Patenty so značkou «polypropylénové»

Polypropylénové vlákno so zlepšenými bariérovými vlastnosťami proti prenikaniu ultrafialového žiarenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 288000

Dátum: 07.09.2012

Autori: Marcinčin Antón, Krajňák Peter, Folvarčíková Katarína, Michlík Peter, Brejka Ondrej

MPK: A41D 13/01, C08J 3/00, C08J 3/20...

Značky: bariérovými, vlastnosťami, polypropylénové, prenikaniu, ultrafialového, žiarenia, proti, zlepšenými, vlákno

Zhrnutie / Anotácia:

Opisované vlákno pozostáva z izotaktického polypropylénu v množstve od 96,0 % do 99,9 % hmotnostných a anorganického aditíva z nanočastíc oxidu titaničitého v podiele od 0,1 % do 4,0 % hmotnostných. Aditívom je rutilová alebo anatasová kryštalická modifikácia TiO2 v množstve od 48,8 % do 96,9 % hmotnostných s veľkosťou častíc v rozsahu od 14 do 30 nm a špecifickým povrchom v rozsahu od 30,0 m2/g do 70,0 m2/g.

Antimikrobiálne polypropylénové vlákno

Načítavanie...

Číslo patentu: 286737

Dátum: 23.03.2009

Autori: Michlík Peter, Brejka Ondrej

MPK: D01F 6/04, A01N 25/32, A01P 1/00...

Značky: polypropylénové, antimikrobiálne, vlákno

Zhrnutie / Anotácia:

Antimikrobiálne polypropylénové vlákno obsahuje izotaktický polypropylén v podiele od 97,0 do 99,8 % hmotn. a anorganické antimikrobiálne aditívum v podiele od 0,2 do 1,5 %, prípadne obsahuje pigmenty na farbenie polypropylénového vlákna v hmote v podiele do 1,5 % hmot. Anorganické antimikrobiálne aditívum obsahuje zložku na báze Ag ukotvenú na inertnom anorganickom nosiči, ktorým je TiO2, BaSO4 a ZnO alebo SiO2.

Polypropylénové vlákno so zníženou horľavosťou a s vysokou svetelnou stabilitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 286602

Dátum: 19.01.2009

Autori: Michlík Peter, Brejka Ondrej

MPK: C08F 8/00, C08K 5/00, C08L 23/00...

Značky: světelnou, polypropylénové, vlákno, vysokou, horľavosťou, zníženou, stabilitou

Zhrnutie / Anotácia:

Polypropylénové vlákno so zníženou horľavosťou a vysokou svetelnou stabilitou obsahuje izotaktický polypropylén v podiele od 96,8 do 99,5 % hmotn., bezhalogénový retardér horenia v podiele od 0,5 do 1,7 % hmotn., prípadne obsahuje pigmenty na farbenie polypropylénového vlákna v hmote v podiele do 1,5 % hmotn., pričom bezhalogénovým retardérom horenia je derivát triazínu s N-alkoxy tieneným amínom.

Polypropylénové vlákno, textília z neho vyrobená a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286480

Dátum: 24.10.2008

Autor: Demain Axel

MPK: D01F 6/46, D01F 6/04

Značky: polypropylénové, vlákno, použitie, vyrobená, textília

Zhrnutie / Anotácia:

Polypropylénové vlákno pozostávajúce zo zmesi zahŕňajúcej aspoň 80 % hmotnostných prvého izotaktického polypropylénu s teplotou topenia 130 až 160 °C, vyrobeného pomocou metalocénového katalyzátora, a od 5 do 20 % hmotnostných druhého izotaktického polypropylénu vyrobeného pomocou katalyzátora Ziegler-Natta. Textília vyrobená z tohto vlákna a jej použitie na filter, vreckovku, plienku, dámsky hygienický tovar, tovar na riešenie problémov s...

