Patenty so značkou «pomocí»

Kontinuální způsob rozkladu fosfátové suroviny kyselinou dusičnou nebo pomocí kyseliny dusičné

Načítavanie...

Číslo patentu: 260410

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kužela Miroslav, Vídenský Jan, Glaser Vladimír

MPK: C05B 11/00

Značky: rozkladu, dusičnou, kontinuální, způsob, kyseliny, pomocí, fosfátové, kyselinou, dusičné, suroviny

Text:

...fosíátove suroviny nebo/a se dávkuje do alespoň jednoho směšovače íosfátové suroviny s rozkladnou kyselinou nebo/a do některěho reaktoru rozkladneho zařízení nebo/a rozkladná kyselina nebo/a fosfátová surovína sedávkují nejméně do prvních dvou séríově zapojených reaktorü nebo/a do seriově zapojené skupiny neho/a skupin paralelné zapojených reaktorů, kde jednotlivé větve skupin jsou tvořeny nejlnéííě jedním sériové nebo/a paralelné...

Způsob zbavování vody nežádoucích plynných složek pomocí postupné průtočné aerace vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 269825

Dátum: 14.05.1990

Autori: Haindl Michal, Haindl Karel

MPK: C02F 1/20

Značky: plynných, pomocí, aerace, způsob, složek, průtočné, nežádoucích, postupné, zbavování

Text:

...být vytvořeny rozdelením celkového spádu na jednotlivé úseky nebo mohou být vytvořeny mechanicky, např. čerpadlem. Aerecí vody dochází k deeorpci plynné složky. Intenzita deeorpce (deeorpční eoučinitel) závisí u průtočné aerace na po~ měrném průtoku vzduchu (poměru průtoku vzduchu a vody), přičemž spotřeba energie při průtočné eeraci se snižuje ee zmenšovánim pomärneho prútoku vzduchu. Spotřeba energie stnpá s poměrným prútokem vzduchu...

Způsob zbavování vody nežádoucích plynných složek pomocí průtočné aerace a recirkulace

Načítavanie...

Číslo patentu: 269824

Dátum: 14.05.1990

Autori: Žáček Ladislav, Haindl Michal, Haindl Karel

MPK: C02F 1/20

Značky: složek, průtočné, aerace, pomocí, plynných, recirkulace, zbavování, nežádoucích, způsob

Text:

...nežádoucich plynných látek z upravované vody spočivá podle vynálezu v tom, že dssorpce plynná složky se dosahuje-kontinuálni recirkulaci upravované vody systémem průtočná aerace e následného odplyněni. Přivod vody do recirkulečniho systému e odtok z něho může být jednorázový nebo může da systému kontinuálně přitáket stanovený přitok a stejný ze systému vytéká. Aeraci vody dochází k deeorpci plynná složky. Intenzita desorpca (desorpčni...

Způsob stanovení stopových koncentrací selenu v biologickém materiálu pomocí destruktivní neutronové aktivační analýzy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269160

Dátum: 11.04.1990

Autori: Drábek Karel, Pavlík Ladislav, Kalousková Jana

MPK: G01N 33/48

Značky: biologickém, analýzy, materiálů, destruktivní, stanovení, koncentrací, stopových, pomocí, neutrónové, selénu, způsob, aktivační

Text:

...Ť 1 5 hümámüi 3341141 l reterenčníní standard Jsou pouzdro ozćřçnr v aktivní Mně roman-u po dobu 15 .z zo hodim3/ Radíocheníohd ooparnoe a/ llínoraiizaoo pokrátkodobých radíonnklídd. ta. oo po troch týdneoh, jsou vzorky rozbs 10111, zvážonyo nínoralíaovdny na obd outd e odpařonín do sucha P 0180 51103ą 3294 - v tento případě je vlak nutno pŕod dallín postupe u každého vzorku upravit Pno/Po skončení ninoraliaaoa Jo ndionktímí aelen přovoden...

