Patenty so značkou «polyolov»

Spôsob prípravy polyolov stabilných voči teplu a alkáliám

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16093

Dátum: 28.11.2006

Autori: Stouffs Robert Henri-marcel, Zerbinati Simonetta

MPK: C07H 1/06, C07C 29/76, C07C 31/26...

Značky: alkáliám, stabilných, voči, teplu, přípravy, spôsob, polyolov

Text:

...vynález sa týka spôsobu, pri ktorom sa vodná polyolová kompozícia, obsahujúca polyoly a x redukujúcich cukrov vztiahnuté na sušinu polyolovej kompozície, v sušine zvyšuje. Výhodné vyhotovenie polyolu je sorbitol a/alebo maltitol.0014 Predložený vynález sa týka spôsobu, kde je objemový prietok je medzi 0,2 a 1 BV/hod. Ďalej sa týka spôsobu, keď živicový článok funguje po dobu aspoň 30 dní bez regenerácie živice.0015 Predložený vynález sa týka...

Spôsoby prípravy polyolov z olejov a ich využitie pri príprave polyesterov a polyuretánov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11770

Dátum: 26.04.2006

Autori: Vijayendran Bhima Rao, Benecke Herman Paul, Garbark Daniel

MPK: C11C 3/10

Značky: polyesterov, přípravy, spôsoby, polyuretánov, polyolov, olejov, využitie, přípravě

Text:

...mastných kyselín. Zobrazené sú primáme procesy a produkty jednotlivých mastných kyselín.Obr. č. 4 predstavuje schematické znázomenie krokov podíeľajúcich sa na konverzii ideálnej molekuly sójového oleja prostredníctvom ozonolýzy atriglyceridovej transesteriñkácie za prítomnosti metanolu a fluoridu boritého na rozštiepené metylestery ako medziprodukty. Zobrazené sú primáme procesy a medziprodukty jednotlivých mastných kyselín.Obr. č. S...

Spôsob úpravy filtračného koláča z filtrácie polymérnych polyolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284832

Dátum: 21.11.2005

Autori: Fučík Vladimír, Antal Michal, Ilka Peter

MPK: C02F 11/00, C08G 65/30, C08J 11/00...

Značky: spôsob, polyolov, koláča, filtrácie, polymérnych, filtračného, úpravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob úpravy filtračného koláča z výroby polyéterpolyolu, pri ktorom filtračný materiál - expandovaný SiO2 a filtračná kremelina znečistená alkalickou soľou a polyéterpolyolom je za prítomnosti vody vystavená teplote 80 až 85 °C a následne rozpustená alkalická soľ, filtračná kremelina a expandovaný kysličník kremičitý prejde do vodnej fázy a na povrchu vznikne vrstva polyéterpolyolu.

Stabilizácia polyéterových polyolov, polyesterových polyolov a polyuretánov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20827

Dátum: 24.11.2004

Autori: Xanthopoulos Pascal, Mäder Dietmar, Schrinner Kerstin

MPK: C08K 5/134, C07C 69/732, C08G 18/76...

Značky: polyuretánov, polyolov, polyesterových, polyéterových, stabilizácia

Text:

...2-pentyI-1-dodekanoI, 2-pentyI-1-octadekanoI, 2-hexyI-1-oktanol, 2-hexyl 1-nonaol, Z-hexyl-l-dekanol, 2-hexyl-1-undekanol, 2-hexyl-1-dodekanoI, 2-hexyI-1 octadekanol, 2-heptyI-1-oktanoI, 2-heptyl-1-nonaol, 2-heptyl-1-dekanol, 2-heptyI-1 undekanol, 2-heptyl-1-dodekanol, 2-heptyI-1-oktadekanol, 2-oktyl-1-oktanol, 2-oktyIl-nonaol, Z-oktyl-l-dekanol, 2-oktyl-1-undekanol, 2-oktyI-1-dodekanoI alebo 2-oktyIl-oktadekanol. Preferovanou deñníciou...

