Patenty so značkou «polyvinylchloridu»

Formulácia pre produkty z ľahčeného penového polyméru na báze polyvinylchloridu, zlepšené produkty z ľahčeného penového polyméru na báze polyvinylchloridu a spôsob výroby týchto zlepšených produktov z ľahčeného polyméru na báze polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11788

Dátum: 05.06.2007

Autori: Ang Sam Shehyee, Bressan Raffaela, Stigsson Jan Jerry Christian, Lauri Leone

MPK: B23K 20/10, C08G 18/62, C08G 18/34...

Značky: zlepšené, zlepšených, spôsob, pěnového, formulácia, báze, výroby, týchto, produkty, polymerů, produktov, polyvinylchloridu, ľahčeného

Text:

...a pri ľahčení, kde dochádza k zložitým sériám reakcií vody,izokyanátu a anhydridu. Keď sa predpenené výrobky (Zárodky) uvedú do horúcej vody alebo pary, dífunduje do materiálu voda. V materiáli môže dochádzať k niekoľkým možným reakciám. Najpravdepodobnejšou reakciou je nasledujúca reakcia (1 ), kde izokyanáty reagujús vodou za vzniku amínu. RNCOH 2 O-RNH 2 CO 2 (l)Jedná sa o reakciu, ktorej rýchlosť je určená rýchlosťou difúzie vody a v...

Spôsob výroby polyvinylchloridu použitím soli mastnej kyseliny s 10 až 18 atómami uhlíka

Načítavanie...

Číslo patentu: 285390

Dátum: 29.11.2006

Autor: Brandt Daniel

MPK: C08F 14/00, C08F 6/00, B01D 53/46...

Značky: spôsob, kyseliny, atómami, mastnej, výroby, použitím, polyvinylchloridu, uhlíka

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby polyvinylchloridu použitím soli mastnej kyseliny s 10 až 18 atómami uhlíka, pri ktorom sa polyvinylchlorid suší vzduchom a tento vzduch sa vypúšťa do ovzdušia a zapácha, pričom sa rieši zníženie zápachu vzduchu spôsobené prítomnosťou mastnej kyseliny s 10 až 18 atómami uhlíka tým, že do vzduchu sa rozstrekuje vodný roztok obsahujúci najmenej stechiometrické množstvo zásaditej látky, ktorá reaguje s mastnou kyselinou s 10 až 18...

Náterová hmota na báze polyamidových práškov na tvarované dielce z polyvinylchloridu a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284002

Dátum: 27.06.2004

Autori: D'herbecourt Bruno, Moulin Thierry

MPK: C08J 7/00, C09D 5/03, C09D 177/00...

Značky: tvarované, práškov, polyamidových, dielce, nátěrová, hmota, báze, použitie, polyvinylchloridu

Zhrnutie / Anotácia:

Náterová hmota na báze polyamidového prášku na tvarované dielce z polyvinylchloridu, obsahujúca spojivo, tvorené zlúčeninami zvolenými z množiny zahrnujúcej polyakryláty, epoxyzlúčeniny, polyétery, polyestery, kaprolaktón a vinylové zlúčeniny, s obsahom hydroxylových alebo/a karboxylových skupín, pevnú termoplastickú polyamidovú živicu s teplotou mäknutia 110 až 230 °C a formu prášku, vytvrdzovacie zosieťovacie činidlo, tvorené izokyanátovou,...

Makromolekulový materiál na báze polyvinylchloridu so zvýšenou pevnosťou a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 278037

Dátum: 16.12.1992

Autori: Macho Vendelín, Kováč Miroslav

MPK: C08L 27/06

Značky: polyvinylchloridu, spôsob, materiál, zvýšenou, pevnosťou, výroby, makromolekulový, báze

Zhrnutie / Anotácia:

Makromolekulový materiál pozostáva z 0,3 až 30 % hmotn. modifikátora pevnosti pozostávajúceho z parciálne zesterifikovanej najmenej jednej dikarboxylovej až tetrakarboxylovej kyseliny s najmenej jedným jednomocným až štvormocným alifatickým alkoholom C2 až C18 a prípadne až z 50 % hmotn. organických kyslíkatých zlúčenín ako sú alkoholy, acetály, aldehydy, alkylestery monokarboxylových kyselín, dikarboxylové kyseliny a ich anhydridy, ďalej z 0,1...