Polypropylénové vlákna a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285314

Dátum: 29.09.2006

Autori: Mathis Raymond, Birnbrich Paul, Padurschel Petra, Wild Christine

MPK: D01F 6/46, D01F 1/10, C08K 5/00...

Značky: vlákna, polypropylénové, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Polypropylénové vlákna získané zmiešaním polypropylénu a prísady, pričom ako prísady sa použijú reakčné produkty polyetylénglykolu 400 s kyselinou laurínovou alebo s kyselinou dekánovou. Polypropylénové vlákna obsahujú prísadu v množstve od 0,5 do 10 % hmotnostných, výhodne od 0,5 do 5 % hmotnostných a najvýhodnejšie od 1,0 do 2,5 % hmotnostných.

Stabilizované polypropylénové vlákno a spôsob zvyšovania rezistencie a tepelnej stability polypropylénového vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 284817

Dátum: 14.11.2005

Autori: King Roswell Iii, Horsey Douglas

MPK: C08K 5/3435, C08K 5/524, C08K 5/32...

Značky: zvyšovania, rezistencie, vlákno, spôsob, polypropylénového, tepelnej, stability, polypropylénové, vlákna, stabilizované

Zhrnutie / Anotácia:

Polypropylénové vlákno je stabilizované zmesou vybraných chrániacich amínov, vybraných fosfitov a N,N-dialkyl-hydroxylamínov s dlhým reťazcom. Tieto zmesi sú prekvapujúco účinné pri poskytovaní stability polypropylénovým vláknam, pri spracovávaní, poskytovaní dlhodobej tepelnej stability, stability proti účinkom svetla a predovšetkým rezistencie proti blednutiu pôsobením plynov v neprítomnosti bežne používaného fenolového antioxidantu.

Polypropylénové peny s vysokou tepelnou odolnosťou a pružnosťou a s nízkou hustotou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1838

Dátum: 17.05.2004

Autor: Job Denis

MPK: C08J 9/00

Značky: polypropylénové, nízkou, vysokou, tepelnou, hustotou, pružnosťou, odolnosťou

Text:

...l 3 OD,majú vyššie uvedenú štruktúru s dlhými reťazcami, zavedenú následne po reaktorovom kroku, buď ožarovaním. (BASELL) alebo reaktívnou extrúziou (BOREALIS), a sú doposiaľ hlavnými materiálmi, ktoré boli úspešne použité na výrobu pien s veľmi nízkou hustotou.0008 Peny získané použitím HMS PP môžu mať Veľmi nízku hustotu za predpokladu, že je použité maximum HMS PP. Doplnkový polymér môže byť iný bežný lineárny polypropylénový...

Polypropylénové ionoméry pre fólie s antistatickými a/alebo nerosivými vlasnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10469

Dátum: 17.05.2003

Autori: Daponte Tony, Janssens Marcel

MPK: C08J 5/18, C08L 23/14, B32B 27/32...

Značky: antistatickými, polypropylénové, vlasnosťami, ionoméry, nerosivými, fólie

Text:

...zachovaná, to znamená, že by sa teda mali optické vlastnosti zlepšiť. K tomu je žiaduce, aby fólie vyrobené z kompozitovmali dobré adhezivne vlastnosti voči iným fóliovým materiálom, zvlášťpolyolefínom, aby sa mohli vyrobiť stabilné koextrudované fólie, vytvorené z viac vrstiev.0011 Táto technická úloha je vyriešená pomocou polypropylénového kompozitu podľa nárokov 1 - 12 spermanentnými antistatickými a/alebo nerosivými vlastnosťami,...

