Patenty so značkou «polyolefínový»

Ťahaný polyolefínový materiál a z neho vyrobené výrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9648

Dátum: 05.02.2008

Autor: Jacobs Johannes Antonius Joseph

MPK: C08J 5/18, B32B 27/18, B32B 27/32...

Značky: výrobky, polyolefínový, materiál, vyrobené, ťahaný

Text:

...z dvojlomu a/alebo E-modulukonečného filmu, pásika alebo vlákna (v smere ťahu).0013 Polyolefínové materiály podľa predmetného Vynálezu, ktoré boli získané podľa Vyššie V texte opisaným postupom, môžu byť ko-extrudované polyolefinové materiály rovnako ako materiály tvorené jedinou zlúčeninou, napríklad polyetylénom alebo polypropylénom Vynález tiež opisuje zväzky viacerých vlákien založené na ko-extrudovaných vláknach alebo vláknach tvorených...

Polyolefínový kopolymérny prostriedok, fólia alebo iný priemyselný výrobok a zmes s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 284880

Dátum: 29.12.2005

Autori: Van Volkenburgh William, Winter Mark, Howard Philip, Karjala Teresa, Wilson David, Partington Roy, Cady Larry, Maddox Peter James, Parikh Deepak, Peil Kevin, Spencer Lee, Munro Ian, Frye Christopher, Williams Peter

MPK: C08F 210/00, C08F 4/00, C08F 2/34...

Značky: fólia, výrobok, obsahom, prostriedok, priemyselný, polyolefínový, kopolymérny

Zhrnutie / Anotácia:

Polyoelfínový kopolymérny prostriedkov vyrobený pomocou katalyzátora obsahujúceho metalocénový komplex v jednom reaktore, polymerizáciou alfa-olefínových monomérov s jedným alebo viacerými olefínovými komonomérmi, pričom prostriedky majú maximum molekulovej hmotnosti nachádzajúce sa v tých 50 % hmotn. prostriedku, ktoré majú najvyšší percentuálny (hmotn.) obsah komonoméru. Ďalej sú opísané fólie alebo iné priemyselné výroby a zmesi polymérov s...

Polyolefínový film, pásik alebo niť

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2849

Dátum: 19.07.2002

Autori: Peijs Antonius Andreas Johannes Maria, Schimanski Tilon, Loos Joachim, Jacobs Johannes Antonius Joseph

MPK: B29C 55/04, B29C 47/06, B32B 27/32...

Značky: polyolefínový, pásik, film

Text:

...na v jednej osiAB alebo ABA, ktorá má pomer natiahnutia viac ako 12, má E-modulalebo dvoch ďalších vrstiev (A) polyolefínu rovnakej skupiny, ako je materiál centrálnej vrstvy B, kde DSC teplota topeniamateriálu uvedených ďalších vrstiev (A) je nižšia ako DSC teplota topenia materiálu uvedenej centrálnej vrstvy (B), kde centrálna vrstva (B) je v rozsahu 50 až 99 hmotn. materiálu aPrekvapivo bolo zistené, že tento viacvrstvový materiálmá...

Polyolefínový produkt a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280009

Dátum: 19.02.1992

Autori: Burgin Emanuele, Cecchin Giuliano, Guglielmi Floriano, Pelliconi Anteo

MPK: C08F 297/08

Značky: polyolefínový, výroby, produkt, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Polyolefínový produkt obsahujúci (A) 10 až 50 hmotnostných dielov homopolyméru propylénu s indexom izotakticity vyšším ako 80 alebo kopolyméru propylénu s etylénom, alfa-olefínom CH2=CHR, v ktorom R znamená alkylovú skupinu s 2 až 8 atómami uhlíka alebo ich kombinácií, pričom uvedený kopolymér obsahuje viac ako 85 % hmotnostných propylénu (B) 5 až 20 hmotnostných dielov kopolymérneho podielu obsahujúceho etylén, nerozpustného v xyléne pri...

Polyolefínový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 236152

Dátum: 01.12.1987

Autori: Krištofič Michal, Pikler Alexander, Jambrich Martin, Legéň Jaroslav

MPK: C08L 23/12, C08L 23/06

Značky: materiál, polyolefínový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru plastických látok. Podstatou polyolefínového materiálu podľa vynálezu je, že pozostáva z 85 až 99,7 hmot. polyolefínu alebo zmesi polyolefínov a 0,3 až 15 % hmot. zásaditej kopolyamidmočoviny všeobecného vzorca I o molekulovej hmotnosti 5 000 až 40 000 s koncovými skupinami -NH2, -COOH, alebo HN´ kde A a R majú v popise uvedený význam. Takýto polyolefínový materiál má dobré vyfarbovacie elektrické a sorpčné vlastnosti.

Polyolefínový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 234251

Dátum: 01.03.1987

Autori: Legéň Jaroslav, Pikler Alexander, Krištofič Michal, Jambrich Martin

MPK: C08L 23/12, C08L 23/06

Značky: polyolefínový, materiál

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru spracovania plastických látok. Polyolefínový materiál pozostáva z 85 až 99,7 % hmot. polyolefínu a 0,3 až 15 % hmot. zásaditého kopolyamidu o molekulovej hmotnosti 5 000 až 40 000, všeobecného vzorca I, kde A s R majú v popise uvedený význam.

Polyolefínový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 235361

Dátum: 15.02.1987

Autori: Jambrich Martin, Legéň Jaroslav, Krištofič Michal, Pikler Alexander

MPK: C08L 23/12, C08L 23/06

Značky: polyolefínový, materiál

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru plastických látok. Podstatou polyolefínového materiálu so zlepšenými sorpčnými, vyfarbovacími a elektrickými vlastnosťami je, že pozostáva z 85 až 99,7 % hmot. zmesi zásaditého kopolyamidu všeobecného vzorca I o molekulovej hmotnosti 5000 až 40 000 a zásaditej kopolyamidmočoviny o molekulovej hmotnosti 5000 až 40 000 všeobecného vzorca II v hmotnostnom pomere 1 : 99 až 99 : 1. kde A, R majú význam uvedený v popise.