Patenty so značkou «polymerních»

Způsob výroby kroužkových polymerních výrobků a zařízení pro jejich výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269764

Dátum: 14.05.1990

Autori: Bojkov Bladimir, Gorodničev Jurij, Kozačevskij Gennadij, Guskov Valeerij, Sizova Svetlana, Molodan Oleg

MPK: B29D 29/08, B29C 35/02, B29C 33/26...

Značky: jejich, výroby, polymerních, výrobu, zařízení, výrobků, kroužkových, způsob

Text:

...16. a area na puuarn 7 cexropoa 5. oeecnequaaa nocnenoaarenhnoe caeneuue nap cexropos 6 H 5 no nouuoro cuuxuuua npecc-oapnu 3. Hpu aron ocymecranaerca nocnenoaarenbuaa onpeccosxa scàx ywacrxoa aarorounu xnnbueanro nauenun 13.PH BOGÄEŘCTBHH na ÚäFOTOBKV HEPBÚŘ HBPM CBKTDpOB 6 HaCTh ee HaTepHana BHÄEBJIHBâETCSI BCBÚGOÄIIIVD 30 lly. a TJâTeM JÄOHPECCOBMBBQTĽH ľlPH CBeÄeHHH BTOPÚŘ IIEIPH CEKTDPOB 5. .ĺĺPH ľàTUHHCJJIIÍOCTLD ENÓHPčIDTCSI BâSOPH...

Disperzní odstraňovač nátěrů a polymerních filmů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268115

Dátum: 14.03.1990

Autori: Francová Jana, Klejch Jiří, Matějíček Alois

MPK: C09D 9/00

Značky: polymerních, filmu, nátěrů, disperzní, odstraňovač

Text:

...působicích látek a oarafinu. Tato kombinace povrchové ochrany koloidnich částic umožňuje ziskat na jedné straně disperzi o koncentraci do 85 Z hmot. účinne složky ve formě koloidnich částic, přičemž zbývajícich 15 Z hmot. vodně-alkoholické složky vytváří obal kolem těchto-koloidních čàstic, který zamezuje odpařovâni účinné složky odstraňovače. účinnou složkou odstrañovačc jsou pak chlorované aliiatickě uhlovodíky o počtu atomů uhliku 1 až 4...

Zařízení ke zkoušení odolnosti polymerních materiálů proti poškození nárazem za nízkých teplot

Načítavanie...

Číslo patentu: 267604

Dátum: 12.02.1990

Autori: Pražák Milan, Bílek František, Odstrčil Jaroslav, Hrnčiřík Josef

MPK: G01N 19/08

Značky: proti, materiálů, poškození, odolností, polymerních, teplot, nízkých, nárazem, zkoušení, zařízení

Text:

...jsou upevněna v držácích uchycených a posunovatelných ve vodicích lištách, procházejících temperační a pracovní komorou. Pracovní komora je ve své spodní části opatřena otvorem 5 regulovatelným průřezem do volného prostoru.Výhoda zařízení ke zkoušení odolnosti polymerních materiálů proti poškození nárazem za nízkých teplot spočívá v tom, že zkušební těleso se po celou dobu od temperace do provedení zkoušky nachází v teplotné stejnoměrném...

Zařízení určené k nanášení polymerních organických povlaků, zejména polymeru paraxylenu a jeho substituovaných derivátů metodou vakuové polymerace

Načítavanie...

Číslo patentu: 266802

Dátum: 12.01.1990

Autori: Hlavatý František, Vognar Miroslav, Hruška Jiří, Kryštufek Jan, Klinský Vladimír

MPK: C23C 14/56

Značky: paraxylenu, povlaků, metodou, polymerů, vákuové, polymerních, polymerace, substituovaných, zařízení, nanášení, určené, organických, derivátů, zejména

Text:

...nanášení povlaku je prostor odpařování polymeru vyroben z průhledného materiálu, např. ze skla.Výhody uvedeného zařízení spočívají v tom, že tlaky jsou regulovány na několika místech zařízení regulovatelnými ventily a pohybují se podle potřeby od 1,33 do 133,3 Pa. Součástí zařízení je regulace teploty ukládacího prostoru, chlazeného vodou nebo tekutým dusíkem. Pro udržení konstantní vrstvy povlaku polymeru je v prostoru ukládání umístěn...

