Patenty so značkou «polypropylénových»

Koncentrát na prípravu modifikovaných polypropylénových vlákien jemnou celulózou a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7462

Dátum: 01.07.2016

Autori: Balogová Jarmila, Kručko Otto, Diačik Ivan, Jašš Branko, Zimány Vladimír, Lučivjanský Jaroslav, Balogová Alena

MPK: C08K 3/36, C08K 5/01, C08J 3/22...

Značky: koncentrát, celulózou, přípravu, polypropylénových, použitie, vlákien, jemnou, modifikovaných

Text:

...dosahu na životné prostredie a emisií oxidu uhličitého.V rýchlomiešačke sa do 40 kg práškového polypropylénu zamieša 5,0 kg zmesi polyetylénových voskov,amorfného oxidu kremičitého ako kompatabilizéra. Zmes sa mieša 3 minúty za konštantných otáčok. Následne sa pridá celulóza v množstve 5,0 kg a celá zmes sa mieša 6 minút za konštantných otáčok. Takto pripravená zmes sa hnetie a taví na dvojvretenovom hnetacom zariadení a následne sa...

Koncentrát na prípravu modifikovaných polypropylénových vlákien uhličitanom vápenatým a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7444

Dátum: 01.06.2016

Autori: Balogová Alena, Zimány Vladimír, Diačik Ivan, Kručko Otto, Lučivjanský Jaroslav, Balogová Jarmila

MPK: C08K 3/26, C08J 3/22, C08L 23/12...

Značky: uhličitanom, vápenatým, použitie, vlákien, modifikovaných, přípravu, polypropylénových, koncentrát

Text:

...ďalšie výhody textilných výrobkov, ktoré sú modifikované uhličitanom vápenatým, patrí zníženie šírenia zápachu, podpora antibákteriálnej účinnosti striebrom modifikovaných polypropylénových vlákien,zvýšenie rýchlosti sušenia, zlepšenie termoizolačných vlastností textilných výrobkov, zabezpečenie pocitu príjemného dotyku, zvýšenie brilantnosti a jasu farieb, podpora tvorby záporného elektrického náboja, ktorápôsobí priaznivo na ľudský...

Z taveniny fúkané vlákna z polypropylénových kompozícií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12295

Dátum: 16.11.2009

Autori: Tynys Antti, Fiebig Joachim, Perrillat-collomb Pascal

MPK: C08L 23/10, D01F 6/46

Značky: vlákna, fúkané, taveniny, kompozícií, polypropylénových

Text:

...polypropylénová kompozícía (PP-C) vykazuje vynikajúce vlastnosti v porovnaní so známymi polypropylénovými kompozíciami, predovšetkým s tými,ktoré sa používajú pri spracovaní z taveniny fúkaných vlákien. Polypropylénová kompozícía(PP-C) podľa predloženého vynálezu predovšetkým umožňuje dosiahnuť maximálny aplikovateľný objem vzduchu počas spracovania vlákien v porovnaní s ďalšími polypropylénmí, najmä s ďalšími, s metalocénmi produkovanými...

Spôsob výroby polypropylénových vlákien vyfarbovaných z kúpeľa

Načítavanie...

Číslo patentu: 286580

Dátum: 29.12.2008

Autori: Michlík Peter, Staruch Radoslav, Brejka Ondrej, Ujhelyiová Anna, Marcinčin Antón

MPK: C08L 23/00, D06P 3/79, C08L 67/00...

Značky: polypropylénových, výroby, vlákien, kúpela, spôsob, vyfarbovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby polypropylénových vlákien vyfarbovaných z kúpeľa založený na príprave vláknotvornej zmesi polypropylén a vyfarbiteľný polymér, pričom vyfarbiteľným polymérom, ktorý sa disperguje v polypropyléne v procese prípravy vlákna, je polyesterový polymér, ktorým je polyalkyléntereftalát a/alebo kopolyméry na báze kyseliny tereftalovej, izoftalovej a/alebo sulfoizoftalovej, alebo jej sodnej soli a alkylénglykolu s počtom uhlíkov v reťazci...