Spôsob výroby predstabilizovaného pastovateľného polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269662

Dátum: 11.04.1990

Autori: Fukas Gustáv, Krajčovič Štefan, Bobula Stanislav

MPK: C08F 114/06

Značky: polyvinylchloridu, spôsob, pastovateľného, výroby, predstabilizovaného

Text:

...(ako sú napriklad eaulgútory, peroxozlúčeniny, redukčné činidla, fosľorečnany, stopy kovových iőnov), pri teplotách 35 až 55 °c, za poułitia soli kyseliny dusičnej ako stabilizátora, ktorý spočíva v ton, že pH letexu, s obsahoa polyvinylchloridu najaenej 42 x heat., v priebehu polyaerizácie a/lebo po ukončeni polynerizácie sa nsstavi na hodnotu 6,5 až 9, výhodne s anonlekoa, s do takto»upraveného latexu sa pridá dusičnan, alebo zaes...

Kompozícia na báze polyvinylchloridu a/alebo očkovaných kopolymérov vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269533

Dátum: 11.04.1990

Autori: Bočev Štefan, Szulényi František, Szolnoki Edmund, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Micka Miloň

MPK: C08L 27/06

Značky: báze, polyvinylchloridu, kompozícia, očkovaných, kopolymérov, vinylchloridu

Text:

...(90 10 ) ap.Mastivá je z uvedených dôvodov zapotreby minimalizovat. K takým patria estery dikorboxylových kyselín 3 nasýtenými aliľutickými alkoholmi. Ďalej parciálne zmydeinené tuky, ako aj parciálne estcrifikované polyoly, napr. parciálne esterifikovnný pentaerytritol. dipentaerytritol, trimetylolpropán, sorbitol up. Potom alifutické estery vyšších mastných kyselín a vyššlmi aliľatlckými alkoholmi o počte uhilkov v alkyloch 28 až 32, ako...

Sposob výroby húževnatého polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266975

Dátum: 12.01.1990

Autori: Tribulík Ján, Komora Ladislav, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Micka Miloň, Szulényi František

MPK: C08F 214/06, C08F 265/04

Značky: spôsob, výroby, húževnatého, polyvinylchloridu

Text:

...redukčné činidlá, regulatory molekulovej hmotnosti, prenášače, regulatory pH prostredia,povrchovoaktívne látky, prípadne prísady amoniaku.Pomocnou látkou, resp. modifikátorom priebehu polymerizácie, resp. Očkovania (štiepenia),či kopolymerizácie je najmenej jedna vápenatá a/alebo horečnatá soľ karboxylovej kyseliny C 1 až C 6. Rozumie sa tým, že môže to byt aj zmes vápenatých a horečnatých solí zmesi kyselín C 1 až C 5, pričom ku...

Sposob výroby pastovateľného polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266262

Dátum: 13.12.1989

Autori: Radosa Metód, Bobula Stanislav, Fukas Gustáv

MPK: C08F 6/14

Značky: výroby, spôsob, polyvinylchloridu, pastovateľného

Text:

...72 OC. Suchý prášok tvoria zrná PVC, väčšinou tvaru dutej gule s otvorom, vzniknuté aglomeráciou primárnych latexových častíc 2 kvapky latexu pri sušení, ktoré majú polydisperzný charakter s priemerom V rozmedzí 3 až 150 m. Takto získanýprášok ešte nie je vhodný pre plastisoly.Ako už bolo uvedené, prášok emulzného poiyvínylchloridu, aby bol vhodný pre plastisoly,musi mat (okrem základných požiadaviek na postup pri polymerizácii VCM a na...

Zařízení pro odtahování vytlačovaných profilů, zejména z měkčeného polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264599

Dátum: 14.08.1989

Autor: Rozsypálek Miroslav

MPK: B29C 47/14, B29K 27/06

Značky: vytlačovaných, polyvinylchloridu, profilů, měkčeného, zařízení, zejména, odtahování

Text:

...jsou uepořádány nad seboua jejích vzájemné poloha se nastavuje šrouby a spočivá V tom, že každý z těchto odtahovacích pásů ll a g je uložen otočně tak, že rovina odťahováni je volitelná. Pohon odtahovacich pásů łł a g je odvozen od hnacího hřídele 2 přes ozubené kolo hřídel hnaci kladky łgja hnací kledku łg. Nàpínaci kladka łg, uložená na hřídelí hnaci kladky gg, slouží k napínání odtahovacích pá 6, hřídel a ozubeným kolem li, řetězové...

