Patenty so značkou «polyméry»

Stále adsorbovateľné polyméry

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18583

Dátum: 11.05.2012

Autori: Gane Patrick, Rentsch Samuel, Buri Matthias

MPK: C09C 1/02, A24D 1/00, D21H 17/00...

Značky: adsorbovateľné, polyméry

Text:

...2005.0010 Vyššie uvedené a ďalšie ciele sú vyriešené predmetom vynálezu, ako je tu definovaný vnezávislých nárokoch. 0011 Podľa jedného aspektu predloženého vynálezu je poskytnutá vodná suspenzie, ktorá zahŕňaminerálny pi gmentový materiál, aaspoň jeden modiñkovaný polysacharid, ktorý má stupeň karboxylácie v rozmedzí od 0,6 do 2,0 a vnútornú viskozítu v rozmedzí od 3 do 300 ml/g, pričom uhlík v aspoň jednom modifikovanom polysacharide...

Zosieťované katiónomeničové polyméry, kompozície a použitie pri liečbe hyperkaliémie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19646

Dátum: 22.08.2009

Autori: Mills Jonathan, Burdick Michael, Halfon Sherin, Albrecht Detlef, Connor Eric, Huang I-zu, Chidambaram Ramakrishnan, Liu Mingjun, Mansky Paul, Strüver Werner, Chang Han Ting, Charmot Dominique

MPK: C08F 4/68

Značky: katiónomeničové, polyméry, kompozície, zosieťované, liečbe, použitie, hyperkaliémie

Text:

...soľ zosieťovaného katiónomeničového polyméru a ako lineámy cukrový stabilizátor lineámy cukor. Prípadne sa ku kompozícii pridáva voda. Sol uprednostňovaného zosieťovaného katiónomeničového polyméru je produktom polymerizácie najmenej dvoch, aprípadne troch rôznych monomémych jednotiek a je stabilizovaná s ohľadom na uvoľňovanie fluoridového aniónu. Medzi rozličnými aspektmi vynálezu je kompozícia obsahujúca lineámy cukor a sol...

Systémy stabilizátorov pre polyméry s obsahom halogénov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19880

Dátum: 09.04.2009

Autori: Beck Reinhard, Hacker Peter

MPK: C08K 3/22, C08K 13/00, C08K 3/00...

Značky: systémy, stabilizátorov, obsahom, polyméry, halogénov

Text:

...ktoré je spojené so zaťažením dopadových vôd.Produktové a výkonnostné vlastnosti boli zlepšené rôznymi prísadami.Publikácie ktomuto sa nachádzajú v EP-A 0 422 335 a EP-A 0 945 483. Polosyntetický spôsob výroby je publikovaný v US-A 2006/188428.Doteraz disponibilné kombinácie stabilizátorov, ktoré obsahujú kalcinované dolomity, ale v prevažnej väčšine stále ešte obsahujú ťažké kovy prípadne stále ešte vykazujú vysoký podiel ťažkých kovov alebo...

Fluóralkylsubstituované cyklotrisiloxány, ich použitie na prípravu polymérov a polyméry

Načítavanie...

Číslo patentu: 286506

Dátum: 12.11.2008

Autori: Paulasaari Jyri Kalevi, Weber William

MPK: C07F 7/00, C08G 77/00

Značky: cyklotrisiloxány, fluóralkylsubstituované, polyméry, polymérov, přípravu, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Fluóralkylsubstituované cyklotrisiloxány všeobecného vzorca (Ia), v ktorých R je C1-C4-alkyl a Rf je skupina -(CH2)2-(CR'2)n-CR'3, kde všetky alebo niektoré z R' substituentov sú fluór, zostávajúce R' substituenty sú vodík a n je celé číslo od 0 do 8. Opísaný je aj spôsob prípravy homopolyméru aniónovou alebo katiónovou polymerizáciou zlúčeniny všeobecného vzorca (Ia) a spôsob prípravy blokového kopolyméru alebo nepravidelného kopolyméru...

Funkcionalizované polyméry alfa-aminokyselín a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 286284

Dátum: 02.06.2008

Autori: Kubies Dana, Machová Luďka, Dvořák Milan, Rypáček František

MPK: C08G 69/00

Značky: polyméry, přípravy, funkcionalizované, alfa-aminokyselín, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú funkcionalizované polyméry alfa-aminokyselín všeobecného vzorca (I) spôsob prípravy polymérov spočívajúci v tom, že zmes monoméru vo vhodnom pomere s iniciátorom a katalyzátorom sa ponechá reagovať vo vhodnom rozpúšťadle pri zvolenej teplote na čas potrebný na uskutočnenie reakcie a vzniknutý polymérny produkt sa izoluje z reakčnej zmesi bežnými postupmi, pričom takto získaný polymér môže byť podľa potreby buď konečným produktom...