Krátka kompaktná linka na výrobu stredne až mikrovláknitých polypropylénových predorientovaných vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 286475

Dátum: 23.10.2008

Autori: Zimány Vladimír, Lučivjanský Jaroslav, Turzová Alena, Herkeľ Ľuboš, Diačik Ivan

MPK: D01D 13/00

Značky: stredne, mikrovláknitých, predorientovaných, výrobu, polypropylénových, vláken, krátká, kompaktná, linka

Zhrnutie / Anotácia:

Krátka kompaktná linka na výrobu polypropylénových predorientovaných vláken je umiestnená na jednom podlaží na dvoch samostatných konštrukciách, a to na rámovej konštrukcii (10) časti zvlákňovania a na samostatnej konštrukcii navíjacieho stroja (7), a je vybavená 2 n pracovnými miestami, pričom n je 1 až 4. Charakterizuje ju krátka dráha zvlákňovania a priame vedenie vlákna od hubicového bloku (4.1) po odťahovú galetu (19). Určená je na výrobu...

Zvlákňovací blok na výrobu polypropylénových vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4384

Dátum: 02.02.2006

Autori: Lučivjanský Jaroslav, Kikta Martin, Turzová Alena

MPK: D01D 5/00

Značky: vlákien, výrobu, zvlákňovací, polypropylénových

Text:

...sa zmena farebného odtieňa z dôvodu zachytávania farebnej zložky pre vysoký filtračný odpor, ktorý vytváral piesok. Skracuje sa čas na stabilizáciu teplotných a tokových pomerov v zvlákňovacom bloku pri spúšťaní výrobnej linky.Z praktického hľadiska je nezanedbateľná zjednodušená montáž a demontáž zvlákňovacieho bloku a ekonomická stránka používania tohto typu zvlákňovacieho bloku. Zníži sa počet výmen zvlákňovacích blokov na...

Zvlákňovacia hubica na výrobu polypropylénových vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4258

Dátum: 08.09.2005

Autori: Zimány Vladimír, Lučivjanský Jaroslav

MPK: D01D 4/00

Značky: zvlákňovacia, vlákien, výrobu, polypropylénových, hubica

Text:

...požiadavkám sortimentu s nízkou jednotkovou hmotnosťou aj mimo tieto hranice.Hlavné a podstatné výhody navrhovaného riešenia spočívajú vtom, že sú minimalizované rozdielne vzdialenosti medzi otvormi hubice, čím sú zabezpečené podmienky toku a chladenia polymémej taveniny. Na hubici je optimálne využitá plocha a určené sú limity pre jednotlivé sústredné kružnice. Je zabezpečené rovnake chladenie pri radiálnom prúdeni chladiaceho...

Sposob preparovania polypropylénových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 260327

Dátum: 15.12.1998

Autori: Sedlák Michal, Takáčová Marta, Michlík Peter, Petráš Pavel, Knotek Ľubomír, Beck Zoltán

MPK: D06M 15/53, D06M 13/46

Značky: vláken, preparovania, spôsob, polypropylénových

Text:

...na ich povrchu je vytvorená rovnomerné vrstva emulzle, ktorá tvorí Inlnimálne 5 °/o hmotnosti vlá- ken.ÚŘAD mo VYNÁLEZY A QBIEVYAutor vynálezu UR pri Bratislava, GALIS MICHAL ing., NITRA,RICHTER FRANTIŠEK ing. CSc., BRATISLAVA,PRASKAČ ĽUDOVIT ing., LOPAŠOVZariadenie spadá do oblastí čistenia odpadových vôd od pevných kontamtnátov. Riešenie sa týka zariadenia, ktoré umožňuje čistenie odpadových vôd použitím solárnej energie. Podstatou...