Rozměrově stálé podlahové dlaždice ze směsi měkčeného polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263285

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kotásek František, Hnilica Zdeněk, Smejkal Vojtěch, Filípek Svatopluk, Smejkal Petr

MPK: B29L 31/10, B29C 43/20

Značky: směsi, stálé, podlahové, polyvinylchloridu, rozměrově, dlaždice, měkčeného

Text:

...rozměrová stabilita, která se projevuje tím, že po určité době používání dochází u nich k vytvoření nežádoucích spár mezi jednotlivými dlaždicemi. Je zjištěno, že příčinou tohoto jevu je vnitřní pnutí v materiálu vznikajíoí jednak nedostatočným a nesprávným chlazením a rovněž také již po 2 až 3 ročním používání následkem vymývání změkčovadel při běžném čištění podlahových dlaždic.Konstrukce podlahových dlaždic podle vynálezu odstraňuje shora...

Spôsob prípravy tepelne stálych filtračných materiálov z chlorovaného polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262768

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kováč Pavel, Vojtko Anton, Vrána Miroslav, Lackovič Radoslav, Erthner Ľudovít, Fábry Jozef, Wiesner Emil

MPK: B01D 39/04, D01F 6/10, D04H 3/04...

Značky: tepelně, polyvinylchloridu, spôsob, stálých, chlorovaného, filtračných, přípravy, materiálov

Text:

...do zvlákňovacieho zariadenia. Vzdialenosť zmiešavacieho zásobníka od zvlákñova-cieho zariadenia nesmie byt väčšia, ako 5,0 m.Roztok chlórovaného npolyvinylchloridu v etylacetáte o koncentrácii 10,0 hm. sazmiešal s roztokom mitrátu celulózy v .etylacetäte o koncentrácii 10,0 hm. bezprostredne -pred .zvlákňovnaním v po-mere odpovedajúie-om 130,0 hm. 0/0 sušiny chlórovaného polyvlnylchloridu a 20,0 hm. 0/0 sušiny nitrátu celulözy. Tälto...

Tepelne stále filtračné materiály z chlorovaného polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262763

Dátum: 11.04.1989

Autori: Lackovič Radoslav, Fábry Jozef, Wiesner Emil, Kováč Pavel, Vojtko Anton, Vrána Miroslav

MPK: D01F 6/10, B01D 39/04, D04H 3/03...

Značky: chlorovaného, materiály, filtračné, polyvinylchloridu, tepelně

Text:

...pomere získa sa. zmes, z ktorej s.a .pripravujú vlákna, ktoré sa ukladajú pneumatický alebo v elektrostatickom ,poli podľa čs. patenłtu číslo 120 5.03 do homogénnej filtračlnej vrstvy,,pripadne sa .pripraví vytláčanim zo štrbinovltej hubice .na povrch valca fólia, z ktorej sa fibriláciou .pripravujú .pásky a tieto sa dalej spraco-vávajú do filtračsnej vrstvy uvedenými spôsobmi..Aby sa zachoval charakter filtračného materiálu chlór-ovaného...

Směs měkčeného polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261165

Dátum: 12.01.1989

Autori: Drag Jiří, Ponížil František, Petřík Stanislav, Suchánek Vladimír

MPK: C08L 27/06

Značky: polyvinylchloridu, směs, měkčeného

Text:

...jsou uvedeny receptury směsí, dokumentující podstatu vynálezu. Účinnost jednotlivých řešení je vždy vyjádřena polohou tokové přímky - hodnotami ln Mkso při teplotách 150, 150, 170 a 180 °c.Směs 0 složení (množství jednotlivých komponent jsou udána ve hmotnostních )polyvinylchlorid emulzní K 67 22,5 polyvinylchlorid suspenzní K 60 7,5 dioktylftalát 5,4 dibutylftalát o,a mikromletý vápenec, velmi jemně mletý,druh 10, velikost částic menší...