Způsob a zjišťování reologických charakteristik disperzních a polymerních systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266215

Dátum: 13.12.1989

Autori: Dejnega Jurij, Černyš Michal, Janovskij Jurij, Vasiljeva Olga, Vinogradov Georgij, Konstantinov Alexandr

MPK: G01N 11/16

Značky: reologických, způsob, zjišťování, polymerních, charakteristik, systému, disperzních

Text:

...0 cnocoöa znnaewcn ycrpoňcrno nn ňàuepe nn PGOHOPHHECKHX xapaxrepucmnx nncnepcnux u nonnuepaum CKCTEM,vKOTOP 0 e co nepmHT HSMBDHTGHBHHĚ ysén, Bunonneunmů B Bane nnyx Koaxcúanbnmx unnnnpoa,ĺcnennmň npnno, önox nporpaMMnoroynpaBneHun, Mexanoenexrpngecxnñnpeo 5 paaoäaTenb nepeuemeumň, npncoennneuuuň K nuxonuony Bany ćnennmero npHBoa, 3.cTaHuHy,.npuqeM H 3 MepHTenbHNŘ ysen Hmeew onTuuećxnnpo 3 paqHue wopuqaue noBepXHOCTHH pacnonomeu Memny...

Zařízení pro nedestruktivní zjišťování orientace povrchových vrstev polymerních a kompozitních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263725

Dátum: 11.04.1989

Autori: Neuhäusl Emil, Czerný Jiří

MPK: G05B 13/02, G01N 21/49

Značky: kompozitních, zařízení, nedestruktivní, materiálů, polymerních, vrstev, zjišťování, orientace, povrchových

Text:

...sledovaných zpracovatelských podmínek vstřikování při různých teplotách taveniny,formy, za různého vstřikovacího tlaku a rychlosti vstřikování, 5 různým obsahem skalných vláken apod.Příkladné provedení zařízení podle vynálezu je schematicky znázorněno na připojeném vyobrazení.Zařízení pro měření orientace povrchových vrstev polymerních a kompozitních materiálů ve výrobcích se skládá ze tří částí z části stacionární se zdrojem světla, 2...

Způsob výroby lehčených polymerních útvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259992

Dátum: 15.11.1988

Autori: Hanák Jaroslav, Chvála Alois, Kluka František, Václavek Miroslav

MPK: B29C 67/20

Značky: lehčených, výroby, polymerních, útvaru, způsob

Text:

...nadouvadlo a sítovadlo se dávkuje do formy, kde se při zvýšené teplotě a tlaku rozloží ühšőo nadouvadla. Tento polotovar se pak vloží do formy, která má přesný tvar požadovaného výlisku a stěny formy se zahřívají, takže dojde k úplnému rozložení nadouvadla a k zesítování. Tímto způsobem je možno vyrábět t 1 ustostěnné.tvarovky s jemnými a pravidelnými pőry,nevýhodou postupu je energetická náročnost a ztráty při vyhřívání forem. dUvedené...

Způsob stanovení monomerních alkylesterů kyseliny akrylové a methakrylové a styrenu ve vodných polymerních disperzích nebo v technických produktech na jejich bázi

Načítavanie...

Číslo patentu: 257161

Dátum: 15.04.1988

Autori: Horna Aleš, Šíma Milan, Ryšavá Jaroslava

MPK: G01N 30/02

Značky: monomerních, stanovení, styrenu, methakrylové, polymerních, kyseliny, alkylesterů, jejich, bázi, disperzích, způsob, akrylové, produktech, vodných, technických

Text:

...předložený vynález, jehož předmětem je způsob stanovení monomerních alkylesterů kyseliny akrylové a methakrylové a styrenu ve vodných polymerních disperzích nebo V technických produktoch na jejich bázi s využitím plynové chromatografie. Podstata vynálezu spočívá v tom, že vzorek hodnocené látky se nejpxve okyseluje přídavkem anorganické kyseliny, zejména kyseliny fosforečné nebo chlorovodíkcvé,až dojde ke koagulaci dispegovaného...