Elastomérne polyméry modifikované na konci reťazca silánsulfidom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6217

Dátum: 19.10.2006

Autori: Jantsch Norbert, Kiesekamp Joachim, Knispel Thomas, Thiele Sven

MPK: C08F 8/00, C08C 19/00, B60C 1/00...

Značky: modifikované, polyméry, reťazca, konci, elastomérne, silánsulfidom

Text:

...reakciou žijúceho polyméru s halogénalkánmi obsahujúcimi silyléterové a silyltioéterové funkčné skupiny. Terciárna butyldimetylsilylová (TBDMS) skupina je výhodná chrániaca skupina pre -OH a -SH funkčnézodpovedajúce silylétery a tioétery sú stabilné a zlučiteľne s aniónovými žijúcimi polymérmi.0006 USA patent Č. 6 579 949 opisuje použitie podobnej skupiny sírnych zlúčenín, zahŕňajúcich tert-butyldimetylsilyl 3-chlór-1-propylsulfid (Cl-(CHQ...

Časticové expandovateľné styrénové polyméry a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 285266

Dátum: 11.09.2006

Autori: Kuhn Joachim, Arduini-schuster Mariacarla, Eberstaller Roman

MPK: C08J 9/00, C08L 25/00, C08K 3/00...

Značky: částicové, spôsob, přípravy, styrenové, polyméry, expandovateľné

Zhrnutie / Anotácia:

Časticové expandovateľné styrénové polyméry spracovateľné na tvrdé peny s nízkou hustotou a s jemnou bunkovou štruktúrou obsahujú nadúvadlo a hliník vo forme častíc, ktoré odrážajú infračervené lúče, pričom tieto častice hliníka sú homogénne distribuované v granulách styrénového polyméru. Spôsob prípravy styrénových polymérov polymerizáciou styrénu s nadúvadlom v reaktore, pričom v priebehu polymerizácie sa pridajú hliníkové častice v...

Sklený plniaci materiál pre plasty a polyméry a spôsob prípravy skleného plniaceho materiálu pre plasty a polyméry

Načítavanie...

Číslo patentu: 284701

Dátum: 22.08.2005

Autori: Rossi Francesco, Ferrante Antonio

MPK: C08J 5/08, C03C 25/10, C08K 9/04...

Značky: polyméry, sklený, plasty, plniaci, materiál, skleného, plniaceho, spôsob, materiálů, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Sklený plniaci materiál (1) pre plasty a polyméry zahrnujúci granuly (2) skleného materiálu vybavené spojivovou kompozíciou výhodne zo skupiny esterov kyseliny alkylortokremičitej, zvlášť zo skupiny aminosilánov, ktorého podstata spočíva v tom, že každá z týchto granúl zahrnuje množstvo fragmentov (3) skleného materiálu aglomerovaného pomocou tejto spojivovej kompozície (4). Postup prípravy zahŕňa: rozomieľací krok, v ktorom je sklený materiál...

Farbené polyméry zachytávajúce kyslík

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4444

Dátum: 17.08.2005

Autor: Liu Zhenguo

MPK: B32B 27/34, B32B 27/36, C08L 67/00...

Značky: zachytávajúce, polyméry, kyslík, farbené

Text:

...zachytávať kyslík. Katalyzátor na báze prechodného kovu, ktorý je najčastejšie uvádzaný V doterajšom, stave0006 PCT Patentová prihláška W 0 98/12244, ktorými autormisú Cahill a kol. a ktorej vlastníkom je Amoco Corporation, opisuje kompozíciu zachytávajúcu kyslík, v ktorej je kritickým oxidovateľným organickým polymérom polybutadién a katalyzátorom pre oxidovateľný organický polymér sú soli prechodných kovov alebo dalašie zlúčeniny. Táto...

Viacvrstvová štruktúra pre polyméry

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4070

Dátum: 16.06.2005

Autori: Schettler Thomas, Quandt Edgar

MPK: C08J 7/00, B32B 7/02, B05D 7/00...