Nemäkčená zmes na báze polyvinylchloridu pre vytláčanie rúr odolných voči vnútornému pretlaku so zlepšenými reologickými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: 258710

Dátum: 16.09.1988

Autori: Čigáš Pavol, Pleva Štefan, Hupka Ladislav, Sáraz Jozef, Krivošík Ivan

MPK: C08L 27/06

Značky: reologickými, zlepšenými, vnútornému, odolných, báze, vlastnosťami, nemäkčená, přetlaku, vytláčanie, voči, polyvinylchloridu

Text:

...modifikátora kopolyméru styrénmetylmetakrylátu pri teplote miešania 120 stupňov Celzia a teplote chladenia 40 °C. Uvedená zmes je charakterizovaná reologickými vlastnosťami na extruziometri maximálny krútiaci moment 20,11 Nm, minimálny krútiaci moment 12,27 Nm, miera viskozity 19,36 Nm. Z uvedenej zmesi pripravené rúry sa vyznačujú pevnosťou na medzi klzu 55,1 MPa, odolnosťou voči vnútornému pretlaku pri tangenciálnom napätí v stene...

Způsob výroby fólií nebo desek z polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258553

Dátum: 16.08.1988

Autori: Novák Jaromír, Urbánek Karel, Král Vladislav, Rulf Jiří, Svoboda Jiří, Oulehla Zdeněk, Doležel Josef, Zvoníček Josef

MPK: B29C 47/78, B29K 27/06, B29D 7/00...

Značky: výroby, polyvinylchloridu, způsob, fólií, desek

Text:

...odstranění výše uvedených nedostatku přispívá způsob výroby fólií a desek z polyvinylchloridu, případně jeho polymerních směsi nebo kopolymerů vinylchloridu podle vynálezu. Jeho podstata spočívá V tom, že tavenina, vytlačovaná v podobě plochého pásověho útvaru při teplotě 160 až 200 °C, se nejdŕíve kontaktním způsobem mírně ochladí na teplotu 80 až 150 DC, s výhodou 100 až 120 °C, načež se při minimalizovaném tahovém namahání...

Způsob skladování vodné suspenze polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258314

Dátum: 16.08.1988

Autori: Skála Ladislav, Koubek Ivan, Antoš Jan, Novák Zdeněk

MPK: C08F 2/18, C08F 114/06

Značky: suspenze, způsob, skladování, vodné, polyvinylchloridu

Text:

...polymerací VCM podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že prostor v záeobníoích nad ekladovanou vodnou suepenzíPVC je propleohován dueíkem v množství odpovídající 1/20 až 1/2 objemu zásobníku za. hodinu, tj. např. u 200 m 3 zásobníku10 až 100 m 3/h. Tím je znemožněna kontaminace nedemonomerova-Lné auepenze PVC kyalíkem n VCM uvolňovaný z ní při demonomereci je možno bezpečně vracet do výrobního prooeeu. Množství inertu, které ae způsobem...

Spôsob výroby suspenzného húževnatého polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257356

Dátum: 15.04.1988

Autori: Ilčík Štefan, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Glevitzký Edmund, Tribulík Ján, Szulényi František, Micka Miloň

MPK: C08F 291/02, C08F 214/06

Značky: húževnatého, spôsob, suspenzného, polyvinylchloridu, výroby

Text:

...doreagovat Zvyškové monoméry a súčasne nechať rozpadnúť zvyškové iniciátory pri teplote 70 až 80 °C. Rozklad zvyškového iniciátora, či za jeho spolupôsobenia vytvoreného makroradikálu,možno dosiahnuť aj prísadami redukčných činidiel, pričom pre uvedene účely sú vhodné hezpopolnaté, teda organické redukčné činidlá. Menej vhodné, ale v niektorých prípadoch dobre použiteľné sú prísady zlúčenín prechodných kovov. Zvyškové monomêry nielen že...

Zmes pre výrobu presvetlovacích profilov z polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256179

Dátum: 15.04.1988

Autori: Máčajová Mária, Kornet Slavomír, Máčaj Ján

MPK: E04D 13/03, C08L 27/06

Značky: profilov, výrobu, presvetlovacích, polyvinylchloridu

Text:

...59 minút. Pri použití väčšieho množstva sírneho ciničitého stabilizátora, cca od 3 hmot. d//100 hmot. PVC je síce možné zvládnuť vlastný proces vytláčatnia, avšak takéto zmesi ueclosahujú dostatočnú odolnosť voči poveternostnému starnutiu. Vzorky za zmesi obsahujúcej 3 hmot. d. sirneho ciničitého stabilizátora a 0,5 hmot. d. UV absorhéra benztriazolověho typu, vykazovaii .pri umelom poveternostnom starnutí v prístroji Xenotest 1200 zmenu...