Způsob oddělování netkané polypropylenové textilie od nánosu polyethylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268622

Dátum: 14.03.1990

Autor: Mužík Vladislav

MPK: C09D 5/20, C09J 5/02

Značky: způsob, polypropylénové, nánosu, netkané, oddělování, textilie, polyethylenu

Text:

...změnu tohoto zůsobu spojení přináší tedy způsob oddělení textílie od ná nosu PE. podle vynálezu který umožňuje teplovzdušné svařeni hydroízolační fólie Netex F v Jakemkolt místě.Podle vynàlezu se textilíe od vnítřního nánosu PE odděluje odtržením, které se umožní slepením vlákem textílie vhodným lepidlem.Lepidlo se nenese v potřebném množství na textílíí. která má být Odtržena. Lepidlo po určíté době proníkne až k...

Spôsob výroby polypropylénu pre polypropylénové vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 268581

Dátum: 14.03.1990

Autori: Rzyman Tadeáš, Pokojný Jozef, Kaššovič Vratko, Pác Jiří, Javorek Miroslav, Pospíšil Ladislav, Mišo Jozef

MPK: C08L 23/12, D01F 6/06, C08F 8/50...

Značky: výroby, spôsob, polypropylénové, vlákna, polypropylénu

Text:

...pre vlákna.Niže uvedený priklad ilustruje postup prípravy a podmienky pri príprave polypropylénu pre vlákna 5 modiíikovanýml molekulovými hmotnosĺami.Príklad Do závitovkoyoj pomalobažneá mieěačÉy sa vložilo 100 hmotnootnýçh dielov práškovéhoizataktického polypropylénu 5 hodnotou indexu toku ll /stanovené podla ČSN 64 0861/ uvedenou v tebuĺke č.1. Ku práškovému polypropylénu sa zamiešali aditíva a iniciátor v množstvách uvádených v tabuĺke Č....

Polypropylénové vlákna so zvýšenou stálosťou belosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 263360

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hudáč Ján, Javorek Miroslav, Kohút Štefan, Babjak Ján

MPK: D01F 6/04, C08K 5/34, C08K 3/26...

Značky: stálosťou, vlákna, zvýšenou, polypropylénové, bělosti

Text:

...prostriedku Hostalux KSN, 0,53 hmotnostných oxidu titaničitého a termosvetelných stabilizátorov 0,05 I hmotnostnýoh Goodrite 3114 a 0,15 Š hmotnostnýoh Chimasorb 944.U pripravených vláken uvedeným spôsobom po jednotýždennom státi na dennom svetle došlo k zožltnutiu vlákna a poklesu belosti z 94 3 na 86,4 S vyjadrenej stupnicou S Mgo.Boli pripravené polypropylénové vlákna 2 izotaktického polypropylénu so stabilizátormi podľa čs. ho...

Polypropylenové sdružené dloužená filmy

Načítavanie...

Číslo patentu: 244818

Dátum: 14.08.1987

Autori: Ebringerová Anna, Jidda Ladislav

MPK: B32B 27/08, B32B 27/32

Značky: dloužená, filmy, sdružené, polypropylénové

Text:

...statistický kopolymer má hmotnostni obsah ethylenu V rozmezí 5 až 11 a hmotnostní obsah propylenu v rozmezí 89 až 95 S a/nebo~ krystalický ethylen-pronylen-1-butenový statistioký kopolymer má hmotnostní obsah ethylenu v rozmezí 2 až 6 , hmotnostní obsah propylenu V rozmezí 74 až 94 S a hmot nostní obsah 1-butenu v rozmezí 4 až 20 .Krystalický polypropylen používaný jako základní vrstva podle tohoto vynálezu má speci 244818 4/podíl...

Polymérna kompozícia pre polypropylénové vlákna so zvýšenou hydrofilitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 227936

Dátum: 15.05.1986

Autori: Štupáková Eva, Hassmannová Mária, Rapák Ján

Značky: polypropylénové, kompozícia, vlákna, zvýšenou, polymérna, hydrofilitou

Zhrnutie / Anotácia:

Polymérna kompozícia obsahujúca polypropylén, étery alebo estery celulózy a plastifikačné činidlá ako napríklad stearán sodný, parafín, polyalkylénoxid, dietylftalát a ďalšie prísady, vyznačujúce sa tým, že obsahuje 0,3 až 4,9% éterov alebo esterov celulózy s bodom topenia 160 až 240 °C a 0,15 až 2% TiO2, s výhodou jednu pätinu až jednu tretinu z celkového množstva derivátov celulózy.