Sposob prípravy jemno a superjemnovláknitých polypropylénových vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 266257

Dátum: 13.12.1989

Autori: Javorek Miroslav, Diačik Ivan, Babjak Ján, Kohút Štefan, Hadač Ján

MPK: D01F 6/06

Značky: spôsob, vlákien, jemno, polypropylénových, superjemnovláknitých, přípravy

Text:

...vlákna vykazujú veľmi dobrú spracovatelnosť ako pri samotnom zvlákňovaní, tak aj v ostatných technologických operáciách ich výroby. Jemno a superjemnovláknité polypropylénové vlákna majú v textilncm sektore veľké uplatnenie na prípravu integrovaných pletenín, kde spolu s bavlnou tvoriaUvedený vynález a jeho účinky sú dokumentované v nasledujúcich príkladoch.Boli pripravené jemnovláknité polypropylénové vlákna o dlžkovej jemnosti...

Zvlákňovacia preparácia pre navíjanie, dlženie, tvarovanie a finálne spracovanie polypropylénových a polyamidových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 260758

Dátum: 12.01.1989

Autori: Németh Ladislav, Šimo Rudolf, Svoboda Karol, Babjak Ján, Mikolaj Dušan

MPK: D06M 15/263

Značky: vláken, navíjanie, polypropylénových, zvlákňovacia, dlženie, finálne, tvarovanie, polyamidových, preparácia, spracovanie

Text:

...nanáša na polypropylénové .a polyamidové vlákna z vodnej disperzie s obsahom 1 až 25 hmot. účiinnejlátky, ktorou je bežný technický produkt oleínu s 1 U až 30 mólmi etylénoxidu, pripravený katialyzovanou adiciou etylénoxidu nia oleín.Zvlákňrovacia preparácia sa nanáša pod zvlakňovacimi hubicami pri navíjani nediženého vlákna, alebo ukladaní nedĺženého vlákna do konvy ako dĺžiaca, tvarovacia a zár-oveň ako finálna preparácia. Účinok teto...

Sposob zobjemňovania polypropylénových konjugovaných vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 259580

Dátum: 17.10.1988

Autor: Baculák Štefan

MPK: D02G 1/18

Značky: spôsob, zobjemňovania, konjugovaných, vlákien, polypropylénových

Text:

...konjugovaných vláken.Casový priebeh zrážacích síl vykazuje pri určitej úrovni -teploty maximum V časovom úseku ohrevu do 1 minúty. Pritom je dôležitý časový úsek nahrievania do 20 až 30 sekúnd, V ktor-om nastáva rýchly vzostutp a potom rýchly pokles relaxačných síl, ako je znázornená na výkresu. Ohrev vlákna na druhej dlžiacej galete s teplotou T 1 v rozsahu 80 až 145 C zabezpečuje lepšie stabilizáciu vlákna charakterizovavuú...

Preparačné zmesi pre zvlákňovanie, dlženie, tvarovanie a finálnu úpravu polypropylénových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 259561

Dátum: 17.10.1988

Autori: Vrba Dušan, Jambrich Pavol, Javorek Miroslav, Mikolaj Dušan, Svoboda Karol

MPK: D06M 15/53, D06M 15/57

Značky: polypropylénových, zvlákňovanie, úpravu, finálnu, tvarovanie, zmesí, vláken, dlženie, preparačné

Text:

...a zároveň finálna preparácia 8 OÍJ-Ilá vodná -disperzia preparačnej zmesi zloženia50 -dielov zložky A, ktorou je V v technický polyoxyetylénový adukt oleínu 1 s Z 0 môlmi etylénoxiwdu pripravený adíciou etylénoxidu, na olein 1 pri teplote 150 až 160 stupňov Celzia, tlaku 0,2 .až 0,3 MPa za použitia granulovaného KOH ako katalyzat-ora atechnický polyoxyetylénový adukt ricínového oleja s 20 mólmi etylénoxidu, pripravený ~adiciou...

Sposob stanovenia dispergácie vápenca v polypropylénových vláknach

Načítavanie...

Číslo patentu: 259257

Dátum: 17.10.1988

Autori: Ďurčová Oľga, Michlík Peter, Knotek Ľubomír

MPK: D01F 1/04

Značky: polypropylénových, dispergácie, vláknach, spôsob, vápenca, stanovenia

Text:

...žiarenie, v dôsledku čoho klesá intenzita prislúchajúceho absorpčného pása v spektrách.Na základe toho Spektrálna stanovené množstvo vápenca V polypropylénových vláknach je menšie ako skutočné. Ku spektrálne stanovenému množstvu vápenca prispievajú len tie častice, ktoré sú menšie ako vlnová dĺžka dopadajúceho infračerveného žiarenia.Podstatou riešenia je spôsob stanovenia dispergácie vápenca v polypropylénových vláknach metódou infračervenej...