Zařízení pro masáž povrchu těla pomocí proudu temperovaného vzduchu obohaceného o záporné inoty kyslíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 269075

Dátum: 11.04.1990

Autori: Švanda Gustav, Marek Jiří

MPK: A61H 33/14

Značky: inoty, těla, temperovaného, vzduchu, obohaceného, proudu, zařízení, pomocí, masáž, povrchu, kyslíku, záporné

Text:

...sestává z tlačného ventilátoru 1, před kterým je ve válcovém pouzćru Š umístěno elektrické topné těleso 2. Tato sestava je ve směru proudění vzduchu uspořáiánapřed izolační vložkou 5 s průchozími otvory, v jejímž středu je zasazen hrotcvý ii 9 ŽTento hrotový emitor § je propojen se zdrojem Z vysokého záporného napětí. Těsně před ćstím pouzdra Q zařízení je umístěna pomocné elektroda É, která je propojena s nulovousvorkou 19...

Zapojení na kódování dat metodou dvojí frekvence pomocí kodéru dat pracujícího metodou modifikované frekvenční modulace

Načítavanie...

Číslo patentu: 267704

Dátum: 12.02.1990

Autor: Sapák Vojtěch

MPK: H03M 9/00

Značky: frekvence, kodéru, dvojí, modulace, frekvenční, kódování, pomocí, modifikované, metodou, zapojení, pracujícího

Text:

...na řídící jednotku. Výstupprvní čtyřvstupové sekce multiplexoru g je přípojen ne hodinový vstup lg osmibitového posuvného registru l. Výstup 92 g druhé sekce nultiplexoru gje připojen na druhý vstup druhého dvouvstupového obvodu 5 typu negace logického obočinu, jehož výstup tvoří současně datový výstup Q-sapoáenąí pro přlpőjíĺiíĺíaxčtyřbitový posuvný registr. V alternativním provedení lze použít posuvného registru l o jiném počtu bitů....

Způsob zalisovávání trubek pomocí elektrických nábojnic a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266736

Dátum: 12.01.1990

Autori: Drumireckij Vjačeslav, Mazurovskij Boris, Vovk Ivan, Školnikov Vadim, Rynděnko Viktor

MPK: B21D 26/10

Značky: nábojnic, zalisovávání, pomocí, provádění, trubek, tohoto, elektrických, zařízení, způsob, způsobu

Text:

...prvního součinovéhohrad 1 a k řízení nabíjení kondenzátorové baterie a s přímým vstupem druhého součinového hradla k řízení pohybu elektrod, jehož invérzní vstup je propojen s přímým vstupem prvního součinového hradla k řízení nabíjení kondenzátorové baterie, který představuje první řídící vstup logické jednotky, přičemž výstupy prvního součinového hradla k řízení nabíjení kondenzátorové baterie, druhého součinového hradla k řízení...

Zařízení pro pěchování slévárenských formovacích materiálů pomocí tlakových impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266457

Dátum: 12.01.1990

Autori: Büttner Heinz, Höber Hasso

MPK: B22C 15/22

Značky: formovacích, tlakových, slévárenských, pomocí, materiálů, zařízení, pěchování, impulsů

Text:

...nnnunnpon 7 npu saKDBWOM knanane nnocxo nemam. Bepxanň Koneu Bnonueunux 3 Bane Taaa aáenenron ynnoTHeHHH 6 oxnauaew noqrk unorno HYCTOTEHBHHE ununpm 7 H Hasmsaewca KoHuoM ynpaaneHnH 10. - A j ~ HpennoqTHTenLno nycmowenbHue.uunuHnpm 7 na nx aépxneu KonueconepmaT nonc 8, Koropmň npu aaxpmrou xnaqaue nnoruo nemuw Ha nnHwe 4. Ha Mecrax nnownocru Mexy Hnmňeñ nuuesoň cropoum HYČTOTEHLHHX hnunnpon 7 H aneuenram nnoTuocTu 6 HHH Mémny...