Antistatické modifikované polypropylénové vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 226633

Dátum: 15.02.1986

Autori: Drobný Michal, Benický Milan

Značky: antistatické, polypropylénové, vlákna, modifikované

Zhrnutie / Anotácia:

Antistatické modifikované polypropylénové vlákna vyznačujúce sa tým, že pozostávajú z 94 % až 99 % hmotn. vláknotvorného polypropylénu a z 1 až 6 % hmotn. polyéteramidových modifikátorov s rozvetvenou štruktúrou, pričom polyéteramidy predstavujú štatisticky polykondenzát zmesi 30 až 70 % hmotn. alfa, ómega-diamínopolyetylénglykolu s relat. mol. hmotn. 800 až 2 000 jemu odpovedajúceho 1 až 1,15 ekvivalentu kyseliny adipovej alebo jej esteru,...

Způsob rozměrového ustálení polypropylenové nosné vložky do izolačních asfaltových pásů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228974

Dátum: 01.02.1986

Autori: Vrána Vladimír, Štěpán Jiří, Čermák Evžen, Obst Zdenouš

MPK: D06N 5/00

Značky: způsob, ustálení, polypropylénové, pásu, vložky, asfaltových, izolačních, nosné, rozměrového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tepelného ustálení nosné vložky ve formě rouna před nánosem izolační asfaltové vrstvy. Podstata řešení spočívá v tom, že na nosnou vložku se působí v uzavřeném prostoru proudem vzduchu o teplotě 140 až 155 °C po dobu 4 až 6 minut. Po dobu působení tepla se nosná vložka v podélném směru pevně přidržuje, čímž nedojde v tomto směru ke změně jejích rozměru. Tímto způsobem se dosáhne rozměrového ustálení v podélném směru. V příčném...

Polypropylénové vlákna so zlepšenou vyfarbiteľnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 219176

Dátum: 01.06.1985

Autori: Slatkovský Milan, Ondrejmiška Koloman, Capuliak Jozef, Ďurčová Oľga

Značky: vlákna, polypropylénové, zlepšenou, vyfarbiteľnosťou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka dusíkatými zlúčeninami modifikovaných polypropylénových vlákien so zlepšenou vyfarbiteľnosťou najmä pri farbení povrchovom kyslými a kovovokomplenými farbivami. Zlepšenie spočíva v hlbšej difúzii farbív do hmoty vlákna, čo sa dosiahne tým, že polypropylénové vlákno okrem aminického dusíka v množstve 0,1 až 1,0 % hm. obsahujú ešte polyetylénglykol o mol. hmotnosti 600 až 20 000 v koncentrácii 0,5 až 5,0 % hm.vždy na hmotnosť...

Polypropylénové vlákna s antielektrostatickými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: 215194

Dátum: 15.10.1982

Autori: Kovalčík Ondrej, Javorek Miroslav, Drobný Michal, Džubas František, Šimo Rudolf, Diačik Ivan

Značky: polypropylénové, vlastnosťami, vlákna, antielektrostatickými

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka polypropylénových vláken s antielektrostatickými vlastnosťami, v dôsledku čoho sa tieto vlákna lepšie spracovávajú v priebehu textilných operácií a u hotových výrobkov dochádza k zníženiu špinivosti. Antielektrostatických vlastností vláken z taveniny polypropylénu sa podľa vynálezu dosiahne tým, že k tavenine sa pridá 0,95 až 2,93% hm. polyéteresteramidu a 0,05 až 0,07% hm. nonylfenylesteru kyseliny fosforečnej. Prídavok...