Spôsob farbenia polypropylénových vlákien v hmote s využitím termicky málo stabilného pigmentu na báze lakov monoazopigmentov

Načítavanie...

Číslo patentu: 258625

Dátum: 16.09.1988

Autori: Marcinčin Antón, Mihály František, Ondrejmiška Koloman, Strapko Lubomír, Szentiványi Norbert, Samuhel Jozef

MPK: C08J 3/22, D01F 1/04

Značky: hmotě, málo, spôsob, využitím, lakov, pigmentů, farbenia, polypropylénových, báze, vlákien, monoazopigmentov, termicky, stabilného

Text:

...súvisí tiež s distribúciou molekulovej hmotnosti polyméru. Pseudoplastické kvapaliny medzi ktoré patrí tiež tavenina polypropylénu majú n 1. Pre komerčné typy polypropylénu sú tieto hodnoty vyššie ako pre polyamidy alebo polyestery a pohybujú sa často nad 1,5, čo podľa reglementu predstavuje polymér so zníženou spracovatelnosťou. Hodnota k súvisí s viskozitou polyméru a zohľadňuje ju index toku taveniny uvádzaný v ďalšom popise.Na...

Způsob přípravy polypropylenových monofilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243994

Dátum: 01.07.1988

Autori: Turner Jan Ross, Blaszczak Larry Chris, Kukolja Stjepan

MPK: D01D 5/10

Značky: způsob, polypropylénových, monofilu, přípravy

Text:

...pramen 1 ana,čímž se ušetří prvotní edružování monofilů do základního pramene lana. Hovnoměrnost průměru moncfilu je vyhovující.Výchozí surovinou pro přípravu monofilů podle vynálezu je isctaktický polypropylen nebo jeho kopolymer e malým množstvím(do 10 ) vyšších olefinů, který neobsahuje gelcvité částice, tedy főliový nebo vláknařský typ. S výhodou se používá polypropylen se stabilizací vůči ultrafialovému záření a e přídavkem sazí. Zvýší se...

Spôsob čistenia polypropylénových vláknitých odpadov a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 246417

Dátum: 15.12.1987

Autori: Prokop Jaroslav, Patera Miroslav

MPK: B29B 17/00

Značky: odpadov, spôsob, zariadenie, vykonávanie, polypropylénových, čistenia, vláknitých

Text:

...polypropylénového vláknitého odpadu od preparácie postupuje dopravný pás sitový s po-lypropylénovým vlálknitým odpadom »nad vibračné zariadenie 10, ktoré môže mat rprerušovanú vibračnú dobu.Na vibračnom zariadení sa zbavuje polypropylénový vláknitý odpad voľnej vody. Dopravný -páis sitový spolu s polypropyléno vým vláknitým odpadom vstupuje do -priexstoru sušiarne 11, v ktorej sú umiestnené teplovzdušné zariadenia 12, ktoré predlhrievajú...

Spôsob prípravy polypropylénových vláken so zvýšenou belosťou za použitia optických zjasňovacích prostriedkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 246020

Dátum: 15.12.1987

Autori: Rusnák Vladim3r, Ráchel Vincent

MPK: D01F 6/06

Značky: belosťou, prostriedkov, spôsob, přípravy, zjasňovacích, použitia, vláken, zvýšenou, optických, polypropylénových

Text:

...ako nosiča. Táto disperzia bolia. dávkovaná do taveniny základného polyméru na obsah 0,53 °/o hmotnostných oxidu titaničirtéh-o a. 0,1 hmotnostných zjasňovacieh.o ,pro-strieďkvu vo vlákne. Rovnakým spôsobom bolo pripravené vlákno s obsahom 0,53 hmotnostným oxidu ltitalničitého a 0,1 hmotnostných zjasňovacieho prostriedku tiež na báze stilbenbenzotriazolu Hostalux KSN j.Bola pripravená tuhá farebná disperzia s obsahom 15 ...