Zařízení pro zavěšení výhřevných trubek pomocí nechlazených tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265998

Dátum: 14.11.1989

Autori: Cigánek Jan, Šarbort Martin, Vybíral Rostislav, Mašek Milan

MPK: F28F 9/00

Značky: nechlazených, tyčí, zařízení, trubek, zavěšení, pomocí, výhrevných

Text:

...jinak komplíkovaly celkové zapojení parní soustavy. Další výhodou je snadná vyměnitelnost libovolné výhrevné trubky. Pokud je výhřevná plocha v tomto uspořádání umístěna V samostatném rámu, je blokově jako celek dopravována a v případě poruchy demontována ze spalinového prostoru.zařízení podle vynálezu je schematicky znázorněno na přiloženém výkrese na obr. 1,Zařízení sestává z nosného stropu l opatřeného prvními otvory ll sezávěsnými...

Způsob plnění radioaktivních zářičů pomocí jednoúčelových nálevek

Načítavanie...

Číslo patentu: 265912

Dátum: 14.11.1989

Autor: Maroušek Jiří

MPK: G21G 4/04

Značky: jednoúčelových, plnění, zářiču, pomocí, nálevek, radioaktivních, způsob

Text:

...v nálcvce a po nasorbování sorbent odstředit z nálevky do pouzdra. Po odstředění se pouzdro zářzĺče od nálevky udlomí nebo odstřiłme, pouzdro se zavaří. a zamořená nálevka vyhodí doradíoaktivniho odpadu. Největší výhodou pnpsaného způsobu plnění je, že umožňuje spolehlivě vyrábět i zářičenajmenších rozměrů (vnitřní ó 0,5 mm), které se dříve téměř nevyráběly, nebo jen za cenuDalší významnou výhodou je zrychlení práce a s tím souvisicí...

Zařízení pro registraci a opakovatelnou reprodukci rovin v protetické stomatologii pomocí tří volitelných bodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265565

Dátum: 13.10.1989

Autori: Korábek Ladislav, Nečas Jaromír

MPK: A61C 19/04

Značky: bodů, zařízení, registraci, stomatológii, protetické, volitelných, opakovatelnou, rovin, reprodukci, pomocí, tří

Text:

...která přispívá po zatažení k aretaci vzájemné polohy horizontálních ramen l, l. Horizontální ramena Q, A jsou opatřena na boku milimetrovou stupnicí. Na horizontálních rameneoh l, 1 se volně posunují aretovatelné jezdce §, §, kterými jsou vedeny vertikální tyčinky 1, 5 s milimetrovou stupnicí a opatřené hroty 2, lg. Poloha jezdců §, 6 na horizontálních ramenech 3, l je zajištována aretačními šroubky ll, l§ a polo ha vertikálních tyčinek 1, §...

Zařízení na zbavování vody nežádoucích plynných složek pomocí postupné průtočné aerace vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 265001

Dátum: 12.09.1989

Autori: Haindl Karel, Haindl Michal

MPK: C02F 1/20

Značky: zbavování, průtočné, aerace, postupné, pomocí, plynných, zařízení, složek, nežádoucích

Text:

...stupně jsou tak zapojeny, aby následující stupeň využíval spádu daného hladinou stupně předchozího,takže celkový spád H, který je k dispozici, se rovná součtu dílčích spádů H. Při alternat. řešení na obr. 2 je potřebný dílčí spád vytvářen mechanickým prvkem, např. čerpadlem lg. Pro usnadnění oddělení vyloučené plynné fáze V odplyňovacích nádržích mohou být nádrže §, §, 2, opatřeny prvkem usnadňujícím oddělení plynné fáze, např. přelévánou...

Samokonfigurující paměťový obvod s výběrem pomocí ústředního procesoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 264275

Dátum: 13.06.1989

Autori: Maskas Barry, Lipcon Jesse

MPK: G06F 9/00

Značky: paměťový, obvod, výběrem, samokonfigurující, procesoru, pomocí, ústředního

Text:

...obr. 2 představuji čtrnácté dráhy 89 nul-ový a jednotkový identifiskaění Ibit, zatimco patnáctá dráha 91 představuje dvojkový identifikační bit a šestnacté dráhy 93 představují třetí a čtvrtý idemtifikační bit.Napriklad, jak je zřejmě z obr. 3, pokudmá pamäťový modul 59 jeden pamäťový blok 61, vpak budou řádky bitů ~čltyři .až nula HHHHL, kde H je vysoká logická úroveň a L je nízká logická úroveň. Napájecí vstupy nejsou na obr. 2 znázornený,...