Směsi pro pasty na bázi polyvinylchloridu nebo kopolymérů vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236243

Dátum: 01.02.1988

Autori: Drag Jiří, Petřík Stanislav, Kaločová Sylvie

MPK: C08L 27/06

Značky: kopolymerů, směsi, polyvinylchloridu, pasty, vinylchloridu, bázi

Zhrnutie / Anotácia:

Směsi pro past na bázi polyvinylchloridu nebo kopolymeru vinylchloridu s pseudoplastickým tokovým chováním obsahující jako účinnou látku pro zvýšení viskozity 0,01 - 10 hmotnostních dílů vodní disperze polymerů nebo kopolymerů mísitelných s polyvinylchloridem ve 100 hmotnostních dílech pasty. Lze použít vodní disperze následujících polymerů a kopolymerů: -polyvinylchlorid a kopolymery vinylchloridu, -polyvinylacetát a kopolymery vinylacetátu,...

Směsi se zvýšenou adhezí k podkladům založené na bázi polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239984

Dátum: 01.02.1988

Autori: Jakubová Antonia, Mikláš Emil, Bueko Michal, Krumphanzl Vladimar, Bárta Miroslav

MPK: C08L 27/06

Značky: zvýšenou, podkladům, adhezí, polyvinylchloridu, směsi, založené, bázi

Text:

...polymer se míchá v hnětiči plastigrafu Brabendera po předehŕátí při teplotě 93 °C se přidá dioktylftalát. Vznikne vlhka hrudkovitá směs, která se mění ve volně tekoucí prášok. Pŕechod z vlhkého hrudkovitého stavu do stavu suchého prášku je doprovázen dosti výraznou změnou torzního momentu. Doba vzniku suchého prášku, tj. doba od přidání.diokty 1 ftalátu do bodu, kdy směs přejde do stavu suchého prášku, charakterizuje absorpční rychlost...

Způsob přípravy a homogenizace polymerních směsí polyvinylchloridu a ternárního kopolymeru akrylonitril-butadien-styren

Načítavanie...

Číslo patentu: 241642

Dátum: 01.01.1988

Autori: Haubold Wolfgang, Carbonaro Antonio, Ferrero Cesare, Corbellini Margherita, Farwick Gerhard, Renaud Patrick

MPK: C08J 3/20, C08L 27/06, B01F 3/18...

Značky: homogenizace, polyvinylchloridu, akrylonitril-butadien-styren, způsob, polymerních, ternárního, přípravy, směsi, kopolymerů

Text:

...1-butadien j~styrenovým terpolymerem při použití terpolymeru s velikosti částic větši než 1 mm nebyl doposud uspokojivě vyřešen. Použitimvýše popsaného postupu připravy, analogického způsobu připravy a homogenizace běžných-polyvinylchloridových směsi, totiž nelze připravit polymerni směs s potřebnou homogenitou. Takto připra vehá směs, vystupujici z plastikačniho zařízení, obsahuje řadunerozpracovaných částic terpolymeru...

Plastická hmota na bázi polyvinylchloridu pro lékařské použití k dlouhodobému styku s krví

Načítavanie...

Číslo patentu: 253727

Dátum: 17.12.1987

Autori: Lada Krystyna, Gutowska Anna, Swierz-motysia Barbara

MPK: C08K 5/13, C08L 27/06

Značky: plastická, dlouhodobému, lékařské, bázi, hmota, použití, krví, styku, polyvinylchloridu

Text:

...pro lékařské použití k dlouhodobému styku s krví s obsahem suspenzního polyvinylchloridu, di-2-etylhexylftalátu,epoxidovaného sójového oleje, stabilizátorů ze skupiny vápenatozinečnatých solí alifatických kyselin, mazacího prostředku a antioxidačního činidla, vyznačující se tím, že jako antioxidační činidlo obsahuje sloučeninu ze skupiny trialkylfenolü obecného vzorceC 6 H 20 HR 1 R 2 R 3 kde R 1 znamená metyl nebo terciární skupinu -C 4 H...