Značky: viacvrstvová, polyméry, struktura

Text:

...adhéziu, tvrdost a flexibilitu prípadné vloženie medzivrstiev, ktoré premostia príliš veľký skok vlastností hlavnýchvrstiev, aby spojenie vrstiev a ich adhézia na polymérnom substráte neboli negatívne ovplyvnené ani pri tepelnom alebo mechanickom zaťažení.0019 Podľa vynálezu zahmuje konštrukcia vrstiev nasledujúce hlavne vrstvy (vychádzajúc zo substrátu plastickej hmoty)l Oporná vrstva na báze SiOx II Viacvrstvová agregácia tvrdej látky...

Polyméry získané použitím zlúčenín síry ako prenášačov na kontrolovanú radikálovú polymerizáciu kyseliny akrylovej a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7741

Dátum: 23.03.2005

Autori: Jacquemet Christian, Suau Jean-marc

MPK: C07C 329/00, C08F 2/00

Značky: získané, zlúčenín, použitie, použitím, polymerizáciu, kontrolovanú, akrylovej, radikálovú, prenášačov, síry, kyseliny, polyméry

Text:

...fonnulácií, najmä povliekacích roztokov a plnív v hmote, fonnulácií náterových hmôt, plastových, cementových a keramických fonnulácií,fonnulácií na úpravu vody, fonnulácií povrchovo aktívnych prostriedkov, kozmetických fonnulácií a výplachových kvapalín, získaných pri použití uvedených fonnulácií vodnýchdisperzií a suspenzií minerálnych materiálov podľa vynálezu.0013 Vynález sa tiež týka fonnulácií na úpravu vôd získaných priamym...

Spôsob prípravy homopolymérov a/alebo kopolymérov etylenicky nenasýtených monomérov vo vodnom roztoku, získané polyméry a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284465

Dátum: 21.03.2005

Autori: Kensicher Yves, Egraz Jean-bernard, Suau Jean-marc

MPK: C08F 20/00, C02F 5/10, C08F 22/00...

Značky: homopolymérov, roztoku, získané, nenasytených, polyméry, přípravy, spôsob, monomérov, etylenicky, vodnom, kopolymérov, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy homopolymérov a/alebo kopolymérov etylenicky nenasýtených monomérov vo vodnom roztoku s použitím zlúčeniny obsahujúcej atóm fosforu v oxidačnom stupni nižšom než 5 v množstve 0,005 až 0,49 atómu fosforu na mól nenasýtenia, ktoré má byť polymerizované, v neprítomnosti všetkých činidiel, rozkladajúcich peroxid vodíka na voľné radikály, a v neprítomnosti prenášača. Opisujú sa tiež homopolyméry a/alebo kopolyméry etylenicky...

Anión-viažuce polyméry a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6585

Dátum: 03.11.2004

Autori: Connor Eric, Roger Florence, Charmot Dominique, Klaerner Gerrit, Chang Ting Han, Nguyen Hoai Son

MPK: C08G 73/00, C08L 39/00

Značky: anión-viažuce, použitie, polyméry

Text:

...majú režim obmedzeného príjmu tekutín. Vyžadovali by sa preto jednoduchšie aplikovateľné farmaceutické formulácie predovšetkým žuvacie tablety sa stávajú populárnejšími medzi geriatrickou a pediatrickou populáciou a pri liečení vyžadujúcom veľké zaťaženie tabletami žuvacie tablety umožňujú väčší obsah účinnej látky a v konečnom dôsledku znižujú počet tabliet na jedlo. Vzhľadom k tomu, že účinná látka obsiahnuté V žuvacej tablete je najskôr...

Anión-viažuce polyméry a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4998

Dátum: 03.11.2004

Autori: Nguye Hoai Son, Charmot Dominique, Roger Florence, Chang Ting Han, Klaerner Gerrit, Connor Eric

MPK: C08G 73/00

Značky: anión-viažuce, polyméry, použitie

Text:

...stále pretrváva značný dopyt po bezpečnom, vysoko kapacitnom väzobnom činidle, ktoré selektívne odstráni ióny z tela pri použití nízkeho dávkovania väzobného činidla a ktoré bude mať lepší kompliančný profil pre0008 Kompliancia pre pacienta je dnes uznávané ako jeden z hlavných limitujúcich faktorov pre pacientov, ktorých liečenie by malo byť v súlade odporúčaniami K/DOQI zvyšovanie dávok znamená, že pacienti musia užívať desať 800 mg piluliek...