Spôsob stabilizácie odpadného materiálu z prípravy polypropylénových vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 244307

Dátum: 15.11.1987

Autor: Řepka Jan

MPK: C08K 5/53, D01F 6/06, C08L 23/12...

Značky: spôsob, vlákien, polypropylénových, odpadného, stabilizácie, přípravy, materiálů

Text:

...70 až 1800 m/min, s výhodou 100 až 1 400 m/min a dĺžiacim pomerom 1 2 až 1 5,5, s výhodou 1 2,8 až 1 3,5.Ako ďalšia možnosť odpad vo forme buď aglomerátu alebo regranulátu alebo drti alebo jemne porezaného z vlákien alebo zmesi týchto foriem medzi sebou sa pridá v množsve do 10 , s výhodou do 5 na báze polyméru a pomieša v kuželovej miešačke pri trvalosti miešania 8 až 40 min, s výhodou 20 až 30 min, poprípade v inom vhodnom zmiešovacom...

Spôsob stanovenia optimálneho dlžiaceho pomeru u povrchovofarbitelných polypropylénových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 252997

Dátum: 15.10.1987

Autori: Capuliak Jozef, Ďurčová Oľga

MPK: D01F 6/06

Značky: poměru, spôsob, dlžiaceho, stanovenia, polypropylénových, povrchovofarbitelných, vláken, optimálneho

Text:

...granulátov, ako aj pri zmene výkonov zvlákñovacích zariadení. Spôsob stanovenia DPm u povrchovofarbitelných polypropylénových vláken podľa tohoto riešenia možno aplikovať v rámci zavádzania malotonážnych výrob špeciálnych druhov vláken.Do taveniny polypropylénu typ TE 430 s indexom toku 25 g/10 min sa pridalo 8 0/0 hmot. kopolyméru etylénkrylátu s amínovými skupinami s obsahom 2.2 hmot. dusíka. Po homogenizácii v dynamickom zmešovači sa...

Spôsob úpravy polypropylénových textilných materiálov pred farbením katiónovými farbivami

Načítavanie...

Číslo patentu: 242265

Dátum: 15.09.1987

Autori: Netolický Ladislav, Holub Poemysl, Patoeka Vladimír, Morys Antonín, First Antonín, Kleiber Antonín, Žák Jan

MPK: D06M 13/30

Značky: materiálov, spôsob, úpravy, textilných, polypropylénových, katiónovými, farbivami, farbením

Text:

....naviazaním .neiönových tenzidov AO 218 718, ďalej na báze epoxidovaného polypropylénovêho oleja A 0 207103, polypropylénového oleja očkovaného maleinanhydridom a hydrofilizovaného polyetylénglykolom A 0 218 627, ako aj na báze nízkomolekularneho polyetylénového vosku 207 060.Problernatiku farbenia polypropylénových textilných materiálov pred ich farbením podľa vynalezu, ktorého podstata spočíva V tom, že polypropylénové textilné materiály sa...

Spôsob úpravy polypropylénových textilných materiálov pred farbením katiónovými farbivami

Načítavanie...

Číslo patentu: 241569

Dátum: 15.09.1987

Autori: Schütter Hartmut, Becker Karl, Döhler Erhard, Limmer Heinz, Franke Hermann, Hergeth Heinz, John Heino

MPK: D08P 3/79, D06M 15/21

Značky: materiálov, farbením, polypropylénových, úpravy, spôsob, farbivami, textilných, katiónovými

Text:

...rofilizovaného polýetylénglykolom A 0 číslo 21.8 627, ako aj na báze hydrofilizovaného nizkomolekulárnelío polyetylénového vosku A 0 207 060.Problematika farbenia polypropylénových textilných materiálov katiónovými farbivami rieši spôsob úpravy týchto materiálov pred ich farbením podľa vynálezu, ktorého pod~ stata spočíva v. tom, že polypropylénov-ý textilný materiál sa impregnuje v roztoku pozostávajúcim z 5 hmot. dielov...