Zapojení sestavy pro automatické diskontinuální laboratorní měření pomocí iontově selektivních elektrod

Načítavanie...

Číslo patentu: 262805

Dátum: 11.04.1989

Autor: Ungr Jiří

MPK: G01N 27/26

Značky: diskontinuální, pomocí, měření, selektivních, automatické, sestavy, zapojení, iontově, laboratorní, elektrod

Text:

...obsluhy,pouze při občasné kontrole etendardizace dígitálního měřiče. Slouží k měření pH a mnoha dalších iontů při chemických analýzách velkých eerií vzorku. Této výhody je dosaženo zapojením běžně známych a dostupných zařízení, podavače, digitálního ,automatizovány, je umožněno automatické měření.Příkladné provedení zapojení sestavy podle vynálezu je schématicky znázorněno na připojeném výkrese, na němž jsou hadíčková spojení znázorněna...

Zařízení pro najíždění kotlů pomoci uhelného prášku

Načítavanie...

Číslo patentu: 262353

Dátum: 14.03.1989

Autori: Matoušek František, Matoušková Věra, Drahoš Ivan

MPK: F23K 1/00

Značky: pomocí, kotlů, zařízení, prášků, uhelného, najíždění

Text:

...najíždění kotlů pomocí uhelnšho prášku, které sestávd z mlýnského okruhu na mletí s sušení uhlí, který sestáváz mlýna propojeného potrubím s hořáky, přičemž k mlýnu je připojeno odbšrové potrubí, které je přes uzávär práškovodem propojeno s hołákm spalovącí komory sousedního najíždšcího kotle, podle vynálezu, jehož podstate spočívá v tom, že mezi uzávěrem a jednotkou pro zahuštování směsi je v-odběrovém potrubí uspołádán dopravní...

Způsob zajišťování přesného najetí transportního zařízení pomocí inkrementálního snímače do zastavovacího místa na jeho dráze

Načítavanie...

Číslo patentu: 262087

Dátum: 10.02.1989

Autori: Balhar Vladimír, Procházka Milan

MPK: B65G 1/137

Značky: transportního, přesného, najetí, zajišťování, zastavovacího, dráze, způsob, zařízení, místa, snímače, inkrementálního, pomocí

Text:

...místu a vymezí se alespoň jeden měrný úsek, na kterém se při průjezdu transportního zařízení lnkrementalním snímačem zjistí hodnota skutečného počtu 1 m 4prvotní hodnotě a poté se poměrem nomalizační řízení rychlosti mezi dvěma zavě získané hodnoty počtu impulsů a původního počtu impulsů na měrném úseku přepočtou pro každé zastavovací místo hodnoty skutočného počtu impulsů od výchozího stanoviště, icterýmižto skutečnými počty se nahradí...

Zařízení pro dálkové měření teploty v místech vysokého napětí pomocí teplovodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261993

Dátum: 10.02.1989

Autori: Sycha Hubert, Chrištof Rudolf

MPK: G01K 1/16

Značky: teplovodu, napětí, dálkově, měření, pomocí, teploty, vysokého, místech, zařízení

Text:

...úbytku a teplotní čidlo 3 spojené prostřednictvím vývodu s teploměrem 7. Ve druhém, výstupním konci tepelného o-dąporu 2 je dále umístěno topné těleso 4 prepojené prvním vedením 9 a.prostřednictvím regulätoru a topného příkonu s tepelným zdrojem 11. První čidlo 5 a druhé čidlo B tepelného úbytku js-ou prostřednictvím druhého vedení 10 spojeny s regulátorem 8 topného příkonu. Elektricky izolační teplovod 1 a tepelný odpor 2 jsou onpatřeny...

Zařízení pro mytí kontejnerů pomocí ultrazvuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 261985

Dátum: 10.02.1989

Autor: Pavlusik Peter

MPK: B08B 3/12

Značky: mytí, kontejneru, pomocí, zařízení, ultrazvuku

Text:

...pružné po 4.trubí 7 spojené s čerpadlem B, ,ponořené v zásobní nádrži 9. Ultrazvuková sonda je zavěšená pomocí ZáVěSu 5 na zvedá-k 6. Spojovací trubka z je v horní čá-sti opatřená kabelovým vývodem a spojovacím kajbelem 12,který je napojený na generátor ultrazvuku 11. Nad zásobní nádrží a je umístěný kontejner 10.Ultrazvuková sonda se pomocí zvedáku i spustí do kontejneru 10. Příruba 3 dosedne na hrdlo -kontejneru a spustením čerpadla l se do...