Spôsob prípravy alkalicky a tepelne stabilných polyolov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1026

Dátum: 31.12.2002

Autor: Van Lancker Frank

MPK: C13D 3/00, C07C 29/00, C07C 31/00...

Značky: tepelně, polyolov, spôsob, alkalický, stabilných, přípravy

Text:

...teploty silno kyslej katiónovej živice medzi 25 °C a 30 °C.Použitie silných kyslých katiónových živíc počas rafináciestabilizovaných. sirupov cukrových alkoholov má však nevýhodu, pokiaľ je potreba produktov s nízkym obsahom redukujúcich cukrov, je nutné pracovat pri teplote 20 °C až 30 °C. Na chladenie sirupov na túto relatívne nízku teplotu je vyžadované ďalšie chladiace zariadenie a energia. V dôsledku týchto nízkych teplôt sa zvyšuje...

Spôsob kontinuálnej výroby polyolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 261843

Dátum: 10.02.1989

Autori: Sakaloš Štefan, Komora Ladislav, Vanko Igor, Paľo Ondrej, Čorný Jozef

MPK: C07C 29/38

Značky: spôsob, kontinuálnej, polyolov, výroby

Text:

...prostredí, pričom sa rýchlo, v zlomkoch sekúnd, vytvoria medziprodukty vedřajších nežiadúcich reakcií. Istú úlohu zohrávajú aj lokálne zmenené podmienky v jednotlivých častiach cirkulačného okruhu pri různom cirkulačnom pomere a pri různom spôsobe pridávania reagujúcich aldehydov zistenie súvislosti medzi cirkulačným pomerom reakčného roztoku a spôsobom pridávania reagujúcich aldehyd-ov podporuje predpokladané vysvetlenie o vysokej...

Spôsob komplexne katalyzovanej prípravy polyolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 215217

Dátum: 15.10.1984

Autori: Kuniak Ľudovít, Fedoroňko Michal

Značky: přípravy, polyolov, katalyzovanej, spôsob, komplexne

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týká sposobu komplexne katalyzzovanej prípravy polyolov bazicky katalyzovanou aldolovou kondenzáciou karbonylových zlúčenin s formaldehydom. Podstata vynálezu spočívá v tom, že sa na začiatku reakcie súčasne aplikujú organické alebo anorganické redox-inhibítory v množstve 0,01 až 0,1 % na hmotnosť použitého formaldehydu pri nepretržitom prefukování reakčného roztoku vzduchom alebo kyslíkom a katalyzátory urýchľujúce prevod...

Spôsob vysoko účinnej stabilizácie kontinuálnej výroby polyolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 217666

Dátum: 16.07.1984

Autori: Fedoroňko Michal, Kuniak Ľudovít

Značky: vysoko, spôsob, kontinuálnej, stabilizácie, účinnej, polyolov, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu vysokoúčinnej stabilizácie kontinuálnej výroby polyolov. Vynález rieši inhibíciu tvorby cukrov pri aldolových kondenzáciách formaldehydu v prítomnosti hydroxidu vápenatého ako bázického katalyzátora. Podstata vynálezu je v tom, že pri kontinuálnom spôsobe výroby polyolov sa do reaktorov okrem základných surovín dávkuje účinný redox-inhibítor a komplexotvorný inhibítor, ktoré zabraňujú vzniku cukrov. Redox-inhibítor môže...

Spôsob kontinuálnej výroby di- až polyolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 214561

Dátum: 28.02.1984

Autor: Komora Ladislav

Značky: polyolov, výroby, kontinuálnej, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob kontinuálnej výroby di- až polyolov, kondenzáciou formaldehydu s iným aldehydom a/alebo ketónom v zásaditom prostredí. Podatatou vynálezu je kontrola priebehu tvorby sirupov z formaldehydu v priebehu výroby a regulácie ich obsahu na hodnotách nižších ako 1% hmot., s výhodou pod 0,2 % hmot. Vynález sa môže up1atniť pri všetkých výrobách používajúcich formaldehyd v alkalickom prostredí, najmä pri príprave di- až polyolov.