocná, látka, pôdna

Text:

...a postupne sa pridáva riehasené vápno, kde reaguje s vodou,čím sa zmes prehríeva. Vplyvom pridávania nehasenćho vápna do základnej bázy prebieha zvyšovanie pH zmesi, prebieha tepelná reakcia, čo spôsobuje hygienizáciu a stabilizáciu zmesi. Pridávanim zeolitu sa v premiešavanej zmesi viažu ťažké kovy a nechernicky amoniak. Zahrievanie zmesi vplyvom pridávania nehasenćho vápna trvá minimálne 24 hodín. Zmes základnej bázy, nehasenćho vápna,...

Organická pôdna pomocná látka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5760

Dátum: 06.06.2011

Autor: Smitek Dušan

MPK: C05F 7/00, C05G 1/00, C05D 3/00...

Značky: organická, pomocná, pôdna, látka

Text:

...plochách a posilnenia vodohospodárskej funkcie lesov.Príklady uskutočnenia technického riešeniaOrganická pôdna pomocná látka obsahuje kal z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd a papierenský kal čo je kal z výroby papiera a vápno z odpadu vápennej usadeniny. Do zbernej nádrží je naložený biologický čistiarenský kal, ktorý je prekrytý vrstvou vápna a na túto vrstvu je naložený papierenský kal,všetko je potom dokopy dokonale...

Pomocná fermentačná látka na báze chmeľu a fermentačný proces

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17240

Dátum: 20.07.2010

Autori: Smallman Matthew, Beddie David, Baczynski Lilith

MPK: C12C 11/00, C12P 23/00

Značky: chmeľu, proces, fermentačný, fermentačná, báze, látka, pomocná

Text:

...pomocou procesnotechnických opatrení, ako napr. využitie osobitného vetrania. Tieto opatrenia však v značnej miere zvyšujú technologickú náročnosť a investičné náklady.0014 Cieľom predmetného vynálezu je poskytnúť vylepšený fennentačný proces s väčším zrýchlením a/alebo väčšou výťažnosťou fermentácie.0015 Predmetný cieľ bol dosiahnutý vo význakovej časti nároku l. Závislé nároky sa týkajú účelnej špecifikácie podstaty vynálezu.0016 Bolo...

Neisseriálne meningitídové lipooligosacharidy (LOS) ako pomocná látka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7604

Dátum: 11.05.2005

Autori: Steeghs Liana Juliana Josephine, Van Der Ley Peter André, Van De Winkel Johannes Gerardus Joseph

MPK: A61K 39/095, A61P 31/00, A61K 39/39...

Značky: látka, los, neisseriálne, lipooligosacharidy, pomocná, meningitídové

Text:

...lipidu A majúcehp »zníženú toxioitu, ale zachovanü0006 Tu definované pomocné látky zahŕňajú akúkoľvek látkualebo zlúčeninu, ktorá ak je použitá v kombinácii antigénom, by imunízovala cicavce, výhodne človeka, stimuluje imunitnýsystém, čím podnecuje, zvyšuje alebo podporuje imunitnú odpoveď proti antigénu, výhodne bez vytvárania špecifickej imunitnej odpovede na pomocpú látku samotnú. Výhodne pomocné látky zvyšujú imunitnú odpoveď proti...

Pomocná lešenářská upínka

Načítavanie...

Číslo patentu: 271907

Dátum: 13.12.1990

Autor: Jemelka Jiří

MPK: E04G 7/14

Značky: pomocná, lešenářská, upínka

Způsob výroby opticky čisté kyseliny erythro-(+)-3-(2-aminofenylthio)-2-hydroxy-3-(4-methoxyfenyl) propanové štěpením racemátu za použití soustavy L-lysin – pomocná báze jako opticky štěpicího činidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 269279

Dátum: 11.04.1990

Autori: Skácelová Eva, Ferenc Milan, Hrbata Jiří

MPK: C07C 99/12

Značky: činidla, racemátu, báze, erythro-(+)-3-(2-aminofenylthio)-2-hydroxy-3-(4-methoxyfenyl, způsob, pomocná, čisté, l-lysin, soustavy, opticky, použití, štěpicího, kyseliny, výroby, propanové, štěpením

Text:

...až 50 vodného roztoku) v množství 0,5 až 0,8 molu na 1 mol racemické kyseliny. součet molárních koncentraoí použitých bázi by měl být 1,05 až 1,5 molu na 1 mol raoemické kyseliny. Produkt postupně krystaluáe, krystalizace Je prakticky dokončena po 2 až 6 hodinách míchání. Vyloučená L-lysinová sůl ()-kyseliny se odsaáe, dobře pronyje methanolem a po rozpuätění v destilovaně vodě se produkt uvolni úpravou pH roztoku pomocí 10 kyseliny...