Anión-viažuce polyméry a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2345

Dátum: 03.11.2004

Autori: Klaerner Gerrit, Charmot Dominique, Nguyen Son Hoai, Roger Florence, Chang Han Ting, Connor Eric

MPK: C08G 73/00

Značky: použitie, polyméry, anión-viažuce

Text:

...tekutín. Vyžadovali by sa preto jednoduchšie aplikovateľné farmaceutické fonnulácie predovšetkým žuvacie tablety sa stávajú populárnejšími medzi geriatrickou a pediatrickou populáciou a pri liečení vyžadujúcom veľké zaťaženie tabletami žuvacie tablety umožňujú väčší obsah účinnej látky a v konečnom dôsledku znižujú počet tabliet na jedlo. Vzhľadom k tomu, že účinná látka obsiahnutá v žuvacej tablete je najskôr dispergovaná účinkom žuvania a...

Dendrimérne polyméry s jódovanými aromátmi, spôsob ich výroby, diagnostický prostriedok a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284111

Dátum: 11.08.2004

Autori: Schuhmann-giampieri Gabriele, Press Wolf-rüdiger, Maier Franz-karl, Krause Werner, Bauer Michael

MPK: C08G 73/02, A61K 49/04

Značky: prostriedok, jódovanými, aromátmi, spôsob, polyméry, použitie, dendrimérne, diagnostický, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Dendrimérne polyméry obsahujúce jód všeobecného vzorca A-(X)b, kde znamená A jadro obsahujúce dusík s bázickou multiplicitou b, b číslo 1 až 8, X zvyšok zložený z SUMA [k=0, n-1] 2exp(k) reprodukčných jednotiek S a nanajvýš 2exp(n) zvyškov tvoriacich obraz Z, kde n stanoví počet generácií a nadobúda hodnoty 1 až 10, S a Z majú rozdielne významy, spôsob ich výroby, diagnostické prostriedky s ich obsahom a ich použitie na výrobu prostriedkov na...

Kombinácia prostriedkov na ochranu proti ohňu a nanokompozitov pre termoplastiké polyméry

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17254

Dátum: 03.05.2004

Autor: Hörold Sebastian

MPK: C08K 5/17, C08K 5/3492, C08K 3/34...

Značky: ochranu, polyméry, kombinácia, prostriedkov, nanokompozitov, proti, termoplastiké, ohňu

Text:

...účinok však tu nie je opisovaný.0012 V spise EP 0 132 228 A 1 sú opisované voči ohňu odolné spevnené polyesterové tvarované hmoty so spevňujúcimi plnivami (výhodne so sklenenými vláknami), s prostriedkami na ochranu proti ohňu, s 0,2 až 4 príp.organicky modiñkovaného vrstveného silikátu ako prostriedku proti odkvapkávaniu a 0,05 až 2 soli alkalického kovu monokarboxylovej kyseliny so 6 až 22 C atómami. Ako plameň potlačujúce prísady...

Spôsob výroby polymérov s použitím konjugovaných diénov a vinylaromatických zlúčenín, polyméry vyrobené týmto spôsobom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2718

Dátum: 24.07.2003

Autori: Adametz Wolfgang, Koch Herbert

MPK: C08F 4/00, C08F 236/00

Značky: použitím, týmto, vinylaromatických, výroby, vyrobené, diénov, spôsobom, zlúčenín, spôsob, použitie, konjugovaných, polymérov, polyméry

Text:

...Nato musí byť regulátor mikroštruktúry voči živému koncu reťazca pri vysokých teplotách do značnej miery ínertný a nesmie0015 Pri technickej výrobe roztokového SBR sa často používajú uhľovodíky, ako hexán alebo cyklohexán, ako rozpúšťadlá. Aby sa rozpúšťadlo mohlo pre hospodárnu výrobu prevádzkovať v okruhu, musí byť zaručená úplná oddeliteľnosť kokatalyzátora od rozpúšťadla.0016 V doterajšom stave techniky je opísané množstvo...

Zlepšené izolačné zmesi obsahujúce metalocénové polyméry

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2702

Dátum: 22.07.2003

Autor: Easter Mark

MPK: H01B 7/00, C08K 13/00, C08K 5/00...

Značky: metalocénové, zmesí, polyméry, obsahujúce, izolačné, zlepšené

Text:

...V automobilovom priemysle, nie je tvorba elektrickýchstromčekov závažným problémom a vyskytuje sa oveľa menej ako tvorba vodných stromčekov,ktoré sú častým problémom. Pri strednonapäťových aplíkáciách najbežnejšie polymérové izolátory sú vyrobené buď z polyetylénových homopolymérov alebo etylén-propylénových elastomérov, známych tiež ako etylén-propylénový kaučuk (EPR) alebo etylén-propyléndiénový terpolymér (EPDM).0008 Polyetylén ako...