Zařízení k vedení příze za pomoci vzduchového proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261155

Dátum: 12.01.1989

Autori: Zábrodský Zdeněk, Augusta František, Lindenthal Antonín, Mikulecký Karel

MPK: D03D 47/34

Značky: příze, proudu, pomocí, zařízení, vzduchového, vedení

Text:

...tryskou 1. Přitom je vodicí kanál obloukovitě zakřiven podle poloměru 3 a opatřen na vnější obloukové straně 8 se otevírající podélnou štěrbinou, umožňující výstup příze ll, vedenéútkovou cívkou ll, v radiálním směru. Význam zakřivení vodicího kanálu l, jakož í konstrukčníznaky, vztahující se k jeho použití a funkci, jsou dostatečně známé a proto nevyžadují dalších podrobností.Obr. 2 ukazuje profil vodicího kanálu l. Prakticky je vodicí kanál...

Zařízení pro dálkový přenos nízkopotenciálního tepla pomocí tepelného čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 260901

Dátum: 12.01.1989

Autor: Smělý Zdeněk

MPK: F25B 13/00

Značky: prenos, tepelného, dálkový, čerpadla, pomocí, nízkopotenciálního, tepla, zařízení

Text:

...Pro zpětný přívod ochlazené vody z vodních výměníkových dutín jsou jednotlivé výměníkové jednotky l napojeny na dvojí vratné vodní potrubí A vedoucí k elektrárenskému kondenzátoru.V uvedeném pŕíkladě provedení mají čpavkové páry vstupující do dálkového funkčního potrubí § tak vysoký tlak, že rozdíl mezi ním a tlakem čpavkových par na sací straně turbokompresoru Q (obr. 7) na místě spoťřeby tepla je dostatečný k zajištění transportu par,...

Způsob utěsnění podloží nebo materiálu, jako například malty, pojiva nebo betonu, pomocí injektáže

Načítavanie...

Číslo patentu: 259889

Dátum: 15.11.1988

Autor: Gouvenot Daniel

MPK: C09K 17/00, E02D 3/12

Značky: podloží, pomocí, injektáže, například, materiálů, pojiva, utěsnění, malty, způsob, betonů

Text:

...cestou, jako například ultrazvukem nebo vibračné.Při způsobu podle výnálezu se používá sílikátový roztok, jehož poměr SiO 2/Na 2 O je roven asi 1 až 1,3, přičemž obsah SiO 2 je s Výhodou roven 110 až 20 0/0 a obsah N 2120 je s Výhodou roven 10 až 15 9/0.Když je směs silikátového roztoku a prášku obsahujícího Vápnik ínjikována do podloží, í.onty Ca se uvolňují hydrolýzou a reaguji se silikátovým rowztokem za vzniku hydratovaných...

Způsob měření rychlosti, například proudící tekutiny, pomocí laserového dopplerovského anemometru s korekcí na šum

Načítavanie...

Číslo patentu: 259078

Dátum: 17.10.1988

Autor: Ptáčník Milan

MPK: G01P 5/20, G02B 17/08, G02B 27/00...

Značky: dopplerovského, proudící, anemometru, měření, způsob, laserového, pomocí, rychlostí, korekcí, například, tekutiny

Text:

...i uvedené šumy, což vede ke znečnému zkreslení výsledků měření, v některých případech ąž o desítky procent, takže metoda je pak v podmínkách nízkeho odstupu signálu od šumu nepoužitelná.Procesor laserového dopplerovského anemometru má ve svéAvetupní analogové jednotce filtrcvou propust a regulovetelný ze silovač. I při relativně dobrých šumových poměrech jsou výsledky měření ovlivněny nastavením ovládacích prvků procesoru. Optimalizace...