Způsob výroby vodných polymerních disperzí se sníženým obsahem bublin polymerační atmosféry

Načítavanie...

Číslo patentu: 256521

Dátum: 15.04.1988

Autori: Tesař Jaroslav, Kaška Jiří, Frýbertová Daniela, Šňupárek Jaromír, Formánek Leopold, Zatloukal Mojmír

MPK: C08F 2/22

Značky: polymerních, disperzí, atmosféry, obsahem, sníženým, polymerační, výroby, bublin, způsob, vodných

Text:

...tak, že vlastní polymerace se vede v reektoru zaplněném oxidem uhličitým. Po skončení polymerace se k reekční směsi při teplotě 20 až 80 °C přidá takové množ~~ ství hydroxidu alkalického kovu a/nebo hydroxidu amonnéhove formě 5 až 30 vodného roztoku, aby hodnota pH produktu byla v rozmezí 6,5 äž 10. Vodné hydroxidy se přidávaà jí buä přímo do polymeračniho reaktoru nebo doněkteráhoÁz dalších aparátů, jako jsou dochlazovací nebo...

Způsob přípravy a homogenizace polymerních směsí polyvinylchloridu a ternárního kopolymeru akrylonitril-butadien-styren

Načítavanie...

Číslo patentu: 241642

Dátum: 01.01.1988

Autori: Renaud Patrick, Corbellini Margherita, Haubold Wolfgang, Farwick Gerhard, Ferrero Cesare, Carbonaro Antonio

MPK: C08L 27/06, B01F 3/18, C08J 3/20...

Značky: polymerních, přípravy, způsob, směsi, ternárního, homogenizace, akrylonitril-butadien-styren, kopolymerů, polyvinylchloridu

Text:

...1-butadien j~styrenovým terpolymerem při použití terpolymeru s velikosti částic větši než 1 mm nebyl doposud uspokojivě vyřešen. Použitimvýše popsaného postupu připravy, analogického způsobu připravy a homogenizace běžných-polyvinylchloridových směsi, totiž nelze připravit polymerni směs s potřebnou homogenitou. Takto připra vehá směs, vystupujici z plastikačniho zařízení, obsahuje řadunerozpracovaných částic terpolymeru...

Způsob odlévání polymerních gelů z těkavých směsí monomerů v otevřených formách a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245569

Dátum: 15.09.1987

Autori: Perner Bohumil, Janda Jaroslav

MPK: G02C 7/04

Značky: těkavých, provádění, tohoto, monomerů, odlévání, zařízení, gelů, polymerních, směsi, způsob, otevřených, formách, způsobu

Text:

...výpočet, lze použít vztahů pro ideální roztok jako zcela postačující aproximace. K výpočtu parciálního tlaku P složky nad roztokem se pak potřebuje pouze znalost nasycených par P° čisté složky při dané teplotě a její množství v kapalné fázi udané molovým zlomkem x. Parciální tlak složky se pak rovnáÚprava ochranného plynu, tj. jeho obohacení parami těkavých složek lze provádět i jinými způsoby. Nejjednodušší, avšak poměrně nákladný způsob...

Odpěňovače polymerních disperzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 237395

Dátum: 01.08.1987

Autori: Vachuda Jiří, Votápek Václav, Fiala Vladimír, Šimek Stanislav, Kohout Josef

MPK: C11D 1/86

Značky: odpěňovače, disperzí, polymerních

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu jsou odpěňovače disperzí nebo výrobků je obsahujících, které se skládají z látek na bázi disperzí nebo roztoku solí mastných kyselin C8 až C22 a/nebo sulfokyselin C8 až a/nebo sulfoesterů mastných alkoholů C8 až C22 v produktech z oxosyntézy butyraldehydu a jeho následné aldolýzy. Ke stabilizaci těchto disperzí nebo roztoků se používá che atotvorných sloučenin, případně neinogenních nebo kationaktivních látek. Tyto látky se...