Purifikované polyméry na potiahnutie implantovateľných lekárskych zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15190

Dátum: 02.07.2003

Autori: Ding Ni, Roorda Wouter

MPK: A61L 31/14

Značky: implantovateľných, purifikované, zariadení, potiahnutie, lékařských, polyméry

Text:

...aspoň dve vrstvy, kde aspon jedna z vrstiev obsahuje účinnú látku na liečbu restenózy, kdeaspoň jedna z vrstiev je vyrobená z purifikovaného polymemeho materiálu a kde puritikovaný polymémy materiál obsahuje polyakrylátový materiál. V jednom uskutočnení tohto vynàlezu je polymémym materiálom polyakrylátový materiál. V inom uskutočnení je polymémym materiálom zmes aspoň dvoch polymerov.0008 Podľa ďalšieho hľadiska tohto vynálezu sa...

Spôsob radikálovej polymerizácie a halogénované polyméry

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5334

Dátum: 16.05.2003

Autori: Boutevin Bernard, Lacroix-desmazes Patrick, Bodart Vincent, Severac Romain, Kurowski Vincent

MPK: C08F 8/00, C08F 14/00

Značky: polymerizácie, polyméry, halogénované, radikálovej, spôsob

Text:

...ktoré prerušujú alebo zastavujú rast polymémych reťazcov. Ďalším nedostatkom tohto spôsobu podľa doterajšieho stavu techniky je to, že vyžaduje použitie jódovanćho organického prenosového činidla, ktoreje všeobecne drahé a zvyšuje tak výrobné náklady halogénovaného polyméru.0006 Nájdenie spôsobu radikálovej polymerizácie halogénovaných monomérov, ktorý by bol výkonnejší ako spôsoby podľa doterajšieho stavu techniky, sa odborníkom javilo ako...

Polyméry v tuhom skupenstve

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2879

Dátum: 19.03.2003

Autori: Mäder Urs, Schober Irene, Sulser Ueli, Velten Ulf

MPK: C08G 81/00, C04B 24/00

Značky: polyméry, skupenstve, tuhom

Text:

...ktoré sa vyrábajú vysušením z roztokov,vyžadujú prídavný stupeň spôsobu, spotrebovávajú veľkézmiešané s minerálnym nosným materiálom, nie sú vhodné na výrobu stálych vodných roztokov polymérov po opätovnomPreto je úlohou tohto vynálezu prekonať nevýhody stavu techniky a vyrobiť polymér, ktorý vzniká V tuhom skupenstve a V pripade potreby sa dá bezo zvyšku znovu rozpustiť vo vode a/alebo dispergovať vo vode bez toho, aby bol potrebný...

Polyméry obsahujúce hydroxylové skupiny, ich výroba a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 285

Dátum: 04.12.2002

Autori: Epple Ulrich, Geisberger Martin, Gartler Fritz

MPK: C08G 63/00, C08G 81/00, C08F 283/00...

Značky: použitie, hydroxylové, obsahujúce, výroba, polyméry, skupiny

Text:

...zolefinicky nenasýtených monomérov. pričom polyestery obsahujú stavebnú jednotku odvodenú od tris-hydroxyetylizokyanurátu alebo tris-hydroxypropylizokyanurátu alebo di- alebo polyepoxy-zlúćenin A, stavebnú jednotku odvodenú od alifatických cyklických di- alebo polykarboxylových kyselín B, ako i prípadnedalšie stavebné jednotky odvodené od rozvetvených alifatických acyklických dialebo polyhydroxy-zlúčenín C, od alifatických...

Hydrofilné polyméry a ich použitie v elektrochemických článkoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9549

Dátum: 09.09.2002

Autor: Highgate Donald James

MPK: C08F 26/00, C08F 226/00, C25B 9/02...

Značky: hydrofilné, polyméry, článkoch, elektrochemických, použitie

Text:

...bázických alebo katiónových materiálov z vodného média alebo na riadené odstránenie takýchto materiálov.WO-A-01/49824 opisuje polymér, ktorý sa získa polymerizácíou monoméru, ktorý neobsahuje Sulfo skupinu a monoméru, ktorý sulfo skupinu obsahuje a prípadne zosieťovacieho činidla. Polyméry sú vhodne na pripojenie a rast buniek a pre bio-medicínske zariadenia a protetiku. Majú vysokú mieru expanzie.Základné prvky tejto prihlášky vynálezu sa...