Zapojení ke spouštění spalovacího motoru pomocí nejméně dvou startérů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259004

Dátum: 16.09.1988

Autori: Sieber Bernd, Martin Herbert

MPK: F02N 11/08

Značky: nejméně, pomocí, zapojení, spouštění, spalovacího, startéru, motorů

Text:

...npu nonHoM 3 auenne nan mecrepneň Qnauqecxu nauenxmrcn H nepexonnr B cocmonnne snexrpnuecxoň npononumocru.Hpu nycxe nocpecwsou 3 aMMKaHHH nuxnmqawens cepuecúaa cxeMa H 3 Brnrnnammeů OÓMOTKH H nycxonoro snexwposnrawena npncoenuxercn K HCTOHHHKY aanpntenun. 3 HeKTp 0 MaľHHT axcuanhuo nepeMemaeT,mecrepHm. H 3 ~ 3 a oôanoqnoro conpowuaneaus Brnrnaammeü oöMoTKn nycxonoü anexwponnrarenh paannaaew yueubmennuů Bpamammuň MoMeHT, Tax WTO ayönu...

Způsob výroby kyseliny L-asparágové pomocí heterogenních biokatalyzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258259

Dátum: 16.08.1988

Autori: Pšenička Ivan, Malaník Viktor, Marek Miroslav, Malaníková Marta, Káš Jan, Křišťan Vladimír

MPK: A23L 1/236

Značky: výroby, heterogenních, pomocí, způsob, biokatalyzátoru, l-asparagové, kyseliny

Text:

...činí minimálně 180 dni.Způsob výroby kyseliny L-asparagové dle vynálezu je výhodný zvláště pro konitnuální uspořádání, nebot používaný biokatalyzátor má výborné sedimentační a hydrodynamické vlastnosti pro použití v kolonách ve formě pevného nebo fluidního lože. Z filtrátu, respektive kapalného podílu reakční směsi odděleného od biokatalyzátoru se kyselina L-asparagová získá úpravou pH pomocí minerální kyseliny na hodnotu 2,8 a...

Zařízení pro najíždění kotlů pomocí uhelného prášku

Načítavanie...

Číslo patentu: 258151

Dátum: 15.07.1988

Autori: Drahoš Ivan, Matoušková Věra, Matoušek František

MPK: F23K 1/00

Značky: uhelného, najíždění, prášků, zařízení, kotlů, pomocí

Text:

...najížděného kotle, místo dosud používaných zvláštních zapalovacích hořáků na uhelný prášek. Navrženě řešení umožňuje podstatné zvýšení výkonu zapalovacích hořáků a tím snížení jejich počtu.vynález je dále objasněn na příkladu jeho provedení, který je popsán na základě připojeného výkresu, na kterém je schematicky znázorněno zařízení podle vynálezu.znázorněné zařízení sestává z mlýna l, který umožňuje dosažení tlaku směsi potřebného k dopravě...

Zařízení pro provádění analýz pomocí vysokotlaké tenkovrstvé chromatografie

Načítavanie...

Číslo patentu: 258124

Dátum: 15.07.1988

Autori: Nyiredy Szabolcs, Tompa Ildikó, Mészáros Sandor, Baranyi Zoltánné, Nagy Attila, Szepesy László, Tyihák Ernö, Vida László, Mincsovics Emil, Petri Gizella, Kemény Gábor

MPK: G01N 30/90

Značky: vysokotlaké, analýz, zařízení, provádění, chromatografie, tenkovrstvé, pomocí

Text:

...jakož i alespoň dvě nosné desky s vrstvami sorbentu na jednom nebo obou pov-ršich.IPodle dalšího provedení je zařízení opartřeno kovovou nosnou desku, která je spojenia s indukčunim ohřevem.Jednotka regulace teploty obsahuje centrální mikroprocesorovou jednotku, která je spojene svými vstupy a výstupy s topným tělesem rozděleným V topně prvky.Jednotka regulace teploty obsahuje nejméně jedno teplotní čidlo, které je přes díferenciální...