Způsob svařování útvarů z polymerních materiálů a svařovací pistole k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239055

Dátum: 01.06.1987

Autori: Maniš František, Berecka Miroslav, Mikeska František

MPK: B29C 65/40

Značky: svařování, tohoto, způsob, pistole, provádění, útvaru, materiálů, svařovací, způsobu, polymerních

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem řešení je zvýšení pevnosti spoje u svařovaných polymerních materiálů. U těchto materiálů, hlavně u podlahovin izolačního typu s textilními podložkami, se výrobou do povrchu částečně zanese elektrostatický náboj, který je při následných manipulacích dále zesilován a působí negativně na hodnoty pevnosti spoje (svaru). Tento nedostatek je odstraněn tím, že v průběhu procesu svařování se kontinuálně z bezprostředního okolí místa vznikajícího...

Způsob zpracování povrchu syntetických a přírodních polymerů a polymerních sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 239914

Dátum: 15.05.1987

Autori: Ramert Bohumil, Skoupová Štefánia, Voddáeek Jan, Moravus Jaroslav, Hrzán Emil, Petrášek Petr

MPK: C08J 3/28

Značky: polymerů, sloučenin, povrchu, způsob, zpracování, syntetických, přírodních, polymerních

Text:

...určité hloubky vzniku urychlených iontú a vznikne prostorová modifikované vrstva, která má modifikovanou a kvalitativně noVcJ strukturu.Způsob podle vynálozu je použitelný k pokovení polymerních povrchd implantací iontů zwktoz vytvoření tenkcýh kovových vodivých vrstev na různých plastických hmotách, povlékání Čľlí Lovojmí povluky c.kondenzátory, povlékání fólií a polymerních látek kovem k vytvowxIčĺtýCh tepelných a světlo odrážejících...

Způsob přípravy kationizačních přípravků používaných ke kationizaci polymerních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250573

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vodák Zdeněk, Čeřovský Karel, Vácha Jaroslav, Dvorský Drahomír

MPK: C08K 5/34, D06M 13/46

Značky: polymerních, způsob, kationizaci, přípravy, přípravků, kationizačních, materiálů, používaných

Text:

...se potom pridáva 100 g koncentrované kyseliny sírová, takovou rychlostí, aby výsledný roztok síranu imidazolu byl 60 až 70 °C teplý. Při této teplote se postupně pridáva 370 g epichlorhydrinu tak, aby konečná teplota reakční směsi byla v rozmezí 90 až 110 °C. Směs potom během 1 hodiny doreaguje. Tímto způsobem získaný produkt vykazuje barvu 12 až 14 dle jodové stupnice, na rozdíl od produktů vyrobených bez prídavku komplexotvorné látky, které...

Způsob botnání polymerních částic

Načítavanie...

Číslo patentu: 238937

Dátum: 16.03.1987

Autori: Bartášková Pavla, Balžanka Pavel, Spousta Eduard, Vaňáček Josef, Kutý Jaroslav, Elefantová Dagmar

MPK: C08J 9/12

Značky: částic, způsob, polymerních, botnání

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba polymerních částic zbotnalých rozpouštědly. Botnání se provádí pomocí vodné emulze organických rozpouštědel za přítomnosti 0,01 až 5 % hmotnostních povrchově aktivních látek. Stupeň botnání je dán obsahem rozpouštědla v emulzi. Zbotnalé částice jsou vhodné pro výrobu porézních plastických skeletů.

Výrobky s řízenými rozměrovými změnami vytvořené z polymerních materiálů nebo směsí na jejich bázi

Načítavanie...

Číslo patentu: 234291

Dátum: 01.03.1987

Autori: Maláč Marek, Maláč Jiří, Maláč Kamil

MPK: B29D 7/22

Značky: výrobky, polymerních, vytvořené, materiálů, bázi, řízenými, jejich, změnami, rozměrovými, směsi

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tvorby směsí, zpracování a aplikací polymerních materiálů. Po zpracování polymerních materiálů zůstává část elastické deformace zafixována v konformační energii molekul, takte během aplikace některých výrobků dochází v čase k nežádoucím rozměrovým změnám. Vynález řeší řízení rozměrových změn těchto výrobků. Podstata vynálezu spočívá v tom, že alespoň jedna vrstva obsahuje látku schopnou absorpcí nebo chemickou reakcí zvětšit...