Hydrofilné polyméry a ich použitie v elektrochemických článkoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 521

Dátum: 09.09.2002

Autor: Highgate Donald James

MPK: C08F 26/00, C25B 9/02, C08F 226/00...

Značky: článkoch, polyméry, hydrofilné, použitie, elektrochemických

Text:

...Majú vysokú mieru expanzie.Základné prvky tejto prihlášky vynálezu sa zverejnili pred prioritným dátumom. Pozri napríklad Delegate Manual of Fifth Grove Fuel Cell Symposium, 22. až 25. septembra l 997. Tieto prvky odborníka V danej oblasti dostatočne neinformujú tak, aby bol schopnýLiskutočniť vynález, ako je opísaný ďalej.Vynález je aspoň sčasti založený na objave, že materiály ionomeničovej membrány(IEM), najmä PEM materiály (ale...

Vodou napučiavateľné, zosieťované, čiastočkové polyméry, spôsob ich výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281691

Dátum: 01.05.2001

Autor: Chmelir Miroslav

MPK: A61L 15/00, C08F 220/06, C08J 9/10...

Značky: čiastočkové, výroby, polyméry, použitie, napučiavateľné, vodou, zosieťované, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vodou napučiavateľné, zosieťované, čiastočkové polyméry na báze kyseliny akrylovej a jej derivátov majú vysokú absorpciu a zlepšenú mieru absorpcie na vodu, vodné roztoky a telesné tekutiny a obsahujú polymérne častice s hustotou 1,0 g/cm3 a majú poréznu štruktúru tvorenú dusíkom dispergovaným v polyméri. Pripravia sa polymerizáciou vodorozpustných monomérov v prítomnosti sieťovacieho di- alebo polyfunkčného monoméru, nadúvadla a niekoľkých...

Termoplastická kompozícia so zlepšenou odolnosťou proti horeniu, obsahujúca alkenylaromatické polyméry, spôsob jej prípravy a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279846

Dátum: 13.04.1999

Autor: Wirth René

MPK: C08L 29/02, C08L 43/02, C08L 39/04...

Značky: obsahujúca, termoplastická, přípravy, kompozícia, proti, použitie, zlepšenou, polyméry, alkenylaromatické, horeniu, odolnosťou, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Termoplastická kompozícia na 100 hmotnostných dielov termoplastického materiálu obsahuje aspoň jeden polymér alebo kopolymér alkenylaromatického uhľovodíka a prípadne aspoň jednu ďalšiu termoplastickú alebo elastomérnu živicu, obsahuje 5 až 30 hmotnostných dielov aspoň jednej dusíkatej zlúčeniny zvolenej zo skupiny zahŕňajúcej melamín a melaminizokyanurát, 2 až 10 hmotnostných dielov aspoň jedného polyolu obsahujúceho v molekule aspoň 4...

Spôsob úpravy zmesových plastových odpadov obsahujúcich polyvinylidénchloridové polyméry

Načítavanie...

Číslo patentu: 278593

Dátum: 05.11.1997

Autori: Pintér Jozef, Zajac Marián, Ďurča Milan, Grom Ján

MPK: C08J 11/06

Značky: polyvinylidénchloridové, obsahujúcich, polyméry, zmesových, spôsob, úpravy, plášťových, odpadov

Zhrnutie / Anotácia:

Úprava plastového odpadu obsahujúceho minimálne 15 % hmotn. polyvinylchloridových polymérov a polypropylénu takým spôsobom, že uvedená zmes sa v aglomeračnom zariadení upravuje prídavkom 5 až 40 % hmotn. zmesi obsahujúcej 0,1 až 5 % hmotn. erucylamidu, 1 až 10 % hmotn. solí vyšších mastných kyselín s kovmi 2-skupiny a 85 až 98,9 % hmotn. uhličitanov a/alebo hydroxidov Ca, Al, Mg. Týmto spôsobom sa získa z nespracovateľného zmesového plastového...

Biologicky odbúrateľné polyméry, spôsob ich výroby a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281057

Dátum: 08.11.1995

Autori: Klimmek Helmut, Stockhausen Dolf, Krause Frank

MPK: C08F 222/00, C11D 3/37

Značky: odbúrateľné, použitie, spôsob, výroby, polyméry, biologicky

Zhrnutie / Anotácia:

Biologicky odbúrateľné polyméry sú pripravené z: a) polymerizovaných monoetylenicky nenasýtených dikarboxylových kyselín a ich solí, b) polymerizovaných monoetylenicky nenasýtených monokarboxylových kyselín a ich solí, c) polymerizovaných monoetylenicky nenasýtených monomérov, ktoré po hydrolýze alebo zmydelnení majú jednu alebo niekoľko hydroxylových skupín kovalentne viazaných na uhlíkový reťazec a ktoré možno získať čiastočnou neutralizáciou...