Spôsob chladenia polypropylénových vláken vyšších jednotkových jemností pri ich výrobe

Načítavanie...

Číslo patentu: 238890

Dátum: 15.05.1987

Autori: Michlík Peter, Beck Zoltán, Knotek Ľubomír, Dudič Milan, Sedlák Michal, Takáčová Marta

MPK: D01F 6/06

Značky: výrobe, chladenia, jednotkových, spôsob, vyšších, jemností, polypropylénových, vláken

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je spôsob chladenia polypropylénových vláken vyšších jednotkových jemností pri ich výrobe s použitím mnohootvorových veľkokapacitných hubicových kompletov bez nebezpečia zlepovania kapilár, s obmedzenou potrebou chladiaceho vzduchu, bez potreby vzduchotechnickej jednotky, špecifickej úpravy povrchového napätia chladiacej kvapaliny, bez vysokých nárokov na temperáciu chladiacej kvapaliny. Uvedeného účelu sa dosiahne kombinovaným...

Sposob výroby pigmentového koncentrátu pre farbenie polypropylénových vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 250560

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kaloforov Nikola

MPK: D01F 1/04, C08L 23/12, C08J 3/22...

Značky: polypropylénových, pigmentového, koncentrátů, výroby, vlákien, farbenie, spôsob

Text:

...sa dávkovala za pomoci dávkovače do vedľajšieho extrúdera s priemerom šneku 45 mm, kde sa tavila a potom v základnom tavnom -agregäte s priemerom šneku 90 milimetrov zmiešala s taveninou polypropylénu obchodnej značky Tatren TE 451. Podmienky tavenia a zvlákňovania boli teplota filtra 280 3 G, dinylových pár pri rozvodných vetvách 280 3 G dávkovanie taveniny na jedno zvlákňovacie miesto 300 g/min odťahová rýchlosť navíjacieho stroja NSK-4 -...

Sposob aktivácie práškového polyméru pre prípravu farebných polypropylénových vlákien a iných výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 249206

Dátum: 12.03.1987

Autori: Derco Ján, Blecha Jozef, Lodes Antonín, Jambrich Martin

MPK: D01F 6/06

Značky: přípravu, výrobkov, polypropylénových, polymerů, farebných, spôsob, vlákien, aktivácie, práškového, iných

Text:

...fotochemického účinku žiarenia plazmy, pôsobenia aktívnych častíc tony, excitované .atómy a molekuly, vol-né radizkály), vytvorených interakciou žiarenia plazmy a volných elektronov s molekulami neutrálneho plynu, ako .aj v dôsledku terrmiokého účinku elektrónov k zmenám chemického zloženia polyměru, ako aj k zmenám morfologie povrchu .práškového p 0 lypropylénu. Tieto zmeny majú za následok vytvorenie aktívnych centier pre naviazaąnie...

Aditívum do polypropylénu pre zníženie pretrhavosti a zníženie množstva odpadu pri dlžení polypropylénových vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 248085

Dátum: 15.01.1987

Autor: Kaloforov Nikola

MPK: C08K 5/09, D01F 6/46

Značky: zníženie, vlákien, polypropylénu, aditivum, pretrhavosti, množstva, dlžení, odpadů, polypropylénových

Text:

...teploty vedľajšieho extrúnderavýkon vedľajšieho extrúdera 11,524 kg/hteplota ohrevu manžety trubky medzi vedľajším extrü-derom a základným tavným agregátom 260 °Cteploty odporového ohrevu základného tavného agregátu 245 až 260 °Cteplota »dinylových pár pri základnom tavnorn agregáteteplota dinylových pár pri rozvodných vetvách 250 °Cteplota zvlákňovacich miest 250 až 260 °Ctlak taveniny za taviacou časťou základného tavného agregátu 6,9...