Způsob zjišťování změn vlastností polymerních materiálů povětrnostním stárnutím a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 233915

Dátum: 01.03.1987

Autori: Odstrčil Jaroslav, Sarnecki Antonín

MPK: G01N 17/00

Značky: provádění, způsob, změn, vlastností, stárnutím, povětrnostním, materiálů, zjišťování, polymerních, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zjišťování změn fyzikálně mechanických a/nebo fyzikálně chemických vlastností polymerních materiálů přirozeným nebo simulovaným povětrnostním stárnutím při zatížení. Podstata tohoto způsobu spočívá v tom, že se každá ze skupin vzorků zkoušeného materiálu zatíží před započetím expozice časově konstantním zatížením, které je pro jednotlivé skupiny odstupňováno od 0,01 po 0,4-0,9 hodnoty meze pevnosti daného materiálu. V...

Způsob výroby porézních polymerních psacích hrotů do psacích prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 237622

Dátum: 16.02.1987

Autori: Marek Vojtěch, Bartušek Tomáš, Lazár Milan Drsc

MPK: B43K 8/02

Značky: výroby, porézních, prostředků, hrotu, psacích, polymerních, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Porézní polymerní psací hroty jsou určeny k použití do psacích prostředků, které jsou známy pod názvy popisovače nebo značkovače. Vynález řeší způsob výroby těchto hrotů, a to způsob výroby z práškového polyethylenu nebo polypropylenu sintrováním. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se práškové polymery před sintrováním zesíťují, a to působením gama záření, anebo působením organického peroxidu, případně kombinací obou způsobů. Způsob výroby...

Způsob výroby monomerních nebo polymerních sloučenin s obsahem isokyanurových skupin

Načítavanie...

Číslo patentu: 248022

Dátum: 15.01.1987

Autor: Robin Jean

MPK: C07F 7/10, C07D 251/02, C08G 18/02...

Značky: monomerních, skupin, polymerních, isokyanurových, způsob, výroby, sloučenin, obsahem

Text:

...R znamená alkyl-ový zbytek, a to zbytek methylový, ethylový, prsopylový nebo butylový, »dále zbytek S 1 R 3, v zněmž R má s-vrchu uvedený význam, zbytek -CO«-NR-R a-CO~NR-SlR 3, kde R má svrchu uvedený význam, R znamená zbytek methylový, ethylový,propylový nebo butylový nebo atom vodíku.Mimoto mohou zbytky R a R spolu tvořit butylenový nebo pentylenový zbytek.ak již bylo uvedene, může být katalyzátorem aminosilan, udiaminosilan,...

Způsob dispergování práškových přísad v kapalných polymerních materiálech a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235746

Dátum: 01.12.1986

Autori: Mojžíš Miroslav, Vilím Otakar, Šmatlová Taťána, Svoboda Pavel, Mikeš Alois, Bobovský Jaroslav

MPK: B01F 3/14

Značky: tohoto, dispergování, způsobu, polymerních, práškových, provádění, kapalných, materiálech, přísad, způsob, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu dispergování práškových přísad, zejména ztužujících plniv se sklonem k aglomeraci částic, v kapalných polymerních materiálech a dále zařízení k provadění tohoto způsobu. Způsob dispergování spočívá v tom, že se přiváděná směs kapalné polymerní složky a práškových přísad zpracovává za konstantního nebo ve směru toku směsi rostoucího smykového namáhání v rotační sbíhavé štěrbině s alespoň jednou rotující stěnou. Pokles...

Způsob přípravy kulových polymerních částic

Načítavanie...

Číslo patentu: 236589

Dátum: 15.11.1986

Autori: Slavíková Alena, Víška Jarmil, Borák Jindřich

MPK: C08F 220/28, C01J 20/26, C08F 2/20...

Značky: kulových, částic, způsob, přípravy, polymerních

Zhrnutie / Anotácia:

Kulovité porézní částice kopolymeru 2-hydroxyethylmethakrylátu s ethylendimethakrylátem o velikosti menší než 50 ?m, přednostně menší než 30 ?m se připravují radikálovou suspenzní polymerací ve vodném disperzním prostředí obsahujícím polyvinylpyrolidon, polyvinylalkohol a anorganickou sůl. Částice nacházejí použití jako nosiče aktivních látek a jako adsorbenty a gely v kapalinové chromatografii.