Způsob výroby opticky čisté kyseliny erythro-(+)-3-(2-aminofenylthio)-2-hydroxy-3-(4-methoxyfenyl) propanové štěpením racemátu za použití soustavy hydrochlorid L-lysinu – pomocná báze jako opticky štěpicího činidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 269278

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hrbata Jiří, Ferenc Milan

MPK: C07C 99/12

Značky: soustavy, l-lysinu, použití, opticky, kyseliny, činidla, pomocná, způsob, štěpením, štěpicího, hydrochlorid, propanové, báze, výroby, racemátu, erythro-(+)-3-(2-aminofenylthio)-2-hydroxy-3-(4-methoxyfenyl, čisté

Text:

...3 x 40 ml destilované vody a vysuší. Získa se 13,85 5 produktu o /°ő/§ 25 447,87 ° (c 0,5 met hanol). Příklnd 231,94 g (0,1 mol) kyseliny erythro-(1)-3-(2-aminofenylthio)-2-hydroxy-3-(4-methoxyfeny 1)propanové se suspenduje ve 450 ml methanolu a po 10 minutách mícháni se k suspenzi přidá 1,87 5 (0,11 mol) amoniaku ve formě vodného roztoku. K vzniklému čírému roztoku se poté přidá roztok 12,03 5 (0,055 mol) hydrochloridu L-lysinu...

Pomocná tryska vzduchového tkacího stroje s bezkonfuzorovým prohozem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253860

Dátum: 17.12.1987

Autor: Chytka Vladimír

MPK: D03D 47/30

Značky: pomocná, prohozem, vzduchového, stroje, tryska, bezkonfuzorovým, tkacího

Text:

...odstranění volné expanze v důsledku zajištění výstupu vzduchu z trysky s nadkritickou rychlostí bez přetlaku.Dále řešení umožňuje snadnější technologii při tvarování trubkové části. Requlace optimální rychlosti proudu vzduchu s ohledem na kolísání vnějších podmínek lze snadno řešit natočením pomocné trysky vůči profilovému paprsku.Podrobněji je podstata vynálezu objasněna na přiložených výkresech, kde obr. 1 znázorňuje těleso trysky před...

Pomocná konštrukcia znižujúca korózne praskanie sušiaceho bubna liadku amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 252857

Dátum: 15.10.1987

Autor: Podhradský Milan

MPK: C01C 1/18

Značky: konštrukcia, bubna, amonného, praskanie, korozně, sušiaceho, liadku, pomocná, znižujúca

Text:

...nemenné a n.eordsiranibelné. Druhá možnost je v znižovaní napätia. Znižolvanie nopätia zväčšovualnim hoúbky stien je neekonom~ické a Tllváĺü účinne. Väčšia ihluúhkra znamená väčšiu váhu a teda spätné stopu-une ~hmottnosti.Nnviec používanie reušiecicih bluonov v priemysle je bežné a dosahuje pvrnkťciueíky životnosti do mIPACÍLHiIÍlClKÉłI-Ol opotrebovarriiua. Pri výskyte dutsičuiłonov je podmienená ich životnosť. iUvedené nedouiiaüaky sa...

Pomocná tryska otočné dvojtrysky pro vzduchové tryskové tkalcovské stavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252279

Dátum: 13.08.1987

Autor: Adámek Karel

MPK: D03D 47/30

Značky: dvojtrysky, vzduchové, tryskové, tkalcovské, otočné, tryska, pomocná, stavy

Text:

...vzduchové«tryskové tkalcóvskě stavy se středovým prohozem podle vy nálezu spočívají zejména v tom, že v důsledku připevnění tělesa pomocných trysek k tělesu dvojtrysky nedochází k nadměrnému namáhání trubky přívodu Étku a navíc Je hmota pomocných trysek rozložena blíže středu otáčeníýdvojtrysky, čímž dochází ke zmenšení dynamické síly a hnacího momentu.nutných pro vratné otáčení dvojtrysky.Vynález bude dále podrobněji popsán podle...

Pomocná upínací hlava soustruhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251725

Dátum: 16.07.1987

Autor: Nováček Bohuslav

MPK: B23B 13/02

Značky: upínací, soustruhů, pomocná, hlava

Text:

...nástroj obrábí materíál.govnomêrně, nedochá~ zí k předčasnému otupováni a ulamováni břítů na řezných nástrojích. Tím, že upínací tyčkypomocné upínací hlavy soustruhu jsou vysouvany rovnoměrně, je dosaženo přesného vystředěni obráběného materiálu. Upínací tyčky jsou stavěcí maw ticí dotlačeny na povrch obràběného maturiálu, takže tento man teriál je upnut bez vůle. Vlivem takového- vedení je možno obráběný materiál opracovàvat s přesností,...