Způsob hodnocení krystalické struktury polypropylenových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 247488

Dátum: 15.01.1987

Autori: Marcian Václav, Karniš Jozef

MPK: G01N 33/36, G01N 23/20

Značky: struktury, způsob, polypropylénových, hodnocení, vláken, krystalické

Text:

...Millerovými indexy/110//040//130//111,041,131//O 60/ a /220/ a maximálně tři křivky aproximujících neeymetrický profil pro nekrystalický rozptyl. Vyvinutý program zpracování záznamu umožňuje vypočítat podíl ekvatoriální a meridiální komponenty krystalického difrakčního maxima /110/, tedy podíl c- a a- osově orientovaných krystalitů.Registrací všech přítomných difrakčních maxim v uvedeném rozsahu difrakčních uhlů i umožňuje rychlá rotace...

Spôsob prípravy tvarovaných nízkorozťažných syntetických, najmä polypropylénových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 233383

Dátum: 01.01.1987

Autori: Németh Ladislav, Tkačik Ján, Šmálik Štefan, Ilavský Michal

MPK: D02G 1/02, D01F 6/06

Značky: vláken, přípravy, spôsob, tvarovaných, najmä, syntetických, nízkorozťažných, polypropylénových

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy tvarovaných nízkorozťažných syntetických vláken, najmä polypropylénových, odstraňujúcich prevíjanie tvarovaných na dutinke tepelne fixovaných vláken, čo spôsobuje ťažkosti a zhoršuje kvalitu vláken. Spôsob spočíva v tom, že tvarované nefixované vlákno sa navíja na dutinku pri navíjacom pomere rýchlosti odťahu ku rýchlosti navíjania -8 až -10 % a takéto vlákno sa z dutinky previnie na predlohu, z ktorej sa zoská na ochranný...

Koncentráty polyetylénoxidov pre úpravu vlastností polypropylénových vláknitých výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 232636

Dátum: 15.12.1986

Autori: Ondrejmiška Koloman, Mezovský Milan, Szentiványi Norbert, Benedikty Ján Ing, Mačurák Milan, Franko Peter

MPK: C08J 3/20, D01F 6/06, C08L 23/12...

Značky: polypropylénových, úpravu, vlastností, polyetylénoxidov, vláknitých, výrobkov, koncentráty

Zhrnutie / Anotácia:

Koncentráty polyetylénoxidov pre zlepšenie absorpčných vlastností vlákien, zníženie Youngovho modulu a zvýšenie účinkov modifikátorov pre povrchové farbenie polypropylénových vlákien pozostávajú z 80 až 98 percent hmot. polypropylénu s rel. mol. hmot. 30 000 až 200 000 a 2 až 20 % polyetylénoxidu s rel. hmot. 600 až 35 000, prípadne zo zmesi polyetylénoxidov rôznych rel. mol. hmotností.

Prostriedok k povrchovej úprave polypropylénových vlákenných útvarov

Načítavanie...

Číslo patentu: 235797

Dátum: 01.12.1986

Autori: Kulichová Elena, Čermáková Ľudmila, Polievka Milan, Stankoviansky Ľubomír

MPK: D06M 15/66, D01F 6/06

Značky: úpravě, prostriedok, vlákenných, útvarov, povrchovej, polypropylénových

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok k povrchovej úprave polypropylénových vlákenných útvarov ve forme vodných emulzií s obsahom 1 až 20 % hmot. účinné zmesí o složení : 1 až 20 % hmot. nemodifikovaného dimetyl- silikónového oleje o viskozite 10 až 1000 mm2/8 pri 25 0C. 20 až 80 % hmot. emulgátora, ktorým je nonylfenol oxyetylovaný 3 až 12 mólmi etylénoxidu na mól nonylfenolu a 20 až 80 % hmot. stabilizátora emulzie, ktorým je C12 až Cl8 alkohol alebo kyselina so...

Spôsob stanovenia karbonylových skupín v polypropylénových vláknach

Načítavanie...

Číslo patentu: 233465

Dátum: 15.09.1986

Autori: Hurt Vratislav, Ďurčová Oľga, Mitterpach Ivan

MPK: G01N 33/36

Značky: karbonylových, skupin, vláknach, spôsob, polypropylénových, stanovenia

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob stanovenia karbonylových skupín v polypropylénových vláknach meraním ich infračervených reflexných absorpčných spektier pre hodnotenie stupňa degradácie polyméru v priebehu ich ďalšieho spracovania. Hodnotí sa a spektrálne registruje odrazené infračervené žiarenie dopadajúce pod uhlom 55° na povrch vláken navinutých na čiernej nereflektujúcej podložke a vypočíta sa karbonylový index A5,78/A3,66, ktorý poukazuje na množstvo karbonylových...