Spôsob prípravy hydrátovaných semipermeabilných membrán na báze polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242532

Dátum: 15.11.1987

Autori: Šipoš Ján, Múeková Marta, Janda 1ubomar, Martvoo Augustín

MPK: C08F 114/06, B01D 39/04

Značky: hydrátovaných, přípravy, membrán, spôsob, polyvinylchloridu, semipermeabilných, báze

Text:

...Odskúšairré dostal bolí zosieťovamé, vo vode rozpusitlne polyimévry, hyvdrofilno-hy-dr-ofóhmąe kopolyméry, homopolyméry z polárnych rnooornerov, asnomaticke a helterocylçlicke kondenzačné piolvméry.Podstatou vynálezu je príprava hydráitovej semipermeabilnej Imembrámy z polyvínylcheloridu. Tato membräna má široké využitie hlavne pri uult-nafiltrávcií a dialýze, pričom jej výhodou je, že je použitelná pri teplotách až do 60 °C, pri...

Pasta polyvinylchloridu se sníženou migrací změkčovadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 243128

Dátum: 15.10.1987

Autori: Rapant Bohuslav, Uhlár Vladimar

MPK: C09D 5/20, C08L 27/06

Značky: migrací, změkčovadel, polyvinylchloridu, pasta, sníženou

Text:

...běžné komponenty polyvinylchloridových plastisolü nebo organosolů, především pak některé přísady ze skupiny zahrnující pigmenty, regulatoryfviskozity, stabilizátory a plniva.mavní výhodou polyvinylchloridová pasty podle vynálezu je ve srovnání s doposud známými směsi polyvinylchloridu to, že při zachování velmi nízká migrace změkčovadel nepřekročí její viskozita hodnotu 3 Pa.s. Tím je umožněno použití pasty i pro aplikace,u kterých bylo...

Spôsob výroby suspenzných typov polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242180

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kozák Miroslav, Lichý Michael, Langmajer Miroslav, Šára Zbynik, Novák Jaroslav, Pachner Milan

MPK: C08F 114/06

Značky: spôsob, polyvinylchloridu, suspenzných, typov, výroby

Text:

...autoklávu o objeme 5 dm 3 z nehrdzavejúcej ocele opatrenêho kotvovým miešadlom 180 obr.min 1 sa naváži 2200 g destilovanej vody, k tomu 0,7 g hydroxypropylmetylcelulôzy propylénglykoéteru metylcelulózy známej pod obchodným názvom Klucel l, 0,4 g parciálne zmydelneného polyvinylacetátu, resp. technického polyviuylalkoholu vo forme vodného roztoku, známe ho pod obchodným názv-om Sloviol R (výrobca Chemické závody W. Piecka, n. p. Nováky...

Vyztužovací pasta na bázi polyvinylchloridu želatinující při nižších teplotách

Načítavanie...

Číslo patentu: 245588

Dátum: 15.09.1987

Autori: Odduš Imrlch, Beseda Viliam, Pavlaeka Eduard, Gregor Alexander, Štepita Matej

MPK: C08J 3/18

Značky: teplotách, bázi, vyztužovací, polyvinylchloridu, pasta, želatinující, nižších

Text:

...18 až 35 procent polyvinylchloridu, 8 až 20 procent kopolymeru vinylchloridu s vinylacetátem,V němž obsah vinylacetátu tvoří 5 až 20 procent, 6 až 25 procent uhličitanu vápenatého,7 až 22 procent di-2-etylhexylftalátu, 10 až 30 procent dibutylftalátu, 0,5 až 15 procent difunkčního nebo trífunkčniho monomerního akrylátového esteru, 3 až 15 procent polyvinylchloridové měkčené pasty s obsahem 0,05 až 0,90 procenta iniciátoru, 0,05 až 0,15...