Kompozícia na báze nízkomolekulových a vysokomolekulových tetrametylpiperidínov, spôsob jej prípravy a polyméry, obsahujúce túto kompozíciu ako stabilizátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 277887

Dátum: 08.02.1995

Autori: Danko Peter, Pallayová Soňa, Malík Ján

MPK: C08K 5/3432

Značky: vysokomolekulových, túto, spôsob, přípravy, stabilizátor, tetrametylpiperidínov, obsahujúce, kompozícia, polyméry, báze, nízkomolekulových, kompozíciu

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozícia na báze nízkomolekulových a vysokomolekulových tetrametylpiperídínov, ktorá pozostáva z tuhého roztoku zložky A, ktorou je bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinyl)sebakát alebo zmes esterov všeobecného vzorca I, kde R znamená stearoyl, palmitoyl, heptadekanoyl, myristoyl a oleoyl a zložky B, ktorou je zlúčenina všeobecného vzorca II, kde R1 znamená cyklohexylamino-, terc.oktyl-amino- alebo morfolínoskupinu a m znamená celé číslo 3 až 50.

Biodegradovateľné polyméry

Načítavanie...

Číslo patentu: 278147

Dátum: 06.10.1993

Autori: Wiggen Unni, Strande Per, Klaveness Jo

MPK: A61L 17/00, A61K 47/30, A61L 15/22...

Značky: polyméry, biodegradovatelné

Zhrnutie / Anotácia:

Biodegradovateľné polyméry obsahujúce diesterové jednotky všeobecného vzorca III: -[(O)n-CO-O-C(R1R2)-O-CO-(O)m-(R3)a]-, kde R1 a R2 znamenajú atómy vodíka alebo jednoväzbovú organickú skupinu, viazanú atómom uhlíka, alebo spoločne tvoria dvojväzbovú organickú skupinu viazanú atómom uhlíka, R3 znamená dvojväzbovú organickú skupinu viazanú atómom uhlíka, m a n sú rovnaké alebo rôzne, znamenajú 0 alebo 1. Za predpokladu, že (i) ak a je 0 a...

Způsob výroby kopolymerů polyalkenů s polymery obsahujícími esterové anebo karboxylové skupiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 269107

Dátum: 11.04.1990

Autori: Majerová Karla, Kučera Miloslav, Kimmer Dušan

MPK: C08G 81/02, C08F 299/00

Značky: skupiny, kopolymerů, anebo, karboxylové, polyalkenů, obsahujícími, polyméry, esterové, způsob, výroby

Text:

...nebo pobočném řetězci a karboxylové nebo anhydridové skupiny V pobočném řetězcí.Příprava kopolymerů se uskutečňuje dvěma kroky ve vysokovakuové aparatuře, která maximálně omezuje možnost kontaminace iontových center. Nejprve dochází k interakci iniciátoxu s vysušeným polyalkenem, při které se na povrchu polymerní matrice vytvářejí kationtová aktivní centra. Interakce probíhá při teplotách 253 až 295 K po dobu 1 dne. Ve druhém stupni dochází...

Polymery nesoucí 4-aminofenylsulfonylové skupiny a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 268885

Dátum: 11.04.1990

Autor: Kahovec Jaroslav

MPK: C08F 12/06, C08F 20/18, C08F 14/06...

Značky: polyméry, způsob, výroby, 4-aminofenylsulfonylové, skupiny, nesoucí, jejich

Text:

...i na zesítäných polymerech praktic~ ky se 100 Ť konversl. ul kyseliny 0-aoetylaminobençensulfinové lze připravit in situ v reakční směsi neutralizeci volné kyseliny vhodnou zásadou.významným znakem připravy polymerů s aromatickou primární aminoskupinou podle vy~ iálezu je její universšlnost. Polymerní skelet P může mít nejrůznější strukturu alkylace probíhá 5 chlormethylovaným polystyrenem, s polyvinylchloridem, s alkylujicimizpůsobu je...