Spôsob prípravy polypropylénových káblikových vlákien pri použití ich tvrdých odpadov so zlepšenými vlastnostmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 229065

Dátum: 15.04.1986

Autori: Bolješik Jozef, Kaloforov Nikola, Chyžnaj Jozef

MPK: D01F 6/06

Značky: zlepšenými, polypropylénových, přípravy, tvrdých, vlákien, káblikových, odpadov, spôsob, použití, vlastnostmi

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby polypropylénových káblikových vlákien pri použití ich tvrdých odpadov, ktoré môžu byť od kompaktných až po strunovité. Uvedené odpady sa rozdrvujú v drviči, s výkonnosťou 600 a nad 600 kg/h a s odberom energie 45 a pod 45 kW, a takto pripravená drť s tavným indexom 3,5 až 17 g na 10 min, s výhodou 3,5 až 9 g/10 min, sa pridá v množstve do 15 %, s výhodou do 3 % na báze polyméru a pomieša buď s pôvodným granulovaným polypropylénom...

Spôsob prípravy polypropylénových strižových vlákien pri použití ich tvrdých odpadov so zlepšenými vlastnoťami

Načítavanie...

Číslo patentu: 223416

Dátum: 15.03.1986

Autori: Vincze Ladislav, Chyžnaj Jozef, Kaloforov Nikola

Značky: vlastnoťami, odpadov, strižových, polypropylénových, tvrdých, zlepšenými, vlákien, spôsob, přípravy, použití

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby polypropylénových strižových vlákien pri použití ich tvrdých odpadov, ktoré môžu byť od kompaktných až po struňovité. Uvedené odpady sa rozdrvujú v drviči s výkonnosťou 600 a nad 600 kg/hod a s odberom energie 45 a pod 45 kW a takto pripravená drť s tavným indexom 5 až 65 g/10 min., s výhodou 6 až 15 g/10 min. sa pridá v množstve do 20 %, s výhodou do 3 % na báze polyméru a pomieša buď s pôvodným granulovaným polypropylénom, alebo...

Spôsob výroby polypropylénových lakovaných fólií

Načítavanie...

Číslo patentu: 226331

Dátum: 15.10.1985

Autori: Dudaško Ján, Benko Martin, Ondruš Imrich, Dučak Ján

Značky: spôsob, výroby, lakovaných, fólií, polypropylénových

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby polypropylénových lakovaných fólií nanášaním syntetických makromolekulárnych látok, vyznačujúci sa tým, že na polypropylénovú fóliu sa v jednej vrstve jedno stranne alebo obojstranne nanáša v množstve 15 až 70 g/m2 disperzia, pričom sušina disperzie pozostáva z 92 až 99,5 % hmot. terpolyméru, v ktorom je 70 až 40 % hmot. vinylchloridu, 30 až 60 % hmot. vinylacetátu a 3 až 12 % hmot. jedného monoméru zo skupiny alkylakrylátov,...

Spôsob stabilizácie odpadného materiálu z prípravy polypropylénových vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 243560

Dátum: 17.09.1985

Autor: Dittrich Arnošt

MPK: D01F 6/06, C08K 5/52

Značky: polypropylénových, stabilizácie, vlákien, materiálů, odpadného, přípravy, spôsob

Text:

...alebo v bočnom ~ pri 200 až 380 °C, alebo súčasne v obidvoch šnekoch pri týchto teplotách. Zvláknenie, odstavenie a dlženie prebiehajú pri vyššie uvedených podmienkach ako u 100 -nej odpadovej suroviny.Ekonomická výhodnosť navrhovaného použitia organických fosfitových stabilizátorov spočíva v tom, že pri výrobe polypropylénových vlákien odpady so súčasným zlepšením niekoľkých potrebných vlastností sa využívajú samostatne alebo v malých...