Způsob přípravy polymerních směsí na bázi houževnatého polystyrenu se zlepšenou zpracovatelností

Načítavanie...

Číslo patentu: 230732

Dátum: 15.06.1986

Autori: Vyroubal Čestmír, Zach Jiří, Pavlíček Jiří, Očenášek Vojen, Dvořák Vladimír, Dušek Stanislav, Kovařík Jan

MPK: C08L 51/04, C08L 25/10

Značky: bázi, polymerních, polystyrenu, způsob, směsi, zpracovatelností, houževnatého, zlepšenou, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy polymerních směsí na bázi houževnatého polystyrenu se zlepšenou zpracovatelností smícháním houževnatého polystyrenu a vysokotlakého polyolefinu, vyznačující se tím, že se k houževnatému polystyrenu přidá vnitřní mazadlo, směs se promíchává do dosažení dokonalé homogenity směsi, nejméně však po dobu 120 sekund, pak se přidá polyolefin o molekulové hmotnosti 20 000 až 50 000 v množství 0,1 až 5 hmotnostních dílů na 100...

Způsob výroby roubovaných polymerních polyolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235918

Dátum: 15.06.1986

Autori: Jegorovová Inna Sergejevna, Ložkin Vitalij Jegorovič, Jevstifejevová Vera Alexejevna, Jakušovová Galina Alexejevna

MPK: C08F 283/06

Značky: roubovaných, polymerních, způsob, výroby, polyolů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby roubovaných polymerních polyolů roubovanou kopolymerizací (ko)oligoetherů na bázi alkylenoxidů s vinylovými monomery patří do oblasti chemické technologie. Cílem vynálezu je zjednodušení technologie procesu a získání stabilních disperzí. Novou skutečností je, že vinylový monomer, iniciátor a (ko)-oligoether použitý v množství 25 % jeho hmotnosti se smísí při 10 až 20 oC a získaná směs se dávkuje do zbylého (ko)oligoetheru předem...

Způsob výroby polymerních materiálů s hydroxyesterovými vazbami, zejména technické pryže

Načítavanie...

Číslo patentu: 231147

Dátum: 01.06.1986

Autori: Doubravská Dagmar, Fryštacká Ludmila, Vaněk Pavel, Svoboda Pavel

MPK: C08F 4/22

Značky: pryže, hydroxyesterovými, polymerních, výroby, technické, způsob, materiálů, vazbami, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení technologie výroby polymerních materiálů s hydroxyesterovými vazbami, zejména výroby technické pryže nebo fleksibilizovaných epoxidových pryskyřic. Zlepšení spočívá ve zkrácení doby potřebné k síťování a snížení teploty síťování. K reakční směsi, tvořené organickými karboxylovými sloučeninami, především karboxylem, končenými telechelickými polymery, a epoxidy, se přidá katalytická kombinace, sestávající z...

Způsob komplexního testování mechanických a/nebo tepelných vlastností polymerů nebo polymerních systémů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231340

Dátum: 15.05.1986

Autori: Stoklasa Karel, Tomis František, Navrátil Zdeněk

MPK: G01N 19/00

Značky: systému, mechanických, testování, zařízení, tohoto, vlastností, polymerů, polymerních, provádění, tepelných, komplexního, způsob, způsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou způsobu testování podle vynálezu je to, že se za podmínek programované síly nebo za podmínek programované deformace při současně programované teplotě vyšetřuje bodovým nebo plošným zatěžováním mikrovzorku a následným snímáním, popř. i vyhodnocováním, příslušné odezvy materiálu mikrovzorku závislost mezi silou a deformací ve vztahu k teplotě. Jedinou podmínkou při tom je,aby testovaný mikrovzorek měl alespoň dvě rovnoběžné rovinné...

Vodné disperze polymerních částic

Načítavanie...