Polyméry obsahujúce štruktúry 2-(4-benzoylfenyl)-2-(4-propenoylfenyl)propánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266114

Dátum: 14.11.1989

Autor: Lukáč Ivan

MPK: C08F 16/36

Značky: 2-(4-benzoylfenyl)-2-(4-propenoylfenyl)propánu, struktury, polyméry, obsahujúce

Text:

...a spol.,Photogr. Sci. Eng. 23, 290 (l 979 ü. Výhodou polymérov na báze 2-(4-propenoylfenyl)propánuje v porovnaní so známymi derivátmi podstatne vyššia absorpcia svetla. P Ľ í k 1 a d 1Zahrievaním 2-(4-benzoylfenyl)-2-(4-propenoylfenyl)propánu (10 gb v zatavenej ampulke v dusikovej atmosfére 2 hodiny pri 60 °C v tme vznikol polymér, ktorý po trojnásobnom prezrážaní z benzénu do metanolu a vysušeni vážil 6,8 9 (68 hmot. ). Polymér má priemernú...

Methakrylátové polymery s imidazolovými funkčními skupinami a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265951

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kahovec Jaroslav, Švec František

MPK: C08F 20/36, C08F 8/32

Značky: polyméry, skupinami, imidazolovými, jejich, výroby, způsob, funkčními, methakrylátové

Text:

...strukturní jednotky obecného vzorce I ~a monomerní jednotky vybrané ze skupiny, sestávající 2 jednotek 2-hydroxyethylmethakrylátu a ethylendimethákrylátu.Způsob jejich přípravy spočlvá v tom, že se na kopolymery glycidylmethakrylátu obsahující jednotky obecného vzorce IIs monomerem vybraným ze skupiny sestávající 2 2-hydroxyethylmethakrylátu a ethylendimethakrylátu působí roztokem imidazolu ve vhodném inertním rozpouštědle.Výchozí...

Polymery na bázi methakrylátů s 3-methylpyrazolovými skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 265141

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kahovec Jaroslav, Antokolskaja Ida, Mjasojedova Galina, Švec František, Savvin Sergej

MPK: B01J 20/26, C08F 20/36, C08F 8/30...

Značky: 3-methylpyrazolovými, bázi, polyméry, methakrylátů, skupinami

Text:

...Z nich prvý je zdravotné závadný vzhledem ke karcinogenitě používaného chlormethyl-methyletheru, druhý pak poskytuje jen nevysokě konverse.Podstatou předloženého vynáĺezu jsou polymery na bázi methakrylátů s 3-methylpyrazo 1 ovými skupinami obsahující strukturní jednotky vzorce (I)Způsob připravy polymerů podle vynálezu spočívá v tom, že se kopolymer obsahující strukturni jednotky obecného vzorce IIO a vzorce IV CH 3 e 113...

Polyméry obsahujúce štruktúry 1-(4-benzylfenyl)-2-propén-1-ónu a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261420

Dátum: 10.02.1989

Autori: Láslo Marián, Lukáč Ivan

MPK: C08F 12/22

Značky: přípravy, 1-(4-benzylfenyl)-2-propén-1-ónu, spôsob, polyméry, obsahujúce, struktury

Text:

...ultrafialového svetla.Uvedený vynález popisuje nové polymérne materialy, ktorých vlastnosti sa účinne menia pôsobením svetla. Degradáciu svetlom je možné využít napr. pri príprave fotorezistov M. Tsuda a spol, Photogr. Sci. Eng. 23, 290 19791, Výhodou polymérov na báze 1-cl-benzylfenyl-2-propén-1-ónu je dobrá absorpcia svetla v ultrafialovej oblasti,pričom dochadza k účinnému trhaniu hlavných väzieb napr. u homopolyméru s kvantovým...

Polyméry obsahujúce štruktúry 1-(4-benzoylfenyl)-2-propén-1-ónu a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261419

Dátum: 10.02.1989

Autori: Láslo Marián, Lukáč Ivan

MPK: C08F 12/22

Značky: přípravy, spôsob, 1-(4-benzoylfenyl)-2-propén-1-ónu, struktury, obsahujúce, polyméry

Text:

...pri pôsobení svetla.Uvedený vynález popisuje nové polyměry,ktorých vlastnosti sa účinne menia pôsobením svetla. Degradáciu svetl-om je možné využiť napriklad pri príprave fotorezistov M. Tsuda a spl. Photogr. Sci. Eng. 23, 290,1979), Výhodou polymérov na báze 1-4-benzoylfenyl-2-propén-1-onu je v porovnaní so známymi derivátmi podstatne vyššia absorpcia svetla pri vlnových dlžkach väčších ako 300 nm.benzénu v zatavenej ampulke v dusíkovej...