Stabilizátor barvy směsi polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241277

Dátum: 01.09.1987

Autori: Kottek Eduerd, Bek Eduard

MPK: C08L 27/06, C08K 5/05

Značky: barvy, směsi, polyvinylchloridu, stabilizátor

Text:

...stabilizátor tvqřen bis/p-dimethy 1 aminofeny 1/-2-chlor fenylmethenolemýjääšĺä m konkretním provedení je tvořen bis//p-diethy 1 aminofeny 1/-2-methy 1-5-nitrofenylmethanolešťšgopšł- padě v třetím konkretním provedení je tvořen tris/p-dimethy 1 aminofenyl/methanolmm(obr. 5).Řešení podle vynálezu je založeno na objevu zákonitosti stabilizace barvy tepelně namáhaných směsí polyvinylchloridu látkami, které v průběhu tepelného namáhání směsi,...

Způsob výroby suspenzního polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251829

Dátum: 13.08.1987

Autori: Antoš Jan, Dostál Ivan, Zdražil Josef, Novák Zdeněk, Novotná Věra, Dobeš Martin, Skala Otto

MPK: C08F 114/06

Značky: výroby, suspenzního, způsob, polyvinylchloridu

Text:

...odvozených od nenesycených karboxylových kyselín je podstatne vyšěí účinnost při zvyšovýni porezity částic suspenzního polyvinylchloridu než obvykle používaných tenzidą). Jsou v průměru 30 až Nkrát učinnějäí,než perciální estery glycerinu nebo sorhitolu s neeycenými mestnýni kyselinou, 20 až 30 krdt účinnějä( než obdobné perciální estery s nenasycenymi mestnými kyselinami nebo vysoce eco-ay tylovaný nizkomolekulňrní...

Způsob výroby textilních materiálů nebo textilních výrobků s ochrannými vlastnostmi na bázi textilní podložky s nánosem měkčeného polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237376

Dátum: 01.08.1987

Autori: Beran Miroslav, Verner Josef, Kyral Josef, Kitzler Jaroslav

MPK: D06N 3/06, A41D 13/10

Značky: podložky, bázi, výroby, výrobků, textilních, polyvinylchloridu, způsob, vlastnostmi, nánosem, materiálů, ochrannými, textilní, měkčeného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby textilních materiálů nebo textilních výrobků s ochrannými vlastnostmi na bázi textilní podložky s nánosem měkčeného polyvinylchloridu. Na textilní podložku se nejprvé nanese alespoň jedna vrstva plastisolu polyvinylchloridu specifikovaného složení, načež se nanesený plastisol nechá při teplotě 90 až 230 °C zželatinovat a potom se vznik1ý textilní materiál buď ochladí na teplotu nejvýše 85 °C a povrch nanesené...

Dopravní pás z polyvinylchloridu se zvýšenou odolností proti hoření

Načítavanie...

Číslo patentu: 237364

Dátum: 01.08.1987

Autor: Kučera Karel

MPK: B29D 29/00

Značky: polyvinylchloridu, odolností, dopravní, hoření, proti, zvýšenou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dopravního pásu z PVC se zvýšenou odolností proti hoření u něhož je zvýšené nehořlavosti dosahováno jednak foliemi z měkčeného PVC, obsahujícími vyšší hmotnostní procento práškovitého retarderu hoření a jednak impragnací textilních vložek ze syntetických vláken pastou PVC v níž je dispergován práškovitý retarder. Disperzí retardéru do pasty PVC a jejím vniknutí do vazebních záhybů tkaniny je znesnadněno tavení se vláken a...

Způsob povrchové modifikace výrobků ze směsí na bázi polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239450

Dátum: 16.04.1987

Autori: Konrád Vladislav, Zubatý Jioí, Záhlavová Eva, Dneboský Josef, Slouka Pavel

MPK: C08L 27/06, C08J 7/18

Značky: modifikace, směsi, výrobků, bázi, polyvinylchloridu, povrchové, způsob

Text:

...(i kHz - 13,56 MH). Například britsld patent 2 027 038 popisuje zaaezenz( vykvétaní zněkčovadel u polyvinylchloridových fólií nízkoteplotní plaamou buzenou v C 0 při tlaku 26,66 Pa a frekvenci 13,56 HH. stejnou rrekvenci, tlak 1,33 - 1 333 P a prostředí He, H 2, C 0, H 2 i jiných plynü uvádí holeudald patent 8 005 813. Podle japonské patentové přihlášky 554 37 138 se povrchové modifikace u výrobků z polyvinylchloridu dosáhne...