Číslo patentu: 230145

Dátum: 01.05.1986

Autori: Pilný Milan, Šňupárek Jaromír, Svoboda Bohumil

MPK: C08F 212/08, C08F 220/06, C08F 220/18...

Značky: částic, disperze, polymerních, vodné

Zhrnutie / Anotácia:

Vodné disperze polymerních částic o velikosti 0,05 až 0,5 /um s obsahem 10 až 55 % hmot. polymerní fáze na bázi kopolymerů styrenu a akrylových monomerů částečně solubilizovatelné v alkalickém prostředí, vyznačující se tím, že obsahují kopolymer 20 až 60 % hmot. styrenu, 20 až 60 % hmot. esterů kyseliny akrylové /a alifatických alkoholů s počtem uhlíků 1 až 8, s výhodou ethylakrylátu, a 5 až 50 % hmot. kyseliny akrylové a/nebo methakrylové.

Způsob vytlačování měkčených polymerních práškových směsí a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223738

Dátum: 15.04.1986

Autori: Řezáč Jiří, Sládeček Antonín, Jelínek Otto, Oulehla Zdeněk, Zvoníček Josef, Svoboda Jiří

Značky: způsobu, způsob, práškových, tohoto, vytlačování, zařízení, polymerních, směsi, provádění, měkčených

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob vytlačování měkčených polymerních práškových směsí se sklonem ke slepování částic, zejména vysoce měkčených směsí polyvinylbutyralových a polyvinylchloridových a dále konstrukční uspořádání dvoušnekového vytlačovacího stroje k provádění tohoto způsobu. Podstatou způsobu podle vynálezu je to, že směs v práškovém stavu se nejdříve za stálého míchání průběžně chladí v násypce dvoušneku na teplotu nižší než 30 (C a pak se...

Sloučenina pro kationizaci polymerních materiálů a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 229063

Dátum: 15.04.1986

Autori: Dvorský Drahomír, Čeřovský Karel

MPK: D06P 5/22

Značky: způsob, kationizaci, materiálů, polymerních, sloučenina, přípravy, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Sloučenina ke kationizaci polymerních materiálů obecného vzorce (I) kde k je celé číslo 1 nebo 2, n je celé číslo 1, 2 nebo 3, X je aniont silné anorganické nebo organické kyseliny, M je pětičlenný nebo šestičlenný cyklus se dvěma atomy dusíku, odvozený od pyrazinu, piperazinu, pyridazinu, pyrimidinu, pyrazolu, pyrazolinu, pyrazolidinu a imidazolu, kde jednotlivé atomy vodíku mohou být substituovány alkyly nebo hydroxyalkyly s počtem uhlíků 1...

Způsob přípravy lehčených hmot na bázi polymerních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226466

Dátum: 15.11.1985

Autori: Kubát Josef, Tomis František, Sáha Petr

Značky: způsob, přípravy, materiálů, bázi, lehčených, polymerních

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy lehčených hmot na bázi polymerních materiálů, za použití nadouvadel, vyznačený tím, že se do příslušného polymerního materiálu zamíchá makromolekulární přísada s absorbovaným fyzikálním nadouvadlem a výsledná směs se potom zpracuje některou z obvyklých gumárenských nebo plastikářských technologií, především pak lisováním nebo vytlačováním, přičemž se nadouvadlo uvolní a vytvoří lehčenou strukturu, která se fixuje ochlazením nebo...

Způsob stanovení obsahu aldehydových skupin v polymerních materiálech

Načítavanie...

Číslo patentu: 225739

Dátum: 15.10.1985

Autori: Kálal Jaroslav, Zábranský Jiří

Značky: způsob, stanovení, polymerních, obsahu, aldehydových, materiálech, skupin

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob stanovení obsahu aldehydových skupin v polymerních materiálech, vyznačený tím, že se na rozpuštěný nebo nerozpuštěný polymerní materiál působí přebytkem 1,2-ethandithiolu za varu a oddestilovávání rozpouštědla tvořícího s vodou ezeotropickou směs za přítomnosti kyselých katalyzátorů, načež se modifikovaný polymer izoluje a standardním způsobem se stanoví obsah síry, z něhož se vypočte obsah aldehydových skupin.