Zapojení k měření tloušťky stěny výrobků z dielektrického materiálu, zejména skleněných výrobků, pomocí kapacitního snímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 257670

Dátum: 16.05.1988

Autor: Novák Aleš

MPK: C03B 5/16, G01B 7/08

Značky: zapojení, měření, tloušťky, pomocí, sklenených, snímače, zejména, materiálů, stěny, výrobků, kapacitního, dielektrického

Text:

...procesů.j Příkledné provedení vynálezu je popeápno dále a sohemeticky znázoměno na. pripojených výkresech, z nichž předsta» je .obr. 1. blokově schema. zapojení, obr. 2. čaeovýprůběh korekčního měření e. obr. 3. časový průběh inspekčního měření .Kepecitní snímač 1 (obr- 1) sestávąjící ze dvou elektrod, jejichž čelnzí plochy .přilěhejžĺ k měřenému místu stěny výrobku,na př. skleněne lahve, .je napojen ne. vstup měříoího...

Zapojení pro výrobu stejnosměrného stabilizovaného napětí ze střídavého napětí pomocí měniče napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 257574

Dátum: 16.05.1988

Autor: Voborník Ladislav

MPK: H02M 7/04

Značky: výrobu, napětí, střídavého, měniče, stabilizovaného, stejnosměrného, pomocí, zapojení

Text:

...gg, jehož první primární vinutí gł je připojeno přes dráhu kolektor-emítor prvního tranzistoru 3 k výstupu řídicího obvodu 5. Báze prvního tranzistoru gg je připojena k prvnímu budicímu zdroji 31. Sekundární vinutí gg transformátoru gg je zapojeno do série s napájecím obvodem ł a usměrñovačem g. První budicí zdroj QA vytváří budicí pulsy, které ovládají první tranzistor gg. Je-li tento tranzistor sepnut, je na první primární vinutí âł...

Způsob zpracování a rafinace tekutých kovových slitin pomocí ohřevu stejnosměrným elektrickým obloukem a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256906

Dátum: 15.04.1988

Autori: Bakalov Nikolaj, Stoilov Malin, Krstěnjakov Jordan, Bagarov Stefan, Pějev Vasil, Karakolev Kolo, Drakalijski Boris, Ivanov Asen, Milenkov Rusi, Savov Petr, Vlčev Alexandr

MPK: C21C 7/00

Značky: obloukem, způsob, zařízení, způsobu, ohřevu, tohoto, stejnosměrným, rafinace, provádění, tekutých, kovových, zpracování, slitin, pomocí, elektrickým

Text:

...anocng a ero CBH 3 b cK 8 T 0 nOM 1 UHłŘ 8 T 0 HMH OCYMBCTBHHETCH HOCDERCTBOM OHHDĚ HHH ÓOHBE sneuwpnuec zséěoevkux yr. Karouaa ayra noseňcrnyer ua yuenhmeuue H, pàcraopenuoro n cbénàHEHHOM Kax ano pacnnasé H c nomombm noaun nonxonnmero Konuuecwna nmeprnorq rasa n aTMocůepy nan noaepxuocrbm aannu mnm HVTQM cooTBeTcTBymmeñ anaxyauun Momno Bmnecwu ocnoôomeuumñ n nyre aoopo. HąpannenbHo c aruu ocymecrnnnéw cx waxme s®eKTuanmü Harpen...

Zařízení pro biokatalytické reakce pomocí imobilizovaných enzymů a buněk

Načítavanie...

Číslo patentu: 256203

Dátum: 15.04.1988

Autori: Křovák Přemysl, Salvet Miroslav, Vojtíšek Vladimír, Hasal Pavel, Běhůnek Vladimír

MPK: C12M 1/40

Značky: imobilizovaných, buněk, zařízení, reakce, enzymů, biokatalytické, pomocí

Text:

...uvnitř rotoru. Na podobném účinku je založen 1 vynález dle čsl. A 0 č. 228 22 L který se však týká zařízení pro fermentace mikroorganismů, zejména viskosních aerobních médií. Toto zařízení má jen hydrodynamické funkce /míchání, homogenizace, rozstřik kapaliny,čerpání kapaliny cdstředivým polem vzhůru, sušení apod./. Liší se od něho především tím,že dutina rotoru není vyplněná aktivní hmotou, která ovlivñuje reakční biochemické dějeZařízení...