Směs měkčeného polyvinylchloridu a/nebo kopolymerů vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239448

Dátum: 16.04.1987

Autori: Boeek Jaroslav, Tjokorda Agung, Baea Marian, Kanderál František, Wallenfels Pavel, Hájek Jioí, Bokuvka Jaromír, Dolanský Vladislav

MPK: C08L 27/06

Značky: vinylchloridu, kopolymerů, směs, polyvinylchloridu, měkčeného

Text:

...vlastností (především pak vlastností takových) ve srovnání s doposud známymi polyvinylchloridovymi směsmi. Podstatné je, že tohoto zlepšení se dosahuje, ani by se nějak komplikovala příprava směsí - tyto směsi se připravují prakticky stejným postupem jako běžné směsi polyvinylchloridově. Rovněž hodnoty mechanických vlastností zůstávají u výslednych polotovarů a výrobků v průměru aachovány, v některých případech (jak bude konkrétně ukázáno...

Způsob kontinuálního fotochemického síťování výrobků ze směsí na bází polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239799

Dátum: 15.04.1987

Autori: Zamastil Jaroslav, Louda Jaromír, Javurek Jioí

MPK: C08L 27/06, C08J 3/24

Značky: polyvinylchloridu, fotochemického, kontinuálního, způsob, výrobků, směsi, síťování, bázi

Text:

...síčování výrobků ze směsí na bázi polyvinylchloridu obsahujících světlocitlivou reaktivní složku, podle vynálezu. Podstata vynálezu spočíva V tom, že výrobky se hezprostředně po skončení tvarování výrobku, tzn. ihned po tepelném zpracování směsi do konečného tvaru, při teplotě výrobku 50-290 °C, 3 239799exponují světelným zářením vlnové délky V rozsahu 200-800 nm. Vlnovä délka elektromagnetic kéhc záření odpovídá citlivosti světlocitlive...

Sposob výroby emulzného polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248977

Dátum: 12.03.1987

Autori: Mondočko Jozef, Smejkal Václav, Novák František, Bobula Stanislav, Kráľ Bohumil, Brokeš Peter, Kohút Anton, Glevitzký Edmund

MPK: C08F 114/06, C08F 6/20

Značky: emulzného, polyvinylchloridu, výroby, spôsob

Text:

...a tlaku 0,7 až 0,8 MPa za miešania polýmerizovalo8 800 g demineralizovanej vody 10 g persíram draselneho 30 g NazHPol . 12 H 2 O 1500 g Z 0 o/o-ného vodného roztoku emu 1 ~ gátora s povrchovým napätím pri kritickej micelárnej koncentrácii rovným 24,0 mNm 1 (2 ~etylhexýlsul~ fojantaran sodný 8500 g vinýlchloridu.Suroviny boli nadávkovaue do autoklávu na začiatku polymerizácie a po vyhriatí na polymerizačnú teplotu bola teplota udržovaná...

Spôsob plastifikácie polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235586

Dátum: 15.02.1987

Autori: Bučencová Helena, Horák Stanislav, Kunc Jaroslav, Koukalová Alena, Řepiš Jaromír, Nováková Tatiana

MPK: C08L 27/06

Značky: plastifikácie, spôsob, polyvinylchloridu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka použitia akrylového polyméru vo funkcii plastifikátora pri spracovaní nemäkčeného polyvinylchloridu. Ako akrylový plastifikátor sa použije polymetylmetakrylát o viskozitnom čísle v rozmedzí 55 až 65 cm3 g-1 a zrnení o priemere zŕn 0,1 až 1 mm s maximom zastúpenia zŕn v rozmedzí 0,25 až 0,6 mm.

Síťovatelná směs polyvinylchloridu a/nebo kopolymerů vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234571

Dátum: 01.01.1987

Autori: Šimoníková Jarmila, Drag Jiří, Šimoník Josef

MPK: C08J 3/24, C08L 27/06, C08K 5/34...

Značky: polyvinylchloridu, vinylchloridu, síťovatelná, směs, kopolymerů

Zhrnutie / Anotácia:

Síťovaná směs polyvinylchloridu a/nebo kopolymerů vinylchloridu podle vynálezu, ve které je síťující systém tvořen 0,l-30 hm. d. trimerkaptotriazinu a 0,1-30 hm. d. aktivátoru na bázi kysličníků alkalických kovů, vztaženo na 100 hm. dílů polymeru.