Pomocná dmychací tryska pro prošlup tkalcovského stroje se vzduchovým paprskem

Načítavanie...

Číslo patentu: 243464

Dátum: 15.07.1987

Autor: Krämer Wolfgang

MPK: D03D 47/30

Značky: tkalcovského, vzduchovým, pomocná, dmýchací, stroje, paprskem, prošlup, tryska

Text:

...g e lemelnmi 1 àín neeenými v činném postavení zndzornänám plnou čarou na obr.,1. Dmychací tryaka 5, e vodicí lamely 1 Jsou uvedeny do prollupu L 2 oenovnimi nitämi u, ktoré Jsou v .postavení dolníhoproslupu. Po dokončená usnesení útku ae paprsek 1 .dmychocí tryaka 4 e vodicí lamely 1vykývnou podle eiplq 1 L na obr. 1 ve smyslu proti hodinovým rućkdm, takže tryaka 5 a vodicí lamely 1 se dostanou do neúčinne, neznámu-ušné polohy vně...

Pojízdná pomocná podpěra s řízenou nosností

Načítavanie...

Číslo patentu: 238985

Dátum: 01.07.1987

Autori: Lukeš Jaroslav, Hlasivec Hynek

MPK: E01D 21/02

Značky: nosnosti, pojízdná, pomocná, řízenou, podpera

Zhrnutie / Anotácia:

Pojízdná pomocná podpěra s řízenou nosností je určena pro kontrolovaný přenos sil vyvozovaných převislým koncem horizontálního montážního zařízení, například zavážecího mostu pro montáž mostů z prefabrikovaných segmentů, po kterém je posuvná prostřednictvím nejméně jedné dvojice posuvných kladek a jim odpovídající dvojice podpěrných kladek umístěných na horní části sloupku. Dolní část jejího sloupku je vytvořena jako píst přímočarého...

Způsob výroby kovových zubních náhrad a pomocná modelová hmota pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232685

Dátum: 15.12.1986

Autori: Ludvíkovský Miroslav, Kůst Bedřich

MPK: A61C 5/10

Značky: hmota, modelová, výroby, tohoto, náhrad, kovových, provádění, způsobu, pomocná, zubních, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření jednoduššího způsobu kovových zubních náhrad, který je pracovně jednoduchý a umožňuje získání kovových zubních náhrad o vysoké přesnosti. Uvedeného účelu se dosáhne způsobem podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že v sejmutém primárním otisku zubní dutiny se zhotoví pracovní model z pomocné modelové hmoty, na němž se z voskové modelové hmoty vytvaruje požadovaná zubní náhrada, poté se pracovní model odstraní...

Elektrolyticky rozpustná pomocná anoda katodické ochrany kovových zařízení vodních staveb

Načítavanie...

Číslo patentu: 227288

Dátum: 15.06.1986

Autori: Hašlarová Marie, Nechvátal Stanislav, Polák Josef

Značky: katodické, ochrany, vodních, zařízení, pomocná, rozpustná, anoda, elektrolytický, kovových, staveb

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrolyticky rozpustná pomocná anoda katodické ochrany kovových zařízení vodních staveb, vyznačená tím, že je tvořena podélnou elektrodou (4) z elektrolyticky rozpustného kovu, k níž jsou mechanicky i elektricky vodivě připojeny jednak nejméně dvě nosné konstrukce (5) z téhož materiálu jako podélná elektroda (4), spojená s přívodem elektrického proudu (7) a jednak nezávisle na nosné konstrukci (5) nejméně dvě tyče (6) ze stejného materiálu...

Pomocná anoda elektrochemické ochrany kovových zařízení obsahujících elektrolyt

Načítavanie...

Číslo patentu: 214438

Dátum: 01.07.1984

Autori: Svoboda Emil, Polák Josef, Piller Květoslav

Značky: anoda, pomocná, ochrany, kovových, obsahujících, elektrochemické, zařízení, elektrolyt

Zhrnutie / Anotácia:

Pomocná anoda elektrochemické ochrany kovových zařízení obsahujících elektrolyt, vyznačená tím, že elektrolyticky inertní nebo poloinertní elektroda (l) protáhlého tvaru o délce aktivní části elektrody L a průměru d, je pomocí nejméně dvou dielektrických přídržných sloupků (2) připevněna ke kovovému připevňovacímu prvku (3) ve vzdálenosti b/d›3 d, s výhodou b = 5 až 20 d, kde b je nejbližší kolmá vzdálenost povrchu elektrody (l) od kovového...